open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 30 серпня 2002 р. N 1298

Київ
Про оплату праці працівників на основі

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з

оплати праці працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1970 ( 1970-2002-п ) від 25.12.2002

N 740 ( 740-2003-п ) від 19.05.2003

N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005

N 988 ( 988-2005-п ) від 01.10.2005 )

З метою упорядкування оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також
створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних
міжгалузевих та міжпосадових співвідношень в оплаті праці Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери (далі - Єдина тарифна сітка) згідно з додатком 1.
Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного
розряду встановлюється Кабінетом Міністрів України;
схему тарифних розрядів посад керівних, наукових,
науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів,
фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та
організацій згідно з додатком 2; ( Абзац третій пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1970 ( 1970-2002-п )
від 25.12.2002, N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )
схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів,
фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних
службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та
організацій, згідно з додатком 3; ( Абзац четвертий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 790 ( 790-2005-п )
від 22.08.2005 )
схему тарифних розрядів посад (професій) робітників,
загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій,
згідно з додатком 4;
ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей
економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком 5.
2. Установити, що посадові оклади проректорів, заступників
керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступників
керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та
організацій встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів
- на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків
нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за
схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою. ( Пункт
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 790
( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )
3. Установити:
1) що працівникам установ, закладів та організацій освіти,
науки, культури, які мають статус національних, академічних
закладів культури може зберігатися при визначенні максимальних
розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних
ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт
підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених
працівників до набрання чинності цією постановою;
2) надбавки працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке
обмеження не поширюється на працівників національних закладів
(установ).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються;
б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати);
в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений
майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту
міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" -
10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються
працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним
почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше
звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником установи,
закладу або організації;
г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської
- 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
3) доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки):
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних
установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх
заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години
вечора до 6 години ранку;
в) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати); ( Абзац другий підпункту "в"
підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2005-п )
від 01.10.2005 )
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
( Абзац третій підпункту "в" підпункту 3 пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 988 ( 988-2005-п ) від 01.10.2005 )
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням.
г) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); ( Абзац другий підпункту "г"
підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2005-п )
від 01.10.2005 )
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). ( Абзац третій підпункту "г"
підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2005-п )
від 01.10.2005 )
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
установи, закладу або організації.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством;
ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі
10 відсотків посадового (місячного) окладу;
4) водіям автотранспортних засобів:
надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою N 1970
( 1970-2002-п ) від 25.12.2002, в редакції Постанови КМ КМ N 790
( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )
4. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані
бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій
в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів
і видатків:
а) установлювати працівникам цих установ, закладів та
організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і
надбавок до них;
б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання; ( Підпункт "б" пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1970
( 1970-2002-п ) від 25.12.2002 )
в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у
межах коштів на оплату праці.
Преміювання керівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери, їх заступників, встановлення їм
надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах
наявних коштів на оплату праці.
5. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної
плати) та ставки погодинної оплати праці, визначені цією
постановою, поширюються на відповідні категорії працівників
(невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і
начальницького складу) всіх бюджетних установ, закладів та
організацій незалежно від відомчого підпорядкування.
6. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, а також Національній та галузевим академіям наук у місячний
термін розробити і затвердити за погодженням з Міністерством праці
та соціальної політики і Міністерством фінансів конкретні умови
оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної
плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та
організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки з урахуванням
складності, відповідальності та специфіки їх роботи.
7. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Міністерству юстиції в місячний термін подати проект
постанови щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у
відповідність з цією постановою.

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 790
( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. N 1298

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2005 р. N 790 ( 790-2005-п )
ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА

розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників

установ, закладів та організацій окремих галузей

бюджетної сфери

---------------------------------------------------------------- | Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються Тарифні розряди |--------------------------------------------- | I етап | II етап | III етап | з 1 вересня 2005 р. | | --------------------------------------------------------------- 1 1 1 1
2 1,03 1,06 1,09
3 1,06 1,12 1,18
4 1,09 1,18 1,27
5 1,12 1,24 1,36
6 1,15 1,3 1,45
7 1,18 1,37 1,54
8 1,22 1,47 1,64
9 1,31 1,57 1,73
10 1,4 1,66 1,82
11 1,5 1,78 1,97
12 1,61 1,92 2,12
13 1,72 2,07 2,27
14 1,84 2,21 2,42
15 1,97 2,35 2,58
16 2,11 2,5 2,79
17 2,26 2,66 3
18 2,37 2,83 3,21
19 2,49 3,01 3,42
20 2,61 3,25 3,64
21 2,74 3,41 3,85
22 2,88 3,5 4,06
23 3,02 3,71 4,27
24 3,17 3,8 4,36
25 3,35 3,93 4,51

_______________
Примітки: 1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної

тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу

(ставки) працівника 1 тарифного розряду на

відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли

посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях

з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і

вище - заокруглюються до однієї гривні.
2. Строк запровадження II та III етапів встановлюється

Кабінетом Міністрів України.
( Додаток 1 в редакції Постанови КМ КМ N 790 ( 790-2005-п ) від
22.08.2005 )

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. N 1298
СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ

посад керівних, наукових, науково-педагогічних,

педагогічних працівників, професіоналів, фахівців

та інших працівників бюджетних установ,

закладів та організацій
( Назва додатку 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1970 ( 1970-2002-п ) від 25.12.2002, N 988 ( 988-2005-п ) від
01.10.2005 )
------------------------------------------------------------------ Посада |Діапазон розрядів за |Єдиною тарифною сіткою ----------------------------------------------------------------- 1 2 ----------------------------------------------------------------- I. Освіта
1. Вищі навчальні заклади III та IV рівня акредитації
Керівні та науково-педагогічні працівники
Керівник закладу 22-24
Директор філіалу 19-20
Учений секретар 16
Керівники планово-фінансових, 11-13
планово-економічних підрозділів
Керівники основних підрозділів; головний 10-12
інженер
Керівники інших підрозділів 8-12
Директор (завідувач) інституту 15-21
післядипломної освіти; керівник
навчально-наукового або науково-виробничого
інституту
Декан; завідувач кафедри; професор; доцент 18-22
Викладачі 15-18
2. Інші навчальні заклади та установи освіти
Керівні та педагогічні працівники
Директори (начальники, завідувачі): 12-16
загальноосвітніх, професійно-технічних,
міжшкільних закладів усіх типів і
найменувань, вищих навчальних закладів I та
II рівня акредитації
Директор (завідувач) навчально-методичного 13-16
закладу
Завідувач психолого-медико-педагогічної 13
консультації
Завідувач (директор): дошкільного 10-14
навчального закладу, школи естетичного
виховання, позашкільного навчального закладу
Керівник фізичного виховання 8-11
Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету 9-11
позашкільного навчального закладу
Завідувач лабораторії вищого навчального 9-11
закладу I та II рівня акредитації
Завідувач (керівник): навчально-виробничої 9-12
(навчальної) майстерні;
навчально-методичного кабінету; лабораторії
(кабінету) навчально-методичного
(методичного) закладу; відділення виробничої
практики вищого навчального закладу I та
II рівня акредитації
Завідувач: навчально-консультаційного 7-8
пункту; інтернату при школі; заочного
відділення школи; фільмотеки
Учителі (всіх спеціальностей), викладачі, 8-12
вихователі, вихователі-методисти, логопеди,
завідувач логопедичного пункту, майстер
виробничого навчання, педагог з професійного
навчання, методист, практичний психолог,
педагог-організатор, концертмейстер,
соціальний педагог
Асистент учителя-реабілітолога 8-10
Консультант психолого-медико-педагогічної 12
консультації
Помічник директора з режиму, старший 7-10
черговий з режиму, черговий з режиму
загальноосвітнього навчального закладу для
дітей, які потребують особливих умов
виховання
Музичний керівник дошкільного навчального 7-10
закладу, художній керівник, інструктор: з
фізкультури, з праці, слухового кабінету
Керівник: гуртка, секції, студії та інших 7-10
форм гурткової роботи; культорганізатор,
екскурсовод, інструктор з туризму,
акомпаніатор, старший вожатий
Перекладач-дактилолог 8
Методист вищого навчального закладу III 7-10
та IV рівня акредитації, методист із
складання кінопрограм
3. Інші працівники навчальних закладів та установ освіти
Помічник вихователя 5-6
Старший лаборант вищого навчального закладу 5-6
Інспектор навчального 4-5
(навчально-методичного) відділу,
перекладач-секретар сліпого викладача
(вчителя), секретар навчального
(навчально-методичного) відділу, лаборант
II. Наука
1. Наукові установи та організації

Національної академії наук
Керівні працівники
Директор науково-дослідного інституту 24-25
Учений секретар науково-дослідного інституту 20-22
Керівник філіалу (відділення) 22-23
науково-дослідного інституту, керівник
науково-технічного центру
Завідувач науково-дослідного підрозділу 20-22
(відділення, відділу, лабораторії)
науково-дослідного інституту,
науково-технічного центру, радник при
дирекції
Завідувач науково-дослідного підрозділу 19-21
(лабораторії, сектору), що входить до складу
іншого науково-дослідного підрозділу
(відділу, лабораторії) науково-дослідного
інституту, науково-технічного центру
Учений секретар філіалу (відділення) 19-21
науково-дослідного інституту,
науково-технічного центру
Керівник науково-дослідної установи 20-21
Завідувач науково-дослідного підрозділу 12-20
(лабораторії, відділу), учений секретар
науково-дослідної установи
Директор (начальник), головний інженер 17-20
іншої наукової установи, організації
Головний інженер (конструктор, технолог) 13-18
проекту, головний інженер комплексної
установки, завідувач відділу, який виконує
наукову, науково-технічну або
науково-організаційну роботу
Завідувач підрозділу (сектору, групи, 12-14
служби, зміни) у складі науково-дослідних та
інших підрозділів, який виконує наукову,
науково-технічну або науково-організаційну
роботу
Завідувач відділу 13-14
Керівник іншого структурного підрозділу 5-9
Керівник сектору, групи у складі іншого 4-8
структурного підрозділу
Наукові співробітники
Головний науковий співробітник 21-22
Провідний науковий співробітник 20-21
Старший науковий співробітник 19-20
Науковий співробітник 17-19
Молодший науковий співробітник 15-16
2. Наукові установи і організації, підпорядковані

галузевим академіям наук, органам державної влади,

та інші наукові установи і організації
Керівники науково-дослідних установ,
організацій та їх філіалів:
галузевих академій наук 22-23
галузевих 16-22
Керівники основних науково-дослідних
підрозділів, учений секретар інституту
(філіалу):
галузевих академій наук 16-21
галузевих 14-20
Керівники інших підрозділів 8-12
Керівні працівники інших наукових установ і організацій
Директор (начальник, завідувач), головний 16-20
інженер установи, організації, головний
лісничий
Головний інженер (конструктор, технолог, 15-18
архітектор) проекту
Керівники основних структурних підрозділів 14-18
Керівники інших підрозділів 8-11
Наукові співробітники
Головний, провідний, старший науковий
співробітник, радник при дирекції
науково-дослідної установи, організації (їх
філіалів):
галузевих академій наук 14-21
галузевих 12-20
Наукові та молодші наукові співробітники
наукових установ і організацій:
галузевих академій наук 11-19
галузевих 10-17
3. Інші працівники, які проводять наукові та

науково-технічні розробки
Головні фахівці 15-18
Провідні професіонали та фахівці 9-14
Професіонали та фахівці 8-13
Технік, лаборант з вищою освітою 7-10
III. Охорона здоров'я, соціальний захист населення
Керівні працівники
Керівники (головний лікар, директор, 12-18
начальник, завідувач) закладів охорони
здоров'я, установ соціального захисту
населення, баз та складів спеціального
медичного постачання
Директор (начальник) будинку відпочинку 9-13
(творчості), пансіонату, бази, профілакторію
Завідувач аптечного закладу 10-13
Завідувачі відділень: соціальної допомоги 10-14
вдома, соціально-побутової та
медико-соціальної реабілітації,
стаціонарного проживання, грошової та
натуральної допомоги тощо; територіальних
центрів соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних
громадян
Завідувач аптеки лікувально-профілактичного 9-12
закладу, головна медична сестра
Завідувачі відділів з основної діяльності 8-12
аптечних закладів
Начальник планово-економічного відділу; 8-12
головні фахівці закладів охорони здоров'я,
установ соціального захисту населення,
аптечних установ
Начальники (завідувачі) відділів, служб та 7-11
інших підрозділів; завідувач аптечного
пункту (кіоску)
Професіонали та фахівці
Лікар-хірург і лікар-ендоскопіст, який 10-14
здійснює оперативне втручання;
лікар-анестезіолог, лікар загальної
практики - сімейний лікар
Лікарі інших спеціальностей, провізор, 9-13
лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист
Фахівці із соціальної роботи (із соціальної 6-11
допомоги вдома), професіонали та фахівці,
зайняті на роботах з рентгенівською,
радіологічною, радіаційною, радіометричною,
дозиметричною, радіохімічною, лазерною,
плазмовою, компресійною, вакуумною,
електронною, телеметричною, ультразвуковою
апаратурою, приладами, обладнанням,
препаратами
Фахівці з базовою вищою та неповною вищою 6-10
медичною і фармацевтичною освітою,
соціальний працівник
Інші працівники
Молодший медичний персонал, допоміжний 3-4
персонал аптечних закладів, соціальний
робітник, продавець оптики, дезінфектор
IV. Театри цирки, музичні і танцювальні

колективи, концертні організації
Керівні працівники
Генеральний директор, директор установи 10-13
(організації); головний інженер
Начальники відділів, служб, цехів 9-10
з основних видів діяльності, головний
адміністратор
Начальники інших відділів, лабораторій, 7-9
бюро, дільниць, змін, майстерень
Художній персонал
Художній керівник; головні: режисер, 10-13
балетмейстер, хормейстер, диригент,
художник; режисер-постановник,
балетмейстер-постановник,
художник-постановник, диригент
Керівник літературно-драматургічної 6-10
частини, завідувачі художньо-постановочної
та музичної частини, трупи; помічник
художнього керівника, концертмейстер,
репетитор, фахівці за фахом, асистент,
суфлер, шапітмейстер
Артистичний персонал
Артист-вокаліст (соліст), артисти балету, 6-13
артист драми театру; артисти симфонічних,
естрадно-симфонічних, камерних оркестрів та
оркестрів народних інструментів, духових
інструментів; артисти ансамблів пісні і
танцю, музичних, хорових і танцювальних
колективів; артисти-вокалісти (оперні та
камерні), артист балету (соліст);
артист-соліст-інструменталіст концертної
організації
Артисти цирку всіх жанрів; артисти театру 5-12
всіх жанрів, артисти музичних і
танцювальних колективів, концертних
організацій; артисти допоміжного складу
Артист - дресирувальник хижих звірів 8-13
Працівники театрально-концертних і

спортивно-видовищних кас
Директор 8-10
Начальники відділів 6-9
V. Культурно-освітні та архівні установи

(бібліотеки, централізовані бібліотечні системи,

музеї, панорами, виставки, заклади музейного типу,

клуби, центри культури і дозвілля, парки культури

і зоопарки, будинки народної творчості, архіви

та архівні заклади)
Керівні працівники
Генеральний директор, директор (завідувач) 9-13
установи (закладу), головні: інженер,
зберігач фондів, художник, архітектор,
хормейстер, балетмейстер, режисер,
диригент; завідувач філіалу, вчений
секретар
Завідувачі структурних підрозділів 7-11
(відділу, центру, лабораторії,
архівосховища, сектора, інших служб);
головні бібліотечні, архівні та інші
головні фахівці основної діяльності
Керівники гуртків, музичної частини 6-10
дискотеки, любительського об'єднання, клубу
за інтересами
Наукові працівники, фахівці
Науковий співробітник, фахівець 8-12
Художник-реставратор, реставратор 6-10
VI. Фізична культура і спорт
Керівні працівники
Державний тренер 13-15
Головний, провідний, старший тренер, 10-14
начальник команди
Голова спортивного клубу 9-12
Директор фізкультурно-спортивної споруди, 8-11
спортивної бази, спортивного клубу та клубу
службового собаківництва; головний інженер,
начальник рятувальної служби
Директор училища фізичної культури та 10-15
олімпійського резерву
Директор центру олімпійської підготовки 11-14
Директори спортивних шкіл усіх типів 11-14
Начальники структурних підрозділів, 8-10
головні фахівці, начальник рятувальної
станції
Фахівці
Тренер-викладач, тренер, 8-12
інструктор-методист, фахівець з фізичної
реабілітації, інші фахівці
Спортсмен-інструктор, 7-14
тренер штатної команди
VII. Державна ветеринарна медицина
Начальник (директор): Центральної, Кримської 11-17
республіканської державної лабораторії
ветеринарної медицини
Начальник (директор): Кримської 10-16
республіканської, обласної, районної,
Севастопольської міської державної лікарні
ветеринарної медицини; об'єднання
ветеринарної медицини в м. Києві; зональної
та міжобласної (спеціалізованої), обласної,
Київської та Севастопольської міської
державної лабораторії ветеринарної медицини
Начальник (директор): районної, міжрайонної, 9-15
міської (крім мм. Києва і Севастополя)
державної лабораторії ветеринарної медицини;
міської (крім мм. Києва і Севастополя),
районної в місті державної лікарні
ветеринарної медицини, дільничної лікарні;
станцій боротьби зі сказом; пункту
державного ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні та
транспорті; завідувачі відділу: Центральної,
Кримської республіканської, зональної та
міжобласної (спеціалізованої), обласної,
міської державної лабораторії ветеринарної
медицини; Кримської республіканської,
обласної, районної, міської державної
лікарні ветеринарної медицини, об'єднання
ветеринарної медицини в м. Києві;
завідувачі: загонів по боротьбі з лейкозом,
туберкульозом; головні фахівці установ та
організацій ветеринарної медицини; головний
бухгалтер: регіональної служби державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
на державному кордоні та транспорті,
районної державної лікарні ветеринарної
медицини
Завідувачі: дільниці, пункту, клініки 10-13
ветеринарної медицини; державної
лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи на ринку, аптеки ветеринарної
медицини, відділу регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні та
транспорті
Провідний лікар ветеринарної медицини; 9-12
лікарі ветеринарної медицини всіх категорій
Фахівці, зайняті на роботах з 8-11
рентгенівською, радіологічною, радіаційною,
радіометричною, дозиметричною,
радіохімічною, вакуумною, електронною,
телеметричною, ультразвуковою, хімічною
апаратурою, обладнанням, приладами,
препаратами
Фельдшер (технік) ветеринарної медицини, 7-10
лаборанти всіх категорій
Молодший персонал ветеринарної медицини 3-4
VIII. Служби карантину та захисту сільськогосподарських

рослин від шкідників і хвороб, контролю насіння і посадкового матеріалу, з охорони прав на сорти рослин,

стандартизації та сертифікації, ведення лісового

господарства та інші служби, що обслуговують

сільське та лісове господарство
Начальники (директори): Головної державної 9-13
інспекції захисту рослин, Головної державної
інспекції з карантину рослин, Державної
інспекції з охорони прав на сорти рослин,
державної (Автономної Республіки Крим,
зональної, обласної): станції захисту
рослин, інспекції з карантину рослин,
державного центру Автономної Республіки
Крим з державною інспекцією з охорони прав
на сорти рослин Автономної Республіки Крим,
обласних державних центрів експертизи
сортів рослин з державними інспекціями з
охорони прав на сорти рослин областей;
інспекції якості продукції
Завідувачі (начальники): лабораторії, 7-11
відділу, експедиції, інспекції, станції,
загону, пункту та інших служб; головні
фахівці
Провідні та інші професіонали і фахівці 6-10
Державні інспектори та інспектори всіх служб 6-9
IX. Притулки для неповнолітніх служб у справах

неповнолітніх, центри соціально-психологічної

допомоги, соціально-психологічної

реабілітації дітей
Директор (завідувач) 11-13
X. Установи і організації рибного господарства
1. Головне (басейнове) управління відтворення,

охорони рибних ресурсів і регулювання рибальства
Головне управління
Начальник Головного управління 12-13
Начальники основних відділів, 9-11
начальник флоту,
Капітан флоту, головні фахівці,
завідувач лабораторії
Начальники інших відділів 7-10
Старший державний інспектор з конвенційного 8-11
рибальства, старший державний інспектор,
державний інспектор з конвенційного
рибальства, державний інспектор
Провідний та інші фахівці 6-10
Басейнове управління
Начальник басейнового управління 9-12
Начальники основних відділів, 8-10
начальник флоту,
Капітан флоту, головний фахівець, завідувач
лабораторії
Начальники інших відділів 7-9
Старший державний інспектор з конвенційного 7-11
рибальства, старший державний інспектор,
державний інспектор з конвенційного
рибальства, державний інспектор
Провідний та інші фахівці 6-10
2. Державні інспекції рибоохорони
Старший державний інспектор - начальник 8-12
регіональної державної інспекції
Старший державний інспектор - начальник 6-11
державної інспекції, старший державний
інспектор з конвенційного рибальства,
старший державний інспектор
Державний інспектор з конвенційного 6-10
рибальства, державний інспектор, районний
державний інспектор
Дільничний державний інспектор, молодший 6-9
державний інспектор
Начальник експедиції з водовпорядкування 7-10
нерестовищ, проектно-розвідувальної та
іхтіологічної груп, начальники станцій
(пунктів): рибоводно-меліоративної,
контрольно-спостережної
Провідний та інші фахівці 6-9
3. Рибоводні підприємства
Директор рибоводного заводу, виробничо- 8-12
кліматизаційної станції
Головний спеціаліст: рибовод, іхтіолог, 7-10
іхтіопатолог та інші
Провідний та інші фахівці 6-10
4. Плаваючий склад суден морського

та річкового флоту
Екіпаж судна морського флоту 7-10
Екіпажі суден річкового флоту, земснарядів, 6-10
плаваючих насосних станцій
5. Навчальні судна морського флоту
Палубний склад
Капітан 8-12
Старший помічник капітана, 7-11
помічник капітана
Старший боцман, боцман 6-7
Старший матрос, матрос 5-6
Машинний склад
Старший механік 8-11
Механік, електромеханік, електронавігатор 6-10
Старший моторист, моторист, електрик 5-6
Загальносудновий склад
Начальник радіостанції 7-10
Радіооператори 5-6
Обслуговуючий персонал
Кухар, буфетник, машиніст з прання білизни, 5-6
матрос, офіціант
XI. Централізовані бухгалтерії, створені при місцевих
державних адміністраціях, міністерствах та республіканських

комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого

самоврядування, в інших установах та організаціях
1. Міністерства та республіканські комітети

Автономної Республіки Крим
Головний бухгалтер 8-11
Керівник групи обліку 7-10
2. Управління, відділи та інші структурні

підрозділи обласної, Київської та Севастопольської

міських держадміністрацій
а) області поза групою, м. Київ
Головний бухгалтер 8-12
Керівник групи обліку 8-10
б) області першої та другої групи, . Севастополь
Головний бухгалтер 8-11
Керівник групи обліку 7-10
3. Виконавчі органи міських рад
а) міста з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік
Головний бухгалтер 8-11
Керівник групи обліку 7-10
б) міста поза групою
Головний бухгалтер 7-10
Керівник групи 6-9
в) міста першої групи
Головний бухгалтер 6-10
Керівник групи обліку 6-8
г) міста другої групи
Головний бухгалтер 6-10
Керівник групи обліку 6-8
ґ) міста третьої групи
Головний бухгалтер 6-10
Керівник групи обліку 6-7
4. Управління, відділи та інші структурні підрозділи

районної державної адміністрації, виконавчий апарат

районної ради
Головний бухгалтер 6-10
Керівник групи обліку 6-8
5. Виконавчі органи міської (міста, не віднесені

до груп з оплатою праці працівників),

селищної і сільської ради
Головний бухгалтер 6-10
Керівник групи обліку 6-8
6. Архівні заклади та заклади культури і

соціального захисту населення
Головний бухгалтер 7-12
Керівник групи обліку 6-9
XII. Лабораторії державної

експертизи умов праці
Завідувач державної, обласної лабораторії 9-12
Завідувачі лабораторій: 8-11
контролю фізичних факторів;
хімічних і біологічних факторів;
психофізіологічних факторів
XIII. Установи та організації у сфері державного

контролю якості і кількості зерна та продуктів його

переробки, проведення моніторингу їх ринку
1. Державні хлібні інспекції
Начальник інспекції 9-13
Начальник портового пункту, завідувач 8-11
лабораторії
Державний інспектор 6-9
2. Державний центр сертифікації і експертизи зерна та

продуктів його переробки, державна регіональна

випробувальна лабораторія сільськогосподарської

сировини та харчової продукції
Директор (начальник, завідувач), начальники 8-11
(завідувачі) відділів
Фахівець та інші працівники 6-10
XIV. Установи і організації

гідрометеорологічної служби
Начальник (директор) державної центру, 12-15
центральної обсерваторії,
гідрометеорологічного центру, головного
центру, Кримського республіканського,
регіонального, обласного центру
гідрометеорології
Начальник (директор) центру, 8-12
гідрометеорологічної обсерваторії, бюро,
авіаметеорологічної станції, комплексної
партії, партії, відділу (лабораторії
сектору), зміни, служби, дільниці, вузла
(апаратної) зв'язку
Начальник спеціальної гідрометеорологічної 9-11
станції, метеорологічної станції
Професіонали і фахівці всіх категорій 5-11
Спостерігач мережі спостережень 2-5
XV. Державні установи і організації з

навігатаційно-гідрографічного забезпечення

мореплавства
1. Регіональні гідрографічні управління
Начальник державного регіонального 10-13
управління
Начальники основних відділів, 8-12
капітан-наставник головні фахівці
Керівники інших відділів, служб 8-10
2. Державні гідрографічні підприємства
Директор підприємства 9-12
Керівники основних структурних підрозділів 8-11
Головні фахівці: інженер, гідрограф, 7-11
механік, електрик та інші
Керівники інших підрозділів 7-10
3. Плаваючий склад гідрографічних суден

морського та річкового флоту
Капітан гідрографічного судна 8-12
морського флоту
Головний (старший) механік 7-11
Начальник радіостанції 7-10
Капітан гідрографічного судна 7-10
річкового флоту, плаваючої понтонної
переправи
4. Працівники маяків і груп засобів

навігаційного устаткування
Начальник маяка I-III класу 7-10
XVI. Регіональні пошуково-видавничі

відділення, редакційно-видавничі групи,

створені в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві і Севастополі для проведення пошукової

роботи та підготовки рукописів томів серій

"Реабілітовані історією", "Книга Пам'яті України",

"Книга Скорботи України",

"Звід пам'яток історії та культури України"
Керівник пошуково-видавничого відділення, 13-14
редакційно-видавничої групи,
головний редактор
Завідуючий редакцією 11-13
Редактор науковий (старший, молодший) 6-11
XVII. Контрольно-ревізійні відділи, управління

(відділи, групи) технічного нагляду за капітальним

будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і

організацій, інші підрозділи, створені при органах

виконавчої влади, їх самостійних управліннях

і відділах, виконавчих органах рад
1. Автономна Республіка Крим,

області поза групою, м. Київ
Керівник управління 14
Керівник відділу 10-13
Керівник групи 8-11
Головний фахівець 7-10
2. Області першої та другої групи,

м. Севастополь
Керівник відділу 10-11
Керівник групи 9-10
Головний фахівець 7-9
3. Міста, райони, райони в містах,

де створено такі підрозділи
Керівник відділу 9-10
Керівник групи 6-8
XVIII. Регіональний центр Страхового фонду

документації України
Керівники основних структурних підрозділів 12-13
Керівники інших структурних підрозділів 9-11
Фахівці основних підрозділів 6-10
XIX. Відділи з питань координації діяльності

соціально-психологічних служб та інформування населення,

центри соціально-психологічної реабілітації населення

та його інформування з питань подолання наслідків

Чорнобильської катастрофи
Керівник відділу, центру 14-16
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 988
( 988-2005-п ) від 01.10.2005 )

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. N 1298

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ

посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників

інших структурних підрозділів і технічних службовців,

загальних для всіх бюджетних установ,

закладів та організацій

------------------------------------------------------------------ Посада |Діапазон розрядів за |Єдиною тарифною сіткою ----------------------------------------------------------------- ровідні професіонали: конструктор, 7-10
інженер-технолог, інженер,
інженер-електронік, інженер-програміст,
архітектор, математик, художник-конструктор
(дизайнер), економіст, юрисконсульт,
психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом
спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші
Професіонали та фахівці: конструктор, 6-9
інженер-технолог, технолог, інженер,
інженер-електронік, механік, енергетик,
інженер-програміст, архітектор, математик,
художник-конструктор (дизайнер), економіст,
юрисконсульт, психолог, соціолог,
бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші
Техніки всіх спеціальностей 5-7
Завідувачі: канцелярії, центрального складу 5-8
(складу), друкарського бюро, камери схову,
бюро перепусток,
копіювально-розмножувального бюро,
фотолабораторії, експедиції, господарства,
інших підрозділів
Старші: товарознавець, касир, інспектор, 4-6
табельник, диспетчер та інші;
стенографістка I категорії
Інші фахівці та технічні службовці: 4-5
товарознавець, експедитор, секретар
навчальної частини, касир (касир квитковий),
інспектор, агент з постачання, діловод,
архіваріус, табельник, кресляр, обліковець,
друкарка (всіх категорій),
секретар-стенографістка, секретар-друкарка,
секретар, паспортист, калькулятор та інші
( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2005-п ) від
01.10.2005 )

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. N 1298
СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ

посад (професій) робітників,загальних

для всіх бюджетних установ, закладів та організацій

------------------------------------------------------------------ Посада |Діапазон розрядів за |Єдиною тарифною сіткою ----------------------------------------------------------------- . Робітники, які виконують прості
некваліфіковані або допоміжні роботи:
гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач, 1-2
підсобний робітник, вантажник, натирач
підлоги, робітник з благоустрою, сторож,
склопротиральник, прибиральник виробничих
(службових) приміщень, території;
швейцар та інші
2. Робітники, які виконують
малокваліфіковані роботи:
апаратник хімічного чищення 1-3
спецодягу, ліфтер;
водії: електро- та автовізка,
транспортно-прибиральної машини і
самохідних механізмів;
єгер, копіювальник, евакуатор,
контролер та інші
3. Робітники, які виконують кваліфіковані
(складні) роботи:
слюсар, столяр, електрик, електромеханік, 2-5
налагоджувальник, електромонтер,
дозиметрист;
оператори: апаратів мікрофільмування та
копіювання, копіювальних і розмножувальних
машин, електронно-обчислювальних та
обчислювальних машин, робітник-рибовод;
будівельник, лісник, водій автомобіля
(автобуса) та інші
4. Робітники, які виконують
висококваліфіковані (особливо складні та
відповідальні) роботи:
з ремонту та налагодження електронного та 3-8
іншого особливо складного обладнання,
робітники з комплексного обслуговування й
ремонту будинків, водолази станцій
рятувально-водолазних служб, робітники з
виготовлення очних протезів, медичний оптик
лабораторії контактної корекції зору

Додаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. N 1298

СТАВКИ

погодинної оплати праці працівників усіх галузей

економіки за проведення навчальних занять

------------------------------------------------------------------ Контингент |Ставки погодинної оплати, |у відсотках до окладу |(ставки) працівника I |тарифного розряду |---------------------------- |профе-|доктор|доцент|особи, |сор |наук |або |які не | | |канди-|мають | | |дат |науко- | | |наук |вого | | | |ступені ----------------------------------------------------------------- чні шкіл, професійно-технічних 5,04 3,99 3,4 2,85
навчальних закладів, гімназій,
ліцеїв, студенти вищих навчальних
закладів I та II рівня акредитації та
інші аналогічні категорії учнів,
робітники, працівники, слухачі
курсів, які займають посади, що
відповідають
освітньо-кваліфікаційному рівню
молодшого спеціаліста, бакалавра.
Перепідготовка кадрів з видачею
диплома молодшого спеціаліста,
бакалавра
Студенти вищих навчальних закладів 9,35 7,39 5,7 4,55
III та IV рівня акредитації
Аспіранти, слухачі курсів, які 10,78 8,53 6,82 5,7
займають посади, що відповідають
освітньо-кваліфікаційному рівню
спеціаліста, магістра.
Перепідготовка кадрів з видачею
диплома спеціаліста, магістра
_______________

Примітки: 1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні

відпустки.
2. Ставки погодинної оплати праці

лікарів-консультантів, які залучаються

установами охорони здоров'я для проведення

консультацій з інших установ (організацій),

встановлюються для професора, доктора наук в

розмірі 10,91 відсотка окладу (ставки)

працівника I тарифного розряду.
3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь

у проведенні навчальних занять, ставки

погодинної оплати праці встановлюються у таких

розмірах: за позування без одягу або у складній

позі - 2,85 відсотка, за позування в одязі -

1,72 відсотка окладу (ставки) працівника I

тарифного розряду.
4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а

також рецензентів конкурсних робіт здійснюється

за ставками погодинної оплати праці,

передбаченими для осіб, які проводять навчальні

заняття із студентами вищих навчальних закладів

III та IV рівня акредитації.
5. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів

(академіків) і членів-кореспондентів академій

наук підвищуються на 25 відсотків
( Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 988 ( 988-2005-п ) від
01.10.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: