open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

19.04.2006 N 188

( z0484-06 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 квітня 2006 р.

N 486/12360

{ Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

культури

N 602 ( z0859-18 ) від 27.06.2018 }

ПОРЯДОК

використання коштів державного бюджету

на здійснення концертно-мистецьких

та культурологічних загальнодержавних

заходів і державну підтримку регіональних

культурних ініціатив та аматорського мистецтва

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

культури і туризму

N 986 ( z1279-06 ) від 29.11.2006 }

1. Порядок використання коштів державного бюджету на
здійснення концертно-мистецьких та культурологічних
загальнодержавних заходів і державну підтримку регіональних
культурних ініціатив та аматорського мистецтва (далі - Порядок)
визначає механізм використання коштів Державного бюджету України
на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних
загальнодержавних заходів і державну підтримку регіональних
культурних ініціатив та аматорського мистецтва.

2. Міністерство культури і туризму України (далі - МКТ
України) здійснює видатки на концертно-мистецькі та
культурологічні загальнодержавні заходи і державну підтримку
регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва у
межах бюджетних призначень, встановлених Законом України про
Державний бюджет України на відповідний рік за бюджетною програмою
1801170 "Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних
загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних
культурних ініціатив та аматорського мистецтва".

3. Кошти, що виділяються на здійснення концертно-мистецьких
та культурологічних загальнодержавних заходів і державну підтримку
регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва (далі
- заходи), використовуються на підготовку та проведення:

- міжнародних та всеукраїнських фестивалів, свят, конкурсів,
оглядів, концертів, художніх та тематичних виставок, конференцій,
семінарів, інших загальнодержавних заходів;

- забезпечення виконання міжурядових угод у сфері культури і
мистецтва (дні культури України за кордоном та дні культури
зарубіжних країн в Україні, забезпечення участі українських
мистецьких організацій та колективів у міжнародних заходах -
самітах, конгресах, виставках, зустрічах глав держав тощо, участь
у міжурядових комісіях з питань культури);

- міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалів,
конкурсів, оглядів, виставок творів майстрів образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва, фольклорно-етнографічних
експедицій;

- виконання державних і галузевих програм у сфері мистецтва
та аматорської творчості;

робіт з проектування пам'ятників.

4. За постановами колегії МКТ України відповідним наказом МКТ
України затверджується План заходів, видатки на які здійснюються з
державного бюджету.

У разі необхідності до Плану заходів в установленому порядку
вносяться зміни.

5. Підставою для включення конкретних заходів до Плану
заходів є завдання, визначені державними програмами, актами
законодавства України, дорученнями Президента України, Кабінету
Міністрів України, постановами колегії МКТ України та наказами МКТ
України.

6. Заходи відповідно до цього Порядку здійснюються шляхом
проведення торгів (тендерів) згідно із Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

7. На здійснення заходів в кожному окремому випадку МКТ
України видається наказ, в якому визначаються: назва заходу, його
виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на проведення
заходу.

8. У разі проведення заходів підприємствами, установами чи
організаціями, що віднесені до сфери управління МКТ України, до
наказу додається кошторис витрат на підготовку та проведення
заходу, затверджений виконавцем.

У разі виникнення потреби МКТ України може в установленому
порядку вносити зміни до наказу та за згодою виконавця - до
кошторису витрат на підготовку й проведення заходу.

В інших випадках на здійснення окремих заходів МКТ України з
виконавцем заходу укладається договір на соціально-творче
замовлення.

До договору додається кошторис витрат на підготовку та
проведення заходу, затверджений виконавцем та погоджений МКТ
України.

У разі виникнення потреби МКТ України може в установленому
порядку вносити зміни до наказу та за згодою виконавця - до
договору на соціально-творче замовлення та кошторису витрат на
підготовку й проведення заходу.
{ Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 986
( z1279-06 ) від 29.11.2006 }

9. З метою недопущення виникнення кредиторської
заборгованості на кінець року в разі зменшення бюджетних
призначень під час уточнення показників Державного бюджету України
на відповідний рік до тендерної документації, наказу та договору
на соціально-творче замовлення на проведення заходу обов'язково
включається вимога про відповідне коригування суми наказу,
договору та зобов'язання МКТ України. { Пункт 9 в редакції Наказу
Міністерства культури і туризму N 986 ( z1279-06 ) від
29.11.2006 }

10. Бухгалтерський облік та фінансова звітність про
використання коштів державного бюджету на заходи відповідно до
цього Порядку здійснюються згідно з чинним законодавством України.

У разі потреби МКТ України має право одержувати від
виконавців заходів іншу інформацію в межах своєї компетенції.

11. Особи, винні в порушенні бюджетного законодавства, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12. Виконавці щоквартально у строк, визначений МКТ України,
подають звітність про використання бюджетних коштів за
встановленою формою.

13. МКТ України здійснює контроль за витрачанням коштів
державного бюджету та належним виконанням умов наказів, договорів
на соціально-творче замовлення. У разі неповного витрачання коштів
МКТ України здійснює перерозподіл виділених асигнувань у межах
бюджетних призначень, затверджених Законом України "Про Державний
бюджет України" на відповідний рік. { Пункт 13 в редакції Наказу
Міністерства культури і туризму N 986 ( z1279-06 ) від
29.11.2006 }

14. МКТ України у визначений для подання фінансової звітності
термін надає Міністерству фінансів України та Державному
казначейству України звіт про використання коштів державного
бюджету, виділених на здійснення заходів відповідно до цього
Порядку.

Начальник управління
оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу