open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 лютого 2007 р. N 139

Київ
Про затвердження Порядку використання у 2007 році

коштів, передбачених у державному бюджеті для надання

державної підтримки вугледобувним підприємствам

(включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля),

спрямованої на часткове покриття витрат із собівартості

продукції, зокрема виконання гарантійних зобов'язань

з повернення бюджетних позик
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 920 ( 920-2007-п ) від 11.07.2007 }

Відповідно до статті 26 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки
вугледобувним підприємствам (включаючи підприємства з видобутку
бурого вугілля), спрямованої на часткове покриття витрат із
собівартості продукції, зокрема виконання гарантійних зобов'язань
з повернення бюджетних позик, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд.37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 лютого 2007 р. N 139
ПОРЯДОК

використання у 2007 році коштів, передбачених

у державному бюджеті ( 489-16 ) для надання державної

підтримки вугледобувним підприємствам (включаючи

підприємства з видобутку бурого вугілля), спрямованої

на часткове покриття витрат із собівартості продукції,

зокрема виконання гарантійних зобов'язань

з повернення бюджетних позик

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених за бюджетною програмою "Державна підтримка
вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку
бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості
продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по
поверненню бюджетних позик" ( 489-16 ) (далі - бюджетні кошти).
2. Мінвуглепром як головний розпорядник бюджетних коштів
здійснює їх розподіл між вугледобувними підприємствами державної
форми власності, які спрямовують їх на часткове покриття витрат із
собівартості товарної вугільної продукції виключно власного
видобутку, на 1 гривню вартості такої продукції за умови, якщо
обсяг продукції за прогнозованими цінами її реалізації не покриває
витрат, пов'язаних з виробництвом.
3. Обсяги бюджетних коштів визначаються на підставі оцінки
результатів діяльності вугледобувних підприємств за економічними
показниками та виробничим потенціалом, а також згідно з програмами
діяльності цих підприємств на поточний рік, що затверджені в
установленому Мінвуглепромом порядку.
Обсяги планової товарної вугільної продукції визначаються
Мінвуглепромом для кожного вугледобувного підприємства, виходячи з
планового асортименту її видобутку з урахуванням попиту ринку на
таку продукцію, затверджених якісних показників і середнього рівня
цін, що встановилися на ринку вугільної продукції за останній
квартал попереднього року, та затверджуються Міністерством.
Прогнозні витрати з виробництва товарної вугільної продукції
визначаються за стандартами і методикою, затвердженими в
установленому порядку. Різниця між прогнозними витратами з
виробництва товарної вугільної продукції та прогнозною ціною її
реалізації становить обсяг прогнозних збитків.
4. Обсяг бюджетних коштів на 1 гривню прогнозних збитків
визначається за формулою
P = B/Z,
де B - обсяг бюджетних коштів, передбачених у державному
бюджеті;
Z - загальний обсяг прогнозних збитків.
5. Обсяг бюджетних коштів для окремого вугледобувного
підприємства визначається за формулою
R = P х Z ,

1.2.3. 1.2.3.
де Z (1.2.3.) - обсяг прогнозних збитків вугледобувного
підприємства.
6. Мінвуглепром здійснює перерозподіл бюджетних коштів шляхом
коригування їх обсягів (збільшення або зменшення обсягів бюджетних
коштів для окремого вугледобувного підприємства), виходячи із суми
бюджетних коштів, визначених на 1 гривню планової вартості
товарної вугільної продукції і фактичного обсягу товарної
вугільної продукції.
Коригування обсягу бюджетних коштів здійснюється за формулою:
дельта = R +(-) D х K х T ,

1.2.3... 1.2.3... 1.2.3... ф.1.2.3.
де "+" - застосовується, коли фактичні обсяги товарної
вугільної продукції більше планових;
"-" - застосовується, коли фактичні обсяги товарної вугільної
продукції менше планових;
D (1.2.3...) - обсяг бюджетних коштів для окремого
вугледобувного підприємства на 1 гривню вартості планової товарної
вугільної продукції, який визначається за формулою
D = R /T ;

1.2.3... 1.2.3... пл.1.2.3...
K (1.2.3...) - коефіцієнт співвідношення фактичного і
планового обсягів товарної вугільної продукції вугледобувного
підприємства, який визначається за формулою
K = T / T ,

1.2.3... ф.1.2.3.... пл.1.2.3...
де T (пл.1.2.3...) - плановий обсяг товарної вугільної
продукції;
T (ф.1.2.3...) - фактичний обсяг товарної вугільної
продукції.
Скоригований обсяг бюджетних коштів не може перевищувати
стовідсоткового покриття прогнозних збитків.
7. Вугледобувні підприємства (включаючи підприємства з
видобутку бурого вугілля) використовують бюджетні кошти для оплати
праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з
виплатою заробітної плати, оплати споживання електроенергії та
виконання гарантійних зобов'язань з повернення бюджетних позик,
узятих для погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
8. Мінвуглепром подає Мінфіну щокварталу звітність про
діяльність вугледобувних підприємств, зокрема щодо виконання
планових обсягів товарної вугільної продукції, її собівартості,
фінансових результатів.
{ Порядок доповнено пунктами 8-1 та 8-2 згідно з Постановою КМ
N 920 ( 920-2007-п ) від 11.07.2007 - для службового
користування }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: