open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 22 квітня 2009 р. N 476-р

Київ
Про заходи щодо фінансового оздоровлення

Харківського державного авіаційного виробничого

підприємства та державного підприємства

"Київський авіаційний завод "Авіант"
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ

N 821-р ( 821-2009-р ) від 17.07.2009

N 1652-р ( 1652-2009-р ) від 23.12.2009

N 1480-р ( 1480-2010-р ) від 21.07.2010

N 1591-р ( 1591-2010-р ) від 30.07.2010 }

1. Погодитися з пропозицією Мінпромполітики щодо випуску
облігацій Харківським державним авіаційним виробничим
підприємством на суму 1620000 тис. гривень та державним
підприємством "Київський авіаційний завод "Авіант" на суму 858000
тис. гривень з метою забезпечення видатків на виробничу діяльність
зазначених підприємств та формування ресурсної бази, зокрема
погашення кредиторської заборгованості перед банками, у тому числі
покриття наданих банками гарантій, у рамках реалізації
інвестиційних проектів з будівництва літаків на період 2009-2015
років (далі - облігації), в тому числі із сплати власникам
облігацій сум відсотків, нарахованих на облігації відповідно до
умов їх випуску, в забезпечення виконання зобов'язань, за якими
надаються державні гарантії. Пункт 1 в редакції Розпорядження КМ N 821-р ( 821-2009-р ) від
17.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1480-р ( 1480-2010-р ) від 21.07.2010 }
2. Уповноважити виконуючого обов'язки Міністра фінансів
Уманського Ігоря Івановича підписати документи щодо надання
державних гарантій в забезпечення виконання зобов'язань за
облігаціями.
3. Мінпромполітики з метою випуску облігацій вжити заходів
до:
проведення аудиторської перевірки діяльності Харківського
державного авіаційного виробничого підприємства та державного
підприємства "Київський авіаційний завод "Авіант" (далі -
підприємства) у 2008 році та I кварталі 2009 року;
визначення рівня рейтингової оцінки відповідного випуску
облігацій, визначеної одним з уповноважених рейтингових агентств
або одним із визнаних Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку міжнародних рейтингових агентств;
підготовки підприємствами інвестиційних проектів з
будівництва літаків на період 2009-2015 років з урахуванням
затверджених Мінекономіки методичних рекомендацій з розроблення
бізнес-плану підприємств та подання їх зазначеному Міністерству
для проведення експертизи;
складення підприємствами планів реструктуризації
кредиторської заборгованості;
внесення відповідних змін до фінансових планів підприємств з
урахуванням випуску облігацій.
4. Мінекономіки організувати проведення експертизи поданих
підприємствами інвестиційних проектів з будівництва літаків на
період 2009-2015 років.
5. Мінпромполітики після проведення експертизи інвестиційних
проектів з будівництва літаків на період 2009-2015 років:
1) разом з Мінфіном, Мінекономіки і Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку забезпечити в межах своєї
компетенції випуск облігацій;
2) для надання державних гарантій в забезпечення виконання
зобов'язань за облігаціями вжити заходів до:
відкриття підприємствами в органах Державного казначейства
рахунків для зарахування коштів, що надходитимуть від розміщення
облігацій;
укладення підприємствами з Мінфіном договорів про
відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у
разі виконання державою гарантійних зобов'язань. У договорах
передбачається відшкодування підприємствами витрат державного
бюджету, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань,
і сплата пені за кожний день прострочення відшкодування зазначених
витрат;
3) разом з Мінфіном внести до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо сплати відсоткового доходу за облігаціями за
рахунок коштів державного бюджету, зокрема за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду;
4) забезпечити звернення підприємств до банків з клопотаннями
про купівлю облігацій:
Харківського державного авіаційного підприємства на суму
1620000 тис. гривень, у тому числі 1237000 тис. гривень для
погашення кредиторської заборгованості перед банками та
383000 тис. гривень для добудови літаків, і виплату купонного
(відсоткового) доходу за розміщеними згідно з цим розпорядженням
облігаціями усіх серій; { Абзац другий підпункту 4 пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1480-р
( 1480-2010-р ) від 21.07.2010 }
державного підприємства "Київський авіаційний завод "Авіант"
на суму 858000 тис. гривень, у тому числі 515000 тис. гривень для
погашення кредиторської заборгованості перед банками та
343000 тис. гривень для добудови літаків, і виплату купонного
(відсоткового) доходу за розміщеними згідно з цим розпорядженням
облігаціями усіх серій. { Абзац третій підпункту 4 пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1480-р
( 1480-2010-р ) від 21.07.2010 }
Звернення підприємств до банків з клопотанням про купівлю
облігацій із спрямуванням отриманих коштів виключно на
фінансування невідкладних виробничих потреб та виплату купонного
(відсоткового) доходу за розміщеними згідно з цим розпорядженням
облігаціями усіх серій здійснюється після подання Мінпромполітики
до Мінфіну звіту про використання 260 млн. гривень, отриманих
підприємствами авіабудування відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 447 ( 447-2009-р ) "Про
фінансування інвестиційних проектів, які реалізуються на
підприємствах авіабудування", за встановленою Мінфіном формою, а
також подання такими підприємствами до Мінпромполітики та Мінфіну
звіту про стан готовності літаків та хід реалізації інвестиційних
проектів з будівництва літаків на період 2009-2015 років.
{ Підпункт 4 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням КМ
N 1652-р ( 1652-2009-р ) від 23.12.2009; в редакції Розпорядження
КМ N 1480-р ( 1480-2010-р ) від 21.07.2010; із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням КМ N 1591-р ( 1591-2010-р ) від
30.07.2010 }
{ Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 5 виключено на підставі
Розпорядження КМ N 1480-р ( 1480-2010-р ) від 21.07.2010 }
{ Підпункт 4 пункту 5 в редакції Розпорядження КМ N 821-р
( 821-2009-р ) від 17.07.2009 }
6. Державному казначейству за зверненням підприємств відкрити
рахунки для зарахування коштів, що надходитимуть від розміщення в
банках облігацій згідно з підпунктом 4 пункту 5 цього
розпорядження, та здійснювати контроль за використанням зазначених
коштів для погашення кредиторської заборгованості перед банками, у
тому числі покриття наданих банками гарантій, а також здійснення
витрат з добудови літаків і виплати купонного (відсоткового)
доходу починаючи з липня 2010 р. за розміщеними згідно з цим
розпорядженням облігаціями усіх серій. { Абзац пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 821-р
( 821-2009-р ) від 17.07.2009, N 1480-р ( 1480-2010-р ) від
21.07.2010 }
За рахунок зазначених коштів здійснюється виплата купонного
(відсоткового) доходу за розміщеними згідно з цим розпорядженням
облігаціями усіх серій починаючи з липня 2010 р. у сумі до 70 млн.
гривень державним підприємством "Антонов" і до 180 млн. гривень
Харківським державним авіаційним виробничим підприємством. { Пункт
6 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням КМ N 821-р
( 821-2009-р ) від 17.07.2009; в редакції Розпорядження N 1480-р
( 1480-2010-р ) від 21.07.2010; із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 1591-р ( 1591-2010-р ) від 30.07.2010 }
7. Мінпромполітики забезпечити внесення змін до інвестиційних
проектів з будівництва літаків на період 2009-2015 років на
державному підприємстві "Київський авіаційний завод "Авіант" з
урахуванням проведення його реорганізації відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. N 758
( 758-2009-р ) "Про реорганізацію державного підприємства
"Київський авіаційний завод "Авіант". Розпорядження доповнено пунктом 7 згідно з Розпорядженням КМ
N 821-р ( 821-2009-р ) від 17.07.2009 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: