open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
27.08.2008 N 746
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку N 1207 ( v1207863-11 ) від 30.12.2011 }
Щодо внесення змін до наказу Голови Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 3 червня 2008 року N 493

З метою упорядкування та приведення у відповідність з
наказами Міністерства фінансів України від 5 березня 2008 р. N 353
( z0225-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 березня 2008 р. за N 225/14916, та від 31 травня 2008 року
N 756 ( z0539-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18 червня 2008 р. за N 539/15230, процесу складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами,
які подаються відповідно до Положення про порядок складання та
надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року N 279
( z1122-04 ) (у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2380
( z0060-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2008 року за N 60/14751), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 3 червня 2008 року N 493
( v0493312-08 ) "Щодо вимог розділів II та III Положення про
порядок складання та надання адміністративних даних щодо
діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня
2004 року N 279 (у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2380),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 р. за
N 60/14751" (далі - Наказ), що додаються.
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити: опублікування цього наказу в офіційних друкованих виданнях
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Назаренка Ю.М.
4. Цей Наказ набирає чинності з 1 листопада 2008 року.
Т.в.о. Голови Комісії С.Бірюк

Додаток

до наказу Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

27.08.2008 N 746

ЗМІНИ

до наказу Голови Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

від 3 червня 2008 року N 493

( v0493312-08 )

1. Пункт 3 Наказу ( v0493312-08 ) викласти у наступній
редакції: "3. Електронна форма Даних складається з файлів: квартальних Даних за I - III квартали - "COMPANY.DBF",
"CONTRACT.DBF", "ALLCONTR.DBF", "PAPERSMO.DBF", "FININSTR.DBF",
"MARKETS.DBF", "AGROPEN.DBF", "IO_ND.DBF", "CPAPERS.DBF",
"FINANS.DBF", "REPAGRNR.DBF", "MARKETSN.DBF", "NREG.DBF",
"LICVID.DBF", "LICVID2.DBF", "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF",
"FM.DBF", "FM.DBT", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF",
"FP.DBT"; квартальних Даних за IV квартал - "COMPANY.DBF",
"CONTRACT.DBF", "PAPERSMO.DBF", "FININSTR.DBF", "MARKETS.DBF",
"AGROPEN.DBF", "IO_ND.DBF", "CPAPERS.DBF", "FINANS.DBF",
"REPAGRNR.DBF", "MARKETSN.DBF", "NREG.DBF", "LICVID.DBF",
"LICVID2.DBF", "GODREP.DBF", "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF",
"FM.DBF", "FM.DBT", "BPA.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF",
"FP.DBT"; нерегулярних Даних - "NREGAGR.DBF".
2. В графах "Розмір (знаків)" в таблицях 1, 10, 14, 15
додатка до Наказу ( v0493312-08 ) цифри і слова "22 (2 знаки після
коми)" замінити цифрами і словами "20 (2 знаки після коми)".
3. В таблиці 1 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: ім'я поля "StatCapital" замінити новим ім'ям "STCAPITAL"; ім'я поля "PostAccount" замінити новим ім'ям "POSTACC"; ім'я поля "LicDateStartB" замінити новим ім'ям "LICDATESTB"; ім'я поля "LicDateStartD" замінити новим ім'ям "LICDATESTD"; ім'я поля "LicdateEndD" замінити новим ім'ям "LICDATEED"; ім'я поля "LicDateStartA" замінити новим ім'ям "LICDATESTA"; ім'я поля "LicDateEndA" замінити новим ім'ям "LICDATEEA"; ім'я поля "LicNumberDY" замінити новим ім'ям "LICNUMDY"; ім'я поля "LicDateStartDY" замінити новим ім'ям "LICDATSTDY"; ім'я поля "LicDateEndDY" замінити новим ім'ям "LICDATEEDY"; ім'я поля "LicDateStartR" замінити новим ім'ям "LICDATESTR"; ім'я поля "LicDateEndR" замінити новим ім'ям "LICDATENDR"; ім'я поля "GLicDateStart" замінити новим ім'ям "GLICDATEST".
4. Таблицю 2 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) викласти у
наступній редакції:
Таблиця 2. Структура файла "CONTRACT.DBF". Довідка про
укладені та виконані договори з цінними паперами торговцем цінними
паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| NUM |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+------------------------+--------+-------------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| REPDATE |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| REPSTART |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| REPEND |Дата закінчення звітного|Дата | 8 | |періоду | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| NAME |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TYPE |Вид торговця цінними |Числовий| 2 | |паперами (табл. 1.1) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGRTYPE |Ознака договору: "1" - |Числовий| 1 | |основний договір, "2" - | | | |додатковий договір | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DATESTART |Дата укладання договору |Дата | 8 | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGRNUM |Номер договору |Текст | 100 | ----------+------------------------+--------+-------------------| BROCNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BROCDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BROCDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EXECNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |виконання** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EXECDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |на виконання** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EXECDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |на виконання** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ZAMBRNUM |Номер разового |Текст | 100 | |замовлення до договору | | | |на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ZAMBRDS |Дата укладання разового |Дата | 8 | |замовлення до договору | | | |на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ZAMBRDF |Дата виконання разового |Дата | 8 | |замовлення до договору | | | |на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DORNUM |Номер договору |Текст | 100 | |комісії/доручення** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DORDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |комісії/доручення** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DORDE |Дата виконання договору |Дата | 8 | |комісії/доручення** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ANDERNUM |Номер договору |Текст | 100 | |андеррайтингу** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ANDERDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |андеррайтингу** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ANDERDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |андеррайтингу** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DPCPNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |придбання цінних | | | |паперів** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DPCPDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |на придбання цінних | | | |паперів** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DPCPDE |Дата виконання договору |Дата | 8 | |на придбання цінних | | | |паперів** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DNPNUM |Номер договору про |Текст | 100 | |управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DNPDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |про управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| DNPDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |про управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| NDNV_DNPN |Номер договору на |Текст | 100 | |виконання договору про | | | |управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| NDNV_DNPDS|Дата укладання договору |Дата | 8 | |на виконання договору | | | |про управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| NDNV_DNPDF|Дата виконання договору |Дата | 8 | |на виконання договору | | | |про управління** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGRPLACE |Місце укладання договору|Числовий| 5 | |(табл. 1.4) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGREXPLACE|Місце виконання договору|Числовий| 5 | |(табл. 1.4) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGR |Номер біржової угоди |Текст | 100 | |(реєстраційний номер в | | | |системі)*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGRFIXDAT|Час фіксації укладання |Дата | 8 | |біржової угоди*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGRDS |Дата фіксації укладання |Дата | 8 | |біржової угоди*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGRDF |Дата анулювання біржової|Дата | 8 | |угоди***, **** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGRREQIZ |Реквізити біржового |Текст | 100 | |контракту*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGRFULLS |Загальна сума виконаного|Числовий| 20 (2 знаки після | |біржового контракту | | коми) | |(грн.)*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| BAGREXED |Дата виконання біржового|Дата | 8 | |контракту*** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSTYPE |Тип іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - юридична| | | |особа; "2" - фізична | | | |особа | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ORTYPE |Ознака іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |резидент; "2" - | | | |нерезидент | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSNAME |Найменування іншої |Текст | 200 | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ іншої сторони | | | |договору - юридичної | | | |особи | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSLICNUM |Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку іншої сторони | | | |договору - юридичної | | | |особи (окремо за кожним | | | |видом діяльності)***** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OSLICSERIA|Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку іншої сторони | | | |договору - юридичної | | | |особи (окремо за кожним | | | |видом діяльності)***** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OS_F |Прізвище фізичної особи |Текст | 200 | |- іншої сторони договору| | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OS_I |Ім'я фізичної особи - |Текст | 200 | |іншої сторони договору | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OS_O |По батькові фізичної |Текст | 200 | |особи - іншої сторони | | | |договору | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| OCOUNTRY |Країна реєстрації іншої |Текст | 3 | |сторони договору (табл. | | | |1.15) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGRCAT |Вид договору (табл. 1.5)|Числовий| 3 | ----------+------------------------+--------+-------------------| ACTIVTYPE |Вид діяльності (табл. |Числовий| 2 | |1.6) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPERGROUP|Група цінного папера |Числовий| 2 | |(табл. 1.7) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPERTYPE |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(табл. 1.8) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPERFORM |Тип та форма випуску |Числовий| 3 | |цінного папера (табл. | | | |1.9) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPFISS |Форма існування цінного |Числовий| 1 | |папера (табл. 1.10) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ISIN |Міжнародний |Текст | 50 | |ідентифікаційний номер | | | |цінного папера | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ----------+------------------------+--------+-------------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ----------+------------------------+--------+-------------------| VEDATE |Дата видачі векселя |Дата | 8 | ----------+------------------------+--------+-------------------| VDEEDATE |Дата погашення векселя |Дата | 8 | ----------+------------------------+--------+-------------------| MARKETCAT |Вид ринку: "1" - |Числовий| 1 | |первинний; "2" - | | | |вторинний | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EPRICE |Номінальна вартість |Текст | 50 | |одного цінного папера | | | |(вид валюти згідно табл.| | | |1.11) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| IPCHKIB |Частка консолідованого |Текст | 50 | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації випуску | | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11)****** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| KEPEERTYPE|Ознака особи, що |Числовий| 2 | |обліковує перехід прав | | | |власності (табл. 1.12) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| KEPEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |обліковує перехід прав | | | |власності | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| KEPEERNAME|Найменування особи, що |Текст | 200 | |обліковує перехід прав | | | |власності | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EMMITSTATE|Тип особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала цінний| | | |папір: "1" - юридична | | | |особа; "2" - фізична | | | |особа | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EMMITTYPE |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала цінний| | | |папір: "1" -емітент; "2"| | | |- векселедавець, "3" - | | | |заставодавець | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала цінний| | | |папір | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EMMITNAME |Найменування особи, що |Текст | 200 | |розмістила/видала цінний| | | |папір | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ |Текст | 50 | ----------+------------------------+--------+-------------------| EMCOUNTRY |Країна реєстрації особи,|Текст | 3 | |що розмістила/видала | | | |цінний папір (табл. | | | |1.15) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TTYPE |Тип третьої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - юридична| | | |особа; "2" - фізична | | | |особа | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TRESIDENT |Ознака третьої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |резидент; "2" - | | | |нерезидент | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TNAME |Найменування третьої |Текст | 200 | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ третьої сторони | | | |договору - юридичної | | | |особи | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| T_F |Прізвище фізичної особи |Текст | 200 | |- третьої сторони | | | |договору | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| T_I |Ім'я фізичної особи - |Текст | 200 | |третьої сторони договору| | | ----------+------------------------+--------+-------------------| T_O |По батькові фізичної |Текст | 200 | |особи - третьої сторони | | | |договору | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| TCOUNTRY |Країна реєстрації |Текст | 3 | |третьої сторони договору| | | |(табл. 1.15) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPSC |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 | |при укладанні договору | | | |(шт.) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| PAPFC |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 | |при виконанні договору | | | |(шт.) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| FINISHDATE|Дата виконання договору |Дата | 8 | ----------+------------------------+--------+-------------------| REJECTDATE|Дата розірвання договору|Дата | 8 | ----------+------------------------+--------+-------------------| STARTSUM |Сума договору при |Текст | 50 | |укладанні (вид валюти | | | |згідно з табл. 1.11) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| FINISHSUM |Сума договору при |Текст | 50 | |виконанні (вид валюти | | | |згідно з табл. 1.11) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| CSUM |Комісійна винагорода |Текст | 50 | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11)******* | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| AGREEMTYP |Вид дії за договором: |Числовий| 1 | |"1" - купівля; "2" - | | | |продаж, "3" - міна | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVTYPE |Вид події за договором: |Числовий| 1 | |"1" - зарахування; "2" -| | | |списання | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVBALD |Дата |Дата | 8 | |зарахування/списання | | | |цінних паперів до/з | | | |балансу | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVBALS |Вартість цінних паперів,|Текст | 50 | |що | | | |зараховується/списується| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVBALC |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 | |що | | | |зараховується/списується| | | |(шт.) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MONEYDATE |Дата |Дата | 8 | |зарахування/списання | | | |грошових коштів | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MONEYS |Загальна сума грошових |Текст | 50 | |коштів, що | | | |зараховується/списується| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVDATE |Дата |Дата | 8 | |зарахування/списання | | | |цінних паперів******** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVPRICE |Вартість цінних паперів,|Текст | 50 | |що | | | |зараховується/списується| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11)******** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MOVCOUNT |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 | |що | | | |зараховується/списується| | | |(шт.) | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MONEYMD |Дата |Дата | 8 | |зарахування/списання | | | |грошових коштів******** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| MONEYFS |Загальна сума грошових |Текст | 50 | |коштів, що | | | |зараховується/списується| | | |(вид валюти згідно з | | | |табл. 1.11)******** | | | ----------+------------------------+--------+-------------------| ISRISK |Наявність ризику в |Числовий| 1 | |договорі з цінними | | | |паперами: "1" - так, "2"| | | |- ні | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - за кожним договором окремо; ** - зазначаються, у разі їх наявності, реквізити договорів,
які пов'язані з договором, про який розкривається інформація; *** - зазначається у разі укладання/виконання договору на
організаторах торгівлі відповідно до вимог Положення про порядок
оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо
здійснення діяльності організаторами торгівлі, затвердженого
рішенням Комісії від 11 червня 2002 року N 212 ( z0696-02 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р. за
N 696/6984; **** - за наявності; ***** - заповнюється у разі, якщо другою стороною виступає
торговець цінними паперами; ****** - заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі; ******* - заповнюється у разі, якщо не відбулося
купівлі-продажу цінних паперів, а разове замовлення/договір
комісії (доручення) вважається виконаним; ******** - заповнюється при здійсненні діяльності з
управління цінними паперами.
5. В таблиці 3 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: назву таблиці 3 та примітку "*" до неї викласти у наступній
редакції: "Таблиця 3. Структура файла "ALLCONTR.DBF". Довідка про обсяг
укладених та виконаних договорів за видами діяльності торговцем
цінними паперами за звітний період*.
--------------- * - зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при
підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення
до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення),
додатковий договір."
6. В таблиці 4 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: назву таблиці 4 викласти у наступній редакції: "Таблиця 4. Структура файла "PAPERSMO.DBF". Довідка про
зарахування/списання цінних паперів (крім цінних паперів власних
випусків) за звітний період*"; ім'я поля "MovBalanceDate" замінити новим ім'ям "MOVDATE"; ім'я поля "AgreementCat" замінити новим ім'ям "AGRCAT"; ім'я поля "AgreementNum" замінити новим ім'ям "AGRNUM"; ім'я поля "AgreementDate" замінити новим ім'ям "AGRDATE"; ім'я поля "ActivityType" замінити новим ім'ям "ACTIVTYPE"; ім'я поля "PaperFormIssuse" замінити новим ім'ям "PAPFISS"; ім'я поля "KepeerEDRPOU" замінити новим ім'ям "KEPEDRPOU"; ім'я поля "EmmitEDRPOU" замінити новим ім'ям "EMEDRPOU"; ім'я поля "EmissionPrice" замінити новим ім'ям "EPRICE"; ім'я поля "IpotekaCHKIB" замінити новим ім'ям "IPCHKIB"; ім'я поля "PapersBalancePrice" замінити новим ім'ям
"PAPBALPR".
7. В таблицю 5 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: назву таблиці 5 викласти у наступній редакції: "Таблиця 5. Структура файла "FININSTR.DBF". Довідка про
фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця
цінними паперами, за станом на останній день кварталу (крім цінних
паперів власних випусків) за звітний період*" ім'я поля "PaperFormIssuse" замінити новим ім'ям "PAPFISS"; ім'я поля "EmmitEDRPOU" замінити новим ім'ям "EMEDRPOU"; ім'я поля "EmissionPrice" замінити новим ім'ям "EPRICE"; ім'я поля "IpotekaCHKIB" замінити новим ім'ям "IPCHKIB"; ім'я поля "PaperBalancePrice" замінити новим ім'ям
"PAPBALPR".
8. Примітку "*" до таблиці 6 додатка до Наказу
( v0493312-08 ) викласти у наступній редакції:
--------------- * - зазначається щодо виконаних договорів за кожним видом
валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються
разові замовлення до договору на брокерське обслуговування
(комісія, доручення), додатковий договір;".
9. В таблицю 7 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: ім'я поля "AgreementPlace" замінити новим ім'ям "AGRPLACE"; ім'я поля "AgreementExecPlace" замінити новим ім'ям
"AGREXPLACE"; ім'я поля "OtherSideType" замінити новим ім'ям "OSTYPE"; ім'я поля "OtherResidentType" замінити новим ім'ям "ORTYPE"; ім'я поля "OtherSideName" замінити новим ім'ям "OSNAME"; ім'я поля "OtherSideEDRPOU" замінити новим ім'ям "OSEDRPOU"; ім'я поля "OtherSideLicNum" замінити новим ім'ям "OSLICNUM"; ім'я поля "OtherSideLicSeria" замінити новим ім'ям
"OSLICSERIA"; ім'я поля "AgreementCat" замінити новим ім'ям "AGRCAT"; ім'я поля "ActivityType" замінити новим ім'ям "ACTIVTYPE"; ім'я поля "PaperFormIssuse" замінити новим ім'ям "PAPFISS"; ім'я поля "EmmitEDRPOU" замінити новим ім'ям "EMEDRPOU"; ім'я поля "PapersStartCount" замінити новим ім'ям "PAPSC"; ім'я поля "PaperFinishCount" замінити новим ім'ям "PAPFC".
10. В таблицю 8 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: ім'я поля "PaperFormIssuse" замінити новим ім'ям "PAPFISS"; ім'я поля "KepeerEDRPOU" замінити новим ім'ям "KEPEDRPOU"; ім'я поля "EmmitEDRPOU" замінити новим ім'ям "EMEDRPOU"; ім'я поля "EmissionPrice" замінити новим ім'ям "EPRICE"; ім'я поля "IpotekaCHKIB" замінити новим ім'ям "IPCHKIB"; ім'я поля "AgreementNumber" замінити новим ім'ям "AGRNUM".
11. В таблицю 9 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: ім'я поля "PaperFormIssuse" замінити новим ім'ям "PAPFISS"; ім'я поля "EmmitEDRPOU" замінити новим ім'ям "EMEDRPOU"; ім'я поля "EmissionPrice" замінити новим ім'ям "EPRICE"; ім'я поля "IpotekaCHKIB" замінити новим ім'ям "IPCHKIB".
12. В таблицю 11 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: назву таблиці 11 та примітку "*" до неї викласти у наступній
редакції: "Таблиця 11. Структура файла "REPAGRNR.DBF". Довідка про
обсяг укладених та виконаних договорів з нерезидентами торговцем
цінними паперами за звітний період*"
--------------- * - зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при
підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення
до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення),
додатковий договір;";
в графі "Розмір (знаків)" цифри і слова "22 (2 знаки після
коми)" замінити цифрами "20".
13. В таблицю 12 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: назву таблиці 12 та примітку "*" до неї викласти у наступній
редакції: "Таблиця 12. Структура файла "MARKETSN.DBF". Довідка про
місце здійснення договорів з нерезидентами за цінними паперами
торговцем цінними паперами за звітний період*"
--------------- * - зазначається щодо виконаних договорів за кожним видом
валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються
разові замовлення до договору на брокерське обслуговування
(комісія, доручення), додатковий договір;";
у строчці "Кількість договорів, здійснених торговцем цінними
паперами при продажу цінних паперів, що належать державі, при
провадженні діяльності з управління цінними паперами (первинний
ринок) (шт.)" ім'я поля "AC_03_6" замінити новим ім'ям "AC_03_61"; у строчці "Кількість договорів, здійснених торговцем цінними
паперами на організаторах торгівлі при провадженні діяльності з
управління цінними паперами (вторинний ринок) (шт.)" ім'я поля
"AC_03_7" замінити новим ім'ям "AC_03_71".
14. В таблицю 13 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: ім'я поля "NRegSendDate" замінити новим ім'ям "NREGSENDDA"; ім'я поля "NregDateSOT" замінити новим ім'ям "NREGDATESO".
15. В таблицю 14 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни: ім'я поля "LS_" замінити новим ім'ям "LS_30"; в примітці "*" до таблиці після слів "додатковий договір"
доповнити словами "договір на придбання цінних паперів".
16. Примітку "*" до таблиці 16 додатка до Наказу
( v0493312-08 ) викласти у наступній редакції:
--------------- * - зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при
підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення
до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення),
додатковий договір;".
17. Таблицю 17 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) викласти у
наступній редакції:
Таблиця 17. Структура файла "NREGAGR.DBF". Довідка про
нерегулярні Дані на дату виникнення*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NUM |Номер за порядком |Числовий| 20 | -----------+---------------------+--------+---------------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| REPDATE |Дата, на яку складено|Дата | 8 | |адміністративні дані | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NAME |Найменування торговця|Текст | 200 | |цінними паперами | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| STCAPITAL |Зареєстрований розмір|Числовий| 20 (2 знаки після | |статутного капіталу | | коми) | |(грн.) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DATESTART |Дата укладання |Дата | 8 | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| FINISHDATE |Дата виконання |Дата | 8 | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| REJECTDATE |Дата розірвання |Дата | 8 | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| AGRNUM |Номер договору |Текст | 100 | -----------+---------------------+--------+---------------------| BROCNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BROCDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору на | | | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BROCDF |Дата виконання |Дата | 8 | |договору на | | | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EXECNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |виконання** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EXECDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору на | | | |виконання** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EXECDF |Дата виконання |Дата | 8 | |договору на | | | |виконання** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ZAMBRNUM |Номер разового |Текст | 100 | |замовлення до | | | |договору на | | | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ZAMBRDS |Дата укладання |Дата | 8 | |разового замовлення | | | |до договору на | | | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ZAMBRDF |Дата виконання |Дата | 8 | |разового замовлення | | | |до договору на | | | |брокерське | | | |обслуговування** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DORNUM |Номер договору |Текст | 100 | |комісії/доручення** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DORDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору | | | |комісії/доручення** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DORDE |Дата виконання |Дата | 8 | |договору | | | |комісії/доручення** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ANDERNUM |Номер договору |Текст | 100 | |андеррайтингу** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ANDERDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору | | | |андеррайтингу** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ANDERDF |Дата виконання |Дата | 8 | |договору | | | |андеррайтингу** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DPCPNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |придбання цінних | | | |паперів** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DPCPDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору на придбання| | | |цінних паперів** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DPCPDE |Дата виконання |Дата | 8 | |договору на придбання| | | |цінних паперів** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DNPNUM |Номер договору про |Текст | 100 | |управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DNPDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору про | | | |управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| DNPDF |Дата виконання |Дата | 8 | |договору про | | | |управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NDNV_DNPN |Номер договору на |Текст | 100 | |виконання договору | | | |про управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NDNV_DNPDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору на виконання| | | |договору про | | | |управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| NDNV_DNPDF |Дата виконання |Дата | 8 | |договору на виконання| | | |договору про | | | |управління** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EPRICE |Номінальна вартість |Текст | 50 | |одного цінного папера| | | |(вид валюти згідно | | | |табл. 1.11) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| IPCHKIB |Частка |Текст | 50 | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску (вид валюти | | | |згідно з табл. | | | |1.11)*** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGR |Номер біржової угоди |Текст | 100 | |(реєстраційний номер | | | |в системі)*** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGRFIXDAT |Час фіксації |Дата | 8 | |укладання біржової | | | |угоди**** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGRDS |Дата фіксації |Дата | 8 | |укладання біржової | | | |угоди**** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGRDF |Дата анулювання |Дата | 8 | |біржової угоди****, | | | |***** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGRREQIZ |Реквізити біржового |Текст | 100 | |контракту**** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGRFULLS |Загальна сума |Текст | 50 | |виконаного біржового | | | |контракту (грн.)**** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| BAGREXED |Дата виконання |Дата | 8 | |біржового | | | |контракту**** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| AGRPLACE |Місце укладання |Числовий| 5 | |договору (табл. 1.4) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| AGREXPLACE |Місце виконання |Числовий| 5 | |договору (табл. 1.4) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSTYPE |Тип іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |юридична особа; "2" -| | | |фізична особа | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ORTYPE |Ознака іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |резидент; "2" - | | | |нерезидент | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSNAME |Найменування іншої |Текст | 200 | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ іншої | | | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSLICNUM |Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку іншої| | | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | |(окремо за кожним | | | |видом | | | |діяльності)****** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OSLICSERIA |Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження | | | |професійної | | | |діяльності на | | | |фондовому ринку іншої| | | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | |(окремо за кожним | | | |видом | | | |діяльності)****** | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OS_F |Прізвище фізичної |Текст | 200 | |особи - іншої сторони| | | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OS_I |Ім'я фізичної особи -|Текст | 200 | |іншої сторони | | | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OS_O |По батькові фізичної |Текст | 200 | |особи - іншої сторони| | | |договору | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| OCOUNTRY |Країна реєстрації |Текст | 3 | |іншої сторони | | | |договору (табл. 1.15)| | | -----------+---------------------+--------+---------------------| AGRCAT |Вид договору (табл. |Числовий| 3 | |1.5) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ACTIVTYPE |Вид діяльності (табл.|Числовий| 2 | |1.6) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPERGROUP |Група цінного папера |Числовий| 2 | |(табл. 1.7) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPERTYPE |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(табл. 1.8) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPERFORM |Тип та форма випуску |Числовий| 3 | |цінного папера (табл.| | | |1.9) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPFISS |Форма існування |Числовий| 1 | |цінного папера (табл.| | | |1.10) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| ISIN |Міжнародний |Текст | 50 | |ідентифікаційний | | | |номер цінного папера | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EMMITTYPE |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала | | | |цінний папір: "1" - | | | |емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" - | | | |заставодавець | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EMCOUNTRY |Країна реєстрації |Текст | 3 | |особи, що | | | |розмістила/видала | | | |цінний папір (табл. | | | |1.15) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| EMMITNAME |Найменування особи, |Текст | 200 | |що розмістила/видала | | | |цінний папір | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPSC |Кількість цінних |Числовий| 20 | |паперів при укладанні| | | |договору (шт.) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| PAPFC |Кількість цінних |Числовий| 20 | |паперів при виконанні| | | |договору (шт.) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| STARTSUM |Сума договору при |Текст | 50 | |укладанні (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) | | | -----------+---------------------+--------+---------------------| FINISHSUM |Сума договору при |Текст | 50 | |виконанні (вид валюти| | | |згідно з табл. 1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * - за кожним договором окремо; ** - зазначаються, у разі їх наявності, реквізити договорів,
які пов'язані з договором, про який розкривається інформація; *** - заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі; **** - зазначається у разі укладання/виконання договору на
організаторах торгівлі відповідно до вимог Положення про порядок
оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо
здійснення діяльності організаторами торгівлі, затвердженого
рішенням Комісії від 11 червня 2002 року N 212 ( z0696-02 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р. за
N 696/6984; ***** - за наявності; ****** - заповнюється у разі, якщо другою стороною виступає
торговець цінними паперами.
18. Таблицю 18 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) викласти у
наступній редакції:
Таблиця 18. Структура файла "BM_A.DBF". Баланс малого
підприємства (актив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE |Дата складання звіту |Дата | 8 | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE1 |Станом на (баланс |Дата | 8 | |підприємства) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| KFV |Код за КФВ |Текстове| 2 | ---------+----------------------+--------+----------------------| SPODU |Код за СПОДУ |Текстове| 5 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове| 5 | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED |Код за КВЕД |Текстове| 7 | |( va375202-05 ) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM_CHISP |Середньооблікова |Числове | 5 (0 знаків після | |чисельність (чол.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| ADRES |Адреса |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM020_03 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |будівництво (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM020_04 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |будівництво (на кінець| | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM030_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM030_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM031_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM031_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM032_03 |Основні засоби: знос |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM032_04 |Основні засоби: знос |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM035_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |справедлива | | | |(залишкова) вартість | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM035_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |справедлива | | | |(залишкова) вартість | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM036_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |первісна вартість (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM036_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |первісна вартість (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM037_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |накопичена амортизація| | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM037_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |накопичена амортизація| | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM040_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції | | коми) | |(на початок звітного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM040_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції | | коми) | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM070_03 |Інші необоротні активи|Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM070_04 |Інші необоротні активи|Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM080_03 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM080_04 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM100_03 |Виробничі запаси (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM100_04 |Виробничі запаси (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM110_03 |Поточні біологічні |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на початок | | коми) | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM110_04 |Поточні біологічні |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM130_03 |Готова продукція (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM130_04 |Готова продукція (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM160_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: чиста | | | |реалізаційна вартість | | | |(на початок звітного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM160_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: чиста | | | |реалізаційна вартість | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM161_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: первісна | | | |вартість (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM161_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: первісна | | | |вартість (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM162_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: резерв | | | |сумнівних боргів (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM162_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: резерв | | | |сумнівних боргів (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM170_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками з | | | |бюджетом (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM170_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками з | | | |бюджетом (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM210_03 |Інша поточна |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM210_04 |Інша поточна |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM220_03 |Поточні фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |інвестиції (на початок| | коми) | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM220_04 |Поточні фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |інвестиції (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM230_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |національній валюті | | | |(на початок звітного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM230_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |національній валюті | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM240_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |іноземній валюті (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM240_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |іноземній валюті (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM250_03 |Інші оборотні активи |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM250_04 |Інші оборотні активи |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM260_03 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM260_04 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM270_03 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на початок | | коми) | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM270_04 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM275_03 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 (0 знаків після | |Необоротні активи та | | коми) | |групи вибуття (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM275_04 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 (0 знаків після | |Необоротні активи та | | коми) | |групи вибуття (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM280_03 |Баланс (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного року) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM280_04 |Баланс (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KERIVNYK |Керівник |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |MEMO | | -----------------------------------------------------------------
19. Таблицю 19 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) викласти у
наступній редакції:
Таблиця 19. Структура файла "BM_P.DBF". Баланс малого
підприємства (пасив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM300_03 |Статутний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM300_04 |Статутний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM320_03 |Додатковий капітал (на|Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM320_04 |Додатковий капітал (на|Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM340_03 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного року)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM340_04 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного. | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP350_03 |Нерозподілений |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток) (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM350_04 |Нерозподілений |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток) (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM360_03 |Неоплачений капітал |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM360_04 |Неоплачений капітал |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM380_03 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM380_04 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM430_03 |II. Забезпечення |Числове | 15 (0 знаків після | |наступних витрат і | | коми) | |цільове фінансування | | | |(на початок звітного | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM430_04 |II. Забезпечення |Числове | 15 (0 знаків після | |наступних витрат і | | коми) | |цільове фінансування | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM480_03 |III. Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM480_04 |III. Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM500_03 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |кредити банків (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM500_04 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |кредити банків (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM510_03 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM510_04 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM530_03 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM530_04 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM550_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM550_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM570_03 |Поточні зобов'язання |Числове.| 15 (0 знаків після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM570_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM580_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці (на | | | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM580_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM605_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу (на початок | | | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM605_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM610_03 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |початок звітного року)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM610_04 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM620_03 |Усього за розділом IV |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM620_04 |Усього за розділом IV |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM630_03 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на початок | | коми) | |звітного року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM630_04 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM640_03 |Баланс (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного року) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BM640_04 |Баланс (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | -----------------------------------------------------------------
20. Таблицю 20 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) редакції:
Таблиця 20. Структура файла "FM.DBF". Звіт про фінансові
результати малого підприємства
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM010_03 |Дохід (виручка) від |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізації продукції | | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM010_04 |Дохід (виручка) від |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізації продукції | | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM020_03 |Непрямі податки та |Числове | 15 (0 знаків після | |інші вирахування з | | коми) | |доходу (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM020_04 |Непрямі податки та |Числове | 15 (0 знаків після | |інші вирахування з | | коми) | |доходу (за аналогічний| | | |період попереднього | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM030_03 |Чистий дохід (виручка)|Числове | 15 (0 знаків після | |від реалізації | | коми) | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг) (010 - | | | |020) (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM030_04 |Чистий дохід (виручка)|Числове | 15 (0 знаків після | |від реалізації | | коми) | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг) (010 - | | | |020) (за аналогічний | | | |період попереднього | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM040_03 |Інші операційні доходи|Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM040_04 |Інші операційні доходи|Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM041_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. дохід від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM041_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. дохід від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM050_03 |Інші звичайні доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM050_04 |Інші звичайні доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM060_03 |Надзвичайні доходи (за|Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM060_04 |Надзвичайні доходи (за|Числове | 15 (0 знаків після | |аналогічний період | | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM070_03 |Разом чисті доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(030 + 040 + 050 + | | коми) | |060) (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM070_04 |Разом чисті доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(030 + 040 + 050 + | | коми) | |060) (за аналогічний | | | |період попереднього | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM080_03 |Збільшення (зменшення)|Числове | 15 (0 знаків після | |залишків незавершеного| | коми) | |виробництва і готової | | | |продукції (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM080_04 |Збільшення (зменшення)|Числове | 15 (0 знаків після | |залишків незавершеного| | коми) | |виробництва і готової | | | |продукції (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM090_03 |Матеріальні затрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM090_04 |Матеріальні затрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM100_03 |Витрати на оплату |Числове | 15 (0 знаків після | |праці (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM100_04 |Витрати на оплату |Числове | 15 (0 знаків після | |праці (за аналогічний | | коми) | |період попереднього | | | |року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM110_03 |Відрахування на |Числове | 15 (0 знаків після | |соціальні заходи (за | | коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM110_04 |Відрахування на |Числове | 15 (0 знаків після | |соціальні заходи (за | | коми) | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM120_03 |Амортизація (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM120_04 |Амортизація (за |Числове | 15 (0 знаків після | |аналогічний період | | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM130_03 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM130_04 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за | | коми) | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM131_03 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати: у тому числі | | коми) | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM131_04 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати: у тому числі | | коми) | |(за аналогічний період| | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM132_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. витрати від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM132_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. витрати від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM140_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Собівартість | | коми) | |реалізованих товарів | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM140_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Собівартість | | коми) | |реалізованих товарів | | | |(за аналогічний період| | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM150_03 |Інші звичайні витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM150_04 |Інші звичайні витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM160_03 |Надзвичайні витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM160_04 |Надзвичайні витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM170_03 |Податок на прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM170_04 |Податок на прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(за аналогічний період| | коми) | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM180_03 |Разом витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(090 + 100 + 110 + 120| | коми) | |+ 130 + 140 + 150 +- | | | |080 + 160 + 170) (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM180_04 |Разом витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(090 + 100 + 110 + 120| | коми) | |+ 130 + 140 + 150 +- | | | |080 + 160 + 170) (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM190_03 |Чистий прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(збиток) (070 - 180) | | коми) | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM190_04 |Чистий прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(збиток) (070 - 180) | | коми) | |(за аналогічний період| | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM195_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Забезпечення | | коми) | |матеріального | | | |заохочення (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FM195_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Забезпечення | | коми) | |матеріального | | | |заохочення (за | | | |аналогічний період | | | |попереднього року) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |MEMO | | -----------------------------------------------------------------
21. Таблицю 21 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) викласти у
наступній редакції:
Таблиця 21. Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства
(актив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE |Пата складання звіту |Дата | 8 | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE1 |Станом на (баланс |Дата | 8 | |підприємства) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| KFV |Код за КФВ |Текстове| 2 | ---------+----------------------+--------+----------------------| SPODU |Код за СПОДУ |Текстове| 5 | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове| 7 | ---------+----------------------+--------+----------------------| KVED |Код за КВЕД |Текстове| 7 | |( va375202-05 ) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ADRES |Адреса |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP010_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP010_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP011_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP011_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP012_03 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |накопичена амортизація| | коми) | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP012_04 |Нематеріальні активи: |Числове | 15 (0 знаків після | |накопичена амортизація| | коми) | |(на кінець звітного | | | |періоду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP020_03 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |будівництво (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP020_04 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |будівництво (на кінець| | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP030_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP030_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |залишкова вартість (на| | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP031_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP031_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після | |первісна вартість (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP032_03 |Основні засоби: знос |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP032_04 |Основні засоби: знос |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP035_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |справедлива | | | |(залишкова) вартість | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP035_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |справедлива | | | |(залишкова) вартість | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP036_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |первісна вартість (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP036_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |первісна вартість (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP037_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |накопичена амортизація| | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP037_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |біологічні активи: | | коми) | |накопичена амортизація| | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP040_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |які обліковуються за | | | |методом участі в | | | |капіталі інших | | | |підприємств (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP040_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |які обліковуються за | | | |методом участі в | | | |капіталі інших | | | |підприємств (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP045_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |інші фінансові | | | |інвестиції (на початок| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP045_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові інвестиції: | | коми) | |інші фінансові | | | |інвестиції (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP050_03 |Довгострокова |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP050_04 |Довгострокова |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP055_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Справедлива | | коми) | |(залишкова) вартість | | | |інвестиційної | | | |нерухомості (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP055_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Справедлива | | коми) | |(залишкова) вартість | | | |інвестиційної | | | |нерухомості (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP056_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Первісна вартість | | коми) | |інвестиційної | | | |нерухомості (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP056_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Первісна вартість | | коми) | |інвестиційної | | | |нерухомості (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP057_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Знос інвестиційної | | коми) | |нерухомості (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP057_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Знос інвестиційної | | коми) | |нерухомості (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP060_03 |Відстрочені податкові |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP060_04 |Відстрочені податкові |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP065_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP065_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP070_03 |Інші необоротні активи|Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP070_04 |Інші необоротні активи|Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP075_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл при | | коми) | |консолідації (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP075_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Гудвіл при | | коми) | |консолідації (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP080_03 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP080_04 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP100_03 |Виробничі запаси (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP100_04 |Виробничі запаси (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP110_03 |Поточні біологічні |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP110_04 |Поточні біологічні |Числове | 15 (0 знаків після | |активи (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP120_03 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |виробництво (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP120_04 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після | |виробництво (на кінець| | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP130_03 |Готова продукція (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP130_04 |Готова продукція (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP140_03 |Товари (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP140_04 |Товари (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP150_03 |Векселі одержані (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP150_04 |Векселі одержані (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP160_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: чиста | | | |реалізаційна вартість | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP160_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: чиста | | | |реалізаційна вартість | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP161_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: первісна | | | |вартість (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP161_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: первісна | | | |вартість (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP162_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: резерв | | | |сумнівних боргів (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP162_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги: резерв | | | |сумнівних боргів (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP170_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: з | | | |бюджетом (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP170_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: з | | | |бюджетом (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP180_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: за | | | |виданими авансами (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP180_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: за | | | |виданими авансами (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP190_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: з | | | |нарахованих доходів | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP190_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: з | | | |нарахованих доходів | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP200_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: із | | | |внутрішніх розрахунків| | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP200_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |розрахунками: із | | | |внутрішніх розрахунків| | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP210_03 |Інша поточна |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP210_04 |Інша поточна |Числове | 15 (0 знаків після | |дебіторська | | коми) | |заборгованість (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP220_03 |Поточні фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |інвестиції (на початок| | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP220_04 |Поточні фінансові |Числове | 15 (0 знаків після | |інвестиції (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP230_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |національній валюті | | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP230_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |національній валюті | | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP231_03 |Вписуваний рядок - у |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. в касі (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP231_04 |Вписуваний рядок - у |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. в касі (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP240_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |іноземній валюті (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP240_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після | |еквіваленти: в | | коми) | |іноземній валюті (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP250_03 |Інші оборотні активи |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP250_04 |Інші оборотні активи |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP260_03 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP260_04 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP270_03 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP270_04 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP275_03 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 (0 знаків після | |Необоротні активи та | | коми) | |групи вибуття (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP275_04 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 (0 знаків після | |Необоротні активи та | | коми) | |групи вибуття (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP280_03 |Баланс (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP280_04 |Баланс (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| KERIVNYK |Керівник |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| BUHG |Головний бухгалтер |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |MEMO | | -----------------------------------------------------------------
22. Таблицю 22 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) викласти в
наступній редакції:
Таблиця 22. Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства
(пасив)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP300_03 |Статутний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP300_04 |Статутний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP310_03 |Пайовий капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP310_04 |Пайовий капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP320_03 |Додатковий вкладений |Числове | 15 (0 знаків після | |капітал (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP320_04 |Додатковий вкладений |Числове | 15 (0 знаків після | |капітал (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP330_03 |Інший додатковий |Числове | 15 (0 знаків після | |капітал (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP330_04 |Інший додатковий |Числове | 15 (0 знаків після | |капітал (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP340_03 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP340_04 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP350_03 |Нерозподілений |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток) (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP350_04 |Нерозподілений |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (непокритий | | коми) | |збиток) (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP360_03 |Неоплачений капітал |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP360_04 |Неоплачений капітал |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP370_03 |Вилучений капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP370_04 |Вилучений капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP375_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Накопичена курсова | | коми) | |різниця (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP375_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Накопичена курсова | | коми) | |різниця (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP380_03 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP380_04 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP385_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Частка меншості (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP385_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Частка меншості (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP400_03 |Забезпечення виплат |Числове | 15 (0 знаків після | |персоналу (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP400_04 |Забезпечення виплат |Числове | 15 (0 знаків після | |персоналу (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP410_03 |Інші забезпечення (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP410_04 |Інші забезпечення (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP415_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума страхових | | коми) | |резервів (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP415_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума страхових | | коми) | |резервів (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP416_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума часток | | коми) | |перестраховиків у | | | |страхових резервах (на| | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP416_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Сума часток | | коми) | |перестраховиків у | | | |страхових резервах (на| | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP420_03 |Цільове фінансування |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP420_04 |Цільове фінансування |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP430_03 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP430_04 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP440_03 |Довгострокові кредити |Числове | 15 (0 знаків після | |банків (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP440_04 |Довгострокові кредити |Числове | 15 (0 знаків після | |банків (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP450_03 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові зобов'язання| | коми) | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP450_04 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |фінансові зобов'язання| | коми) | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP460_03 |Відстрочені податкові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP460_04 |Відстрочені податкові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP470_03 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP470_04 |Інші довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP480_03 |Усього за розділом III|Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP480_04 |Усього за розділом III|Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP500_03 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |кредити банків (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP500_04 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після | |кредити банків (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP510_03 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP510_04 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після | |за довгостроковими | | коми) | |зобов'язаннями (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP520_03 |Векселі видані (на |Числове | 15 (0 знаків після | |початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP520_04 |Векселі видані (на |Числове | 15 (0 знаків після | |кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP530_03 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP530_04 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після | |заборгованість за | | коми) | |товари, роботи, | | | |послуги (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP540_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |одержаних авансів (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP540_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |одержаних авансів (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP550_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP550_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |бюджетом (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP560_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |позабюджетних платежів| | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP560_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |позабюджетних платежів| | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP570_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP570_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: зі | | коми) | |страхування (на кінець| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP580_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці (на | | | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP580_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |оплати праці (на | | | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP590_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |учасниками (на початок| | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP590_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: з | | коми) | |учасниками (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP600_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: із | | коми) | |внутрішніх розрахунків| | | |(на початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP600_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після | |за розрахунками: із | | коми) | |внутрішніх розрахунків| | | |(на кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP605_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу (на початок | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP605_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Зобов'язання, | | коми) | |пов'язані з | | | |необоротними активами | | | |та групами вибуття, | | | |утримуваними для | | | |продажу (на кінець | | | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP610_03 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |початок звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP610_04 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після | |зобов'язання (на | | коми) | |кінець звітного | | | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP620_03 |Усього за розділом IV |Числове | 15 (0 знаків після | |(на початок звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP620_04 |Усього за розділом IV |Числове | 15 (0 знаків після | |(на кінець звітного | | коми) | |періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP630_03 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на початок | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP630_04 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після | |періодів (на кінець | | коми) | |звітного періоду) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP640_03 |Баланс (на початок |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| BP640_04 |Баланс (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після | |звітного періоду) | | коми) | -----------------------------------------------------------------
23. Таблицю 23 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) викласти у
наступній редакції:
Таблиця 23. Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові
результати підприємства
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ торговця | | | |цінними паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після | |торговець цінними | | коми) | |паперами | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після | |звітного кварталу | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DATE |Дата складання звіту |Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP010_03 |Доход (виручка) від |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізації продукції | | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP010_04 |Доход (виручка) від |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізації продукції | | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP015_03 |Податок на додану |Числове | 15 (0 знаків після | |вартість (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP015_04 |Податок на додану |Числове | 15 (0 знаків після | |вартість (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP020_03 |Акцизний збір (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP020_04 |Акцизний збір (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP025_03 |Вільний рядок (інші |Числове | 15 (0 знаків після | |сплачувані збори або | | коми) | |податки з обороту) (за| | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP025_04 |Вільний рядок (інші |Числове | 15 (0 знаків після | |сплачувані збори або | | коми) | |податки з обороту) (за| | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP030_03 |Інші вирахування з |Числове | 15 (0 знаків після | |доходу (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP030_04 |Інші вирахування з |Числове | 15 (0 знаків після | |доходу (за попередній | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP035_03 |Чистий доход (виручка)|Числове | 15 (0 знаків після | |від реалізації | | коми) | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг) (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP035_04 |Чистий доход (виручка)|Числове | 15 (0 знаків після | |від реалізації | | коми) | |продукції (товарів, | | | |робіт, послуг) (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP040_03 |Собівартість |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізованої продукції| | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP040_04 |Собівартість |Числове | 15 (0 знаків після | |реалізованої продукції| | коми) | |(товарів, робіт, | | | |послуг) (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP050_03 |Валовий: прибуток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP050_04 |Валовий: прибуток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP055_03 |Валовий: збиток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP055_04 |Валовий: збиток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP060_03 |Інші операційні доходи|Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP060_04 |Інші операційні доходи|Числове | 15 (0 знаків після | |(за попередній період)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP061_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. дохід від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних | | | |унаслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP061_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. дохід від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів і | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних | | | |унаслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP070_03 |Адміністративні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP070_04 |Адміністративні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за попередній| | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP080_03 |Витрати на збут (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP080_04 |Витрати на збут (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP090_03 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP090_04 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за попередній| | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP091_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. витрати від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних | | | |унаслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP091_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. витрати від | | коми) | |первісного визнання | | | |біологічних активів | | | |сільськогосподарської | | | |продукції, одержаних | | | |унаслідок | | | |сільськогосподарської | | | |діяльності (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP100_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від операційної | | коми) | |діяльності: прибуток | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP100_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від операційної | | коми) | |діяльності: прибуток | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP105_03 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від операційної | | коми) | |діяльності: збиток (за| | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP105_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від операційної | | коми) | |діяльності: збиток (за| | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP110_03 |Доход від участі в |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталі (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP110_04 |Доход від участі в |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталі (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP120_03 |Інші фінансові доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP120_04 |Інші фінансові доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за попередній період)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP130_03 |Інші доходи (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP130_04 |Інші доходи (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP140_03 |Фінансові витрати (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP140_04 |Фінансові витрати (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP150_03 |Втрати від участі в |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталі (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP150_04 |Втрати від участі в |Числове | 15 (0 знаків після | |капіталі (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP160_03 |Інші витрати (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP160_04 |Інші витрати (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP165_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Прибуток (збиток) від | | коми) | |впливу інфляції на | | | |монетарні статті (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP165_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Прибуток (збиток) від | | коми) | |впливу інфляції на | | | |монетарні статті (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP170_03 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: | | | |прибуток (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP170_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: | | | |прибуток (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP175_03 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: збиток | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP175_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності до | | | |оподаткування: збиток | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP176_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. прибуток від | | коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або прибуток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття унаслідок | | | |припинення діяльності | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP176_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. прибуток від | | коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або прибуток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття унаслідок | | | |припинення діяльності | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP177_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. збиток від | | коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або збиток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття унаслідок | | | |припинення діяльності | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP177_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після | |т. ч. збиток від | | коми) | |припиненої діяльності | | | |та/або збиток від | | | |переоцінки необоротних| | | |активів та групи | | | |вибуття унаслідок | | | |припинення діяльності | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP180_03 |Податок на прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP180_04 |Податок на прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP185_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Дохід з податку на | | коми) | |прибуток від звичайної| | | |діяльності (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP185_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Дохід з податку на | | коми) | |прибуток від звичайної| | | |діяльності (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP190_03 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності: прибуток | | | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP190_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності: прибуток | | | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP195_03 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності: збиток (за| | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP195_04 |Фінансові результати |Числове | 15 (0 знаків після | |від звичайної | | коми) | |діяльності: збиток (за| | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP200_03 |Надзвичайні: доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP200_04 |Надзвичайні: доходи |Числове | 15 (0 знаків після | |(за попередній період)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP205_03 |Надзвичайні: витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP205_04 |Надзвичайні: витрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за попередній період)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP210_03 |Податки з |Числове | 15 (0 знаків після | |надзвичайного прибутку| | коми) | |(за звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP210_04 |Податки з |Числове | 15 (0 знаків після | |надзвичайного прибутку| | коми) | |(за попередній період)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP215_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Частка меншості (за | | коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP215_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Частка меншості (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP220_03 |Чистий: прибуток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP220_04 |Чистий: прибуток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP225_03 |Чистий: збиток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP225_04 |Чистий: збиток (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP226_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Забезпечення | | коми) | |матеріального | | | |заохочення (за звітний| | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP226_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після | |Забезпечення | | коми) | |матеріального | | | |заохочення (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP230_03 |Матеріальні затрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP230_04 |Матеріальні затрати |Числове | 15 (0 знаків після | |(за попередній період)| | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP240_03 |Витрати на оплату |Числове | 15 (0 знаків після | |праці (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP240_04 |Витрати на оплату |Числове | 15 (0 знаків після | |праці (за попередній | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP250_03 |Відрахування на |Числове | 15 (0 знаків після | |соціальні заходи (за | | коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP250_04 |Відрахування на |Числове | 15 (0 знаків після | |соціальні заходи (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP260_03 |Амортизація (за |Числове | 15 (0 знаків після | |звітний період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP260_04 |Амортизація (за |Числове | 15 (0 знаків після | |попередній період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP270_03 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за звітний | | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP270_04 |Інші операційні |Числове | 15 (0 знаків після | |витрати (за попередній| | коми) | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP280_03 |Разом (за звітний |Числове | 15 (0 знаків після | |період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP280_04 |Разом (за попередній |Числове | 15 (0 знаків після | |період) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP300_03 |Середньорічна |Числове | 15 (0 знаків після | |кількість простих | | коми) | |акцій (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP300_04 |Середньорічна |Числове | 15 (0 знаків після | |кількість простих | | коми) | |акцій (за попередній | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP310_03 |Скоригована |Числове | 15 (0 знаків після | |середньорічна | | коми) | |кількість простих | | | |акцій (за звітний | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP310_04 |Скоригована |Числове | 15 (0 знаків після | |середньорічна | | коми) | |кількість простих | | | |акцій (за попередній | | | |період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP320_03 |Чистий прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(збиток) на одну | | коми) | |просту акцію (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP320_04 |Чистий прибуток |Числове | 15 (0 знаків після | |(збиток) на одну | | коми) | |просту акцію (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP330_03 |Скоригований чистий |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (збиток) на | | коми) | |одну просту акцію (за | | | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP330_04 |Скоригований чистий |Числове | 15 (0 знаків після | |прибуток (збиток) на | | коми) | |одну просту акцію (за | | | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP340_03 |Дивіденди на одну |Числове | 15 (0 знаків після | |просту акцію (за | | коми) | |звітний період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FP340_04 |Дивіденди на одну |Числове | 15 (0 знаків після | |просту акцію (за | | коми) | |попередній період) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PRIM |Примітки |MEMO | | -----------------------------------------------------------------
24. В таблицю 1.5 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) доповнити
полем наступного змісту:
------------------------------------------------------------------ 360 |Договір на придбання цінних паперів, за яким | |відповідальність несе торговець цінними паперами | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: