open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.259 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
слова "селянське (фермерське)" в усіх відмінках і числах
замінити словом "фермерське" у відповідному відмінку і числі:
у першому реченні частини другої статті 3 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 22, ст. 302; 1995 р., N 28, ст. 204);
у назві та абзаці першому частини першої статті 104 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51,
ст. 1122);
у назві та тексті статті 114 та частині першій статті 150
Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144);

{ Абзац шостий розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

у пункті 29 частини першої статті 20 та пункті 12 статті 22
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178;
1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10);
в абзаці третьому преамбули та частині четвертій статті 10
Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"
( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20,
ст. 272; 1993 р., N 26, ст. 277);
у пункті 2 статті 6 та абзаці першому пункту 3 статті 11
Закону України "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414);
у частинах першій і третій статті 4, частині четвертій
статті 6, частині першій статті 17, частинах другій - четвертій
статті 19 та другому реченні частини третьої статті 22 Закону
України "Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453;
1993 р., N 10, ст. 76, N 26, ст. 277, ст. 281);
у частині четвертій статті 5 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51,
ст. 446);
у першому реченні частини четвертої і в частині сьомій
статті 3 та частині першій статті 4 Закону України "Про
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41,
ст. 188);
у пункті "б" частини сьомої статті 17 Закону України "Про
загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270);
у частині третій статті 44 та в назві і тексті статті 50
Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 42-43, ст. 378);
у частині четвертій статті 7 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397);
у статті 1 Закону України "Про списання та реструктуризацію
заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських
підприємств" ( 1565-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 21, ст. 164; 2001 р., N 11, ст. 53);
у другому реченні абзацу третього частини першої статті 21
Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101);
у частині шостій статті 24 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32,
ст. 263);
у підпункті "с" пункту 3 статті 3, пункті 1 та абзаці сьомому
пункту 16 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113;
1995 р., N 30, ст. 229; 2002 р., N 6, ст. 43).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 березня 2005 року

N 2454-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: