open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

19.04.2006 N 188

( z0484-06 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 квітня 2006 р.

N 485/12359

{ Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

культури

N 602 ( z0859-18 ) від 27.06.2018 }

ПОРЯДОК

використання коштів державного

бюджету на фінансову підтримку

гастрольної діяльності

1. Порядок використання коштів державного бюджету на
фінансову підтримку гастрольної діяльності (далі - Порядок)
визначає механізм використання коштів Державного бюджету України
на фінансову підтримку гастрольної діяльності.

2. Міністерство культури і туризму України (далі - МКТ
України) здійснює видатки на фінансову підтримку гастрольної
діяльності у межах бюджетних призначень, встановлених Законом
України про Державний бюджет України на відповідний рік за
бюджетною програмою 1801160 "Фінансова підтримка гастрольної
діяльності".

Використання коштів спеціального фонду державного бюджету
здійснюється відповідно до Порядку розподілу коштів спеціального
фонду державного та місцевих бюджетів на підтримку вітчизняних
гастролерів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 15.01.2004 N 36 ( 36-2004-п ).

3. Кошти загального фонду державного бюджету, що виділяються
на фінансову підтримку гастрольної діяльності, використовуються на
підготовку та проведення гастролей національних та державних
театрів, концертних організацій, циркових колективів.

4. За постановами колегії МКТ України відповідним наказом МКТ
України затверджується План гастрольних заходів, видатки на які
здійснюються з державного бюджету.

У разі необхідності до Плану гастрольних заходів в
установленому порядку вносяться зміни.

5. Підставою для включення конкретних заходів до Плану
гастрольних заходів є завдання, визначені державними програмами,
актами законодавства України, дорученнями Президента України,
Кабінету Міністрів України, постановами колегії МКТ України та
наказами МКТ України.

6. Заходи відповідно до цього Порядку здійснюються шляхом
проведення торгів (тендерів) згідно із Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

7. На здійснення заходів в кожному окремому випадку МКТ
України видається наказ, в якому визначаються: назва заходу, його
виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на проведення
заходу.

З виконавцем заходу укладається договір на реалізацію
творчого проекту.

До договору додається кошторис витрат на підготовку та
проведення заходу, затверджений виконавцем та погоджений з МКТ
України.

У разі виникнення потреби МКТ України може в установленому
порядку вносити зміни до наказу та за згодою виконавця - до
договору на реалізацію творчого проекту, кошторису витрат на
підготовку та проведення заходу.

8. З метою недопущення виникнення кредиторської
заборгованості на кінець року у разі зменшення бюджетних
призначень під час уточнення показників Державного бюджету України
на відповідний рік до тендерної документації та договору на
реалізацію творчого проекту на проведення заходу обов'язково
включається вимога про відповідне коригування суми договору та
зобов'язання МКТ України.

9. Бухгалтерський облік та фінансова звітність про
використання коштів державного бюджету на заходи відповідно до
цього Порядку здійснюються згідно з чинним законодавством України.

У разі необхідності МКТ України має право одержувати від
виконавців гастрольних заходів іншу інформацію в межах своєї
компетенції.

10. Особи, винні в порушенні бюджетного законодавства, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11. Виконавці щоквартально у строк, визначений МКТ України,
подають звітність про використання бюджетних коштів за
встановленою формою.

12. МКТ України здійснює контроль за витрачанням коштів
державного бюджету та належним виконанням умов договорів на
реалізацію творчого проекту. У разі неповного витрачання коштів
МКТ України здійснює перерозподіл виділених асигнувань у межах
бюджетних призначень, затверджених законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік.

13. МКТ України у визначений для подання фінансової звітності
термін надає Міністерству фінансів України та Державному
казначейству України звіт про використання коштів державного
бюджету, виділених на здійснення заходів відповідно до цього
Порядку.

Начальник управління
оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу