open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 17 вересня 2008 р. N 835

Київ
Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику

від діяльності суб'єктів господарювання,

яка підлягає ліцензуванню Національною комісією,

що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 975 ( 975-2012-п ) від 24.10.2012 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1261 ( 1261-2009-п ) від 25.11.2009

N 1004 ( 1004-2010-п ) від 03.11.2010

N 975 ( 975-2012-п ) від 24.10.2012 }

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії оцінки ступеня ризику від діяльності
суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
згідно з додатком. Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 975 ( 975-2012-п ) від 24.10.2012 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ДОДАТОК

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 вересня 2008 р. N 835
КРИТЕРІЇ

оцінки ступеня ризику

від діяльності суб'єктів господарювання,

яка підлягає ліцензуванню

Національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики
{ Назва додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 975
( 975-2012-п ) від 24.10.2012 }

1. Згідно з цими критеріями визначається ступінь ризику від
діяльності суб'єктів господарювання з виробництва, передачі та
постачання електричної енергії, зберігання, транспортування,
розподілу та постачання природного газу, транспортування нафти та
нафтопродуктів, виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії, а також комбінованого виробництва
(когенерації) теплової та електричної енергії та періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).
2. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності, належать:
1) результати ліцензованої діяльності - оцінка:
цільового та ефективного використання коштів відповідно до
затверджених НКРЕ тарифів, інвестиційних програм, програм
установки засобів обліку, правил приєднання до мереж, кошторису
витрат на оптове постачання електричної енергії; { Абзац другий
підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1004 ( 1004-2010-п ) від 03.11.2010 }
матеріальних втрат від господарської діяльності:
перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок
ліцензованих НКРЕ видів діяльності;
ефективності закупівель товарів, робіт і послуг для
забезпечення провадження ліцензованих видів діяльності;
дотримання алгоритмів розподілу коштів суб'єктами
господарювання, які здійснюють постачання електричної енергії за
регульованим тарифом та природного газу за регульованим тарифом;
достовірності даних звітності, передбачених
нормативно-правовими актами Мінфіну та Дежкомстату, додаткової
звітності з ліцензованої діяльності, визначеної НКРЕ в
установленому порядку;
2) організація роботи із споживачами - оцінка:
стану укладення та виконання договорів із споживачами
відповідно до вимог законодавства;
стану дотримання порядку видачі технічних умов та
забезпечення приєднання споживачів до мереж суб'єктів
господарювання на недискримінаційній основі відповідно до вимог
законодавства;
дотримання суб'єктами господарювання показників якості
наданих послуг споживачам;
3) технічний стан і організація експлуатації електричних та
газових мереж, теплогенеруючого обладнання і установок для
транспортування нафти та нафтопродуктів - оцінка:
технічного стану та експлуатації;
стану виконання інвестиційних програм, програм установлення
засобів обліку;
надійності енергопостачання електричних, теплових, газових
мереж, установок для транспортування нафти та нафтопродуктів;
стану технічного обслуговування, поточного та капітального
ремонту енергетичного, газового обладнання та мереж суб'єктів
господарювання;
4) соціально-економічна ситуація - оцінка:
рівня загрози, що враховує імовірність виникнення негативних
соціальних і матеріальних наслідків від провадження ліцензованої
діяльності та можливий розмір втрат внаслідок технологічних
порушень у роботі енергетичного, газового обладнання та мереж
суб'єктів господарювання;
ефективності заходів з експлуатації енергетичних, газових
установок і установок для транспортування нафти та нафтопродуктів;
обсягів фінансових та матеріальних ресурсів, необхідних для
усунення технологічних порушень в роботі енергетичного обладнання
та мереж, обсягу недовідпущеної енергії, запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та компенсації завданих збитків;
діяльності оперативно-диспетчерського управління в
електроенергетичному та нафтогазовому комплексах;
5) екологічна ситуація - оцінка ефективності технічних
заходів щодо забезпечення надійного енергопостачання споживачів,
що враховують рівень загрози виникнення негативних екологічних
наслідків для населення, навколишнього природного середовища від
провадження господарської діяльності.
3. Установлюється три ступені ризику - високий, середній та
незначний.
4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з:
виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують
рівень, встановлений умовами та правилами провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 975 ( 975-2012-п ) від 24.10.2012 }

{ Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 975 ( 975-2012-п ) від 24.10.2012 }

передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та магістральними (міждержавними) електромережами;
постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
{ Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1261
( 1261-2009-п ) від 25.11.2009 }
оптового постачання електричної енергії; { Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1004 ( 1004-2010-п ) від
03.11.2010 }
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень,
встановлений умовами та правилами провадження господарської
діяльності із зберігання природного газу;
транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами;
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та
його розподіл;
постачання природного газу за регульованим тарифом. { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1261 ( 1261-2009-п )
від 25.11.2009 }
5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти господарювання, що провадять господарську
діяльність із:
постачання природного газу за нерегульованим тарифом; { Абзац
другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1261 ( 1261-2009-п ) від 25.11.2009 }
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
{ Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1261 ( 1261-2009-п ) від 25.11.2009 }
комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;
{ Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 975
( 975-2012-п ) від 24.10.2012 }
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії. { Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 975 ( 975-2012-п ) від
24.10.2012 }
6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на постачання
природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом,
постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим
тарифом, але не провадять господарської діяльності за такими
напрямами.
7. НКРЕ здійснює планові заходи державного нагляду (контролю)
за суб'єктами господарювання та їх виробничими об'єктами: { Абзац
перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 975
( 975-2012-п ) від 24.10.2012 }
1) з високим ступенем прийнятного ризику:
що зазначені в абзацах другому - сьомому пункту 4, - не
частіше ніж два рази на рік; { Абзац другий підпункту 1 пункту 7
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1261
( 1261-2009-п ) від 25.11.2009, N 1004 ( 1004-2010-п ) від
03.11.2010 }
що зазначені в абзацах восьмому - одинадцятому пункту 4, -
один раз на рік; { Абзац третій підпункту 1 пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1261 ( 1261-2009-п ) від
25.11.2009, N 1004 ( 1004-2010-п ) від 03.11.2010 }
2) із середнім ступенем прийнятного ризику - не частіше
одного разу на рік;
3) з незначним ступенем прийнятного ризику - не частіше
одного разу на два роки.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: