open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Л И С Т
02.12.2005 N 07-04/2253-10378
Державна спеціалізована

фінансова установа

"Державний фонд сприяння

молодіжному житловому

будівництву"
Управління Державного

казначейства в Автономній

Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі

Щодо запровадження та заповнення Довідки

про обсяг пільг, наданих позичальникам

за отриманими кредитами на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла

З метою забезпечення єдності відображення у бухгалтерському
обліку установ Державної спеціалізованої фінансової установи
"Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"
інформації, яка наводиться у формі фінансової звітності N 7.1
( z0391-05 ) "Звіт про заборгованість бюджетних установ за
окремими програмами" та у формах фінансової звітності органів
Державного казначейства України про заборгованість позичальників
перед Фондом та Фонду перед бюджетом, запроваджується наступна
процедура подання до органів Державного казначейства інформації
про обсяг пільг, наданих позичальникам за отриманими кредитами на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
Фонд подає Довідку, форма якої розроблена Державним
казначейством України та погоджена з Міністерством фінансів
України (лист від 11.11.2005 N 31-15050-03-13/24198).
Довідка подається до органів Державного казначейства, в яких
вони обслуговуються, один раз в квартал до 25 числа останнього
місяця в кварталі.
При заповненні Довідки в ній вказується назва установи та код
відомчої класифікації видатків. Суми в Довідці проставляються в
гривнях.
При подачі першої Довідки в 2005 році, інформація в ній
повинна відображати суму наданих пільг за період з початку роботи
Фонду до 31.12.2005 року.
Заповнення окремих граф Довідки здійснюється за таким
порядком.
У графах 1 та 2 проставляється код програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету та код економічної
класифікації видатків, за якими необхідно провести коригування
заборгованості.
У графі 3 "Обсяг наданих пільг - усього" наводиться загальний
обсяг наданих пільг з початку діяльності Фонду.
У графі 4 "Обсяг наданих пільг, у тому числі на початок
звітного періоду" проставляється обсяг пільг, які надані
позичальникам з початку діяльності Фонду до 01.10.2005 року.
У графі 5 "Обсяг наданих пільг, у тому числі за звітний
квартал" проставляється обсяг пільг, наданих за звітний квартал (з
01.10.2005 до 31.12.2005).
Починаючи з 01.01.2006 року Довідку необхідно подавати до
органів Державного казначейства один раз в квартал до 25 числа
останнього місяця в кварталі (тобто 25 березня, 25 червня,
25 вересня, 25 грудня).
У графі 3 "Обсяг наданих пільг - усього" наводиться загальний
обсяг наданих пільг з 01.01.2006 року. Сума у графі 3 повинна
дорівнювати сумі даних, наведених у графі 4 та графі 5.
У графі 4 "Обсяг наданих пільг, у тому числі на початок
звітного періоду" проставляється обсяг пільг, які надані
позичальникам на початок звітного періоду. Станом на 31.03.2006
інформації не буде. Станом на 30.06.2006 буде відповідати
інформації графи 5 станом на 31.03.2006.
У графі 5 "Обсяг наданих пільг, у тому числі за звітний
квартал" проставляється обсяг пільг, наданих за звітний квартал.
Інформація у Довідці відображається наростаючим підсумком з
початку року. Органи Державного казначейства на підставі отриманої
Довідки проводять у бухгалтерському обліку виконання бюджетів
коригування заборгованості Фонду перед бюджетом за відповідний
звітний період.
Відповідальність за подану інформацію в частині застосування
норм чинного законодавства з надання пільг та правильність
проведених розрахунків несуть керівник та головний бухгалтер, які
підписують зазначену Довідку.
Заступник Голови О.О.Чечуліна

ДОВІДКА

про обсяг пільг, наданих позичальникам

за отриманими кредитами на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла

станом на 1__________200__ року

Установа ____________________________________________________
Код відомчої класифікації видатків __________________________
Одиниця виміру: грн.

------------------------------------------------------------------ Коди програмної класифікації | КЕКВ | Обсяг наданих пільг | видатків та кредитування | |------------------------| державного бюджету | |Усього| у тому числі: | | | |-----------------| | | | на | за | | | |початок |звітний | | | |звітного|квартал | | | |періоду | | --------------------------------+------+------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------------------+------+------+--------+--------| | | | | | --------------------------------+------+------+--------+--------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник _________________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _________________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200___ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: