open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.11.2008 N 1038

Про затвердження Плану заходів з виконання

Державної цільової програми інформування

громадськості з питань євроатлантичної

інтеграції України на 2008-2011 роки

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28.05.2008 р. N 502 ( 502-2008-п ) "Про затвердження Державної
цільової програми інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів Міністерства освіти і науки з
виконання Державної цільової програми інформування громадськості з
питань євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки
( 502-2008-п ), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів та установ Міністерства
освіти і науки України (Болюбаш Я.Я., Єресько О.В., Десятов Т.М.,
Куліков П.М., Свіженко В.О., Завалевський Ю.І., Запорожець Т.М.),
Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій, керівникам вищих навчальних
закладів:
2.1. Забезпечити своєчасне та якісне виконання Плану заходів
Міністерства освіти і науки України з виконання Державної цільової
програми інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2008-2011 роки ( 502-2008-п );
2.2. Звіти про результати виконання Плану заходів
Міністерства освіти і науки України подавати щорічно до 1 червня
та до 1 грудня на період до 2011 р. департаменту міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції (Сухолиткий О.С.) для
узагальнення і подання звіту Державному комітету телебачення і
радіомовлення України щорічно до 30 грудня до 2011 року включно.
3. Розмістити наказ на сайті Міністерства освіти і науки
України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника
Міністра Стріху М.В.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки

14.11.2008 N 1038

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Державної цільової програми

інформування громадськості з питань

євроатлантичної інтеграції України

на 2008-2011 роки

( 502-2008-п )

----------------------------------------------------------------------------------------- Найменування завдань| Найменування |Зміст заходів МОН | Терміни | Відповідальні за| Державної цільової | заходів, | України |виконання | виконання | програми | затверджених | | | | ( 502-2008-п ) | постановою КМУ | | | | --------------------+------------------+------------------+----------+-----------------| 3. Створення |- утворення |3.1. Розробити | грудень |Завалевський Ю.І.| авторитетного |інформаційних |примірне положення| 2008 р. | | експертного |центрів |про інформаційний | | | потенціалу з питань |євроатлантичної |центр, утворений | | | євроатлантичної |інтеграції на базі|при вищому | | | інтеграції |національних |навчальному | | | |університетів та |закладі | | | |сприяння їх |------------------+----------+-----------------| |діяльності (усього|3.2. Розробити | грудень |Завалевський Ю.І.| |25 центрів, |методичні | 2008 р. | | |зокрема: |рекомендації щодо | | | |2009 р. - 12 |організації | | | |2010 р. - 6, |діяльності | | | |2011 р. - 7). |інформаційних | | | | |центрів | | | | |------------------+----------+-----------------| | |3.3. Визначити | 2008 р. |Болюбаш Я.Я. | | |перелік вищих | |Завалевський Ю.І.| | |навчальних | |Керівники ВНЗ | | |закладів на базі | | | | |яких будуть | | | | |утворюватися | | | | |інформаційні | | | | |центри протягом | | | | |2009-2011 років, | | | | |з урахуванням | | | | |утворення одного | | | | |інформаційного | | | | |центру в кожній | | | | |області | | | | |------------------+----------+-----------------| | |3.4. Утворити | |Завалевський Ю.І.| | |інформаційні | |Болюбаш Я.Я. | | |центри на базі | |Куліков П.М. | | |вищих навчальних | |Керівники ВНЗ | | |закладів за | | | | |роками: | | | | |------------------+----------| | | |- 12 у 12 областях|I квартал | | | |України; | 2009 р. | | | |------------------+----------| | | |- 6 у 6 областях |I квартал | | | |України; | 2010 р. | | | |------------------+----------| | | |- 7 у 7 областях |I квартал | | | |України, | 2011 р. | | | |------------------+----------| | | |передбачити кошти | | | | |для їх відкриття | | | | |та подальшого | | | | |функціонування: | | | | |------------------+----------| | | |- 180 тис.грн. | 2009 р. | | | |------------------+----------| | | |- 270 тис.грн. | 2010 р. | | | |------------------+----------| | | |- 375 тис.грн. | 2011 р. | | | |------------------+----------+-----------------| | |3.5. Розробити |I квартал |Завалевський Ю.І.| | |план заходів | 2009 р. |Болюбаш Я.Я. | | |діяльності | |Керівники ВНЗ | | |інформаційних | | | | |центрів, утворених| | | | |на базі вищих | | | | |навчальних | | | | |закладів | | | | |------------------+----------+-----------------| | |3.6. Створити |I квартал |Керівники ВНЗ | | |спеціалізовані | 2009 | | | |сторінки на веб- | | | | |сайтах вищих | | | | |навчальних | | | | |закладів, | | | | |присвячених | | | | |питанням | | | | |євроатлантичної | | | | |інтеграції | | | --------------------+------------------+------------------+----------+-----------------| 4. Розроблення та |- видання на |4.1. Підготувати |IV квартал|Завалевський Ю.І.| впровадження дієвого|конкурсній основі |перелік навчально-| 2008 р. |Єресько О.В. | механізму |посібників для |методичної | 2009 р. |Болюбаш Я.Я. | інформування |вчителів |літератури, де | |Десятов Т.М. | громадськості про |гуманітарних |висвітлюються | | | євроатлантичну |дисциплін ЗНЗ з |питання | | | інтеграцію України |викладанням тем |євроатлантичної | | | |міжнародних |інтеграції, і | | | |зв'язків та |розмістити на | | | |безпеки, |сайті МОН | | | |міжнародних |------------------+----------+-----------------| |інституцій, |4.2. Видати 2 | 2008 р. |Завалевський Ю.І.| |євроатлантичної |посібники для | |Єресько О.С. | |інтеграції тощо |вчителів | | | |(2009 р. - 2 |гуманітарних | | | |посібники); |дисциплін | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних | | | | |закладів з | | | | |викладанням тем | | | | |міжнародних | | | | |зв'язків та | | | | |безпеки, | | | | |міжнародних | | | | |інституцій, | | | | |євроатлантичної | | | | |інтеграції тощо | | | |------------------+------------------+----------+-----------------| |- проведення за |4.3. Провести за | |Завалевський Ю.І.| |участю громадських|участю громадських| |Болюбаш Я.Я. | |організацій |організацій | |Свіженко В.О. | |конкурсу на кращий|конкурс на кращий | |Керівники ВНЗ | |посібник з питань |посібник з питань | |Куліков П.М. | |євроатлантичної |євроатлантичної | | | |інтеграції України|інтеграції для | | | |та його видання |вищих навчальних | | | |(2008 р. - 1 |закладів III-IV | | | |видання); |рівнів акредитації| | | | |та здійснити його | | | | |видання, | | | | |передбачивши | | | | |фінансування: | | | | |------------------+----------| | | |- 80 тис.грн. | 2008 р. | | | |------------------+----------| | | |- 300 тис.грн. | 2009 р. | | |------------------+------------------+----------+-----------------| |- забезпечення |4.5. Оновлювати | постійно |Запорожець Т.М. | |наповнення |матеріали рубрики | |Єресько О.В. | |офіційних веб- |"Євроатлантична | |Болюбаш Я.Я. | |сайтів органів |інтеграція | |Сухолиткий О.С. | |державної влади |України" на веб- | |Завалевський Ю.І.| |матеріалами про |сайтах | |Керівники ВНЗ | |євроатлантичну |міністерства та | | | |інтеграцію; |підвідомчих | | | | |установ і закладів| | | | |освіти | | | |------------------+------------------+----------+-----------------| |- розроблення та |4.6. Розробити | 2009 р. |Завалевський Ю.І.| |впровадження у ВНЗ|навчальні програми| 2010 р. |Болюбаш Я.Я. | |обов'язкового для |однорічного курсу | 2011 р. |Свіженко В.О. | |студентів усіх |"Україна в Європі | |Керівники ВНЗ | |форм навчання |і світі" для вищих| | | |1-річного курсу |навчальних | | | |"Україна в Європі |закладів (щорічно | | | |і світі" з |протягом | | | |поглибленим |2009-2011 рр. | | | |вивченням |по 1 програмі) | | | |міжнародного |------------------+----------+-----------------| |становища і |4.7. Провести | 2009 р. |Завалевський Ю.І.| |міжнародної |конкурс на кращий | |Свіженко В.О. | |політики України |підручник для | |Керівники ВНЗ | |та основних засад |студентів "Україна| | | |політики |в Європі та | | | |євроатлантичної |світі" | | | |інтеграції | | | | |(щорічно протягом | | | | |2009-2011 рр. по | | | | |1 програмі); | | | | |------------------+------------------+----------+-----------------| |- підготовка |4.8. Видати | 2009 р. |Завалевський Ю.І.| |підручників і |підручник для | 2010 р. |Болюбаш Я.Я. | |навчальних |студентів "Україна| 2011 р. |Керівники ВНЗ | |посібників для |в Європі та | | | |загальноосвітніх |світі" | | | |та вищих |------------------+----------+-----------------| |навчальних |4.9. Передбачити | |Завалевський Ю.І.| |закладів про |кошти для | |Керівники ВНЗ | |євроатлантичну |розроблення та | |Куліков П.М. | |систему безпеки та|впровадження у ВНЗ| | | |євроатлантичну |обов'язкового для | | | |інтеграцію України|студентів усіх | | | |(всього 60 видань:|форм навчання | | | |2008 р. - 15, |1-річного курсу | | | |2009 р. - 25, |"Україна в Європі | | | |2010 р. - 10, |і світі" з | | | |2011 р. - 10). |поглибленим | | | | |вивченням | | | | |міжнародного | | | | |становища і | | | | |міжнародної | | | | |політики України | | | | |та основних засад | | | | |політики | | | | |євроатлантичної | | | | |інтеграції за | | | | |роками: | | | | |------------------+----------| | | |- 520 тис.грн. | 2009 р. | | | |------------------+----------| | | |- 410 тис.грн. | 2010 р. | | | |------------------+----------| | | |- 320 тис.грн. | 2011 р. | | | |------------------+----------+-----------------| | |4.10. Підготувати | |Завалевський Ю.І.| | |підручники і | |Єресько О.В. | | |навчальні | | | | |посібники для | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних | | | | |закладів про | | | | |євроатлантичну | | | | |систему безпеки та| | | | |євроатлантичну | | | | |інтеграцію України| | | | |за роками: | | | | |------------------+----------| | | |- 4 найменувань | 2008 р. | | | |------------------+----------| | | |- 10 найменувань | 2009 р. | | | |------------------+----------| | | |- 5 найменувань | 2010 р. | | | |------------------+----------| | | |- 5 найменувань | 2011 р. | | | |------------------+----------+-----------------| | |4.11. Підготувати | |Завалевський Ю.І.| | |підручники і | |Болюбаш Я.Я. | | |навчальні | |Свіженко В.О. | | |посібники для | |Керівники ВНЗ | | |вищих навчальних | | | | |закладів про | | | | |євроатлантичну | | | | |систему безпеки та| | | | |євроатлантичну | | | | |інтеграцію України| | | | |за роками: | | | | |------------------+----------| | | |- 11 найменувань | 2008 р. | | | |------------------+----------| | | |- 15 найменувань | 2009 р. | | | |------------------+----------| | | |- 5 найменувань | 2010 р. | | | |------------------+----------| | | |- 5 найменувань | 2011 р. | | | |------------------+----------+-----------------| | |4.12. Передбачити | |Завалевський Ю.І.| | |кошти для | |Керівники ВНЗ | | |підготовки | |Куліков П.М. | | |підручників і | |Міністр освіти і | | |навчальних | |науки АРК, | | |посібників для | |начальники | | |загальноосвітніх | |управління освіти| | |та вищих | |і науки обласних,| | |навчальних | |Київської та | | |закладів про | |Севастопольської | | |євроатлантичну | |міських державних| | |систему безпеки та| |адміністрацій | | |євроатлантичну | | | | |інтеграцію України| | | | |за роками: | | | | |------------------+----------| | | |- 60 тис.грн. | 2008 р. | | | |------------------+----------| | | |- 100 тис.грн. | 2009 р. | | | |------------------+----------| | | |- 140 тис.грн. | 2010 р. | | | |------------------+----------| | | |- 140 тис.грн. | 2011 р. | | --------------------+------------------+------------------+----------+-----------------| 5. Нівелювання |- проведення |5.1. Здійснити | Щорічно |Завалевський Ю.І.| стереотипів |щорічних |організаційні | |Керівники ВНЗ | громадської думки |всеукраїнських |заходи щодо | | | щодо співпраці |конкурсів |підготовки та | | | України з |студентських |проведення II туру| | | Організацією |наукових робіт з |Всеукраїнського | | | Північноатлантичного|актуальних питань |конкурсу молодих | | | договору, які |євроатлантичної |науковців на кращу| | | утворилися раніше |інтеграції України|студентську та | | | під впливом |та забезпечення |аспірантську | | | неправдивої |візитів переможців|роботу з | | | інформації |конкурсів до |актуальних питань | | | |східноєвропейських|євроатлантичної | | | |держав - членів |інтеграції | | | |НАТО; |------------------+----------+-----------------| | |5.2. Забезпечити | Щорічно |Завалевський Ю.І.| | |візити переможців | |Керівники ВНЗ | | |II туру | | | | |Всеукраїнського | | | | |конкурсу молодих | | | | |науковців до | | | | |східно- | | | | |європейських | | | | |держав - членів | | | | |НАТО | | | |------------------+------------------+----------+-----------------| |- проведення разом|5.3. Передбачити | |Завалевський Ю.І.| |з громадськими |кошти на | |Керівники ВНЗ | |організаціями |проведення | | | |щорічних |щорічних | | | |всеукраїнських |всеукраїнських | | | |конкурсів дитячого|конкурсів | | | |малюнку, |студентських | | | |присвячених |наукових робіт з | | | |безпеці та миру в |актуальних питань | | | |Україні в |євроатлантичної | | | |результаті |інтеграції України| | | |приєднання країни |та забезпечення | | | |до НАТО, |візитів переможців| | | |організація та |конкурсів до | | | |забезпечення |східноєвропейських| | | |візитів переможців|держав - членів | | | |конкурсів до |НАТО за роками: | | | |східноєвропейських|------------------+----------| | |держав - членів |- 90 тис.грн. | 2009 р. | | |НАТО. |------------------+----------| | | |- 100 тис.грн. | 2010 р. | | | |------------------+----------| | | |- 110 тис.грн. | 2011 р. | | | |------------------+----------+-----------------| | |5.4. Організувати | Щорічно |Десятов Т.М. | | |та провести разом | |Міністр освіти і | | |з громадськими | |науки АРК, | | |організаціями | |начальники | | |конкурс дитячого | |управління освіти| | |малюнку, | |і науки обласних,| | |присвяченого | |Київської та | | |безпеці та миру в | |Севастопольської | | |Україні | |міських державних| | | | |адміністрацій | | |------------------+----------+-----------------| | |5.5. Забезпечити | щорічно |Десятов Т.М. | | |проведення | |Єресько О.В. | | |заключного туру | |Куліков П.М. | | |Всеукраїнського | |Завалевський Ю.І.| | |конкурсу дитячого | |Міністр освіти і | | |малюнку, | |науки АРК, | | |присвяченого | |начальники | | |безпеці та миру в | |управління освіти| | |Україні та | |і науки обласних | | |організацію | |(Київської та | | |візитів переможців| |Севастопольської)| | |заключного туру | |державних | | |Всеукраїнського | |адміністрацій | | |конкурсу дитячого | | | | |малюнку до | | | | |східноєвропейських| | | | |держав-членів | | | | |НАТО, передбачивши| | | | |фінансування за | | | | |роками: | | | | |------------------+----------| | | |- 80 тис.грн. | 2009 р. | | | |------------------+----------| | | |- 100 тис.грн. | 2010 р. | | | |------------------+----------| | | |- 120 тис.грн. | 2011 р. | | ----------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: