open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України

з питань надання державної допомоги по догляду

за дитиною до досягнення нею трирічного віку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.217 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 14, ст. 71; 2005 р., NN 17-19, ст. 267):
1) у статті 42:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку надається застрахованим особам у формі
матеріального забезпечення у період відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку і частково компенсує
втрату заробітної плати (доходу) у період цієї відпустки";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Зазначена допомога надається на кожну дитину незалежно
від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у
сім'ї, по догляду за якими надається допомога";
2) частину першу статті 44 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі виходу (працевлаштування) матері дитини або особи,
яка фактично здійснює догляд за дитиною, на роботу до закінчення
строку відпустки для догляду за дитиною виплата зазначеної
допомоги припиняється, про що видається довідка з місця роботи
(служби, навчання).
Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку особі, яка фактично доглядає за дитиною,
здійснюється за письмовою заявою цієї особи та на підставі довідки
про припинення виплати зазначеної допомоги з місця роботи (служби,
навчання) матері дитини або особи, яка фактично здійснювала догляд
за дитиною.
Якщо мати дитини або особа, яка фактично здійснює догляд за
дитиною в період відпустки для догляду за дитиною, до досягнення
нею трирічного віку працює на умовах неповного робочого часу або
вдома, за нею зберігається право на отримання допомоги по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку".
2. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 2811-12, 2334-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 20, ст. 102):
1) у статті 14:
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі працевлаштування матері дитини або особи, яка
фактично здійснює догляд за дитиною, до закінчення строку догляду
зазначена допомога виплачується особі, яка продовжує догляд за
дитиною до досягнення нею трирічного віку".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами п'ятою - сьомою;
частину п'яту викласти в такій редакції:
"Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку особі, яка фактично доглядає за дитиною,
здійснюється за письмовою заявою цієї особи та на підставі довідки
матері дитини про те, що виплату зазначеної допомоги їй припинено
(із зазначенням дати)";
2) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
"Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених
(усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими
надається допомога".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 лютого 2006 року

N 3446-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: