open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 лютого 2008 р. N 75

Київ
Про затвердження критеріїв розподілу

суб'єктів господарювання за ступенями ризику

їх діяльності в галузі електроенергетики та

сфері теплопостачання і визначення періодичності

здійснення заходів державного нагляду (контролю)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1081 ( 1081-2009-п ) від 14.10.2009 }

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити критерії розподілу суб'єктів господарювання за
ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері
теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів
державного нагляду (контролю) згідно з додатком.
2. Міністерству палива та енергетики привести у тримісячний
строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією
постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2008 р. N 75
КРИТЕРІЇ

розподілу суб'єктів господарювання

за ступенями ризику їх діяльності в галузі

електроенергетики та сфері теплопостачання і

визначення періодичності здійснення заходів

державного нагляду (контролю)

1. Критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями
ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері
теплопостачання (далі - критерії) встановлюються з метою
проведення оцінки процесів виробництва, розподілу, постачання і
споживання електричної та теплової енергії, пов'язаних із
забезпеченням належного технічного стану і/або експлуатації
електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж,
надійності енергопостачання та безпеки для життя і здоров'я
населення, навколишнього природного середовища від провадження
господарської діяльності в галузі електроенергетики та сфері
теплопостачання, на основі яких визначається прийнятний ступінь
ризику - високий, середній та незначний.
2. До критеріїв, за якими оцінюється прийнятний ступінь
ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя
і здоров'я населення, навколишнього природного середовища (далі -
прийнятний ризик), належать:
1) технічний стан та організація експлуатації - оцінка:
технічного стану та експлуатації електричних, теплових,
тепловикористовувальних установок та мереж;
організації експлуатації та технічного стану енергетичних
об'єктів;
процесів виробництва, розподілу, постачання і споживання
електричної та теплової енергії, пов'язаних із забезпеченням
належного технічного стану і/або експлуатації електричних,
теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, надійності
енергопостачання;
схем забезпечення надійності енергопостачання електричних,
теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;
технічного стану та експлуатації засобів, обладнання,
комунікацій та споруд, технічних систем забезпечення управління
енергетичним господарством підприємств;
рівня технологічних порушень в галузі електроенергетики та
сфері теплопостачання, наслідків порушень і рівня складності їх
ліквідації;
оперативно-диспетчерського управління виробництвом,
передачею, розподілом і споживанням електричної і теплової енергії
з урахуванням режимів централізованого електро- та
теплопостачання;
стану підготовки оперативного, оперативно-ремонтного та
виробничого персоналу;
стану підготовки осіб, відповідальних за енергетичне
господарство підприємств;
стану технічного обслуговування, поточного і капітального
ремонту енергетичного обладнання та мереж суб'єктів
електроенергетики і суб'єктів відносин у сфері теплопостачання
(далі - енергетичне обладнання та мережі);
потенційної техногенної та екологічної небезпеки об'єктів
підвищеної небезпеки та об'єктів, для яких встановлено екологічну
броню електропостачання;
2) соціально-економічна ситуація - оцінка:
рівня загрози, що враховує ймовірність виникнення негативних
соціальних і матеріальних наслідків від провадження господарської
діяльності та можливий розмір втрат від технологічних порушень в
роботі енергетичного господарства споживачів, суб'єктів
електроенергетики і суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;
технологічних порушень в роботі енергетичного господарства,
надійності енергопостачання підприємств, що можуть призвести до
виникнення загрози для життя і здоров'я людей;
ефективності заходів з експлуатації енергетичного обладнання
забезпечувати надійне енергопостачання підприємств та дотримання
нормативних вимог;
діяльності оперативно-диспетчерського управління та
енергослужби із забезпечення безперебійної роботи енергетичних
об'єктів, мінімізації їх впливу на життєдіяльність населення;
ресурсного потенціалу, необхідного для усунення технологічних
порушень в роботі енергетичного господарства підприємств,
енергетичного обладнання та мереж, обсягу недовідпущеної енергії,
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та компенсації
завданих збитків;
технологічних порушень в роботі енергетичного господарства
підприємств, енергетичного обладнання та мереж і своєчасності
оповіщення про них населення;
стану взаємодії з місцевими органами виконавчої влади;
3) екологічна ситуація - оцінка:
ефективності заходів щодо забезпечення надійного
енергопостачання споживачів, зокрема і тих, для яких встановлено
екологічну броню електропостачання, що враховують рівень загрози
виникнення негативних екологічних наслідків для населення,
навколишнього природного середовища від провадження господарської
діяльності у галузі електроенергетики та сфері теплопостачання;
потенціалу запобіганню виникненню надзвичайної екологічної
ситуації.
3. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання незалежно від форми власності та видів
господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику
належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього
та незначного.
4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного
ризику належать:
1) підприємства і організації та їх виробничі об'єкти, що
провадять:
господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
господарську діяльність з передачі та постачання електричної
енергії магістральними і локальними (місцевими) розподільними
мережами;
централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління об'єднаною енергосистемою України;
2) підприємства і організації та їх виробничі об'єкти, що
провадять:
господарську діяльність з виробництва, передачі та постачання
теплової енергії магістральними та місцевими тепловими мережами;
господарську діяльність з виробництва теплової енергії;
3) підприємства і організації та їх виробничі об'єкти -
споживачі електричної (теплової) енергії:
що мають струмоприймачі першої категорії з надійності
електропостачання або особливої групи цієї категорії;
для яких встановлено екологічну броню електропостачання;
у власності або оперативному управлінні яких є виробничі
об'єкти підвищеної небезпеки, внесені до Державного реєстру
об'єктів підвищеної небезпеки;
із сезонним характером виробництва (виготовлення) або
реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;
з обслуговування та експлуатації житлового фонду;
4) дошкільні, навчальні та лікувальні заклади.
5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем
прийнятного ризику належать:
споживачі електричної енергії та їх виробничі об'єкти другої
категорії з надійності електропостачання;
підприємства і організації та їх виробничі об'єкти, у
власності або оперативному управлінні яких є системи автономного
електро- та теплопостачання, помірно централізованого
теплопостачання.
6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем
прийнятного ризику належать:
споживачі електричної енергії та їх виробничі об'єкти третьої
категорії з надійності електропостачання;
споживачі теплової енергії та їх виробничі об'єкти, яким
надаються послуги з опалення та гарячого водопостачання від систем
автономного теплопостачання;
промислові споживачі теплової енергії та їх виробничі
об'єкти.
7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за суб'єктами
господарювання і/або їх виробничими об'єктами з високим ступенем
прийнятного ризику, зазначеними у підпункті 1 пункту 4,
проводяться не частіше ніж три рази на рік, а тих, що зазначені у
підпунктах 2, 3 і 4 пункту 4, - не частіше ніж два рази на рік.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за суб'єктами
господарювання і/або їх виробничими об'єктами з середнім і
незначним ступенем прийнятного ризику, зазначеними у пунктах 5 і
6, проводиться відповідно один раз на три і один раз на п'ять
років.
Фактична періодичність планових заходів державного нагляду
(контролю) встановлюється залежно від результатів попередніх
заходів державного нагляду (контролю).
Відповідно до встановлених критеріїв та визначеної
періодичності Державна інспекція з експлуатації електричних
станцій і мереж та Державна інспекція з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної та теплової енергії, Міністерство
з питань житлово-комунального господарства, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації в межах своїх повноважень здійснюють
планові заходи державного нагляду (контролю) на об'єктах галузі
електроенергетики та сфери теплопостачання згідно з вимогами
Законів України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) і "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ). Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1081 ( 1081-2009-п ) від 14.10.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: