open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Національної служби посередництва і примирення

З метою вдосконалення діяльності Національної служби
посередництва і примирення щодо запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування, сприяння
своєчасному вирішенню та відповідно до Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести до Положення про Національну службу посередництва і
примирення, затвердженого Указом Президента України від
17 листопада 1998 року N 1258 ( 1258/98 ) "Про утворення
Національної служби посередництва і примирення" (зі змінами,
внесеними Указом від 30 грудня 2000 року N 1393 ( 1393/2000 ),
такі зміни:
1) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:
"забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення
узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та
трудових відносин в Україні;
здійснення заходів із запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів);
підвищення рівня правової культури учасників
соціально-трудових відносин";
2) у пункті 4:
а) підпункт 8 викласти в такій редакції:
"8) звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) і коли рекомендації НСПП щодо
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами
не враховано, в установленому порядку із заявою до суду про
вирішення колективного трудового спору (конфлікту)";
б) підпункт 10 доповнити словами "здійснює моніторинг стану
виконання рішень примирних органів";
в) у підпункті 17 слова "Адміністрацією Президента України"
замінити словами "Секретаріатом Президента України, іншими
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України";
г) доповнити підпунктом 20 такого змісту:
"20) сприяє підвищенню рівня правової культури учасників
соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)";
3) у пункті 5:
а) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"одержувати в установленому порядку від державних органів,
органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців
та їх об'єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів)
інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання
покладених на НСПП законом функцій";
б) доповнити абзацом такого змісту:
"звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів,
державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю
з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання
законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)";
4) у пункті 7:
а) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"Голова НСПП має заступників, у тому числі одного першого".
У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами третім - дванадцятим;
б) в абзаці п'ятому слова "визначає функціональні обов'язки
заступника голови" замінити словами "визначає функціональні
обов'язки першого заступника, заступників голови";
в) в абзаці сьомому слова "на громадських засадах" виключити;
г) абзац десятий викласти в такій редакції:
"призначає на посади та звільняє з посад першого заступника,
заступників голови НСПП, інших працівників центрального апарату,
керівників відділень НСПП та їх заступників".
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
вжити заходів щодо поліпшення матеріально-технічного
забезпечення діяльності Національної служби посередництва і
примирення;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 квітня 2007 року

N 291/2007

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: