open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ТЕНДЕРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
В И С Н О В О К
02.03.2007 N в-10/03

Стосовно дотримання процедур

державних закупівель

(відповідно до ст. 17-3 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
Підстава: Звернення Спеціальної контрольної комісії з питань
державних закупівель при Рахунковій палаті України.
Замовник торгів: Виконавчий комітет Старобільської міськради
Луганської області
Адреса: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. Комунарів, 36
Голова тендерного комітету - заступник міського голови
Сенченко Микола Олексійович
Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет
Старобільської міськради Луганської області
Предмет закупівлі: будівництво каналізаційного колектора.
Процедура закупівлі: відкриті торги
Джерело фінансування: місцевий бюджет
Період здійснення процедури закупівлі: початок 20.06.2005 р., закінчення 10.08.2005 р.
Для розгляду та дослідження надано копії наступних
матеріалів:
1. Розпорядження міського голови Виконавчого комітету
Старобільської міськради Луганської області від 13.12.2000 р.
N 69, від 12.02.2002 р. N 6, від 27.11.2002 р. N 100, від
02.06.2003 р. N 51а, від 28.07.2003 р. N 77, від 14.02.2005 р.,
від 14.03.2005 р. N 33-а щодо складу тендерного комітету - 8 арк.
2. Свідоцтва підвищення кваліфікації N 248312 від
21.04.2005 р., N 248346 від 21.04.2005 р., N 248303 від
21.04.2005 р., N 248379 від 21.04.2005 р., N 248345 від
21.04.2005 р. - 5 арк.
3. Протокол засідання тендерного комітету від 30.05.2005 р.
N 8 щодо організації проведення процедури закупівлі - 1 арк.
4. Протокол засідання тендерного комітету від 06.06.2005 р.
N 9 щодо вибору інформаційної системи у мережі Інтернет - 1 арк.
5. Лист-підтвердження щодо оприлюднення інформації про
відкрити торги в інформаційній системі у мережі Інтернет
www.ukrtenders.com від 13.06.2005 р. N 8/06, від 30.09.2005 р.
N 159/01 та від 26.09.2005 р. N 147/01 - 3 арк.
6. Договір від 01.06.2005 р. N 80/2 між Виконавчим комітетом
Старобільської міськради та ТОВ "Тендери України" щодо надання
комплексних інформаційних (консультативних) послуг стосовно
організації тендерних закупівель - 1 арк.
7. Оголошення про проведення відкритих торгів - 1 арк.
8. Протокол розкриття тендерних пропозицій від 12.07.2005 р.
N 2-2 арк.
9. Тендерна пропозиція СБУ "Сєверодонецькспецбуд" ВАТ
"Сєверодонецькпромбуд" від 11.07.2005 р. - 27 арк.
10. Тендерна пропозиція ТОВ "Сєвтехмонтаж" від
11.07.2005 р. - 18 арк.
11. Протокол засідання тендерного комітету від 25.07.2005 р.
N 12 щодо попередньої оцінки тендерних пропозицій - 1 арк.
12. Протокол засідання тендерного комітету від 28.07.2005 р.
N 13 щодо оцінки тендерних пропозицій - 3 арк.
13. Протокол засідання тендерного комітету від 05.08.2005 р.
N 14 щодо визначення переможця процедури закупівлі - 1 арк.
14. Повідомлення про результати торгів надіслане ТОВ
"Сєвтехмонтаж" від 09.08.2005 р. N 790 - 1 арк.
15. Договір від 10.08.2005 р. N 10 між Старобільським
міжрайонним відділом капітального будівництва та СБУ
"Сєверодонецькспецбуд" ВАТ "Сєверодонецькпромбуд" щодо виконання
робіт з будівництва самопливного колектора та відновлення
асфальтобетонного покриття по вул. Чернишевського в
м. Старобільське на загальну суму 177 800,00 грн. - 4 арк.
16. Платіжні доручення від 05.09.2005 р. N 146, від
14.09.2005 р. N 153, від 19.09.2005 р. N 154, від 04.10.2005 р.
N 177, від 26.10.2005 р. N 214 на загальну суму 124 007,00 грн. -
5 арк.
17. Звіт про результати здійснення процедури відкритих торгів
від 10.08.2005 р. N 6 - 1 арк.
18. Оголошення про результати проведення торгів - 1 арк.
Завдання сформульоване у запиті (зверненні) таким чином:
"Надати висновок про законність та обґрунтованість проведення
процедури щодо закупівлі Виконавчим комітетом Старобільської
міськради Луганської області робіт з будівництва каналізаційного
колектора."
ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єкти, що досліджуються: матеріали, перелічені у вступній
частині висновку.
При дослідженні наданих матеріалів встановлено.
1. Щодо створення та функціонування тендерного комітету,
кваліфікації членів тендерного комітету.
Відповідно до розпоряджень міського голови Виконавчого
комітету Старобільської міськради Луганської області (далі -
Замовник) від 13.12.2000 р. N 69 та з урахуванням внесених до
нього змін розпорядженнями від 13.12.2000 р. N 69, від
12.02.2002 р. N 6, від 27.11.2002 р. N 100, від 02.06.2003 р.
N 51а, від 28.07.2003 р. N 77, від 14.02.2005 р.,
від 14.03.2005 р. N 33-а, на час проведення процедури закупівлі,
що досліджується, до складу тендерного комітету (ТК) Замовника
входило 6 осіб.
------------------------------------------------------------------ N | П.І.Б. | Дата та номер | Займана |N, дата свідоцтва | | |розпорядчого акта| посада | чи сертифіката | | | включення до | в ТК | | | |складу тендерного| | | | | комітету | | | --+-------------+-----------------+----------+------------------| 1.|Сенченко М.О.|від 13.12.2000 р.|голова | N 248312 від | | | N 69 |тендерного| 21.04.2005 р. | | | |комітету | | --+-------------+-----------------+----------+------------------| 2.|Кризська Т.М.|від 14.03.2005 р.|секретар | N 248346 від | | | N 33-а |тендерного| 21.04.2005 р. | | | |комітету | | --+-------------+-----------------+----------+------------------| 3.|Зайцева Г.М. |від 13.12.2000 р.|член | N 248303 від | | | N 69 |тендерного| 21.04.2005 р. | | | |комітету | | --+-------------+-----------------+----------+------------------| 4.|Гаркавий А.А.|від 14.02.2005 р.|член | N 248379 від | | | |тендерного| 21.04.2005 р. | | | |комітету | | --+-------------+-----------------+----------+------------------| 5.|Ромашка Н.В. |від 27.11.2002 р.|член | N 248345 від | | | N 100 |тендерного| 21.04.2005 р. | | | |комітету | | --+-------------+-----------------+----------+------------------| 6.|Конкіна О.А. |від 13.12.2000 р.|член | N 236676 від | | | N 69 |тендерного| 26.09.2005 р. | | | |комітету | | -----------------------------------------------------------------
В порушення вимог п. 2.8 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
26.12.2000 N 280 ( z0020-01 ), головою тендерного комітету не було
призначено заступника голови.
Положення про порядок створення та головні функції тендерного
комітету Замовника щодо організації та проведення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на
дослідження не надано.
Відповідно до наданих на розгляд документів Виконавчим
комітетом Старобільської міськради Луганської області було взято
на себе функції замовника із закупівлі робіт з будівництва
каналізаційного колектора для Старобільського міжрайонного відділу
капітального будівництва - юридичної особи, розпорядника бюджетних
коштів.
Статтею 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" від 22.02.2000 N 1490-III ( 1490-14 )
(надалі Закон) визначено, що замовник торгів - розпорядник
державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному
цим Законом, при цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний
комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно
укладає з переможцем договір про закупівлю.
Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),
розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх
керівників (в даному випадку Старобільський міжрайонний відділ
капітального будівництва), уповноважені на отримання бюджетних
асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з
бюджету.
Згідно зі ст. 22 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),
головні розпорядники (в даному випадку Виконавчий комітет
Старобільської міськради Луганської області) не витрачають
бюджетні кошти розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, а
лише здійснюють внутрішній контроль за повнотою надходжень
отриманих бюджетних коштів та витрачання цих коштів.
Крім того, ст. 51 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
встановлено, що лише затверджений кошторис надає повноваження щодо
отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг та
спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх
функцій; розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання та
провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань,
встановлених кошторисами.
Отже, проведення Замовником торгів на закупівлю
Старобільським міжрайонним відділом капітального будівництва робіт
з будівництва каналізаційного колектора суперечить вимогам ст. ст.
2, 22, 51 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та ст. 1 Закону
( 1490-14 ).
2. Фінансування закупівель.
В Звіті про результати здійснення процедури закупівлі від
10.08.2005 р. N 6 вказано розмір бюджетного призначення згідно з
кошторисом або очікувану вартість закупівлі будівництва
каналізаційного колектора 184 000,00 гривень.
3. Вибір процедури закупівлі.
Тендерним комітетом Замовника на засіданні, протокол від
30.05.2005 р. N 8, було вирішено для закупівлі робіт з будівництва
каналізаційного колектора загальною очікуваною вартістю
184 000,00 грн. застосувати процедуру відкритих торгів, також було
визначено відповідального за проведення закупівлі та прийнято
рішення обрати ТОВ "Тендери України" для консультування щодо
проведення процедури закупівлі.
Консультанти були залучені до роботи тендерного комітету
Замовника на договірних засадах (договір від 01.06.2005 р.
N 80/2).
4. Визначення предмета закупівлі.
Порядком визначення предмета закупівлі за державні кошти,
затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 27.06.2003 р. N 165
( z0566-03 ) встановлено, що визначення предмета закупівлі робіт
за державні кошти здійснюється Замовником відповідно до абзацу
восьмого частини першої статті 1 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) з
урахуванням Правил визначення вартості будівництва
ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України від
27.08.2000 N 174 ( v0174241-00 ), на підставі загальної
кошторисної вартості виконання робіт за весь період їх виконання.
Замовником предмет закупівлі "будівництво каналізаційного
колектора", визначено з дотриманням вимог ст. 1 Закону ( 1490-14 )
та п. 2 Порядку визначення предмета закупівлі за державні кошти,
затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 27.06.2003 р. N 165
( z0566-03 ).
5. Публікація оголошення та оприлюднення інформації щодо
закупівлі.
Оголошення про заплановану закупівлю тендерним комітетом
Замовника, відповідно до вимог ст. ст. 8, 19 Закону ( 1490-14 ),
опубліковане в Інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник
державних закупівель" від 20.06.2005 р. N 25 (194) за N 08828
(СТР) та оприлюднене за допомогою інформаційних систем у мережі
Інтернет www.zakupivli.com та www.ukrtenders.com.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій в оголошенні
визначено 12.07.2005 р., тобто скорочено до 21 календарного дня
віддати опублікування оголошення.
Причини скорочення строку подання тендерних пропозицій
Замовником викладено у Звіті про результати здійснення процедури
відкритих торгів від 10.08.2005 р. N 6 як "у зв'язку з нагальною
потребою у здійсненні закупівлі робіт".
6. Тендерна документація.
Тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на
закупівлю робіт з будівництва каналізаційного колектора на
дослідження не надано, що не дає можливості встановити дотримання
тендерним комітетом Замовника вимог ст. 21 Закону ( 1490-14 ) щодо
обов'язкового змісту тендерної документації.
Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів
Замовником було встановлено плату за надання тендерної
документації у розмірі 200,00 гривень. Ненадання на дослідження
матеріалів стосовно надання (надсилання) тендерної документації
унеможливило дослідження щодо дотримання Замовником вимог ч. 4 ст.
20 Закону ( 1490-14 ).
7. Подання та розкриття тендерних пропозицій.
Замовником було отримано дві тендерні пропозиції від
учасників, а саме:
1. ТП ТОВ "Сєвтехмонтаж" від 11.07.2005 р., вх. N 1 від
12.07.2005 р. на загальну суму 183506,00 грн.;
2. ТП СБУ "Сєверодонецькспецбуд" ВАТ "Сєверодонецькпромбуд"
від 11.07.2005 р., вх. N 2 від 12.07.2005 р. на загальну суму
179 700,00 грн.
Розкриття тендерних пропозицій відбулось у день закінчення
строку їх подання у час та у місці зазначених у оголошенні,
інформація щодо розкриття відображена Замовником у протоколі
розкриття тендерних пропозицій N 2 від 12.07.2005 р.
Вказаний протокол засвідчено лише підписом голови тендерного
комітету, присутність інших членів тендерного комітету та
представників учасників на процедурі розкриття тендерних
пропозицій зазначено, але не засвідчено їх підписами.
Тобто, зміст протоколу розкриття не відповідає вимогам форми,
затвердженої наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 20.05.2003 р. N 129
( z0447-03 ) "Про затвердження форм звітів про результати
здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти та інструкцій щодо їх заповнення", в частині засвідчення
підписом присутності представників від Замовника та від учасників
процедури закупівлі.
Також, порушено вимоги п. 2 Положення про порядок створення
та головні функції тендерних комітетів щодо організації та
проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки України від
26.12.2000 р. N 280 ( z0020-01 ), в частині оформлення
(підписання) представниками тендерного комітету протоколу про
результати розкриття тендерних пропозицій учасників процедури
закупівлі.
8. Оцінка тендерних пропозицій та визначення переможця.
Тендерним комітетом Замовника проведено засідання і складено
протокол від 28.07.2005 р. N 13, до якого занесена інформація щодо
оцінки поданих тендерних пропозицій: - обидві тендерні пропозиції було визначено вчасно
надісланими та належним чином оформленими та допущено до оцінки; - оцінку тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі
було здійснено за методикою на основі таких критеріїв як ціна,
умови оплати, строк виконання, гарантійний термін; - за результатами оцінки найбільшу кількість балів (900 проти
685) отримала пропозиція СБУ "Сєверодонецькспецбуд"
ВАТ "Сєверодонецькпромбуд".
Слід зауважити, що тендерні пропозиції учасниками було
складено за однаковою формою, що свідчить про встановлення
Замовником у тендерній документації форми - "Тендерна пропозиція
учасника". Але учасником ТОВ "Сєвтехмонтаж" у своїй пропозиції не
вказано інформації по визначеним формою пунктам щодо терміну
виконання робіт, гарантійного строку на виконані роботи та умов
оплати. Отже, тендерна пропозиція учасника ТОВ "Сєвтехмонтаж"
згідно вимог ч. 1 ст. 27 Закону ( 1490-14 ) повинна була бути
відхилена Замовником як така, що не відповідає умовам тендерної
документації. Проте Замовником цю пропозицію відхилено не було. З
недотриманням вимог ч. 7 ст. 26 Закону Замовником було визначено
переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції яких,
згідно з вимогами цього Закону, повинні були бути відхилені.
Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від
05.08.2005 р. N 14 визначення переможця процедури закупівлі
здійснено 05.08.2005 р. на підставі протоколу оцінки тендерних
пропозицій від 28.07.2005 р. N 13.
Таким чином, Замовником порушено загальний допустимий строк
визначення переможця торгів, встановлений вимогами ч. 7 ст. 26
Закону ( 1490-14 ) - 30 робочих днів після дня розкриття тендерних
пропозицій.
Отже, тендерним комітетом Замовника було вирішено визнати
переможцем відкритих торгів на закупівлю будівництва
каналізаційного колектора СБУ "Сєверодонецькспецбуд"
ВАТ "Сєверодонецькпромбуд".
У тендерній пропозиції переможця СБУ "Сєверодонецькспецбуд"
ВАТ "Сєверодонецькпромбуд" визначені наступні основні умови: - ціна тендерної пропозиції складає 179 700,00 грн.; - умова оплати: попередня оплата у розмірі 30% кошторисної
вартості робіт; - термін виконання робіт: липень - вересень; - гарантійний строк на виконані роботи: 12 місяців.
9. Інформування про акцепт тендерної пропозиції та про
результати торгів.
Повідомлення переможцю торгів про акцепт тендерної пропозиції
на дослідження не надано, Замовником було надіслано учаснику
процедури торгів ТОВ "Сєвтехмонтаж" повідомлення про результати
торгів від 09.08.2005 р. N 790.
Оголошення про результати проведення торгів опубліковано в
ІАБ "Вісник державних закупівель" N 35 (204) від 29.08.2005,
оголошення N 11110 та оприлюднене в інформаційних системах в
мережі Інтернет www.ukrtenders. com та www.zakupivli. com.
В оголошенні не вірно вказано дату акцепту тендерної
пропозиції, тому що визначення найкращої тендерної пропозиції за
результатами оцінки відбулося на засіданні тендерного комітету від
05.08.2005 р., а не 09.08.2005 р., як зазначено в оголошенні.
Зазначена у п. 6 оголошення вартість договору про закупівлю
179 700,00 грн. суперечить сумі укладеного договору
177 800,00 грн.
10. Укладення договору.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 29 Закону ( 1490-14 ) Замовник
укладає з учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано,
договір про закупівлю.
Проте, Замовником за результатом здійснення процедури
відкритих торгів не було укладено договору щодо виконання робіт з
будівництва каналізаційного колектора на загальну суму
179 700,00 грн. з учасником СБУ "Сєверодонецькспецбуд" ВАТ
"Сєверодонецькпромбуд", тендерну пропозицію якого було
акцептовано, чим порушено вимоги ч. 2 ст. 29 Закону ( 1490-14 ).
Як наслідок того, що Виконавчим комітетом Старобільської
міськради було взято на себе функції замовника із закупівлі робіт
з будівництва каналізаційного колектора для Старобільського
міжрайонного відділу капітального будівництва, з переможцем
тендеру - СБУ "Сєверодонецькспецбуд" ВАТ "Сєверодонецькпромбуд"
було укладено Старобільським міжрайонним відділом капітального
будівництва договір від 10.08.2005 р. N 10 щодо будівництва
самопливного колектора та відновлення асфальтобетонного покриття
по вул. Чернишевського в м. Старобільські Луганської області на
загальну суму 177 800,00 гривень.
Платіжними дорученнями від 05.09.2005 р. N 146, від
14.09.2005 р. N 153, від 19.09.2005 р. N 154, від 04.10.2005 р.
N 177, від 26.10.2005 р. N 214 Старобільським міжрайонним відділом
капітального будівництва перераховано СБУ "Сєверодонецькспецбуд"
ВАТ "Сєверодонецькпромбуд" згідно договору N 10 від 10.08.2005 р.
по КЕКВ 2410 ( v0604201-01 ) оплату за виконані роботи з
будівництва самопливного колектора по вул. Чернишевського на
підставі актів прийому виконаних робіт у загальній сумі
124 007,00 гривень.
Таким чином, Старобільським міжрайонним відділом капітального
будівництва на виконання договору від 10.08.2005 р. N 10,
укладеного за результатами проведеної тендерним комітетом
Виконавчого комітету Старобільської міськради процедури відкритих
торгів, витрачено державних коштів у загальній сумі
124 007,00 грн. з грубим порушенням вимог чинного законодавства.
11. Складання звітності.
За результатом проведення процедури відкритих торгів
Замовником складено Звіт від 10.08.2005 р. N 6 за формою,
затвердженою наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції від 20.05.2003 р. N 129 ( z0447-03 ) "Про
затвердження форм звітів про результати здійснення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкцій
щодо їх заповнення".
Замовником у Звіті відображено недостовірну інформацію щодо
вартості укладеного договору про закупівлю, а саме: у Звіті
вказано вартість укладеного договору про закупівлю у розмірі
179 700,00 грн., проте договір укладено на суму
177 800,00 гривень.
Відповідно до пп. 6.1 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
26.12.2000 р. N 280 ( z0020-01 ), голова тендерного комітету та
інші члени тендерного комітету відповідно до своїх повноважень
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за
порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі,
правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог
достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки
у веденні звітності.
Відповідно до умов ст. 38 Закону ( 1490-14 ) за порушення
вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими
актами, розробленими на його виконання, посадові особи замовників
та учасників торгів несуть адміністративну відповідальність
відповідно до законів України.
ВИСНОВОК:
В результаті проведеного дослідження наданих матеріалів
стосовно проведення Виконавчим комітетом Старобільської міськради
Луганської області процедури відкритих торгів на закупівлю
будівництва каналізаційного колектора встановлено, що закупівля
була здійснена з грубими порушеннями вимог чинного законодавства у
сфері державних закупівель, а саме: - в порушення вимог п. 2.8 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
26.12.2000 N 280 ( z0020-01 ), головою тендерного комітету не було
призначено заступника голови; - в порушення наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 20.05.2003 р. N 129
( z0447-03 ) "Про затвердження форм звітів про результати
здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти та інструкцій щодо їх заповнення" протокол розкриття не
засвідчено підписами присутніх представників від Замовника та від
учасників процедури закупівлі; - порушено вимоги п. 2 Положення про порядок створення та
головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
26.12.2000 р. N 280 ( z0020-01 ), в частині оформлення
(підписання) представниками тендерного комітету протоколу про
результати розкриття тендерних пропозицій учасників процедури
закупівлі; - в порушення вимог ч. 1 ст. 27 Закону ( 1490-14 ) не
відхилено тендерну пропозицію, яка не відповідає умовам тендерної
документації; - в недотриманні вимог ч. 7 ст. 26 Закону ( 1490-14 )
визначено переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції
яких, згідно з вимогами цього Закону, повинні були бути відхилені; - в порушення вимог ч. 7 ст. 26 Закону ( 1490-14 ) здійснено
визначення переможця торгів у строк який перевищує 30 робочих днів
після дня розкриття тендерних пропозицій.
Виконавчим комітетом Старобільської міськради Луганської
області, в порушення вимог ч. 2 ст. 29 Закону ( 1490-14 ), не було
укладено за результатами здійснення процедури відкритих торгів
договору щодо виконання робіт з будівництва каналізаційного
колектора на загальну суму 179 700,00 грн. з учасником СБУ
"Сєверодонецькспецбуд" ВАТ "Сєверодонецькпромбуд", тендерну
пропозицію якого було акцептовано.
За результатами проведеної Виконавчим комітетом
Старобільської міськради Луганської області процедури відкритих
торгів було укладено договір від 10.08.2005 р. N 10 між
Старобільським міжрайонним відділом капітального будівництва та
СБУ "Сєверодонецькспецбуд" ВАТ "Сєверодонецькпромбуд" щодо
будівництва самопливного колектора та відновлення
асфальтобетонного покриття по вул. Чернишевського в
м. Старобільські Луганської області на загальну суму
177 800,00 гривень.
Отже, всупереч вимогам ст. ст. 2, 22, 51 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) та ст. 1 Закону ( 1490-14 ) Виконавчим
комітетом Старобільської міськради Луганської області було взято
на себе функції замовника та проведено торги на закупівлю робіт з
будівництва каналізаційного колектора для Старобільського
міжрайонного відділу капітального будівництва - юридичної особи,
розпорядника бюджетних коштів.
Таким чином, Старобільським міжрайонним відділом капітального
будівництва на виконання договору від 10.08.2005 р. N 10,
укладеного за результатами проведеної тендерним комітетом
Виконавчого комітету Старобільської міськради процедури відкритих
торгів, витрачено державних коштів у загальній сумі
124 007,00 грн. з грубим порушенням вимог чинного законодавства, в
чому вбачається можливе нанесення державі збитків.
Дії тендерного комітету Виконавчого комітету Старобільської
міськради Луганської області можуть містити ознаки суспільно
небезпечних діянь, визначених ст. 364 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ).
Голова правління В.С.Лаба
"Офіційні висновки Тендерної
палати України",
N 3, 26 березня 2007 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: