open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
28.08.2008 N 1031

Щодо забезпечення законного

та ефективного використання

бюджетних коштів, недопущення фінансових

порушень у I півріччі 2008 року

Розглянувши матеріали щодо стану забезпечення законного та
ефективного використання бюджетних коштів, недопущення фінансових
порушень, оцінки рівня внутрішнього фінансового контролю за
законним та ефективним використанням бюджетних коштів у I півріччі
2008 року, заслухавши й обговоривши інформацію заступника Голови
Левченко В.П., Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Інформацію про використання бюджетних коштів та заходи, що
вживалися для підвищення ефективності використання бюджетних
коштів, недопущення фінансових порушень у I півріччі 2008 року
(додається), взяти до відома.
2. Управлінню бухгалтерського обліку та
матеріально-технічного забезпечення (Борщенко О.Й.): - забезпечувати цільове, ефективне та раціональне
використання бюджетних коштів відповідно до кошторису
Держфінпослуг; - забезпечувати упереджуючий контроль за виконанням кошторису
Держфінпослуг з метою недопущення порушень бюджетного
законодавства; - вживати заходів для недопущення порушень бюджетного
законодавства.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за
собою.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії

від 28 серпня 2008 р. N 429

Додаток

ІНФОРМАЦІЯ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОГО

ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ

КОШТІВ, НЕДОПУЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОРУШЕНЬ

за I півріччя 2008 року

I. Звіт про використання бюджетних

коштів за I півріччя 2008 року
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг у
I півріччі 2008 року фінансувалась із загального фонду Державного
бюджету України. По КПКВ 5501010 "Керівництво та управління у
сфері регулювання ринків фінансових послуг" кошторис на 2008 рік
затверджено в сумі 24455,1 тис.грн. відповідно до паспорта
бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері регулювання
ринків фінансових послуг". Видатки, що передбачені планом
асигнувань на I півріччя 2008 року, профінансовані в повному
обсязі. Інформація про стан виконання кошторису Держфінпослуг у
I півріччі 2008 року додається (додаток 1). За видатками "Оплата праці" у I півріччі 2008 року виділено і
фактично профінансовано асигнування на суму 6885,2 тис.грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників за
I півріччя 2008 року складала 277 чол. Середня заробітна плата
працівників Держфінпослуг склала 3740 грн. Заборгованості по заробітній платі та інших соціальних
виплатах немає. Дебіторська заборгованість станом на 1 липня 2008 року
зменшилась на 75,0 тис.грн. у порівнянні із заборгованістю на
1 січня 2008 року і склала 18,5 тис.грн. Вся дебіторська
заборгованість є поточною. Основну частину заборгованості
складають: - 11,9 тис.грн. - нарахування на заробітну плату (виникла за
Фондом соціального страхування по нарахуваннях за лікарняними
листами працівників); - 4,8 тис.грн. - аванс на поштові послуги; - 1,3 тис.грн. - аванс на відрядження працівників; - 0,5 тис.грн. - по енергоносіях (виникла у зв'язку з оплатою
за послуги згідно з оперативними даними постачальників). Кредиторська заборгованість станом на 1 липня 2008 року
зросла на 8,2 тис.грн. у порівнянні із заборгованістю на
1 січня 2008 року і склала 8,2 тис.грн. Кредиторська
заборгованість є поточною. Всі взяті бюджетні зобов'язання не перевищують бюджетних
призначень. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України має в Державному казначействі України бюджетні рахунки
35213001004038, 35210004004038 (для приймання матеріальних
цінностей від банку "Україна"), а також спеціальний рахунок
35223002004038. У РВДКУ Шевченківського району м. Києва
Держфінпослуг відкритий рахунок 37111004004038 для відшкодування
коштів із Держбюджету потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС. У 2007 році у ВАТ "Державний експортно-імпортний банк
України" відкрито валютний рахунок для сплати внесків для участі в
Міжнародній асоціації органів страхового нагляду та Міжнародній
організації органів нагляду за пенсійними фондами. Розпорядженням
КМУ від 26.09.2007 N 797-р ( 797-2007-р ) Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України визначено
уповноваженим органом, відповідальним за забезпечення участі в
Міжнародній асоціації органів страхового нагляду та Міжнародній
організації органів нагляду за пенсійними фондами та здійснення
заходів щодо забезпечення участі в зазначених організаціях у межах
видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний
рік. У I півріччі 2008 року сплачено внесків у сумі 51,2 тис.грн.
до Міжнародної асоціації органів страхового нагляду. Залишків
коштів на валютному рахунку станом на 01.07.2008 немає. За I півріччя 2008 року виплачено матеріальної допомоги
працівникам комісії на суму 698,6 тис.грн., в т.ч.:
соціально-побутова - 363,8 тис.грн., на оздоровлення - 334,8
тис.грн. Матеріальна допомога виплачена згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268 ( 268-2006-п ) у
розмірі середньомісячної заробітної плати. Відповідно до затвердженого кошторису в повному обсязі
забезпечено фінансування заробітної плати, витрат на відрядження,
підвищення кваліфікації кадрів, комунальні і експлуатаційні
послуги та енергоносії, послуги зв'язку та Інтернету,
обслуговування комп'ютерної техніки та програмного забезпечення та
ін. За послуги зв'язку в I півріччі 2008 року сплачено
41,7 тис.грн., за користування каналом Інтернет та
телекомунікаційні послуги - 58,4 тис.грн., за поштові послуги -
22,3 тис.грн., за встановлення основного телефону з підключенням
до окремої лінії - 5,8 тис.грн. Держфінпослуг у I півріччі 2008 року закуплено папір на суму
12,6 тис.грн., канцелярське приладдя на суму 16,2 тис.грн.,
придбано картриджі на суму 16,7 тис.грн. Виконано поточний ремонт фасаду адмінбудівлі на суму 12,6
тис.грн. Згідно з вимогами Правил приймання виробничих стічних вод у
Київську міську каналізацію у I півріччі 2008 року проведено
хімічний аналіз стічних вод, сума витрачених коштів на що складала
0,6 тис.грн. Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні від
19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ) щомісячно проводиться технічне
обслуговування пожежної сигналізації, на що в I півріччі 2008 року
використано кошти в сумі 9,0 тис.грн. Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від
15.08.2006 N 27288/71/1-06 встановлений постійний контроль за
виконанням затвердженого плану заходів щодо економії бюджетних
коштів на утримання Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України. У результаті проведених заходів
економія енергоресурсів за I півріччя 2008 року склала: по
тепловій енергії - 119,1 Гкал; по електроенергії - 68700 Квт/год.;
по водопостачанню - 90 куб.м. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
26.04.2007 N 19803/0/1-07 до п. 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 16 квітня 2007 року N 630 ( 630-2007-п ) "Про
невідкладні заходи щодо недопущення у соціально-економічній сфері
негативних наслідків, пов'язаних із загостренням ситуації" у
I півріччі 2008 року взяття бюджетних зобов'язань не перевищувало
бюджетних призначень. У Держфінпослуг ведеться постійний контроль
щодо недопущення утворення простроченої кредиторської та
дебіторської заборгованостей. Розрахунки за спожиті природний газ, електричну і теплову
енергію, послуги з водопостачання, водовідведення та зв'язку
проводяться вчасно та в повному обсязі. Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
9 жовтня 2006 року N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання попередньої
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти". У I півріччі 2008 року проведено архівне впорядкування
документів Держфінпослуг, на що витрачено 8,8 тис.грн. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України протягом I півріччя 2008 року здійснювалося
матеріально-технічне забезпечення центрального апарату з метою
створення належних умов для виконання відповідних завдань.
Придбано кондиціонери на суму 42,0 тис.грн. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України відповідно до покладених на неї завдань здійснює державне
регулювання і нагляд, для чого проводяться виїзні перевірки
діяльності фінансових установ. У I півріччі 2008 року на
відрядження використано 149,5 тис.грн. При роботі з бюджетними коштами дотримуються вимоги щодо
цільового, ефективного та раціонального їх використання. Вжиті
заходи з удосконалення структури розподілу державних коштів
сприяли раціональному та ефективному використанню коштів,
визначенню пріоритетних напрямків їх витрачання, забезпечивши
вирішення покладених на Держфінпослуг завдань та виконання
основних функцій. Питання законного та ефективного використання бюджетних
коштів, недопущення порушень та недоліків, причин і умов, що їм
сприяють, та недопущення їх у подальшому знаходяться на постійному
контролі у керівництва Держфінпослуг. Закупівля послуг, робіт та товарів відбувається за рішенням
тендерного комітету із застосуванням процедур закупівель
відповідно до встановлених вимог. Тендерним комітетом
Держфінпослуг у I півріччі 2008 року було проведено 7 тендерів на
закупівлю товарів та послуг на загальну суму коштів за укладеними
договорами 521,8 тис.грн., у тому числі за процедурами: - 6 процедур відкритих торгів зі зменшенням ціни
(5 відмінено) - на суму 355,5 тис.грн.; - 1 процедура закупівлі у одного постачальника (виконавця) на
суму 185,4 тис.грн. Всього в I півріччі 2008 року було укладено біля 80 договорів
та додаткових угод на закупівлю послуг, робіт та товарів. На виконання наказу Голови від 12.05.2008 N 72 відділом
фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту Юридичного
департаменту в I півріччі 2008 року проведено перевірку окремих
питань фінансово-господарської діяльності Держфінпослуг щодо
дотримання управлінням бухгалтерського обліку та
матеріально-технічного забезпечення вимог чинного законодавства в
ході виконання у IV кварталі 2007 року та I кварталі 2008 року
взятих бюджетних призначень. За результатом перевірки
фінансово-господарської діяльності порушень не встановлено.
Управління бухгалтерського обліку та матеріально-технічного
забезпечення в ході виконання взятих бюджетних призначень
дотримується вимог законодавчих та нормативних документів.
II. Заходи, що вживались для підвищення

ефективності використання бюджетних

коштів, усунення фінансових порушень
1. При роботі з бюджетними коштами дотримувалися вимоги щодо
цільового, ефективного та раціонального використання. Поступове і
помірковане вдосконалення структури розподілу державних коштів
сприяло раціональному та ефективному розподілу коштів, визначенню
пріоритетних видатків, забезпечивши вирішення покладених на
Держфінпослуг завдань та виконання основних його функцій.
2. У I півріччі 2008 року здійснювався контроль за виконанням
кошторису при розрахунках із підприємствами та організаціями,
складалася зведена періодична звітність про фінансову діяльність
Держфінпослуг, яка у відповідні терміни подавалася до Державного
казначейства України.
3. Міністерству фінансів України вчасно було направлено
інформацію для формування попередніх показників проекту Державного
бюджету України на 2009 рік. Держфінпослуг надала пропозиції до
Державного бюджету України на 2009 рік щодо мінімально необхідного
рівня граничних обсягів фінансового забезпечення для виконання
державної бюджетної програми за КПКВК 5501010 "Керівництво та
управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг".
Заступник Голови В.П.Левченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: