open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
09.03.2004 N 67
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 березня 2004 р.

за N 340/8939
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 104 ( z0373-13 ) від 19.02.2013 }
Про затвердження Положення про порядок оформлення,

видачі і реєстрації приписів у разі виявлення

порушень земельного законодавства

Відповідно до Закону України "Про державний контроль за
використанням та охороною земель" ( 963-15 ), Положення про
Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель,
яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
25.12.2002 N 1958 ( 1958-2002-п ), із змінами, унесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 N 1829
( 1829-2003-п ), Типових положень про територіальні органи
земельних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 24.02.2003 N 200 ( 200-2003-п ), із змінами, унесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 N 1829,
наказу Держкомзему України від 12.12.2003 N 312 ( z1223-03 ) "Про
затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань
здійснення державного контролю за використанням та охороною
земель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2003
за N 1223/8544, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок оформлення, видачі і
реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного
законодавства (додається).
2. Державній інспекції з контролю за використанням та
охороною земель (Нечипоренко О.М.), юридичному Управлінню
Держкомзему України (Кальніченко А.Г.) забезпечити: - погодження наказу з Міністерством охорони навколишнього
природного середовища України та Державним комітетом України з
питань регуляторної політики та підприємництва; - подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Комітету А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України по земельних

ресурсах

09.03.2004 N 67
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 березня 2004 р.

за N 340/8939

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів

у разі виявлення порушень земельного законодавства

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про державний контроль за використанням та охороною земель"
( 963-15 ), Положення про Державну інспекцію з контролю за
використанням і охороною земель, яке затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1958 ( 1958-2002-п ),
із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від
26.11.2003 N 1829 ( 1829-2003-п ), Типових положень про
територіальні органи земельних ресурсів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 200 ( 200-2003-п ), із
змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від
26.11.2003 N 1829, наказу Держкомзему України від 12.12.2003 N 312
( z1223-03 ) "Про затвердження Порядку планування та проведення
перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням
та охороною земель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25.12.2003 за N 1223/8544.
1.2. Положення встановлює порядок оформлення, видачі та
реєстрації приписів, які видаються державними інспекторами з
контролю за використанням та охороною земель (далі - державні
інспектори) з метою припинення виявленого порушення земельного
законодавства та усунення його наслідків.
1.3. Вимоги Положення є обов'язковими для державних
інспекторів Державної інспекції з контролю за використанням і
охороною земель та її територіальних органів (далі - інспекційні
органи Держкомзему України), які здійснюють державний контроль за
використанням та охороною земель і дотриманням вимог земельного
законодавства.
2. ВИГОТОВЛЕННЯ, ОБЛІК ТА ВИДАЧА БЛАНКІВ ПРИПИСІВ
2.1. Припис - це обов'язкова для виконання письмова вимога
державного інспектора, яка видається юридичним і фізичним особам з
метою припинення виявленого порушення земельного законодавства та
усунення його наслідків.
2.2. Бланки приписів повинні бути надруковані у друкарні,
мати єдину наскрізну нумерацію в межах відповідного органу
Держкомзему України.
2.3. Бланки приписів реєструються в бухгалтерії цих органів,
видаються та обліковуються відповідно до вимог чинного
законодавства.
2.4. Зразок припису затверджено наказом Держкомзему України
від 12.12.2003 N 312 ( z1223-03 ) "Про затвердження Порядку
планування та проведення перевірок з питань здійснення державного
контролю за використанням та охороною земель" (далі - Порядок),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за
N 1223/8544.
3. ОФОРМЛЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИСІВ
3.1. У разі виявлення порушення земельного законодавства
державний інспектор діє відповідно до вимог пунктів 6.1-6.3
Порядку ( z1223-03 ).
3.2. Облік виданих приписів ведеться у журналі реєстрації
приписів (далі - Журнал), який ведеться у структурних підрозділах
інспекційних органів Держкомзему України. Сторінки Журналу мають
бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом начальника
відповідного органу та печаткою. Зразок Журналу додається.
3.3. Державний інспектор, який видав припис, зобов'язаний
зареєструвати його у Журналі у 3 денний строк з дати його
складення.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРИПИСІВ
4.1. Контроль за своєчасністю та повнотою виконання заходів,
зазначених у приписі, здійснює державний інспектор.
4.2. У разі невиконання особою, яка допустила порушення
земельного законодавства, припису протягом указаного в ньому
строку, державний інспектор діє відповідно до вимог пунктів 6.4 та
6.5 Порядку ( z1223-03 ).
5. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ,

ЯКІ ВИДАЛИ ПРИПИСИ
5.1. Особи, яким видано припис, можуть оскаржити дії
посадової особи, яка його видала, у органі вищого рівня (посадової
особи вищого рівня) або в суді.
5.2. Подання скарги на дії посадової особи, яка видала
припис, призупиняє його виконання до розгляду скарги в органі
вищого рівня (посадовою особою вищого рівня).
5.3. Скарга на дії посадової особи, яка видала припис,
розглядається органом вищого рівня (посадовою особою вищого рівня)
в 10-денний строк.
5.4. За результатами розгляду скарги орган вищого рівня
(посадова особа вищого рівня) може скасувати припис повністю чи
частково (скасувати окрему його вимогу), або залишити його без
змін. Про результати розгляду скарги у 3-денний строк письмово
повідомляється заявнику чи прокурору (у разі внесення протесту на
дії посадової особи).
5.5. У разі оскарження дій посадової особи, яка видала
припис, в суд, строк та порядок розгляду скарги встановлюються
чинним законодавством.
Перший заступник начальника
Державної інспекції з контрою
за використанням і охороною земель О.О.Бредіхін

Додаток

до пункту 3.2 Положення

про порядок оформлення,

видачі і реєстрації приписів

у разі виявлення порушень

земельного законодавства

ЖУРНАЛ

реєстрації приписів

виданих _____________________________________________________

(назва структурного підрозділу інспекційного органу)

Розпочато "___" ______________ 200__ р.
Закінчено "___" ______________ 200__ р.

------------------------------------------------------------------
Зразок журналу
Ліва сторінка журналу
------------------------------------------------------------------ Порядковий | Дата | Номер | Посада, |Кому видано припис| номер | видачі |припису| прізвище, ім'я | | |припису | | та по батькові | | | | |інспектора, який| | | | | видав припис | | -----------+--------+-------+----------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------+--------+-------+----------------+------------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------

Права сторінка журналу
------------------------------------------------------------------ Стислий зміст| Термін |Відмітка про|Додаткові заходи,|Примітка| заходів |виконання| виконання | які вжиті для | | | | | виконання | | | | |(повторні приписи| | | | | тощо) | | --------------+---------+------------+-----------------+--------| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------+---------+------------+-----------------+--------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Перший заступник начальника
Державної інспекції з контрою
за використанням і охороною земель О.О.Бредіхін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: