open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

П О Л О Ж Е Н Н Я

N 355/120 від 09.09.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 жовтня 1998 р.

за N 666/3106

Затверджено

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

17.09.98 р. N 120 ( zb666-98 )

Постанова Правління

Національного банку України

09.09.98 р. N 355 ( za666-98 )

{ Положення втратило чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 176 ( z0560-07 ) від 15.05.2007

Рішення Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку

N 956 ( za560-07 ) від 15.05.2007 }

Положення про особливості здійснення

депозитарної діяльності з державними

цінними паперами


Положення про особливості здійснення депозитарної діяльності
з державними цінними паперами розроблено відповідно до Закону
України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ),
визначає функції депозитарію державних цінних паперів та вимоги до
порядку обслуговування ним угод.

1. Обслуговування обігу державних цінних паперів та
депозитарна діяльність щодо державних цінних паперів здійснюються
депозитарієм Національного банку України, який є складовою
частиною верхнього рівня Національної депозитарної системи
України.

2. Депозитарій Національного банку України здійснює такі види
депозитарної діяльності:

- зберігання і обслуговування обігу державних цінних паперів
на рахунках у цінних паперах (рахунках депозитарного обліку) та
операцій емітента щодо випущених ним державних цінних паперів;

- кліринг і розрахунки за угодами щодо державних цінних
паперів.

Об'єктом діяльності депозитарію є державні цінні папери, що
визначені чинним законодавством України.

3. Депозитарій Національного банку України обслуговує
розміщення та обіг державних цінних паперів відповідно до
законодавчої та нормативної бази щодо депозитарної діяльності та
на підставі внутрішнього Положення, що визначає порядок
функціонування депозитарію Національного банку України.

4. Депозитарій Національного банку України обслуговує
розміщення та укладання цивільно-правових угод на вторинному
ринку, сплату відсотків та погашення державних цінних паперів,
виконуючи такі функції:

а) відповідального зберігання державних цінних паперів,
включаючи глобальні сертифікати, якими оформлюється випуск цих
паперів;

б) ведення рахунків у цінних паперах зберігачів при
розміщенні та обігу державних цінних паперів на біржовому та
позабіржовому ринках;

в) проведення розрахунків на клірингових засадах з
урахуванням поставки цінних паперів проти платежу;

г) здійснення проведення платежів щодо сплати доходу та
погашення державних цінних паперів;

ґ) контролю за обсягом емісії державних цінних паперів і за
їх кількістю в обігу;

д) контролю за співвідношенням між кількістю державних цінних
паперів, що перебувають у власності зберігачів та їх депонентів, і
тими, які пропонуються для укладання цивільно-правових угод на
вторинному ринку;

е) контролю за депозитарними операціями зберігачів із
державними цінними паперами;

є) формування довідково-аналітичних матеріалів, що
характеризують розміщення та обіг державних цінних паперів;

ж) блокування рахунків у цінних паперах у порядку,
визначеному чинним законодавством України.

5. Депозитарій повинен забезпечити надійність та безпечність
своєї діяльності шляхом використання сучасних технологій та
програмно-технічних засобів автоматизації захисту, архівування та
резервування відповідно до законодавчої та нормативної бази.

6. Депозитарій Національного банку України повинен мати в
розпорядженні систему обробки інформації, обладнання та програмне
забезпечення, які відповідають специфіці його діяльності, обсягу
інформації, що обробляється, гарантують необхідну швидкість та
рівень автоматизації процесів передавання, збирання та обробки
інформації.

7. Депозитарій повинен відповідати вимогам Закону України
"Про захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ) та
Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.94 N 632
( 632-94-п ).

8. Депозитарні розрахунки можуть виконуватись при дотриманні
однієї з таких умов:

- виконання грошового клірингу;

- підтвердження депозитарної операції обома учасниками
цивільно-правової угоди;

- зіставлення депозитарного розпорядження з платіжним
документом у разі технологічного зв'язку депозитарію з системою
електронних платежів


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу