open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1038 від 28.09.2000

м.Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг
N 894 ( v0894874-18 ) від 23.08.2018 }
Щодо оплати транспортування електричної енергії власного

виробництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної

комісії регулювання електроенергетики N 937 ( v0937227-01 ) від 19.09.2001 N 1198 ( v1198227-03 ) від 19.11.2003 - Постанову визнано протиправною та нечинною з моменту прийняття на підставі Повідомлення Національної комісії регулювання електроенергетики ( n0001227-07 ) від 01.05.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики N 867 ( v0867227-04 ) від 30.08.2004 }

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", з метою врегулювання
питання постачання електричної енергії, виробленої на малих ГЕС,
ТЕЦ та вітрових електростанціях, незалежно від відомчої належності
та форм власності, на виконання положень Програми державної
підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії
та малої гідро- і теплоенергетики ( 1505-97-п ) Національна
комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок визначення плати за транспортування
електричної енергії власного виробництва при постачанні
електроенергії за нерегульованим тарифом (додається). 2. Порядок ввести в дію з 1 жовтня 2000 року. 3. Пункт 3 постанови НКРЕ від 19.07.99 N 932 ( v0932227-99 )
"Про продаж електроенергії власного виробітку" вважати таким, що
втратив чинність, з 1 жовтня 2000 року.
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено

Постанова НКРЕ

від 28.09.2000 N 1038
Порядок

визначення плати за транспортування електричної енергії

власного виробництва при постачанні електроенергії

за нерегульованим тарифом
Цей Порядок розроблений у відповідності до Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
( z0174-96 ), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
( z0448-96 ) і Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами ( z0408-96 ) з метою врегулювання відносин між
виробниками електроенергії та електропередавальними організаціями
в процесі постачання електроенергії за нерегульованим тарифом
виробниками електроенергії. ( Преамбула із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 867 ( v0867227-04 ) від 30.08.2004 ) 1. У цьому Порядку терміни вжиті у такому значенні: 1.1. Виробник електричної енергії - суб'єкт підприємницької
діяльності, що здійснює підприємницьку діяльність з виробництва
електроенергії, вироблена яким електроенергія не підлягає
обов'язковому продажу в Оптовий ринок електроенергії України
згідно з Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) і
Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електроенергії ( z0174-96 ). 1.2. Електропередавальна організація - суб'єкт
підприємницької діяльності, який отримав від НКРЕ ліцензію на
право здійснення підприємницької діяльності з передачі
електроенергії місцевими (локальними) електромережами і на
підставі договору здійснює передачу (транспортування) електричної
енергії, виробленої виробником електроенергії. 1.3. Плата за транспортування електроенергії - відшкодування
вартості передачі електроенергії місцевими (локальними)
електромережами. 1.4. Обсяг спожитої електроенергії - обсяг електроенергії
(визначений за показаннями приладів комерційного обліку
електроенергії), що споживається протягом розрахункового періоду
споживачами, яким на підставі договору виробник електроенергії
постачає електроенергію за нерегульованим тарифом. 2. Визначення плати за транспортування електроенергії згідно
з цим Порядком здійснюється за виконання таких умов: 2.1. Виробник електроенергії відпускає електричну енергію у
мережі електропередавальної організації та (або) у мережі
споживача, які безпосередньо приєднані до шин виробника.
( Підпункт 2.1 пункту 2 в редакції Постанови НКРЕ N 937
( v0937227-01 ) від 19.09.2001 ) 2.2. Споживачі, яким на підставі договору виробник
електроенергії постачає електричну енергію за нерегульованим
тарифом, знаходяться на території здійснення ліцензованої
діяльності з передачі електричної енергії тієї ж
електропередавальної організації, у мережі якої виробник відпускає
електроенергію. 2.3. Організований комерційний облік електроенергії,
відпущеної виробником електроенергії у мережу електропередавальної
організації та поставленої за нерегульованим тарифом споживачам
виробника електроенергії. 2.4. Обсяг електроенергії, відпущеної виробником
електроенергії у мережу електропередавальної організації протягом
розрахункового періоду перевищує або дорівнює сумі обсягів
спожитої електроенергії та технологічних витрат електричної
енергії у мережах електропередавальної організації, визначених
згідно з п.4 цього Порядку. 2.5. Відпуск виробником електроенергії у мережу
електропередавальної організації та її споживання здійснюються за
погодженим сторонами графіком. 2.6. У разі продажу електричної енергії власного виробництва
споживачам, які безпосередньо приєднані до шин виробника, плата за
транспортування цих обсягів електроенергії не сплачується
ліцензіату з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
мережами. Вказані обсяги електричної енергії не враховуються у
тарифі на передачу місцевими (локальними) мережами. ( Пункт 2
доповнено підпунктом 2.6 згідно з Постановою НКРЕ N 937
( v0937227-01 ) від 19.09.2001 )
3. Визначення плати за транспортування електроенергії. 3.1. Плата за транспортування електроенергії при постачанні
електроенергії споживачам I класу незалежно від ступеню напруги на
межі балансової належності між виробником електроенергії та
електропередавальною організацією визначається за формулою:
П1 = Есп.I x Тпр.I,

де:

П1 - плата за транспортування електроенергії, грн.;

Есп.I - обсяг спожитої електроенергії споживачами I класу,
МВт/год;
Тпр.I - тариф на передачу електричної енергії мережами I класу
(затверджений НКРЕ), грн./МВт/год.

3.2. Плата за транспортування електроенергії при постачанні
електроенергії споживачам II класу (при ступені напруги на межі
балансової належності між виробником електроенергії та
електропередавальною організацією 35 - 110 кВ) визначається за
формулою:
ПI/II=Есп.II x Тпр.II,
де: ПI/II - плата за транспортування електроенергії, грн.; Есп.II - обсяг спожитої електроенергії споживачами II класу,
МВт/год; Тпр.II - тариф на передачу електричної енергії мережами II
класу (затверджений НКРЕ), грн./МВт/год. 3.3. Плата за транспортування електроенергії при постачанні
електроенергії споживачам ІІ класу (при ступені напруги на межі
балансової належності між виробником електроенергії та
електропередавальною організацією 0,4 - 10 кВ) визначається за
формулою:

Тпр.I Er2 ПII/II = Есп.II x (Тпр.II - ------ x (1 - ----------- )), 1-k2 Ет1 + Еr2
де:
ПII/II - плата за транспортування електроенергії, грн.;
Есп.II - обсяг спожитої електроенергії споживачами II класу,
МВт/год;
Тпр.I - тариф на передачу електричної енергії мережами I
класу, грн./МВт/год;
Тпр.II - тариф на передачу електричної енергії мережами II
класу, грн./МВт/год;
k2 - коефіцієнт нормативних технологічних витрат
електроенергії на передачу електроенергії мережами II класу;
Еr2, Ет1 - обсяги електроенергії, які були використані
електропередавальною організацією при визначенні діючого у
розрахунковому періоді тарифу на передачу електроенергії мережами
ІІ класу згідно з п. 6.2 Тимчасової методики розрахунку
роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та
тарифу на постачання електроенергії (постанова НКРЕ від 06.05.98
N 564 ( v0564227-00 ).
3.4. У разі, якщо виробник електроенергії постачає
електроенергію кільком споживачам різного класу, плата за
транспортування електроенергії визначається окремо для споживачів
кожного класу.
4. Визначення обсягів технологічних витрат електроенергії при
передачі електромережами електропередавальної організації.
4.1. Обсяг технологічних витрат при транспортуванні
електроенергії за умови постачання електроенергії споживачам I
класу незалежно від ступеню напруги на межі балансової належності
між виробником електроенергії та електропередавальною організацією
визначається за формулою:
Есп.I

ЕвтрI = ------ - Есп.I , 1-k1

де:

ЕвтрI - обсяг технологічних витрат при транспортуванні
електроенергії, МВт/год;

Есп.I - обсяг спожитої електроенергії споживачами І класу,
МВт/год;

k1 - коефіцієнт нормативних технологічних витрат
електроенергії на передачу електроенергії мережами І класу.

4.2. Обсяг технологічних витрат при транспортуванні
електроенергії за умови постачання електроенергії споживачам ІІ
класу (при ступені напруги на межі балансової належності між
виробником електроенергії та електропередавальною організацією
35 - 110 кВ) визначається за формулою:
Есп.II

ЕвтрI/II = ----------------- - Есп.II, (1-k1) x (1-k2)

де:

ЕвтрI/II - обсяг технологічних витрат при транспортуванні
електроенергії, МВт/год;

Есп.II - обсяг спожитої електроенергії споживачами I класу,
МВт/год;

k1 - коефіцієнт нормативних технологічних витрат
електроенергії на передачу електроенергії мережами І класу.

k2 - коефіцієнт нормативних технологічних витрат
електроенергії на передачу електроенергії мережами ІІ класу.

4.3. Обсяг технологічних витрат при транспортуванні
електроенергії за умови постачання електроенергії споживачам ІІ
класу (при ступені напруги на межі балансової належності між
виробником електроенергії та електропередавальною організацією
0,4 - 10 кВ) визначається за формулою:
Есп.II

ЕвтрII/II = --------- - Есп.II, 1-k2

де:

ЕвтрII/II - обсяг технологічних витрат при транспортуванні
електроенергії, МВт/год;

Есп.II - обсяг спожитої електроенергії споживачами II класу,
МВт/год;

k2 - коефіцієнт нормативних технологічних витрат
електроенергії на передачу електроенергії мережами II класу.

4.4. У разі, якщо виробник електроенергії постачає
електроенергію кільком споживачам різного класу, обсяги
технологічних витрат при транспортуванні електроенергії
визначаються окремо для споживачів кожного класу.

5. За умови одночасного (протягом розрахункового періоду)
продажу електроенергії виробником на підставі договору
електропередавальній організації (яка є постачальником
електроенергії за регульованим тарифом) згідно з постановою НКРЕ
від 23.07.2000 N 964 "Про продаж електроенергії власного
виробітку" і власним споживачам обсяг проданої
електропередавальній організації електроенергії визначається за
формулою:
Епрод. = Евідп. - Евтр. - Есп.,
де: Епрод. - обсяг електроенергії, проданої виробником
електроенергії електропередавальній організації в розрахунковому
періоді, МВт/год; Евідп. - обсяг електроенергії, відпущеної виробником
електроенергії в мережу електропередавальної організації в
розрахунковому періоді згідно з показаннями лічильників, МВт/год; Евтр. - обсяг технологічних витрат при транспортуванні
електроенергії, визначений згідно з п.4 цього Порядку, МВт/год; Есп. - обсяг електроенергії, спожитої споживачами виробника
електроенергії у розрахунковому періоді згідно з показаннями
лічильників, МВт/год.
6. Коефіцієнти нормативних технологічних витрат та тарифи на
передачу для відповідних ліцензіатів з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) мережами розраховуються без
врахування обсягів електричної енергії власного виробництва,
проданої споживачам, які безпосередньо приєднані до шин виробника
електричної енергії. ( Постанову доповнено пунктом 6 згідно з
Постановою НКРЕ N 937 ( v0937227-01 ) від 19.09.2001 )

Начальник управління
цінової політики Р.І. Лагодюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: