open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 18 вересня 2002 р. N 1395

Київ
Про створення національного

фонду нормативних документів

З метою удосконалення інформаційного забезпечення державних
органів, підприємств, установ, організацій і громадян у сфері
технічного регулювання Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати пропозицію Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації, погоджену із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади, про створення
національного фонду нормативних документів.
2. Затвердити Положення про національний фонд нормативних
документів (додається).
3. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції, іншим центральним органам виконавчої влади, які
створюють фонди нормативних документів у відповідних сферах
діяльності, враховувати щороку під час формування бюджетних
запитів потребу в коштах на створення і функціонування відповідно
головного фонду нормативних документів та фондів нормативних
документів зазначених органів виконавчої влади виходячи з
фінансових ресурсів, що передбачаються для виконання завдань і
функцій цих органів.
Міністерству фінансів передбачати під час підготовки проектів
Державного бюджету України на підставі аналізу бюджетних запитів
центральних органів виконавчої влади видатки на створення і
функціонування головного фонду нормативних документів та фондів
нормативних документів центральних органів виконавчої влади.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 вересня 2002 р. N 1395
ПОЛОЖЕННЯ

про національний фонд нормативних документів

1. Національний фонд нормативних документів (далі -
національний фонд) формується з нормативно-правових актів,
нормативних та інших документів, що встановлюють правила, загальні
принципи, вимоги чи характеристики різного виду діяльності або її
результатів у сфері технічного регулювання, для багаторазового їх
використання державними органами, а також підприємствами,
установами, організаціями і громадянами.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні,
наведеному у Законах України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ) та
"Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ).
3. Національний фонд складається з документів:
головного фонду нормативних документів (далі - головний
фонд);
фондів нормативних документів центральних органів виконавчої
влади та інших суб'єктів, що займаються стандартизацією (далі -
фонди органів виконавчої влади та інших суб'єктів).
4. Головний фонд створюється Держстандартом і ведеться
Українським науково-дослідним інститутом стандартизації,
сертифікації та інформатики.
5. Для формування та функціонування національного фонду
Держстандарт забезпечує:
централізований облік відомостей про документи національного
фонду;
організацію формування, зберігання, систематизації та
актуалізації нормативних документів головного фонду;
здійснення науково-методичної координації щодо створення та
ефективного функціонування фондів органів виконавчої влади та
інших суб'єктів;
взаємодію з міжнародними (регіональними) організаціями із
стандартизації, метрології та оцінки відповідності (далі -
міжнародні (регіональні) організації).
6. Головний фонд формується з таких документів:
технічні регламенти з підтвердження відповідності та інші
нормативно-правові акти, що встановлюють вимоги до продукції,
процесів чи послуг;
національні нормативні документи;
нормативні документи міжнародних та регіональних організацій;
стандарти інших держав;
міжнародні договори з питань стандартизації, метрології,
оцінки відповідності та акредитації у сфері технічного
регулювання;
офіційні бібліографічні та інформаційні видання
Держстандарту, міжнародних (регіональних) організацій;
інформаційні видання всіх інших фондів нормативних
документів;
інші нормативні документи у сфері стандартизації, метрології
та оцінки відповідності.
Положення про головний фонд нормативних документів
затверджується Держстандартом.
7. Для формування та функціонування фондів органів виконавчої
влади та інших суб'єктів центральні органи виконавчої влади та
інші суб'єкти, що займаються стандартизацією, забезпечують:
накопичення нормативних документів, їх зберігання,
систематизацію та актуалізацію;
взаємодію з головним фондом нормативних документів, зокрема
шляхом надання довідкової та бібліографічної інформації;
надання користувачам інформації про документи та їх копій.
Фонди органів виконавчої влади та інших суб'єктів формуються
з технічних регламентів та інших нормативно-правових актів,
національних нормативних документів, документів міжнародних
(регіональних) організацій, бібліографічних та інформаційних
видань у відповідних сферах діяльності.
Положення про зазначені фонди затверджуються центральними
органами виконавчої влади та іншими суб'єктами, що займаються
стандартизацією, відповідно до рекомендацій Держстандарту.
8. Обов'язковим є створення фондів нормативних документів у
таких сферах, як будівництво та будівельна індустрія, зв'язок та
інформатизація, охорона довкілля, охорона здоров'я, охорона праці,
транспорт, фітосанітарія та ветеринарія, ядерна безпека.
9. Порядок надання фондами нормативних документів
інформаційних послуг визначається положеннями про ці фонди.
Кошти, отримані від надання інформаційних послуг,
спрямовуються на забезпечення функціонування фондів відповідно до
законодавства.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: