open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
21.07.2010 N 1036

Про затвердження Плану основних

заходів Національної ради України з питань

телебачення і радіомовлення

на II півріччя 2010 року

Заслухавши інформацію голови Національної ради В.Манжосова
про виконання Плану основних заходів Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення на I півріччя 2010 року
( v2588295-09 ) і про проект Плану основних заходів Національної
ради України на II півріччя 2010 року та керуючись Регламентом
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
( vr281295-09 ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про виконання Плану основних заходів
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на
I півріччя 2010 року ( v2588295-09 ) взяти до відома.
2. Затвердити План основних заходів Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення на II півріччя 2010 року
(додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову
Національної ради В.Манжосова.
Голова
Національної ради В.Манжосов
Заступник голови
Національної ради Л.Мудрак

Додаток

до рішення

Національної ради

21.07.2010 N 1036

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ

Національної ради України з питань

телебачення і радіомовлення

на II півріччя 2010 року

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Заходи | Строки |Відповідальний| Виконавець | Згідно з Планом |Відмітка | | | проведення | за виконання | |розвитку національного | про | | | | | |телерадіоінформаційного|виконання| | | | | | простору | | | | | | | ( n0004295-06 ) | | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Засідання Національної ради | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.1 |Підготовка та | щосереди |В.Манжосов |А.Никоненко | | | |проведення засідань | |Відповідальний| | | | |Національної ради | |секретар | | | | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 2 |З питань нормативного забезпечення | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.1 |Підготовка пропозицій | вересень- |В.Манжосов |М.Пушкаренко| | | |щодо вдосконалення | жовтень |О.Головатенко |Керівники | | | |чинного законодавства у| | |підрозділів | | | |сфері | | | | | | |телерадіомовлення | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 2.2 |Аналіз нормативних |за потребою |В.Манжосов |М.Пушкаренко| | | |документів Національної| |О.Головатенко | | | | |ради та підготовка | | | | | | |пропозицій щодо | | | | | | |приведення їх у | | | | | | |відповідність до | | | | | | |чинного законодавства | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 2.3 |Сприяння у впровадженні| постійно |Л.Мудрак |М.Пушкаренко| | | |суспільного мовлення | | |Керівники | | | | | | |підрозділів | | | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 3 |З питань технічного та частотного забезпечення | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.1 |Аналіз стану | вересень- |Є.Баранов |А.Новицький | | | |використання каналів | грудень | |Т.Мироненко | | | |мовлення, підготовка | | | | | | |пропозицій щодо | | | | | | |проведення конкурсів на| | | | | | |мовлення з урахуванням | | | | | | |міжнародної угоди | | | | | | |"Женева-2006" | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 3.2 |Підготовка подань | постійно |В.Манжосов |А.Новицький | | | |Національної ради до | |Є.Баранов |Т.Мироненко | | | |УДЦР щодо розробки | | | | | | |висновків щодо ЕМС РЕЗ | | | | | | |мовлення, дозволів на | | | | | | |експлуатацію РЕЗ | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 3.3 |Підготовка подань | вересень- |В.Манжосов |А.Новицький | | | |Національної ради до | грудень | |Т.Мироненко | | | |УДЦР щодо розробки | | | | | | |висновків щодо ЕМС РЕЗ | | | | | | |мовлення, необхідних | | | | | | |для створення та | | | | | | |розвитку каналів | | | | | | |мовлення, мереж | | | | | | |мовлення та телемереж | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 3.4 |Підготовка проекту | вересень- |М.Фартушний |А.Новицький | | | |Плану розвитку | грудень | |Т.Мироненко | | | |національного | | | | | | |телерадіоінформаційного| | | | | | |простору України | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 3.5 |Організація та контроль| постійно |В.Манжосов |А.Новицький | | | |виконання бюджетної | | |Т.Мироненко | | | |програми: "Замовлення | | | | | | |висновків щодо ЕМС РЕЗ,| | | | | | |необхідних для | | | | | | |створення та розбудови | | | | | | |каналів мовлення" | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 3.6 |Підготовка документів | постійно |О.Єлманова |А.Новицький | | | |для організації | | |Т.Мироненко | | | |бюджетної програми: | | | | | | |"Дослідження нових | | | | | | |технологій та | | | | | | |проведення досліджень | | | | | | |щодо користування | | | | | | |радіочастотним ресурсом| | | | | | |для цілей | | | | | | |радіомовлення" | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 3.7 |Нагляд за дотриманням | постійно |Є.Баранов |А.Новицький | | | |ТРО стандартів і норм | | |Т.Мироненко | | | |технічної якості | | | | | | |телерадіопрограм | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 3.8 |Забезпечення | постійно |О.Єлманова |В.Межинський| | | |впровадження наземного | | |А.Новицький | | | |цифрового телебачення | | |Т.Мироненко | | | | | | |Л.Запорожець| | | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 4 |З економічних питань | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 4.1 |Надати Міністерству |щоквартально|В.Манжосов |М.Карпунцов | | | |фінансів України звіти | | | | | | |про стан виконання | | | | | | |результативних | | | | | | |показників відповідно | | | | | | |до паспортів бюджетних | | | | | | |програм за 1 півріччя | | | | | | |та | | | | | | |9 місяців 2010 року із | | | | | | |представленням аналізу,| | | | | | |пояснень, висновків | | | | | | |про виконання | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 4.2 |Розробити бюджетну | липень- |В.Манжосов |М.Карпунцов | | | |пропозицію на | вересень | | | | | |2011 рік відповідно до | | | | | | |граничних обсягів | | | | | | |видатків, затверджених | | | | | | |Міністерством фінансів | | | | | | |України, на потреби | | | | | | |Національної ради для | | | | | | |забезпечення виконання | | | | | | |всіх покладених на неї | | | | | | |функцій і завдань за | | | | | | |окремими бюджетними | | | | | | |програмами | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 4.3 |Провести аналіз | липень- |В.Манжосов |М.Карпунцов | | | |виконання кошторису | жовтень | | | | | |доходів і видатків з | | | | | | |метою недопущення | | | | | | |перевитрат по статтях | | | | | | |економічної | | | | | | |класифікації | | | | | | |( v0604201-01 ) | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 4.4 |Скласти по затверджених| липень- |В.Манжосов |М.Карпунцов | | | |бухгалтерських та | жовтень | | | | | |статистичних формах | | | | | | |звіт за I півріччя | | | | | | |2010 року та за | | | | | | |9 місяців 2010 р. і | | | | | | |подати їх Міністерству | | | | | | |фінансів України, | | | | | | |Державному | | | | | | |казначейству України, | | | | | | |Податковій інспекції, | | | | | | |Пенсійному фонду | | | | | | |України, Фонду | | | | | | |соціального страхування| | | | | | |з ТВП, Фонду Чорнобиля,| | | | | | |Міському статистичному | | | | | | |управлінню, Фонду | | | | | | |страхування на випадок | | | | | | |безробіття, Фонду | | | | | | |страхування від | | | | | | |нещасного випадку на | | | | | | |виробництві та | | | | | | |професійного | | | | | | |захворювання, які | | | | | | |спричинили втрату | | | | | | |працездатності, | | | | | | |Рахунковій палаті | | | | | | |України | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 4.5 |Надання Міністерству |щоквартально|В.Манжосов |М.Карпунцов | | | |фінансів України | | | | | | |інформації щодо обсягу | | | | | | |надходження | | | | | | |ліцензійного збору до | | | | | | |Державного бюджету | | | | | | |України | | | | | | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 5 |З питань контролю за дотриманням законодавства, умов ліцензії та рішень Національної ради | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 5.1 |Здійснення цільових | жовтень |О.Головатенко |В.Сокур | | | |моніторингів мовлення | | | | | | |телерадіоорганізацій на| | | | | | |предмет виконання ч. 1 | | | | | | |ст. 9 Закону України | | | | | | |"Про телебачення і | | | | | | |радіомовлення" | | | | | | |( 3759-12 ) (в новій | | | | | | |редакції), якою | | | | | | |передбачено, що у | | | | | | |загальному обсязі | | | | | | |мовлення кожної | | | | | | |телерадіоорганізації не| | | | | | |менше 50 відсотків має | | | | | | |становити національний | | | | | | |аудіовізуальний продукт| | | | | | |або музичні твори | | | | | | |українських авторів чи | | | | | | |виконавців | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 5.2 |Здійснення цільових | листопад |О.Головатенко |В.Сокур | | | |моніторингів мовлення | | | | | | |телерадіоорганізацій на| | | | | | |предмет виконання | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |захист суспільної | | | | | | |моралі" ( 1296-15 ) | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 5.3 |Проведення моніторингу | жовтень |О.Головатенко |В.Сокур | | | |програмного наповнення | | | | | | |загальнонаціональних | | | | | | |каналів мовлення з | | | | | | |метою здійснення | | | | | | |нагляду за дотриманням | | | | | | |ними вимог ст. 10 | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | |телебачення і | | | | | | |радіомовлення" | | | | | | |( 3759-12 ) | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 5.4 |Здійснення тематичних | грудень |О.Головатенко |В.Сокур | | | |моніторингів щодо | | | | | | |трансляції | | | | | | |загальнонаціональними | | | | | | |телекомпаніями передач,| | | | | | |розрахованих на дитячу | | | | | | |аудиторію | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 5.5 |Здійснення тематичного | вересень |О.Головатенко |В.Сокур | | | |моніторингу місцевих і | | | | | | |регіональних | | | | | | |телерадіоорганізацій на| | | | | | |предмет дотримання норм| | | | | | |законодавства про | | | | | | |рекламу | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 5.6 |Здійснення тематичного | листопад |О.Головатенко |В.Сокур | | | |моніторингу | | | | | | |загальнонаціональних та| | | | | | |мережних мовників на | | | | | | |присутність в їх ефірі | | | | | | |місцевої реклами | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 5.7 |Підготовка та | грудень |О.Головатенко |В.Сокур | | | |затвердження плану | | | | | | |перевірок | | | | | | |телерадіоорганізацій | | | | | | |України на I півріччя | | | | | | |2011 р. | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 5.8 |Проведення наради з | листопад |В.Манжосов |В.Сокур | | | |представниками | | | | | | |Національної ради в | | | | | | |м. Дніпропетровську | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 5.9 |Здійснення | грудень |О.Головатенко |В.Сокур | | | |організаційних заходів | | | | | | |щодо розгляду та | | | | | | |затвердження на | | | | | | |засіданні Національної | | | | | | |ради звітів | | | | | | |представників | | | | | | |Національної ради за | | | | | | |2010 рік | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 5.10|Сприяння у боротьбі із | вересень- |І.Опілат |В.Межинський| | | |аудіовізуальним | грудень | |В.Сокур | | | |піратством | | |М.Пушкаренко| | | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 6 |З питань ліцензійного забезпечення | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 6.1 |Підготовка до | вересень |Л.Мудрак |А.Новицький | | | |оголошення конкурсу | | |Л.Запорожець| | | |(44 конкурсний пакет), | | | | | | |визначення конкурсних | | | | | | |умов для всіх категорій| | | | | | |мовників на отримання | | | | | | |ліцензій на мовлення на| | | | | | |вільні канали мовлення | | | | | | |з урахуванням | | | | | | |міжнародної угоди | | | | | | |"Женева-2006" | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 7 |З питань міжнародної | | | | | | |діяльності | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 7.1 |Співробітництво з Радою| липень- |Л.Мудрак |Л.Василенко | | | |Європи в рамках | грудень | | | | | |реалізації програм, | | | | | | |передбачених Планом | | | | | | |дій Ради Європи щодо | | | | | | |України на | | | | | | |2008-2011 рр. | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 7.2 |Участь делегації | жовтень |Л.Мудрак |Л.Василенко | | | |Національної ради | | |М.Карпунцов | | | |України з питань | | | | | | |телебачення і | | | | | | |радіомовлення у | | | | | | |32-му засіданні EPRA | | | | | | |(м. Белград, Сербія) | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 7.3 |Участь у роботі | згідно з |Л.Мудрак |Л.Василенко | | | |Постійного комітету | графіком | |М.Карпунцов | | | |експертів Ради Європи з| проведення | | | | | |питань транскордонного | засідань | | | | | |телебачення | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 7.4 |Проведення зустрічей з | липень- |Л.Мудрак |Л.Василенко | | | |представниками | грудень | | | | | |міжнародних організацій| | | | | | |та посольств в Україні,| | | | | | |керівниками | | | | | | |закордонних ЗМІ, МЗС | | | | | | |Адміністрацією | | | | | | |Президента України | | | | | | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 8 |Питання організаційного забезпечення діяльності Національної ради | ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------| 8.1 |Затвердження | до кінця |В.Манжосов |В.Межинський| | | |пріоритетів роботи | серпня | | | | | |Національної ради на | | | | | | |другу половину | | | | | | |2010 року - 2011 рік | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.2 |Підготовка технічних | протягом |В.Манжосов |В.Нікуліч | | | |завдань та проектів | півріччя | |Т.Тарасенко | | | |щодо матеріально- | | | | | | |технічного забезпечення| | | | | | |діяльності Національної| | | | | | |ради | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.3 |Матеріально-технічне | протягом |В.Манжосов |В.Нікуліч | | | |забезпечення та | півріччя | |Т.Тарасенко | | | |технічний супровід | | | | | | |систем моніторингу, | | | | | | |участь у модернізації | | | | | | |моніторингового центру,| | | | | | |його програмної та | | | | | | |технічної складової | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.4 |Здійснення заходів з | протягом |В.Манжосов |В.Нікуліч | | | |приведення приміщення | півріччя | |Л.Корпанець | | | |до вимог правил | | | | | | |протипожежної безпеки | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.5 |Здійснення аналізу | липень |Відповідальний|А.Никоненко | | | |стану виконавської | |секретар |Г.Куксова | | | |дисципліни у | | | | | | |структурних підрозділах| | | | | | |апарату Національної | | | | | | |ради за | | | | | | |січень-червень 2010 р. | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.6 |Здійснення аналізу | липень |В.Манжосов |А.Никоненко | | | |виконання структурними | | |Т.Собчук | | | |підрозділами апарату | | | | | | |рішень Національної | | | | | | |ради та протокольних | | | | | | |доручень, даних Головою| | | | | | |та членами Національної| | | | | | |ради на засіданнях | | | | | | |Національної ради у | | | | | | |I півріччі 2010 р. | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.7 |Здійснення | серпень- |В.Манжосов |А.Никоненко | | | |організаційних заходів | грудень | |Г.Куксова | | | |щодо проведення | | | | | | |попередньої експертизи | | | | | | |цінності документів, що| | | | | | |зберігаються, складання| | | | | | |та подання на розгляд | | | | | | |експертної комісії | | | | | | |Національної ради | | | | | | |описів документів | | | | | | |Національного архівного| | | | | | |фонду, справ з | | | | | | |особового складу та | | | | | | |актів про виділення до | | | | | | |знищення документів, | | | | | | |які не віднесенні до | | | | | | |складу Національного | | | | | | |архівного фонду | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.8 |Підготовка та | листопад- |В.Манжосов |А.Никоненко | | | |здійснення аналізу | грудень |Відповідальний|Г.Куксова | | | |проекту зведеної | |секретар | | | | |номенклатури справ | | | | | | |Національної ради на | | | | | | |2011 рік, погодження з | | | | | | |Головним архівним | | | | | | |управлінням при | | | | | | |Кабінеті Міністрів | | | | | | |України, організація | | | | | | |засідання експертної | | | | | | |комісії | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.9 |Підготовка до | грудень |Відповідальний|А.Никоненко | | | |здійснення перевірки | |секретар |Г.Куксова | | | |стану діловодства та | | | | | | |виконавської дисципліни| | | | | | |в апараті Національної | | | | | | |ради у 2009 році | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.10|Проведення щотижневих | щосереди |В.Манжосов |Т.Кравченко | | | |брифінгів за підсумками| |Л.Мудрак | | | | |засідань Національної | | | | | | |ради | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.11|Затвердження звіту про | липень |О.Головатенко |Т.Кравченко | | | |роботу зі зверненнями | | | | | | |громадян за I півріччя | | | | | | |2010 року | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.12|Впровадження оновленого| серпень |Л.Мудрак |В.Межинський| | | |сайту Національної ради| | |А.Новицький | | | |з питань телебачення і | | |Т.Кравченко | | | |радіомовлення | | |М.Карпунцов | | | | | | |В.Нікуліч | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.13|Підготовча робота до | за окремим |В.Манжосов |Т.Кравченко | | | |проведення фестивалю | графіком |В.Межинський |О.Ракіна | | | |"Кришталеві | | | | | | |джерела" - 2010 | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.14|Організаційні заходи | за окремим |В.Манжосов |В.Межинський| | | |щодо проведення | графіком |Л.Мудрак |Т.Кравченко | | | |X Національної премії | | | | | | |"Телетріумф" | | | | | | ----+-----------------------+------------+--------------+------------+-----------------------+---------| 8.15|Підготовка до Звіту | жовтень- |В.Манжосов |В.Межинський| | | |Національної ради з | грудень | |Керівники | | | |питань телебачення і | | |підрозділів | | | |радіомовлення за | | | | | | |2010 рік | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник апарату В.Межинський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: