open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 10379/7/15-1117 від 03.07.2002

Щодо оподаткування дивідендів

Державна податкова адміністрація України розглянула лист
та повідомляє. Відповідно до підпункту 7.8.2 п.7.8 ст.7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон)
за винятком випадків, передбачених підпунктом 7.8.5 цієї статті,
платник податку, який виплачує дивіденди своїм акціонерам
(власникам), нараховує та утримує податок на дивіденди в розмірі
30 відсотків нарахованої суми виплат за рахунок таких виплат
незалежно від того, чи є емітент платником податку на прибуток.
Зазначений податок вноситься до бюджету до/або одночасно з
виплатою дивідендів. Сума дивідендів, виплачених платником податку своїм
акціонерам (власникам), відображається в рядку 46.4 додатка Р
декларації про прибуток підприємства, а сума податку на дивіденди
відображається у рядку 46.7 цього додатка. Саме за даними рядка
46.7 доцільно проводити нарахування цього податку за особовим
рахунком платника. Підпунктами 7.8.3 - 7.8.4 статті 7 Закону ( 334/94-ВР )
встановлено, що платник податку - емітент корпоративних прав
зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до
бюджету податку на дивіденди, запровадженого підпунктом 7.8.2 цієї
статті. У разі коли сума сплаченого податку на дивіденди перевищує
суму податкових зобов'язань підприємства-емітента за податком на
прибуток звітного періоду, різниця переноситься на зменшення
зобов'язань за податком на прибуток такого підприємства у
майбутніх податкових періодах у порядку, передбаченому статтею 6
цього Закону ( 334/94-ВР ). З метою зменшення нарахованого податку на прибуток на суму
внесеного до бюджету податку на дивіденди платник відображає суму
податку на дивіденди у рядку 42.11 додатка П декларації.
Перевищення сплаченого податку на дивіденди над сумою податкових
зобов'язань підприємства-емітента за податком на прибуток звітного
періоду відображається у рядку 45 додатка П декларації. При цьому
у податковій декларації за наступний податковий квартал сума
податку на дивіденди, що враховується у зменшення нарахованого
податку на прибуток, буде дорівнювати сумі сплаченого податку на
дивіденди у звітному податковому кварталі, збільшеній на суму
залишку податку на дивіденди, неперекритого податком на прибуток
попереднього періоду. Тобто рядок 42.11 графи 3 додатка П = рядок
46.7 графи 3 додатка Р + рядок 45 додатка П попереднього кварталу.
Рядок 42.11 графи 4 додатка П = рядок 46.7 графи 4 додатка Р +
+ рядок 45 додатка П попереднього року. Оскільки перенесення
перевищення податку на дивіденди над податком на прибуток
здійснюється з порядку, встановленому статтею 6 Закону
( 334/94-ВР ), то заповнення рядка 45 додатка П здійснюється
аналогічно правилам заповнення рядка 40 декларації, тобто у цьому
рядку графи 3 і 4 повинні співпадати. У зв'язку з виданням цього листа у четвертому абзаці листа
Державної податкової адміністрації України від 06.05.2000 р.
N 6286/7/15-0117 текст "42.9 додатку П до декларації" замінити
текстом "46.7 додатка Р декларації". Умовний приклад відображення податку на дивіденди в додатках
П та Р декларації про прибуток підприємства додається.
Заступник голови Г.Оперенко
Додаток

до листа Державної податкової

адміністрації України

від 03.07.2002 р.

N 10379/7/15-1117

Умовний приклад відображення податку на дивіденди

в додатках П та Р декларації про прибуток

підприємства

Нарахований податок на прибуток (рядок 41.7 додатка П)
складає за перший квартал 10,0 тис. грн., за другий квартал - 14,0
тис. грн. Сплачений податок на дивіденди складає: за перший
квартал 12,0 тис. грн., за другий квартал - 3 тис. грн. При цьому
підприємство має за попередній рік залишок суми податку на
дивіденди, не перекритий податком на прибуток, що підлягає
перенесенню на наступні звітні періоди в сумі 4,0 тис. грн.
Додаток Р ----------------------------------------------------------------------------- N | Показники | Код | За | За | Наростаючим /п| |рядка|I квартал |II квартал|підсумком з початку | | | | | звітного року --+--------------------------+-----+----------+----------+------------------- .3|Податок з дивідендів, | | | | |отриманих резидентами, | | | | |нарахованих на корпо- | 46,7| 12,0 | 3,0 | 15,0 |ративні права, емітовані | | | | |резидентами України | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Додаток П ----------------------------------------------------------------------------- N | Показники | Код | За | За | Наростаючим /п| |рядка|I квартал |II квартал|підсумком з початку | | | | | звітного року --+--------------------------+-----+----------+----------+------------------- .7|Усього нараховано податку | 41.7| 10,0 | 14,0 | 24,0=10,0+14, |на прибуток | | | | --+--------------------------+-----+----------+----------+------------------- |Сплачена сума податку на |42.11|16,0=12,0+| 9,0=3,0+ | 19,0=15,0+4,0 |дивіденди (рядок 46.7 | | +4,0 | +6,0 | |додатка Р)* | | | | --+--------------------------+-----+----------+----------+------------------- .1|підлягає нарахуванню - за | 43 | - |5,0=14,0- | 5,0=24,0-19,0 |позитивного значення | | | -9,0 | |різниці між рядками (41.7-| | | | |-42-42.7-42.11-42.12) | | | | --+--------------------------+-----+----------+----------+------------------- .2|підлягає зменшенню - за | 44 | - | - | - |від'ємного значення | | | | |різниці між рядками (41.7-| | | | |-42-42.7-42.11+45) | | | | --+--------------------------+-----+----------+----------+------------------- |Залишок суми податку на | 45 | 6,0=2,0+ | - | - |дивіденди, не перекритий | | +4,0 | | |податком на прибуток, що | | | | |підлягає перенесенню на | | | | |наступні звітні періоди | | | | |(позитивне значення | | | | |різниці між рядками 42.11-| | | | |-(41.7-42.7) | | | | -----------------------------------------------------------------------------
* Рядок 42.11 додатка П = рядок 46.7 графи 3 додатка Р +
+ рядок 45 додатка П деклараціі за попередній квартал; * Рядок 42.11 графи 4 додатка П = рядок 46.7 графи 4
додатка Р + рядок 45 додатка П декларації за попередній рік.
"Податки та бухгалтерський облік",
N 56, 15.07.2002 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: