open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
17.05.2004 N 126
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 червня 2004 р.

за N 699/9298

Про затвердження Норм безплатної видачі

спеціального одягу, спеціального взуття та інших

засобів індивідуального захисту працівникам,

зайнятим у будівельному виробництві
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду

N 233 ( z1164-07 ) від 01.10.2007 }
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною
праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003
N 29/2003 ( 29/2003 ), постанови Кабінету Міністрів України від
08.08.2001 N 952 ( 952-2001-п ) "Про затвердження Програми
розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників
на 2001-2004 роки", Зведеного плану розроблення (перегляду)
нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004
N 77, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (далі - Норми),
що додаються.
2. Наказ набирає чинності з 1 серпня 2004 року.
3. Управлінню організації державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду (Дерновий Л.К.) подати
Норми на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці
України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними
інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням
цих Норм.
5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх
на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.
6. З набранням чинності цих Норм вважати такими, що не
застосовуються на території України: - "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах", затверджені постановою
Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії
Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 9 червня
1981 р. N 166/П-5 ( v0166400-81 ), із змінами; - "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам специфических профессий (должностей) строительства
метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений
специального назначения", затверджені постановою Державного
комітету СРСР з праці і соціальних питань і Президії Всесоюзної
Центральної Ради Професійних Спілок від 20 лютого 1980 р. N 43/П-2
( v0043400-80 ).
7. Державному підприємству "Головний навчально-методичний
центр" Держнаглядохоронпраці України (Баженов О.К.) забезпечити: - видання і розповсюдження Норм; - вивчення Норм посадовими особами органів
Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів
виконавчої влади, організацій та підприємств будівельної галузі
під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони
праці.
8. Загальному відділу (Лавков С.П.) у тижневий термін після
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей
наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади,
територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та
Національного науково-дослідного інституту охорони праці
Держнаглядохоронпраці України.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Плетньова В.А.
Голова Комітету С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Держбуд України.
Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута
Міністерство праці
та соціальної політики України.
Заступник Міністра В.І.Тьоткін
Фонд соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України.
Директор Виконавчої дирекції В.І.Крот
Центральний комітет професійної
спілки праціників будівництва
і промисловості будівельних
матеріалів України.
Голова Комітету В.М.Яньшин
Міністерство промислової
політики України.
Заступник Міністра А.Г.Федяєв
Міністерство охорони
здоров'я України.
Головний державний санітарний
лікар України О.В.Лапушенко
Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Заступник Міністра П.Ф.Борисов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

17.05.2004 N 126
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 червня 2004 р.

за N 699/9298

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту працівникам,

зайнятим у будівельному виробництві

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів
індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" від
8 серпня 2001 року N 952 ( 952-2001-п ), Зведеного плану
розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці
на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
від 09.03.2004 N 77.
2. Ці Норми поширюються на організації та підприємства
(незалежно від форм власності та підпорядкування), що виконують
підрядним або господарським способом такі роботи: будівельні,
монтажні, ремонтно-будівельні, дорожньо-будівельні,
електромонтажні, сантехнічні, налагоджувальні, спеціальні, з
будівництва метрополітенів, тунелів та підземних споруд
спеціального призначення тощо.
3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
будівельному виробництві, перелік яких відповідає Національному
класифікатору України ДК 003:2005 "Класифікатор професій"
( vb375609-05 ), затвердженому наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики від
26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами і доповненнями).
Класифікація та позначення захисних властивостей засобів
індивідуального захисту (надалі - ЗІЗ) в залежності від
небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані
відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация". Пункт 3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 233 ( z1164-07 ) від 01.10.2007 }
4. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств
будівельного комплексу, які виконують роботи, що відносяться до
інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ
згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного
хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою
Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. N 47/П-2
( v0047400-81 ), із змінами, а також згідно з чинними Нормами
безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних
галузях економіки.
5. Порядок забезпечення працівників організацій та
підприємств необхідними для трудового процесу засобами
індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та
зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170
( z0667-96 ) і зареєстрованим Міністерством юстиції України
18.11.96 за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96). Згідно із цим
Положенням власник або уповноважений ним орган зобов'язаний
забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинних
нормативних актів.
6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи
державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони
праці організацій і підприємств.
7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням
працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють
трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні
спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі
відсутності професійної спілки - уповноважена найманими
працівниками особа.
8. При постійній роботі у населених пунктах, яким надано
статус гірських відповідно до законодавства України, терміни
носіння зимового спецодягу та спецвзуття зменшуються на
12 місяців.

2. НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту працівникам,

зайнятим на будівельних, монтажних

та ремонтно-будівельних роботах

--------------------------------------------------------------------------------------- N | Код | Назва професії |Найменування спецодягу,|Позначе- | Термін | з/п| згідно з | (посади) | спецвзуття та інших | ння |носіння,| |Класифікатором | |засобів індивідуального|захисних | місяці | | професій | | захисту | власти- | | | ДК 003:2005 | | | востей | | |( vb375609-05 )| | | (тип, | | | | | | марка) | | | | | | ЗІЗ | | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 1 |7214.2 |Арматурник |Костюм брезентовий |МпЗ |12 | | |(будівельні, монтажні |Черевики шкіряні |МпЗ |12 | | |й ремонтно-будівельні |Рукавиці брезентові |Мп |1 | | |роботи) |Каска |- |до зносу| | | |Під час установлення та| | | | | |укладання арматури на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 2 |8332.2 |Асфальтобетонник |На розливі в'яжучого | | | | | |матеріалу із | | | | | |розподільників: | | | | | |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |або | | | | | |Напівчоботи шкіряні |МиЗ |12 | | | |Жилет сигнальний |Со |6 | | | |Рукавиці брезентові |Ми |1 | | | |На зважуванні та | | | | | |дозуванні матеріалів: | | | | | |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики на | | | | | |дерев'яній підошві |Тп |6 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |На виконанні робіт з | | | | | |укладання гарячого | | | | | |асфальтобетону: | | | | | |Куртка бавовняна |МиЗ |12 | | | |Брюки бавовняні |МиЗ |12 | | | |Черевики на дерев'яній | | | | | |підошві |Тп |6 | | | |Рукавиці брезентові |Ми |1 | | | |Наколінники брезентові | |до зносу| | | |(на ваті) |Ми | | | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 3 |8152.2 |Асфальтобетонник- |Костюм брезентовий |Нм |12 | | |варильник |Черевики шкіряні |Нм |12 | | | |Рукавиці брезентові |Ми |1 | | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 4 |7123.2 |Бетоняр |Костюм брезентовий |ВнЗ |12 | | | |Чоботи гумові |СмВ |18 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |ВуМи |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |віброінструментом: | | | | | |Рукавиці антивібраційні| | | | | |замість рукавиць | | | | | |комбінованих |Мв |2 | | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 5 |7129.2 |Бруківник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |Мун100 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |6 | | | |Наколінники брезентові | | | | | |(на ваті) |Ми |чергові | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 6 |8113.2 |Бурильник (будівельні |Брюки брезентові |ВнЗ |12 | | |роботи) |Куртка бавовняна |ВуЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |ВуМи |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах у мокрих | | | | | |умовах додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |На роботах з | | | | | |віброінструментом: | | | | | |Рукавиці антивібраційні| | | | | |замість рукавиць | | | | | |комбінованих |Мв |2 | | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці |Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 7 |8154.2 |Вапногасильник |Комбінезон бавовняний |ВпЗ |12 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |Рукавички гумові |ВуЩ50 |чергові | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 8 |7129.1 |Верхолаз |Костюм бавовняний |МпЗ |10 | | | |Черевики шкіряні на | | | | | |неслизькій підошві |См |12 | | | |Рукавиці з | | | | | |надолонниками із | | | | | |вінілісшкіри-Т | | | | | |переривистої |Ми |2 | | | |Каска |- |до зносу| | | |Пояс запобіжний | | | | | |лямковий |- |до зносу| | | |Пояс запобіжний | | | | | |безлямковий |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 9 |7122.2 |Вогнетривник |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |Ти |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Респіратор пилозахисний|- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |На гарячих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Ти |12 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Ти |12 | | | |Напівчоботи утеплені |Тп100 |18 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 10 |8331.2 |Водій всюдихода |Костюм бавовняний |Пм |12 | | | |Чоботи кирзові |МиЗ |24 | | | |Рукавиці комбіновані |Пм |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |24 | | | |На постійних | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 11 |7212.1 |Газозварник |Костюм бавовняний з | | | | | |вогнезахисним | | | | | |просоченням |То |12 | | | |або | | | | | |Костюм для зварника |То |12 | | | |Черевики шкіряні |Мун200 |12 | | | |Рукавиці брезентові |МиТр |1 | | | |Рукавиці-краги |Тр |1 | | | |Каска |- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |На обслуговуванні | | | | | |стаціонарних | | | | | |газогенераторів: | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | |вогнезахисним | | | | | |просоченням |Тр |12 | | | |Рукавички гумові |К50Щ20 |чергові | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |вогнезахисним | | | | | |просоченням на | | | | | |утеплювальній прокладці|ТрТн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|ТрТн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 12 |8332.2 |Дорожній робітник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Плащ із водостійкого | | | | | |матеріалу |Вн |36 | | | |Черевики шкіряні |Мун200 |12 | | | |Чоботи гумові |СмЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |6 | | | |Наколінники брезентові | | | | | |(на ваті) |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На літній період | | | | | |додатково: | | | | | |Головний убір | | | | | |(шляпа або берет) |Тк |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 13 |7212.1 |Електрозварник ручного|Костюм брезентовий |Тр |12 | | |зварювання; |або | | | | | |Костюм для зварника |Тр |12 | |7212.1 |електрозварник на |Черевики шкіряні |ТрМиЗ |12 | | |автоматичних та |Рукавиці брезентові |МиТр |1 | | |напівавтоматичних |Рукавиці-краги |Тр |1 | | |машинах; |Каска |- |до зносу| | | |Щиток захисний |- |до зносу| |7212.1 |електрогазозварник |Під час зварювання | | | | | |шинопроводів: | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | |вогнезахисним | | | | | |просоченням |Тр |12 | | | |Рукавиці брезентові |МиТр |2 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку всім додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |вогнезахисним | | | | | |просоченням на | | | | | |утеплювальній прокладці|ТрТн |36 | | | |Брюки бавовняні з | | | | | |вогнезахисним | | | | | |просоченням на | | | | | |утеплювальній прокладці|ТрТн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | | | |Додатково для | | | | | |електрогазозварника: | | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 14 |7241.2 |Електромонтажник |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |акумуляторних батарей;|Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |Напівчоботи утеплені  | | |36   | |7241.2 |електромонтажник |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |вторинних ланцюгів; |або | | | | |Напівчоботи утеплені | | |36 | |7241.2 |електромонтажник |Рукавиці брезентові |МиТр |2 | | |електричних машин; |На зовнішніх роботах | | | | |Напівчоботи утеплені | | |36 | |7245.2 |електромонтажник з |взимку всім додатково: | | | | |кабельних мереж; |Куртка бавовняна на | | | | |Напівчоботи утеплені | | |36 | |7137.2 |електромонтажник з |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | |освітлення та |Брюки бавовняні на | | | | |освітлювальних мереж; |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | |Напівчоботи утеплені | | |36 | |7241.2 |електромонтажник |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | | |розподільних | | | | | |пристроїв; | | | | | |Напівчоботи утеплені | | |36 | |7241.1 |електромонтажник | | | | | |силових мереж та | | | | | |електроустаткування; | | | | | |Напівчоботи утеплені | | |36 | |7241.1 |електромонтажник- | | | | | |налагоджувальник | | | | | |Напівчоботи утеплені | | |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 15 |7241.2 |Електромонтер-лінійник|Під час робіт на | | | | |з монтажу повітряних |повітряних електричних | | | | |ліній високої напруги |лініях та контактних | | | | |й контактної мережі |мережах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Напівплащ прогумований |Вн |черговий| | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Під час роботи на | | | | | |стовпах, просочених | | | | | |антисептиками: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість комбінезона | | | | | |бавовняного |НмМиЗ |24 | | | |На інших роботах: | | | | | |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 16 |7137.2 |Електрослюсар |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |будівельний |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 17 |7129.2 |Землекоп |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |Мун100 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На роботах у мокрому | | | | | |ґрунті додатково: | | | | | |Брюки брезентові |МиВу |чергові | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |На гідромеханізованих | | | | | |роботах: | | | | | |Костюм брезентовий |МиВу |12 | | | |Чоботи гумові |См |12 | | | |Рукавиці брезентові |Вн |1 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 18 |7134.2 |Ізолювальник з |Комбінезон бавовняний |НмМи |12 | | |термоізоляції; |Черевики шкіряні |НмМи |12 | | |ізолювальник на |Рукавиці брезентові |Ми |2 | | |гідроізоляції |або | | | | | |Рукавиці кислотозахисні|ВнК50 |2 | | | |або | | | | | |Рукавички гумові на |МпВн |2 | | | |трикотажній основі | | | | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |Наколінники брезентові | | | | | |(на ваті) |НмМи |чергові | | | |На гарячих роботах і | | | | | |роботах у мокрому | | | | | |ґрунті: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість комбінезона | | | | | |бавовняного |Щ20Нм |12 | | | |На роботах з | | | | | |герметизації швів: | | | | | |Костюм бавовняний |НмМи |12 | | | |Черевики шкіряні |НмМи |12 | | | |Рукавиці брезентові |Ми |1 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 19 |7134.2 |Ізолювальник-плівочник|Комбінезон бавовняний |НмМи |12 | | | |Черевики шкіряні |НмМи |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 20 |7113.2 |Каменотес (будівельні,|Костюм бавовняний із | | | | |монтажні та |пилонепроникної тканини|МиЗ |12 | | |ремонтно-будівельні |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |роботи) |Фартух брезентовий |Пн |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Окуляри захисні від | | | | | |механічних пошкоджень |- |до зносу| | | |Респіратор пилозахисний|- |до зносу| | | |На роботах | | | | | |з піскоструминним | | | | | |апаратом додатково: | | | | | |Костюм бавовняний із | | | | | |пилонепроникної | | | | | |тканини |ПнЗ |12 | | | |Шолом |- |до зносу| | | |На роботах у мокрих | | | | | |умовах додатково: | | | | | |Чоботи гумові |ВнСм |12 | | | |Нарукавники клейонкові |Вн |6 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 21 |7216.2 |Кесонник-апаратник |На обслуговуванні | | | | | |шлюзового апарату: | | | | | |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Черевики шкіряні |Мун100Ми |12 | | | |Рукавиці брезентові |МиМп |3 | | | |На інших роботах: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість комбінезона | | | | | |бавовняного |Вн |24 | | | |Чоботи гумові замість | | | | | |черевиків шкіряних |См |12 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | | | |Шапка-вушанка |Тн |36 | | | |Ковдра вовняна |- |чергова | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 22 |7216.2 |Кесонник- |Костюм брезентовий |Вн |24 | | |електромонтажник; |Куртка бавовняна на | | | |7216.2 |кесонник-слюсар |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Чоботи гумові |См |12 | | | |Рукавиці брезентові |МпМи |2 | | | |Шапка-вушанка |Тн |36 | | | |Ковдра вовняна |- |чергова | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 23 |7216.2 |Кесонник-прохідник |На роботах з проходки | | | | | |опускних колодязів: | | | | | |Костюм брезентовий |Мп |12 | | | |Чоботи гумові |См |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Мп |до зносу| | | |На інших роботах: | | | | | |Костюм брезентовий |Мп |24 | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Чоботи гумові |См |12 | | | |Рукавиці брезентові | | | | | |замість рукавиць | | | | | |комбінованих |Мп |3 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | | | |Шапка-вушанка |Тн |36 | | | |Ковдра вовняна |- |чергова | | | |Під час роботи у кесоні| | | | | |способом | | | | | |гідромеханізації | | | | | |додатково: | | | | | |Плащ прогумований |Вн |черговий| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 24 |7134.2 |Кислототривник- |Костюм бавовняний |Нм |12 | | |вініпластник |Черевики шкіряні |Нм |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Рукавиці брезентові |Тп100 |2 | | | |Фартух брезентовий |Тп100 |черговий| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 25 |7134.2 |Кислототривник- |Костюм бавовняний |Нм |12 | | |гумувальник |Черевики шкіряні |Нм |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Фартух брезентовий з | | | | | |нагрудником |НмМи |6 | | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 26 |8332.2 |Копрівник |Комбінезон бавовняний з| | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |МиЗ |12 | | | |Чоботи гумові |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Вкладиші протишумові |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 27 |7132.2 |Лицювальник-мармурник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |піскоструминним | | | | | |апаратом додатково: | | | | | |Костюм бавовняний із | | | | | |пилонепроникної | | | | | |тканини |ПнЗ |12 | | | |Шолом |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 28 |7132.2 |Лицювальник-мозаїст |Напівкомбінезон | | | | | |бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Фартух прогумований |ВпЗ |черговий| | | |Наколінники брезентові |МпМи |чергові | | | |Респіратор пилозахисний|- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 29 |7132.2 |Лицювальник-плиточник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |піскоструминним | | | | | |апаратом додатково: | | | | | |Костюм бавовняний із | | | | | |пилонепроникної | | | | | |тканини |ПнЗ |12 | | | |Шолом |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 30 |7132.2 |Лицювальник- |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |полірувальник |Фартух прогумований |МиЗ |12 | | | |Чоботи гумові |См |6 | | | |Рукавички гумові |МиВн |чергові | | | |Респіратор пилозахисний|- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 31 |7132.2 |Лицювальник |Костюм бавовняний |ПнМи |12 | | |синтетичними |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |матеріалами |Наколінники брезентові |Ми |до зносу| | | |(на ваті) | | | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 32 |7133.2 |Ліпник архітектурних |Комбінезон бавовняний |ПнМи |12 | | |деталей |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |ВуМи |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 33 |7141.2 |Маляр (будівельні |Комбінезон бавовняний |ПнМи |12 | | |роботи) |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |ВнМи |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |На роботах із | | | | | |застосуванням шкідливо | | | | | |діючих фарб додатково: | | | | | |Рукавички гумові |К50Щ20 |2 | | | |або | | | | | |Рукавички на | | | | | |трикотажній основі |МпВу |2 | | | |Під час роботи | | | | | |на покрівлі | | | | | |та металоконструкціях | | | | | |додатково: | | | | | |Черевики шкіряні на | | | | | |неслизькій підошві |См |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 34 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |автобетонолома |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 35 |8332.1 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |автобетононасоса |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 36 |8333.1 |Машиніст автовишки та |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |автогідропідіймача |Черевики шкіряні |З |12 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |відкритому повітрі | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 37 |8332.1 |Машиніст автогрейдера |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |або | | | | | |Чоботи кирзові |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані з | | | | | |двома пальцями |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 38 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |автогудронатора |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |або | | | | | |Рукавиці брезентові |Ми |3 | | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 39 |8333.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |ПнМи |12 | | |автокомпресора |Черевики шкіряні |ПнЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |ПнМи |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 40 |8332.2 |Машиніст автоямобура |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Постійно зайнятим на | | | | | |відкритому повітрі | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 41 |8332.2 |Машиніст агрегату |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |безповітряного |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |розпилення високого |Фартух прогумований |Вн |черговий| | |тиску |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 42 |8332.2 |Машиніст барової |Напівкомбінезон | | | | |установки |бавовняний |ПнМи |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 43 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |бетонозмішувача |Чоботи гумові |СмВ |12 | | |пересувного |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 44 |8332.1 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |бетононасосної |Чоботи гумові |СмВ |12 | | |установки |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 45 |8332.1 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |ПнМи |12 | | |бетоноукладача |Черевики шкіряні |ПнЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |ПнМи |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 46 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |бітумоплавильної |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |пересувної установки |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 47 |8332.1 |Машиніст бульдозера |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |(будівельні роботи) |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |або | | | | | |Чоботи кирзові |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані з | | | | | |двома пальцями |Мп |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 48 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |бурильно-кранової |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |самохідної машини |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 49 |8332.1 |Машиніст бурової |Напівкомбінезон | | | | |установки (будівельні |бавовняний |ПнМи |12 | | |роботи) |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |Під час роботи у мокрих| | | | | |умовах додатково: | | | | | |Чоботи гумові |В |18 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 50 |8163.2 |Машиніст вакуумної |Комбінезон бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |установки |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 51 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |вібровдавлювального |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |занурювача паль |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |самохідного |Каска |- |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 52 |8332.1 |Машиніст |Напівкомбінезон | | | | |віброзанурювача |бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |безкопрового |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 53 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |гідромоніторно- |Плащ прогумований |Вн |черговий| | |ежекторного плавучого |Чоботи гумові |См |12 | | |несамохідного снаряда |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 54 |8332.2 |Машиніст гідросівалки |Комбінезон бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |самохідної |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 55 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |ПнМи |12 | | |грейдер-елеватора |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 56 |8332.2 |Машиніст грейдера |Напівкомбінезон | | | | |причіпного |бавовняний |МиЗ |12 | | | |Чоботи гумові |ВЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 57 |8332.2 |Машиніст дизель-молота|Напівкомбінезон | | | | |безкопрового |бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 58 |8332.1 |Машиніст |Напівкомбінезон | | | | |дорожньо-транспортних |бавовняний |МиЗ |12 | | |машин |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |6 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 59 |8332.2 |Машиніст дренажної |Напівкомбінезон | | | | |машини |бавовняний |ПнМиЗ |12 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 60 |8332.1 |Машиніст екскаватора |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |одноковшового; |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | |8332.1 |машиніст екскаватора |Рукавиці комбіновані з | | | | |роторного |двома пальцями |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Каска |- |до зносу| | | |Під час роботи у мокрих| | | | | |умовах додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 61 |8332.1 |Машиніст електричного |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |устаткування |Плащ прогумований |Вн |черговий| | |землесосних плавучих |Чоботи гумові |СмВ |12 | | |несамохідних снарядів |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |та ґрунтонасосних | | | | | |установок | | | | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 62 |8161.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |ПнМи |12 | | |електрозварювального |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |пересувного агрегату з|Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |двигуном внутрішнього |Постійно зайнятим на | | | | |згоряння |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 63 |8333.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | | | | |електролебідки |бавовняний |ПнМи |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 64 |8161.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |електростанції |Черевики шкіряні |Ми |12 | | |пересувної |Галоші діелектричні |Эн |до зносу| | | |Рукавички гумові | | | | | |діелектричні |Эн |до зносу| | | |Рукавиці комбіновані |Ми |3 | | | |Взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 65 |8332.1 |Машиніст |Напівкомбінезон | | | | |залізнично-будівельних|бавовняний |МиЗ |12 | | |машин |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 66 |8332.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | | | | |землерийно-фрезерної |бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |самохідної машини |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Під час роботи у мокрих| | | | | |умовах додатково: | | | | | |Чоботи гумові |ВЗ |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 67 |8332.1 |Машиніст землесосного |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |плавучого |Плащ прогумований |Вн |до зносу| | |несамохідного снаряда |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Під час роботи у мокрих| | | | | |умовах додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 68 |8151.1 |Машиніст змішувача |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |асфальтобетону |Черевики шкіряні |ЗТп |12 | | |пересувного; |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| |8151.1 |машиніст змішувача |Навушники протишумові |- |до зносу| | |асфальтобетону | | | | | |стаціонарного | | | | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 69 |8163.2 |Машиніст компресора |Комбінезон бавовняний |ПнМи |12 | | |для подавання повітря |Черевики шкіряні |ПнЗ |12 | | |водолазам |Рукавиці комбіновані |ПнМи |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 70 |8163.2 |Машиніст компресора |Комбінезон бавовняний |ПнМи |12 | | |пересувного з двигуном|Черевики шкіряні |ПнЗ |12 | | |внутрішнього згоряння |Рукавиці комбіновані |ПнМи |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Під час виконання | | | | | |дорожніх робіт: | | | | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 71 |8163.2 |Машиніст компресора |Комбінезон бавовняний |ПнМи |12 | | |пересувного з |Черевики шкіряні |ПнЗ |12 | | |електродвигуном |Рукавиці комбіновані |ПнМи |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 72 |8161.2 |Машиніст |Костюм бавовняний з | | | | |контактно-зварювальної|вогнезахисним | | | | |установки пересувної |просоченням |Тр |12 | | |для зварювання |або | | | | |магістральних |Костюм для зварника |Тр |12 | | |газонафтопродукто- |Черевики шкіряні |Тр |12 | | |проводів |Рукавиці брезентові |Тр |1 | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна з | | | | | |вогнезахисним | | | | | |просоченням на | | | | | |утеплювальній прокладці|ТрТн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|ТрТн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 73 |8332.1 |Машиніст копра |Напівкомбінезон | | | | | |бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 74 |8332.1 |Машиніст котка |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |самохідного з рівними |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |вальцями; |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |машиніст котка |Жилет сигнальний |Со |12 | | |самохідного та |Каска |- |до зносу| | |напівпричіпного на |Під час роботи у мокрих| | | | |пневматичних шинах |умовах додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 75 |8332.1 |Машиніст крана |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |автомобільного; |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | |8333.1 |машиніст крана |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |(кранівник) |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Каска |- |до зносу| | | |Під час роботи у мокрих| | | | | |умовах додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 76 |8332.2 |Машиніст льодорізної |Куртка бавовняна на | | | | |машини |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 77 |8163.2 |Машиніст малярної |Комбінезон бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |станції пересувної |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |ВуМи |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |На роботах із | | | | | |застосуванням шкідливо | | | | | |діючих фарб додатково: | | | | | |Рукавички гумові |К50Щ20 |чергові | | | |або | | | | | |Рукавички на | | | | | |трикотажній основі |МпВу |чергові | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 78 |8332.2 |Машиніст |Костюм зі | | | | |маркірувальної машини |світлоповертальними | | | | |для розмічання |смугами |Со |6 | | |автомобільних доріг |Напівкомбінезон | | | | | |бавовняний |ПнМи |12 | | | |Плащ із | | | | | |водостійкого матеріалу |Ву |24 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |6 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 79 |8332.2 |Машиніст машини для |Напівкомбінезон | | | | |влаштування |бавовняний |ПнМи |12 | | |укріплювальних смуг |Черевики шкіряні |Ми |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |6 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 80 |8332.2 |Машиніст машини для |Напівкомбінезон | | | | |влаштування швів під |бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |час виконання дорожніх|Черевики шкіряні |Ми |12 | | |робіт |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |6 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 81 |8290.2 |Машиніст машини для |Напівкомбінезон | | | | |ізоляції |бавовняний |МиЗ |12 | | |газонафтопродукто- |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |проводів |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 82 |8290.2 |Машиніст машини для |Напівкомбінезон | | | | |нанесення |бавовняний |МиЗ |12 | | |плівкоутворювальної |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |рідини |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 83 |8333.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | | | | |механізованого |бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |натяжного пристрою для|Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |виготовлення |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |напружно-армованих |Каска |- |до зносу| | |конструкцій | | | | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 84 |8333.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | | | | |механізованого |бавовняний |ПнМиЗ |12 | | |устаткування для |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |підіймання рухомої |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |(ковзної) опалубки |Каска |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 85 |8332.1 |Машиніст механічного |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |устаткування |Плащ прогумований |Вн |черговий| | |землесосних плавучих |Черевики шкіряні |СмМиЗ |12 | | |несамохідних снарядів |На зовнішніх роботах | | | | |та ґрунтонасосних |взимку додатково: | | | | |установок |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 86 |8332.1 |Машиніст нарізувача |Напівкомбінезон | | | | |швів самохідного |бавовняний |ПнМи |12 | | | |Черевики шкіряні |Ми |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 87 |8332.1 |Машиніст-оператор |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |навантажувальної |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |машини (будівельні |Чоботи гумові |СмВ |12 | | |роботи) |або | | | | | |Чоботи кирзові |МиЗ |12 | | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 88 |8333.2 |Машиніст підіймача |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |вантажно-пасажирського|Чоботи гумові |СмВ |12 | | |будівельного |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 89 |8333.2 |Машиніст підіймача |Напівкомбінезон | | | | |щоглового, стоякового |бавовняний |МиЗ |12 | | |й шахтового |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 90 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |профілювальника |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 91 |8151.2 |Машиніст розподільника|Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |цементу аераційного |Черевики шкіряні |ЗТп |12 | | |самохідного; |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| |8151.2 |машиніст розподільника| | | | | |цементу гравітаційного| | | | | |причіпного | | | | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 92 |8151.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |розчинозмішувача |Чоботи гумові |СмВ |12 | | |пересувного |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 93 |8151.2 |Машиніст розчинонасоса|Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 94 |8332.1 |Машиніст скрепера |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |(будівельні, монтажні |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |та ремонтно-будівельні|Чоботи гумові |СмВ |12 | | |роботи) |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 95 |8332.1 |Машиніст термічної |Костюм бавовняний з | | | | |установки для |вогнезахисним | | | | |розігріву |просоченням |То |12 | | |асфальтобетонного |або | | | | |покриття |Костюм для зварника |Тр |12 | | | |Черевики шкіряні |Мун200 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Рукавиці брезентові |Тр |2 | | | |Галоші діелектричні |Эн |до зносу| | | |Рукавиці діелектричні |Эн |до зносу| | | |Килимок гумовий | | | | | |діелектричний |Эн |черговий| | | |Жилет сигнальний |Со |6 | | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|ТрТн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|ТрТн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 96 |8211.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | | | | |трубовигинальної |бавовняний |МиЗ |12 | | |установки пересувної |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 97 |8332.2 |Машиніст трубоочисної |Напівкомбінезон | | | | |машини |бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 98 |8332.1 |Машиніст трубоукладача|Напівкомбінезон | | | | | |бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |або | | | | | |Чоботи гумові |См |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 99 |8332.1 |Машиніст укладача |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |асфальтобетону |Черевики шкіряні |ЗТп |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Каска |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 100|8332.1 |Машиніст установки для|Костюм брезентовий |МпМи |12 | | |продавлювання та |Чоботи гумові |См |12 | | |горизонтального |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |буріння ґрунту |Рукавиці комбіновані |МпМи |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 101|8151.1 |Машиніст установки |Напівкомбінезон | | | | |пересувної |бавовняний |ПнМи |12 | | |автоматизованої |Черевики шкіряні |Ми |12 | | |безперервної дії для |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |приготування бетонних | | | | | |сумішей | | | | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 102|8332.2 |Машиніст |Напівкомбінезон | | | | |ущільнювальної та |бавовняний |ПнМи |12 | | |планувально- |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |ущільнювальної машини |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Каска |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 103|8332.2 |Машиніст фінішера |Напівкомбінезон | | | | | |бавовняний |ПнМи |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 104|8151.2 |Машиніст штукатурної |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |станції пересувної |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Фартух прогумований |Вн |черговий| | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 105|7133.2 |Модельник |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |архітектурних деталей |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Фартух прогумований |ВнМи |12 | | | |Рукавички гумові |МиВн |1 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 106|7233.1 |Монтажник будівельних |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |машин та механізмів |Черевики шкіряні |Мун200 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 107|7233.2 |Монтажник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |гідроагрегатів |Черевики шкіряні |Мун200 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 108|7233.2 |Монтажник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |дробильно-розмельного |Черевики шкіряні |Мун200 |12 | | |устаткування та |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |устаткування для |Каска |- |до зносу| | |сортування й |На роботах з | | | | |збагачення |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 109|7241.2 |Монтажник електричних |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |підйомників (ліфтів) |Черевики шкіряні |Мун200 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 110|7214.1 |Монтажник з монтажу |Костюм бавовняний |МпЗ |10 | | |сталевих та |Черевики шкіряні на | | | | |залізобетонних |неслизькій підошві |См |12 | | |конструкцій |Рукавиці з | | | | | |надолонниками із | | | | | |вінілісшкіри-Т | | | | | |переривистої |Ми |2 | | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 111|7243.2 |Монтажник зв'язку - |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |антенник; |Напівплащ прогумований |Ву |до зносу| |7244.2 |монтажник зв'язку - |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |лінійник; |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| |7244.2 |монтажник устаткування|Під час роботи на | | | | |зв'язку |стовпах, просочених | | | | | |антисептиком: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість комбінезона | | | | | |бавовняного |МиВп |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 112|7245.2 |Монтажник зв'язку - |Під час роботи на | | | | |кабельник |прокладці та монтажі | | | | | |міських і міжміських | | | | | |кабелів: | | | | | |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Напівплащ прогумований |Ву |до зносу| | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 113|7245.2 |Монтажник зв'язку - |Під час роботи на | | | | |спаювальник |прокладці та монтажі | | | | | |міських і міжміських | | | | | |кабелів: | | | | | |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Напівплащ прогумований |Ву |до зносу| | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 114|7136.2 |Монтажник зовнішніх |Костюм бавовняний з | | | | |трубопроводів |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням |Ву |12 | | | |Черевики шкіряні |СмЗ |12 | | | |Чоботи гумові |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 115|7233.2 |Монтажник компресорів,|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |насосів та |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |вентиляторів |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 116|7233.2 |Монтажник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |металорізального та |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |ковальсько-пресового |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |устаткування |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 117|7233.2 |Монтажник механічного |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |устаткування |Черевики шкіряні на | | | | |гідротехнічних споруд |неслизькій підошві |Мун200 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Костюм брезентовий |Вн |черговий| | | |Чоботи кирзові замість | | | | | |черевиків шкіряних на | | | | | |неслизькій підошві |См |12 | | | |На роботах з монтажної | | | | | |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 118|7233.1 |Монтажник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |підіймально- |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |транспортного |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |устаткування |На роботах з монтажної | | | | |безперервної дії |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 119|7233.2 |Монтажник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |підіймально- |Черевики шкіряні |ЗМун100 |12 | | |транспортного |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |устаткування |Каска |- |до зносу| | |переривчастої дії |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 120|7241.1 |Монтажник приладів та |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |апаратури |Черевики шкіряні |Мун25 |12 | | |автоматичного |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |контролю, регулювання |На роботах з монтажної | | | | |та керування |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 121|7136.2 |Монтажник |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |санітарно-технічних |Фартух брезентовий |Тр |черговий| | |систем і устаткування |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 122|7233.2 |Монтажник систем |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |вентиляції, |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |кондиціювання повітря,|Рукавиці комбіновані |МиЗ |до зносу| | |пневмотранспорту й |Постійно зайнятим на | | | | |аспірації |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | | | |На забиванні кріплення | | | | | |(дюбелів) | | | | | |будівельно-монтажним | | | | | |пістолетом додатково: | | | | | |Рукавиці комбіновані з | | | | | |двома пальцями |Ми |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Щиток з кріпленням на | | | | | |голові та з безбарвним | | | | | |ударостійким корпусом |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 123|7233.2 |Монтажник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |сільськогосподарського|Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |устаткування |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На роботах з монтажної | | | | | |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 124|7136.2 |Монтажник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |технологічних |Черевики шкіряні на | | | | |трубопроводів |неслизькій підошві |СмМун50 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Костюм брезентовий |Вн |черговий| | | |Чоботи гумові |СмВн |12 | | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 125|7233.1 |Монтажник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |технологічного |Черевики шкіряні на | | | | |устаткування та |неслизькій підошві |Мун50 |12 | | |пов'язаних з ним |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |конструкцій |Каска |- |до зносу| | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Костюм брезентовий |Вн |черговий| | | |Чоботи гумові замість | | | | | |черевиків шкіряних на | | | | | |неслизькій підошві |СмВн |12 | | | |На роботах з монтажної | | | | | |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 126|7241.2 |Монтажник |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |турбоагрегатів та |Черевики шкіряні |Мун25 |12 | | |синхронних |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |компенсаторів |На роботах з монтажної | | | | | |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 127|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |атомних електричних |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |станцій |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з монтажної | | | | | |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 128|7241.2 |Монтажник устаткування|Напівкомбінезон | | | | |блокування та |бавовняний |МиЗ |12 | | |централізації на |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |залізничному |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |транспорті |Рукавиці діелектричні |Эн |3 | | | |Галоші діелектричні |Эн |чергові | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 129|7423.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |деревообробних |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |підприємств |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На роботах з монтажної | | | | | |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 130|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |зерносховищ та |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |підприємств з |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |промислового |На роботах з монтажної | | | | |перероблення зерна |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 131|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |коксохімічних |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |виробництв |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з монтажної | | | | | |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 132|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |котельних установок |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 133|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |металургійних заводів |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з монтажної | | | | | |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 134|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |підприємств |Черевики шкіряні |Мун25 |12 | | |будівельних матеріалів|Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 135|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |підприємств |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |поліграфічної |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |промисловості |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 136|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |підприємств |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |текстильної |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |промисловості |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 137|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |підприємств харчової |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |промисловості |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з монтажної | | | | | |прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 138|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |підприємств хімічної |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |та нафтової |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |промисловості |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 139|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |підприємств |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |целюлозно-паперової |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |промисловості |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 140|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |сортувальних гірок |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 141|7233.2 |Монтажник устаткування|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |холодильних установок |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 142|7233.2 |Монтажник шахтного |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |устаткування на |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |поверхні |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На роботах з | | | | | |монтажної прихватки | | | | | |електрозварюванням: | | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Тр |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 143|7129.1 |Монтер колії |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |Ми |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 144|7122.2 |Муляр |Напівкомбінезон | | | | | |бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |См |12 | | | |Рукавиці з | | | | | |надолонниками із | | | | | |вінілісшкіри-Т | | | | | |переривистої |Ми |2 | | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 145|7233.2 |Налагоджувальник |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |будівельних машин |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 146|7241.1 |Налагоджувальник |Напівкомбінезон | | | | |приладів, апаратури та|бавовняний |МиЗ |12 | | |систем автоматичного |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |контролю, регулювання |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |та керування |Під час виконання робіт| | | | |(налагоджувальник КВП |з налагоджування | | | | |та автоматики) |устаткування: | | | | | |Комбінезон бавовняний | | | | | |замість | | | | | |напівкомбінезона | | | | | |бавовняного |МиЗ |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 147|8123.2 |Оператор-терміст на |Костюм бавовняний з | | | | |пересувних термічних |вогнезахисним | | | | |установках |просоченням |Тр |12 | | | |або | | | | | |Костюм для зварника |Тр |12 | | | |Черевики шкіряні |Мун200 |12 | | | |Рукавиці брезентові |Тр |2 | | | |Галоші діелектричні |Эн |до зносу| | | |Рукавиці діелектричні |Эн |до зносу| | | |Килимок гумовий | | | | | |діелектричний |Эн |черговий| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|ТрТн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|ТрТн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 148|8212.1 |Оператор установки для|Костюм бавовняний |Ти |12 | | |приготування бітумної |Черевики шкіряні |Тп |12 | | |емульсії |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Рукавиці брезентові |Ти |3 | | | |Фартух брезентовий з | | | | | |нагрудником |Тп400 |черговий| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |Жилет сигнальний |Со |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 149|7132.2 |Паркетник |Напівкомбінезон | | | | | |бавовняний |З |12 | | | |Наколінники | | | | | |брезентові (на ваті) |Ми |чергові | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |Під час роботи з | | | | | |гарячими мастиками | | | | | |додатково: | | | | | |Брюки бавовняні |Тп100 |12 | | | |Під час шліфувальних | | | | | |робіт та лакування: | | | | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 150|7212.1 |Паяльщик по свинцю |Костюм сукняний |Ми |12 | | |(свинцевопаяльщик) |Черевики шкіряні |Тр |12 | | | |Рукавиці брезентові |К50 |3 | | | |Рукавиці-краги |Тр |1 | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 151|7143.2 |Піскоструминник |Комбінезон бавовняний з| | | | | |пилонепроникної тканини|ПнЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Шолом |- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 152|7122.2 |Пічник |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |Мун25 |24 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 153|7131.2 |Покрівельник рулонних |Брюки брезентові |Нм |12 | | |покрівель та покрівель|Куртка бавовняна |Нм |12 | | |із штучних матеріалів |Черевики шкіряні на | | | | | |неслизькій підошві |Нм |12 | | | |Наколінники | | | | | |брезентові (на ваті) |Ми |до зносу| | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 154|7131.2 |Покрівельник сталевих |Комбінезон бавовняний |МпЗ |12 | | |покрівель |Рукавиці комбіновані |Мп |до зносу| | | |Черевики шкіряні на | | | | | |неслизькій підошві |Нм |6 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 155|8332.2 |Річковий робітник на |Костюм брезентовий |Вн |черговий| | |експлуатації та |Чоботи гумові |См |12 | | |обслуговуванні |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |несамохідних плавучих | | | | | |снарядів та інших | | | | | |плавучих засобів | | | | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 156|7129.2 |Річковий робітник на |Костюм брезентовий |Вн |черговий| | |підводно-технічних, |Чоботи гумові |См |12 | | |габіонних і фашинних |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |роботах, що | | | | | |виконуються з поверхні| | | | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 157|6113 |Робітник зеленого |Куртка бавовняна |ЗМи |12 | | |будівництва |Брюки бавовняні |ЗМи |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 158|8332.2 |Робітник карти намиву |Костюм брезентовий |Вн |12 | | | |Чоботи гумові |См |12 | | | |Рукавиці брезентові |Вн |1 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 159|7135.2 |Скляр |Костюм бавовняний |МпЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |ЗМи |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Мп |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 160|7233.2 |Слюсар будівельний |На роботах з ремонту | | | | | |будівельних машин та | | | | | |механізмів: | | | | | |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |Мун100 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На заправленні бурів | | | | | |додатково: | | | | | |Фартух бавовняний з | | | | | |нагрудником |МиЗ |6 | | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 161|7136.2 |Слюсар з виготовлення |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |вузлів і деталей |Черевики шкіряні |Мун50Тр |12 | | |технологічних |Фартух брезентовий |Тп100Тр |черговий| | |трубопроводів |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Рукавиці брезентові |Тп100 |3 | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 162|7233.2 |Слюсар з виготовлення |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |вузлів та деталей |Фартух брезентовий |Тп100Эн |черговий| | |санітарно-технічних |Черевики шкіряні |Мун50Эн |12 | | |систем |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |Постійно зайнятим на | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 163|7233.2 |Слюсар з виготовлення |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |деталей та вузлів |Черевики шкіряні |Мун50 |12 | | |систем вентиляції, |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |кондиціювання повітря,|Постійно зайнятим на | | | | |пневмотранспорту й |зовнішніх роботах | | | | |аспірації |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | | | |На забиванні кріплення | | | | | |(дюбелів) | | | | | |будівельно-монтажним | | | | | |пістолетом додатково: | | | | | |Рукавиці комбіновані з | | | | | |двома пальцями |МпЗ |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Щиток з кріпленням на | | | | | |голові та з безбарвним | | | | | |ударостійким корпусом |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 164|7124.2 |Столяр будівельний |На монтажі обладнання | | | | | |та загально-будівельних| | | | | |роботах: | | | | | |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 165|7215.2 |Такелажник на монтажі |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні на | | | | | |неслизькій підошві |МиЗ |12 | | | |Рукавиці брезентові |Ми |1 | | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 166|7124.2 |Тесляр |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |Мп |12 | | | |Рукавиці з | | | | | |надолонниками із | | | | | |вінілісшкіри-Т | | | | | |переривистої |Мп |2 | | | |На роботах з просочення| | | | | |деревини антисептиками:| | | | | |Костюм брезентовий | | | | | |замість костюма | | | | | |бавовняного |Ят |12 | | | |Рукавички гумові |Ят |2 | | | |Наплічники брезентові |Ми |чергові | | | |Під час установлювання | | | | | |опалубки на | | | | | |гідротехнічних | | | | | |спорудах: | | | | | |Костюм бавовняний з | | | | | |водовідштовхувальним | | | | | |просоченням замість | | | | | |костюма бавовняного |Вн |12 | | | |На роботах з | | | | | |конопачення дерев'яних | | | | | |конструкцій і споруд | | | | | |додатково: | | | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |48 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 167|7122.2 |Укладальник |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |промислових |Черевики шкіряні |Мп |12 | | |залізобетонних труб |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 168|7122.2 |Укладальник |Напівкомбінезон | | | | |промислових цегляних |бавовняний |МиЗ |12 | | |труб |Черевики шкіряні |Мун100 |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 169|7122.2 |Футерувальник |Костюм бавовняний |МпПм |12 | | |(кислототривник) |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |МиМп |до зносу| | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |На гумірувальних та | | | | | |фаолітових роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Фартух брезентовий | | | | | |з нагрудником |Тп100Яж |6 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 170|7123.2 |Цементатор |Костюм брезентовий |ВнЗ |12 | | | |Рукавиці брезентові |Вн |1 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Респіратор пилозахисний|- |до зносу| | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |На роботах у мокрих | | | | | |умовах додатково: | | | | | |Чоботи гумові замість | | | | | |черевиків шкіряних |См |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 171|7133.2 |Штукатур |Костюм бавовняний |ЗВу |12 | | | |Черевики шкіряні |ВЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ву |до зносу| | | |Рукавички гумові на | | | | | |трикотажній основі |МпВу |3 | | | |Чоботи гумові |ВЗ |24 | | | |Під час торкретування | | | | | |додатково: | | | | | |Окуляри захисні |- |до зносу| | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |36 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | -------------------------------------------------------------------------------------| Керівники, професіонали, фахівці | -------------------------------------------------------------------------------------| 172|1223.2 |Майстер; |Костюм бавовняний |МиЗ |18 | |1223.2 |виконавець робіт; |Плащ з водостійкого | | | |1223.2 |начальник дільниці; |матеріалу |Вн |24 | |3115 |механік дільниці; |Взимку додатково: | | | |2149.2 |інженер з охорони |Куртка бавовняна на | | | | |праці; |утеплювальній прокладці|Тн |36 | |2412.2 |інженер з нормування |Напівчоботи утеплені |Тн20 |36 | | |праці | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
{ Таблиця розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 233 ( z1164-07 ) від 01.10.2007 }
1. Засоби індивідуального захисту (запобіжний пояс,
діелектричні галоші та рукавиці, діелектричний гумовий килимок,
захисні окуляри, респіратор, протигаз, захисний шолом, каска тощо)
робітникам усіх професій видаються в залежності від характеру й
умов робіт, що виконуються, як чергові, якщо їх видачу не
передбачено цими Нормами.
2. Під час виконання робіт на мокрому ґрунті й у воді
видаються додатково: чоботи гумові або галоші гумові чергові, якщо
їх видачу не передбачено цими Нормами.
3. Робітникам, які зайняті на будівництві об'єктів для
нафтових родовищ у відкритому морі (під час постійної роботи у
морі), видаються: куртка бавовняна на утеплювальній прокладці на 2 роки та
брюки бавовняні на утеплювальній прокладці на 3 роки, у тому разі,
коли зазначеним робітникам вони не передбачені цими Нормами;
замість передбаченого нормами бавовняного спецодягу може
видаватися брезентовий одяг з таким самим терміном носіння.
4. На зовнішніх роботах узимку працівникам під каску
видається додатково підшоломник.
5. Керівники будівельно-монтажних організацій можуть за
погодженням з профспілковим комітетом видавати працівникам, які
здійснюють роботу з технічного переоснащення та реконструкції
виробництва у діючих цехах зі шкідливими умовами праці без зупинки
виробництва, спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального
захисту за нормами, визначеними для експлуатаційного персоналу
зазначених цехів.

3. НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

взуття та інших засобів індивідуального захисту

працівникам, зайнятим на будівництві

метрополітенів, тунелів та підземних споруд

спеціального призначення
--------------------------------------------------------------------------------------- N | Код КП | Назва професії |Найменування спецодягу,|Позначе- | Термін | з/п| згідно з | (посади) | спецвзуття та інших | ння |носіння,| |Класифікатором | |засобів індивідуального|захисних | місяці | | професій | | захисту | власти- | | | ДК 003-95 | | | востей | | |( v0257217-95 )| | | (тип, | | | | | | марка) | | | | | | ЗІЗ | | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------------| 1. Підземні роботи | -------------------------------------------------------------------------------------| 1 |7214.2 |Арматурник; |Костюм брезентовий |МпЗ |12 | |7123.2 |бетоняр |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |18 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |18 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |або | | | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці брезентові |Мп |1 | | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Білизна натільна |Тн |6 | | | |Костюм прогумований |Вн |6 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 2 |8113.2 |Бурильник шпурів |На сухих роботах: | | | | | |Костюм брезентовий |МпЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |9 | | | |Рукавиці брезентові |Ми |2 | | | |Каска |- |24 | | | |На роботах у мокрих | | | | | |умовах додатково: | | | | | |Костюм прогумований |Вн |6 | | | |Білизна натільна |Тн |6 | | | |Чоботи гумові |СмВ |6 | | | |Онучі бавовняні |Тн |3 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 3 |7112.1 |Вибуховик; |Костюм брезентовий |МпЗ |12 | |9311 |роздавальник |Куртка бавовняна на | | | | |вибухових матеріалів |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Рукавички шкіряні |З |12 | | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 4 |7111.2 |Гірник на |Комбінезон бавовняний |МиЗ |18 | | |маркшейдерських |або | | | | |роботах |Костюм бавовняний |МиЗ |18 | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |або | | | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Костюм прогумований |Вн |6 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 5 |7129.2 |Дорожньо-колійний |Костюм брезентовий |Вн |18 | | |робітник |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |або | | | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці брезентові |Мп |2 | | | |Каска |- |24 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 6 |7241.1 |Електромонтажник із |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |сигналізації, |Куртка бавовняна на | | | | |централізації та |утеплювальній прокладці|Тн |12 | | |блокування на |Брюки бавовняні на | | | | |залізничному |утеплювальній прокладці|Тн |12 | | |транспорті й наземних |Чоботи гумові |СмВ |9 | | |лініях метрополітену; |або | | | |7241.1 |електрослюсар- |Черевики шкіряні |МиЗ |9 | | |монтажник підземного |Рукавиці брезентові |Мп |2 | | |гірничопрохідницького |Рукавички діелектричні | | | | |устаткування; |(на електророботах) |Эн |до зносу| |7241.2 |електрослюсар з |Навушники протишумові |- |до зносу| | |проходки; |Каска |- |24 | |7241.1 |електрослюсар |На мокрих роботах | | | | |(слюсар) черговий та з|додатково: | | | | |ремонту устаткування; |Костюм прогумований |Вн |12 | |7233.1 |монтажник гірничого | | | | | |устаткування | | | | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 7 |7111.2 |Ізолювальник |Костюм брезентовий |МпЗ |12 | | |(будівництво |Куртка бавовняна на | | | | |метрополітенів) |утеплювальній прокладці|Тн |12 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |12 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |або | | | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці брезентові |Мп |1 | | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Каска |- |24 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 8 |7216.2 |Кесонник- |Костюм брезентовий |МпЗ |24 | | |електромонтажник; |Куртка бавовняна на | | | |7216.2 |кесонник-прохідник; |утеплювальній прокладці|Тн |18 | |7216.2 |кесонник-слюсар |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Шапка-вушанка |Тн |36 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |Рукавиці брезентові |Мп |2 | | | |Ковдра вовняна |Тн |чергова | | | |Під час роботи у | | | | | |кесоні способом | | | | | |гідромеханізації | | | | | |додатково: | | | | | |Плащ брезентовий |Ву |черговий| | | |На обслуговуванні | | | | | |шлюзового апарата | | | | | |додатково: | | | | | |Комбінезон бавовняний | | | | | |(замість костюма | | | | | |брезентового) |МиЗ |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 9 |7132.2 |Лицювальник-мармурник;|Костюм бавовняний |МиЗ |12 | |7132.2 |лицювальник-плиточник;|Куртка бавовняна на | | | |7132.2 |лицювальник-мозаїст; |утеплювальній прокладці|Тн |12 | |7132.2 |лицювальник- |Чоботи гумові |СмВ |12 | | |полірувальник |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |Додатково для | | | | | |лицювальника-мозаїста | | | | | |та лицювальника- | | | | | |полірувальника: | | | | | |Фартух прогумований |Ву |12 | | | |або | | | | | |Фартух брезентовий |МиВу |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 10 |7141.2 |Маляр; |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | |7122.2 |муляр |або | | | | | |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |або | | | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |Додатково для маляра: | | | | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 11 |8113.1 |Машиніст бурової |На сухих роботах: | | | | |установки |Костюм брезентовий |МпЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |9 | | | |Рукавиці брезентові |Ми |2 | | | |Каска |- |24 | | | |На роботах у мокрих | | | | | |умовах додатково: | | | | | |Костюм прогумований |Вн |6 | | | |Білизна натільна |Тн |6 | | | |Чоботи гумові |СмВ |6 | | | |Онучі бавовняні |Тн |3 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 12 |8311.2 |Машиніст електровоза |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |або | | | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Рукавички діелектричні |Эн |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Костюм прогумований |Вн |12 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 13 |8111.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |навантажувальної |Куртка бавовняна на | | | | |машини; |утеплювальній прокладці|Тн |24 | |8163.2 |машиніст насосних |Брюки бавовняні на | | | | |установок; |утеплювальній прокладці|Тн |24 | |8333.2 |машиніст |Чоботи гумові |СмВ |12 | | |підіймально-пересувних|або | | | | |риштувань; |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | |8111.1 |машиніст |Рукавички гумові |Ву |чергові | | |прохідницького |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | |комплексу |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Костюм прогумований |Вн |6 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 14 |8163.3 |Моторист |Напівкомбінезон | | | | |вентиляційної |бавовняний |МиЗ |12 | | |установки |Черевики шкіряні |Ми |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Рукавички діелектричні |Эн |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 15 |7111.2 |Гірник підземний; |Костюм бавовняний |МиЗ |9 | |7111.2 |кріпильник; |Костюм брезентовий |МпЗ |6 | |7111.1 |прохідник |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |12 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |12 | | | |Білизна натільна |Тн |6 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці брезентові |Мп |1 | | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Костюм прогумований |Вн |6 | | | |Чоботи гумові |СмВ |6 | | | |Онучі суконні |Тн |6 | | | |Додатково для | | | | | |прохідника: | | | | | |Рукавиці антивібраційні|Мв |2 | | | |Респіратор | | | | | |газопилозахисний |- |до зносу| ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 16 |7111.2 |Стовбуровий |Костюм брезентовий |МпЗ |12 | | |(підземний) |або | | | | | |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |або | | | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці брезентові |Мп |1 | | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Костюм прогумований |Вн |6 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 17 |7124.2 |Тесляр |Костюм брезентовий |МпЗ |12 | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |18 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |18 | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |або | | | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці брезентові |Мп |1 | | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Білизна натільна |Тн |6 | | | |Костюм прогумований |Вн |6 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 18 |7133.2 |Штукатур |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |або | | | | | |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | | |Чоботи гумові |СмВ |18 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Каска |- |24 | -------------------------------------------------------------------------------------| Керівники, професіонали, фахівці | -------------------------------------------------------------------------------------| 19 |1223.2 |Майстер; |Постійно зайняті на | | | |1223.2 |виконавець робіт; |підземних роботах: | | | |1223.2 |начальник дільниці; |Костюм бавовняний |З |12 | |3115 |механік дільниці; |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | |2149.2 |інженер з |Рукавиці комбіновані |Ми |3 | | |охорони праці; |Навушники протишумові |- |до зносу| |2412.2 |інженер з |Каска |- |до зносу| | |нормування праці |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |Під час роботи у тунелі| | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | -------------------------------------------------------------------------------------| 2. Відкритий спосіб робіт | -------------------------------------------------------------------------------------| 20 |9311 |Гірник |Костюм брезентовий |МпЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Напівчоботи утеплені |Тн |24 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 21 |7241.1 |Електрослюсар |Комбінезон бавовняний |З |12 | | |(слюсар) черговий та з|або | | | | |ремонту устаткування |Костюм бавовняний |З |12 | | | |Чоботи кирзові |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Рукавички діелектричні | | | | | |(на електророботах) |Эн |до зносу| | | |Галоші діелектричні |СмВ |12 | | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |18 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |18 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 22 |8333.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |вагоноперекидача; |або | | | |8311.2 |машиніст електровоза; |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | |8163.2 |машиніст насосних |Черевики шкіряні |МиЗ |12 | | |установок; |Рукавиці комбіновані |МиЗ |до зносу| |8111.2 |машиніст |Рукавички діелектричні |Эн |до зносу| | |навантажувальної |Навушники протишумові |- |до зносу| | |машини; |На зовнішніх роботах | | | |8333.2 |машиніст підіймальної |взимку додатково: | | | | |машини; |Куртка бавовняна на | | | |8111.1 |машиніст |утеплювальній прокладці|Тн |18 | | |прохідницького |Брюки бавовняні на | | | | |комплексу |утеплювальній прокладці|Тн |18 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 23 |7111.2 |Прохідник на |Костюм брезентовий |Вн |12 | | |поверхневих роботах |Чоботи кирзові |МиЗ |12 | | | |Рукавиці брезентові |Ми |1 | | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |18 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |18 | ---+---------------+----------------------+-----------------------+---------+--------| 24 |7111.2 |Стовбуровий |Костюм брезентовий |Вн |12 | | | |Чоботи кирзові |МиЗ |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Ми |до зносу| | | |Навушники протишумові |- |до зносу| | | |Каска |- |24 | | | |На мокрих роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Чоботи гумові |СмВ |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |взимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | | | |Брюки бавовняні на | | | | | |утеплювальній прокладці|Тн |24 | --------------------------------------------------------------------------------------
1. Робітники, зайняті на будівництві метрополітенів, тунелів
та інших підземних споруд спеціального призначення, професії яких
не зазначені в цих Нормах, користуються спецодягом, спецвзуттям і
запобіжними пристроями за професіями, зазначеними в Нормах
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на
будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах.
2. Під час роботи в тунелі взимку додатково видається куртка
бавовняна на утеплювальній прокладці терміном на 24 місяці;
електрозварникам, а також акумуляторникам, зайнятим на ремонті й
зарядці акумуляторів та на приготуванні електроліту, які одержують
спецодяг та спецвзуття, - за нормами машинобудівних і
металообробних виробництв, та відповідно за нормами для професій
працівників, які є загальними для всіх видів економічної
діяльності; малярам - за нормами будівельних, будівельно-монтажних
і ремонтних робіт; робітникам на геодезично-маркшейдерських
роботах - за нормами геологічних, топографо-геодезичних,
вишукувальних та землеупоряджувальних робіт.
3. Монтерам, електромеханікам і старшим електромеханікам
системи централізації, блокування (СЦБ) та зв'язку, які одержують
основний спецодяг за нормами підприємств залізничного транспорту,
під час роботи у тунелі взимку додатково видається куртка
бавовняна на утеплювальній прокладці на 24 місяці.
4. Робітникам, зайнятим на мокрих підземних роботах під час
будівництва метрополітенів, тунелів та підземних споруд
спеціального призначення, можуть видаватися костюми прогумовані з
терміном носіння 6 місяців замість костюмів гумових, передбачених
цими Нормами.
5. Працівникам, зайнятим тимчасово на підземних роботах,
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
видаються відповідно до норм, передбачених для цих професій.
6. Під час виконання робіт відкритим способом взимку та на
мокрих роботах працівникам видається додатково під каску
підшоломник.
Заступник начальника управління
організації державного нагляду
в металургії, енергетиці,
будівництві та котлонагляду В.М.Бабійчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: