open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо визначення підсудності справ з питань

приватизації та з корпоративних спорів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.77 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському процесуальному кодексі України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст. 56):
1) у частині другій статті 1 слово "громадяни" замінити
словами "фізичні особи";
2) у частині першій статті 12:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні,
розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо
приватизації майна, та з інших підстав, крім:
спорів про приватизацію державного житлового фонду;
спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних
умов;
спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також
тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи
відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою
сторін;
спорів, що виникають із публічно-правових відносин та
віднесені до компетенції Конституційного Суду України та
адміністративних судів;
інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та
міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах
між господарським товариством та його учасником (засновником,
акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між
учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що
пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням
діяльності цього товариства, крім трудових спорів";
3) статтю 16 доповнити частиною такого змісту:
"Справи у спорах між господарським товариством та його
учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який
вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами)
господарського товариства, що пов'язані із створенням, діяльністю,
управлінням та припиненням діяльності цього товариства,
розглядаються господарським судом за місцезнаходженням
господарського товариства згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців";
4) частину третю статті 104 доповнити пунктом 7 такого
змісту:
"7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
виключної підсудності";
5) частину другу статті 111-10 доповнити пунктом 7 такого
змісту:
"7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
виключної підсудності".
2. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) назву глави 18 розділу III доповнити словами "та
корпоративні відносини";
2) у статті 167:
назву доповнити словами "та корпоративних відносин";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Під корпоративними відносинами маються на увазі
відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо
корпоративних прав".
3. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1618-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492):
1) частину першу статті 311 доповнити пунктом 6 такого
змісту:
"6) справу розглянуто з порушенням правил виключної
підсудності";
2) частину першу статті 338 доповнити пунктом 6 такого
змісту:
"6) справу розглянуто з порушенням правил виключної
підсудності".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Після набрання чинності цим Законом заяви і скарги у
справах, передбачених абзацом першим пункту 1 та пунктом 4 частини
першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ), по яких не порушено (не відкрито) провадження,
розглядаються господарським судом у порядку, встановленому
Господарським процесуальним кодексом України ( 1798-12 ).
3. Судові рішення у справах, передбачених пунктом 2
Прикінцевих положень цього Закону, які ухвалені судами до набрання
чинності цим Законом і не набрали законної сили, можуть бути
оскаржені до апеляційного господарського суду за місцезнаходженням
господарського товариства в порядку, встановленому Господарським
процесуальним кодексом України ( 1798-12 ), і в строки, визначені
процесуальним законом, за правилами якого була розглянута справа
чи постановлено рішення суду першої інстанції.
4. Неоскаржені судові рішення у справах, передбачених пунктом
2 Прикінцевих положень цього Закону, ухвалені судами першої
інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної
сили в порядку і у строки, встановлені Господарським процесуальним
кодексом України ( 1798-12 ).
5. Після набрання чинності цим Законом касаційні скарги
(подання) на судові рішення у справах, передбачених пунктом 2
Прикінцевих положень цього Закону, підлягають розгляду за
правилами Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ).
6. Касаційні скарги (подання) на рішення судів у справах,
передбачених пунктом 2 Прикінцевих положень цього Закону, що
подані до набрання чинності цим Законом, по яких провадження не
порушено (не відкрито) Верховним Судом України чи Вищим
адміністративним судом України, передаються для розгляду Вищому
господарському суду України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2006 року

N 483-V

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: