open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
12.12.2003 N 312
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 грудня 2003 р.

за N 1223/8544
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 132 ( z0412-13 ) від 25.02.2013 }
Про затвердження Порядку планування

та проведення перевірок з питань здійснення

державного контролю за використанням

та охороною земель
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України із земельних ресурсів

N 205 ( z0460-09 ) від 28.04.2009 }

Відповідно до Закону України "Про державний контроль за
використанням та охороною земель" ( 963-15 ) та Положення про
Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002
N 1958 ( 1958-2002-п ), із змінами, унесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 26.11.2003 N 1829 ( 1829-2003-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок планування та проведення перевірок з
питань здійснення державного контролю за використанням та охороною
земель (додається).
2. Державній інспекції з контролю за використанням і охороною
земель (О.М.Нечипоренко) забезпечити: - погодження наказу з Міністерством охорони навколишнього
природного середовища України та Державним комітетом України з
питань регуляторної політики та підприємництва; - подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Начальнику Держземінспекції і начальникам територіальних
органів Держземінспекції організовувати планування та проведення
перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням
та охороною земель відповідно до затвердженого Порядку.
4. Скасувати наказ Держкомзему України від 22.10.2003 N 259
"Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з
питань здійснення державного контролю за використанням та охороною
земель" та визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомзему
України від 29.07.93 N 65 ( z0111-93 ) "Про затвердження
Тимчасового положення про порядок здійснення органами Державного
комітету України по земельних ресурсах державного контролю за
використанням та охороною земель", який зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 18.08.93 за N 111 (із змінами).
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Комітету А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітету

України по земельних

ресурсах

12.12.2003 N 312
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 грудня 2003 р.

за N 1223/8544

ПОРЯДОК

планування та проведення перевірок з питань

здійснення державного контролю за використанням

та охороною земель

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок установлює процедуру планування та
проведення перевірок, оформлення матеріалів за їх результатами,
визначає підготовчі заходи, які необхідно здійснити перед початком
проведення перевірки.
1.2. Державний контроль за використанням та охороною земель у
системі центрального органу виконавчої влади з питань земельних
ресурсів здійснює Державна інспекція з контролю за використанням і
охороною земель (далі - Держземінспекція) та її територіальні
органи.
1.3. Юридичні та фізичні особи, які використовують земельні
ділянки, зобов'язані безперешкодно допускати державних інспекторів
з контролю за використанням та охороною земель (далі - державні
інспектори) на земельні ділянки, що перебувають у їх власності чи
в користуванні, та надавати для ознайомлення і перевірки
документи, які засвідчують це право.
2. МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
Відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про здійснення
державного контролю за використанням та охороною земель"
( 963-15 ) державний контроль за використанням та охороною земель
здійснюється шляхом: проведення перевірок; розгляду звернень юридичних і фізичних осіб; участі в роботі комісій при прийнятті в експлуатацію
меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних
лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших
об'єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів
та забезпечення охорони земель; розгляду документації із землеустрою, пов'язаної з
використанням та охороною земель.
3. ВИДИ ПЕРЕВІРОК
Держземінспекція та її територіальні органи (далі -
інспекційні органи Держкомзему) проводять такі види перевірок: планові; позапланові; оперативні.
3.1. Планові перевірки
Планові перевірки з питань додержання органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними
особами вимог земельного законодавства проводяться не частіше
одного разу на календарний рік. Планові перевірки проводяться у відповідності до квартальних
планів робіт, затверджених керівниками інспекційних органів
Держкомзему. Інспекційний орган Держкомзему не пізніше десяти днів до
початку проведення перевірки надсилає письмово (з повідомленням)
органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичній
чи фізичній особі, яких планується перевірити, повідомлення про
проведення перевірки. У повідомленні зазначаються дата початку проведення
перевірки, перелік документів, які необхідно надати інспекційному
органу Держкомзему до початку проведення перевірки, та
визначається порядок їх надання. Тривалість планової перевірки не повинна перевищувати десяти
робочих днів. У разі виникнення обставин, що вимагають продовження
терміну перевірки, його може бути продовжено наказом керівника
відповідного інспекційного органу Держкомзему або особою, яка
виконує його обов'язки, але не більше ніж на 5 робочих днів.
Подальше продовження терміну проведення планової перевірки не
допускається.
3.2. Позапланові перевірки
Позаплановою перевіркою є перевірка, яка не передбачена
планом роботи відповідного інспекційного органу Держкомзему. У разі неможливості своєчасного повідомлення юридичних і
фізичних осіб про проведення позапланової перевірки (обмежені
строки на її проведення тощо), вона проводиться без попереднього
їх повідомлення, незалежно від кількості раніше проведених
перевірок, за наявності таких обставин: отримання доручення від Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, органів прокуратури,
місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування та Держземінспекції; отримання заяв, скарг чи звернень громадян, що подані в
установленому законодавством порядку, у яких наведена інформація
про порушення земельного законодавства чи можливість виникнення
аварійних ситуацій, що можуть негативно вплинути на стан земельних
ресурсів; проведення перевірки виконання заходів з ліквідації наслідків
аварій, інших надзвичайних ситуацій, що призвели до забруднення чи
знищення родючого шару ґрунту; виявлення недостовірності даних, поданих юридичними чи
фізичними особами на запит інспекційного органу Держкомзему; за наявності інформації щодо самовільного зайняття земельної
ділянки та використання її без правовстановлюючих документів; при поданні юридичними чи фізичними особами письмової заяви
до відповідного інспекційного органу Держкомзему про бажання
проведення позапланової перевірки; у разі публікацій у засобах масової інформації матеріалів, що
свідчать про порушення земельного законодавства; за ініціативи інспекційного органу Держкомзему, якщо ним
виявлені факти, що свідчать про порушення земельного
законодавства. Тривалість позапланової перевірки не повинна перевищувати
десяти робочих днів. У разі виникнення обставин, що вимагають
продовження терміну перевірки, його може бути продовжено наказом
керівника відповідного інспекційного органу Держкомзему або особи,
яка виконує його обов'язки, але не більше ніж на 3 робочих дні.
Подальше продовження терміну проведення позапланової перевірки не
допускається.
3.3. Оперативні перевірки Оперативні перевірки проводяться у разі: виявлення аварійних забруднень земельних ресурсів; здійснення контролю за станом виконання раніше виданих
приписів; знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних
споруд, захисних насаджень, межових знаків. Оперативні перевірки проводяться без попереднього
повідомлення юридичних і фізичних осіб. Тривалість оперативної перевірки не повинна перевищувати
п'яти робочих днів. Подальше продовження терміну проведення
оперативної перевірки не допускається.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК
4.1. Державні інспектори проводять перевірки стану дотримання
земельного законодавства в присутності власників земельних ділянок
чи землекористувачів або уповноважених ними осіб, а також осіб,
які вчинили порушення земельного законодавства. У разі відсутності
при перевірці власника чи землекористувача або уповноважених ними
осіб перевірка проводиться за наявності двох свідків.
4.2. При проведенні перевірки державний інспектор: установлює особу, яка є власником земельної ділянки чи
землекористувачем; при встановленні факту зміни власника чи користувача об'єкта
нерухомості уживає заходів для з'ясування особи фактичного
власника чи користувача; установлює правомірність використання земельних ділянок
іншими землекористувачами, яким вони не надані у власність чи
користування; перевіряє наявність документів, що посвідчують право
власності чи право користування земельною ділянкою; перевіряє дотримання режиму використання земельної ділянки
відповідно до цільового призначення; уточнює відповідність місця розташування та меж земельної
ділянки, мір ліній, визначених у документах, які посвідчують право
користування земельною ділянкою, фактичним мірам ліній на
місцевості.
4.3. При виявленні порушення земельного законодавства
державний інспектор: з'ясовує обставини та суть скоєного порушення земельного
законодавства; установлює особу, яка здійснила порушення земельного
законодавства; установлює, чи є в діях чи бездіяльності особи, яка вчинила
порушення земельного законодавства, ознаки адміністративного
правопорушення або склад злочину; обстежує земельну ділянку і встановлює, чи завдана юридичними
чи фізичними особами шкода земельним ресурсам унаслідок їхньої
господарської та іншої діяльності.
5. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРОК
5.1. При проведенні всіх видів перевірок державний інспектор
складає акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства
(додаток 1).
5.2. Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства
(далі - акт) складається за результатами перевірки: якщо виявлено чи не виявлено порушення земельного
законодавства; при усуненні чи не усуненні раніше виявлених порушень у
строк, установлений у приписах (у тому числі і в повторно виданих
приписах); при неможливості встановити особу порушника.
5.3. Акт складається у двох примірниках. Перший примірник
акта залишається у державного інспектора, який проводить
перевірку, другий - вручається або надсилається керівнику
юридичної особи чи фізичній особі, які перевірялись. При
проведенні спільних перевірок з іншими органами контролю копія
акта надається цим органам. При врученні акта юридичній чи фізичній особі особисто в
примірнику акта, який залишається в інспектора, робиться відмітка
про дату вручення акта та ставиться підпис особи, яка його
отримує. У разі надсилання акта поштою на примірнику акта, який
залишається в інспектора, робиться відповідна відмітка. Акт
надсилається з повідомленням про вручення. Копія акта може бути надана іншим зацікавленим державним
органам, громадянам чи громадським організаціям на їх запит.
5.4. В акті державний інспектор зазначає: дату та місце складання акта; посаду та прізвище інспектора (інспекторів), який (які)
проводив (проводили) перевірку; посади та прізвища осіб, які були залучені до перевірки; посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище
фізичної особи, які були присутні при перевірці; місцезнаходження юридичної чи фізичної особи, які
перевіряються; місце розташування земельної ділянки, її площу згідно із
земельно-кадастровою документацією та фактичну площу, яка
використовується; категорію земель та склад угідь; цільове призначення та фактичний стан використання (освоєння)
земельної ділянки; наявність документів, які посвідчують право власності чи
право користування земельною ділянкою; обставини порушення земельного законодавства; суть порушення з посиланням на акти чинного законодавства,
вимоги яких порушені.
5.5. Акт підписується державним інспектором (інспекторами),
який (які) проводить (проводять) перевірку, представником
юридичної особи чи фізичною особою, що використовують земельні
ділянки, свідками (за їх наявності).
5.6. В акті наводиться план-схема місця розташування
земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з
картографічних матеріалів планів земельної ділянки з прив'язкою до
місцевості та зазначенням суміжних землекористувачів). На
плані-схемі вказується загальна площа земельної ділянки та площа,
на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття
тощо).
6. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ

АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ ДО ПОРУШНИКІВ

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
6.1. У разі виявлення порушення земельного законодавства
державний інспектор складає протокол про адміністративне
правопорушення. Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України із земельних ресурсів N 205 ( z0460-09 ) від
28.04.2009 }
6.2. З метою усунення наслідків виявленого порушення
державний інспектор видає особі, яка скоїла правопорушення, припис
про їх усунення (додаток 2). Термін усунення наслідків
правопорушення встановлюється державним інспектором, але не більше
30-денного строку. Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України із земельних ресурсів N 205 ( z0460-09 ) від
28.04.2009 }
6.3. Припис складається у двох примірниках. Перший примірник
припису залишається у державного інспектора, другий - вручається
або надсилається поштою керівнику юридичної особи чи фізичній
особі, які порушили земельне законодавство.
6.4. У разі невиконання особою, яка допустила порушення
земельного законодавства, припису протягом указаного в ньому
строку, державний інспектор складає протокол про адміністративне
правопорушення (за невиконання припису) за статтею 188-5 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ). З метою
усунення наслідків правопорушення державний інспектор повторно
видає припис про припинення правопорушення чи усунення його
наслідків та встановлює строк його виконання, але не більше
30-денного строку.
6.5. При повторній відмові особи виконати припис (припинити
порушення земельного законодавства чи усунути його наслідки) та
при вжитті до неї усіх можливих заходів адміністративного впливу
інспекційний орган Держкомзему інформує про це відповідний орган
прокуратури, орган виконавчої влади або орган місцевого
самоврядування.
6.6. Відповідно до вимог пункту "б" статті 6 Закону України
"Про державний контроль за використанням та охороною земель"
( 963-15 ) інспекційний орган Держкомзему може внести до
відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування клопотання щодо припинення порушення земельного
законодавства.
6.7. Інспекційний орган Держкомзему, керуючись вимогами
статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням
та охороною земель" ( 963-15 ), має право звернутись до
відповідного органу прокуратури з клопотанням про подання позову
до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи
тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими
закінчився.
Начальник Державної інспекції
з контролю за використанням
і охороною земель О.М.Нечипоренко

Додаток 1

до пункту 5.1 Порядку

планування та проведення

перевірок з питань

здійснення державного

контролю за використанням

та охороною земель

Державний комітет України по земельних ресурсах
__________________________________________________________________

(найменування інспекції та її адреса)

АКТ

перевірки дотримання вимог земельного законодавства

"____"____________ 200__ р. ____________________________

(місце складання акта) ____________________________
Нами (мною), ________________________________________________

(повні назви інспекторських посад, прізвища, _________________________________________________________________

ім'я та по батькові осіб, що проводили перевірку) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
за участю ________________________________________________________

(повні назви посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, _________________________________________________________________

що були залучені до перевірки) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
у присутності ____________________________________________________

(назва посади, прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________
представника юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові _________________________________________________________________

фізичної особи, що перевіряється)
відповідно до вимог статей 6 і 10 Закону України "Про державний
контроль за використанням та охороною земель" проведена перевірка
з питання ________________________________________________________

(зазначити, з якого питання проводиться перевірка, _________________________________________________________________
назва підприємства, установи чи організації, прізвище, ім'я _________________________________________________________________

та по батькові керівника (представника) юридичної особи _________________________________________________________________

чи фізичної особи, які перевіряються)
Місцезнаходження юридичної чи фізичної особи, які
перевіряються ____________________________________________________
У результаті перевірки встановлено: _________________________________________________________________

(зазначити результати перевірки, при виявленні порушення _________________________________________________________________

земельного законодавства вказати його суть з посиланням _________________________________________________________________

на акти чинного законодавства, вимоги яких порушені, _________________________________________________________________

місце розташування земельної ділянки, _________________________________________________________________

її площа, категорія земель та склад угідь, _________________________________________________________________

фактична площа та стан використання земельної ділянки, _________________________________________________________________

наявність документів, що посвідчують право _________________________________________________________________

на земельну ділянку тощо)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(зворотний бік акта)
План-схема земельної ділянки
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Підписи осіб, які склали акт: _____________________________________ підпис ____________________

(прізвище та ініціали) _____________________________________ підпис ____________________

(прізвище та ініціали)
Підписи осіб, які були присутні при перевірці:
______________________________________ підпис ____________________

(прізвище та ініціали) _____________________________________ підпис ____________________

(прізвище та ініціали)
Підпис представника юридичної чи фізичної особи, які
перевірялись:
З актом ознайомлений, копію акта отримав
______________________________________ підпис ____________________

(прізвище та ініціали)
Копія акта відправлена поштою (у разі відмови отримання акта)
____________________________ __________ підпис _________________
(прізвище та ініціали особи, (дата)
яка відправила копію акта)

{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Державного комітету
України із земельних ресурсів N 205 ( z0460-09 ) від 28.04.2009 }

Додаток 2

до пункту 6.2 Порядку

планування та проведення

перевірок з питань

здійснення державного

контролю за використанням

та охороною земель

Державний комітет України по земельних ресурсах
__________________________________________________________________

(найменування інспекції та її адреса)

ПРИПИС

"____"____________ 200__ р. N ___________
Видано ______________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові представника _________________________________________________________________
юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
При перевірці додержання вимог земельного законодавства _____ _________________________________________________________________
(найменування власника чи користувача, місцезнаходження земельної _________________________________________________________________

ділянки, адреса, категорія земель)
ВСТАНОВЛЕНО:
__________________________________________________________________
(вказати виявлені порушення, недоліки або інші обставини, _________________________________________________________________

які потребують ужиття необхідних заходів) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Виходячи з вищевикладеного та керуючись статтями 6 і 10
Закону України "Про державний контроль за використанням та
охороною земель", приписую:
__________________________________________________________________
(вказати заходи, які необхідно здійснити, та термін їх виконання) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Даний припис належить до обов'язкового виконання. У разі
невиконання припису Ви будете притягнуті до відповідальності за
ст. 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Про виконання припису вимагаю повідомити до
"____"_____________ 200__ року за адресою:
__________________________________________________________________

(адреса та повна назва інспекційного органу Держкомзему) _________________________________________________________________
Припис видав: _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка видала припис) _________________________________________________________________
"____"_____________ 200__ р. ________________

(підпис)
Припис одержав (відправлений поштою) ________________________

(посада, прізвище, ім'я _________________________________________________________________

та по батькові особи, яка отримала (відправила) припис)
"____"_____________ 200__ р. ________________

(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: