open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.10.2005 N 1033

Про проведення перереєстрації свідоцтв про визнання

підприємства декларантом на 2006 рік

На виконання положень постанови Кабінету Міністрів України
від 27.01.97 N 65 ( 65-97-п ) "Про ставки митних зборів" і згідно
з розділом 4 Положення про діяльність підприємств, що здійснюють
декларування на підставі договору, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 22.07.97 N 340 ( z0495-97 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.10.97 за
N 495/2299, з метою впорядкування порядку проведення
перереєстрації свідоцтв про визнання підприємства декларантом
(далі - Свідоцтво) Н А К А З У Ю:
1. Регіональним митницям, митницям: забезпечити інформування суб'єктів господарської діяльності
про строки та порядок проведення перереєстрації Свідоцтв, а також
про те, що під час перереєстрації видача та переоформлення
Свідоцтв Держмитслужбою за заявами підприємств не здійснюються; до 22.11.05 провести перереєстрацію Свідоцтв, ретельно
перевіривши мотивовані й документально підтверджені підстави для
перереєстрації або скасування Свідоцтв; узагальнені матеріали до 01.12.05 надіслати в електронному та
паперовому вигляді до Департаменту організації митного контролю за
формами, наведеними в додатках 1, 2 до цього наказу. Перелік підприємств-декларантів, Свідоцтва яких пропонуються
до перереєстрації, подається разом з такими документами: - заявою підприємства про продовження строку дії Свідоцтва на
наступний рік; - копією Свідоцтва; - копією платіжного доручення про перерахування коштів за
перереєстрацію Свідоцтва на р/р Держмитслужби в НБУ 35309305101,
МФО 300001, код за ЄДРПОУ 00033005 (для підприємств, що отримали
Свідоцтва до 01.01.05 або переоформили Свідоцтва протягом 2005
року без сплати збору). Перелік підприємств-декларантів, Свідоцтва яких не
пропонуються до перереєстрації, погоджений начальником юридичного
відділу (сектору) митного органу, подається разом з документами,
що засвідчують підстави для скасування відповідних Свідоцтв. У
разі відмови власника підприємства від перереєстрації Свідоцтва за
власним бажанням, додатково надсилається копія його заяви.
2. Начальникам регіональних митниць, митниць взяти під
особистий контроль виконання вимог наказу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Федорова О.О.
Голова Служби О.Б.Єгоров

Додаток 1

до наказу Держмитслужби

25.10.2005 N 1033
Форма

ПЕРЕЛІК

підприємств-декларантів, свідоцтва

яких пропонуються до перереєстрації

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник митниці

ПЕРЕЛІК

підприємств-декларантів, свідоцтва

яких пропонуються до перереєстрації

------------------------------------------------------------------------------------------ N |Інформація про підприємство, що |Свідоцтво |Платіжне доручення про |Приміт-| з/п|здійснює декларування на підставі |про |перерахування коштів за |ки** | |договору |визнання |перереєстрацію | | | |підприємства| | | | |декларантом*| | | ---+------------------------------------+------------+--------------------------+-------| |Назва |Код за |Місце- | N |Дата | N |Дата |Спла-|р/р | | |(зазначається|ЄДРПОУ або|знаходження| |видачі | |(число,|чена |банку, | | |повне |ідентифі- |(згідно із | |(число, | |місяць,|сума |на який | | |найменування |каційний |свідоцтвом | |місяць, | |рік) | |сплачено| | |підприємства |код |про | |рік) | | | |кошти | | |та його |підприємця|державну | | | | | | | | |організацій- | |реєстрацію)| | | | | | | | |но-правова | | | | | | | | | | |форма) | | | | | | | | | | ---+-------------+----------+-----------+---+--------+---+-------+-----+--------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -----------------------------------------------------------------------------------------
* Свідоцтва наводяться в порядку зростання дати, місяця, року
видачі. ** Для підприємств, які вперше отримали свідоцтво протягом
2005 року, обов'язково зазначаються реквізити платіжного доручення
та сплачена сума. У зв'язку з реорганізацією, ліквідацією митних органів у
графі "Примітки", у разі потреби, зазначати назву митного органу,
у зоні діяльності якого розташовувалось підприємство, що здійснює
декларування на підставі договору.
Директор Департаменту
організації митного контролю С.М.Сьомка

Додаток 2

до наказу Держмитслужби

25.10.2005 N 1033
Форма

ПЕРЕЛІК

підприємств-декларантів, свідоцтва

яких не пропонуються до перереєстрації

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник митниці

ПЕРЕЛІК

підприємств-декларантів, свідоцтва яких

не пропонуються до перереєстрації

--------------------------------------------------------------------------------- N |Інформація про підприємство, що здійснює |Свідоцтво |Причини |При- | з/п|декларування на підставі договору |про визнання|відмови в |мітки| | |підприємства|перереєст-| | | |декларантом*|рації** | | ---+---------------------------------------------+------------+----------+-----| |Назва |Код за ЄДРПОУ|Місцезнаходження| N |Дата | | | |(зазначається |або ідентифі-|(згідно із | |видачі | | | |повне |каційний код |свідоцтвом про | |(число, | | | |найменування |підприємця |державну | |місяць, | | | |підприємства | |реєстрацію) | |рік) | | | |та його | | | | | | | |організаційно-| | | | | | | |правова форма)| | | | | | | ---+--------------+-------------+----------------+---+--------+----------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------
* Свідоцтва наводяться в порядку зростання дати, місяця, року
видачі. ** У разі відмови митного органу в перереєстрації Свідоцтва у
зв'язку з неподанням суб'єктом підприємницької діяльності заяви
про продовження дії Свідоцтва на наступний рік додатково
надсилаються копії матеріалів про ознайомлення суб'єкта зі
строками та порядком проведення перереєстрації Свідоцтв. У зв'язку з реорганізацією, ліквідацією митних органів у
графі "Примітки", у разі потреби, зазначати назву митного органу,
у зоні діяльності якого раніше розташовувалось підприємство, що
здійснює декларування на підставі договору.
ПОГОДЖЕНО:
Начальник юридичного
відділу (сектору) митного органу
Директор Департаменту
організації митного контролю С.М.Сьомка
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: