open
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2008 р. № 777
Київ

Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 246 від 11.03.2009
№ 293 від 07.04.2010
№ 347 від 19.05.2010
№ 622 від 12.07.2010
№ 53 від 14.01.2015
№ 396 від 15.06.2015
№ 493 від 22.07.2015
№ 545 від 03.08.2015
№ 623 від 19.08.2015
№ 917 від 04.11.2015
№ 1180 від 16.12.2015
№ 846 від 23.11.2016
№ 346 від 17.05.2017
№ 469 від 04.07.2017
№ 523 від 23.06.2017
№ 190 від 21.03.2018
№ 940 від 31.10.2018
№ 1169 від 05.12.2018
№ 1196 від 12.12.2018
№ 540 від 26.06.2019
№ 743 від 14.08.2019
№ 836 від 11.09.2019}

Відповідно до підпункту "г" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

11. Установити, що затверджений цією постановою Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки не застосовується для відбору кандидатів (кандидатур) на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, голови виконавчого органу (керівника) суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який здійснює повноваження державного оператора телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв’язку, голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, що провадить діяльність в оборонно-промисловому комплексі та передане в установленому порядку в управління Державного концерну “Укроборонпром”, та керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну “Укроборонпром”, голови виконавчого органу господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить Державному космічному агентству, та керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління зазначеного Агентства, голови правління публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця”, голови виконавчого органу банку, більш як 75 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить державі, якщо в такому банку сформовано наглядову раду, яка відповідає вимогам, визначеним у Законі України “Про управління об’єктами державної власності”, та утворено комітет з призначень.

{Постанову доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 396 від 15.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 493 від 22.07.2015, № 917 від 04.11.2015, № 1180 від 16.12.2015, № 846 від 23.11.2016, № 523 від 23.06.2017, № 940 від 31.10.2018}

12. Установити, що рішення про необхідність проведення конкурсного відбору для призначення керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки приймається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, крім призначення керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень).

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 523 від 23.06.2017}

Призначення керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства, зазначеного в абзаці першому цього пункту, здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Контракт з керівником суб’єкта господарювання державного сектору економіки укладається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, у порядку, передбаченому постановами Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1993 р., № 6, ст. 121; Офіційний вісник України, 1999 р., № 13, ст. 514) і від 2 серпня 1995 р. № 597 “Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1995 р., № 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1474), статутом зазначеного суб’єкта.

{Постанову доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015; в редакції Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015}

13. Установити, що затверджений цією постановою Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки застосовується для відбору та призначення керівника державного комерційного підприємства та казенного підприємства, які відповідно до статті 1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” належать до наукових установ.

{Постанову доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ № 346 від 17.05.2017}

2. Суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити:

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015}

приведення власних нормативно-правових актів і статутів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у відповідність із цією постановою.

{Пункт 2 в редакції Постанов КМ № 622 від 12.07.2010, № 53 від 14.01.2015}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 622 від 12.07.2010}

4. Суб'єктам управління об'єктами державної власності, зазначеним у пункті 2 цієї постанови, щокварталу подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про призначення керівників суб'єктів господарювання згідно із затвердженою ним формою.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 622 від 12.07.2010, № 53 від 14.01.2015}

41. Суб’єктам управління об’єктами державної власності у разі проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки забезпечити залучення консультантів з відбору персоналу на безоплатній або платній основі за рахунок коштів державного бюджету, коштів суб’єктів господарювання державного сектору та інших джерел, не заборонених законодавством.

{Постанову доповнено пунктом 41 згідно з Постановою КМ № 469 від 04.07.2017}

42. Суб’єктам управління об’єктами державної власності подавати до Кабінету Міністрів України інформацію про:

відкриття вакансії керівника особливо важливого для економіки підприємства - не пізніше ніж через п’ять днів після її відкриття;

закінчення строку контракту з керівником особливо важливого для економіки підприємства - не пізніше ніж за місяць до його закінчення;

оголошення відбору на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства разом з відповідними документами - не пізніше ніж через три дні після прийняття відповідного рішення;

тимчасове покладення виконання обов’язків або призначення виконуючого обов’язки керівника особливо важливого для економіки підприємства - не пізніше ніж через п’ять днів після прийняття відповідного рішення.

{Постанову доповнено пунктом 42 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. № 234 "Про конкурсний відбір керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 710);

постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. № 423 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 988).

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. № 777

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі - підприємства) у разі прийняття міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, рішення про необхідність проведення такого відбору, а також процедуру конкурсного відбору керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень).

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 523 від 23.06.2017}

Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посаду голови виконавчого органу господарських товариств та незалежних членів наглядових рад особливо важливих для економіки підприємств, крім державних банків, відбір незалежних членів до яких врегульовано статтею 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 190 від 21.03.2018}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

2.  Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника підприємства (далі - конкурсний відбір) є рішення (наказ) міністерства, Фонду державного майна або іншого органу, який виконує функцію з управління підприємством (далі - суб’єкт управління), із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору, яке для підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, приймається не пізніше ніж через 20 днів після відкриття вакансії керівника підприємства (для підприємств, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, - рішення Кабінету Міністрів України).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 545 від 03.08.2015, № 1180 від 16.12.2015}

До оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсного відбору суб’єкт управління на строк, який не може перевищувати трьох місяців, тимчасово покладає виконання обов’язків або призначає виконуючого обов’язки керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та/або керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків). Тимчасове покладення виконання обов’язків керівників зазначених підприємств або призначення виконуючими обов’язки таких керівників здійснюється суб’єктом управління після погодження кандидатур відповідних осіб Кабінетом Міністрів України. До проекту рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатури додаються біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, скріпленим печаткою; згода кандидата на посаду щодо покладення на нього виконання обов’язків або призначення його виконуючим обов’язки керівника підприємства; копії документа про повну вищу освіту; копії паспорта та трудової книжки, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління і скріплюються печаткою; згода на обробку персональних даних. У разі непогодження Кабінетом Міністрів України зазначених кандидатур суб’єкти управління у тижневий строк з дня прийняття відповідного рішення подають Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо інших кандидатур.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 493 від 22.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 545 від 03.08.2015, № 540 від 26.06.2019}

Підставою для оголошення відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства є рішення суб’єкта управління або, якщо суб’єкт управління протягом 30 днів з моменту відкриття відповідної вакансії не оголосив відбір, - відповідне рішення Кабінету Міністрів України. Міністр Кабінету Міністрів України повинен протягом 30 днів з моменту, коли у Кабінету Міністрів України виникло право оголосити відбір, подати до Кабінету Міністрів України проект відповідного рішення про оголошення відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

3. Для проведення конкурсного відбору керівників підприємств, крім керівників особливо важливих для економіки підприємств, суб’єкт управління утворює постійно діючу комісію або комісії для конкурсного відбору керівників окремих підприємств (далі - комісія).

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

Склад комісії затверджується відповідним актом суб’єкта управління.

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

Члени комісії розглядають документи і пропозиції, внесені особами, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі - претенденти), та його учасниками.

Суб’єкт управління у разі прийняття рішення про залучення консультантів з відбору персоналу для проведення конкурсного відбору керівників підприємств на платній основі визначає джерела їх фінансування. У разі коли суб’єкт управління визначить, що оплата послуг консультантів здійснюється за рахунок коштів підприємства, він рекомендує підприємству здійснити оплату таких послуг.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 469 від 04.07.2017}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

4. Комісія:

оприлюднює на офіційному сайті суб’єкта управління не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 2 цього Порядку, оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, яка стала вакантною (далі - оголошення), та результати конкурсного відбору не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанов КМ № 53 від 14.01.2015, № 545 від 03.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку документи, подані претендентами;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

приймає і реєструє пропозиції, внесені учасниками конкурсного відбору;

забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду зазначених пропозицій визначає його переможця;

розробляє та затверджує вимоги до претендентів;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 545 від 03.08.2015, № 1180 від 16.12.2015}

надсилає разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запит до МВС стосовно надання інформації щодо відсутності (наявності) у них судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

6. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

7. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Підготовка до проведення конкурсного відбору

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

9. В оголошенні зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі (далі - заяви) та номер телефону для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

{Абзац шостий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі в конкурсному відборі та документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

10. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

конкурсну пропозицію;

згоду на обробку персональних даних;

{Абзац п'ятий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015}

рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

{Абзац восьмий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015}

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

11. Заяви приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

номер заяви;

прізвище, ім'я та по батькові претендента, відомості про місце його проживання (реєстрації);

дата запису;

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.

12. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Проведення конкурсного відбору

13. Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця.

14. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі:

неподання ним одного із зазначених у пункті 10 цього Порядку документів;

невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

15. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

16. Учасники конкурсного відбору подають пропозиції з управління підприємством - конкурсні пропозиції.

{Абзац другий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

{Абзац третій пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

{Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

18. Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

19. Комісія заслуховує на закритому засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсного відбору та враховує відповідність учасника та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам. За рішенням комісії на її засіданні під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників можуть бути присутніми представники засобів масової інформації та громадськості за умови згоди всіх учасників конкурсного відбору, які подали пропозиції з управління підприємством.

Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиція якого визнана комісією найкращою. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору. У разі подання пропозиції лише від одного учасника конкурс не проводиться, при цьому оголошується повторне проведення конкурсного відбору.

{Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

20. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії з дотриманням вимог пункту 13 цього Порядку.

Кандидатура, відібрана за результатами конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, погоджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника суб’єкта управління (крім випадків, коли відповідне підприємство є особливо важливим для економіки).

До подання щодо погодження кандидатури на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, додаються:

проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатури, завізований керівником суб’єкта управління;

протокол засідання комісії;

біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчується підписом керівника служби управління персоналом суб’єкта управління, скріпленим печаткою (за наявності);

згода на обробку персональних даних;

копії, засвідчені підписом керівника служби управління персоналом суб’єкта управління, скріпленим печаткою (за наявності):

- заяви кандидата про прийняття на посаду;

- документа про погодження кандидатури з головою відповідної місцевої держадміністрації (відповідно до статті 36 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”);

- статуту підприємства.

Результати відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті суб’єкта управління.

Рішення комісії (у випадках, визначених абзацом другим цього пункту, - рішення Кабінету Міністрів України) є підставою для укладення протягом двох тижнів контракту між суб’єктом управління та переможцем конкурсного відбору.

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 190 від 21.03.2018}

21. Погодження призначення керівника підприємства головою місцевої держадміністрації здійснюється в установленому порядку. У разі вмотивованої відмови голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) у погодженні призначення керівника підприємства суб’єкт управління вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на призначення такого керівника.

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 190 від 21.03.2018}

211. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору. У разі коли пропозицію подав лише один учасник, конкурс не проводиться. При цьому оголошується повторне проведення конкурсного відбору.

У разі відсутності претендентів на участь у конкурсному відборі, визнання комісією конкурсних пропозицій такими, що не відповідають вимогам пункту 18 цього Порядку або реалізація яких не забезпечує належну ефективність управління підприємством, чи у разі непогодження Кабінетом Міністрів України призначення керівника приймається рішення про повторне проведення конкурсного відбору.

{Порядок доповнено пунктом 211 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

Проведення відбору та укладення контракту з керівниками особливо важливих для економіки підприємств

22. Для визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств Кабінет Міністрів України утворює комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комітет з призначення) та комісію з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комісія з відбору).

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення та комісії з відбору здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 190 від 21.03.2018}

23. До складу комітету з призначення входить вісім його членів.

До складу комітету з призначення включаються Міністр Кабінету Міністрів України, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністр фінансів, керівник відповідного суб’єкта управління особливо важливим для економіки підприємством або його заступник (далі - представник суб’єкта управління) та за згодою чотири незалежних недержавних експерти з правом дорадчого голосу (далі - незалежні експерти).

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1169 від 05.12.2018, № 743 від 14.08.2019, № 836 від 11.09.2019}

У разі коли Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління підприємства, до складу комітету з призначення включається керівник міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або його заступник. У разі коли Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства або Мінфін є суб’єктом управління, в засіданнях комітету з призначення беруть участь Міністр Кабінету Міністрів України, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства або його перший заступник, Міністр фінансів та незалежні експерти.

{Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1169 від 05.12.2018, № 743 від 14.08.2019, № 836 від 11.09.2019}

У разі відсутності Міністра Кабінету Міністрів України чи неможливості здійснення з інших причин ним повноважень члена комітету з призначення його повноваження здійснює Державний секретар Кабінету Міністрів України.

{Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1196 від 12.12.2018}

Суб’єкт управління протягом трьох робочих днів з моменту оголошення відбору визначає свого представника до складу комітету з призначення.

Кабінет Міністрів України затверджує персональний склад незалежних експертів, які входять до складу комітету з призначення.

Голова комітету з призначення та його заступник обираються на засіданні комітету з призначення з числа його членів шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.

Голова комітету з призначення організовує його роботу, скликає засідання комітету з призначення та головує на них.

У разі неможливості виконання головою комітету з призначення своїх повноважень або в разі його відсутності повноваження голови комітету здійснює його заступник.

Комітет з призначення на своєму засіданні обирає секретаря комітету з призначення таємним голосуванням простою більшістю голосів.

Секретар не є членом комітету з призначення, здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування на засіданні комітету з призначення.

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 190 від 21.03.2018}

24. Основними завданнями комітету з призначення є:

затвердження вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та доведення їх до комісії з відбору;

розгляд поданих комісією з відбору пропозицій щодо претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та документів;

визначення кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та подання Кабінетові Міністрів України висновків щодо погодження відповідної кандидатури на зазначену посаду;

підготовка рекомендацій щодо умов контракту з претендентом на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства.

{Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 190 від 21.03.2018}

{Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ № 190 від 21.03.2018}

26. Формою роботи комітету з призначення є засідання. Черговість засідань обумовлюється потребою в прийнятті рішень комітетом з призначення та визначається комітетом.

Комітет з призначення повинен провести засідання протягом місяця з дати подання на затвердження комітету з призначення пропозиції щодо вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства або подання комісією з відбору відповідних кандидатур, які визнані комісією найкращими.

Засідання комітету з призначення має кворум за умови участі в ньому трьох членів з правом голосу.

Рішення комітету з призначення приймаються шляхом таємного або заочного голосування, ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів, оформляються протоколом, який підписується головою комітету, а в разі його відсутності - заступником голови комітету. Думка незалежних експертів, викладена в письмовій формі, додається до протоколу засідання. У разі прийняття рішення шляхом заочного голосування за допомогою електронної пошти голосування здійснюється протягом трьох робочих днів з дати отримання матеріалів членом комітету з призначення через електронну пошту.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос представника суб’єкта управління.

{Порядок доповнено пунктом 26 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

27. До складу комісії з відбору входить п’ять її членів. Персональний склад комісії з відбору, зокрема голова, затверджується Міністром Кабінету Міністрів України.

До складу комісії з відбору включаються два представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, по одному представнику Мін’юсту і відповідного суб’єкта управління та один незалежний недержавний експерт з добору персоналу (далі - фахівець з добору персоналу), який бере участь у роботі комісії (за згодою) з правом дорадчого голосу.

У разі неподання суб’єктом управління протягом трьох робочих днів з дати звернення Міністра Кабінету Міністрів України до комісії з відбору кандидатури свого представника або нез’явлення на засідання зазначеної комісії представника суб’єкта управління засідання комісії є правоможним.

Керівництво діяльністю комісії з відбору здійснює її голова.

Секретар комісії з відбору, який не є її членом, призначається Міністром Кабінету Міністрів України. Секретар комісії з відбору забезпечує організацію роботи комісії, здійснює підрахунок голосів та оголошує результати голосування на засіданні комісії.

{Порядок доповнено пунктом 27 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

28. Комісія з відбору:

подає на затвердження комітету з призначення пропозиції до вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства, розглядає питання щодо джерел фінансування залучення фахівця з добору персоналу;

приймає рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України оголошення про проведення відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства;

звертається до суб’єктів управління для отримання відомостей про особливо важливе для економіки підприємство, на посаду керівника якого оголошено відбір, та іншої інформації для здійснення комісією з відбору своїх повноважень;

ухвалює рішення про допуск претендентів до відбору або відхилення їх кандидатур. Претендент не допускається до участі у відборі в разі неподання ним одного з документів, зазначених в абзацах другому - п’ятому пункту 10 цього Порядку, та/або наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

приймає рішення про передачу фахівцеві з добору персоналу для проведення попереднього відбору кандидатів копій заяв та документів, надісланих претендентами;

розглядає пропозиції фахівця з добору персоналу щодо проведеного ним попереднього відбору кандидатур претендентів;

заслуховує на закритому засіданні пропозицію учасника відбору;

визначає та подає до комітету з призначення від трьох до п’яти кандидатур, які визнані комісією найкращими.

{Порядок доповнено пунктом 28 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

29. Секретаріат Кабінету Міністрів України:

розробляє та подає Міністрові Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності проведення відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства;

розробляє пропозиції до вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства;

оприлюднює інформацію про дату та умови відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;

приймає, реєструє та перевіряє документи, подані претендентами;

надсилає разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запит до Національної поліції стосовно подання інформації про відсутність (наявність) у них судимості, заборону займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

надсилає фахівцю з добору персоналу для проведення попереднього відбору кандидатів копії заяв та документів, надісланих претендентами.

{Порядок доповнено пунктом 29 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

30. Джерелами фінансування послуг фахівця з добору персоналу можуть бути кошти особливо важливого для економіки підприємства, кошти державного бюджету та/або інші джерела, не заборонені законодавством.

У разі коли комісія з відбору визначить доцільність здійснення оплати послуг фахівця з добору персоналу за рахунок коштів особливо важливого для економіки підприємства, вона звертається до суб’єкта управління з пропозицією рекомендувати зазначеному підприємству здійснити оплату таких послуг.

{Порядок доповнено пунктом 30 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

31. Організаційною формою роботи комісії з відбору є засідання.

Засідання комісії з відбору проводяться в разі потреби, про що повідомляється її членам та учасникам засідання не пізніше ніж за два робочі дні до їх початку.

Засідання комісії з відбору є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення комісії з відбору приймається шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом, який підписує голова комісії з відбору.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії з відбору.

Член комісії з відбору, який не підтримує прийняте рішення, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

{Порядок доповнено пунктом 31 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

32. Комісія з відбору протягом 15 робочих днів після прийняття рішення про проведення відбору та не пізніше ніж за сім робочих днів до дня засідання комітету з призначення подає йому:

пропозиції щодо вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства;

відомості про особливо важливе для економіки підприємство, на посаду керівника якого оголошено відбір (загальна характеристика підприємства, цілі та основні напрями діяльності, участь підприємства у фінансово-промислових групах, об’єднаннях, холдингових компаніях, динаміка фінансових показників за останні п’ять років);

опис функціональних обов’язків для керівника особливо важливого для економіки підприємства з переліком ключових цілей на посаді та кваліфікаційних вимог до претендента на таку посаду.

{Порядок доповнено пунктом 32 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

33. Комітет з призначення розглядає на своєму засіданні подані комісією з відбору відомості, затверджує на їх підставі вимоги до претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства, які надаються комісії з відбору, або надсилає такі відомості для доопрацювання в разі подання неповної інформації про підприємство.

Комісія з відбору не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати затвердження комітетом з призначення вимог до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства приймає рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України оголошення про проведення відбору, в якому зазначаються відомості, визначені пунктом 9 цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 33 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

34. Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії з відбору заяву та документи, перелік яких визначено пунктом 10 цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 34 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

35. Попередній відбір кандидатів здійснюється фахівцями з добору персоналу.

Основними функціями фахівця з добору персоналу є:

проведення аналізу документів претендентів;

проведення співбесід та інтерв’ю з претендентами;

оцінка всіх претендентів на відповідність вимогам до претендентів на посаду керівника підприємства, затвердженим комітетом з призначення;

заслуховування пропозиції учасників відбору.

Фахівець з добору персоналу подає протягом двох тижнів з дати завершення прийому заяв на розгляд комісії з відбору відомості про результати проведеної роботи, у тому числі висновки та пропозиції щодо всіх претендентів, а також рекомендації стосовно п’яти кандидатів, визнаних фахівцем з добору найкращими.

{Порядок доповнено пунктом 35 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

36. У разі відсутності претендентів на участь у відборі або у разі подання для участі у відборі пропозицій менше ніж від трьох учасників, або визнання комітетом з призначення пропозицій такими, що не відповідають вимогам пункту 18 цього Порядку, - приймається рішення про повторне проведення відбору.

Пропозиції щодо повторного проведення відбору комісія з відбору вносить на розгляд Міністра Кабінету Міністрів України.

{Порядок доповнено пунктом 36 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

37. Комісія з відбору розглядає на своєму засіданні подані фахівцем з добору персоналу пропозиції щодо п’яти кандидатур претендентів, визнаних фахівцем з добору персоналу найкращими. Комісія з відбору може заслухати пропозиції будь-яких претендентів, допущених до відбору.

За результатами розгляду комісія з відбору може прийняти рішення щодо заміни не більше двох кандидатур з числа відібраних фахівцями з добору персоналу.

{Порядок доповнено пунктом 37 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

38. Комісія з відбору після визначення нею найкращих кандидатур на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та не пізніше ніж за сім робочих днів до дня засідання комітету з призначення подає на його розгляд документи щодо відібраних претендентів (від трьох до п’яти). При цьому більшість претендентів, документи щодо яких подаються комісією з відбору, повинні бути з числа п’яти кандидатів, визнаних фахівцями з добору персоналу найкращими.

Документи щодо кандидатури претендента включають подані претендентом у довільній формі відомості про кар’єру з детальним переліком професійних досягнень та відповідність досвіду цілям посади, а також презентацію бачення стратегії особливо важливого для економіки підприємства та план дій.

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами на електронну адресу, зазначену в оголошенні про проведення відбору на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства.

{Порядок доповнено пунктом 38 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

39. Комітет з призначення розглядає на своїх засіданнях пропозиції та документи, подані комісією з відбору, заслуховує претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та за результатами розгляду готує Кабінетові Міністрів України висновки щодо погодження відібраної кандидатури претендента на посаду керівника підприємства.

За відсутності можливості безпосередньої участі претендента в засіданні комітету з призначення розгляд його кандидатури може здійснюватися в режимі відеоконференції.

Висновки комітету з призначення оформляються протоколом, який підписується головою комітету з призначення.

{Порядок доповнено пунктом 39 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

40. Проект рішення Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства та умови контракту вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Міністром Кабінету Міністрів України на підставі рішення комітету з призначення.

{Порядок доповнено пунктом 40 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

41. До проекту рішення Кабінету Міністрів України додаються:

1) протокол засідання комітету з призначення;

2) біографічна довідка з кольоровою фотокарткою;

3) згода на обробку персональних даних;

4) копії:

заяви кандидата про прийняття на посаду;

статуту підприємства;

документа про погодження кандидатури з головою відповідної місцевої держадміністрації (відповідно до статті 36 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”).

У разі вмотивованої відмови голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) у погодженні призначення керівника особливо важливого для економіки підприємства комітет з призначення вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на призначення такого керівника.

{Порядок доповнено пунктом 41 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

42. Рішення Кабінету Міністрів України є підставою для укладення протягом двох тижнів контракту між суб’єктом управління та переможцем відбору.

{Порядок доповнено пунктом 42 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

43. У разі корпоратизації, перетворення особливо важливого для економіки підприємства голова виконавчого органу/члени наглядової ради такого господарського товариства, яких було обрано відповідно до цього Порядку, призначаються на відповідні посади без проведення нового відбору.

{Порядок доповнено пунктом 43 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

44. У разі коли Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців не погодив кандидатуру претендента на посаду керівника/члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства або претендент відмовився від посади, комітет з призначення має право протягом трьох місяців підготувати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо погодження іншої кандидатури претендента на посаду керівника/члена наглядової ради підприємства, обраної з числа претендентів, пропозиції щодо яких було подано на розгляд комісією з відбору.

{Порядок доповнено пунктом 44 згідно з Постановою КМ № 190 від 21.03.2018}

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: