open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
06.10.2010 N 10317/6/12-0216

(Витяг)
Під час проведення зустрічі Голови ДПАУ О.Папаіки
з представниками підприємств..., яка відбулась 14.09.2010 р. ...,
значна кількість питань стосувалася неприйняття декларацій ДПІ у
платників податків як в паперовому, так і в електронному вигляді.
Представників зазначених підприємств було поінформовано про те, що
законодавством встановлено перелік випадків, коли ДПА не приймає
декларації від платників податків. Нами було обіцяно, що
зазначений перелік буде передано... для подальшого інформування
своїх підприємств - членів.
У зв'язку з вищенаведеним, надсилаємо Довідник причин
невизнання податкової звітності як податкової та перелік причин
відмови у прийнятті податкової звітності, надісланої
в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.
Заступник Голови С.Лекарь

Додаток 1

ДОВІДНИК

причин про невизнання поданої звітності як податкової

----------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Опис причин відмови|Законодавча підстава| Опис алгоритму | Витяг з нормативних документів | з/п| | для відмови | | | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 1 |Не зазначено |Абз. 5 пп. 4.1.2 |Не заповнене одне|Абз. 5 пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 | |обов'язкового |п. 4.1 ст. 4 Закону |із полів |Закону N 2181 ( 2181-14 ): | |реквізиту: код |N 2181 ( 2181-14 ) | |"Податкова звітність, отримана | |ЄДРПОУ, КВЕД |та згідно з вимогами | |контролюючим органом від платника | |( va375202-05 ), |наказу ДПАУ | |податків як податкова декларація, | |КОАТУУ. Не |(визначення переліку | |що заповнена ним всупереч правилам,| |проставлено прочерк|обов'язкових | |зазначеним у затвердженому | |в показниках, які |реквізитів) | |порядку її заповнення, може бути не| |не заповнюються. Не| | |визнана таким контролюючим | |підписано | | |органом як податкова декларація, | |відповідними | | |якщо в ній не зазначено | |посадовими особами.| | |обов'язкових реквізитів, її | |Не скріплено | | |не підписано відповідними | |печаткою | | |посадовими особами, не скріплено | | | | |печаткою платника податків. У цьому| | | | |випадку, якщо контролюючий орган | | | | |звертається до платника податків | | | | |з письмовою пропозицією надати нову| | | | |податкову декларацію з виправленими| | | | |показниками (із зазначенням підстав| | | | |неприйняття попередньої), то | | | | |такий платник податків має право: | | | | |надати таку нову декларацію | | | | |разом зі сплатою відповідного | | | | |штрафу; | | | | |оскаржити рішення податкового | | | | |органу в порядку апеляційного | | | | |узгодження" | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 2 |Заповнено всупереч |Абз. 5 пп. 4.1.2 п. |Візуальний |Абз. 5 пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 | |правилам, |п. 4.1 ст. 4 Закону |контроль у разі |Закону N 2181 ( 2181-14 ): | |зазначеним у |N 2181 ( 2181-14 ) |заповнення |"Податкова звітність, отримана | |затвердженому | |відповідних |контролюючим органом від платника | |порядку: звітність | |рядків |податків як податкова декларація, | |подана не в повному| |декларації в разі|що заповнена ним всупереч правилам,| |обсязі (подання | |подання звітності|зазначеним у затвердженому порядку | |додатків без | |на паперовому або|її заповнення, може бути не визнана| |основної декларації| |магнітному носії |таким контролюючим органом як | |або відсутність | | |податкова декларація, якщо в ній | |обов'язкових | | |не зазначено обов'язкових | |додатків), | | |реквізитів, її не підписано | |неможливо | | |відповідними посадовими особами, | |прочитати текст або| | |не скріплено печаткою платника | |цифри внаслідок | | |податків. У цьому випадку, | |пошкодження | | |якщо контролюючий орган | |(наприклад, | | |звертається до платника податків | |документи залиті | | |з письмовою пропозицією надати | |чорнилом або іншою | | |нову податкову декларацію з | |рідиною, потерті), | | |виправленими показниками (із | |наявні порвані | | |зазначенням підстав | |аркуші, підчищення,| | |неприйняття попередньої), то такий | |помарки, | | |платник податків має право: | |виправлення, | | |надати таку нову декларацію | |дописки | | |разом зі сплатою відповідного | |і закреслювання | | |штрафу; оскаржити рішення | | | | |податкового органу в порядку | | | | |апеляційного узгодження" | | | | |-----------------------------------| | | | |Абз. 2 - 3 пп. 4.2 п. 4 | | | | |Порядку ( z0250-97 ): | | | | |".... у разі наявності експортних | | | | |операцій - оригінали п'ятого | | | | |основного аркуша | | | | |(примірника декларанта) | | | | |вантажної митної декларації | | | | |(оригінали аркушів ВМД нової форми | | | | |МД-2 ( za140-07, 910а-2007-п ) | | | | |з позначенням "3/8"); при поданні | | | | |розрахунку суми бюджетного | | | | |відшкодування - копії погашених | | | | |податкових векселів, у разі їх | | | | |наявності" | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 3 |Заповнено всупереч |Абз. 5 пп. 4.1.2 |Візуальний |Абз. 5 пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 | |правилам, |п. 4.1 ст. 4 Закону |контроль |Закону 2181 ( 2181-14 ) ... | |зазначеним у |N 2181 ( 2181-14 ) | | | |затвердженому | | | | |порядку: звітність | | | | |подана не в повному| | | | |обсязі (подання | | | | |додатків без | | | | |основної декларації| | | | |або відсутність | | | | |обов'язкових | | | | |додатків), | | | | |неможливо | | | | |прочитати текст або| | | | |цифри внаслідок | | | | |пошкодження | | | | |(наприклад, | | | | |документи залиті | | | | |чорнилом або іншою | | | | |рідиною, потерті), | | | | |наявні порвані | | | | |аркуші, підчищення,| | | | |помарки, | | | | |виправлення, | | | | |дописки | | | | |і закреслювання, | | | | |подана ксерокопія | | | | |звітного документа | | | | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 4 |Декларація з ПДВ |Пп. 7.2.3 та 7.2.4 |Якщо ІПН СПД не |Пп. 7.2.3 та 7.2.4 п. 7.2. ст. 7 | |( za224-08 ) подана|п. 7.2 ст. 7 Закону |заповнений та |Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ): | |не платником цього |України від |р. 7 декларації |"7.2.3. Податкова накладна | |податку |03.04.97 р. N 168/97 |= 0 (р. 20 = р. |( z0233-97 ) складається у момент| | |( 168/97-ВР ) "Про |27 - умова |виникнення податкових зобов'язань | | |податок на додану |виключення з |продавця у двох примірниках. | | |вартість", пп. 1.1 |правила) |Оригінал податкової накладної | | |та пп. 1.2 п. 1 | |надається покупцю, копія | | |Порядку ( z0250-97 ) | |залишається у продавця товарів | | | | |(робіт, послуг). | | | | |Для операцій, що оподатковуються і | | | | |звільнені від оподаткування, | | | | |складаються окремі податкові | | | | |накладні. | | | | |Податкова накладна є звітним | | | | |податковим документом і одночасно | | | | |розрахунковим документом. | | | | |Податкова накладна виписується | | | | |на кожну повну або часткову | | | | |поставку товарів (робіт, послуг). | | | | |У разі коли частка товару | | | | |(робіт, послуг) не містить | | | | |відокремленої вартості, перелік | | | | |(номенклатура) частково поставлених| | | | |товарів зазначається в додатку до | | | | |податкової накладної у порядку, | | | | |встановленому центральним органом | | | | |державної податкової служби | | | | |України, та враховується | | | | |у визначенні загальних податкових | | | | |зобов'язань. Платники податку | | | | |повинні зберігати податкові | | | | |накладні протягом строку, | | | | |передбаченого законодавством для | | | | |зобов'язань із сплати податків" | | | | |-----------------------------------| | | | |Пп. 1.1 п. 1 Порядку ( z0250-97 ): | | | | |"Подання податкової декларації | | | | |з ПДВ ( za224-08 ) (далі - | | | | |декларація) передбачено п. 4.1 | | | | |ст. 4 Закону N 2181 ( 2181-14 )" | | | | |-----------------------------------| | | | |Пп. 1.2 п. 1 Порядку ( z0250-97 ): | | | | |Декларація ( za224-08 ) подається | | | | |до податкового органу за місцем | | | | |реєстрації особою, яка | | | | |зареєстрована платником ПДВ згідно | | | | |з вимогами Закону про ПДВ | | | | |( 168/97-ВР ) | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 5 |Подання декларації |Пп. 7.2.3 та 7.2.4 |Від суб'єкта |Пп. 7.2.3 та 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 | |з ПДВ ( za224-08 ) |п. 7.2, абз. 3 |господарювання, |Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ): | |від осіб, |пп. 7.8.1 |реєстрацію |"7.2.3. Податкова накладна | |реєстрацію |п. 7.8 ст. 7 |платником ПДВ |( z0233-97 ) складається у момент | |платником ПДВ яких |Закону про ПДВ |якого |момент виникнення податкових | |анульовано |( 168/97-ВР ), |анульовано, |зобов'язань продавця у двох | | |пп. 1.22 п. 1 |приймається |примірниках. Оригінал податкової | | |Порядку ( z0250-97 ) |декларація з |накладної надаються покупцю, копія | | | |ПДВ ( za224-08 ) |залишається у продавця товарів | | | |за звітний |(робіт, послуг). | | | |(податковий) |Для операцій, що оподатковуються | | | |період, що |і звільнені від оподаткування, | | | |дорівнює періоду |складаються окремі податкові | | | |анулювання |накладні. | | | |реєстрації |Податкова накладна є звітним | | | |платником ПДВ у |податковим документом і одночасно | | | |разі, якщо така |розрахунковим документом. | | | |декларація |Податкова накладна виписується на | | | |подається в |кожну повну або часткову поставку | | | |строки, |товарів (робіт, послуг). У разі | | | |визначені |коли частка товару (робіт, послуг) | | | |Законом N 2181 |не містить відокремленої вартості, | | | |( 2181-14 ). |перелік (номенклатура) частково | | | |Податкова |поставлених товарів зазначається | | | |звітність з ПДВ |в додатку до податкової накладної у| | | |після закінчення |порядку, встановленому центральним | | | |строків, |органом державної податкової служби| | | |визначених |України, та враховується у | | | |Законом N 2181, |визначенні загальних податкових | | | |від осіб, |зобов'язань. Платники податку | | | |реєстрацію |повинні зберігати податкові | | | |платником ПДВ |накладні протягом строку, | | | |яких анульовано, |передбаченого законодавством для | | | |не приймається |зобов'язань із сплати податків"; | | | | |"7.2.4. Право на нарахування | | | | |податку та складання податкових | | | | |накладних надається виключно | | | | |особам, зареєстрованим як платники | | | | |податку у порядку, передбаченому | | | | |статтею 9 цього Закону. | | | | |Суб'єкти підприємницької | | | | |діяльності, що перейшли на спрощену| | | | |систему оподаткування, яка не | | | | |передбачає сплати податку або | | | | |передбачає його нарахування за | | | | |ставками, іншими, ніж визначені | | | | |пунктом 6.1 статті 6 цього Закону, | | | | |втрачають право на нарахування | | | | |податку, податковий кредит та | | | | |складання податкової накладної, | | | | |а також на отримання відшкодування | | | | |за податковий період, в якому | | | | |відбувся такий перехід. Це правило | | | | |поширюється також на підприємства, | | | | |звільнені від сплати податку до | | | | |бюджету за рішенням суду" | | | | |-----------------------------------| | | | |Абз. 3 пп. 7.8.1 п. 7.8 ст. 7 | | | | |Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ): | | | | |"...якщо податкова реєстрація особи| | | | |анулюється у день інший, ніж | | | | |останній день календарного місяця, | | | | |то останнім податковим періодом є | | | | |період, який розпочинається з | | | | |першого дня такого місяця та | | | | |закінчується днем такого | | | | |анулювання". | | | | |Пп. 1.2 п. 1 Порядку ( z0250-97 ): | | | | |"Декларація подається до | | | | |податкового органу за місцем | | | | |реєстрації особою, яка | | | | |зареєстрована платником ПДВ згідно | | | | |з вимогами Закону про ПДВ" | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 6 |Подання уточнюючого|Пп. 7.2.3 та 7.2.4 |Дата подання |Пп. 7.2.3 та 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 | |розрахунку до |п. 7.2 ст. 7 |уточнюючого |Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ): | |декларації з ПДВ |Закону про ПДВ |розрахунку не |"7.2.3 Податкова накладна | |( za224-08 ) від |( 168/97-ВР ), |може бути більшою|( z0233-97 ) складається у момент | |осіб, реєстрацію |пп. 1.2 п. 1 та |дати анулювання |виникнення податкових зобов'язань | |платником ПДВ яких |пп. 4.4 п. 4 Порядку |реєстрації |продавця у двох примірниках. | |анульовано |( z0250-97 ) |платника ПДВ. |Оригінал податкової накладної | | | |Уточнюючий |надаються покупцю, копія | | | |розрахунок після |залишається у продавця товарів | | | |дати анулювання |(робіт, послуг). | | | |реєстрації |Для операцій, що оподатковуються | | | |платником ПДВ не |і звільнені від оподаткування, | | | |може бути |складаються окремі податкові | | | |прийнято |накладні. | | | | |Податкова накладна є звітним | | | | |податковим документом і одночасно | | | | |розрахунковим документом. | | | | |Податкова накладна виписується на | | | | |кожну повну або часткову поставку | | | | |товарів (робіт, послуг). У разі | | | | |коли частка товару (робіт, послуг) | | | | |не містить відокремленої вартості, | | | | |перелік (номенклатура) частково | | | | |поставлених товарів зазначається в | | | | |додатку до податкової накладної у | | | | |порядку, встановленому | | | | |центральним органом державної | | | | |податкової служби України, та | | | | |враховується у визначенні | | | | |загальних податкових зобов'язань. | | | | |Платники податку повинні зберігати | | | | |податкові накладні протягом строку,| | | | |передбаченого законодавством для | | | | |зобов'язань із сплати податків" | | | | |-----------------------------------| | | | |Пп. 4.4 п. 4 Порядку ( z0250-97 ): | | | | |"Якщо платник самостійно виявив | | | | |помилки, що містяться у раніше | | | | |поданій ним податковій декларації, | | | | |то такий платник зобов'язаний | | | | |подати в порядку, установленому для| | | | |подання декларацій з ПДВ (без | | | | |урахування граничного терміну | | | | |подання, але з урахуванням строків | | | | |давності, встановлених статтею 15 | | | | |Закону N 2181) ( 2181-14 ), | | | | |уточнюючий розрахунок податкових | | | | |зобов'язань з ПДВ у зв'язку з | | | | |виправленням самостійно виявлених | | | | |помилок" | | | | |-----------------------------------| | | | |Пп. 1.2 п. 2 Порядку ( z0250-97 ): | | | | |Декларація ( za224-08 ) подається | | | | |до податкового органу за місцем | | | | |реєстрації особою, яка | | | | |зареєстрована платником ПДВ згідно | | | | |з вимогами Закону про ПДВ | | | | |( 168/97-ВР ) | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 7 |Якщо дата |Абз. 2 пп. 7.8.1 |Якщо дата |Абзац 2 пп. 7.8.1 п. 7.8.ст. 7 | |реєстрації |Закону про ПДВ |реєстрації |Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ): | |платником ПДВ |( 168/97-ВР ); |платником ПДВ |"Податковим періодом є один | |більше 1 числа |абз. 2 пп. 2.2 п. 2 |припадає на 1 |календарний місяць, а у випадках, | |звітного місяця, |Порядку ( z0250-97 ) |число місяця - |особливо визначених цим Законом, | |декларація за | |перша податкова |календарний квартал, з урахуванням | |звітний | |декларація з ПДВ |того, що: | |(податковий) | |( za224-08 ) |якщо особа реєструється платником | |період, що | |подається за |податку з дня іншого, ніж перший | |відповідає місяцю | |звітний |день календарного місяця, першим | |реєстрації, не | |(податковий) |податковим періодом є період, який | |подається | |період, що |розпочинається від дня такої | | | |відповідає місяцю|реєстрації та закінчується | | | |реєстрації. |останнім днем першого повного | | | |Якщо дата |календарного місяця". | | | |реєстрації |-----------------------------------| | | |платником ПДВ не |Пп. 2.1 п. 2 Порядку ( z0250-97 ): | | | |припадає на |"Звітний (податковий) період | | | |1 число |визначається в порядку, | | | |звітного місяця, |встановленому пунктом 7.8 статті 7 | | | |декларація за |Закону ( 168/97-ВР ), і може | | | |звітний |дорівнювати одному календарному | | | |(податковий) |місяцю (з урахуванням особливостей,| | | |період, що |викладених у пункті 2.2 цього | | | |відповідає |Порядку) або одному календарному | | | |місяцю |кварталу в залежності від обсягу | | | |реєстрації, не |оподаткованих операцій за | | | |подається та, |минулі дванадцять місячних | | | |відповідно, не |податкових періодів". | | | |повинна бути |Абз. 2 пп. 2.2 п. 2 Порядку: | | | |прийнятою |"У разі, якщо особа зареєстрована | | | | |платником податку з дня іншого, ніж| | | | |перший день календарного місяця, | | | | |першим звітним (податковим) | | | | |періодом є період, який | | | | |розпочинається від дня такої | | | | |реєстрації та закінчується | | | | |останнім днем першого повного | | | | |календарного місяця" | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 8 |Подання уточнюючого|П. 5.1 ст. 5 Закону |Якщо у звітному |П. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 | |розрахунку у разі, |N 2181 ( 2181-14 ) |періоді, за який |( 2181-14 ): "Самостійне | |якщо не було | |подається |узгодження податкового зобов'язання| |подано декларацію | |уточнюючий |Податкове зобов'язання, самостійно | |за такий звітний | |розрахунок, |визначене платником податків у | |(податковий) період| |відсутня звітна |податковій декларації, вважається | | | |(нова звітна) |узгодженим з дня подання такої | | | |декларація |податкової декларації. | | | | |Зазначене податкове зобов'язання | | | | |не може бути оскаржене платником | | | | |податків в адміністративному | | | | |або судовому порядку. | | | | |Якщо у майбутніх податкових | | | | |періодах (з урахуванням строків | | | | |давності, визначених статтею 15 | | | | |цього Закону) платник податків | | | | |самостійно виявляє помилки у | | | | |показниках раніше поданої | | | | |податкової декларації, | | | | |такий платник податків має право | | | | |надати уточнюючий розрахунок" | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 9 |Подання декларації |П. 11.1 Закону про |Якщо звітний |П. 11.1 ст. 11 Закону про прибуток | |з податку на |прибуток |податковий період|( 334/94-ВР ): "Для цілей цього | |прибуток |( 334/94-ВР ) |не настав |Закону використовуються такі | |( z0271-03 ) | | |податкові періоди: календарні | |від осіб, для | | |квартал, півріччя, три квартали, | |яких звітний | | |рік. | |податковий період | | |Податковий період починається з | |не настав та | | |першого календарного дня | |закінчується | | |податкового періоду і закінчується | |останнім | | |останнім календарним днем | |календарним днем | | |податкового періоду, крім | |податкового | | |виробників сільськогосподарської | |періоду, наступним | | |продукції, визначених статтею | |за періодом, | | |14 цього Закону, для яких річний | |всередині якого | | |податковий період починається | |відбулося взяття на| | |з 1 липня поточного звітного | |облік податковим | | |(бюджетного) року. | |органом | | |Для державних підприємств | | | | |"Міжнародний дитячий центр | | | | |"Артек" і "Український дитячий | | | | |центр "Молода гвардія" податковий | | | | |період становить один рік. | | | | |У разі коли особа береться на облік| | | | |податковим органом як платник | | | | |цього податку всередині | | | | |податкового періоду, то перший | | | | |звітний податковий період | | | | |розпочинається з дати, на яку | | | | |припадає початок такого обліку, | | | | |та закінчується останнім | | | | |календарним днем наступного | | | | |податкового періоду. | | | | |Якщо платник податку ліквідується | | | | |(у тому числі до закінчення | | | | |першого звітного | | | | |податкового періоду), останнім | | | | |податковим вважається період | | | | |(що закінчується днем такої | | | | |ліквідації), на який припадає дата | | | | |такої ліквідації" | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 10 |Подання уточнюючого|Абз. 2 п. 5.1 ст. 5 | |"5.1. Самостійне узгодження | |розрахунку до |Закону N 2181 | |податкового зобов'язання. | |граничного терміну |( 2181-14 ) | |Податкове зобов'язання, самостійно | |подання податкової | | |визначене платником податків у | |декларації | | |податковій декларації, вважається | | | | |узгодженим з дня подання такої | | | | |податкової декларації. | | | | |Зазначене податкове зобов'язання | | | | |не може бути оскаржене платником | | | | |податків в адміністративному | | | | |або судовому порядку. | | | | |Якщо у майбутніх податкових | | | | |періодах (з урахуванням строків | | | | |давності, визначених статтею 15 | | | | |цього Закону) платник податків | | | | |самостійно виявляє помилки у | | | | |показниках раніше поданої | | | | |податкової декларації, такий | | | | |платник податків має право | | | | |надати уточнюючий розрахунок" | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 11 |Подання платниками |Ст. 8 та п. 11.21 |Невідповідність |Абз. 4 - 5 п. 1.2 Порядку | |податкової |ст. 11 Закону про |заповнення |( z0250-97 ): | |звітності з ПДВ або|ПДВ ( 168/97-ВР ), |декларації |"Платники податку, у яких згідно з | |податку на |абз. 4 - 5 п. 1.2 |обраному режиму |чинним законодавством | |прибуток, яка не |Порядку ( z0250-97 ) |оподаткування |(ст. 8-1 Закону) суми податку | |відповідає обраному| | |на додану вартість, нараховані | |режиму | | |сільськогосподарським | |оподаткування | | |підприємством на вартість | | | | |поставлених ним | | | | |сільськогосподарських товарів | | | | |(послуг), повністю залишаються у | | | | |розпорядженні таких | | | | |сільськогосподарських | | | | |підприємств для відшкодування сум | | | | |податку, сплачених (нарахованих) | | | | |постачальникам на вартість | | | | |виробничих факторів, а за наявності| | | | |залишку таких сум податку - для | | | | |інших виробничих цілей, подають | | | | |податкову декларацію з податку | | | | |на додану вартість | | | | |(скорочену) ( za090-09 ), яка | | | | |є невід'ємною частиною | | | | |звітності за відповідний звітній | | | | |період" | | | | |-----------------------------------| | | | |Платники податку - переробні | | | | |підприємства, які згідно із | | | | |п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ | | | | |( 168/97-ВР ) суми ПДВ, що повинні | | | | |сплачуватися до бюджету за | | | | |реалізовані ними молоко та | | | | |молочну продукцію, м'ясо та | | | | |м'ясопродукти, у повному обсязі | | | | |спрямовують виключно для | | | | |виплати дотацій | | | | |сільськогосподарським | | | | |товаровиробникам за продані ними | | | | |переробним підприємствам молоко | | | | |і м'ясо в живій вазі, подають | | | | |податкову декларацію з ПДВ | | | | |(переробного підприємства) | | | | |( za417-09 ), яка є невід'ємною | | | | |частиною звітності за відповідний | | | | |звітний період. | | | | |-----------------------------------| | | | |Указ Президента України від | | | | |03.07.98 р. N 727/98 ( 727/98 ) | | | | |"Про спрощену систему | | | | |оподаткування, обліку та звітності| | | | |суб'єктів малого | | | | |підприємництва" - для суб'єктів | | | | |спрощеної системи оподаткування; | | | | |Закон України від 17.12.98 р. | | | | |N 320-XIV ( 320-14 ) "Про | | | | |фіксований сільськогосподарський | | | | |податок" - для платників | | | | |фіксованого сільськогосподарського | | | | |податку; | | | | |п. 7.11 ст. 7 Закону про | | | | |прибуток ( 334/94-ВР ) - для | | | | |неприбуткових організацій; | | | | |наказ ДПАУ від 29.03.2003 р. | | | | |N 143 ( z0271-03 ) - для | | | | |підприємства; | | | | |наказ ДПАУ від 31.03.2003 р. | | | | |N 146 ( z0280-03 ) - для | | | | |страховиків; | | | | |наказ ДПАУ від 31.03.2003 р. | | | | |N 148 ( z0281-03 ) - для банків | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 12 |Подання уточнюючого|Абз. 2 п. 5.1 ст. 5 | |Якщо у майбутніх податкових | |розрахунку, період |Закону N 2181 | |періодах (з урахуванням строків | |уточнення в якому |( 2181-14 ) | |давності, визначених статтею 15 | |більший ніж строк | | |цього Закону) платник податків | |давності | | |самостійно виявляє помилки у | | | | |показниках раніше поданої | | | | |податкової декларації, такий | | | | |платник податків має право надати | | | | |уточнюючий розрахунок | ---+-------------------+---------------------+-----------------+-----------------------------------| 13 |Проведення |П. 17.2 ст. 17 | |Платник податків, який до початку | |перевірки |Закону N 2181 | |його перевірки контролюючим органом| | |( 2181-14 ) | |самостійно виявляє факт заниження | | | | |податкового зобов'язання минулих | | | | |податкових періодів, зобов'язаний: | | | | |а) або надіслати уточнюючий | | | | |розрахунок і сплатити суму такої | | | | |недоплати та штраф у розмірі п'яти | | | | |відсотків від такої суми до | | | | |подання такого уточнюючого | | | | |розрахунку; | | | | |б) або відобразити суму такої | | | | |недоплати у складі декларації з | | | | |цього податку, що подається за | | | | |наступний податковий період, | | | | |збільшену на суму штрафу у розмірі | | | | |п'яти відсотків від такої суми, з | | | | |відповідним збільшенням загальної | | | | |суми податкового зобов'язання | | | | |з цього податку | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

ПЕРЕЛІК

причин відмови у прийнятті податкової звітності,

сформованої в електронному вигляді

та надісланої на приймальний шлюз ДПАУ

засобами телекомунікаційного зв'язку

--------------------------------------------------------------------------- N |Опис причини | Законодавча |Опис алгоритму |Витяг з нормативних| з/п| відмови | підстава для | | документів | | | відмови | | | ---+-------------+-------------------+---------------+-------------------| 1 |Неправильний |Наказ ДПАУ від |Автоматизований|Додаток 1 до Наказу| |формат |03.05.2006 р. N 242|контроль на |N 242 | |документа |( v0242225-06, |відповідність |( v0242225-06, | | | va242225-06 ) "Про|формату | va242225-06 ) | | |затвердження | | | | |формату (стандарту)| | | | |електронного | | | | |документа звітності| | | | |платників податків"| | | | |(далі - Наказ | | | | |N 242) | | | ---+-------------+-------------------+---------------+-------------------| 2 |Посилений |Закон України від |Автоматизований|Ст. 1, 8 Закону | |сертифікат |22.05.2003 р. |контроль з |N 852 ( 852-15 ); | |відкритого |N 852-IV ( 852-15 )|даними з |п. 7 розділу II | |ключа |"Про електронний |акредитованих |Інструкції з | |відкликано |цифровий підпис"; |центрів |підготовки та | |або |наказ ДПАУ від |сертифікації |подання податкових | |прострочено |10.04.2008 р. N 233|ключів |документів в | | |( z0320-08 ) "Про | |електронному | | |подання електронної| |вигляді, | | |податкової | |затвердженої | | |звітності", | |наказом ДПАУ N 233 | | |зареєстрований у | |( z0320-08 ) | | |Мін'юсті України | | | | |16.04.2008 р. за | | | | |N 320/15011 (далі -| | | | |Наказ N 233) | | | ---+-------------+-------------------+---------------+-------------------| 3 |Неправильний |Закон України від |Автоматизована |Розділ II ст. 6, | |або відсутній|22.05.2003 р. N |перевірка |розділ III ст. 12 | |електронний |851-IV ( 851-15 ) |наявності та |Закону N 851 | |цифровий |"Про електронні |відповідності |( 851-15 ); | |підпис |документи та |електронного |п. 7 розділу II | |посадових |електронний |цифрового |Інструкції з | |осіб |документообіг", |підпису |підготовки та | | |наказ | |подання податкових | | |N 233 ( z0320-08 ) | |документів в | | | | |електронному | | | | |вигляді, | | | | |затвердженої | | | | |наказом N 233 | | | | |( z0320-08 ) | ---+-------------+-------------------+---------------+-------------------| 4 |Помилка |Наказ N 242 |Автоматизований|Відповідність | |валідації |( v0242225-06, |контроль на |згідно з розділом | |схеми | va242225-06 ) |відповідність |III додатка 1 до | |контролю за | |схемам |наказу N 233 | |цілісністю | |валідації |( z0320-08 ) | |структури та | | | | |правильністю | | | | |заповнення | | | | |документа | | | | |(XSD) | | | | ---+-------------+-------------------+---------------+-------------------| 5 |Некоректний |Наказ ДПАУ від |Автоматизований|Вимоги до структури| |формат |12.07.2010 р. N 499|контроль на |транспортного | |транспортного|( v0499225-10, |відповідність |повідомлення, що | |заголовку | va499225-10 ) "Про|формату |передається | | |затвердження | |телекомунікаційними| | |Уніфікованого | |каналами зв'язку | | |формату | |п. 4 наказу N 499 | | |транспортного | |( v0499225-10, | | |повідомлення при | | va499225-10 ) | | |інформаційній | | | | |взаємодії платників| | | | |податків і | | | | |податкових органів | | | | |в електронному | | | | |вигляді | | | | |телекомунікаційними| | | | |каналами зв'язку з | | | | |використанням | | | | |електронного | | | | |цифрового підпису" | | | --------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: