open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.03.2003  № 124


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2003 р.
за № 353/7674

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
(частина II)

{Частина I}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 530 від 03.12.2003
№ 160 від 06.04.2004
№ 276 від 17.06.2004
№ 458 від 29.09.2004
№ 642 (від 15.12.2004
№ 99 від 31.03.2005
№ 194 від 27.05.2005
№ 223  від 16.06.2005
№ 22 від 27.01.2006}

{Додатково див. Листи Національного банку
№ 28-311/1012-2536 від 10.03.2006
№ 40-116/430-1348  від 06.02.2006}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 179 від 15.05.2006
№ 466 від 19.12.2006
№ 255 від 12.07.2007
№ 415 від 19.11.2007
№ 188 від 27.06.2008}

{Додатково див. Листи Національного банку
№ 63-102/710-17241 від 05.12.2008
№ 40-511/5545-18184 від 19.12.2008
№ 40-511/5554-18225 від 22.12.2008}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 434 від 18.12.2008
№ 204 від 09.04.2009
№ 313 від 28.05.2009
№ 679 від 17.11.2009
№ 244 від 26.05.2010}

{Додатково див. Лист Національного банку № 40-111/4579-16476 від 23.09.2010}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 541 від 13.12.2010
№ 162  від 24.05.2011
№ 438 від 12.12.2011}

{Додатково див. Лист Національного банку № 40-117/2808-6412 від 27.06.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 225 від 08.06.2012
№ 516 від 10.12.2012}

{У тексті форм і пояснень щодо їх заповнення розділів 1 і 2 цифри "200_" замінено цифрами "20_" згідно з Постановою Національного банку № 313 від 28.05.2009}

{У тексті Правил та додатках до них слово “область” в усіх відмінках замінено словом “регіон” у відповідних відмінках, крім слів “Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області”; слово “керівник” замінено словами “голова правління (ради директорів)” згідно з Постановою Національного банку № 438 від 12.12.2011}

{У тексті Правил та додатках до них слова “в обласному розрізі” замінено словами “в регіональному розрізі” згідно з Постановою Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{У тексті Правил та додатках до них слова “Департамент статистики та звітності” в усіх відмінках замінено словами “Департамент статистики, аналізу та прогнозування” у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Форма № 381 (місячна)
Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку

{Форма № 381 в редакції Постанови НБУ № 276 від 17.06.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 642 від 15.12.2004, № 223 від 16.06.2005; в редакції Постанови Національного банку № 179 від 15.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 434 від 18.12.2008, № 162  від 24.05.2011, № 516 від 10.12.2012}

Форма № 381А (місячна)
Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

{Форма № 381А в редакції Постанови НБУ № 276 від 17.06.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 223 від 16.06.2005, № 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку № 179 від 15.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 434 від 18.12.2008, № 679 від 17.11.2009, № 162  від 24.05.2011}

(Форму № 381Д виключено на підставі Постанови НБУ № 276 від 17.06.2004)

Пояснення щодо заповнення форм № 381, № 381А
Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

Частина 1. Загальні положення щодо складання звіту за формою № 381

1. Під час складання звіту слід керуватися:

Положенням про порядок формування обов'язкових резерів для банків України та філій іноземних банків в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 № 91 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за № 312/12186;

{Абзац другий пункту 1 частини 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

статтями 15, 25, 26 Закону України "Про Національний банк України" і статтею 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

постановами Правління Національного банку України з окремих питань формування обов'язкових резервів.

2. Банки України формують обов'язкові резерви, ураховуючи встановлені нормативи обов'язкового резервування до зобов'язань щодо залучених банком коштів, у цілому за зведеним балансом банку - юридичної особи з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії.

{Абзац перший пункту 2 частини 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Філії іноземних банків в Україні формують обов'язкові резерви за даними балансу філій.

{Пункт 2 частини 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Розрахункова сума коштів обов'язкових резервів за встановлений період резервування в грошовій одиниці України має зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України в розмірі, визначеному Правлінням Національного банку України, та/або в разі прийняття Правлінням Національного банку України рішення щодо порядку формування і зберігання коштів обов'язкового резервування на окремому рахунку в Національному банку України має перераховуватися на окремий рахунок, відкритий у Національному банку України.

3. За умови встановлення порядку зберігання коштів обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в Національному банку України банки мають забезпечувати щоденно на початок операційного дня на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку України встановлений за окремим рішенням Правління Національного банку України для звітного періоду резервування обсяг обов'язкових резервів, визначений у процентному відношенні до суми обов'язкових резервів за попередній звітний період резервування.

4. Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком коштів, залучених від банків-резидентів, міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

До залучених банками коштів належать кошти, які обліковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках юридичних і фізичних осіб, а також залучені кошти, що належать юридичним і фізичним особам й відображені в балансі банку на інших рахунках бухгалтерського обліку.

До складу зобов'язань за звітом форми № 381 включаються кошти, які обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку:

1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 - (пасивне сальдо), (1612 плюс 1615/1 мінус 1616/1) мінус (1512 плюс 1515/1 мінус 1516/1) - (пасивне сальдо), (1613 плюс 1615/2 мінус 1616/2) мінус (1513 плюс 1515/2 мінус 1516/2) - (пасивне сальдо), 1617 мінус 1517 - (пасивне сальдо), (1621* плюс 1622*) мінус (1521* плюс 1522*) - (пасивне сальдо), (1623* плюс 1625/1* мінус 1626/1*) мінус (1523* плюс 1525/1* мінус 1526/1*) - (пасивне сальдо), (1624* плюс 1625/2* мінус 1626/2*) мінус (1524* плюс 1525/2* мінус 1526/2*) - (пасивне сальдо), 1627* мінус 1527* - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 - (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610 плюс 2611 плюс 2617/1 мінус 2616/1 - (пасивне сальдо), 2615 плюс 2617/2 мінус 2616/2 - (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630 плюс 2637/1 мінус 2636/1 - (пасивне сальдо), 2635 плюс 2637/2 мінус 2636/2 - (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2650 (пасивний залишок), 2651 плюс 2653/1 мінус 2656/1 - (пасивне сальдо), 2652 плюс 2653/2 мінус 2656/2 - (пасивне сальдо), 2655 (пасивний залишок), 2700** плюс 2707/1** мінус 2706/1** - (пасивне сальдо), 2701** плюс 2707/2** мінус 2706/2** - (пасивне сальдо), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809) - (пасивне сальдо), 2903, 2920 (пасивне сальдо), 2924 (пасивне сальдо), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 - (пасивне сальдо), 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 - (пасивне сальдо), 3320 плюс 3327 мінус 3326 - (пасивне сальдо), 3330 плюс 3337 мінус 3336 - (пасивне сальдо), 3340 плюс 3347 мінус 3346 - (пасивне сальдо), 3630, 3631, 3705 (пасивне сальдо), 3720 мінус 3710 - (пасивне сальдо), 3739 (пасивне сальдо).

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 152, 161, 162, 261, 263, 265 і 270 здійснюється з урахуванням обліку неамортизованого дисконту (премії) у розрізі аналітичних рахунків окремо за короткостроковими (1) та довгостроковими (2) коштами.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 161 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-резидентів, і коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 152, 162 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів (*).

Розрахунок зобов'язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами,

залученими від інших фінансових організацій-нерезидентів (**).

Довідкові дані відображаються у вихідних інформаційних таблицях зазначеного звіту.

5. Обсяг обов'язкових резервів банк розраховує за звітний період резервування, виходячи з установлених нормативів обов'язкового резервування до загальної суми залучених коштів у національній та в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах).

6. Сума зобов'язань банку, що береться для розрахунку обов'язкових резервів, і залишки коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України за вихідні й святкові дні визначаються на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня банку, що передував вихідним чи святковим дням.

7. Сума залишків коштів, що береться для розрахунку обов'язкових резервів за відповідний звітний період резервування, визначається за формулою середньоарифметичної величини:

де Ld - середньоарифметичні залишки коштів, що використовуються для розрахунку обов'язкових резервів за звітний період резервування;

L1, 2, 3, ... - сума залишків коштів за визначеним об'єктом резервування за станом на кожне число (дату) звітного періоду;

Ln - сума залишків коштів за визначеним об'єктом резервування на початок останнього календарного дня звітного періоду;

n - кількість календарних днів у звітному періоді резервування.

8. Банк протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування засобами електронного зв'язку подає відповідному територіальному управлінню Національного банку України (далі - територіальне управління) довідку про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку згідно з формою № 381.

{Абзац другий пункту 8 частини 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

9. Територіальне управління звіряє одержану інформацію з даними щоденного балансу банку і визначає правильність дотримання ним вимог щодо формування обов'язкових резервів.

Територіальне управління на третій робочий день після звітного періоду подає Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку та Департаменту пруденційного нагляду (через Центральну розрахункову палату Національного банку України) перевірений звіт про залучені банками кошти і розрахунок обов'язкових резервів у розрізі банків - юридичних осіб відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку Україні про формування обов'язкових резервів.

{Абзац другий пункту 9 частини 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

10. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування обов'язкових резервів є виконаними, якщо:

на його кореспондентському рахунку в Національному банку України зберігається середньоарифметична сума залишків коштів за звітний період у розмірі, який дорівнює або більший, ніж фактична середньоарифметична сума обов'язкових резервів;

на його кореспондентському рахунку в Національному банку України щоденно на початок операційного дня зберігається обсяг коштів у розмірі, установленому Національним банком України, з урахуванням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні звітного періоду резервування.

11. Сума недорезервованих банком коштів за звітний період резервування визначається як від'ємна різниця між середньоарифметичною сумою обов'язкових резервів і розрахованою середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України у відповідному звітному періоді резервування.

Розрахунок середньоарифметичної суми обов'язкових резервів здійснюється на підставі довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку за формою № 381.

12. Територіальне управління, крім контролю за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування за звітний період резервування, здійснює щоденний контроль за дотриманням банком вимоги щодо обсягу обов'язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, шляхом порівняння залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України із щоденним на початок операційного дня обсягом коштів, що встановлюється Національним банком України для відповідного звітного періоду резервування.

13. За недотримання банком порядку формування обов'язкових резервів Національний банк України застосовує адекватні заходи впливу відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань застосування до банків заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Частина 2. Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України та особливості складання звіту за формою № 381А

1. У разі прийняття Правлінням Національного банку України рішення щодо зберігання коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України банк не пізніше трьох робочих днів після введення в дію цього рішення має перерахувати кошти обов'язкових резервів, сформованих у звітному періоді, що передує тому звітному періоду, у якому рішення набирає чинності, та розрахованих згідно з вимогами частини 1 цього пояснення, на окремий рахунок, відкритий у територіальному управлінні.

2. Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України подається банком територіальному управлінню за формою № 381-А протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування засобами електронного зв'язку.

{Абзац другий пункту 2 частини 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

3. Територіальне управління на третій робочий день після звітного періоду подає Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку та Департаменту пруденційного нагляду (через Центральну розрахункову палату Національного банку України) перевірений звіт про залучені банками кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України в розрізі банків - юридичних осіб відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України про формування обов'язкових резервів.

{Абзац перший пункту 3 частини 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Територіальні управління Національного банку України здійснюють контроль за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання обов'язкового резервування за звітний період, резервування на підставі балансу банку за звітний період, порівнюючи:

{Абзац другий пункту 3 частини 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

суму коштів обов'язкових резервів, яка визначена на підставі встановлених нормативів обов'язкового резервування, із загальною сумою фактичних середньоарифметичних залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України за відповідний звітний період резервування та коштів, що перераховані на окремий рахунок у Національному банку України, згідно з наданою банком довідкою про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України;

залишки коштів на окремому рахунку в Національному банку України з обсягом коштів обов'язкових резервів, який має бути перерахований на окремий рахунок у розмірі, установленому Національним банком України, згідно з наданою банком довідкою про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України на відповідний період, ураховуючи своєчасність та обсяг їх перерахування;

залишки коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України із щоденним на початок операційного дня обсягом коштів, що встановлюється Національним банком України для відповідного звітного періоду резервування.

4. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування обов'язкових резервів уважаються виконаними, якщо:

банк своєчасно та в повному розмірі перерахував на окремий рахунок у Національному банку України суму обов'язкових резервів;

сума коштів, що перерахована на окремий рахунок у Національному банку України, та фактична середньоарифметична сума залишків коштів за звітний період на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України дорівнює або більша, ніж фактична середньоарифметична сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами;

на його кореспондентському рахунку в Національному банку щоденно на початок операційного дня зберігається обсяг коштів у розмірі, установленому Національним банком, з урахуванням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні звітного періоду резервування.

5. Якщо залишок коштів на окремому рахунку в Національному банку України за відповідний звітний період резервування перевищує встановлені нормативи обов'язкового резервування щодо залучених банком коштів, то територіальне управління протягом трьох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування повертає банку ту суму коштів, на яку перевищено встановлені нормативи.

6. У разі зростання обсягів залучених банком коштів порівняно із попереднім звітним періодом резервування банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення звітного періоду резервування перерахувати на окремий рахунок, відкритий у Національному банку України, суму коштів обов'язкового резервування відповідно до встановлених нормативів.

7. Під час визначення сум, які зазначаються у звіті, слід ураховувати таке.

У рядку 31 “Сума коштів обов’язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно” зазначається сума обов’язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно на початок операційного дня, а саме залишок коштів обов’язкових резервів, який розраховано як обсяг обов’язкових резервів, що сформований за попередній звітний період резервування згідно з установленими нормативами, помножений на установлений процент.

У рядку "32  Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 3 - рядок 31)" зазначається щоденна сума відхилення залишків коштів на кореспондентському рахунку банку від визначеного обсягу обов'язкових резервів, який має щоденно зберігатися на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня.

В останній колонці рядка 5 ("Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України") зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що зберігається на окремому рахунку в Національному банку на останню дату звітного періоду резервування. У рядку 6 ("Відхилення") зазначаються суми коштів, що розраховані як різниця між рядками 5 і 4. У рядку 7 ("Відхилення") зазначаються суми коштів, що розраховані за наведеною формулою.

{Пояснення до форм № 381, № 381А в редакції Постанови НБУ № 276 від 17.06.2004, із змінами внесеними згідно з Постановами НБУ № 642 від 15.12.2004, № 99 від 31.03.2005, № 223 від 16.06.2005, № 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку № 179 від 15.05.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 679 від 17.11.2009, № 162 від 24.05.2011, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

Форма № 391 (місячна)
Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

{Форма № 391 в редакції Постанов Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 466 від 19.12.2006}

Пояснення щодо заповнення форми № 391
Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)

1. Звіт передбачає надання банками даних про стан портфеля цінних паперів банків у розрізі секторів економіки емітентів, кодів валют та початкових строків погашення.

2. Під час складання звіту доцільно користуватися:

Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 № 96 (зі змінами);

Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), зі змінами.

3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

4. Дані про цінні папери, емітовані резидентами та нерезидентами, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, інституційних секторів економіки K072, коду валюти R030, початкових строків погашення S183 та параметра аналітичного обліку R011.

Параметр строків погашення S183 має такі значення:

на вимогу;

до 365 (366) днів [у тому числі овернайт (на 1 день), від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 31 дня, від 32 до 92 днів, від 93 до 183 днів, від 184 до 274 днів, від 275 днів до 365 (366) днів];

від 366 (367) до 2 років [у тому числі від 366 (367) до 548 (549) днів, від 549 (550) до 2 років];

більше 2 до 3 років;

більше 3 до 5 років;

більше 5 до 10 років;

понад 10 років.

Параметр аналітичного обліку R011 визначає розподіл рахунків з обліку неамортизованої премії та дисконту, переоцінки вартості цінних паперів, нарахованих доходів за цінними паперами в портфелі банку в частині основних сум відповідних видів цінних паперів.

5. Показники колонки 1 у рядках 1-9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2-5. Показники колонок 1-5 у рядках 1 і 5 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 і 4, 7 і 8.

6. Показники форми відображаються в окремих звітних документах у розрізі параметрів аналітичного обліку, зазначених у пункті 4.

7. Показники форми складаються за таким розрахунком:

№ з/п

Назва показника

Розрахунок показника (залишки коштів на кінець періоду за рахунками)

1

2

3

1

I. Цінні папери, крім акцій, у портфелі банку* - усього, у тому числі:

сума рядків 2, 5 і 8

2

1) торговий портфель*:

сума рядків 3 і 4

3

цінні папери*, крім акцій

рахунки 1400, 1401, 1402, 1403, 1404 (1405АП, 1406КА, 1407)**;
рахунки 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 (3015АП, 3016КА, 3017)**

4

нараховані доходи за цінними паперами*, крім акцій

рахунки (1408, 3018)**

5

2) на продаж*:

сума рядків 6 і 7

6

цінні папери*, крім акцій

рахунки 1410, 1411, 1412, 1413, 1414 (1415АП, 1416КА, 1417)**;
рахунки 1430, 1435АП, 1436КА, 1437;
рахунки 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 (3115АП, 3116КА, 3117)**

7

нараховані доходи за цінними паперами*, крім акцій

рахунки 1438 (1418, 1419, 3118, 3119)**

8

3) до погашення*:

сума рядків 9 і 10

9

цінні папери*, крім акцій

рахунки 1420, 1421, 1422, 1423, 1424 (1426КА, 1427)**;
рахунки 1440, 1446КА, 1447;
рахунки 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 (3216КА, 3217)**

10

нараховані доходи за цінними паперами*, крім акцій

рахунок 1448; рахунки (1428, 1429, 3218, 3219)**

11

II. Акції в портфелі банку та інші форми участі в капіталі* - усього, у тому числі:

сума рядків 12, 15 і 20

12

1) торговий портфель*:

сума рядків 13 і 14

13

акції та інші цінні папери*

рахунки 3002, 3003, 3005, 3007АП**

14

нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами*

рахунок 3008**

15

2) на продаж*:

сума рядків 16, 17, 18 і 19

16

акції та інші цінні папери*

рахунки 3102, 3103, 3105, 3107АП**

17

нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами*

рахунок 3108**

18

інвестиції в асоційовані компанії на продаж*

рахунки 3122, 3123, 3125;
рахунки 3132, 3133, 3135

19

нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії на продаж*

рахунки (3128, 3138)**

20

3) інвестиції в асоційовані компанії:*

сума рядків 21 і 22

21

інвестиції в асоційовані компанії*

рахунки 4102, 4103, 4105;
рахунки 4202, 4203, 4205

22

нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії*

рахунок 4208**

23

III. Резерв під знецінення цінних паперів - усього, у тому числі:

сума рядків 24 і 25

24

на продаж

рахунки 1490КА, 1492КА, 3190КА, 3191КА

25

до погашення

рахунки 1491КА, 1493КА, 3290КА, 3291КА

__________
* У відповідних розрізах.
** За аналітичним обліком з урахуванням аналітичного параметра R011.

{Форма № 391 в редакції Постанов Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006}

Форма № 401 (квартальна)
ДАНІ
про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку

{Форма № 401 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 679 від 17.11.2009; в редакції Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 401
Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку

Звітність подається банками - юридичними особами, що є членами/учасниками платіжних систем з урахуванням операцій, які здійснені з використанням платіжних карток, розповсюджених іншими банками за агентськими договорами.

Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

Дані повідомляються в розрізі платіжних систем (груп платіжних систем) за фізичними та юридичними особами (у цій формі юридичні особи - це також фізичні особи - підприємці та представництва юридичних осіб - нерезидентів).

Звіт складається на підставі даних, наданих банку процесинговими центрами, та власної інформації, отриманої з автоматизованих карткових систем банку (модулів емісії та еквайрингу платіжних карток, автоматизованої карткової системи Національної системи масових електронних платежів тощо).

Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

У формі зазначаються дані за звітний квартал.

Частина 1. Операції з отримання готівки

Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість операцій і суми готівки, яка отримана клієнтами банку - держателями платіжних карток, у власній мережі банку та через платіжні пристрої інших банків (резидентів і нерезидентів). У цій формі не враховуються дані щодо отримання готівки клієнтами банку - держателями платіжних карток з поточних рахунків без застосування платіжних карток (у разі закінчення терміну дії картки, втрати картки, виходу картки з ладу тощо).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість операцій з отримання готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

Колонка 4 - зазначається загальна сума операцій з отримання готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Колонки 5, 7 - зазначається кількість операцій з отримання готівки в національній валюті, що здійснені у власній мережі банку (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 6, 8 - зазначається сума операцій з отримання готівки в національній валюті, що здійснені у власній мережі банку (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 9, 11 - зазначається кількість операцій з отримання готівки в іноземній валюті, що здійснені у власній мережі банку (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 10, 12 - зазначається сума операцій з отримання готівки в іноземній валюті, що здійснені у власній мережі банку (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 13, 15 - зазначається кількість операцій з отримання готівки в національній валюті, що здійснені в мережі інших банків-резидентів (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 14, 16 - зазначається сума операцій з отримання готівки в національній валюті, що здійснені в мережі інших банків-резидентів (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 17, 19 - зазначається кількість операцій з отримання готівки в іноземній валюті, що здійснені в мережі банків-нерезидентів (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 18, 20 - зазначається сума операцій з отримання готівки в іноземній валюті, що здійснені в мережі банків-нерезидентів (через банкомати та інші пристрої) із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

У колонках 10, 12, 18, 20 зазначається гривневий еквівалент сум операцій, що здійснені в іноземній валюті із застосуванням платіжних карток, у перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату відображення операцій за рахунком.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість і сума операцій з отримання готівки фізичними особами за платіжними системами. Є підсумком даних рядків 1.1 - 1.7.

Рядок 2 - зазначаються загальна кількість і сума операцій з отримання готівки юридичними особами за платіжними системами. Є підсумком даних рядків 2.1 - 2.7.

Рядок 3 - зазначаються загальна кількість і сума операцій з отримання готівки в розрізі клієнтів (фізичні та юридичні особи). Є підсумком даних рядків 1 і 2.

Частина 2. Безготівкові платежі

Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість і суми безготівкових розрахунків, що здійснені із застосуванням платіжних пристроїв [платіжні термінали (імпринтери), банкомати з функцією переказу коштів] і мережі Інтернет, із використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість безготівкових операцій, що здійснені із застосуванням платіжних пристроїв і мережі Інтернет, із використанням платіжних карток. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Колонка 4 - зазначається загальна сума безготівкових платежів, що здійснені із застосуванням платіжних пристроїв і мережі Інтернет, із використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Колонки 5, 7, 9 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені у власній мережі банку.

Колонки 6, 8, 10 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені у власній мережі банку.

Колонки 11, 13, 15 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені в мережі інших банків-резидентів.

Колонки 12, 14, 16 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені в мережі інших банків-резидентів.

Колонки 17, 19, 21 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені в мережі банків-нерезидентів.

Колонки 18, 20, 22 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені в мережі банків-нерезидентів.

У колонках 9, 10, 15, 16, 21, 22 зазначається кількість і сума безготівкових операцій, здійснених у мережі Інтернет, а також із використанням реквізитів платіжних карток: телефоном, поштою тощо.

У колонках 18, 20, 22 зазначається гривневий еквівалент сум операцій, що здійснені в іноземній валюті із застосуванням платіжних карток, у перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату відображення операцій за рахунком.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість і сума безготівкових операцій, здійснених фізичними особами за платіжними системами. Є підсумком даних рядків 1.1 - 1.7.

Рядок 2 - зазначаються загальна кількість і сума безготівкових операцій, здійснених юридичними особами за платіжними системами. Є підсумком даних рядків 2.1 - 2.7.

Рядок 3 - зазначаються загальна кількість і сума безготівкових операцій, здійснених у розрізі клієнтів (фізичні та юридичні особи). Є підсумком даних рядків 1 і 2.

Частина 3. Операції за платіжною схемою

У цій частині звіту зазначаються кількість та сума операцій із використанням платіжних карток, що здійснені клієнтами банку - держателями платіжних карток із:

дебетовою функцією, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами за рахунок коштів, які обліковуються на його рахунку або на рахунку емітента, та наданого банком овердрафту;

кредитною функцією, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за кредитною платіжною схемою за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії), а також з умовою відстроченого дебетування.

У цій частині звіту не враховуються дані щодо здійснення операцій клієнтами банку - держателями платіжних карток з поточних рахунків без застосування платіжних карток (у разі закінчення терміну дії картки, втрати картки, виходу картки з ладу тощо).

Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 3 - зазначається загальна кількість здійснених операцій із використанням платіжних карток з дебетовою та кредитною функціями, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7.

Колонка 4 - зазначається загальна сума безготівкових платежів та операцій з отримання готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток з дебетовою та кредитною функціями, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8.

Колонки 5, 7 - зазначається кількість безготівкових платежів та операцій з отримання готівки в національній та іноземній валюті, що здійснені із застосуванням платіжних карток з дебетовою і кредитною функцією, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

Колонки 6, 8 - зазначається сума безготівкових платежів та операцій з отримання готівки в національній та іноземній валюті, що здійснені із застосуванням платіжних карток з дебетовою і кредитною функцією, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку.

У колонках 6, 8 зазначається гривневий еквівалент сум операцій, що здійснені в іноземній валюті із застосуванням платіжних карток, у перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату відображення операцій за рахунком.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість та сума операцій за платіжними схемами з дебетовою та кредитною функціями; є підсумком даних рядків 1.1 і 1.2. Сума цього рядка має дорівнювати загальному підсумку частин 1 та 2 цієї форми звітності.

{Пояснення щодо заповнення форми № 401 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 188  від 27.06.2008, № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

Форма № 402 (квартальна)
ДАНІ
про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через платіжні пристрої банку

{Форма № 402 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 415 від 19.11.2007; в редакції Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 402
Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через платіжні пристрої банку

Звітність подається банками - юридичними особами, що є членами/учасниками платіжних систем і банками-агентами з видачі готівки.

Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

Звіт складається на підставі даних, поданих банку процесинговими центрами, та власної інформації, отриманої з автоматизованих карткових систем банку (модулів емісії та еквайрингу платіжних карток, автоматизованої карткової системи Національної системи масових електронних платежів тощо).

Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

У формі зазначаються дані за звітний квартал.

Частина 1. Операції з видачі готівки

Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість і суми операцій з видачі готівки із застосуванням платіжних пристроїв банку держателями карток - клієнтами цього банку і держателями платіжних карток інших емітентів у розрізі платіжних систем та емітентів (резидентів і нерезидентів). У цій формі не враховуються дані щодо отримання готівки клієнтами банку - держателями платіжних карток з поточних рахунків без застосування платіжних карток (у разі закінчення строку дії картки, втрати картки, виходу картки з ладу тощо).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість операцій із видачі готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток через платіжні пристрої  банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Колонка 4 - зазначається загальна сума операцій із видачі готівки, що здійснені із застосуванням платіжних карток через платіжні пристрої банку. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Колонки 5, 7 - зазначається кількість операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банком.

Колонки 6, 8 - зазначається сума операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банком.

Колонки 9, 11 - зазначається кількість операцій із видачі готівки в іноземній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банком.

Колонки 10, 12 - зазначається сума операцій із видачі готівки в іноземній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банком.

Колонки 13, 15 - зазначається кількість операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) іншими банками-резидентами.

Колонки 14, 16 - зазначається сума операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) іншими банками-резидентами.

Колонки 17, 19 - зазначається кількість операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банками-нерезидентами.

Колонки 18, 20 - зазначається сума операцій із видачі готівки в національній валюті, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банками-нерезидентами.

Колонки 21 - зазначається кількість операцій із видачі готівки в іноземній валюті, що здійснені через платіжні термінали банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банками-нерезидентами.

Колонки 22 - зазначається сума операцій із видачі готівки в іноземній валюті, що здійснені через платіжні термінали банку за картками, емітованими (розповсюдженими) банками-нерезидентами.

У колонках 10, 12, 22 зазначається гривневий еквівалент сум операцій, що здійснені в іноземній валюті із застосуванням платіжних карток, у перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату відображення операцій за рахунком.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість і сума операцій із видачі готівки за платіжними системами, що здійснені через власні банкомати та інші пристрої банку. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1 - 1.7.

Частина 2. Безготівкові платежі

Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість і суми безготівкових платежів, що здійснені із застосуванням платіжних пристроїв банку (платіжні термінали (імпринтери), банкомати з функцією переказу коштів) і мережі Інтернет держателями карток - клієнтами цього банку і держателями платіжних карток інших емітентів, у розрізі платіжних систем та емітентів (резидентів і нерезидентів).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість безготівкових платежів, що здійснені з використанням платіжних карток із застосуванням платіжних терміналів (імпринтерів), банкоматів із функцією переказу коштів, мережі Інтернет. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Колонка 4 - зазначається загальна сума безготівкових платежів, що здійснені з використанням платіжних карток із застосуванням платіжних терміналів (імпринтерів), банкоматів з функцією переказу коштів, мережі Інтернет. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Колонки 5, 7, 9 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) банком.

Колонки 6, 8, 10 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) банком.

Колонки 11, 13, 15 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) іншими банками-резидентами.

Колонки 12, 14, 16 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) іншими банками-резидентами.

Колонки 17, 19, 21 - зазначається кількість безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) банками-нерезидентами.

Колонки 18, 20, 22 - зазначається сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) іншими банками-нерезидентами.

У колонках 9, 10, 15, 16, 21, 22 зазначаються кількість і сума безготівкових операцій, що здійснені з використанням платіжних карток у мережі Інтернет, а також операцій, проведених із використанням реквізитів платіжних карток за допомогою телефону, пошти тощо.

Рядок 1 - зазначаються загальна кількість і сума безготівкових платежів за платіжними системами. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1 - 1.7.

{Пояснення щодо заповнення форми № 402 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 188 від 27.06.2008, № 679 від 17.11.2009, № 541 від 13.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 438  від 12.12.2011}

Форма № 403 (квартальна)
ДАНІ
про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням

{Форма № 403 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 244 від 26.05.2010; в редакції Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 403
Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням

Звітність подається банками - юридичними особами, які є членами/учасниками платіжних систем і банками-агентами з видачі готівки.

Кількість платіжних пристроїв з видачі готівки, що обслуговують платіжні картки за агентськими угодами, відображаються у звіті банку-агента.

Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

У звіті надається інформація про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням, які обслуговуються банком на підставі відповідних договорів із торговцями, а також про власні платіжні пристрої банку в розрізі платіжних систем (груп платіжних систем). Якщо емітовані банком платіжні картки містять логотипи двох і більше платіжних систем, то у звіті дані за такими картками відображаються за тією платіжною системою, ідентифікатор емітента якої нанесено на картку. Під час надання інформації про інфраструктуру, пов’язану з обслуговуванням платіжних карток, ураховуються платіжні пристрої, які відпрацювали у звітному періоді більше 30 календарних днів.

Звіт складається на підставі даних, наданих банку процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих карткових систем банку [модулів емісії та еквайрингу платіжних карток, автоматизованої карткової системи Національної системи масових електронних платежів тощо].

У цій формі звітності власними платіжними пристроями банку є пристрої, які зареєстровані в платіжній системі за банком, що подає звітність.

Дані подаються за станом на звітну дату.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонки 3 - 9 - зазначаються дані за платіжними системами.

Колонка 10 - зазначаються загальні дані за платіжними системами. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 3 - 9.

Якщо платіжні системи, щодо яких надається інформація, ґрунтуються на схожих технологіях, платіжні пристрої обслуговують платіжні картки двох і більше платіжних систем, то дані цієї колонки можуть не бути сумою даних колонок 3 - 9 за рядками 1, 4, 5, 6, 7, 8.

Якщо банком установлено і обслуговуються 7 банкоматів, які приймають тільки платіжні картки Національної системи масових електронних платежів, і 3 банкомати, які приймають платіжні картки одноемітентної платіжної системи та платіжних систем MasterCard і VISA, то в рядку 3 проставляються такі дані.

10 - у колонці 10;

7 - у колонці 3;

3 - у колонках 5, 6, 7.

Рядок 1 - зазначається загальна кількість клієнтів банку. Дані цього рядка є сумою даних рядків 1.1, 1.2.

Рядок 1.1 - зазначається кількість клієнтів банку - суб’єктів господарювання, які уклали з банком договір, відкрили поточні рахунки та яким (у тому числі довіреним особам) видана платіжна картка. У цьому рядку не зазначаються клієнти, які не закрили рахунки у зв’язку із закінченням терміну дії платіжної картки.

Рядок 1.2 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність та уклали з банком договір, відкрили поточні рахунки та яким видана платіжна картка. У цьому рядку також зазначається кількість клієнтів - фізичних осіб, яким видані платіжні картки, кошти за якими обліковуються на рахунку емітента. У цьому рядку не зазначаються клієнти, які не закрили рахунки у зв’язку із закінченням терміну дії платіжної картки.

Рядок 2 - зазначається загальна кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, термін дії яких не закінчився.

Рядок 3 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. У цьому рядку та рядках 3.1 - 3.12 не зазначаються платіжні картки, які вийшли із ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки.

Рядки 3.1, 3.2 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком корпоративних та особистих платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. Сума даних рядків 3.1 та 3.2 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядки 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, які мають відповідно магнітну смугу, магнітну смугу та чип, чип (з них безконтактних), а також картки, що використовуються тільки для розрахунків у мережі Інтернет (віртуальні картки), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. Сума даних рядків 3.3-3.6 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядок 3.7 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, які функціонують за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами (картки з дебетовою функцією), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці.

У цьому звіті картками з дебетовою функцією є платіжні картки, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за дебетовою і дебетово-кредитною платіжними схемами за рахунок коштів, які обліковуються на його рахунку або на рахунку емітента та наданого банком овердрафту.

Рядок 3.8 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, які функціонують за кредитною платіжною схемою (картки з кредитною функцією), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці.

У цьому звіті картками з кредитною функцією є платіжні картки, які передбачають можливість здійснення клієнтом операцій за кредитною платіжною схемою за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії), а також з умовою відстроченого дебетування.

Сума даних рядків 3.7 та 3.8 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядки 3.9, 3.10, 3.11 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток за відповідними типами фінансових операцій [картки тільки з функцією видачі (внесення) готівки, картки з функцією платежів за товари (послуги) і переказу коштів на інші рахунки та видачі (внесення) готівки, картки тільки з функцією платежів без функції видачі готівки], за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. Сума даних рядків 3.9 - 3.11 має дорівнювати даним рядка 3.

Рядок 3.12 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток із функцією електронних грошей, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці.

Рядок 4 - зазначається загальна кількість банкоматів, що обслуговують платіжні картки відповідних платіжних систем. Дані цього рядка є сумою рядків 4.1 - 4.3.

Рядок 4.1 - зазначається кількість банкоматів, основною функцією яких є внесення готівки з використанням платіжних карток для її зарахування на відповідні рахунки. У цьому рядку не включаються дані про банкомати, які одночасно мають функції видачі та внесення готівки.

Рядок 4.2 - зазначається кількість банкоматів, що мають виключно функцію безготівкового переказу коштів із використанням платіжних карток.

Рядок 4.3 - зазначається кількість банкоматів, що мають функції видачі готівки з відповідних рахунків та інші функції.

Рядок 5 - зазначається загальна кількість платіжних терміналів (надаються в розрізі торговельних і банківських). Дані цього рядка є сумою даних рядків 5.1, 5.2.

Рядок 6 - зазначається загальна кількість імпринтерів (торговельних і банківських). Дані цього рядка є сумою даних рядків 6.1, 6.2. Дані про кількість імпринтерів, які використовуються тільки в разі неможливості використання платіжного термінала, до рядків 6, 6.1, 6.2 не включаються.

Рядки 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 - зазначається кількість платіжних терміналів та імпринтерів, які обслуговуються банком на підставі відповідних договорів, укладених із торговцями, а також власних платіжних пристроїв банку, що обслуговують платіжні картки відповідних платіжних систем.

Рядок 7 - зазначається кількість торговців, які уклали договори з еквайром або платіжною організацією платіжної системи щодо їх обслуговування та виконання розрахунків з ними за операції, що здійснені між торговцями і клієнтами з використанням платіжних карток.

Рядок 8 - зазначається кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, у яких установлено торговельні платіжні термінали, імпринтери, та кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), через які держателі платіжних карток здійснюють оплату вартості товарів і послуг.

Рядок 8.1 - зазначається кількість магазинів роздрібної торгівлі, універмагів, автомагазинів, автозаправних станцій тощо, які здійснюють розрахунки за продані товари із застосуванням платіжних карток.

Рядок 8.2 - зазначається кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), які здійснюють розрахунки за продані товари та послуги із застосуванням платіжних карток.

Рядок 8.3 - зазначається кількість підприємств сфери послуг, які здійснюють розрахунки за надані побутові послуги із застосуванням платіжних карток (перукарні, лікарні, пункти побутового прокату, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів тощо).

Рядок 8.4 - зазначається кількість туристичних і розважальних закладів, які здійснюють розрахунки за надані послуги із застосуванням платіжних карток (ресторани, готелі тощо).

Сума даних рядків 8.1 - 8.4 має дорівнювати даним рядка 8.

{Форма № 403 і Пояснення щодо заповнення форми № 403 в редакції Постанови Національного банку № 179 від 15.05.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Форма № 404 (річна)
Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками

Пояснення щодо заповнення форми № 404
Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками

1. Звітність подається банками - юридичними особами, які є членами платіжних систем.

2. У звіті надається інформація в розрізі платіжних систем (груп платіжних систем) про кількість випадків і суми збитків банку, держателів платіжних карток і торговців, яких обслуговує банк відповідно до договору, через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками (далі - збитки через незаконні дії з картками).

3. У формі зазначаються дані за звітний рік.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість випадків збитків через незаконні дії з картками за їх типами. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Колонка 4 - зазначається загальна сума збитків через незаконні дії з картками, що отримані за платіжними системами за їх типами. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Колонки 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 - зазначається кількість випадків збитків через незаконні дії з картками за їх типами у розрізі платіжних систем.

Колонки 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - зазначається сума збитків через незаконні дії з картками за їх типами в розрізі платіжних систем.

Колонки 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - зазначається гривневий еквівалент суми збитків через незаконні дії з картками, що отримані в іноземній валюті, із перерахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

Рядок 7 "Усього" - зазначаються загальна кількість випадків і сума збитків унаслідок здійснення незаконних дій з картками і є підсумком даних рядків 1 - 6.

{Постанову доповнено формою № 404 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 434 від 18.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 679 від 17.11.2009}

Форма № 405 (квартальна)
Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів

{Форма № 405 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 405
Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів

Звіт розроблений з метою контролю за переказами, що здійснені юридичними особами з використанням міжнародних систем переказу коштів.

Звіт подається банками, небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, національним оператором поштового зв'язку (далі - юридичні особи), що уклали договори з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів - нерезидентами або уповноваженими ними установами-нерезидентами у регіональному розрізі.

Звіт містить дані про транскордонні та внутрішньодержавні перекази, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів у регіональному розрізі.

Дані про перекази, що здійснені в межах України, надає юридична особа - відправник.

У звіті зазначаються дані за звітний квартал.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається код міжнародної системи переказу коштів - 2 знаки. Відповідає значенню параметра D060.

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти, у якій відправлено чи видано юридичною особою перекази, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 № 73 (зі змінами) (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається цифровий код країни установи-відправника згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

{Абзац дев'ятий в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 4 - зазначається цифровий код країни установи-отримувача згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

{Абзац десятий в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 5 - зазначається кількість переказів, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, - до 10 знаків.

Колонка 6 - зазначається сума переказів, що здійснені юридичною особою, а також іншими установами-резидентами, з якими ця юридична особа уклала договори про участь у відповідній міжнародній системі переказу коштів, у сотих частках одиниць валюти без урахування суми комісійних - до 16 знаків.

Якщо за звітний період переказів немає, юридична особа заповнює колонку 1 згідно з договорами, укладеними з платіжними організаціями міжнародних систем переказу коштів - нерезидентами або уповноваженими ними установами-нерезидентами, у колонках 2-6 зазначаються нулі.

{Постанову доповнено формою № 405 та поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 415 від 19.11.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 679 від 17.11.2009, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 516 від 10.12.2012}

{Форму № 406 (квартальна) і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

Форма № 407 (квартальна)
ЗВІТ

{Форма № 407 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 313 від 28.05.2009, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011; в редакції Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 407
Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку та юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів готівки, що здійснюються за допомогою ПТКС

Звіт подається банками - юридичними особами, які здійснюють операції з приймання через ПТКС готівки в національній валюті від клієнтів для зарахування на власні рахунки клієнтів та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (філії, відділення), та банками - юридичними особами, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг із приймання платежів для подальшого переказу, у розрізі регіонів.

Звітність за формою за кожним банком надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

Звіт складається на підставі даних, поданих процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих систем.

У звітності не зазначаються показники щодо кількості ПТКС і сум переказів готівки, проведених за допомогою ПТКС під час здійснення:

операцій із видачі готівки;

торговельних операцій із продажу попередньо оплачених послуг [карток поповнення рахунків мобільного зв’язку (ваучерів)] і продажу товарів (кави, напоїв тощо), здійснених за допомогою ПТКС (у тому числі ПТКС, які розташовані в пунктах продажу товарів та інших торгових точках);

безготівкових переказів, виконаних за допомогою спеціальних платіжних засобів.

Банки подають звітність із нульовим показником, якщо за всіма показниками немає звітних даних.

Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 2 - зазначається найменування юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір із банком.

Колонка 3 - зазначається код за ЄДРПОУ - юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір із банком.

Колонка 4 - зазначається місцезнаходження (адреса) юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір із банком.

Колонка 5 - зазначаються номер і дата агентського договору, який укладено з банком.

Колонка 6 - зазначається загальна кількість ПТКС, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту) на праві власності або інших речових правах (у розрізі агентів).

Колонка 7 - зазначається загальна сума переказів готівки, які здійснені із застосуванням ПТКС, що належать банку або юридичній особі (комерційному агентові) на праві власності або інших речових правах, за звітний період (у розрізі агентів).

Колонки 2 - 5 не заповнюються банками, які мають власні ПТКС.

Колонки 6, 7 не заповнюються, якщо за допомогою ПТКС, що належать банку або юридичним особам (комерційним агентам банку), не здійснювалися операції з приймання платежів (готівки)”.

{Постанову доповнено формою № 407 та поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 313 від 28.05.2009, № 679 від 17.11.2009, № 162 від 24.05.2011; в редакції Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

Форма № 410
Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків

{Форма № 410 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 466 від 19.12.2006, № 188 від 27.06.2008, № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 410
Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків

1. Звіт містить інформацію про кількість клієнтів - юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що відкрили поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки на відповідних балансових рахунках у банках України та кількість відкритих ними рахунків.

2. Звіт складається за такими видами клієнтів банку:

1 вид - бюджетні установи;

2 вид - суб'єкти господарювання - небанківські фінансові установи;

3 вид - суб'єкти господарювання - фізичні особи, зареєстровані в Україні як підприємці;

4 вид - інші суб'єкти господарювання, у тому числі юридичні особи, які мають рахунки для обліку коштів бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

5 вид - фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти);

6 вид - інші фізичні особи.

3. Дані про кількість відкритих поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів формуються за книгою відкритих рахунків клієнтів за станом на 1 січня та на 1 липня.

4. У рядку 1 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що відкрили поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в банку.

5. У рядку 2 у відповідних колонках зазначається кількість клієнтів, що мають поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки, обслуговування яких здійснюється дистанційно (за допомогою систем "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк", "телефонний банкінг" тощо) без застосування спеціальних платіжних засобів.

6. У рядку 5 у відповідних колонках зазначається кількість поточних рахунків, операції за якими здійснюються за допомогою спеціального платіжного засобу (платіжної картки, мобільного платіжного інструменту, іншого платіжного інструменту, що виконують функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку).

7. У рядку 6 у відповідних колонках зазначається кількість розподільчих рахунків, відкритих за заявами клієнтів, на балансовому рахунку 2603 (2603/2 - "розподільчі рахунки, відкриті за заявами клієнтів").

8. У рядку 7 у відповідних колонках зазначається кількість відкритих поточних рахунків із спеціальним режимом використання відповідно до законів України та рішень Кабінету Міністрів України, а також рахунків, на яких обліковуються цільові кошти.

9. У рядку 10 у відповідних колонках зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих фізичними особами відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” для накопичення заощаджень на виплату пенсій.

10. У рядку 12 у відповідних колонках зазначається кількість недіючих рахунків клієнтів, облік коштів за якими здійснюється на балансовому рахунку 2903 “Кошти клієнтів за недіючими рахунками”.

11. У рядку 13 зазначається сума залишку коштів за рахунком 2903 “Кошти клієнтів за недіючими рахунками”.

12. У колонці 9 зазначається кількість клієнтів - фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти) та кількість рахунків, відкритих ними у порядку, установленому пунктом 4.5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493.

13. Дані колонки 11 у рядках з 1 до 17 є сумою даних колонок 3, 4 і 8. Дані колонки 4 у рядках з 1 до 17 є сумою даних колонок 5-7. Дані колонки 8 у рядках з 1 до 17 є сумою даних колонок 9 і 10.

14. Кількість рахунків, відкритих клієнтами на відповідних балансових рахунках, визначається за таким розрахунком:

№ з/п 

Показники 

Бюджетні установи 

Суб'єкти господарювання 

Фізичні особи 

усього 

у тому числі: 

усього 

у тому числі: 

небанківські фінансові установи 

фізичні особи, зареєстровані в Україні як підприємці 

інші 

приватні нотаріуси,  адвокати  та судові експерти

інші 

10 

1

2. Кількість відкритих рахунків клієнтів, у тому числі:

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

Сума рядків 2 і 7

2

2. Поточні рахунки, у тому числі:

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

Сума рядків 3 і 6

3

2.1.1. Рахунки, операції за якими здійснюються за допомогою спеціальних платіжних засобів

2513,
2520,
2530,
2541,
2542,
2553,
2555,
2560,
2561,
2562,
2570,
2572

2655,
2605,
2600/4,6,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562,
2650/9

2655,
2650/9

2605,
2600/4,6

2605,
2600/4,6,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562

2625,
2620/9

2625,
2620/9

2625,
2620/9

2.1.2. Розподільчі рахунки* 

2603/2 

2603/2 

Х 

2603/2 

2603/2 

Х 

Х 

Х 

2.1.3. Рахунки із спеціальним режимом використання та рахунки, на яких обліковуються цільові кошти 

2512,
2523,
2544,
2545,
2565,
2571 

2604,
2512,
2544,
2545,
2565 

2604

2604 

2604,
2512,
2544,
2545,
2565 

Х 

2620/9

Х 

{Рядок 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

6

2.1.5. Інші поточні рахунки, операції за якими здійснюються без застосування спеціальних платіжних засобів**

2513,
2520,
2530,
2531,
2541,
2542,
2553,
2555,
2560,
2561,
2562,
2570,
2572 

2600/4,6,
2531,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562,
2650/9 

2650/9 

2600/4,6 

2600/4,6,
2531,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562 

2620/9 

2620/9 

2620/9 

2.2. Вкладні (депозитні) рахунки** 

2525,
2546 

2600/7,
2610,
2615,
2650/1,
2651,
2652 

2650/1,
2651,
2652 

2600/7, 2610, 2615 

2600/7,
2610,
2615 

2620/1,
2630,
2635 

2620/1,
2630,
2635 

2620/1,
2630,
2635 

8

2.2.1. Пенсійні депозитні рахунки ***

х

х

х

х

х

2620/1,
2630,
2635

х

2620/1,
2630,
2635

3. Кількість поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, обслуговування яких здійснюється дистанційно

**** 

**** 

**** 

**** 

**** 

**** 

**** 

**** 

10

4. Кількість недіючих рахунків

х

2903

2903

2903

2903

2903

2903

2903

11 

6. Кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній валюті 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

12 

7. Кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в іноземній валюті 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

****** 

13 

8. Кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній валюті 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

14 

9. Кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в іноземній валюті 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

__________
* 2603/2 - розподільчі рахунки, відкриті за заявами клієнтів, 2603/9 - інші рахунки;
** 2600/4,6 - поточні рахунки суб'єктів господарювання;
2600/7 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені суб'єктами господарювання за договором банківського вкладу на вимогу;
2650/9 - поточні рахунки небанківських фінансових установ;
2650/1 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені небанківськими фінансовими установами за договором банківського вкладу на вимогу;
2620/9 - поточні рахунки фізичних осіб;
2620/1 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені фізичними особами за договором банківського вкладу на вимогу;
*** Зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих банками фізичним особам з урахуванням вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії;
****Зазначається кількість рахунків, ведення яких здійснюється за допомогою систем дистанційного обслуговування (без застосування спеціальних платіжних засобів), з числа поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, що відкриті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 4 - 7 у відповідній колонці;
{Абзац десятий виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}
******Зазначається кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 3 - 6 у відповідній колонці. Сума даних рядків 11 та 12 дорівнює даним рядка 2;
*******Зазначається кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядку 7 у відповідній колонці. Сума даних рядків 13 та 14 дорівнює даним рядка 7.

{Правила доповнено формою № 410 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 466 від 19.12.2006, № 188 від 27.06.2008, № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 541 від 13.12.2010, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012}

Форма № 500 (квартальна)
Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою

{Форма № 500 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 500
Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою

Система звітності боржників (СЗБ) Світового банку передбачає подання звіту за всією довгостроковою зовнішньою заборгованістю, тобто за заборгованістю резидентів України перед нерезидентами (у тому числі країнами СНД) з первісним або продовженим строком погашення боргу понад один рік.

Строк погашення боргу - проміжок часу між датою підписання кредитної угоди (дата прийняття боргового зобов'язання) і датою внесення останнього платежу за боргом.

Інформація має надаватися за всією довгостроковою заборгованістю незалежно від засобу платежу, уключаючи дані за позиками, що сплачуються у валюті України або товарами чи послугами за кожним залученим кредитом окремо.

Зовнішній довгостроковий борг поділяється на:

державний і приватний борг, що гарантований державою;

приватний борг, що негарантований державою.

Звіт з інформацією про нові боргові зобов'язання за кожним індивідуальним державним боргом та за приватним боргом, що гарантований державою, подається позичальником щокварталу поштою уповноваженому банку, який здійснює обслуговування зазначеного іноземного кредиту, до 7 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Уповноважений банк після перевірки правильності інформації подає звіт Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку Національного банку України до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Якщо уповноважений банк сам є позичальником іноземного кредиту, то він також подає окремий звіт за цим кредитом до Національного банку України у визначений строк.

Опис параметрів заповнення форми.

Розділ 1. Опис умов угоди про одержання гарантованого кредиту.

Пункт 2 заповнюється Національним банком України.

Пункт 2а - зазначається номер індивідуального боргового зобов'язання, наданий під час укладання угоди.

Пункт 3 - зазначається фактичний позичальник, а якщо позика надана більше ніж одному позичальнику - усі фактичні позичальники, тобто установи, які несуть відповідальність за погашення боргу та сплату процентів за ним. Уряд України слід зазначати лише в тому разі, якщо позичальником є Уряд України і борг погашається за рахунок коштів державного бюджету.

Пункт 4 - зазначається тип позичальника згідно з наведеною в цьому пункті класифікацією. Треба звернути увагу на те, що спільні підприємства, зазначені в підпункті 5, - це підприємства із змішаною формою власності, у яких державі належить більше ніж 50%, але менше ніж 100% власності. Якщо частка держави становить 50% або менше, то підприємство є приватним, а якщо 100%, то державним.

Пункт 5 - зазначається гарант - уряд.

Пункт 6 - зазначається, чи погашатимуться борг і проценти за ним з бюджету або з інших джерел.

Пункт 7 - зазначається мета позики (наприклад, фінансування певного проекту, оплата імпорту, рефінансування всього зовнішнього боргу або його частини). Якщо позика призначена для фінансування певного проекту, то слід назвати цей проект та галузь, до якої він належить.

Пункт 8 - зазначається тип угоди.

0. Звичайна позика - більшість кредитних угод належить до звичайних і стосується однієї позики.

1. Рефінансування боргу - до цієї категорії належать лише угоди про добровільне рефінансування боргу, тобто про надання (на більш вигідних для боржника умовах) нової позики для погашення невиплаченої частини кредиту, наданого раніше.

2. Реорганізація боргу - метою таких угод є зняття з позичальника зобов'язання погашати прострочені або майбутні платежі згідно з первісним графіком. Реорганізація може охоплювати прострочені амортизаційні (тобто платежі за основною сумою боргу) або процентні платежі; поточні або майбутні платежі в рахунок обслуговування боргу; короткостроковий борг; приватний негарантований борг. Звіт про угоду про нове фінансування, яке є складовою частиною договору про реорганізацію старого боргу, має складатися в тому самому порядку, що і звіт про звичайну позику. Копії угод про реорганізацію слід додавати до звітів.

Пункт 9 - зазначається, яким чином сплачується борг: рівними частками, ануітетом чи одноразово. В іншому разі потрібно заповнити розділ 1А.

Якщо амортизаційні платежі здійснюються, виходячи із загальної суми боргового зобов'язання, то підпункт 3 не заповнюється. Якщо кредит поділено на кілька частин (траншів) з різними графіками амортизаційних платежів, то потрібно заповнити обидві частини підпункту 3.

Пункт 10 - зазначаються дати першого й останнього амортизаційних платежів та кількість платежів на рік.

Пункт 11 - надається інформація лише в тому разі, якщо кредит надано на реорганізацію старого боргу. Потрібно зазначити початкову та кінцеву дати періоду консолідації. Слід також заповнити розділ 1А, зазначивши в ньому нові терміни та суми переглянутих платежів за кожним роком.

Пункт 12 - зазначається точна назва кредитора.

Пункт 12а - якщо є гарант кредитора, то потрібно зазначити гаранта - державну установу країни-кредитора.

Пункт 13 - зазначається країна місцезнаходження кредитора. Якщо, наприклад, позика одержана від відділення японського банку в Англії, то потрібно зазначити Англію, а не Японію. Якщо позика одержана від кредиторів із більше ніж однієї країни, то потрібно зазначити "група кредиторів". Якщо кредитором є офіційна міжнародна організація, то потрібно зазначити її, а не країну, у якій перебуває її штаб-квартира.

Пункт 14 - зазначається тип кредитора згідно з наведеною в цьому пункті класифікацією.

1. Експортер - зазначається лише в тому разі, якщо кредит надано безпосередньо експортером.

2. Комерційний банк або інша фінансова установа - до таких установ належать усі комерційні банки, незалежно від того, державні вони чи ні, а також інші фінансові установи (фінансові, страхові компанії, торговельні банки тощо). Слід враховувати асиметрію під час розподілу комерційних банків за категоріями: як боржники комерційні банки, що належать державі, уключаються до державного сектору, а як кредитори всі комерційні банки вважаються приватними, незалежно від того, перебувають вони в державній або в приватній власності. У пункті 22 потрібно зазначити, надано кредит однією установою чи кількома. Однак і в цьому разі звіт за таким кредитом має подаватися як за індивідуальною позикою.

3. Міжнародні організації - зазначаються лише офіційні міждержавні організації. Усі позики приватних фінансових закладів ураховуються в підпункті 2.

4. Уряд або державна установа - центральні та місцеві органи влади, центральні банки (але не комерційні, що є державною власністю) та державні підприємства.

5. Облігаційна позика - це всі облігаційні випуски.

6. Націоналізація - зазначаються облігації або інші боргові зобов'язання, що видані безпосередньо колишнім власникам націоналізованої власності. Дані про позики, одержані від інших кредиторів з метою сплати компенсації колишнім власникам націоналізованої власності, не повинні включатися до цього підпункту.

Пункт 15 - датою прийняття боргового зобов'язання є день підписання кредитної угоди; у разі облігаційної позики - день випуску облігацій.

Пункт 16 - зазначається сума боргового зобов'язання. Якщо кредит надається постачальником, сума боргового зобов'язання дорівнює тій частині суми контракту, що фінансується кредитом. Як правило, це буде вартість поставок за мінусом усіх здійснених покупцем платежів готівкою (авансовим платежем, передоплатою, чеком тощо). У разі облігаційної позики сума боргового зобов'язання дорівнюватиме номінальній вартості позики, уключаючи комісійні платежі за її розміщення або знижки. До суми зобов'язання не включаються майбутні процентні платежі.

У разі позики на реорганізацію старого боргу в підпунктах 1 - 6 зазначити частини загальної суми реорганізації.

У пункті 16, а також в інших пунктах, у яких надається інформація про обсяг фінансових ресурсів, їх потрібно зазначати в тисячах одиниць валюти, за винятком японської єни, якщо обсяги зазначаються в мільйонах.

Пункт 17 - валюта, у якій подано звіт (як правило, це валюта платежу за боргом), зазначається в підпункті 1. Якщо борг сплачується товарами, що постачаються, то слід зазначити це в підпункті 2 і в пункті 22 дати пояснення, яким чином визначається ціна товару. Якщо боргове зобов'язання виражено в одній валюті, але угода передбачає індексацію боргових платежів за курсом іншої валюти або за ціною товару (з метою захисту кредитора від знецінення валюти кредитування), то умови індексації мають бути зазначені в пункті 22.

Пункт 18 - зазначається тип процентних платежів згідно з наведеною в цьому пункті класифікацією.

Пункт 19 - якщо позика одержана за умови виплати процентів за однією або двома фіксованими ставками протягом терміну позики, то слід зазначити ставки в підпунктах 1 та 3. Якщо кількість значень ставки більше двох, то слід зазначити їх у пункті 22.

Якщо позика має плаваючу процентну ставку з одним або двома значеннями маржі, то зазначити їх у підпунктах 2 та 4. Якщо кількість значень маржі більше двох, то слід зазначити їх у пункті 22.

Пункт 20 - зазначається місяць і рік першого й останнього платежів за процентами. У разі використання кількох значень процентної ставки або маржі - зазначити дату, починаючи з якої проценти сплачуються за другою процентною ставкою або використовується друге значення маржі.

Пункт 21 - якщо на невикористану частину кредиту нараховується збір, то слід зазначити його щорічний розмір. Якщо за кредитом нараховуються інші комісійні збори, то слід зазначити їх обсяг, а в пункті 22 пояснити їх характер. У поняття банківських комісійних зборів включаються: збір, стягнений з позичальника під час оформлення кредиту; збір, одержаний провідним банком - менеджером банківського синдикату; збір, одержаний банками - учасниками синдикату; гонорар за послуги юристів; реєстраційний збір та інші, що сплачуються боржником.

Розділ 1А. Графік розподілення кредиту та амортизаційних і процентних платежів за окремим зовнішнім державним боргом та приватним боргом, що гарантований державою.

Цей розділ використовується для: звіту про багаторічні угоди щодо реорганізації зовнішнього боргу, якщо загальний обсяг реорганізації розподілений на суми за роками; звіту про майбутні амортизаційні та процентні платежі (колонки 4 і 5) за всіма кредитами, за якими заповнені підпункт 1.4 пункту 9 та підпункт 5 пункту 18 розділу 1.

Цей розділ заповнюється, якщо в графік обслуговування боргу внесені суттєві зміни, а також він використовується для звіту про майбутні платежі з обслуговування боргу, якщо вони включені до угоди про реорганізацію заборгованості, відображеної в розділі 1.

Пункт 2 - зазначається такий самий номер, який був наданий цьому кредиту в пункті 2а розділу 1.

Пункт 3 - назва іноземної валюти має збігатися з назвою, що зазначена за цим кредитом у підпункті 1 пункту 17 розділу 1.

Пункт 4 - якщо графік погашення за розділом 1А подається вперше, то потрібно зробити відмітку "первісний"; якщо цей розділ замінює раніше поданий, то зробити відмітку "повторний".

Колонки 1 і 2 - зазначаються дати (місяць, рік), коли:

набирає чинності угода про реорганізацію платежів з обслуговування боргу, зазначеного в колонці 3;

настає термін здійснення амортизаційних і процентних платежів, зазначених у колонках 4 і 5.

Колонка 3 - зазначається обсяг майбутніх платежів з обслуговування боргу, які реорганізовуються в терміни, зазначені в колонках 1 і 2. Сума обсягів у колонці 3 має дорівнювати сумі, зазначеній у пункті 16 розділу 1.

Колонка 4 - заповнюється тільки в разі нерегулярного виконання графіка платежів з обслуговування боргу, тобто якщо є відмітка в підпункті 1.4 пункту 9 розділу 1. Слід зазначити обсяги амортизаційних платежів, які мають бути здійснені в строки, зазначені в колонках 1 і 2. Сума платежів, зазначених у колонці 4, має дорівнювати сумі, зазначеній у пункті 16 розділу 1. Якщо неможливо відобразити окремо обсяг амортизаційних і процентних платежів (як передбачено в підпункті 2 пункту 18 розділу 1), то в цю колонку слід унести загальну суму платежів з обслуговування боргу, а колонку 5 не заповнювати.

Колонка 5 - заповнюється у разі, якщо процентні платежі не обчислені окремо і сплачуються за залишком заборгованості (тобто, якщо є відмітка в підпункті 5 пункту 18) за ставкою (ставками), зазначеною в пунктах 18 і 19 розділу 1. Зазначити проценти та інші комісійні збори, що підлягають сплаті в строки, зазначені в колонках 1 і 2.

Примітка. У разі потреби додаткові роз'яснення подаються в примітці.

{Пояснення щодо заповнення форми № 500 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Форма № 501 (річна)
Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, що гарантований державою

{Форма № 501 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 501
Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, що гарантований державою

Звіт відповідно до вимог Системи звітності боржників Світового банку містить інформацію про фактичні операції з обслуговування зовнішнього державного та приватного, гарантованого державою, довгострокового боргу за звітний рік.

Дані за цією формою подаються позичальником уповноваженому банку, що здійснює обслуговування кредиту, до 15 січня. Уповноважений банк після перевірки правильності інформації в поданому звіті відповідно до проведених за валютним рахунком клієнта операцій з обслуговування кредиту подає звіт Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку Національного банку України до 31 січня. Якщо уповноважений банк сам є позичальником іноземного кредиту, то він також подає окремий звіт за цим кредитом до Національного банку України в установлений строк.

Опис параметрів заповнення форми.

Пункт 02 заповнюється Національним банком України.

Пункт 03 - зазначається валюта, у якій подається звіт. Вона має збігатися з валютою, зазначеною в підпункті 1 пункту 17 розділу 1 форми № 500. Суми зазначаються в тисячах, а якщо валюта зазначається в японських єнах, - у мільйонах одиниць валюти.

Пункт 010 - зазначається сума фактичної заборгованості на кінець звітного періоду (без процентних платежів). За облігаціями зазначається їх номінальна вартість. Ця сума має містити прострочені амортизаційні платежі, якщо такі є (пункт 200). За винятком позик, за якими звіт за формою подається вперше, сума, зазначена в пункті 010, має пов'язуватися із сумою, зазначеною в цьому пункті у звіті за минулий рік таким чином:

пункт 010 = пункт 010 попереднього звіту + пункт 500 - пункт 800 - пункт 01R - пункт 80R - пункт 20R - пункт 80W - пункт 20W 

Якщо інформація про позику надається не в тій валюті, у якій вона сплачується, то арифметичної рівності досягнуто не буде.

Пункт 100 - зазначається частина суми боргового зобов'язання (зазначеного у формі № 500), яка ще не розподілена кредитором на кінець звітного року. Залишок дорівнюватиме сумі боргового зобов'язання за вирахуванням одержаного за рік кредиту та сум анульованого кредиту. За винятком позик, за якими звіт подається вперше, сума, що зазначена в пункті 100, має пов'язуватися із сумою, зазначеною в цьому пункті у звіті за минулий рік таким чином:

пункт 100  =  пункт 100 попереднього звіту  +   пункт  400 (тільки сума додаткових зобов'язань) - пункт 500 - пункт 600

Пункт 200 - зазначається сума амортизаційних платежів, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена на кінець звітного року. Прострочену суму амортизаційних платежів не слід віднімати від суми, зазначеної в пункті 010.

Сума прострочених амортизаційних платежів розраховується таким чином:

пункт 200 = пункт 200 попереднього  звіту  +  амортизаційні платежі, що мали бути сплачені у  звітному  році,  але не були сплачені - пункт 20R - пункт 20W

Пункт 300 - зазначається сума процентних платежів, яка підлягала сплаті, але фактично не була сплачена на кінець звітного року, у тому числі процентні платежі на прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі.

Сума прострочених процентних платежів розраховується таким чином:

 пункт 300 = пункт  300  попереднього  звіту  +   процентні, комісійні та інші платежі, що мали бути  сплачені  у  звітному році, але не були сплачені, - пункт 30R - пункт 30W

Пункт 400 - зазначається сума боргового зобов'язання, прийнятого у звітному періоді (за новим кредитом), яка була зазначена в пункті 16 форми № 500. У звіти за наступні роки ця сума боргового зобов'язання вже не вноситься. Проте потрібно зазначати будь-які додаткові зобов'язання, що прийняті за тими кредитними угодами, за якими звіти вже надавались у попередні роки. До суми зобов'язання не включаються майбутні процентні платежі.

Пункт 500 - зазначається фактично одержана сума кредиту за рік. Якщо (наприклад, у випадку з облігаційними позиками) ця сума відрізняється від номінальної суми боргу, то потрібно пояснити причину цієї різниці в примітці.

Пункт 600 - зазначається анульований кредитором нерозподілений залишок кредиту. У деяких випадках обсяг кредитного зобов'язання зменшується кредитором (найчастіше це виникає в разі експортного кредиту, якщо сума кредитного зобов'язання залежить від вартості експортного контракту). У разі анулювання кредиту зазначається сума, на яку зменшився нерозподілений залишок кредиту.

Пункт 700 - зазначається списана сума боргу за вже одержаним, але ще не погашеним кредитом. Списання боргу - це зменшення обсягу накопиченого боргу, що проводиться в односторонньому порядку кредитором лише у разі, якщо боржник утратив платоспроможність і не може дотримуватися раніше погодженого графіка погашення боргу. Якщо списання відбулося, то треба зазначити суму, на яку зменшився борг за розподіленим, але ще не погашеним кредитом.

Пункт 800 - зазначається сума здійснених платежів за основною сумою боргу (без процентних платежів) за минулий рік. Якщо викуповуються облігації, а боргове зобов'язання погашається за ціною, яка відрізняється від номінальної, то потрібно зазначити фактично сплачену суму, а в примітці - номінальну суму амортизаційних платежів.

Пункт 900 - зазначається сума процентних платежів, зборів за нерозподіленим залишком кредиту, фіксованих і комісійних зборів та інших аналогічних платежів, що здійснені боржником протягом року.

Усі інші пункти стосуються тільки реорганізованих позик.

Пункт 01R - зазначається непогашена сума боргу, що реорганізована протягом звітного року (лише у разі, якщо реорганізована загальна сума боргу за розподіленою і непогашеною частиною боргу).

Пункт 20R - зазначається сума прострочених амортизаційних платежів, яка утворилася на кінець року, що передував звітному, та реорганізована протягом звітного року.

Пункт 30R - зазначається сума прострочених процентних платежів, яка утворилася на кінець року, що передував звітному, та реорганізована протягом звітного року.

Пункт 80R - зазначається сума амортизаційних платежів, які слід було здійснити в поточному році, але які були реорганізовані.

Пункт 90R - зазначається сума процентних платежів, які слід було здійснити в поточному році, але які були реорганізовані.

Пункт 20W - зазначається сума прострочених амортизаційних платежів, яка утворилася на кінець року, що передував звітному, і списана протягом звітного року (тобто сума, яку кредитор простив позичальнику і від сплати якої його звільнив).

Пункт 30W - зазначається сума прострочених процентних платежів, яка утворилася на кінець року, що передував звітному, і була списана протягом звітного року (тобто сума, яку кредитор простив позичальнику і від сплати якої його звільнив).

Пункт 80W - зазначається сума амортизаційних платежів, що мала бути сплачена протягом звітного року і яка була списана (тобто сума, яку кредитор простив позичальнику і від сплати якої його звільнив).

Пункт 90W - зазначається сума процентних платежів, що мала бути сплачена протягом звітного року і яка була списана (тобто сума, яку кредитор простив позичальнику і від сплати якої його звільнив).

Пункт 40R - зазначається сума боргу, що утворилася на час підписання угоди про реорганізацію і обумовлюється в цій угоді.

Пункт 50R - зазначається сума боргу, що реорганізовується.

Пункт 10R - зазначається сума боргу, що не реорганізовується.

  пункт 10R = пункт 40R - пункт 50R, або пункт 10R = пункт 10R попереднього звіту - пункт 50R

{Пояснення щодо заповнення форми № 501 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Форма № 502 (місячна)
Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами

{Розділ 2 доповнено формою № 502 згідно з Постановою Національного банку № 204 від 09.04.2009; в редакції Постанови Національного банку № 679 від 17.11.2009, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 225 від 08.06.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 502
Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами

{Назва пояснення щодо заповнення форми № 502 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

1. Звіт запроваджено з метою отримання інформації для здійснення моніторингу платежів за зовнішніми борговими зобов’язаннями в іноземній валюті.

Звіт подається банками в разі наявності строкової заборгованості банку та/або його клієнтів перед нерезидентами за операціями, пов'язаними з рухом капіталу, та за іншими строковими зобов'язаннями в іноземній валюті.

У звіті відображається інформація про суму строкової заборгованості на звітну дату, планові (на поточний рік) і прогнозні (на рік, наступний за поточним) платежі за строковою заборгованістю в іноземній валюті перед нерезидентами згідно з умовами укладених з ними договорів.

У кожному плановому (прогнозному) періоді зазначається визначена згідно з умовами договору сума коштів для виконання зобов'язань перед нерезидентами. Прострочена заборгованість, дострокове погашення, майбутні надходження та нарахування на них до планових (прогнозних) платежів не включаються.

Клієнти банку у формі та строк, що визначені банком, зобов'язані надавати інформацію для своєчасного складання звіту за зобов'язаннями, розрахунок за якими планується здійснити через цей банк.

Надання інформації клієнтом до кількох банків за одними й тими самими сумами заборгованості не допускається.

2. Для складання цього звіту вживається термін "єврооблігації" в такому значенні:

єврооблігації - залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках.

Інші терміни, які використовуються у формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються в значеннях згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

3. Інформація у звіті надається консолідовано за видом запозичення.

Інформація про операції, строк виконання яких не перевищує 31 день, у звіті не відображається (у тому числі депозити овернайт, операції на умовах спот тощо).

До операцій з погашення заборгованості включаються лише строкові платежі (обумовлені договором платежі, строк виконання яких за станом на звітну дату ще не настав). Розмір строкових платежів визначається згідно з умовами договору в розрахунку на суму фактичного надходження. Дострокове погашення заборгованості та погашення простроченої заборгованості до планових (прогнозних) платежів не включаються.

Інформація про планові (прогнозні) платежі на поточний календарний рік та на рік, наступний за поточним роком, надається за кожний місяць, починаючи з місяця, наступного за звітною датою. Якщо інформація про планові платежі у звіті за місяць, що передує звітній даті, з будь-яких причин зазнала змін, то під час надання інформації за станом на звітну дату слід унести відповідні зміни і подати необхідні пояснення. В інших випадках дані за періоди, що минули, не заповнюються.

Якщо умовами договору передбачено використання плаваючої процентної ставки, для розрахунку процентних платежів використовується ставка, яка діяла на звітну дату.

Інформація за кредитами, залученими від нерезидентів, у звіті відображається з даних форм № 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та № 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування іноземного довгострокового кредиту".

4. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 "Державний сектор: гарантований державою борг (Усього)" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 1 "Державний сектор: гарантований державою борг (основна сума)" та 1 "Державний сектор: гарантований державою борг (процентні платежі)".

Рядки 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6.1 за основною сумою:

у колонці D - зазначається заборгованість за основною сумою боргу за станом на звітну дату, що відповідає даним рядка 18 форми № 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом";

у колонці E - зазначається прострочена заборгованість за основною сумою боргу за станом на звітну дату, що відповідає даним рядка 18.1 форми № 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом";

у колонках 1-24 - зазначаються планові (прогнозні) обсяги операцій на поточний рік та на рік, наступний за поточним роком, за основною сумою боргу, що відповідають даним колонки Б форми № 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом".

Рядки 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6.1 за процентними платежами:

Колонка D - зазначається заборгованість за нарахованими процентними платежами за станом на звітну дату, що відповідає даним суми рядків 19, 20, 21, 22а форми № 503 “Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.

Колонка E - зазначається прострочена заборгованість за процентними платежами за станом на звітну дату, що відповідає даним суми рядків 19, 20, 21 форми № 503 “Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.

у колонках 1-24 - зазначаються планові (прогнозні) обсяги операцій на поточний рік та на рік, наступний за поточним роком, за заборгованістю за процентними платежами, що відповідають даним колонки В форми № 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом".

Рядок 2 "Банківський сектор" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 2.1 "Короткострокові кредити, отримані банками", 2.2 "Інші короткострокові кредити (Усього)", 2.3 "Розміщені короткострокові боргові цінні папери (Усього)", 2.4 "Довгострокові кредити, отримані банками (Усього)", 2.5 "Інші довгострокові кредити, отримані банками (Усього)", 2.6 "Розміщені довгострокові боргові цінні папери (Усього)" та 2.7 "Залучені депозити з урахуванням субординованого боргу (коротко- та довгострокові) (Усього)".

Рядок 2.1 "Короткострокові кредити, отримані банками" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 2.1.1 та 2.1.2.

Рядок 2.2 "Інші короткострокові кредити, отримані банками (Усього)" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 2.2 "Інші короткострокові кредити, отримані банками (основна сума)" та 2.2 "Інші короткострокові кредити, отримані банками (процентні платежі)".

Рядки 2.3, 2.6.2, 2.7.1 - 2.7.3, 3.3, 3.6.2 заповнюються за цифровими кодами запозичення (3 знаки).

Банківський сектор:

230 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

262 - інші довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій);

271 - залучені міжбанківські депозити (коротко- та довгострокові);

272 - залучені депозити від юридичних осіб (коротко- та довгострокові);

273 - залучені депозити від фізичних осіб (коротко- та довгострокові).

Інші позичальники (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи):

330 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

362 - інші розміщені довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій).

{Абзац двадцять четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац двадцять п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац двадцять шостий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац двадцять сьомий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац двадцять восьмий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац двадцять дев'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац тридцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац тридцять перший пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац тридцять другий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Рядок 2.4 "Довгострокові кредити, отримані банками" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 2.4.1 та 2.4.2.

Рядок 2.6 "Розміщені довгострокові боргові цінні папери" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 2.6.1 та 2.6.2.

Рядок 2.7 "Залучені депозити з урахуванням субординованого боргу (коротко- та довгострокові)" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 2.7.1, 2.7.2 та 2.7.3.

Рядок 2.7" з яких субординований борг у формі депозиту" заповнюється за цифровим кодом мети запозичення 279 - залучений субординований борг у формі депозиту.

Рядок 3 "Інші сектори (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи)" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 3.1 "Короткострокові кредити від прямого інвестора", 3.2 "Інші короткострокові кредити (Усього)", 3.3 "Розміщені короткострокові боргові цінні папери (Усього)", 3.4 "Довгострокові кредити від прямого інвестора (Усього)", 3.5 "Інші довгострокові кредити (Усього)" та 3.6 "Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік (Усього)".

Рядок 3.1 "Короткострокові кредити від прямого інвестора" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 3.1.1 та 3.1.2.

Рядок 3.4 "Довгострокові кредити від прямого інвестора" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 3.4.1 та 3.4.2.

Рядок 3.6 "Розміщені боргові цінні папери з терміном погашення понад 1 рік" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 3.6.1 та 3.6.2.

{Абзац сорок перший пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац сорок другий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Рядок "У цілому" - у колонках D-26 зазначається загальна сума даних рядків 1, 2, 3.

Колонка B - зазначається цифровий код виду запозичення (3 знаки).

Колонка C - зазначається цифровий код виду заборгованості (1 знак):

1 - основна сума;

2 - процентні платежі.

{Абзац сорок восьмий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Колонка D - зазначається фактична сума строкової (з визначеним строком погашення) та простроченої заборгованості перед нерезидентами за станом на звітну дату, у тому числі нарахованих на кінець місяця згідно з правилами бухгалтерського обліку, але несплачених відсотків, а також дивіденди.

Майбутні надходження та майбутні нарахування, передбачені договором, у сумі заборгованості не відображаються. У разі зміни протягом місяця, що передує звітній даті, умов договору, які призвели до зміни суми, валюти заборгованості тощо, у колонці 25 надаються відповідні пояснення.

Колонка E - зазначається сума простроченої заборгованості за станом на звітну дату.

Колонка 25 - зазначаються фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді.

До операцій з погашення заборгованості включаються строкові (обумовлені договором платежі, строк виконання яких настав за станом на звітну дату), прострочені (обумовлені договором платежі, строк виконання яких передує попередній звітній даті) та дострокові (обумовлені договором платежі, строк виконання яких за станом на звітну дату ще не настав).

Закінчення терміну дії депозитного договору нерезидента з банком, що надає звіт, відображається як погашення заборгованості за цим договором незалежно від фактичної виплати нерезиденту коштів за цим договором.

За кредитами, залученими від нерезидентів, у рядках 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6.1 зазначаються фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань за основною сумою боргу в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді, що відповідають різниці між даними рядків 11 та 12 за звітний місяць та відповідними даними рядків 11 та 12 за попередній місяць, та фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань за процентними платежами в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді, що відповідають різниці між даними рядків 13-16 за звітний місяць та відповідними даними рядків 13-16 за попередній місяць форми № 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом".

Колонка 26 - зазначаються фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді, які здійснені достроково.

У цих колонках також зазначаються обсяги погашення заборгованості за договорами, за якими не визначено чіткої дати погашення заборгованості, у тому числі передбачено здійснення платежу на першу вимогу кредитора за пред'явленим рахунком, можливість поетапної оплати тощо та/або передбачено погашення заборгованості протягом кварталу (місяця, року тощо).

За кредитами, залученими від нерезидентів, у рядках 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6.1 зазначаються фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань за основною сумою боргу в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді, які здійснені достроково і відповідають різниці між даними рядка 11.1 за звітний місяць та відповідними даними рядка 11.1 за попередній місяць, та фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань за процентними платежами в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді, які здійснені достроково і відповідають різниці між даними рядка 13.1 за звітний місяць та відповідними даними рядка 13.1 за попередній місяць форми № 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.

Колонка 27 - заповнюється в разі надання пояснень щодо змін (в умовах договорів, в обслуговуванні заборгованості тощо), які призвели до зміни даних у платіжному календарі, - 160 знаків.

{Розділ 2 доповнено поясненням до форми № 502 згідно з Постановою Національного банку № 204 від 09.04.2009; в редакції Постанови Національного банку № 679  від 17.11.2009, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012}

Форма № 503 (місячна)
Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

{Форма № 503 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 415 від 19.11.2007, № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 503
Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

1. Звіт подається резидентами, які уклали договори, що передбачають виконання ними боргових зобов'язань:

в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими в них кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою), уключаючи короткострокові кредити, за винятком кредитів "овернайт";

у гривнях перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) або Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) за залученими від них кредитами.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Звіт надається у валюті кредиту незалежно від виду валюти, у якій надійшли кошти.

2. Терміни, що вживаються у цьому звіті, мають таке значення:

єврооблігації - залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;

короткостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення від 2 до 365 (366) днів включно;

довгостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення понад 365 (366) днів;

строк погашення - час між датою підписання кредитної угоди і датою здійснення останнього платежу за кредитом. Для траншів, які надходять на підставі генеральної угоди (угоди про відновлювальну кредитну лінію тощо), строк погашення визначається як кількість днів між датою надходження коштів на рахунок позичальника та датою погашення траншу.

материнський банк - іноземний банк, участь якого в статутному капіталі банку-позичальника становить більше ніж 50 відсотків;

іноземна материнська компанія - іноземна компанія, участь якої в статутному капіталі підприємства-позичальника становить більше ніж 50 відсотків;

інший прямий інвестор, але не материнська компанія - інвестор, участь якого у статутному капіталі підприємства-позичальника становить не менше ніж 10 та не більше ніж 50 відсотків;

офіційний кредитор - іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація (наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація).

{Абзац дев'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Інші терміни, які вживаються в формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються в значенні згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

Якщо позичальник одержав кілька кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо. За траншами, одержаними банком-позичальником на підставі одного кредитного договору, звіт про стан заборгованості складається за кожним траншем окремо. Якщо надання кредитних коштів здійснюється на однакових умовах (відсоткова ставка, валюта, графік амортизаційних платежів тощо), то допускається надання загального звіту за частинами одного кредиту.

Якщо позичальник не надав звіт за поточний звітний період, то банк надає дані про кредит (транш) на підставі наявної в банку інформації, у тому числі щодо здійснених через банк операцій за кредитом.

Якщо інформація у звіті за попередній період на підставі відповідних документів зазнала змін, то під час надання інформації за звітний період необхідно внести такі зміни і подати пояснення.

{Абзац тринадцятий пункту 2 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Якщо сума заборгованості перед нерезидентом перевищує суму кредиту, зазначену в реєстраційному свідоцтві, у звіті зазначаються суми заборгованості, які можуть бути повернуті нерезиденту згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

У разі анулювання територіальним управлінням Національного банку України реєстрації договору про залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом звітність у наступні звітні періоди не подається.

Код та назва валюти зазначаються згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34, зі змінами.

Пролонгація кредиту не відображається як погашення заборгованості за кредитом та надання нового кредиту.

3. Звіт за формою подається позичальником відокремленому підрозділу банку, який безпосередньо здійснює обслуговування кредиту за місцезнаходженням територіального управління Національного банку України, що контролює зазначений кредит, наростаючим підсумком. Відокремлений підрозділ банку перевіряє достовірність інформації щодо операцій з обслуговування кредиту цим позичальником і подає звіт банку - юридичній особі. Банк - юридична особа збирає інформацію від своїх відокремлених підрозділів і надає звіт у розрізі регіонів, відокремлених підрозділів та позичальників відповідному територіальному управлінню Національного банку України. Якщо банк сам є позичальником кредиту, то свій звіт він також подає відповідному територіальному управлінню Національного банку України.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Обслуговуючий банк і територіальне управління Національного банку України мають забезпечити:

повноту інформації у звітах;

відповідність інформації звіту про кредит даним реєстраційного свідоцтва;

правильність застосування кодів, що використовуються під час складання звітів.

{ Абзац  шостий  пункту  3  виключено  на підставі Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

У звіті в інформації про не гарантований державою кредит в іноземній валюті зазначаються реквізити реєстрації договору Національним банком України (номер і дата реєстрації). У разі одержання не гарантованого державою кредиту в іноземній валюті без реєстрації договору в Національному банку України, у тому числі і за договорами, за якими клієнти відмовилися від реєстрації договорів, реквізити реєстрації договору Національним банком України заповнюються згідно з нижчезазначеним зразком.

Реєстрація Національним банком України договору № HPXXX, де HP - латинські букви, XXX - тризначний умовний код, що присвоюється позичальником кожному окремому договору.

4. Опис параметрів заповнення форми:

"Код та назва відокремленого підрозділу банку" - зазначається код банку (відокремленого підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит і відповідає значенню двадцятизначного коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків;

"Звіт, що подає банк, складено на підставі" - заповнюється банками;

"Реєстрація договору Національним банком України" - зазначаються дата та номер реєстрації договору в Національному банку України, а за договорами, яким присвоєно умовний код № НРХХХ, - цей код та дата договору. Договори за короткостроковими кредитами, пролонгованими протягом звітного періоду, відображаються за номерами реєстрації, які діяли на звітну дату. У рядку 25 зазначаються номер реєстрації договору, який діяв на попередню звітну дату, та номери реєстрації договорів пролонгації в Національному банку України, укладених у звітному місяці (якщо протягом звітного місяця їх було більше одного);

"Тип кредитора" - заповнюється на підставі даних про тип кредитора, що наведені резидентом-позичальником у відповідних пунктах повідомлень про договір (1 знак).

"Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем)" - заповнюється згідно з умовами договорів з нерезидентами.

А. Заборгованість на початок звітного періоду (за станом на 1 січня поточного року)

Рядок 1 - зазначається сума заборгованості за одержаним, але ще не погашеним кредитом на початок поточного року.

Рядок 1.1 - зазначається сума платежів з погашення основної суми боргу (амортизаційних), яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Рядок 2 - зазначається сума процентних платежів, яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Рядок 3 - зазначається сума комісійних та інших платежів, яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Рядок 4 - зазначається сума пені (штрафних санкцій за прострочення сплати амортизаційних, процентних, комісійних та інших платежів), яка підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Рядок 5 - зазначається загальна сума боргу на початок звітного періоду, яка обчислюється як алгебраїчна сума заборгованості за основною сумою боргу, за простроченими процентними, комісійними та іншими платежами і несплаченої пені (рядки 1 + 2 + 3 + 4 +5а).

Рядок 5а - зазначається сума нарахованих на початок звітного періоду процентних платежів на прострочену заборгованість та нарахованих процентних платежів, строк сплати яких на початок звітного періоду не настав.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

До нарахованих процентних платежів не належать процентні платежі, які включені до планових (рядок 8) або прострочених (рядки 2, 19) процентних платежів.

Відображення нарахувань за отриманими кредитами фізичних осіб, які не перевищують 1 000 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції, не є обов’язковим.

Б. Операції за звітний період з початку звітного року

Інформація за зазначеними нижче рядками надається наростаючим підсумком (з початку року за місяць, за 2 місяці, за 3 місяці і так далі до кінця року).

Рядок 6 - зазначається фактично одержана сума кредиту за звітний період, включаючи суми комісій та інших відрахувань.

Рядок 7 - зазначається сума планових платежів у рахунок погашення основної суми боргу за звітний період відповідно до графіка платежів за кредитною угодою.

Рядок 8 - зазначається сума процентів за користування одержаною сумою кредиту, що підлягала сплаті у звітному періоді відповідно до графіка платежів за кредитною угодою.

Якщо договором з нерезидентом не передбачено графіка погашення заборгованості за кредитом, рядки 7, 8 заповнюється тільки за платежами, здійсненими в термін кінцевого строку погашення, передбаченого договором.

{Абзац двадцять третій пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

{Абзац двадцять четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

{Абзац двадцять п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

{Абзац двадцять шостий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Рядок 9 - зазначається сума комісійних та інших платежів, що підлягала сплаті у звітному періоді відповідно до графіка платежів за кредитною угодою.

Рядок 10 - зазначається сума пені, що нарахована за прострочення амортизаційних, процентних, комісійних та інших платежів і підлягала сплаті у звітному періоді.

Рядок 11 - зазначається сума фактично сплачених у звітному періоді амортизаційних платежів. У цьому рядку зазначаються як суми коштів, що перераховані позичальником безпосередньо на рахунок кредитора, так і вартість товарів, які були відвантажені кредитору в рахунок погашення основного боргу за кредитом. До цієї суми не включається сума реорганізованих у звітному періоді амортизаційних платежів, які зазначаються в рядку 12.

Рядок 11.1 - зазначається з рядку 11 сума достроково здійснених у звітному періоді амортизаційних платежів.

Рядок 11.2 - зазначається з рядка 11 сума погашення у звітному періоді простроченої заборгованості за амортизаційними платежами.

Реорганізація - офіційне зняття з позичальника зобов'язань погашати платежі згідно з первісними умовами та графіком платежів за кредитною угодою. Реорганізація може охоплювати як прострочені платежі, так і планові платежі, що підлягали сплаті у звітному періоді відповідно до графіка платежів за кредитною угодою. Реорганізація може здійснюватися, наприклад, шляхом списання кредитором боргу або переоформлення частини платежів, що підлягали сплаті на користь кредитора, у частку кредитора в статутному капіталі позичальника тощо.

Рядок 12 - зазначається сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді.

Рядок 12.1 - зазначається з рядку 12 сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом збільшення частки нерезидента у статутному капіталі позичальника.

Рядок 12.2 - зазначається з рядку 12 сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом списання кредитором боргу, а також сума амортизаційних платежів, що не будуть погашені з урахуванням анулювання реєстраційного свідоцтва.

Рядок 12.3 - зазначається з рядка 12 сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом заліку зустрічних, однорідних вимог.

У рядку "Примітка" потрібно дати пояснення, яким чином проведена реорганізація амортизаційних платежів.

Рядок 13 - зазначається повна сума фактично здійснених позичальником у звітному періоді процентних платежів на користь кредитора за кредитним договором, тобто без зменшення виплати на суму податку, що утримується з доходів нерезидента-кредитора. Зазначаються сума коштів, що перерахована позичальником на рахунок кредитора, і вартість товарів, які були відвантажені кредитору в рахунок погашення заборгованості за процентними платежами. До рядку 13 не включається сума реорганізованих у звітному періоді процентних платежів, які зазначаються в рядку 14.

Рядок 13.1 - зазначається з рядку 13 сума достроково здійснених у звітному періоді процентних платежів.

Рядок 13.2 - зазначається з рядка 13 сума погашення у звітному періоді простроченої заборгованості за процентними платежами.

Рядок 14 - зазначається сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді.

Рядок 14.1 - зазначається з рядку 14 сума процентних платежів що була реорганізована у звітному періоді шляхом збільшення частки нерезидента у статутному капіталі позичальника.

Рядок 14.2 - зазначається з рядку 14 сума процентних платежів що була реорганізована у звітному періоді шляхом списання кредитором боргу, а також сума амортизаційних платежів, що не будуть погашені з урахуванням анулювання реєстраційного свідоцтва.

Рядок 14.3 - зазначається з рядка 14 сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом заліку зустрічних, однорідних вимог.

У рядку "Примітка" потрібно дати пояснення, яким чином проведена реорганізація процентних платежів.

Рядок 15 - зазначається сума фактично здійснених у звітному періоді комісійних та інших платежів.

Рядок 16 - зазначається сума фактично сплаченої у звітному періоді пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі.

Рядок 17 обчислюється як сума здійснених у звітному періоді операцій з погашення та реорганізації основної суми боргу, процентних платежів, комісійних та інших платежів і пені (рядки 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16).

В. Заборгованість на кінець звітного періоду

Рядок 18 - зазначаються сума заборгованості за одержаним кредитом з урахуванням заборгованості за станом на початок року, суми одержаного кредиту у звітному періоді та фактично здійснених за цей період операцій з погашення та реорганізації основної суми боргу за кредитом, тобто сума фактичної заборгованості за основною сумою боргу на кінець звітного періоду (рядки 1 + 6 - 11 - 12).

Рядок 18.1 - зазначається сума прострочених платежів за основною сумою боргу за станом на кінець звітного періоду з урахуванням прострочених платежів за основною сумою боргу за станом на початок звітного періоду.

Рядок 19 - зазначається сума процентних платежів, яка підлягала сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням прострочених процентних платежів за станом на початок звітного періоду (рядки 2 + 8 - 13 - 14, але не менше нуля).

Рядок 20 - зазначається сума комісійних та інших платежів, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням прострочених комісійних та інших платежів за станом на початок звітного періоду (рядки 3 + 9 - 15).

Рядок 21 - зазначається сума пені за прострочені амортизаційні процентні, комісійні та інші платежі, що підлягала сплаті, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням несплаченої пені за станом на початок року (рядки 4 + 10 - 16).

Рядок 22 - зазначається загальна сума боргу на кінець звітного періоду, що складається з основної суми боргу, прострочених процентних платежів, прострочених комісійних та інших платежів, несплаченої пені за прострочені амортизаційні, процентні,  комісійні та інші платежі (рядки 18 + 19 + 20 + 21 + 22а або рядки 5 + 6 + 8 + 9 + 10 - 17 + 8а).

Рядок 22а - зазначається сума нарахованих на кінець звітного періоду процентних платежів на прострочену заборгованість та нарахованих процентних платежів, строк сплати яких на кінець звітного періоду не настав, з урахуванням правил заповнення рядка 5а.

Нарахування процентів здійснюється щомісячно за станом на 1 число місяця, наступного за звітним, за фактичний строк користування кредитними коштами з початку року незалежно від умов кредитного договору про їх сплату. Допускається щоквартальне коригування суми нарахованих процентів.

Якщо умовами кредитного договору передбачено використання змінюваної процентної ставки, то для розрахунку процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла на звітну дату. Після настання строку сплати нарахованих процентів допускається коригування їх суми за фактичною ставкою.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Г. Стан розрахунків за кредитом на кінець звітного періоду

Рядок 23 - зазначається цифровий код стану розрахунків за кредитом (1 знак):

1 - розрахунки за кредитом завершені;

2 - розрахунки за кредитом не завершені;

3 - кредит не отриманий, строк дії реєстрації договору не закінчився;

4 - розрахунки за кредитом завершено достроково;

5 - строк дії реєстрації договору закінчився.

Код стану розрахунків 1 зазначається в разі остаточного завершення розрахунків з іноземним кредитором відповідно до графіка погашення заборгованості та/або у зв'язку із закінченням строку дії договору.

Код стану розрахунків 3 зазначається, якщо позичальник не забезпеченого гарантією кредиту в іноземній валюті не одержав коштів і за станом на кінець звітного періоду реєстрація цього договору не анульована територіальним управлінням Національного банку України.

Код стану розрахунків 4 зазначається в разі дострокового остаточного завершення розрахунків з іноземним кредитором.

Рядок 24 - заповнюється в разі зміни строковості кредиту

порівняно  з  попереднім  звітним  періодом  із зазначенням "+" та

наданням відповідного пояснення в рядку 25.

Рядок 25 заповнюється в разі надання пояснень стосовно внесення змін до договору, реорганізації заборгованості за кредитом, особливостей здійснення платежів, причин дострокового погашення заборгованості, допущених помилок у попередніх звітах тощо.

{Пояснення щодо заповнення форми № 503 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 415 від 19.11.2007, № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541  від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011,№ 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

Форма № 504 (місячна)
Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

{Форма № 504 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми
№ 504 Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

1. Прогноз за формою надається резидентами, які уклали договори, що передбачають виконання ними боргових зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою), уключаючи короткострокові кредити, за винятком кредитів "овернайт".

Терміни, що вживаються у цьому звіті, мають таке значення:

єврооблігації - залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;

короткостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення від 2 до 365 (366) днів включно;

довгостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення понад 365 (366) днів;

строк погашення - час між датою підписання кредитної угоди і датою здійснення останнього платежу за кредитом. Для траншів, які надходять на підставі генеральної угоди (угоди про відновлювальну кредитну лінію тощо), строк погашення визначається як кількість днів між датою надходження коштів на рахунок позичальника та датою погашення траншу.

Інші терміни, які вживаються в формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються в значенні згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

Якщо позичальник одержав кілька кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо. За траншами, одержаними банком-позичальником на підставі одного кредитного договору, звіт про стан заборгованості складається за кожним траншем окремо. Якщо надання кредитних коштів здійснюється на однакових умовах (відсоткова ставка, валюта, графік амортизаційних платежів тощо), то допускається надання загального звіту за частинами одного кредиту.

2. Звіт за формою подається позичальником відокремленому підрозділу банку, який безпосередньо здійснює обслуговування кредиту за місцезнаходженням територіального управління Національного банку України, що контролює зазначений кредит. Відокремлений підрозділ банку перевіряє достовірність інформації щодо операцій з обслуговування кредиту цим позичальником і подає звіт банку - юридичній особі. Банк - юридична особа збирає інформацію від своїх підрозділів і надає звіт у розрізі регіонів, відокремлених підрозділів та позичальників відповідному територіальному управлінню Національного банку України. Якщо банк сам є позичальником кредиту то свій звіт він також подає відповідному територіальному управлінню Національного банку України.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Якщо позичальник не надав звіт за поточний звітний період, то банк надає дані про кредит (транш) на підставі наявної в банку інформації.

Якщо інформація у звіті за попередній період на підставі відповідних документів зазнала змін, то під час надання інформації за звітний період необхідно внести такі зміни і подати пояснення.

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Якщо сума заборгованості перед нерезидентом перевищує суму кредиту, зазначену в реєстраційному свідоцтві, у звіті зазначаються суми заборгованості, які можуть бути повернуті нерезиденту згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

Якщо територіальним управлінням Національного банку України анульовано реєстрацію договору про залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом звітність у наступні звітні періоди не подається.

Якщо умовами кредитного договору передбачено використання плаваючої процентної ставки, для розрахунку процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла на звітну дату.

Якщо умовами договору не визначено чіткої дати погашення заборгованості, у тому числі передбачено здійснення платежу на першу вимогу кредитора за пред'явленим рахунком, можливість поетапної оплати тощо та/або передбачено погашення заборгованості протягом кварталу (місяця, року тощо), сума прогнозного (планового) платежу зазначається в останньому місяці терміну дії договору та/або періоду погашення заборгованості згідно з основним договором з нерезидентом.

Під час надання звіту на звітну дату дані за періоди, що минули, не заповнюються.

Обслуговуючий банк і територіальне управління Національного банку України мають забезпечити:

повноту інформації у звіті;

відповідність інформації звіту даним реєстраційного свідоцтва;

правильність застосування кодів, що використовуються під час складання звітів.

Платежі з погашення основної суми боргу та процентів поділяються окремо на строкові платежі (обумовлені кредитною угодою платежі, строк яких на дату подання прогнозу ще не настав) та платежі з погашення простроченої заборгованості (несплачені в строк платежі) у разі їх наявності. Розмір строкових платежів визначається згідно з умовами кредитного договору з урахуванням фактичного надходження та обслуговування кредиту в попередні періоди. Інформація про операції, які передбачається здійснити в поточному та наступному за поточним роках, надається докладніше з розподілом за звітними періодами.

3. Звіт складається з трьох розділів.

Код та назва відокремленого підрозділу банку" зазначається код банку (відокремленого підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит і відповідає значенню двадцятизначного коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків;

"Звіт, що подає банк, складено на підставі" заповнюється банками;

"Реєстрація договору Національним банком України" - зазначаються дата та номер реєстрації договору в Національному банку України, а за договорами, яким присвоєно умовний код № НРХХХ, - цей код та дата договору.

Договори за короткостроковими кредитами, пролонгованими протягом звітного періоду, відображаються за номерами реєстрації, які діяли на звітну дату. У рядку "Примітка" зазначаються номер реєстрації договору, який діяв на попередню звітну дату, та номери реєстрації договорів пролонгації в Національному банку України, укладених у звітному місяці (якщо протягом звітного місяця їх було більше одного).

"Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем)" заповнюється згідно з умовами договорів з нерезидентами.

Розділ 1. У цьому розділі надається інформація про майбутні операції з обслуговування зовнішнього боргу, не погашеного за станом на звітну дату (без урахування надходжень кредитних коштів у майбутньому).

Розділ 2. У цьому розділі надається інформація про майбутні операції з надходження та обслуговування кредиту, що здійснюватимуться відповідно до умов кредитної угоди між позичальником та кредитором (тобто з урахуванням надходжень кредитних коштів у майбутньому). Цей розділ не заповнюється, якщо на звітну дату кредит одержано повністю і нові надходження кредиту не передбачені, оскільки платежі з обслуговування зазначеного зовнішнього боргу, не погашеного за станом на кінець минулого періоду, уже зазначатимуться в розділі 1.

Розділ 3. Заповнюється за наявності простроченої заборгованості за основною сумою боргу та/або за процентами.

Якщо немає можливості прогнозувати строки погашення простроченої заборгованості (повністю або частково), то дані про суму цих неспрогнозованих платежів зазначаються у відповідних колонках рядка "Немає прогнозів" (за кодами Є5 та/або Ж5).

У рядку 4 "Усього на інші роки" надається прогноз платежів, строк яких настає після періодів, зазначених у рядках 1-3.

Примітка. У разі потреби додаткові роз'яснення подаються в примітках (текст до 160 символів).

{Пояснення щодо заповнення форми № 504 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011}

{Форму  №  515  і пояснення  щодо її заповнення виключено на підставі  Постанови  Національного  банку  №  22  від 27.01.2006}

{Форму № 520 та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Форма № 521 (щоденна)
Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою

{Форма № 521 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 255 від 12.07.2007; в редакції Постанови Національного банку № 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 521
Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою

1. Звіт за формою подається уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в разі здійснення протягом дня операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за готівкову національну валюту у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), відображених у балансі. Датою фактичного проведення операцій є дата їх відображення в балансі.

2. Уповноважені фінансові установи надають інформацію про здійснені операції в межах отриманих ліцензій.

3. У звіті відображаються обсяги купленої або проданої готівкової іноземної валюти, виключаючи обсяги придбаної іноземної валюти за конверсійними операціями.

Банки мають право не відображати операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти в обсязі, меншому, ніж номінальна вартість мінімальної купюри (нерозмінного залишку).

4. У звіті середньозважений курс гривні до іноземної валюти відображається в масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).

5. Викуп банком або фінансовою установою понадлімітних залишків готівкової іноземної валюти у своїх агентів у звіті не відображається.

6. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 (Код валюти) - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 2 (Купівля/курс) - середньозважений на суму операцій курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено купівлю готівкової іноземної валюти, у масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).

Колонка 3 (Купівля/обсяг) - обсяг готівкової іноземної валюти, купленої у фізичних осіб протягом дня, - до 16 знаків.

Колонка 4 (Продаж/курс) - середньозважений на суму операції курс гривні до іноземної валюти, за яким здійснено продаж готівкової іноземної валюти, у масштабі офіційного курсу - до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (наприклад, за 100 доларів США - 503,4201 гривні).

Колонка 5 (Продаж/обсяг) - обсяг готівкової іноземної валюти, проданої фізичним особам протягом дня, - до 16 знаків.

{Пояснення до форми № 521 із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 276 від 17.06.2004, № 255 від 12.07.2007; в редакції Постанови Національного банку № 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 434 від 18.12.2008}

Форма № 522 (щоденна)
Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України

{Форма № 522 в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162  від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 522
Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України

1. Звіт відображає рух коштів за кожним кореспондентським рахунком (далі - коррахунок) банку-нерезидента, що відкритий в уповноваженому банку України в іноземній валюті або гривнях. Дані звіту формуються за даними аналітичного обліку за субрахунками балансового рахунку 1600 "Кореспондентські рахунки інших банків" за операціями банку-нерезидента з урахуванням змісту операції.

2. У звіті не відображаються депозитні та кредитні операції овернайт, відсотки, одержані за залишком на коррахунку, суми, списані за обслуговування коррахунку, операції "сторно", комісійні доходи банку за перекази через коррахунок.

{Пункт 2 Пояснення щодо заповнення форми № 522 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

3. Якщо банк-нерезидент в один день виконав кілька однотипних операцій, то у звіті такі операції можуть відображатись однією сумою за одним кодом операції.

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 (Код іноземного банку) - код іноземного банку, який відкрив кореспондентський рахунок в уповноваженому банку, згідно з Довідником іноземних банків, з якими українські банки мають кореспондентські відносини (rc_bnk.dbf), - 10 знаків.

Колонка 2 (Код операції) - цифровий код змісту операції із зарахування або списання, виконаної за кореспондентським рахунком банку-нерезидента, - 2 знаки.

Цифровий код змісту операції із зарахування може мати такі значення:

11 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів як оплата за імпорт;

12 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів як кошти, що повернулися від резидентів за невиконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), за рішеннями судових органів, у разі розірвання договорів (контрактів) або внесення до них змін за наявності підтвердних документів, або кошти, які попередньо були спрямовані на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за заявками та за рахунок клієнтів;

13 - зараховано на користь клієнтів-нерезидентів за іншими операціями, які не відображені за кодами 11 та 12;

14 - зараховано банку-нерезиденту як отримані кредитні кошти (без операцій овернайт);

15 - зараховано банку-нерезиденту як залучені депозитні кошти (без операцій овернайт);

16 - зараховано банку-нерезиденту як повернені депозитні або кредитні кошти, у тому числі відсотки за депозитними або кредитними операціями (без операцій овернайт);

17 - зараховано з власного коррахунку банку-нерезидента, відкритого в іншому банку, для поповнення коррахунку;

18 - зараховано з коррахунку іншого банку-нерезидента за форексними операціями;

19 - зараховано за окремими рішеннями Національного банку України;

20 - зараховано за іншими операціями, що не були відображені за кодами 14-19.

Цифровий код змісту операції із списання може мати такі значення:

21 - списано кошти за дорученням клієнтів банку-нерезидента на користь резидентів як оплата за експорт;

22 - списано кошти, що повернені резидентам за рахунок клієнтів-нерезидентів, за невиконані нерезидентами зобов'язання за імпортними договорами (контрактами), за рішеннями судових органів, у разі розірвання договорів (контрактів) або внесення до них змін за наявності підтвердних документів;

23 - списано кошти за дорученням і за рахунок клієнтів-нерезидентів на придбання іноземної валюти;

24 - списано з коррахунку банку-нерезидента як кредитні кошти (без операцій овернайт);

25 - списано з коррахунку банку-нерезидента депозитні кошти (без операцій овернайт);

26 - списано банком-нерезидентом як повернення депозитних або кредитних коштів, у тому числі відсотки за депозитними або кредитними операціями (без операцій овернайт);

27 - списано для поповнення власного коррахунку банку-нерезидента, відкритого в іншому банку;

28 - списано на коррахунок іншого банку-нерезидента за форексними операціями;

29 - списано за окремими рішеннями Національного банку України;

30 - списано за іншими операціями банків-нерезидентів, що не були відображені за кодами 24-29.

{Абзац двадцять п'ятий пункту 4 Пояснення щодо заповнення форми № 522 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

31 - списано кошти за іншими операціями клієнтів-нерезидентів, які не відображені за кодами 21-23.

{Пункт 4 Пояснення щодо заповнення форми № 522 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти, що зарахована на коррахунок або списана з коррахунку банку-нерезидента, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 № 73 (kl_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 4 (Сума зарахованої або списаної валюти/гривень) - сума іноземної валюти або гривень, що зарахована на коррахунок або списана з коррахунку банку-нерезидента, відкритого в уповноваженому банку України.

{Пояснення щодо заповнення форми № 522 в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

{Форму № 523 "Інформація про суму коштів у гривнях, використану для купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України" та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

{Форму № 524 (місячна) "Інформація про операції нерезидентів з цінними паперами на території України" та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

Форма № 525 (місячна)
Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну

{Форма № 525 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 162  від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011; в редакції Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 525
Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну

1. Звіт складається уповноваженими банками - юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами та національним оператором поштового зв’язку за календарний місяць у разі здійснення фізичними особами (резидентами та нерезидентами) переказів в іноземній валюті за поточними валютними неторговельними операціями за межі України та надходження переказів в Україну на користь фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) відповідно до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 № 496, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за № 74/14765.

2. Код резидентності зазначається згідно з Довідником резидентності (KL_k030.dbf).

3. У звіті відображаються перекази, які банк здійснює безпосередньо за дорученням клієнта чи виплачує клієнту. Не відображаються перекази, за якими банк виконує функцію розрахункового банку з банками-субагентами.

4. Інформація про перекази відображається за їх економічним змістом незалежно від того, чи проводяться ці перекази через платіжні системи чи через систему кореспондентських рахунків банку.

5. Якщо переказ надійшов в іноземній валюті, а виплата його здійснюється на бажання клієнта в гривнях, то такий переказ у звіті відображається у валюті переказу.

У разі повернення коштів (помилкова операція) інформація про перекази, які були здійснені/надіслані та отримані протягом одного звітного періоду, у звіті не відображається.

6. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 - зазначається в розрізі валют сума переказів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, що переказані за межі України.

Рядок 2 - зазначається в розрізі валют сума переказів, що надійшли в Україну на користь фізичних осіб - резидентів і нерезидентів та зараховані на їх поточні рахунки або виплачені готівкою без зарахування на поточний рахунок.

Колонка 3 - зазначається код країни перебування контрагента відповідно до платіжних документів незалежно від його резидентності, а в разі відсутності в платіжних інструкціях такої інформації - код країни, з якої надійшла (до якої була перерахована) на кореспондентський рахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Національним стандартом України “Коди назв країн світу” (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

Колонка 4 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонки 5, 7 - сума готівкової іноземної валюти, що була внесена/видана через касу банку для здійснення/виплати переказу незалежно від факту зарахування його на поточний рахунок клієнта.

У цих колонках відображаються також усі операції, здійснені із застосуванням платіжних систем.

Якщо операція внесення/видачі готівкової іноземної валюти за переказом та операція списання/зарахування цього переказу відбулися в різні операційні дні, допускається відображення таких операцій у колонках 6, 8.

Колонки 6, 8 - сума переказів, здійснених за рахунок безготівкових коштів в іноземній валюті або коштів, які надійшли за переказами і зараховані на рахунок клієнта без виплати готівкою.

{Правила доповнено формою № 525 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 434 від 18.12.2008, № 244 від 26.05.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011; в  редакції Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 516  від 10.12.2012}

Форма № 526 (квартальна)
Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

{Форма № 526 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 526
Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

1. Інформація за формою надається небанківською фінансовою установою, яка отримала генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, у разі здійснення нею операцій щодо залучення грошових коштів або надання протягом звітного періоду фінансових кредитів, позик (далі - кредити).

2. У звіті відображаються операції в національній валюті України, які здійснюються із нерезидентами, а також операції в іноземній валюті.

3. У формі зазначаються код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) і повна назва небанківської фінансової установи, адреса її місцезнаходження.

4. Форма складається щоквартально в одиницях відповідних валют.

5. У звіті надається інформація про всі суми залучених грошових коштів та наданих кредитів протягом звітного періоду.

6. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти, у якій були залучені грошові кошти або надані кредити, згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається загальна сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів (усього) - 16 знаків. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 3-6.

Колонка 3 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком до 92 днів - 16 знаків.

Колонка 4 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком від 93 днів до 183 днів - 16 знаків.

Колонка 5 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком від 184 днів до 365 (366) днів - 16 знаків.

Колонка 6 - зазначається сума фактично залучених протягом звітного періоду грошових коштів строком більше 365 (366) днів - 16 знаків.

Колонка 7 - зазначається загальна сума фактично наданих кредитів протягом звітного періоду (усього) - 16 знаків. Дані цієї колонки є сумою даних колонок 8-10.

Колонка 8 - зазначається сума фактично наданих короткострокових кредитів (до 365 (366) днів) протягом звітного періоду - 16 знаків.

Колонка 9 - зазначається сума фактично наданих середньострокових кредитів (до 3 років) протягом звітного періоду - 16 знаків.

Колонка 10 - зазначається сума фактично наданих довгострокових кредитів (понад 3 роки) протягом звітного періоду - 16 знаків.

{Правила доповнено формою № 526 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008}

Форма № 527 (місячна)
Звіт про оборот готівкової іноземної валюти

{Форма № 527 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 458 від 29.09.2004, № 22 від 27.01.2006, № 255 від 12.07.2007, № 162 від 24.05.2011, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 527
Звіт про оборот готівкової іноземної валюти

Звіт складається за даними бухгалтерського обліку надходжень і видатків готівкової іноземної валюти, який ведеться на підставі первинних документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, довідок, реєстрів, чеків тощо).

Звіт подається уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національними операторами поштового зв'язку, що мають право надавати фінансові послуги з поштового переказу. Звіт не містить дані про внутрішньобанківські обороти.

Надходження та видача коштів у звіті відображається відповідно до мети використання коштів.

{Пояснення щодо заповнення форми № 527 доповнено абдзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Звіт подається в розрізі кодів іноземних валют згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 № 73.

{Абзац пояснення щодо заповнення форми № 527 в редакції Постанови Національного банку № 530 від 03.12.2003}

Рядок 1 - обсяг іноземної валюти, що надійшла до уповноваженого банку протягом звітного періоду. Формується за даними дебетових оборотів за балансовими рахунками 1001 - 1004.

Рядок 1.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що ввезена в Україну за звітний період на підставі дозволів Національного банку України та прийнята до каси уповноваженого банку.

Рядок 1.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за готівкові та безготівкові кошти у банка-резидента (фінансової установи). Дані рядка 1.2 дорівнюють сумі рядків 1.2.1-1.2.3.

Рядок 1.2.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за готівкову національну валюту в банку-резидента;

Рядок 1.2.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за безготівкову національну валюту в банку-резидента;

Рядок 1.2.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена уповноваженим банком за звітний період за безготівкову іноземну валюту в банку-резидента.

Рядок 1.3 - обсяг іноземної валюти, що прийнята для зарахування на коррахунки інших банків (фінансових установ) за звітний період.

Рядок 1.4 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла за звітний період на поточні (у тому числі через розподільчі рахунки) та депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентів.

Рядок 1.5 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до каси уповноваженого банку за звітний період від фізичних осіб. Дані рядка 1.5 дорівнюють сумі даних рядків 1.5.1 - 1.5.6.

Рядок 1.5.1 - обсяг готівкової валюти, що прийнята від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) для розміщення на їх поточних (крім карткових) і депозитних рахунках, крім тих, які мають бути відображені у рядках 1.5.2 - 1.5.6.

{Абзац Пояснення щодо заповнення форми № 527 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 162 від 24.05.2011}

У рядку 1.5.1 допускається відображення операцій, зазначених у рядках 1.5.2-1.5.6, якщо зарахування прийнятої готівкової іноземної валюти на рахунок клієнта та операція, зазначена в рядках 1.5.2-1.5.6, відбулися в різні операційні дні.

Якщо сума внесеної готівкової іноземної валюти, що зарахована на рахунок, менша, ніж сума переказу, то така сума готівкової іноземної валюти відображається як прийнята для переказу в рядку 1.5.2.

Якщо сума внесеної готівкової іноземної валюти, що зарахована на рахунок, більша, ніж сума переказу, то частина суми коштів, яка внесена готівкою в розмірі переказу, відображається як прийнята для переказу в рядку 1.5.2, а інша частина суми, що перевищує розмір переказу, - як прийнята для зарахування на рахунок у рядку 1.5.1.

Рядок 1.5.2 - обсяг готівкової валюти, що надійшла від фізичних осіб для переказу за межі України.

{Абзац Пояснення щодо заповнення форми № 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" виключено на підставі Постанови Національного банку № 541 від 13.12.2010}

У разі повернення переказів (помилкова операція) протягом одного звітного періоду інформація про надходження/видачу коштів у звіті не відображається.

Рядок 1.5.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до каси уповноваженого банку від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) за продані їм чеки в іноземній валюті.

Рядок 1.5.4 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до каси уповноваженого банку від фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) за продані їм депозитні сертифікати в іноземній валюті.

Рядок 1.5.5 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла від фізичних осіб для зарахування на картрахунки.

Рядок 1.5.6 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до каси уповноваженого банку від фізичних осіб для погашення раніше виданих кредитів та відсотків за користування кредитами.

{Пояснення щодо заповнення форми № 527 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 530 від 03.12.2003}

Рядок 1.5.7 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов’язання.

Рядок 1.6 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена у звітному періоді уповноваженим банком за готівкові гривні та іноземну валюту у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) під час здійснення обмінних операцій. Дані рядка 1.6 дорівнюють сумі даних рядків 1.6.1 - 1.6.3.

Рядок 1.6.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена у фізичних осіб за готівкові гривні та іноземну валюту уповноваженим банком через каси.

Рядок 1.6.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена у фізичних осіб за готівкові гривні та іншу валюту уповноваженим банком через власні пункти обміну валют.

Рядок 1.6.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що куплена у фізичних осіб за готівкові гривні та іноземну валюту уповноваженим банком через пункти обміну валют, які працюють на підставі агентських угод.

Рядок 1.7 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла до уповноваженого банку протягом звітного періоду, за винятком обсягів, відображених у рядках 1.1 - 1.6.

Рядок 2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що була видана уповноваженим банком протягом звітного періоду. Формується за даними кредитових оборотів за балансовими рахунками 1001 - 1004.

Рядок 2.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана з каси уповноваженого банку протягом звітного періоду для вивезення за межі України.

Рядок 2.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за готівкові та безготівкові кошти іншому банку-резиденту (фінансовій установі). Дані рядка 2.2 дорівнюють сумі рядків 2.2.1 - 2.2.3.

Рядок 2.2.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за готівкову національну валюту іншому банку-резиденту;

Рядок 2.2.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за безготівкову національну валюту іншому банку-резиденту;

Рядок 2.2.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана уповноваженим банком протягом звітного періоду за безготівкову іноземну валюту іншому банку-резиденту.

Рядок 2.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана з коррахунків інших банків (фінансових установ) протягом звітного періоду.

Рядок 2.4 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана протягом звітного періоду з поточних або депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентів.

Рядок 2.5 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана протягом звітного періоду з каси уповноваженого банку фізичним особам (резидентам і нерезидентам). Дані рядка 2.5 дорівнюють сумі даних рядків 2.5.1 - 2.5.6.

Рядок 2.5.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що була видана фізичним особам (резидентам і нерезидентам) з каси уповноваженого банку з їх поточних і депозитних рахунків, крім тих, які мають бути відображені в рядках 2.5.2 - 2.5.6.

{Абзац із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

У рядку 2.5.1 допускається відображення виданих сум переказів, якщо зарахування переказу на рахунок клієнта та видача готівкової іноземної валюти за цим переказом відбулися в різні операційні дні.

Рядок 2.5.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам з каси уповноваженого банку за переказами з-за меж України.

Якщо видача готівкової іноземної валюти з рахунку відбулась у сумі, меншій, ніж сума коштів, зарахованих за переказом, то така сума готівкової іноземної валюти відображається як видана за переказом у рядку 2.5.2.

Якщо видача готівкової іноземної валюти з рахунку відбулась у сумі, більшій, ніж сума коштів, зарахованих за переказом, то частина суми коштів, яка видана готівкою в розмірі переказу, відображається як видана за переказом у рядку 2.5.2, а інша частина суми, що перевищує розмір переказу, - як видана з рахунку в рядку 2.5.1.

Рядок 2.5.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам з каси уповноваженого банку під час виплати за чеками.

Рядок 2.5.4 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам з каси уповноваженого банку під час виплати за депозитними сертифікатами.

Рядок 2.5.5 - обсяг готівкової іноземної валюти, що була видана фізичним особам з картрахунків за банківськими картками.

Рядок 2.5.6 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам з каси уповноваженого банку як кредит.

{Пояснення щодо заповнення форми № 527 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 530 від 03.12.2003}

Рядок 2.5.7 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов’язань та виплати доходу за ними.

Рядок 2.6 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана протягом звітного періоду уповноваженим банком за готівкові гривні та іноземну валюту фізичним особам (резидентам і нерезидентам) під час здійснення обмінних операцій. Дані рядка 2.6 дорівнюють сумі даних рядків 2.6.1 - 2.6.3.

Рядок 2.6.1 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана фізичним особам за готівкові гривні та іноземну валюту через касу уповноваженого банку.

Рядок 2.6.2 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана фізичним особам за готівкові гривні та іноземну валюту через банківські пункти обміну валют.

Рядок 2.6.3 - обсяг готівкової іноземної валюти, що продана фізичним особам за готівкові гривні та іноземну валюту через пункти обміну валют, що працюють на підставі агентських угод.

Рядок 2.7 - обсяг виданої уповноваженим банком готівкової іноземної валюти протягом звітного періоду, за винятком обсягів, що відображені в рядках 2.1 - 2.6.

Рядок 3 - зазначається загальна кількість пунктів обміну іноземної валюти (далі - ПОВ) банку (фінансової установи), що зареєстровані у відповідному територіальному управлінні Національного банку України на кінець звітного періоду, - до 6 знаків. Дані рядка 3 мають відповідати сумі даних рядків 3.1 та 3.2.

Рядок 3.1 - зазначається кількість власних ПОВ банку (фінансової установи), що зареєстровані у відповідному територіальному управлінні Національного банку України на кінець звітного періоду, - до 6 знаків.

Рядок 3.2 - зазначається кількість ПОВ, що діють на підставі агентських угод з уповноваженим банком або фінансовою установою, що зареєстровані у відповідному територіальному управлінні Національного банку України на кінець звітного періоду, - до 6 знаків.

Рядок 4 - зазначається загальна кількість працюючих ПОВ банку (фінансової установи), які здійснювали операції протягом звітного періоду один день і більше, - до 6 знаків. Дані рядка 4 мають відповідати сумі даних рядків 4.1 і 4.2.

Рядок 4.1 - зазначається кількість власних працюючих ПОВ банку (фінансової установи), які здійснювали операції протягом звітного періоду один день і більше, - до 6 знаків.

Рядок 4.2 - зазначається кількість працюючих ПОВ, що діють на підставі агентських угод з уповноваженим банком або фінансовою установою, які здійснювали операції протягом звітного періоду один день і більше, - до 6 знаків.

{Пояснення до форми № 527 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 458 від 29.09.2004, № 22 від 27.01.2006, № 179 від 15.05.2006, № 255 від 12.07.2007, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

{Форму № 528 та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 434 від 18.12.2008}

Форма № 529 (місячна)
Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод

{Форма № 529 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 529
Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод

Форма впроваджена з метою виконання наглядових функцій Національним банком України за станом валютного ринку України та контролю за середньомісячними обсягами операцій з купівлі-продажу іноземної валюти в пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод (далі - ПОВ-А), укладених з уповноваженими банками або уповноваженими фінансовими установами, відповідно до вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за № 21/7342.

Звіт складається в разі наявності в банку або фінансовій установі ПОВ-А, що зареєстровані у відповідних територіальних управліннях Національного банку України та здійснюють протягом звітного періоду операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти на підставі укладених агентських угод. До звіту включається інформація щодо ПОВ-А, що будь-який час працювали протягом звітного періоду, у тому числі інформація щодо ПОВ-А з нульовими обсягами валютно-обмінних операцій.

У статистичному звіті слід зазначати суми купленої та проданої іноземної валюти лише за звітний місяць, тобто з першого до останнього дня звітного місяця включно. Якщо операції з купівлі-продажу іноземної валюти здійснені 30 (або 31) числа звітного місяця, а проведені за балансом 1-го числа наступного місяця, то суми таких операцій мають включатися до звіту наступного періоду.

Звіт подається в розрізі кодів іноземних валют згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 № 73.

Колонка 1 - зазначається код регіону, де зареєстровано (за місцезнаходженням) ПОВ-А банку (фінансової установи), згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 2 - зазначається код банку - юридичної особи (фінансової установи) або філії банку (фінансової установи), що здійснює касове обслуговування ПОВ-А, згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається реєстраційний номер ПОВ-А згідно з довідкою про реєстрацію, що видана територіальним управлінням Національного банку України і зареєстрована в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти, - 12 знаків.

Колонка 4 - зазначається адреса [місто (селище, смт), вулиця] за місцезнаходженням ПОВ-А - 135 знаків.

Колонка 5 - зазначається код за ЄДРПОУ юридичної особи, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою), - 10 знаків.

Колонка 6 - зазначається повна назва юридичної особи, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою), - 135 знаків.

Організаційно-правову форму господарювання доцільно зазначати загальноприйнятою абревіатурою (наприклад, ТОВ, ВАТ тощо).

{Пояснення щодо заповнення форми № 529 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 7 - зазначається повна адреса юридичної особи, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою), - 135 знаків.

Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 9 - зазначається обсяг купленої ПОВ-А готівкової іноземної валюти у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) агентами банківської або фінансової установи за звітний місяць.

Колонка 10 - зазначається обсяг проданої ПОВ-А готівкової іноземної валюти фізичним особам (резидентам і нерезидентам) агентами банківської або фінансової установи за звітний місяць.

{Розділ 2 додатка доповнено формою № 529 згідно з Постановою Національного банку № 458 від 29.09.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 188 від 27.06.2008, № 244 від 26.05.2010}

Форма № 530 (квартальна)
Інформація про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

{Форма № 530 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 530
Інформація про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

1. Інформація за формою надається небанківською фінансовою установою (торговцем цінними паперами) (далі - НФУ), яка отримала генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, у разі здійснення нею або за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) протягом звітного періоду валютних операцій з цінними паперами (далі - ЦП), вираженими в іноземній та національній валюті. У звіті не відображаються операції з ЦП, що емітовані в національній валюті, між резидентами. Форма надсилається на паперових носіях та у формі файлів у відкритому вигляді у форматі xls на електронну адресу Департаменту валютного контролю та ліцензування dvkl@bank.gov.ua.

2. У формі зазначаються код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та повна назва НФУ, адреса її місцезнаходження.

3. У разі здійснення НФУ операцій з купівлі-продажу ЦП від свого імені або за дорученням власного клієнта з іншим власним клієнтом у звіті відображаються окремо операції з купівлі та продажу ЦП;

у разі здійснення НФУ операцій з купівлі ЦП від свого імені або за дорученням власного клієнта з іншою НФУ у звіті відображаються лише операції з купівлі ЦП;

у разі здійснення НФУ операцій з продажу ЦП від свого імені або за дорученням власного клієнта з іншою НФУ у звіті відображаються лише операції з продажу ЦП;

у разі здійснення НФУ операцій з обміну ЦП від свого імені або за дорученням власного клієнта з іншим власним клієнтом у звіті відображаються окремо отримання ЦП та передача ЦП за операціями обміну;

у разі здійснення НФУ операцій з обміну ЦП від свого імені або за дорученням власного клієнта з іншою НФУ у звіті відображаються лише отримання або передача ЦП.

4. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається код операцій з ЦП - 2 знаки.

Код операцій може мати такі значення:

01 - купівля ЦП;

02 - продаж ЦП;

03 - отримання ЦП за операціями обміну;

04 - передача ЦП за операціями обміну.

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти, за яку були куплені або продані ЦП, згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається сума здійснених операцій купівлі або продажу ЦП у національній або іноземній валюті (в одиницях валюти) - до 20 знаків.

Колонка 4 - зазначається код виду ЦП - 2 знаки.

Код виду ЦП може мати такі значення:

01 - акції;

02 - інвестиційні сертифікати;

03 - облігації підприємств;

04 - облігації місцевих позик;

05 - державні облігації України;

06 - казначейські зобов'язання України;

07 - ощадні (депозитні) сертифікати;

08 - векселі;

09 - іпотечні сертифікати;

10 - іпотечні облігації;

11 - сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);

12 - приватизаційні цінні папери;

13 - товаророзпорядчі цінні папери;

14 - інші цінні папери.

Колонка 5 - зазначається цифровий код валюти, у якій зазначена номінальна вартість ЦП, згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf) - 3 знаки.

Колонка 6 - зазначається загальна номінальна вартість ЦП, обчислена як сума номінальної вартості всіх ЦП, за якими виконувалися операції (в одиницях валюти), - до 20 знаків.

{Правила доповнено формою № 530 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008}

Форма № 531 (місячна)
Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями

{Форма № 531 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 530 від 03.12.2003, в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 188 від 27.06.2008, № 313 від 28.05.2009, № 162  від 24.05.2011, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 531
Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями

1. Форма звіту розроблена відповідно до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 № 136 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за № 338/3631 (із змінами).

2. Звіт подається в разі наявності клієнтів - резидентів банку (підрозділу, філії), які перевищили встановлені законодавством України строки розрахунків (у тому числі у валюті України) за експортними, імпортними операціями і не отримали на останнє число звітного періоду відповідних висновків центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

3. Банк надає інформацію про взяття на контроль, зняття з контролю резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків, а також зміни в інформації про вищезазначених резидентів у звітному періоді.

У разі ліквідації або реорганізації підрозділу банку інформацію про зняття резидента, що перебував на контролі в цьому підрозділі, з контролю надає банк - юридична особа.

Під час надання інформації про резидентів, що перейшли на обслуговування з одного підрозділу банку до іншого, підрозділ, до якого на обслуговування перейшов резидент, у колонці 16 зазначає фактичну дату першого дня перевищення резидентом встановленого законодавством України строку розрахунків. Інформація про резидента з відміткою про зняття резидента з контролю в одному підрозділі банку та з відміткою про взяття його на контроль в іншому підрозділі банку має надаватися на ту саму звітну дату.

4. Якщо у звітному періоді не відбулися зміни в інформації про взяття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на контроль, яка раніше була надана до Національного банку України, то інформація про резидента не надається.

5. Тобто інформація у звіті надається таким чином: один раз про взяття резидента на контроль, один раз про зняття резидента з контролю та в разі потреби один або кілька разів щодо змін в інформації про резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, який був узятий на контроль.

6. Першим днем перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортною, імпортною операціями є перший день після закінчення строку розрахунків, встановленого законодавством України чи висновком центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

7. Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 (Код підрозділу банку) - зазначається код підрозділу банку, що безпосередньо обслуговує клієнта-резидента, згідно з Довідником власних підрозділів банків - 12 знаків.

Колонка 2 (Код операції) - зазначається код зовнішньоекономічної операції клієнта (1 - для експорту; 2 - для імпорту) - 1 знак.

Колонка 3 (Зміст операції) - зазначається зміст зовнішньоекономічної операції клієнта (1 - поставка товару, що передбачає декларування під час перетинання митного кордону України, а також та, що не передбачає декларування відповідно до законодавства України; 2 - виконання робіт, надання послуг, майнових прав тощо) - 1 знак.

Колонка 4 (Вид економічної діяльності) - зазначається вид економічної діяльності згідно з підсекцією Національного класифікатора України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 (kl_k113.dbf), - 2 знаки.

{Абзац п'ятий пункту 7 Пояснення щодо заповнення форми № 531 в редакції Постанови Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 5 (Номер контракту) - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків, - до 35 знаків.

Колонка 6 (Дата контракту) - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 7 (Дата ВМД або дата авансового платежу) - зазначається дата кожного відвантаження експортером продукції відповідно до вантажних митних декларацій або дата виконання кожного відповідного платіжного доручення імпортера на користь нерезидента, якщо за одним контрактом резидент здійснював відвантаження продукції партіями (під час експорту) або здійснив кілька авансових платежів (під час імпорту).

Якщо клієнт банку здійснив в один день за одним контрактом декілька відвантажень (наявність декількох ВМД за однією датою) або декілька авансових платежів, то в колонці 7 зазначається відповідна дата на загальну суму відвантажень або авансових платежів, які здійснені в одній валюті, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 8 (Код ЄДРПОУ резидента) - зазначається код ЄДРПОУ резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків за експортно-імпортною операцією, - до 10 знаків.

Колонка 9 (Назва резидента) - зазначається повна назва резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків за експортно-імпортною операцією, - до 135 знаків.

{Абзац десятий пункту 7 Пояснення щодо заповнення форми № 531 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 10 (Місцезнаходження резидента) - зазначається місцезнаходження резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків за експортно-імпортною операцією, - до 135 знаків.

{Абзац одинадцятий пункту 7 Пояснення щодо заповнення форми № 531 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 11 (Назва нерезидента) - зазначається повна назва нерезидента (згідно з контрактом), у розрахунках з яким резидент перевищив установлений законодавством України строк, - до 135 знаків.

{Абзац дванадцятий пункту 7 Пояснення щодо заповнення форми № 531 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 12 (Код країни нерезидента) - зазначається цифровий код країни-нерезидента згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf), у розрахунках з яким резидент перевищив установлений законодавством України строк, - 3 знаки.

{Абзац чотирнадцятий пункту 7 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 13 (Причини виникнення заборгованості) - зазначаються причини виникнення заборгованості - 1 знак. Може мати такі значення:

1 - фінансова неспроможність нерезидента (арешт рахунку; визнання банкрутом або ліквідація нерезидента; тимчасові ускладнення під час поставки продукції чи переказу коштів);

2 - затримка вантажу на митниці (арешт вантажу, утримання на митному складі під відповідальне зберігання);

3 - невиконання резидентом умов контракту (неякісний товар, менша вартість чи некомплектність товару, неповне перерахування коштів);

4 - неправильне оформлення документів (помилки під час заповнення граф ВМД, платіжних документів, відсутність митного оформлення поставленої продукції, відсутність ВМД у реєстрі);

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 7 Пояснення щодо заповнення форми № 531 виключено на підставі Постанови Національного банку № 466 від 19.12.2006}

6 - форс-мажорні обставини (економічна криза, стихійне лихо тощо);

7 - нез'ясовані причини (відмова клієнта в наданні інформації або невстановлення його місцезнаходження);

9 - інші причини.

Колонка 14 (Відмітка про безнадійну заборгованість) - зазначається код безнадійної заборгованості резидентів за зовнішньоекономічним контрактом - 1 знак. Строк перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків умовно поділяється на два періоди: до 1095 днів (до 3 років) і після 1095 днів (більше 3 років). У кожному з періодів відповідний код свідчить про те, змінювалася чи не змінювалася заборгованість.

Код може мати такі значення: 0 - якщо строк перевищення розрахунків не перевищує 1095 днів і сума заборгованості змінювалася в цей період; 2 - якщо строк перевищення розрахунків не перевищує 1095 днів і сума заборгованості не змінювалася в цей період; 1 - якщо строк перевищення розрахунків перевищує 1095 днів і сума заборгованості не змінювалася в цей період; 4 - якщо строк перевищення розрахунків перевищує 1095 днів і сума заборгованості змінювалася в цей період.

Строк 1095 днів (3 роки) повинен відраховуватися з першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортною, імпортною операціями або строку, установленого висновком центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

{Абзац пункту 7 Пояснення щодо заповнення форми № 531 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 15 (Відмітка про взяття на контроль, зняття з контролю резидента) - зазначається код повідомлення про взяття на контроль або зняття з контролю резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків, а також зміни в інформації про такого резидента - 1 знак. Може мати такі значення:

1 - узяття резидента на контроль, починаючи з дати першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків;

2 - зміни в інформації про резидента;

3 - зняття резидента з контролю;

4 - зняття з контролю резидентів, які протягом перебування на контролі перейшли до іншого підрозділу того самого банку (заповнюється банком - юридичною особою за той підрозділ, що ліквідовано або реорганізовано, із зазначенням коду головного банку замість коду підрозділу, що ліквідовано).

Колонка 16 (Дата першого дня перевищення) - зазначається дата першого дня перевищення резидентом установленого законодавством України строку розрахунків - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 17 (Дата внесення змін до інформації про резидента) - зазначається дата внесення змін до інформації (яка вже була надана раніше) про резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 18 (Дата зняття з контролю резидента) - зазначається дата зняття з контролю резидента, який перевищив установлений законодавством України строк розрахунків, - 8 знаків (ДДММРРРР). Зазначається дата останнього документа чи події (ВМД, реєстру ВМД, акта виконаних робіт, надходження виручки, прийняття рішення уповноваженою особою, наказу банку щодо реорганізації його підрозділу тощо), що стали підставою для зняття з контролю операції резидента, який перевищив законодавчо встановлений строк розрахунків.

Колонка 19 (Код валюти розрахунку) - зазначається цифровий код валюти розрахунку (у тому числі валюти України) згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 20 (Сума не повернених у встановлений законодавством України строк коштів, вартості товарів, робіт, послуг) - зазначається сума, на яку не здійснено розрахунок протягом установленого законодавством строку, за станом на звітну дату. Для експорту - вартість експортованого товару відповідно до митної декларації у валюті розрахунку (несплачена частина вартості, яка розраховується шляхом зменшення загальної вартості на фактичну часткову оплату, що надійшла на валютний рахунок резидента-експортера). Для імпорту - сума перерахованих на користь нерезидента коштів (частина суми, на яку недопоставлено товар відповідно до митних декларацій) - до 16 знаків (у сотих частках одиниць валюти).

Колонка 21 (Еквівалентна сума в національній валюті України не повернених у встановлений законодавством України строк коштів, вартості товарів, робіт, послуг) - зазначається еквівалентна сума в національній валюті України, на яку не здійснено розрахунок протягом установленого законодавством України строку за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату, - до 16 знаків (у копійках).

У разі надання банком звіту про зняття зовнішньоекономічної операції резидента з контролю в колонках 20 та 21 слід відображати нулі.

8. Після отримання уповноваженим банком документів, які дають підстави для зняття зовнішньоекономічної операції з контролю згідно з законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, чи висновком центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість.

9. Якщо перевищення строку розрахунків за зовнішньоекономічною операцією резидента становить понад 10 років, то банк виключає з форми дані щодо такої операції. Строк 10 років повинен відраховуватися з першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортною, імпортною операціями або строку, встановленого згідно з висновком центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

10. У разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації до форми (на підставі документів, які підтверджують проведення реорганізації та визначення правонаступника) уносяться дані про резидента, до якого перейшли права та обов'язки реорганізованого суб'єкта господарювання і який є його правонаступником.

11. У разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість.

12. У разі прийняття судом до розгляду позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість.

Якщо резидент - суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності протягом шести місяців з дати прийняття судом позовної заяви, не надасть до банку судового рішення, то банк у звіті надає інформацію про заборгованість цього резидента, починаючи з наступної звітної дати, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення строків розрахунків та суми заборгованості.

13. У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково чи припинення (закриття) провадження у справі, чи залишення позову без розгляду у звіті надається інформація про взяття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на контроль.

14. У разі надання інформації про резидентів їх назва та місцезнаходження пишуться повністю, українською мовою відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця). Організаційно-правову форму господарювання доцільно зазначати загальноприйнятою абревіатурою (наприклад, ТОВ, ВАТ тощо).

15. Як виняток, інформація про перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків може бути вилучена з форми за дозволом Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку України. Пропозиції щодо вилучення вищезазначеної інформації із звіту подаються уповноваженим банком територіальному управлінню Національного банку України разом із документами за цією операцією та копією акта (довідки) перевірки суб'єкта господарювання за цією операцією органом державної податкової служби, засвідченою в установленому порядку. Територіальне управління розглядає ці документи і подає центральному апарату Національного банку України висновок щодо доцільності подальшого відображення заборгованості у звіті.

{Пункт Пояснення до форми № 531 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

16. Якщо у звітному періоді резидента було взято на контроль і в цьому самому звітному періоді цього резидента знято з контролю, то в такому випадку банк не надає у звіті інформації про нього.

У разі надходження до банку після звітного періоду інформації про порушення резидентом строків розрахунків за експортними операціями в цьому звітному періоді банк відображає таку інформацію у звіті, починаючи лише з наступної звітної дати, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення строків розрахунків та суми заборгованості.

17. Якщо банк - юридична особа реорганізовується шляхом приєднання до іншого банку - юридичної особи, то банк-правонаступник повинен за станом на наступну звітну дату після дати ліквідації банку, що реорганізувався, надати інформацію про взяття на контроль резидентів, які перейшли до нього на обслуговування, із зазначенням фактичної дати першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортно-імпортними операціями.

18. У разі прийняття Національним банком рішення про відкликання в банку банківської ліцензії (власником банку рішення про ліквідацію банку) і призначення ліквідатора, банк, що ліквідовується, повинен за станом на наступну звітну дату після дня прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора надати інформацію про зняття з контролю всіх резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

{Пояснення до форми № 531 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 458 від 29.09.2004, № 223 від 16.06.2005, в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 188  від 27.06.2008, № 313 від 28.05.2009, № 679  від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 225 від 08.06.2012}

Форма № 536 (місячна)
Звіт про операції з банківськими металами

{Форма № 536 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 27.01.2006; в редакції Постанови Національного банку № 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 536
Звіт про операції з банківськими металами

1. Звіт подається уповноваженими банками, які ввозили та вивозили, купували і продавали (з фізичною поставкою та без фізичної поставки) за безготівкову та готівкову національну валюту банківські метали в стандартних і мірних зливках, монети, вироблені з дорогоцінних металів, порошки банківських металів на валютному ринку України.

2. Терміни, які використовуються у формі та поясненні щодо її заповнення, застосовуються у значенні відповідно до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за № 749/8070 (із змінами).

3. Маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів у звіті відображається відповідно до даних аналітичних рахунків бухгалтерського обліку банку.

4. Звіт не містить даних про внутрішньобанківські обороти. Платіжні та інвестиційні монети (гривні), вироблені з дорогоцінних (банківських) металів, у звіті не відображаються.

5. У звіті рядки 1 та 8 у колонках 3, 7, 8 не заповнюються.

6. Середньозважений курс - курс, середньозважений на обсяг операцій у гривнях, за яким було здійснено купівлю або продаж. Відображається за 10 тройських унцій у масштабі офіційного курсу - до 12 знаків, з яких 2 знаки за комою (наприклад, за 10 тройських унцій золота - 47179,63 гривні).

7. Середньозважений курс розраховується лише для рядків 2-7 для обсягів, що зазначаються у колонках 4 та 8.

8. Код і назва банківського металу зазначаються згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (зі змінами), (KL_r030.dbf).

9. За договорами комісії операції відображаються комітентом.

10. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що ввезені банками в Україну протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 2 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені в інших банків України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 3 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені в юридичних осіб протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 4 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені у фізичних осіб протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 5 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані іншим банкам України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 6 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані юридичним особам протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 7 - зазначається маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані фізичним особам протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 8 - зазначається загальна маса банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет і порошків банківських металів, що вивезені банками за межі України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

{Форма № 536 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 530 від 03.12.2003, в редакції Постанови Національного банку № 458 від 29.09.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 642 від 15.12.2004, № 99 від 31.03.2005; в редакції Постанови Національного банку № 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 434 від 18.12.2008, № 225 від 08.06.2012}

Форма № 538 (щоденна)
Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками

{Форма № 538 в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179від 15.05.2006, № 162  від 24.05.2011, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 538
Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками

1. Звіт за формою надається банком у разі здійснення ним за дорученням власних клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) та безпосередньо банком (за дорученням інших банків) протягом дня операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту, якщо сума купленої валюти для одного клієнта (банку) дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції з купівлі.

2. Звіт складається на дату здійснення операцій з купівлі іноземної валюти згідно з балансом банку (дату першої бухгалтерської проводки, що свідчить про виникнення відповідного зобов'язання банку перед клієнтом в іноземній валюті).

3. У звіті не відображаються суми купленої іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди (у тому числі сплати винагороди лізингодавцю за отримане у лізинг майно), відсотків за користування кредитом, неустойки (штрафи, пені), навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції з купівлі.

4. У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом (за однією заявкою), частина якої використовуватиметься для здійснення авансового платежу, а інша частина - для оплати поставленого товару (виконаних робіт, наданих послуг тощо) за наявності в банку підтвердних документів (ВМД, акта про отримання послуг, виконання робіт тощо), у звіті зазначені суми мають відображатися окремими записами (рядками).

5. У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для одного клієнта за різними контрактами (але за однією заявкою) сума купленої для клієнта валюти відображається у звіті окремими записами (рядками) за кожним контрактом.

6. У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для одного клієнта за одним контрактом, згідно з яким сума купленої валюти підлягає перерахуванню частками до кількох країн, сума купленої для клієнта валюти відображається у звіті відповідно до сум перерахування за кожною країною окремими записами (рядками).

7. З метою достовірного відображення інформації щодо купівлі іноземної валюти у відповідних колонках звіту пропонуємо керуватися таким:

у разі купівлі іноземної валюти банком за дорученням власних клієнтів для подальшого переказу за кордон заповнюються всі колонки звіту. Якщо куплена іноземна валюта не призначена для переказу за кордон (погашення кредиту, виданого банком-резидентом, оплати витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон, тощо), то в колонках 16 та 17 зазначаються нулі;

у разі купівлі іноземної валюти банком за дорученням резидента - торговця цінними паперами на виконання операцій, визначених у підпунктах "а", "б", "в" пункту 2 глави 3 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами), у колонках 5, 6, 7, 9, 10, 11 форми зазначаються дані клієнта, за дорученням якого торговцем цінними паперами купується іноземна валюта;

{Пункт 7 Пояснення щодо заповнення форми № 538 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

у разі купівлі іноземної валюти банком за дорученням інших банків-резидентів заповнюються колонки 1-6 звіту, в інших колонках ставиться нуль;

у разі купівлі іноземної валюти банком для власних потреб заповнюються колонки 1-4, 8, 14, по змозі - колонки 10-13, 15-17 звіту, в інших колонках ставиться нуль;

у разі купівлі банком іноземної валюти за дорученням інших банків-нерезидентів заповнюються колонки 1-6, 8, 14-17, за можливості - 10-13, усі інші колонки звіту заповнюються нулями.

8. Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 - зазначається дата здійснення операції з купівлі іноземної валюти - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 2 - зазначається код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 3 - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 4 - зазначається сума іноземної валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 5 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи, або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf) (колонка GLB), за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб) зазначається 0 (нуль).

Колонка 6 - зазначається повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, або повна назва уповноваженого банку, за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 135 знаків.

Організаційно-правову форму господарювання доцільно зазначати загальноприйнятою абревіатурою (наприклад, ТОВ, ВАТ тощо).

{Пункт 8 Пояснення щодо заповнення форми № 538 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 7 - зазначається місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 135 знаків.

Колонка 8 - зазначається цифровий код мети купівлі іноземної валюти - 2 знаки.

Код мети купівлі (інтервал 01-10) може мати такі значення:

01 - куплено для імпорту товарів з увезенням їх на митну територію України;

02 - куплено для імпорту послуг, робіт;

03 - куплено для погашення кредиту, отриманого в уповноваженому банку;

04 - куплено з іншою метою;

05 - куплено для імпорту товарів без увезення їх на митну територію України;

06 - куплено для погашення кредиту, отриманого від нерезидента;

07 - куплено з метою збільшення (зменшення) довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку.

Колонка 9 - зазначається код основного виду економічної діяльності, присвоєний клієнту банку (фізичній або юридичній особі, за дорученням яких була куплена іноземна валюта) згідно з Національним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 (далі - КВЕД) (kl_k110.dbf), - 5 знаків.

{Абзац пункту 8 Пояснення щодо заповнення форми № 538 в редакції Постанови Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Для юридичних осіб-резидентів, яким присвоєно кілька кодів КВЕД, зазначається код основного виду економічної діяльності, що є першим у списку кодів довідки за ЄДРПОУ. Якщо клієнту, який купує валюту, не присвоєно код КВЕД, то в колонці зазначається "00000" (п'ять нулів).

Колонка 10 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта, - до 50 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід писати "б/н".

{Абзац пункту 8 Пояснення щодо заповнення форми № 538 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 11 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі відображення операцій з купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) згідно з Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами), у колонці 10 слід зазначати номер заявки, у колонці 11 - дату заявки, на підставі якої була придбана іноземна валюта.

Якщо операція з купівлі іноземної валюти здійснюється банком за дорученням клієнта на підставі договору, згідно з яким відбувається заміна сторони зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо), то в колонках 10, 11 зазначаються відповідно номер і дата договору, на підставі якого відбулася така заміна.

Колонка 12 - зазначається код країни банку, до якого клієнтом або банком для бенефіціара переказана на підставі платіжних документів на переказ куплена іноземна валюта згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf), - 3 знаки.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

У разі перерахування придбаної іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія, згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf). У колонках 16 і 17 зазначається нуль.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 13 - зазначається дата отримання імпортером продукції відповідно до ВМД або дата акта про отримання послуг, виконання робіт згідно із зовнішньоекономічним контрактом - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом (за однією заявкою) за наявності кількох ВМД або актів про виконання робіт потрібно в основному полі (дата ВМД, дата акта про надання послуг, виконання робіт тощо) у форматі дати відображати дату останньої ВМД. Дати інших ВМД, які належать до цього контракту, слід відображати в додатковому полі відповідно до кількості ВМД (незалежно від того, мають ВМД однакові дати чи ні), починаючи з дати останньої ВМД у порядку зменшення до максимально можливого заповнення в символьному форматі з відокремленням комами (наприклад: ДДММРРРР, ДДММРРРР).

Якщо іноземна валюта придбана для здійснення авансового платежу (у разі імпорту товарів, послуг, робіт), то колонка не заповнюється.

Колонка 14 - зазначаються пункт і підпункти Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами), на підставі яких банк здійснив операцію з купівлі іноземної валюти, а також згідно з Довідником підстав для придбання іноземної валюти Національного банку України (kod_70_2.dbf) - 11 знаків. Українська літера "Ґ" зазначається як "Г1".

Колонка 15 - зазначається код країни бенефіціара (резидентність отримувача коштів), на користь якого клієнт або банк переказує куплену іноземну валюту на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо) згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf), - 3 знаки.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

У разі купівлі іноземної валюти клієнтом-резидентом з метою, яка передбачає зняття її готівкою в касі банку або перерахування на рахунки резидентів, відкриті в уповноважених банках, у колонках 12 та 15 форми слід зазначати код "804" (Україна).

У разі купівлі іноземної валюти клієнтом-нерезидентом з метою, яка передбачає зняття її готівкою в касі банку або перерахування на рахунки нерезидентів, відкриті в уповноважених банках, у колонці 12 форми слід зазначати код "804" (Україна), а в колонці 15 - код країни, у якій клієнт-бенефіціар є резидентом.

Колонка 16 - зазначається код іноземного банку, до якого клієнт або банк переказує куплену іноземну валюту на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) - 10 знаків.

Колонка 17 - зазначається назва іноземного банку, до якого клієнт або банк переказує куплену іноземну валюту на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) - 100 знаків.

Якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) є код та назва відповідного іноземного банку - юридичної особи, а переказ купленої іноземної валюти здійснюється до філії банку в країну, у якій розташований головний офіс іноземного банку, але в довіднику немає коду та назви філії іноземного банку, то в колонках 16 і 17 слід зазначати код та назву головного офісу іноземного банку - юридичної особи.

{Абзац пункту 8 Пояснення щодо заповнення форми № 538 в редакції Постанов Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 162 від 24.05.2011}

В інших випадках, якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) немає коду та назви відповідного іноземного банку (філії банку), то в колонці 16 слід зазначити тризначний цифровий код країни банку (філії банку) та сім нулів праворуч, а в колонці 17 - назву відповідного іноземного банку (філії банку).

{Абзац пункту 8 Пояснення щодо заповнення форми № 538 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

{Абзац пункту 8 Пояснення щодо заповнення форми № 538 виключено на підставі Постанови Національного банку № 179 від 15.05.2006}

{Абзаци тридцять восьмий-сімдесят сьомий пункту 8 виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

{Форма № 538 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 530  від 03.12.2003, в редакції Постанови Національного банку № 458 від 29.09.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 642 від 15.12.2004, № 99 від 31.03.2005, в редакції Постанов Національного банку № 194 від 27.05.2005, № 22  від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255  від 12.07.2007, № 313 від 28.05.2009, № 244 від 26.05.2010, № 162 від 24.05.2011, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

Форма № 550Д (щоденна)
Розшифрування валютних рахунків

{Форма № 550Д із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 22 від 27.01.2006, № 255 від 12.07.2007, № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 550Д
Розшифрування валютних рахунків

Звіт містить дані про залишки в іноземній валюті та їх гривневий еквівалент за всіма балансовими та позабалансовими рахунками (за дебетом і кредитом) з їх розподілом за операціями з резидентами і нерезидентами України та розшифруванням за кодами валют.

Звіт за формою подається електронною поштою щоденно всіма банками - юридичними особами, що мають на балансі відкриті рахунки в іноземних валютах.

Опис параметрів заповнення форми.

Дата (за станом на...) - дата, на яку подається звіт.

Код банку - код українського банку згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 9 знаків.

Код валюти - цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 № 73, - 3 знаки.

Колонка 1 [Балансовий (позабалансовий) рахунок] - балансовий (позабалансовий) рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 (із змінами), - 4 знаки.

{Абзац сьомий пояснення щодо заповнення форми № 550Д із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 2 (Сальдо в іноземній валюті / усього / дебет) - залишки на кінець операційного дня за дебетом за кожним із балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют.

Колонка 3 (Сальдо в іноземній валюті / усього / кредит) - залишки на кінець операційного дня за кредитом за кожним з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют.

Колонка 4 (Сальдо в іноземній валюті / у тому числі / за резидентами / дебет) - залишки на кінець операційного дня за дебетом за кожним з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.

Колонка 5 (Сальдо в іноземній валюті / у тому числі / за резидентами / кредит) - залишки на кінець операційного дня за кредитом за кожним з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.

Колонка 6 (Сальдо в іноземній валюті / у тому числі / за нерезидентами / дебет) - залишки на кінець операційного дня за дебетом за кожним з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.

Колонка 7 (Сальдо в іноземній валюті / у тому числі / за нерезидентами / кредит) - залишки на кінець операційного дня за кредитом за кожним з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.

Колонки 2 - 7 заповнюються в сотих частках одиниць валют - до 16 знаків.

Колонка 8 (Сальдо в гривневому еквіваленті / усього / дебет) - гривневий еквівалент залишків за дебетом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонка 9 (Сальдо в гривневому еквіваленті / усього / кредит) - гривневий еквівалент залишків за кредитом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонка 10 (Сальдо в гривневому еквіваленті / у тому числі / за резидентами / дебет) - гривневий еквівалент залишків за дебетом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з резидентами.

Колонка 11 (Сальдо в гривневому еквіваленті / у тому числі / за резидентами / кредит) - гривневий еквівалент залишків за кредитом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з резидентами.

Колонка 12 (Сальдо в гривневому еквіваленті / у тому числі / за нерезидентами / дебет) - гривневий еквівалент залишків за дебетом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з нерезидентами.

Колонка 13 (Сальдо в гривневому еквіваленті / у тому числі / за нерезидентами / кредит) - гривневий еквівалент залишків за кредитом в іноземній валюті (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на поточний операційний день) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків за операціями з нерезидентами.

Колонки 8 - 13 заповнюються в копійках - до 16 знаків.

Колонки 2 - 13 мають розраховуватися з обсягів залишків на відповідних рахунках на кінець попереднього дня з урахуванням оборотів поточного операційного дня.

{Пояснення щодо заповнення форми № 550Д із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Форма № 550 (місячна)
Обороти за рахунками в іноземній валюті

{Форма № 550 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 22 від 27.01.2006, № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 550
Обороти за рахунками в іноземній валюті

Звіт містить дані про обороти в іноземній валюті за місяць та їх гривневий еквівалент за всіма балансовими та позабалансовими рахунками (за дебетом та кредитом) з розподілом їх за операціями з резидентами і нерезидентами України та розшифруванням за кодами валют.

Звіт за формою подається електронною поштою один раз на місяць усіма банками - юридичними особами та їх філіями, що мають на балансі відкриті рахунки в іноземних валютах.

Опис параметрів заповнення форми.

Дата (за ...) - місяць, за який подається звіт.

Код банку - код українського банку згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 9 знаків.

Код валюти - цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 № 73, - 3 знаки.

Колонка 1 [Балансовий (позабалансовий) рахунок] - балансовий (позабалансовий) рахунок Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України 17.06.2004 № 280 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 (із змінами), - 4 знаки.

{Абзац сьомий пояснення щодо заповнення форми № 550 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Колонка 2 (Обороти в іноземній валюті / усього / дебет) - оборот за дебетом кожного з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют. Загальна сума оборотів за дебетом має дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 2 дорівнюють сумі даних колонок 4 та 6.

Колонка 3 (Обороти в іноземній валюті / усього / кредит) - оборот за кредитом кожного з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют. Загальна сума оборотів за кредитом має дорівнювати сумі оборотів за кредитом за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5 та 7.

Колонка 4 (Обороти в іноземній валюті / у тому числі / за резидентами / дебет) - оборот за дебетом кожного з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з резидентами.

Колонка 5 (Обороти в іноземній валюті / у тому числі / за резидентами / кредит) - оборот в іноземній валюті за кредитом кожного з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі валют за операціями з резидентами.

Колонка 6 (Обороти в іноземній валюті / у тому числі / за нерезидентами / дебет) - оборот за дебетом кожного з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.

Колонка 7 (Обороти в іноземній валюті / у тому числі / за нерезидентами / кредит) - оборот за кредитом кожного з балансових (позабалансових) рахунків у розрізі кодів валют за операціями з нерезидентами.

Колонки 2 - 7 заповнюються в сотих частках одиниць валюти - до 16 знаків.

Колонка 8 (Обороти в гривневому еквіваленті / усього / дебет) - гривневий еквівалент обороту за дебетом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків. Загальна сума оборотів у гривневому еквіваленті за дебетом має дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 8 дорівнюють сумі даних колонок 10 та 12.

Колонка 9 (Обороти в гривневому еквіваленті / усього / кредит) - гривневий еквівалент обороту за кредитом (за офіційним курсом Національного банку України на кожний операційний день місяця) за кожним із балансових (позабалансових) рахунків. Загальна сума оборотів у гривневому еквіваленті за кредитом має дорівнювати сумі відповідних оборотів за операціями з резидентами та операціями з нерезидентами. Дані колонки 9 дорівнюють сумі даних колонок 11 та 13.

Колонка 10 (Обороти в гривневому еквіваленті / у тому числі / за резидентами / дебет) - гривневий еквівалент обороту за дебетом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з резидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонка 11 (Обороти в гривневому еквіваленті / у тому числі / за резидентами / кредит) - гривневий еквівалент обороту за кредитом (за офіційним курсом Національного банку України на кожний операційний день місяця) за операціями з резидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонка 12 (Обороти в гривневому еквіваленті / у тому числі / за нерезидентами / дебет) - гривневий еквівалент обороту за дебетом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з нерезидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонка 13 (Обороти в гривневому еквіваленті / у тому числі / за нерезидентами / кредит) - гривневий еквівалент обороту за кредитом (за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на кожний операційний день місяця) за операціями з нерезидентами України за кожним із балансових (позабалансових) рахунків.

Колонки 8 - 13 заповнюються в копійках - до 16 знаків.

{Пояснення щодо заповнення форми № 550 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006}

Форма № 552 (щоденна)
Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти

{Форма № 552 в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 179 від 15.05.2006, в редакції Постанови Національного банку № 255 від 12.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 552
Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти

1. Форма складається з двох частин.

Терміни, які вживаються у формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

2. У частині I форми банк надає інформацію про такі операції з безготівковою іноземною валютою:

зарахування (надходження в Україну) на кореспондентські рахунки банку (далі - коррахунки) від нерезидентів і з рахунків резидентів, відкритих за межами України, коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), самого банку (власні операції банку);

зарахування (надходження в Україну) з рахунків філії банку, яка розташована за межами України, коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб);

переказ коштів з рахунків лоро банків-нерезидентів на користь банку (або його клієнтів);

продаж усіх валютних коштів за безготівкову національну валюту.

3. У звіті відображаються суми надходжень від банків-нерезидентів за міжбанківськими кредитами (депозитами) та доходів в іноземній валюті на користь самого банку.

Формування даних звіту здійснюється за принципом максимальної ідентифікації клієнтів, за дорученням яких банк здійснює ті чи інші операції.

Операції за системами міжнародних грошових переказів відображаються банками-агентами та принциповими членами платіжних систем за фактом зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку за даними виписки системи. Такі операції також можуть відображатися за даними платіжних інструкцій стосовно кожного з переказів.

Операції за платіжними картками міжнародних платіжних систем відображаються за даними розрахунків з міжнародними платіжними системами, здійсненими на підставі клірингових виписок міжнародних платіжних систем.

Операції покриття за чеками відображаються за сумами, які надходять від емітентів на користь банку.

Операції неттінгу відображаються за економічним змістом операцій.

Надходження на користь банку за договорами факторингу відображаються за цифровим кодом мети надходження, що відповідає меті операції за договором клієнта з нерезидентом. Колонки 4, 5 заповнюються за даними клієнта, з яким банк уклав договір факторингу, а в колонці 9 зазначається "надходження за договором факторингу".

За операціями з надходження іноземної валюти в Україну на виконання умов акредитивів за експортними операціями клієнтів колонки 4, 5 заповнюються за даними клієнта, на користь якого відкрито акредитив, у колонці 6 зазначається код зовнішньоекономічної операції, за якою здійснюється розрахунок, а в колонці 9 зазначається "виконання умов акредитиву".

За операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем, у колонках 4, 5 зазначаються дані продавця, у колонці 6 - код мети переказу 10.

Інформація про виконання банком гарантійних зобов’язань відображається з даними кредитора із зазначенням у колонці 6 звіту коду мети операції, за якою виконуються гарантійні зобов’язання.

4. Надходження на користь одного клієнта або продаж за дорученням одного клієнта іноземної валюти в сумі понад 10000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, відображаються окремими записами.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного клієнта кількох надходжень (або кількох операцій продажу), які мають однакову мету, або надходження однією сумою з однаковою метою на користь кількох клієнтів банку (переказ для клієнтів-фізичних осіб за списком).

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Якщо за однією операцією сума надходження коштів та/або продажу безготівкової іноземної валюти не перевищує 10 000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, то такі операції, здійснені протягом операційного дня, необхідно консолідувати на регіональному рівні за кодом мети, країни  та резидентності і відображати у звіті однією сумою. У колонці 4 зазначається тризначний код уповноваженого банку (за операціями, визначеними абзацом п’ятим пункту 8 пояснення) або колонка заповнюється нулями, у колонці 7 - “999”, у колонці 8 - код країни, у колонці 5 - “1” (для резидентів), “2” (для нерезидентів).

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

У разі консолідації за кодом мети, країни та резидентності операцій одного клієнта, здійснених протягом одного дня, у колонці 4 зазначається код клієнта.

Якщо у звіті відображається лише одна операція, сума якої не перевищує 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, то заповнюються усі колонки звіту згідно із загальними вимогами до його складання.

Допускається відображення однією сумою за одним кодом мети погашення кредиту разом із заборгованістю за його надання, користування, обслуговування, повернення депозиту з відсотками тощо.

5. У звіт включається інформація про зарахування (надходження в Україну) коштів за даними SWIFT-повідомлень, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо на дату, на яку банк має потрібну для складання звіту інформацію, але не пізніше 5 банківських днів з моменту зарахування коштів на коррахунок банку.

6. Суми, що надійшли на користь клієнтів і обліковувалися на рахунках до з'ясування, у звіті відображаються після їх зарахування на рахунки клієнтів.

Якщо помилково отримані від нерезидента кошти, що раніше були відображені у звіті, списуються з коррахунку банку і повертаються нерезиденту, то у звіті повернення таких коштів відображається у колонці 3 зі знаком "-", інші колонки звіту заповнюються даними, що раніше були відображені у звіті для цієї операції. У графі "Відомості про операцію" зазначається дата відображення операції з надходження суми коштів, що повертається на користь нерезидента.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою Національний банку № 162 від 24.05.2011}

7. У звіті не відображаються суми:

зараховані на коррахунок банку за операціями купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

операцій поповнення власного коррахунку банку та надходжень з іншого банку за операціями з підкріплення операційної каси банку готівковими коштами;

зараховані або продані за кредитами (депозитами), у тому числі основний борг, відсотки, штрафні санкції, пені тощо, якщо основна сума заборгованості за кредитом (депозитом) з урахуванням пролонгації (у тому числі за кредитами або депозитами "овернайт") обліковується протягом терміну, що не перевищує 3 банківських дні;

поповнення рахунку клієнта за переказами з іншого уповноваженого банку;

внутрішньобанківських і транзитних переказів (перекази інших уповноважених банків, у тому числі через рахунки лоро, перекази між двома банками-нерезидентами через рахунки лоро, відкриті в одному уповноваженому банку тощо);

помилково зараховані кошти та нез'ясовані суми, які будуть повернуті банком, а також суми коштів, що надійшли на коррахунок банку як повернення платежу без виконання (повернення помилково відправлених коштів);

{Абзац сьомий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

{Абзац восьмий пункту 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 244 від 26.05.2010}

суми комісій та нарахувань за виконання переказів, обслуговування рахунків, відсотків на залишки коштів на коррахунках, рахунках клієнтів тощо, якщо розмір кожної з таких операцій не перевищує 1 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції;

надходжень банківських металів, у тому числі увезення, та обсяги їх продажу;

надходження безготівкової іноземної валюти за операціями з продажу готівкової іноземної валюти одного найменування.

8. З метою достовірного відображення інформації у відповідних колонках звіту необхідно керуватися таким:

у разі продажу іноземної валюти заповнюються колонки 1 - 6 та у разі необхідності - колонка 9;

суми продажу іноземної валюти у звіті можуть відображатися однією консолідованою сумою для одного клієнта за однією валютою з однаковою метою;

надходження на користь посередників відображаються за відповідним кодом операції, визначеної основним договором з нерезидентом. У колонці 9 зазначається "договір комісії" тощо.

У разі надходження коштів однією сумою в одній іноземній валюті на користь кількох клієнтів банку (у тому числі переказ за списком одержувачів) такі операції можуть відображатися однією сумою із зазначенням: у колонці 4 - тризначного коду вповноваженого банку - отримувача коштів, у колонці 5 - "1", у колонці 6 - відповідного цифрового коду мети надходження, у колонці 9 - коментаря щодо змісту операції.

За операціями з одержання коштів із-за кордону, які не передбачають відкриття рахунку клієнта і подання відомостей про код ДРФО та резидентність клієнта, у тому числі якщо за день було здійснено одну операцію, колонка 4 заповнюється нулями, у колонці 5 зазначається 1, а в колонці 9 надається коментар щодо операцій (наприклад, "перекази без ідентифікації" або "перекази фізичних осіб" тощо).

{Абзац сьомий пункту 8 виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

9. Інформація про продаж іноземної валюти у звіті відображається за датою валютування іноземної валюти.

10. Якщо банк за заявкою клієнта або за власною операцією продає іноземну валюту (за одним кодом валюти) окремими частками протягом кількох днів з однією метою, то у звіті такі операції можуть відображатися загальною сумою проданої валюти на дату продажу останньої частки (повного виконання зобов'язання за заявкою на продаж цієї валюти).

11. Опис параметрів заповнення частини I форми:

Колонка 1 - зазначається код операції (1 - зараховано на коррахунок іноземну валюту (надходження), 2 - продано іноземну валюту).

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (зі змінами) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається сума надходжень на коррахунок (рахунок) банку або сума продажу банком власних і клієнтських коштів в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 4 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf), за дорученням яких продано іноземну валюту або на користь яких надійшла іноземна валюта (у тому числі для зарахування на картковий рахунок), - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 5 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 6 - зазначається цифровий код мети надходження (2 знаки) або продажу іноземної валюти (2 знаки).

Цифровий код мети надходження іноземної валюти:

01 - на користь експортера, у тому числі за експорт товару на умовах кредитування (відстрочки платежу за поставлений товар та під процент). За цим кодом також відображаються надходження страхових відшкодувань, у тому числі за договорами перестрахування;

02 - інвестиції (крім операцій, які відображені з кодами 08 та 10);

{Абзац десятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Якщо на рахунок нерезидента-інвестора надійшли кошти для придбання цінних паперів, проте така операція на дату складання звіту ще не відбулася, то в колонці 7 зазначається “999”, а в колонці 9 надається відповідне пояснення.

03 - надання кредиту;

04 - розміщення на депозит;

05 - безповоротна фінансова допомога (гранти, гуманітарна допомога, благодійні внески, компенсаційні виплати, у тому числі жертвам нацистських переслідувань);

{Абзац чотирнадцятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

06 - погашення раніше наданого кредиту або повернення раніше розміщеного депозиту, у тому числі надходження на користь клієнта від нерезидента, якщо в платіжних документах зазначено реквізити кредитного договору, укладеного між банком та клієнтом, розрахунки за договорами фінансового лізингу;

07 - повернення іноземної валюти від нерезидентів у зв'язку з невиконанням останніми своїх зобов'язань, у тому числі повернення валюти, яка була раніше куплена на міжбанківському валютному ринку України;

08 - участь у капіталі;

09 - надходження з іншою метою.

Якщо консолідована за кодом мети "09" сума перевищує 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті, то в колонці 9 зазначається зміст операцій, на які припадає найбільший обсяг.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Відображення операцій з кодами “09 та 16”, які не перевищують 100000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, не є обов'язковою умовою для заповнення колонки 9;

10 - операції посередників з купівлі-продажу цінних паперів;

{Абзац двадцять другий пункту 11 виключено на підставі  Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

17 - зараховано іноземної валюти за операціями з продажу банківських металів;

{Абзац двадцять третій пункту 11 Пояснення щодо заповнення форми № 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" виключено на підставі Постанови Національного банку № 541 від 13.12.2010}

22 - доходи від інвестицій;

{Абзац пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

23 - надходження за користування кредитом, у тому числі процентів за відстрочку платежу за поставлений товар та процентів за договорами фінансового лізингу, якщо сума процентів за такими договорами надходить окремою сумою;

24 - надходження від розміщення депозиту;

28 - конвертація, у тому числі за неттінгом таких операцій.

У разі відображення операції конвертації однієї іноземної валюти в іншу на міжнародному валютному ринку за дорученням (за згодою) клієнта у випадку, коли рух коштів по кореспондентському рахунку уповноваженого банку відбувається для виконання  заяви одного клієнта, колонка 4 заповнюється за даними клієнта, за дорученням (за згодою) якого здійснювалася конвертація.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

29 - розрахунки з платіжними системами, надходження на користь небанківських фінансових установ, що здійснюють перекази фізичних осіб, надходження на користь національного оператора поштового зв’язку України за поштовий обмін. У колонці 9 зазначаються скорочена назва платіжної системи, слова “поштова конвенція” тощо;

30 - приватні перекази, членські внески, перекази фізичних осіб за проживання в готелі, за навчання, за лікування, заробітна плата, аліменти, спадщина, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати;

31 - роялті;

32 - утримання представництва;

33 - податки, збори, мито, розрахунки за квотою;

34 - державне фінансування;

35 - відшкодування збитків, неустойки (штрафи, пені), платежі за судовими рішеннями.

Цифровий код мети продажу іноземної валюти:

11 - продаж валютної виручки;

12 - продано інвестиційні кошти;

13 - продано кредит, виданий банком клієнту;

14 - продаж іноземної валюти, раніше купленої на міжбанківському валютному ринку, яка не була використана за призначенням, у тому числі повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань;

15 - продано власні кошти банку (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);

16 - продано з іншою метою;

18 - продано кредитні кошти, отримані банком від нерезидента;

19 - продано кредитні кошти, отримані клієнтом банку від нерезидента.

Колонка 7 - зазначається цифровий код для кредитних, депозитних операцій та операцій з цінними паперами за заборгованістю перед нерезидентами, який використовується для складання платіжного календаря за операціями із залучення коштів в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами (3 знаки);

Цифровий код для кредитних операцій:

100 - гарантований державою борг;

211 - короткострокові кредити, отримані банком від материнського банку;

212 - короткострокові кредити, отримані банком від інших інвесторів;

220 - інші короткострокові кредити, отримані банком;

241 - довгострокові кредити, отримані банком від материнського банку;

242 - довгострокові кредити, отримані банком від інших банків або фінансових установ;

{Абзац пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

250 - інші довгострокові кредити, отримані банком;

261 - єврооблігації, розміщені в банківському секторі;

311 - короткострокові кредити, отримані клієнтом від прямих інвесторів - материнських компаній;

312 - короткострокові кредити, отримані клієнтом від інших прямих інвесторів;

320 - інші короткострокові кредити, отримані клієнтом;

341 - довгострокові кредити, отримані клієнтом від прямих інвесторів - материнських компаній;

342 - довгострокові кредити, отримані клієнтом від інших прямих інвесторів;

350 - інші довгострокові кредити, отримані клієнтом;

361 - єврооблігації, розміщені в інших секторах;

{Абзац шістдесят перший пункту 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Цифровий код для депозитних операцій банків:

271 - залучені міжбанківські депозити (коротко- та довгострокові);

272 - залучені депозити від юридичних осіб (коротко- та довгострокові);

273 - залучені депозити від фізичних осіб (коротко- та довгострокові).

Цифровий код за операціями з цінними паперами:

банківський сектор:

230 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

262 - інші довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій);

інші позичальники (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи):

330 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

362 - інші розміщені довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій).

Якщо операція не належить до зазначених вище кредитних, депозитних операцій та операцій з цінними паперами за заборгованістю перед нерезидентами, то в колонці зазначається “999”.

Колонка 8 - зазначається код країни місцезнаходження платника коштів відповідно до платіжних документів (для юридичних осіб) або код країни перебування платника відповідно до платіжних документів, за даними установи банку, з якої здійснено переказ незалежно від його резидентності (для фізичних осіб), а в разі відсутності в платіжних інструкціях такої інформації - код країни банку платника, з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

{Абзац в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Якщо країна відправника, з якої надійшли кошти згідно з платіжними документами, є іншою країною, ніж країна відправника, зазначена в договорі (для юридичних осіб), то у звіті відображається країна відправника, зазначена в платіжних документах.

У разі надходжень на рахунки клієнтів іноземної валюти з їх рахунків, відкритих за межами України, у колонці слід зазначати код країни, з якої відправником здійснюється фактичне перерахування коштів незалежно від його резидентності.

{Абзац сімдесят шостий пункту 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Колонка 9 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про цю операцію в колонках 1 - 8, - до 160 знаків.

За всіма надходженнями на користь посередників у колонці надається пояснення.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

12. У частині II форми відображаються загальні суми зарахованої або списаної банком (Операційним управлінням Національного банку України) іноземної валюти (у розрізі валют) за розподільчими рахунками суб'єктів господарювання за звітний операційний день (обороти для банків за балансовим рахунком 2603, для Операційного управління Національного банку України - 3234).

13. Опис параметрів заповнення частини II форми:

Колонка 10 - зазначається код операції (6 - зараховано на рахунок, 5 - списано з рахунку, 7 - у тому числі списано для обов’язкового продажу іноземної валюти) - 1 знак.

Колонка 11 - зазначається цифровий код іноземної валюти, що була зарахована на рахунок або списана з рахунку згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (зі змінами) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 12 - зазначається сума іноземної валюти, що зарахована на розподільчий рахунок клієнта уповноваженого банку або списана з розподільчого рахунку клієнта за дорученням клієнта чи безпосередньо банком, у сотих частках одиниці валюти - до 16 знаків.

{Правила доповнено формою № 552 згідно з Постановою Національного банку № 194 від 27.05.2005}

{Пояснення щодо заповнення форми № 552 в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 466 від 19.12.2006, в редакції Постанови Національного банку № 255 від 12.07.2007, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 415 від 19.11.2007; в редакції Постанови Національного банку № 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

{Форму № 553 і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006}

Форма № 555 (щоденна)
Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти

{Форма № 555 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 555
Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти

1. У формі банк надає інформацію про виконання операцій з переказу коштів в іноземній валюті за межі України зі свого коррахунку (рахунку філії за межами України) за дорученням клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) або самим банком за власними операціями та переказ коштів на рахунки лоро банків-нерезидентів за дорученням банку або його клієнтів (далі - перекази).

Терміни, які використовуються у формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

2. Усі перекази одного клієнта або банку сумою понад 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного бенефіціара кількох переказів, які мають однакову мету.

Якщо сума операції в одній валюті не перевищує 10 000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, то такі операції, здійснені протягом операційного дня, необхідно консолідувати на регіональному рівні за кодом мети, країни, у яку переказується іноземна валюта, та резидентності. Відображати у звіті такі операції необхідно однією сумою, у колонках 3, 8, 9 зазначити нулі, у колонці 4 - “1” (для резидентів), “2” (для нерезидентів), а в колонці 6 - “999”.

У разі консолідації за кодом мети, країни та резидентності операцій одного клієнта, здійснених протягом одного дня, у колонці 3 зазначається код клієнта.

Якщо у звіті відображається лише одна операція, сума якої не перевищує 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, то заповнюються усі колонки звіту згідно з загальними вимогами до його складання.

Якщо перекази здійснювалися на користь одного бенефіціара на рахунки, відкриті в банках різних країн, то такі операції не консолідуються.

Допускається відображення однією сумою за одним кодом мети переказу погашення кредиту разом із заборгованістю за його надання, користування, обслуговування тощо, повернення депозиту (вкладу) з процентами тощо.

Операції за системами міжнародних грошових переказів відображаються банками - агентами та принциповими членами платіжних систем за фактом списання коштів з кореспондентського рахунку банку за даними виписки системи. Такі операції також можуть відображатися за даними платіжних інструкцій стосовно кожного з переказів.

Операції за платіжними картками міжнародних платіжних систем відображаються за даними розрахунків з міжнародними платіжними системами, здійсненими на підставі клірингових виписок міжнародних платіжних систем.

Операції неттінгу відображаються за економічним змістом операцій.

Якщо кошти, отримані резидентом-посередником від нерезидента, перераховуються на користь нерезидента-експедитора, то такі операції відображаються за кодом мети переказу, що відповідає меті операції, визначеної договором з нерезидентом.

За операціями з переказу іноземної валюти за межі України на виконання умов акредитивів за імпортними операціями клієнтів колонки 3, 4 заповнюються за даними клієнта, за дорученням якого відкрито акредитив, у колонці 5 зазначається код зовнішньоекономічної операції, за якою здійснюється розрахунок, а в колонці 10 зазначається "виконання умов акредитиву".

{Абзац дванадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Інформація про виконання банком гарантійних зобов'язань у колонці 3 звіту відображається з кодом ЄДРПОУ клієнта - боржника із зазначенням у колонці 5 звіту коду мети переказу 21.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

3. У звіт включається інформація про переказ коштів за даними SWIFT-повідомлень, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо після списання коштів з коррахунку банку.

Якщо помилково здійснений на користь нерезидента платіж, що раніше був відображений у звіті, повернувся без виконання, то його повернення відображається у колонці 2 зі знаком "-", інші колонки звіту заповнюються даними, що раніше були відображені у звіті для цієї операції. У графі "Відомості про операцію" зазначається дата відображення операції з перерахування суми коштів, які повернулися.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

За раніше відображеними у звіті платежами, що повернуті без виконання як помилково перераховані на користь нерезидента, інформація у звіті має бути відображена не пізніше 5 банківських днів з моменту повернення таких коштів на коррахунок банку. Якщо сума повернення менша від раніше перерахованої у зв'язку з утриманням комісії банками-нерезидентами, то у звіті слід зазначати всю суму, що була помилково перерахована.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Формування даних звіту здійснюється за принципом максимальної ідентифікації клієнтів, за дорученням яких банк здійснює ті чи інші операції.

4. У звіті не відображаються суми:

за операціями з купівлі або продажу іноземної валюти між уповноваженими банками на валютному ринку України;

за операціями з поповнення власного коррахунку банку;

за операціями перерахування в інший банк для підкріплення операційної каси банку готівковими коштами;

списані за операціями з купівлі банківських металів;

списані за кредитами (депозитами), у тому числі основний борг, відсотки, штрафні санкції, пені тощо, якщо основна сума заборгованості за кредитом (депозитом) з урахуванням пролонгації (у тому числі за кредитами або депозитами "овернайт") обліковується протягом терміну, що не перевищує 3 банківських днів;

поповнення рахунку клієнта за переказами в інший уповноважений банк;

внутрішньобанківських та транзитних переказів (переказів інших уповноважених банків, у тому числі через рахунки лоро, перекази між двома банками-нерезидентами через рахунки лоро, відкриті в одному уповноваженому банку, тощо);

суми коштів, відправлених з коррахунку банку як повернення платежу без виконання (повернення помилково отриманих коштів);

{Абзац дев'ятий пункту 4 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

кредитів на умовах "овернайт", розміщених на п'ятницю - понеділок та святкові дні, якщо вони не були пролонговані;

комісій та нарахувань за виконання переказів, обслуговування рахунків, відсотків на залишки коштів на коррахунках тощо, якщо сума кожної з таких операцій не перевищує 1 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.

{Абзац перший пункту 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

5. У разі відображення операцій переказу коштів за межі України,  які не передбачають відкриття рахунку клієнту і подання відомостей про код ДРФО та резидентність  клієнта  (у  тому  числі якщо  за  день  було  здійснено  одну  операцію),  колонка 3 заповнюється нулями, у колонці 4 зазначається 1,  а  в  колонці  10  надається  коментар  щодо операцій  (наприклад,  "перекази  без ідентифікації" або "перекази фізичних осіб" тощо).

6. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (зі змінами) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається сума іноземної валюти, що переказана з коррахунку банку, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 3 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf), який здійснив переказ іноземної валюти, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 4 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 5 - зазначається цифровий код мети переказу іноземної валюти (2 знаки). Коди мети переказу для операцій, які мають ознаки кредитування, визначаються за економічним змістом таких операцій:

20 - участь у капіталі;

21 - імпорт товарів (продукції, робіт, послуг), у тому числі імпорт товару на умовах кредитування (відстрочки платежу за поставлений товар та під процент);

23 - погашення клієнтом кредиту, отриманого від нерезидента - юридичної або фізичної особи (не банку);

Операції з переказу коштів за договорами фінансового лізингу відображаються за кодами мети переказу відповідних кредитних операцій.

24 - погашення банком кредиту, отриманого від банку-нерезидента;

{Абзац пункту 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

26 - надання кредиту нерезиденту;

27 - розміщення депозиту в нерезидента;

28 - конвертація однієї іноземної валюти в іншу, у тому числі за неттінгом таких операцій.

У разі відображення операції конвертації однієї іноземної валюти в іншу на міжнародному валютному ринку за дорученням (за згодою) клієнта у випадку, коли рух коштів по кореспондентському рахунку уповноваженого банку відбувається для виконання заяви одного клієнта, колонка 3 заповнюється за даними клієнта, за дорученням (за згодою) якого здійснювалась конвертація;

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

29 - інвестиції (крім операцій, які відображені з кодом 20);

За операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем, у колонках 3, 4 зазначаються дані покупця.

30 - повернення депозиту;

31 - за іншими операціями.

Якщо консолідована за кодом мети 31 сума перевищує 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті, то в колонці 10 зазначається зміст операцій, на які припадає найбільший обсяг.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Відображення операцій з кодом "31", які не перевищують 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, не є обов'язковою умовою для заповнення колонки 10;

32 - доходи від інвестицій;

33 - користування кредитами, депозитами (вкладами), у тому числі проценти за відстрочку платежу за поставлений товар та проценти за договорами фінансового лізингу, якщо сума процентів за такими договорами сплачується окремою сумою;

34 - погашення клієнтом кредиту, отриманого від банку;

35 - погашення банком кредиту, отриманого від юридичної або фізичної особи (не банку);

36 - повернення іноземної валюти нерезидентам у зв’язку з невиконанням резидентами своїх зобов’язань (невикористання коштів);

37 - розрахунки з платіжними системами, перекази за дорученням небанківських фінансових установ, що здійснюють перекази фізичних осіб, перекази за дорученням національного оператора поштового зв’язку України за поштовий обмін. У колонці 10 зазначаються скорочена назва платіжної системи, слова “поштова конвенція” тощо;

38 - приватні перекази, членські внески, оплата фізичними особами товарів власного споживання, платежі фізичних осіб за проживання в готелі, за навчання, за лікування, заробітна плата, аліменти, спадщина, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати;

39 - роялті;

40 - утримання представництва;

41 - податки, збори, мито, розрахунки за квотою;

42 - державне фінансування;

43 - відшкодування збитків, неустойки (штрафи, пені), платежі за судовими рішеннями.

Колонка 6 - зазначається цифровий код для кредитних, депозитних операцій та операцій з цінними паперами за заборгованістю перед нерезидентами, який використовується для складання платіжного календаря за операціями із залучення коштів в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами (3 знаки).

Цифровий код для кредитних операцій:

100 - гарантований державою борг;

211 - короткострокові кредити, отримані банком від материнського банку;

212 - короткострокові кредити, отримані банком від інших інвесторів;

220 - інші короткострокові кредити, отримані банком;

241 - довгострокові кредити, отримані банком від материнського банку;

242 - довгострокові кредити, отримані банком від інших банків або фінансових установ;

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

250 - інші довгострокові кредити, отримані банком;

261 - єврооблігації, розміщені в банківському секторі;

311 - короткострокові кредити, отримані клієнтом від прямих інвесторів - материнських компаній;

312 - короткострокові кредити, отримані клієнтом від інших прямих інвесторів;

320 - інші короткострокові кредити, отримані клієнтом;

341 - довгострокові кредити, отримані клієнтом від прямих інвесторів - материнських компаній;

342 - довгострокові кредити, отримані клієнтом від інших прямих інвесторів;

350 - інші довгострокові кредити, отримані клієнтом.

{Абзац п'ятдесятий пункту 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Цифровий код для депозитних операцій банків:

271 - залучені міжбанківські депозити (коротко- та довгострокові);

272 - залучені депозити від юридичних осіб (коротко- та довгострокові);

273 - залучені депозити від фізичних осіб (коротко- та довгострокові).

Цифровий код за операціями з цінними паперами:

банківський сектор:

230 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

262 - інші довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій);

інші позичальники (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи):

330 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

361 - єврооблігації, розміщені в інших секторах;

362 - інші розміщені довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій).

Якщо операція не належить до зазначених вище кредитних, депозитних операцій та операцій з цінними паперами за заборгованістю перед нерезидентами, то в колонці зазначається “999”.

Колонка 7 - зазначається код країни місцезнаходження отримувача коштів відповідно до платіжних документів (для юридичних осіб) або код країни перебування бенефіціара відповідно до платіжних документів незалежно від його резидентності (для фізичних осіб), а в разі відсутності такої інформації в платіжних інструкціях - код країни банку-бенефіціара, до якої здійснюється переказ іноземної валюти на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

{Абзац в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

У разі переказу іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, або на власний рахунок клієнта, який відкрито в іноземному банку згідно з отриманою ліцензією Національного банку України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія (відкрито рахунок клієнта).

Колонка 8 - зазначається код іноземного банку-бенефіціара згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, - 10 знаків.

Колонка 9 - зазначається найменування іноземного банку-бенефіціара згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru.dbf), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), - 60 знаків.

Якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) є код та найменування відповідного банку - юридичної особи, а переказ здійснюється до філії банку в країну, у якій розташований головний офіс іноземного банку, але в довіднику немає коду та найменування філії іноземного банку, то в колонках 8 і 9 слід зазначати код та найменування головного офісу банку - юридичної особи.

В інших випадках, якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) немає коду та найменування відповідного іноземного банку (філії банку), то в колонці 8 слід зазначити тризначний цифровий код країни банку-бенефіціара (філії банку) та сім нулів праворуч, а в колонці 9 - найменування відповідного іноземного банку (філії банку).

Колонка 10 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про ці операції в колонках 1 - 9, - до 160 знаків.

{Правила доповнено формою № 555 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 255від 12.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 415 від 19.11.2007; в редакції Постанови Національного банку № 188 від 27.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 204 від 09.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

{Форму № 557 (щоденна) "Звіт про розподіл купленої безготівкової іноземної валюти уповноваженим банком у Національного банку України" та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

{Форму № 558 (щоденна) "Звіт про використання купленої безготівкової іноземної валюти уповноваженим банком у Національного банку України" та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

Форма № 604 (місячна)
Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

{Форма № 604 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку № 255 від 12.07.2007, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 244 від 26.05.2010; в редакції  Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 604
Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

1. Звіт передбачає надання даних про формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 (далі - Положення).

2. Інформація подається в розрізі кредитних операцій у гривнях, кредитних операцій в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки, заборгованість за якими не включена до групи фінансових активів, кредитних операцій в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки в обсязі, достатньому для погашення боргу протягом дії договору, заборгованість за якими не включена до групи фінансових активів, за групами фінансових активів, за операціями на міжбанківському ринку, а також з урахуванням таких додаткових параметрів: “резидентність”, “код валюти” у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

3. Сума попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення, що приймається до розрахунку резерву, подається в розрізі видів забезпечення за групами (параметр S031).

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається балансова вартість кредиту (без урахування суми раніше сформованого резерву), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку, або балансова вартість коштів (без урахування суми раніше сформованого резерву), розміщених на кореспондентських рахунках в інших банках, коштів банків у розрахунках та коштів на вимогу (активних залишків) (далі - кошти, розміщені в інших банках), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку, або сума коштів, необхідних для виконання банком фінансового зобов’язання, за станом на перше число місяця, наступного за звітним, що відповідають останньому рядку форми № 302 “Звіт про класифікацію кредитних операцій”.

Колонка 4 - зазначаються суми нарахованих доходів за кредитом, або за коштами, розміщеними в інших банках, або за наданими банком фінансовими зобов’язаннями за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 5 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за кредитом (без урахування потоків від реалізації забезпечення) згідно з умовами договору, яка попередньо оцінена з урахуванням показника безризиковості кредиту відповідно до вимог Положення, або балансова вартість коштів, розміщених в інших банках (без урахування суми раніше сформованого резерву), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку, зважена на показник безризиковості, або сума отриманої банком винагороди (з урахуванням амортизації) за наданими фінансовими зобов’язаннями.

Колонка 6 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов’язаннями, що приймаються до розрахунку резерву та належать до І групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 7 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов’язаннями, що приймаються до розрахунку резерву та належать до ІI групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 8 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов’язаннями, що приймаються до розрахунку резерву та належать до ІII групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 9 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов’язаннями, що приймаються до розрахунку резерву та належать до ІV групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 10 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов’язаннями, що приймаються до розрахунку резерву та належать до V групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Суми в колонках 6-10 зазначаються з урахуванням відповідного коефіцієнта ліквідності забезпечення, визначеного згідно з вимогами глави 4 розділу ІІ Положення.

Колонка 11 - зазначається сума інших грошових потоків за кредитом (за наявності).

Колонка 12 - зазначається розрахункова сума резерву за кредитними операціями (дані колонки 3 мінус сума даних колонок 5-11).

Колонка 13 - зазначається фактично сформована сума резерву за кредитними операціями.

Колонка 14 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми за кредитними операціями (дані колонки 13 мінус дані колонки 12).

5. Під час розрахунку нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається із знаком “-” у колонці 14 (рядок 1 “Кредитні операції, усього” та рядок 2 “Кошти, розміщені в інших банках, усього”), вираховується з основного капіталу. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль.

{Форма № 604 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 276 від 17.06.2004, в редакції Постанови Національного банку № 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 99 від 31.03.2005, № 223 від 16.06.2005, № 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку № 255 від 12.07.2007, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Форма № 605 (місячна)
Звіт про формування резервів для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю

{Форма № 605 в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 605
Звіт про формування резервів для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю

1. Звіт передбачає надання даних про формування резервів для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 (далі - Положення).

2. Звіт складається в національній валюті (у копійках). Дебіторська заборгованість, яка обліковується на балансі в іноземній валюті, відображається у звіті в гривневому еквіваленті, перерахована за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається балансова вартість дебіторської заборгованості, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку (без урахування суми раніше сформованого резерву) за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 4 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за довгостроковою фінансовою дебіторською заборгованістю (строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку. Під час визначення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків їх попередня оцінка здійснюється з урахуванням показника безризиковості активу, що визначається згідно з вимогами Положення.

Колонка 5 - зазначається балансова вартість короткострокової фінансової дебіторської заборгованості (строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує трьох місяців) або дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку (без урахування суми раніше сформованого резерву) та зважена на показник безризиковості такої дебіторської заборгованості згідно з вимогами Положення.

Колонка 6 - зазначається розрахункова сума резерву під дебіторську заборгованість (дані колонки 3 мінус дані колонки 4 або 5 відповідно), яку банк має сформувати.

Колонка 7 - зазначається фактично сформована банком сума резерву під дебіторську заборгованість, що обліковується за балансовими рахунками 1890, 2890, 3590, 3599.

Колонка 8 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми (дані колонки 7 мінус дані колонки 6).

Рядок 1 - зазначається загальна сума фінансової дебіторської заборгованості, що обліковується за балансовими рахунками 1811, 1819, 2800, 2801, 2809, 3540, 3541, 3548, 3552, 3559, 3570, 3578, 3579, 3710. Дорівнює сумі фінансової дебіторської заборгованості рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5.

Рядки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 - зазначається сума фінансової дебіторської заборгованості, оцінка якої здійснюється залежно від строку її погашення згідно з умовами договору та відповідно до вимог Положення. Розподіл заборгованості здійснюється в розрізі параметра “кінцевий строк погашення” (S240) за значенням від 93 днів.

Рядки 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.2 - зазначається сума фінансової дебіторської заборгованості, оцінка якої здійснюється залежно від строку її погашення згідно з умовами договору та відповідно до вимог Положення. Розподіл заборгованості здійснюється в розрізі параметра “кінцевий строк погашення” (S240) за значенням до 92 днів.

Сума рядків 1.1.1 та 1.1.2, 1.2.1 та 1.2.2, 1.3.1 та 1.3.2, 1.4.1 та 1.4.2, 1.5.1 та 1.5.2 дорівнює рядкам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5 відповідно.

Рядок 2 - зазначається загальна сума дебіторської заборгованості за господарською діяльністю, що обліковується за балансовими рахунками 3510, 3519, 3550, 3551. Дорівнює сумі дебіторської заборгованості за господарською діяльністю рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5.

Дані рядка І дорівнюють сумі даних рядків 1 та 2.

4. Під час розрахунку нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається зі знаком “мінус” у колонці 8 (рядок І “Дебіторська заборгованість, усього”), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль.

{Пояснення щодо заповнення Форми № 605 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 99 від 31.03.2005; в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 434 від 18.12.2008, № 679 від 17.11.2009; в редакції Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

{Форму № 606 (місячна) та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Форма № 610 (щодекадна)
Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку

{Форма № 610 із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 276 від 17.06.2004, № 22 від 27.01.2006, № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 541 від 13.12.2010, № 438 від 12.12.2011, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 610
Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку

Форма звітності передбачає надання банками інформації про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку.

Ця інформація надається банками згідно з розділом III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032 (із змінами), відповідно до укладених угод з інвесторами про залучення субординованого боргу та фактичної суми коштів, що обліковується за балансовим рахунком 3660 "Субординований борг банку" та за балансовим рахунком 3661 "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу" на звітну дату.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 2 - зазначається найменування інвестора - юридичної особи (ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)) або прізвище, ім'я, по батькові інвестора - фізичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, проставляється цифра нуль)), щодо якого отримано дозвіл Національного банку України на врахування субординованого боргу до капіталу банку.

Колонка 3 - зазначається дата укладення угоди.

Колонка 4 - зазначається дата закінчення дії угоди (без урахування строку пролонгації угоди).

Колонка 5 - зазначається дата і номер рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків/Комісії Національного банку України при територіальному управлінні з питань нагляду та регулювання діяльності банків, згідно з яким надано дозвіл на врахування субординованого боргу до капіталу банку 2-го рівня (далі - Дозвіл).

Колонка 6 - зазначається сума субординованого боргу, залучена для врахування до капіталу банку, яка обліковується на балансовому рахунку 3660 "Субординований борг банку" та на балансовому рахунку 3661 "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу" за кожним інвестором окремо. Якщо субординований борг залучений в іноземній валюті або в банківських металах, то зазначається сума субординованого боргу в гривневому еквіваленті.

У рядку "Інші кредитори" зазначається загальна сума субординованого боргу перед іншими кредиторами, що не враховується до капіталу банку.

СБ6 - загальна сума субординованого боргу, яка обліковується на балансовому рахунку 3660 "Субординований борг банку" та на балансовому рахунку 3661 "Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу".

Колонка 7 - заповнюється аналогічно до колонки 6 лише в іноземній валюті або в банківських металах (гривневий еквівалент) та формується за додатковим параметром - "код валюти". Сума за кожним рядком колонки 7 має дорівнювати сумі за відповідним рядком колонки 6, крім рядка “Усього”.

Колонка 8 - зазначається сума, на яку отримано Дозвіл щодо кожного інвестора, що надається Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків/Комісією Національного банку України при територіальному управлінні з питань нагляду та регулювання діяльності банків, на врахування субординованого боргу до капіталу банку (якщо субординований борг залучений в іноземній валюті або в банківських металах, то зазначається сума субординованого боргу в гривневому еквіваленті на звітну дату).

Колонка 9 - зазначається процент, який береться до розрахунку суми субординованого боргу (з урахуванням амортизації), яка враховується в регулятивному капіталі банку відповідно до строку дії Дозволу.

Колонка 10 - зазначається сума субординованого боргу, яка враховується в розрахунку регулятивного капіталу банку з урахуванням амортизації відповідно до строку дії Дозволу.

Розрахунок суми субординованого боргу, яка враховується в регулятивному капіталі, здійснюється таким чином:

у разі залучення коштів у національній валюті кожний рядок колонки 8 множиться на відповідний рядок колонки 9 та ділиться на 100. Сума за кожним рядком колонки 8 має дорівнювати сумі за відповідним рядком колонки 6;

кожний рядок колонки 6, крім рядка “Інші кредитори”, множиться на відповідний рядок колонки 9 і ділиться на 100.

{Абзац вісімнадцятий виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

{Абзац сімнадцятий виключено на підставі Постанови Національного банку № 244 від 26.05.2010}

Колонка 11 - зазначається розмір процентної ставки в національній валюті, яка встановлюється за субординованим боргом згідно з угодою.

Колонка 12 - зазначається розмір процентної ставки в іноземній валюті, яка встановлюється за субординованим боргом згідно з угодою.

СБ 8 - зазначається загальна сума, на яку отримано Дозволи щодо всіх інвесторів, на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до регулятивного капіталу банку.

Колонка 13 - зазначається резидентність інвестора (1 - резидент, 2 - нерезидент);

Колонка 14, 15 - заповнюється в разі здійснення уповноваженим банком реєстрації договору про залучення субординованого боргу відповідно до порядку реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, установленого Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за № 885/9484 (із змінами).

{Пояснення до форми № 610 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 458 від 29.09.2004, № 22 від 27.01.2006, № 415 від 19.11.2007, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

Форма № 611 (місячна)
Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції

{Форма № 611 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 679 від 17.11.2009, № 244  від 26.05.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 611
Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції

Під час складання звіту про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції слід керуватися Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032, зі змінами (далі - Інструкція) та Методичними рекомендаціями до Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, схваленими постановою Правління Національного банку України від 28.02.2009 № 109 (далі - Методичні рекомендації).

Інформація надається в розрізі кожного економічного нормативу та ліміту відкритої валютної позиції регулювання діяльності банків.

У рядку 1 у колонках 5, 5-1, 18, 20 зазначається середньозважене значення нормативів Н3, Н3-1, Н11, Н12, розраховане відповідно до глави 4 розділу IX Інструкції.

{Абзац третій із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 225 від 08.06.2012 - зміни набирають чинності з 01.01.2013}

У рядку 2 у колонках 4, 7, 8 зазначається кількість порушень нормативів Н2, Н5, Н6 за станом на 1, 11, 21 число місяця, у колонках 6, 13, 16, 19, 21-1, 22-1, 23-1 - кількість порушень Н4, Н7, Н9, Н11, Л13, Л13-1, Л13-2 за звітний місяць.

У рядку 3 в колонках 5, 5-1, 18, 20 зазначається відхилення від середньозваженого значення нормативу на попередню звітну дату. Розраховується за середньозваженими значеннями нормативу за попередній та звітний місяці за даними рядка 1.

{Абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 225 від 08.06.2012 - зміни набирають чинності з 01.01.2013}

У рядку 4 в колонках 4, 6, 7, 8, 13, 16, 19, 21-1, 22-1, 23-1 зазначається відхилення від кількості порушень на попередню звітну дату. Розраховується за даними рядка 2.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - регулятивний капітал банку, що розраховується відповідно до глави 1 розділу II Інструкції.

Розрахунок регулятивного капіталу банку здійснюється як за балансовими рахунками, так і за аналітичними даними з використанням файлів 42 “Дані щодо максимального ризику на одного контрагента” (далі - файл 42) та С5 “Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів” (далі - файл С5).

Колонка 4 - норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2), що розраховується відповідно до глави 1 розділу IV Інструкції.

Розрахунок нормативу адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) здійснюється за станом на 1, 11, 21 число кожного місяця як за балансовими рахунками, так і за аналітичними даними відповідно до файла 26 "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків.

Колонка 5 - норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), що розраховується відповідно до глави 2 розділу IV Інструкції. Розрахунок нормативу (коефіцієнту) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів здійснюється за балансовими рахунками з використанням даних файлів 42 та С5.

Колонка 5-1 - норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань (Н3-1), що розраховується відповідно до глави 3 розділу IV Інструкції. Розрахунок нормативу (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань здійснюється за балансовими рахунками з використанням даних файлів 42 та С5.

{Пояснення доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 225 від 08.06.2012 - зміни набирають чинності з 01.01.2013}

Колонка 6 - норматив миттєвої ліквідності (Н4), що розраховується відповідно до глави 2 розділу V Інструкції. Розрахунок нормативу миттєвої ліквідності (H4) здійснюється за балансовими рахунками з використанням даних файлів 42 С5 та файла А7 “Дані про структуру активів та пасивів за строками”.

Колонка 7 - норматив поточної ліквідності (Н5), що розраховується відповідно до глави 3 розділу V Інструкції. Розрахунок нормативу поточної ліквідності (H5) здійснюється за балансовими рахунками з використанням даних файлів 42 та С5.

Розрахунок нормативу поточної ліквідності (H5) здійснюється за даними файла А7 "Дані про структуру активів та пасивів за строками" за станом на 1, 11, 21 число кожного місяця.

Колонка 8 - норматив короткострокової ліквідності (Н6), що розраховується відповідно до глави 4 розділу V Інструкції. Розрахунок нормативу короткострокової ліквідності (H6) здійснюється за балансовими рахунками з використанням даних файлів 42 та С5.

Розрахунок нормативу короткострокової ліквідності (H6) здійснюється за даними файла А7 " Дані про структуру активів та пасивів за строками" за станом на 1, 11, 21 число кожного місяця.

Колонка 9 - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7).

Розрахунок нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) здійснюється за даними файлів 42 та С5.

У колонці зазначається максимальне значення показника з усіх розрахованих.

Колонка 10 - сума кредиту, що не включається до розрахунку нормативу максимального розміру ризику на одного контрагента (H7) відповідно до пунктів 2.5 - 2.7 глави 2 розділу VI Інструкції, за даними файлів 42 та С5.

Колонка 11 - визначається як відношення суми за колонкою 10 до регулятивного капіталу банку.

Колонка 12 - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) з урахуванням суми кредиту, що не включається до розрахунку Н7.

{Абзац двадцять п'ятий виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац двадцять шостий виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац двадцять сьомий виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац двадцять восьмий виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Колонка 13 - кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7).

Колонка 14 - норматив великих кредитних ризиків (Н8), що розраховується відповідно до глави 3 розділу VI Інструкції.

Розрахунок нормативу великих кредитних ризиків (Н8) здійснюється за даними файлів 42 та С5.

Колонка 15 - норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), що розраховується відповідно до глави 4 розділу VI Інструкції.

Розрахунок нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), здійснюється за даними файлів 42 та С5.

У колонці зазначається максимальне значення показника з усіх розрахованих.

{Абзац тридцять перший виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац тридцять другий виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац тридцять третій виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

{Абзац тридцять четвертий виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

Колонка 16 - кількість порушень нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) на звітну дату.

Колонка 17 - норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), що розраховується відповідно до глави 5 розділу VI Інструкції.

Розрахунок нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), здійснюється за даними файлів 42 та С5.

Колонка 18 - норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), що розраховується відповідно до глави 2 розділу VII Інструкції.

Розрахунок нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) здійснюється за даними файлів 42 та С5 без урахування суми акцій та інших цінних паперів, придбаних банком:

у зв'язку з реалізацією права заставодержателя за умови, що банк не утримує їх більше одного року;

у зв’язку з інвестицією, яка здійснюється в статутний капітал банку - учасника банківської групи;

за договором про андеррайтинг та перебувають у власності банку не більше одного року;

за рахунок та від імені своїх клієнтів.

У колонці зазначається максимальне значення показника з усіх розрахованих.

Колонка 19 - кількість порушень нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) на звітну дату.

Колонка 20 - норматив загальної суми інвестування (Н12) розраховується відповідно до глави 3 розділу VII Інструкції.

Розрахунок нормативу загальної суми інвестування (Н12) здійснюється як за балансовими рахунками, так і за аналітичними даними файлів 42 та С5 без урахування суми акцій та інших цінних паперів, придбаних банком:

у зв'язку з реалізацією права заставодержателя за умови, що банк не утримує їх більше одного року;

у зв’язку з інвестицією, яка здійснюється в статутний капітал банку - учасника банківської групи;

за договором про андеррайтинг та перебувають у власності банку не більше одного року;

за рахунок та від імені своїх клієнтів.

Колонки 21, 22, 23 - ліміти відкритої валютної позиції (Л13, Л13-1, Л13-2), що розраховуються відповідно до Методичних рекомендацій. Розрахунок лімітів відкритої валютної позиції здійснюється за даними файла 01.

Колонки 21-1, 22-1, 23-1 - кількість порушень лімітів відкритої валютної позиції (Л13, Л13-1, Л13-2) на звітну дату.

У колонках 4-9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 зазначаються два знаки після коми. У колонках 21, 22, 23 зазначаються чотири знаки після коми.

{Пояснення щодо заповнення форми № 611 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

{Пояснення до форми № 611 із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 642 від 15.12.2004, № 434  від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012}

Форма № 613 (місячна)
Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами

{Форма № 613 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 188  від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 679 від 17.11.2009, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 613
Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами

1. Форма розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 55 та частини першої статті 57 Закону України "Про Національний банк України" і частини п'ятої статті 49, частини третьої статті 60, частини сьомої статті 62, частини другої статті 67, частин першої - третьої статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою отримання інформації, яка необхідна для оцінки та контролю за концентрацією ризиків у банках, що виникають під час здійснення ними активних операцій, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку України щодо забезпечення наглядової діяльності й створення ефективного інструменту банківського нагляду.

2. Інформація надається за активними операціями банків, що пов'язані з наданням клієнтам залучених коштів у тимчасове користування (надання кредитів у готівковій або безготівковій формі, на фінансування будівництва житла та у формі врахування векселів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, операцій репо, фінансового лізингу тощо) або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування (надання гарантій, поручительств, авалів тощо), а також за операціями з купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і від свого імені (уключаючи андеррайтинг), будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми.

У колонках 17-21 зазначаються складові балансової вартості активних операцій, що обліковуються за балансовими рахунками.

До звіту включаються активні операції, облік яких здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками:

1500(А), 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1590, 1592, 1600(А), 1607, 1811, 1819, 1890, 2010, 2016, 2018, 2020, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2202, 2203, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2211, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2226, 2227, 2228, 2229, 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2400, 2401, 2600(А), 2605(А), 2607, 2620(А), 2625(А), 2627, 2650(А), 2655(А), 2657, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 2890, 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3040, 3041, 3042, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138, 3140, 3141, 3142, 3190, 3191, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3217, 3218, 3219, 3290, 3291, 3510, 3519, 3540, 3541, 3548, 3578, 3579, 3590, 3599, 3690, 9000, 9001, 9002, 9003, 9020, 9023, 9100, 9122, 9129.

3. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032 (зі змінами).

4. У розділі I "Інформація за операціями з контрагентами" звіту зазначаються дані в розрізі всіх здійснених банком активних операцій за кожним контрагентом, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог, безвідкличних та непокритих позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (колонка 22) становить 2 млн. грн. і більше.

Для банків, у яких один відсоток статутного капіталу становить менше 2 млн. грн., зазначена інформація надається, якщо загальна сума всіх вимог, безвідкличних та непокритих позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента становить один відсоток статутного капіталу банку і більше.

У розділі II "Інформація за операціями з інсайдерами" звіту зазначаються дані в розрізі всіх здійснених банком активних операцій за кожним інсайдером, якщо на звітну дату загальна сума всіх вимог, безвідкличних та непокритих позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера (колонка 22) становить не менше 20 неоподатковуваних мінімумів.

5. Інформація, яка внесена до цієї форми звітності (у т.ч. операції з інсайдерами), має надаватися до повного погашення заборгованості за такими операціями, незалежно від розміру залишку заборгованості. У разі повного погашення заборгованості контрагента/інсайдера перед банком у міжзвітний період інформація про таку операцію відображається на звітну дату із зазначенням "0" у відповідних колонках.

6. Якщо інсайдер банку, який має непогашену заборгованість, перестає бути інсайдером, то інформація щодо його заборгованості надається в розділі I форми звітності "Інформація за операціями з контрагентами" до повного погашення заборгованості, і навпаки, якщо контрагент стає інсайдером банку, інформація надається в розділі II форми звітності "Інформація за операціями з інсайдерами".

7. Під час відображення інформації за операціями банку з цінними паперами за показником "Усього за договором" зазначається загальна заборгованість контрагента/інсайдера (емітента/векселедавця/визначеної банком зобов'язаної за векселем особи) за операціями з цінними паперами одного виду, що випущені на однакових умовах.

Під час заповнення показників за операціями з цінними паперами банки можуть використовувати в тому числі дані Системи розкриття інформації на фондовому ринку України (www.smida.gov.ua).

Під час відображення інформації за кредитними операціями (факторинговими, гарантійними, з урахування векселів), за якими кошти надаються одній особі, а погашення заборгованості здійснюється іншою, контрагентом визнається та особа, яка має здійснювати погашення кредитної заборгованості.

8. Якщо банк здійснює операції з одним контрагентом/інсайдером, який за різними договорами одночасно є фізичною особою і суб'єктом підприємницької діяльності, то інформація щодо проведених операцій відображається як за одним контрагентом/інсайдером - фізичною особою в розрізі всіх договорів.

9. Опис параметрів заповнення форми звітності:

Колонка 1 - зазначається порядковий номер запису.

Колонка 2 - зазначається порядковий номер договору та порядковий номер контрагента/інсайдера за відповідними рядками.

Колонка 3 - зазначається назва контрагента/інсайдера банку (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи).

Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код контрагента/інсайдера - юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків контрагента/інсайдера - фізичної особи.

Якщо в контрагента/інсайдера немає відповідного ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські букви “IN” та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання; якщо немає ідентифікаційного номера - латинські букви “СС” і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери “IN” та ідентифікаційний код, який вони мають у країні реєстрації.

Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-резидентами, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки, доповнений до 10 знаків нулями зліва.

{Абзац пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf - 10 знаків.

Колонка 5 - зазначається цифровий код країни контрагента/інсайдера згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

{Абзац пункту 9 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 6 - зазначається код регіону, у якому зареєстрований контрагент/інсайдер (відповідно до місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи), заповнюється згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 3 знаки.

{Абзац пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Для контрагента-нерезидента в колонці 6 ставиться цифра нуль.

Колонка 7 - зазначається код інституційного сектору економіки контрагента/інсайдера юридичної особи (kl_k074.dbf) - 1 знак.

Для контрагента - фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, та нерезидентів у колонці 7 ставиться нуль.

{Абзац пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 8 - зазначається код виду економічної діяльності контрагента/інсайдера юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності, файл kl_k110.dbf - 5 знаків.

{Абзац пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Для контрагента/інсайдера - фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, та нерезидентів колонка 8 заповнюється нулями.

Колонка 9 - зазначається номер основного договору (далі - договір), згідно з яким у контрагента/інсайдера виникає заборгованість перед банком (з урахуванням умов додаткових договорів).

Якщо неможливо визначити номер договору (наприклад, за операціями з цінними паперами, дебіторською заборгованістю), зазначається унікальний номер (ідентифікатор), який присвоює банк цьому договору, додатковим договорам до цього договору під час реєстрації в окремому журналі. Банк у звітності дотримується цього номера до повного погашення такої заборгованості.

Колонка 91 - зазначається дата договору.

Колонка 10 - зазначається дата виникнення вимоги/зобов’язання за договором.

Колонка 11 - зазначається дата кінцевого погашення заборгованості (вимог/зобов'язань) згідно з умовами договору або строком погашення фінансового активу/зобов'язання. У разі невизначеного строку погашення за фінансовим активом/зобов'язанням колонка не заповнюється.

Колонка 12 - зазначається процентна ставка згідно з умовами договору на звітну дату. Для акцій, авальованих векселів, а також в інших випадках, коли відсотки не нараховуються, ставиться цифра нуль.

Якщо умовами одного договору з контрагентом/інсайдером передбачено здійснення банком активної операції з використанням кількох видів валют під різні процентні ставки, то такі операції необхідно відображати за кожним видом валюти із зазначенням відповідної процентної ставки за колонкою 12 та в розрізі складових їх балансової вартості за відповідними показниками колонок 17-22.

Якщо умовами одного договору з контрагентом/інсайдером передбачено здійснення банком активної операції з використанням одного виду валюти під різні процентні ставки, то за колонкою 12 необхідно відобразити середньозважене значення процентної ставки відповідно до умов такого договору.

Якщо умовами одного договору з контрагентом/інсайдером передбачено здійснення банком активної операції під різні процентні ставки (наприклад, строкова та прострочена заборгованості), то такі операції необхідно відображати в розрізі складових їх балансової вартості за відповідними показниками колонок 17 - 22 із зазначенням відповідної процентної ставки у колонці 12.

Колонка 13 - зазначається цифровий код валюти з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо кодів для подання валют і фондів (kl_r030.dbf) - 3 знаки.

{Абзац в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 14 - зазначається сума вимог та/або зобов’язань контрагента/інсайдера банку, наведена в договорі (з урахуванням додаткових договорів) на звітну дату.

Якщо умовами договору з контрагентом/інсайдером передбачено здійснення банком активної операції в іноземній валюті, то за колонкою 14 необхідно відображати гривневий еквівалент суми вимог та/або зобов’язань, наведеної в договорі (з урахуванням додаткових договорів) на звітну дату.

Cума вимог та/або зобов’язань, наведена в договорі про відкриття кредитної лінії (з урахуванням додаткових договорів), зазначається на звітну дату за кожним траншем окремо, у разі визначеного різного строку погашення для кожного траншу.

Колонка 15 - зазначається загальна сума безвідкличних та непокритих зобов'язань банку перед контрагентом/інсайдером банку, що обліковуються за позабалансовими рахунками та включені до алгоритму розрахунку нормативів кредитного ризику.

Колонка 16 - зазначається номер балансового/позабалансового рахунку, на якому відображається сума основного боргу (вимог/зобов’язань) контрагента/інсайдера перед банком згідно з показниками колонок 15, 17 - 21.

У колонках 17 - 21 - зазначається балансова вартість активу в розрізі складових, що обліковуються за відповідними балансовими рахунками.

Інформацію за колонками 18 "неамортизовані дисконт/премія (+/-)" та  20  "сума  переоцінки  (+/-)"  потрібно зазначати таким  чином:

сума дисконту - зі знаком " - ";

сума премії - без знака;

сума уцінки - зі знаком " - ";

сума дооцінки - без знака.

Колонка 22 - зазначається загальна заборгованість контрагента/інсайдера на звітну дату, яка розраховується таким чином:

дані  колонки 22 = дані колонки 15 + дані колонки 17  +  дані  колонки 19.

Колонка 23 - зазначається процентне відношення (на звітну дату) загальної заборгованості контрагента/інсайдера (колонка 22) перед банком, а саме: контрагента - до регулятивного капіталу банку (у розділі I), а інсайдера - до статутного капіталу (у розділі II).

Колонка 24 - зазначається код стану заборгованості контрагента/інсайдера відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо формування резервів, а саме:

Вид активних банківських операцій

Класифікація активних банківських операцій за категоріями якості1

Код категорії якості активу

Кредитні операції, операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, операції з придбання цінних паперів, дебіторська заборгованість, інші активні банківські операції

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

_______________
1Класифікація активних банківських операцій за категоріями якості визначається відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544.

Для активів, за якими відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України категорія якості не визначається, у колонці 24 проставляється нуль.

Колонка 241 - зазначається код стану заборгованості контрагента/інсайдера щодо реструктуризації:

"1" - реструктуризована кредитна заборгованість;

"2" - нереструктуризована кредитна заборгованість;

"0" - заборгованість за іншими активними операціями.

Колонка 25 - зазначається загальна сума забезпечення.

Колонка 26 - зазначається код виду забезпечення кредиту згідно з договором (за параметром S031).

{Таблицю кодів абзацу видів забезпечення кредитів виключено на підставі Постанови Національного банку України № 541 від 13.12.2010}

Для активних операцій, які не належать до кредитних, у колонці 26 проставляються два нулі.

Колонка 27 - зазначається код, що відповідає класу контрагента/інсайдера, визначеного згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України щодо формування резервів за активними операціями банків, а саме:

Клас контрагента/інсайдера

Код класу контрагента/ інсайдера

клас банку - боржника; клас фізичної особи - боржника; клас емітента - юридичної особи/банку

клас юридичної особи - боржника

А

1

1

Б

2

2

В

3

3

Г

4

4

-

5

5

-

6

6

-

7

7

-

8

8

-

9

9

За активними операціями (дебіторською заборгованістю, групою фінансових активів тощо), за якими відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України клас контрагента/інсайдера не визначається, у колонці 27 проставляється нуль.

{Абзац п'ятдесят четвертий пункту 9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Колонка 28 - під час заповнення на звітну дату зазначається кількість наявних учасників (засновників) у контрагента/інсайдера - юридичної особи, пряма та опосередкована участь/частка яких становить 10 і більше відсотків статутного фонду контрагента/інсайдера, за відсутності таких учасників зазначається нуль. Розмір участі особи в контрагента/інсайдера - юридичної особи розраховується шляхом додавання розміру її прямого володіння участю в банку/юридичній особі та розмірів усіх часток участі у контрагента/інсайдера - юридичної особи осіб, які мають пряме володіння участю в банку/юридичній особі та через яких така особа здійснює опосередковане/опосередкований володіння/контроль участю/участі у контрагента/інсайдера - юридичної особи (визначення опосередкованого володіння участю у контрагента/інсайдера - юридичної особи здійснюється відповідно до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942).

{Абзац п'ятдесят п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Під час заповнення на звітну дату інформації за операціями з інсайдером - фізичною особою зазначається кількість асоційованих з ним осіб, щодо яких є вимоги/позабалансові зобов’язання банку. За їх відсутності зазначається нуль.

Інформація про учасників інсайдера зазначається в цій колонці та в формі № 614, якщо загальна сума всіх вимог, безвідкличних та непокритих позабалансових зобов'язань щодо цього інсайдера становить 150 тис. грн. і більше. За операціями з векселями в колонці зазначається інформація про кількість учасників у векселедавця або визначених банком зобов'язаних за векселем осіб.

Колонка 29 - зазначається внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу і банкоматів відповідно до Положення про порядок ведення банками реєстраційної кодифікації відокремлених підрозділів і банкоматів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2002 № 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2002 за № 561/6849 (зі змінами), де зберігається документація, на підставі якої здійснюється класифікація заборгованості за активною операцією відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку формування резервів, - 12 останніх знаків коду.

{Абзац в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

10. У рядках "Усього за 1 договором", "Усього за n-м договором" у колонках 3, 9-27 наводяться підсумки за показниками.

У рядках "Усього за 1 контрагентом", "Усього за n-м контрагентом", "Усього за 1 інсайдером", "Усього за n-м інсайдером" у відповідних колонках наводяться підсумки за всіма договорами контрагента/інсайдера, а саме:

у колонці 10 - зазначається перша дата (початкового, первинного) виникнення вимог/зобов'язань згідно з договором;

у колонці 11 - зазначається кінцева дата погашення вимог/зобов'язань за всіма договорами (додатковими договорами);

{Абзац п'ятий пункту 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

у колонці 15 - зазначається загальна сума безвідкличних та непокритих зобов'язань банку перед контрагентом/інсайдером банку, що обліковуються за позабалансовими рахунками та включені до алгоритму розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7);

у колонці 17 - зазначається загальна сума залишків за рахунками вимог до контрагента/інсайдера;

у колонці 18 - зазначається загальна сума неамортизованого дисконту/премії;

у колонці 19 - зазначається загальна сума нарахованих доходів;

у колонці 20 - зазначається загальна сума переоцінки активів;

у колонці 21 - зазначається загальна сума сформованих резервів під знецінення активів;

у колонці 22 - зазначається загальна сума заборгованості контрагента/інсайдера;

у колонці 23 - зазначається процентне відношення заборгованості контрагента/інсайдера до регулятивного/статутного капіталу банку відповідно;

{Абзац тринадцятий пункту 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

{Абзац п’ятнадцятий пункту 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

{Абзац шістнадцятий пункту 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

{Абзац сімнадцятий пункту 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

{Абзац вісімнадцятий пункту 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 438 від 12.12.2011}

у колонці 25 - зазначається загальна сума забезпечення.

{Абзац чотирнадцятий пункту 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

11. У рядках "Усього за операціями з контрагентами", "Усього за операціями з інсайдерами" розділів I та II відповідно зазначається:

{Абзац другий пункту 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 225 від 08.06.2012}

у колонці 15 - зазначається загальна сума зобов'язань банку перед контрагентами/інсайдерами;

у колонках 17-21 - зазначається загальна сума балансової вартості всіх вимог/зобов'язань контрагентів/інсайдерів у розрізі складових;

у колонці 22 - зазначається загальна сума заборгованості контрагентів/інсайдерів перед банком;

у колонці 23 - зазначається питома вага всіх вимог/зобов'язань контрагентів/інсайдерів у регулятивному/статутному капіталі банку відповідно;

у колонці 25 - зазначається загальна сума забезпечення.

{Розділ 2 додатка доповнено формою № 613 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 679 від 17.11.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

Форма № 614 (місячна)
Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку

{Форма № 614 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 255 від 12.07.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 541 від 13.12.2010, № 438 від 12.12.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 614
Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку

1. Форма розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 55 та частини першої статті 57 Закону України "Про Національний банк України" і вимог частини п'ятої статті 49, частини третьої статті 60, частини сьомої статті 62, частини другої статті 67, частин першої - третьої статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою отримання інформації, яка необхідна для оцінки та контролю за концентрацією ризиків у банках, що виникають під час здійснення ними активних операцій, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку України щодо забезпечення наглядової діяльності й створення ефективного інструменту банківського нагляду.

2. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032 (зі змінами).

3. Форма заповнюється банком на звітну дату і подається разом із формою № 613 за наявності учасників у контрагента/інсайдера - юридичної особи, пряма та опосередкована участь яких становить 10 і більше відсотків статутного капіталу контрагента/інсайдера банку та якщо інсайдер - фізична особа має асоційованих з ним осіб.

4. Опис параметрів заповнення форми звітності.

Колонка 1 - зазначається порядковий номер запису.

Колонка 2 - зазначається порядковий номер учасника для кожного контрагента/інсайдера.

Колонка 3 - зазначається назва контрагента/інсайдера (повна назва юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи).

Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код контрагента/інсайдера - юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків контрагента/інсайдера - фізичної особи.

За відсутності в контрагента/інсайдера відповідного ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери “IN” та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання; якщо немає ідентифікаційного номера - латинські літери “СС” і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери “IN” та ідентифікаційний код, який вони мають у країні реєстрації.

Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-резидентами, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки доповнений до 10 знаків нулями зліва.

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf - 10 знаків.

Колонка 5 - зазначається назва учасника контрагента/інсайдера (повна назва юридичної особи - учасника; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника).

Колонка 6 - зазначається ознака учасника контрагента:

"1" - фізична особа;

"2" - юридична особа.

Колонка 7 - зазначається ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) учасника контрагента/інсайдера - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника контрагента/інсайдера - фізичної особи.

За відсутності в учасника контрагента/інсайдера відповідного ідентифікаційного коду або реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери “IN” та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання; якщо немає ідентифікаційного номера, - латинські літери “СС” і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери “IN” та ідентифікаційний код, який вони мають у країні реєстрації.

Для контрагентів банку, які є банками-резидентами, зазначається код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки доповнений до 10 знаків нулями зліва.

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Для контрагентів банку, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf - 10 знаків.

Колонка 8 - зазначається цифровий код країни контрагента/інсайдера згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 9 - зазначається код регіону, у якому зареєстрований учасник контрагента/інсайдера (відповідно до місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи), заповнюється згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 3 знаки.

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162  від 24.05.2011}

Для учасника - нерезидента контрагента в колонці 9 ставиться цифра нуль.

Колонка 10 - зазначається код інституційного сектору економіки учасника контрагента/інсайдера юридичної особи (kl_k074.dbf) - 1 знак.

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Для учасника контрагента/інсайдера - фізичної особи, який не здійснює підприємницької діяльності, та нерезидентів у колонці 10 ставиться нуль.

Колонка 11 - зазначається код виду економічної діяльності учасника контрагента/інсайдера юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності, файл kl_k110.dbf - 5 знаків.

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Для учасника контрагента/інсайдера - фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, а також для нерезидентів колонка 11 заповнюється нулями.

Колонка 12 - зазначається питома вага у відсотках прямої участі учасника в статутному капіталі контрагента/інсайдера.

Для асоційованих осіб інсайдера - фізичної особи зазначається нуль.

Колонка 13 - зазначається питома вага у відсотках опосередкованої участі учасника в статутному капіталі контрагента/інсайдера.

Для асоційованих осіб інсайдера - фізичної особи зазначається нуль.

Колонка 14 - зазначається загальна питома вага у відсотках участі учасника в статутному капіталі контрагента/інсайдера, яка розраховується як сума показників колонок 12, 13.

5. У рядках "Усього за 1 контрагентом/інсайдером", "Усього за n-м контрагентом/інсайдером" зазначаються:

у колонках 12, 13 відповідно сума питомої ваги прямої та опосередкованої участі учасників у статутному капіталі контрагента/інсайдера;

у колонці 14 сума показників, наведених у колонках 12, 13.

{Розділ 2 додатка доповнено формою № 614 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 466 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 255 від 12.07.2007, № 188 від 27.06.2008, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011, № 225 від 08.06.2012}

{Форму № 615 і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 255 від 12.07.2007}

{Форму № 617 виключено на підставі Постанови Національного банку № 530 від 03.12.2003}

Форма № 618 (декадна)
Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків

{Форма № 618 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 434 від 18.12.2008}

Пояснення щодо заповнення форми № 618
Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків

Звіт подається уповноваженим банком у розрізі балансових рахунків (субрахунків).

У першій частині звіту відображаються дані про розміщені уповноваженим банком у банках-резидентах і банках-нерезидентах кошти, які обліковуються на таких балансових рахунках і субрахунках:

1500(1)А "Кореспондентські рахунки, що відкриті в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас(1)";

__________
1 Інвестиційний  клас - кредитний рейтинг,  підтверджений у бюлетні однієї з провідних світових  рейтингових  компаній  (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's)

1500(2) А "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, які не належать до інвестиційного класу";

1502(1)А "Кошти банків у розрахунках, що відкриті в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1502(2)А "Кошти банків у розрахунках, що відкриті в інших банках, які не належать до інвестиційного класу";

1508(1)А "Нараховані доходи за коштами на вимогу, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1508(2)А "Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";

1509А "Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках".

1510(1)А "Депозити овернайт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1510(2)А "Депозити овернайт, які розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";

1512(1)А "Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1512(2)А "Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";

1513А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках";

1514А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу";

1515А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1516КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1517А "Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1518(1)А "Нараховані доходи за депозитами овернайт, іншими короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1518(2)А "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які не належать до інвестиційного класу";

1519А "Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1520А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам";

1521(1)А "Кредити овернайт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1521(2)А "Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу";

1522А "Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо";

1523(1)А "Короткострокові кредити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1523(2)А "Короткострокові кредити, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу";

1524А "Довгострокові кредити, що надані іншим банкам";

1525А "Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам";

1526 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що наданий іншим банкам";

1527А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам";

1528(1)А "Нараховані доходи за кредитами овернайт та іншими короткостроковими кредитами, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1528(2)А "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу";

1529А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";

1600(1)А "Кредити овердрафт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1600(2)А "Кредити овердрафт, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу";

1607(1)А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1607(2)А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу;

3540(1)/9 A "Валюта та банківські метали до отримання, що придбані за умовами спот у банку-контрагента, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

3540(2)/9 A "Валюта та банківські метали до отримання, що придбані за умовами спот у банку-контрагента, який не належить до інвестиційного класу;

9100/1А "Зобов'язання з кредитування, що надані Міжнародному банку реконструкції та розвитку чи Європейському банку реконструкції та розвитку";

9100/2А "Зобов'язання з кредитування, що надані іншим банкам";

У другій частині звіту відображаються дані про залучені уповноваженим банком від банків-резидентів та банків-нерезидентів кошти, які обліковуються на таких балансових рахунках:

1600 П "Кореспондентські рахунки інших банків";

1602 П "Кошти в рахунках інших банків";

1500 П "Отримані кредити овердрафт";

1507 П "Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків";

1608 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків";

1610 П "Депозити овернайт інших банків";

1612 П "Короткострокові вклади (депозити) інших банків";

1613 П "Довгострокові вклади (депозити) інших банків";

1615П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1616КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1617 П "Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1618 П "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1621 П "Кредити овернайт, що отримані від інших банків";

1622 П "Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо";

1623 П "Короткострокові кредити, що отримані від інших банків";

1624 П "Довгострокові кредити, що отримані від інших банків";

1625П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків";

1626 КП "Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків";

1627 П "Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків";

1628 П "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків".

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається цифровий код країни контрагента/інсайдера згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

{Абзац шістдесят п'ятий в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 2 - зазначається повна назва країни.

Колонка 3 - зазначається цифровий код:

банку-резидента згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки;

банку-нерезидента згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf - 10 знаків.

Колонка 4 - зазначається назва банку-резидента/банку-нерезидента, у якому уповноважений банк розмістив кошти або від якого залучив кошти.

Назва банку-резидента має відповідати назві, зазначеній у Довіднику банківських установ України rcukru.dbf (поле NB), - 60 знаків.

Назва банку-нерезидента має відповідати назві, зазначеній у Довіднику зарубіжних банків rc_bnk.dbf (поле NAME) - 60 знаків.

Колонка 5 - зазначається рейтингова оцінка, що встановлена банку і підтверджена в бюлетені однією з провідних рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's). Для банку-резидента (нерезидента) ця колонка заповнюється в разі наявності рейтингу.

Колонка 6 - зазначається належність банку до інвестиційного класу (визначається за даними колонки 5):

1 - банк, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас (проставляється лише за банком-нерезидентом);

2 - інший банк, що не належить до інвестиційного класу.

Колонка 7 - зазначається номер балансового рахунку (субрахунку), на якому обліковуються розміщені/залучені уповноваженим банком кошти.

Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо кодів для подання валют і фондів (kl_r030.dbf) - 3 знаки.

{Абзац сімдесят восьмий в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 9 - зазначається сума залишку розміщених/залучених уповноваженим банком коштів у валюті (у сотих частках одиниць валюти) у розрізі балансових рахунків (субрахунків), на яких обліковуються кошти.

Колонка 10 - зазначається сума залишку розміщених/залучених уповноваженим банком коштів у гривневому еквіваленті (у копійках).

{Форма № 618 в редакції Постанов Національного банку № 458 від 29.09.2004, № 642 від 15.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 679 від 17.11.2009, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011}

Форма № 621 (місячна)
Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку

{Форма № 621 в редакції Постанови Національного банку № 22 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 679 від 17.11.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 621
Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку

1. Звіт складається за даними ліквідатора (ліквідаційної комісії) і відображає стан здійснення ліквідаційної процедури в частині повернення коштів банку, їх накопичення та задоволення вимог кредиторів згідно з черговістю, визначеною статтею 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

2. Звіт містить дані про витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно з кошторисом витрат, затвердженим органом, який призначив ліквідатора (ліквідаційну комісію), про фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), у тому числі на оплату праці, та витрати Національного банку України, що пов'язані з процедурою ліквідації.

3. Звіт подається щомісяця ліквідаторами (ліквідаційними комісіями), призначеними господарським судом, Національним банком України, вищим органом управління банку, від початку здійснення ліквідаційної процедури до її завершення (затвердження ліквідаційного балансу).

4. Дані за показниками звіту надаються накопичувальним підсумком з початку здійснення ліквідаційної процедури банку за станом на звітну дату та окремо за звітний місяць.

5. Структурний підрозділ Національного банку України, що здійснює контроль за ліквідаційною процедурою банків, самостійно визначає методи, шляхи перевірки достовірності даних, які подаються ліквідатором (ліквідаційною комісією).

6. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 3 (Дані за останній робочий день) - зазначаються дані згідно з балансом за останній робочий день банку.

Колонка 4 (Дані за початковим балансом ліквідатора) - зазначаються дані за початковим балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 11 розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за № 845/6036 (далі - Положення).

Колонки 5, 6 (Дані за проміжним ліквідаційним балансом) - зазначаються дані за проміжним ліквідаційним балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 13 розділу VI Положення, з виділенням окремо визнаної кредиторської заборгованості з урахуванням затверджених змін до переліку (реєстру) акцептованих ліквідатором вимог кредиторів.

Колонки 7-10 (Рух коштів) - зазначається рух коштів банку, що ліквідується, а також рух активів (пасивів) банку, що не супроводжується отриманням (поверненням) коштів.

Колонка 7 (Збільшення/надходження, накопичувальна сума) - зазначаються суми надходжень на накопичувальний рахунок, збільшення дебіторської заборгованості, матеріальних активів банку, кредиторської заборгованості, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), інших активів та пасивів банку порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку (дані колонки 3, крім сум, зазначених у розділі "Інформація для довідки").

Колонка 8 (Збільшення/надходження за звітний місяць) - зазначаються суми надходжень на накопичувальний рахунок, збільшення дебіторської заборгованості, матеріальних активів банку, кредиторської заборгованості, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), інших активів та пасивів за звітний місяць.

Колонка 9 (Зменшення/видатки, накопичувальна сума) - зазначаються суми витрат з накопичувального рахунку, зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, матеріальних активів, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), інших активів і пасивів порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку (дані колонки 3, крім сум, зазначених у розділі "Інформація для довідки").

Колонка 10 (Зменшення/видатки за звітний місяць) - зазначаються суми витрат з накопичувального рахунку, зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, матеріальних активів, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), інших активів і пасивів за звітний місяць.

Колонка 11 (дані на звітну дату) - зазначаються залишки сум за показниками форми на звітну дату (дані колонки 11 = дані колонки 3 + дані колонки 7 - дані колонки 9).

У рядках розділу "Інформація для довідки" дані колонки 11 = дані колонки 9 - дані колонки 7.

Рядки 1, 2 - зазначається рух коштів на накопичувальному рахунку, готівкових коштів та банківських металів, пов'язаний із здійсненням ліквідаційної процедури.

Рядки 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3-3.7 - зазначаються суми збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості банку порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 4 - зазначаються суми збільшення (зменшення) матеріальних активів банку порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 5 - зазначаються суми збільшення (зменшення) вартості інших активів (уключаючи нематеріальні активи, зміни позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів) порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць, а також сума сформованих резервів під активні операції.

Рядок 5.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підпорядкованими установами банку.

Рядок 5.2 - зазначається стан сформованих резервів під активні операції.

Рядок 6 - зазначаються суми збільшення (зменшення) загальних активів банку порівняно з даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядки 7, 7.1, 7.2 - зазначаються суми збільшення (зменшення) вартості застави, з неї отриманої, наданої порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядки 8, 8.1-8.5, 8.5.1-8.5.3, 8.6-8.8, 8.8.1, 8.8.2, 8.9, 8.9.1-8.9.5, 8.10 - зазначається стан кредиторської заборгованості банку (збільшення в разі визнання вимог кредиторів господарськими судами; зменшення в разі задоволення вимог кредиторів) порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 9 - зазначаються суми збільшення (зменшення) інших пасивів (уключаючи зміни позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів) і статутного капіталу порівняно з відповідними даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 9.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підпорядкованими установами банку.

Рядок 9.2 - зазначаються суми збільшення (зменшення) статутного капіталу порівняно з даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 10 - зазначаються суми збільшення (зменшення) загальних пасивів банку порівняно з даними на останній робочий день банку та окремо за звітний місяць.

Рядок 11 - зазначаються суми безготівкового взаємопогашення (відновлення) кредиторської та дебіторської заборгованості банку.

Рядок 12 - зазначаються суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат.

Рядок 12.1 - зазначаються суми витрат на оплату праці працівників, залучених для здійснення ліквідації банку, згідно із затвердженим кошторисом витрат.

Рядки 13, 13.1-13.8 - зазначаються фактичні суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

Рядок 14 - зазначаються суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку для здійснення першочергових витрат на початку ліквідаційної процедури.

Рядки 15, 16 - зазначаються суми відхилення фактичних загальних витрат та витрат на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом.

Рядок 17 - зазначається кількість працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) за станом на звітну дату.

Рядки 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 - зазначаються наявні кількості архівних справ у банку до ліквідаційного періоду та за період ліквідації за термінами зберігання з виділенням кількості справ особового складу, а також кількість документів, зданих до архіву та знищених за станом на звітну дату.

Для показників, викладених у рядках 18, 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3, колонки форми мають такі значення:

Колонка 3 - зазначається кількість архівних справ банку на останній робочий день банку (до ліквідаційного періоду).

Колонка 7 - зазначається кількість архівних справ банку за ліквідаційний період.

Колонка 9 - зазначається кількість архівних справ банку, переданих до архіву за станом на звітну дату (накопичувальним підсумком за усі періоди).

Колонка 10 - зазначається кількість знищених архівних справ банку, термін архівації яких минув за станом на звітну дату (накопичувальним підсумком за всі періоди).

Колонка 11 - зазначається наявна кількість архівних справ банку за станом на звітну дату (дані колонки 11 = дані колонки 3 + дані колонки 7 - дані колонки 9 - дані колонки 10).

7. Дані рядка 6 "Активи банку - усього" в колонках 3-11 форми звіту мають збігатися з відповідними даними рядка 10 "Пасиви банку - усього" зазначених колонок.

8. Показники форми складаються таким чином:

N рядка 

Назва показника 

Формування даних 

Накопичувальний (кореспондентський) рахунок у Національному банку України 

Зазначаються залишок (колонки 3 - 5, 11) та обороти коштів (колонки 7 - 10) за накопичувальним рахунком, кошти з кореспондентського рахунку 1200 на час ліквідації переносяться на рахунок 1207  

Готівкові кошти та банківські метали 

Формуються за даними рахунків груп 100, 101, 110 

Кошти розміщені - усього,
у тому числі: 

Зазначається сума боргів до банку та її зміни, пов'язані із поверненням (збільшенням). Формується за підсумком рядків 3.1 - 3.7 

3.1 

у Національному банку України, уключаючи цінні папери, що рефінансуються Національним банком України 

Формуються за даними рахунків груп 120 (крім рахунків 1207, 1200), 121, 141 - 144 

3.2 

в інших банках,
з них: 

Формуються за даними рахунків груп 150 - 152, 181, 188 

3.2.1 

у банках-нерезидентах 

Зазначається рух залишку коштів у банках-нерезидентах 

3.3 

у суб'єктів господарювання  

Формуються за даними рахунків груп 200 - 203, 206 - 209, 248, 260 А, 265 А 

3.4 

в органах державної влади  

Формуються за даними рахунків групи 210, 212  

3.5 

в органах місцевого самоврядування 

Формуються за даними рахунків групи 211, 213  

3.6 

у фізичних осіб 

Формуються за даними рахунків груп 220 - 223, 262 А 

3.7 

інша заборгованість 

Формуються за даними рахунків груп 270, 280, 292 А, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 321, 350, 351, 352, 354, 355, 357, 370 А, 371, 373 А, 410, 420  

Матеріальні активи 

Формуються за даними рахунків груп 340, 440, 441, 443, 450, 453 

Інші активи,
з них: 

Зазначається рух сум інших активів (уключаючи нематеріальні активи, позицію банку щодо іноземної валюти та банківських металів за даними рахунків розділу 38) та сформованих резервів під активні операції  

5.1 

розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку 

Формуються за даними рахунків розділу 39 

5.2 

сформовані резерви під активні операції 

Формуються за даними рахунків груп 149, 159, 189, 240, 289, 319, 329, 359 

Активи банку - усього 

Зазначається рух загальної суми активів банку  

Застава - усього,
з неї: 

Формуються за даними рахунків розділу 95 

7.1 

отримана застава 

Формуються за даними рахунків групи 950 

7.2 

надана застава 

Формуються за даними рахунків групи 951 

Вимоги кредиторів,
у тому числі: 

Зазначаються дані за підсумком рядків 8.1 - 8.10 

8.1 

зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян 

Зазначаються суми зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, та витрат, пов'язаних з їх виконанням  

8.2 

грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до порушення процедури ліквідації банку 

Зазначаються суми зобов'язань перед працівниками банку та витрат, пов'язаних з їх виконанням. Формуються за даними рахунків групи 365 

8.3 

вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникли у випадках, визначених законодавством про гарантування вкладів фізичних осіб 

Зазначаються суми вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до банку, пов'язаних з відшкодуванням кредиторам - фізичним особам гарантованих сум виплат, та витрати ліквідатора, пов'язані з їх задоволенням 

8.4 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб 

Зазначаються суми вимог вкладників - фізичних осіб до банку згідно із затвердженим реєстром (переліком) вимог та їх рух: зменшення, пов'язані із задоволенням вимог; збільшення суми внаслідок визнання вимог за рішенням господарських судів. Формуються за даними рахунків груп 262 П, 263 

8.5 

вимоги Національного банку України,
у тому числі: 

Зазначається підсумок рядків 8.5.1 - 8.5.3 

8.5.1 

вимоги, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування 

Формуються за даними рахунків групи 131 

8.5.2 

витрати, здійснені з метою забезпечення першочергових витрат під час проведення ліквідаційної процедури 

Зазначаються суми коштів Національного банку України, надані ліквідатору (ліквідаційній комісії) для здійснення першочергових витрат на початку ліквідаційної процедури за відсутністю коштів банку, та суми відшкодувань цих коштів (крім колонок 3 - 6) 

8.5.3 

інші вимоги Національного банку України 

Зазначаються суми заборгованості Національному банку України за наданими кредитами та витрати, пов'язані із погашенням заборгованості. Формуються за даними рахунків груп 130 - 133  

8.6 

вимоги Міністерства фінансів України, що виникли у зв'язку з наданням поворотної фінансової допомоги  

Зазначаються: сума поворотної фінансової допомоги банку, надана Міністерством фінансів України, та витрати, пов'язані із її погашенням. До неї не входять внески до статутного капіталу банку. 

8.7 

вимоги фізичних осіб, платежі на ім'я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) 

Формуються за даними рахунків групи 262 П  

8.8 

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),
з них: 

Зазначаються суми вимог до банку за загальнодержавними і місцевими податками та неподатковими платежами до бюджету, органів страхування та соціального забезпечення та витрати, пов'язані з їх погашенням. Формуються за даними рахунків групи 362 

8.8.1 

нарахування на заробітну плату працівникам банку 

Зазначаються суми нарахувань на заробітну плату працівникам банку та відповідних виплат 

8.8.2 

ПДВ на реалізоване майно банку 

Зазначається сума ПДВ на реалізоване майно банку 

8.9 

інші вимоги,
з них: 

Зазначаються суми інших вимог до банку та витрат, пов'язаних з їх погашенням (уключаючи позачергові вимоги, забезпечені заставою, та їх погашення) 

8.9.1 

вимоги вкладників - фізичних осіб у частині визнаних судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

Зазначаються суми зобов'язань і витрат, пов'язаних з виплатами вкладникам - фізичним особам визнаної судом моральної шкоди, збитків, пені тощо 

8.9.2 

суб'єктів господарювання 

Формуються за даними рахунків груп 260 П, 261, 265 П 

8.9.3 

інших банків 

Формуються за даними рахунків груп 160 - 162, 191 

8.9.4 

кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

Формуються за даними рахунків групи 290 

8.9.5 

вимоги бюджету та державних цільових фондів 

Формуються за даними рахунків груп 251 - 257 

8.10 

вимоги за субординованим боргом 

Зазначаються суми зобов'язань та витрат, пов'язаних із погашенням субординованого боргу банку. Формуються за даними рахунків групи 366 

Інші пасиви,
з них: 

Зазначаються суми інших пасивів (уключаючи позицію банку щодо іноземної валюти та банківських металів за даними рахунків розділу 38), розмір статутного капіталу банку та суми зобов'язань, які не визнані ліквідатором, але обліковуються на балансових рахунках банку 

9.1 

розрахунки між філіями та іншими підпорядкованими установами банку 

Формуються за даними рахунків розділу 39 

9.2 

статутний капітал 

Формуються за даними рахунків розділу 50 

10 

Пасиви банку - усього 

Зазначається рух загальної суми пасивів банку 

  

Інформація для довідки: 

  

11 

Кредиторська та дебіторська заборгованість, погашена (відновлена) шляхом взаємозаліку 

Зазначаються суми безготівкового взаємопогашення (відновлення) кредиторської та дебіторської заборгованості банку (крім колонок 3 - 6) 

12 

Витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим кошторисом витрат,
у тому числі: 

Зазначаються суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат (крім колонок 3 - 6) 

12.1 

витрати на оплату праці 

Зазначаються суми витрат на оплату праці осіб, залучених до ліквідації банку, згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат  

13 

Фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії),
у тому числі: 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на здійснення процедури ліквідації (крім колонок 3 - 6). Уключаються витрати за рахунок коштів Національного банку України  

13.1 

на утримання персоналу 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на основну та додаткову заробітну плату персоналу  

13.2 

витрати, пов'язані зі сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані зі сплатою податків на додану вартість, на землю, з власників транспортних засобів, комунального, інших податків та обов'язкових платежів  

13.3 

на телекомунікації 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на системи банківського зв'язку та поштово-телефонних витрат  

13.4 

на утримання основних засобів та нематеріальних активів 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані з утриманням власних основних засобів, у тому числі транспорту та орендованих основних засобів  

13.5 

інші експлуатаційні та господарські витрати 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на комунальні послуги, охорону та інших експлуатаційних та господарських витрат  

13.6 

супутні небанківські операційні витрати 

Зазначаються суми фактичних витрат на відрядження працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

13.7 

інші небанківські операційні витрати 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на оголошення в засобах масової інформації, операційних витрат підрозділів банку та інших небанківських операційних витрат 

13.8 

інші витрати, пов'язані з процедурою ліквідації 

Зазначаються суми фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) на правове супроводження, державне мито, оцінку майна, цінних паперів, на виплату винагороди організаторам торгів майном, цінними паперами та ліквідаторам, на страхування фінансової відповідальності, упорядкування архіву, судових витрат 

14 

Витрати за рахунок коштів Національного банку України, наданих для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Зазначаються суми фактичних витрат за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку ліквідатору (ліквідаційній комісії) для здійснення першочергових витрат (крім колонок 3 - 6) 

15 

Відхилення фактичних витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат згідно із затвердженим кошторисом 

Суми фактичних витрат ліквідатора (дані рядка 13) коригуються на відповідне значення показника згідно з кошторисом (рядок 12) і зазначаються в колонках 7 - 10. Дані колонки 11 = дані колонки 9 - дані колонки 7  

16 

Відхилення фактичних витрат на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від витрат на оплату праці згідно із затвердженим кошторисом 

Суми фактичних витрат ліквідатора на оплату праці (рядок 13.1) коригуються на відповідне значення показника згідно із кошторисом (рядок 12.1) і зазначаються в колонках 7 - 10. Дані колонки 11 = дані колонки 9 - дані колонки 7 

17 

Кількість працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) 

Зазначається облікова чисельність працюючих у ліквідаційній комісії за станом на звітну дату. Складові показника: ліквідатор, залучені до ліквідації службовці Національного банку України та інші фізичні особи  

18 

Кількість архівних справ банку,
у тому числі: 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку за станом на звітну дату 

18.1 

постійного терміну зберігання,
з них: 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку постійного терміну зберігання за станом на звітну дату 

18.1.1 

справи особового складу 

Зазначається наявна кількість архівних справ особового складу банку за станом на звітну дату 

18.2 

тривалого терміну зберігання 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку тривалого (більше 10 років) терміну зберігання за станом на звітну дату 

18.3 

тимчасового терміну зберігання 

Зазначається наявна кількість архівних справ банку тимчасового (до 10 років) терміну зберігання за станом на звітну дату 

{Форма № 621 та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанов Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 642  від 15.12.2004, № 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 179 від 15.05.2006, № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008; в редакції Постанови Національного банку № 679 від 17.11.2009}

Форма № 622 (місячна)
Відомості про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку

{Форма № 622 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 434 від 18.12.2008, № 679 від 17.11.2009, № 162 від 24.05.2011}

Пояснення щодо заповнення форми № 622
Відомості про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку

1. Форма звітності розроблена з метою здійснення належного контролю за станом роботи щодо повернення коштів боржниками банку.

Відомості подаються ліквідатором, призначеним Національним банком України.

2. Форма звітності містить відомості про стан заборгованості на початок ліквідації, її визнання та стан повернення (уключаючи роботу ліквідатора з повернення заборгованості) за кожним борговим зобов'язанням з подальшим щомісячним коригуванням даних. Якщо боржник має декілька боргових зобов'язань у банку, то його найменування (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові) зазначається за кожним із боржників. Відомості про погашення боргу або списання безнадійної заборгованості подаються у звітності за станом на звітний період.

3. Форма передбачає таку класифікацію боржників банку: боржники - фізичні особи (інсайдери, контрагенти-неінсайдери); боржники - юридичні особи (інсайдери, контрагенти-неінсайдери).

4. З метою якісної підготовки бази даних для складання та подання форми звітності встановлюється підготовчий період (три місяці з дня отримання затвердженої форми для банків, визначених у пункті 5 цього пояснення; три місяці з дня прийняття рішення про ліквідацію для нових банків).

5. Форму звітності складають ліквідатори банків, рішення про ліквідацію яких прийнято після 01.01.2004.

6. Форма звітності має містити відомості про заборгованість 100 найбільших боржників банку (юридичних і фізичних осіб). Якщо боржників менше, то дані подаються за всіма боржниками незалежно від величини боргу.

Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається п'ятизначний цифровий код боржника за такою класифікацією:

перший знак коду:

"0" - боржник - фізична особа;

"1" - боржник - юридична особа;

другий знак коду:

"1" - боржник-інсайдер;

"2" - боржник - контрагент-неінсайдер;

останні три знаки коду - порядковий номер боржника.

Колонка 2 - зазначається повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), яка має боргові зобов'язання перед банком, а також юридична адреса боржника. Інформацію необхідно подавати за всіма боржниками банку, які визначені в пункті 6 цього пояснення, незалежно від проведеної з ними роботи. У разі визнання договору недійсним (іншого документа, на підставі якого виникли зобов'язання), укладення договору про відступлення права вимоги чи переведення боргу зазначається перший боржник - 81 знак.

Колонка 3 - зазначається конкретний договір або інший документ, на підставі якого виникли зобов'язання (кредитний, купівлі-продажу, міни, урахування векселів, відступлення права вимоги тощо) - 27 знаків.

Колонка 4 - зазначається номер договору - 10 знаків.

Колонка 5 - зазначається дата підписання договору - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 6 - зазначається строк виконання договору - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 7 - зазначаються вид та предмет забезпечення договору - 54 знаки.

Колонка 8 - зазначається оціночна вартість предмета забезпечення (сума гарантії, обсяги поруки тощо) - 16 знаків.

Колонка 9 - зазначається загальна сума боргу (уключаючи нараховані відсотки та штрафні санкції) згідно з договором або іншим документом, на підставі якого виникли зобов'язання за станом на останній робочий день банку - 16 знаків.

Колонка 10 - зазначається загальна сума боргу (уключаючи нараховані відсотки та штрафні санкції) згідно з договором або іншим документом, на підставі якого виникли зобов'язання за станом на звітну дату - 16 знаків.

Колонка 11 - зазначаються загальна сума заявленої до боржника вимоги чи позову або сума, зазначена в рішенні суду про стягнення з боржника заборгованості; сума, яка підлягає поверненню в разі визнання договору недійсним; інша сума, що заперечується боржником за станом на звітну дату - 16 знаків.

Колонка 12 - зазначається дата виникнення простроченої заборгованості - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 13 - зазначається дата надіслання вимоги (претензії) боржнику - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 14 - зазначається дата звернення ліквідатора до суду - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 15 - зазначаються короткий зміст позову; відомості про розгляд справи в судах усіх інстанцій, предмет спору та результати розгляду справи за станом на звітну дату - 120 знаків.

Колонка 16 - зазначаються стан роботи з виконавчого провадження чи банкрутства боржника, інша проведена ліквідатором робота щодо повернення боргу - 114 знаків.

Колонка 17 - зазначаються дата надходження коштів на накопичувальний рахунок, списання безнадійної заборгованості - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 18 - зазначається сума надходження коштів на накопичувальний рахунок (+), списання безнадійної заборгованості (-) -16 знаків.

Дані рядка "Усього за боржниками фізичними особами - інсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма боржниками фізичними особами - інсайдерами (для колонок 4, 8-11).

Дані рядка "Усього за боржниками фізичними особами контрагентами-неінсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма боржниками фізичними особами - контрагентами-неінсайдерами (для колонок 4, 8-11).

Дані рядка "Усього за боржниками юридичними особами - інсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма юридичними особами - інсайдерами (для колонок 4, 8-11).

Дані рядка "Усього за боржниками юридичними особами контрагентами-неінсайдерами" дорівнюють підсумку за всіма юридичними особами - контрагентами-неінсайдерами (для колонок 4, 8-11).

{Постанову доповнено формою № 622 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 415 від 19.11.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 188 від 27.06.2008}

Форма № 625 (місячна)
Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку

{Форма № 625 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 434 від 18.12.2008}

Пояснення щодо заповнення форми № 625
Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку

1. Форма розроблена з метою отримання інформації, яка необхідна для оцінки та контролю за концентрацією ризиків у банках, що виникають під час здійснення ними пасивних операцій, а також реалізації визначених законодавством України завдань Національного банку України щодо забезпечення наглядової діяльності й створення ефективного інструменту банківського нагляду.

2. Інформація надається за пасивними операціями банків, що відображаються за рахунками 1500(П), 1507(П), рахунками груп 361, 364, 366 та рахунками розділів 16 (за винятком рахунку 1607), 19, 25, 26, 27, 33 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 (зі змінами).

Зобов'язання за цінними паперами на пред'явника не включаються до загальної суми зобов'язань банку перед кредиторами за цією формою звітності.

3. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032 (зі змінами).

4. У формі надається інформація щодо всіх здійснених банком пасивних операцій за кожним кредитором (контрагентом/інсайдером), якщо загальна сума зобов'язань банку щодо цього кредитора на звітну дату не менша, ніж 2 млн.грн, або не менша 5% статутного капіталу банку.

Банки, у яких 5% статутного капіталу становить менше 2 млн.грн, заповнюють дану форму, якщо загальна сума всіх зобов'язань щодо одного кредитора становить 5% статутного капіталу банку і більше.

5. Форма складається з двох розділів. У розділі I "Інформація за операціями з контрагентами" зазначаються дані про пасивні операції з контрагентами банку (за винятком інсайдерів), у розділі II "Інформація за операціями з інсайдерами" зазначаються дані про пасивні операції з інсайдерами банку.

6. Опис параметрів заповнення форми звітності:

Колонка 1 - зазначається порядковий номер запису.

Колонка 2 - зазначаються відповідно порядкові номери кредиторів та договорів кожного з кредиторів.

Колонка 3 - зазначається повне найменування кредитора - контрагента/інсайдера банку (юридичної особи).

Для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, колонка 3 не заповнюється.

Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - для кредитора - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для кредитора - фізичної особи.

Якщо в кредитора немає відповідного ідентифікаційного коду, реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначаються:

для резидентів - фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, - серія і номер паспорта (без пробілів);

для нерезидентів - фізичних осіб - латинські літери “IN” та ідентифікаційний номер, який вони мають у країні постійного місця проживання; якщо немає ідентифікаційного номера, - латинські літери “СС” і номер картки соціального страхування (без пробілів) або серія і номер паспорта або документа, що його замінює;

для нерезидентів - юридичних осіб - латинські літери “IN” та ідентифікаційний код, який вони мають у країні реєстрації.

Колонка 5 - зазначається цифровий код країни контрагента/інсайдера згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 6 - зазначається код регіону, у якому зареєстрований кредитор (відповідно до місцезнаходження юридичної особи), заповнюється згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 3 знаки.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Для кредитора-нерезидента та кредитора - фізичної особи в колонці 6 ставиться цифра нуль.

Колонка 7 - зазначається ознака контрагента/інсайдера:

"1" - фізична особа;

"2" - юридична особа;

"3" - фізична особа - підприємець.

Якщо банк здійснює операції з одним контрагентом/інсайдером, який за різними договорами одночасно є фізичною особою і суб'єктом підприємницької діяльності, то інформація про такого контрагента/інсайдера відображається в розрізі всіх договорів за одним контрагентом/інсайдером з ознакою "1" - фізична особа.

Колонка 8 - зазначається код інституційного сектору економіки кредитора, файл (kl_k074.dbf) - 1 знак.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 9 - зазначається код виду економічної діяльності кредитора юридичної особи або фізичної особи-підприємця з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності, файл kl_k110.dbf - 5 знаків.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними Постановою Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Для кредитора - фізичної особи, який не здійснює підприємницької діяльності, та нерезидентів у колонці 9 ставиться цифра нуль.

Колонка 10 - зазначається номер договору, згідно з яким у банку виникає заборгованість перед контрагентом/інсайдером. Якщо неможливо визначити номер договору (наприклад, за операціями з цінними паперами тощо), зазначається унікальний номер (ідентифікатор), який банк присвоює цьому договору під час реєстрації в реєстраційному журналі. Банк у формі дотримується цього номера до повного погашення такої заборгованості.

Колонка 11 - зазначається дата договору банківського рахунку, банківського вкладу тощо, а за його відсутності дата першого руху коштів за цим рахунком.

Колонка 12 - зазначається дата кінцевого погашення заборгованості згідно з умовами договору або строком погашення зобов'язання. У разі невизначеного строку погашення за зобов'язанням колонка не заповнюється.

Колонка 13 - зазначається цифровий код валюти з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо кодів для подання валют і фондів (kl_r030.dbf) - 3 знаки.

{Абзац двадцять п'ятий в редакції Постанови Національного банку № 162 від 24.05.2011}

Колонка 14 - зазначається процентна ставка згідно з умовами договору на звітну дату.

Якщо умовами одного договору з кредитором передбачено здійснення банком пасивної операції з використанням кількох видів валют під різні процентні ставки, то такі операції необхідно відображати за кожним видом валюти із зазначенням відповідної процентної ставки у колонці 14.

Якщо умовами одного договору з кредитором передбачено здійснення банком пасивної операції з використанням одного виду валюти під різні процентні ставки, то у колонці 14 необхідно відобразити середньозважене значення процентної ставки відповідно до умов такого договору.

Колонка 15 - зазначається номер балансового рахунку, на якому відображається основна сума заборгованості банку перед кредиторами (колонка 16).

У колонках 16-18 зазначається балансова вартість зобов'язання в розрізі складових, що обліковуються за відповідними балансовими рахунками.

Інформацію у колонці 17 "неамортизовані дисконт/премія" потрібно зазначати таким чином:

сума дисконту - зі знаком "-";

сума премії - без знака.

Колонка 19 - відображається сума зобов'язань банку перед кредиторами, яка розраховується як сума даних колонок 16 і 18.

Колонка 20 - зазначається процентне відношення (на звітну дату) загальної заборгованості банку перед кредиторами (колонка 19) до його регулятивного капіталу.

7. У рядках "Усього за 1 контрагентом", "Усього за n-м контрагентом", "Усього за операціями з контрагентами", "Усього за 1 інсайдером", "Усього за n-м інсайдером", "Усього за операціями з інсайдерами" у відповідних колонках наводяться підсумки за всіма договорами контрагента або інсайдера, а саме:

у колонці 11 - зазначається перша дата (початкового, первинного) виникнення зобов'язань банку згідно з договором;

у колонці 12 - зазначається кінцева дата погашення зобов'язань банку за всіма договорами з кредитором (додатковими договорами);

у колонці 16 - зазначається загальна сума залишків за рахунками контрагента або інсайдера;

у колонці 17 - зазначається загальна сума неамортизованого дисконту/премії;

у колонці 18 - зазначається загальна сума нарахованих витрат;

у колонці 19 - зазначається загальна сума заборгованості банку перед контрагентом або інсайдером (дані колонки  16  +  дані колонки 18);

у колонці 20 - зазначається процентне відношення загальної заборгованості банку перед контрагентом або інсайдером до регулятивного капіталу банку.

{Постанову доповнено формою № 625 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку № 415 від 19.11.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 434 від 18.12.2008, № 541 від 13.12.2010, № 162 від 24.05.2011, № 438 від 12.12.2011}

{Форму № 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку" та пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку № 541 від 13.12.2010}

Форма № 631
Звіт про структуру активів та пасивів за строками

{Форма № 631 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, № 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 631
Звіт про структуру активів та пасивів за строками

Форма складається за кодами валют, за резидентами/нерезидентами/строковістю та використовується для забезпечення управління активами/пасивами за строками їх розміщення/залучення, а також для розрахунку нормативів ліквідності та нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу відповідно до порядку, визначеного Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 і зареєстрованою в Міністерсті юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032, (зі змінами).

У формі звіту відображаються активи та сформовані резерви на покриття збитків від цих активів. Резерви включаються до звіту за даними щоденного балансу банку [форма № 1Д (щоденна)] на дату подання форми № 631 пропорційно обсягу активів за строками до погашення. Значення параметрів аналітичного обліку (крім R012 та R013) для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми активів, за якими вони сформовані. Сума резерву за активом не повинна перевищувати суму цього активу.

Під час розрахунку даних:

рядка 3 “Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком України” ураховуються суми даних рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6;

рядка 4 “Кошти в інших банках” ураховуються суми даних рядків 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13;

рядка 5 “Операції з клієнтами” ураховуються суми даних рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5;

рядка 6 “Операції з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами” ураховуються суми даних рядків 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9;

рядка 15 “Усього активів” ураховуються суми даних рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

рядка 30 “Усього зобов’язань” ураховуються суми даних рядків 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

рядка 33 “Усього пасивів” ураховуються суми даних рядків 30, 32;

рядка 38 “Усього позабалансові зобов’язання” ураховуються суми даних рядків 35, 36, 37.

Суми за рахунками 1490 КА (рядок 3.7), 1491 КА (рядок 3.7), 1592 КА (рядок 4.14), 1590 (рядок 4.15), 2400 КА (рядок 5.6), 2401 КА (рядок 5.6), 3190 КА (рядки 6.10, 6.11), 3290 КА (рядок 6.11) уключаються до форми № 631 з урахуванням параметра R012.

Суми за відповідними рахунками з обліку неамортизованих дисконтів/премій за наданими кредитами включаються до рядків 5.1 (рахунки 2016 КА, 2026 КА, 2036 КА, 2065 А, 2066 КА, 2075 А, 2076 КА, 2085 А, 2086 КА), 5.1.1 (рахунки 2085 А, 2086 КА), 5.2 (рахунки 2105 А, 2106 КА, 2115 А, 2116 КА, 2125 А, 2126 КА, 2135 А, 2136 КА), 5.2.1 (рахунки 2125 А, 2126 КА, 2135 А, 2136 КА), 5.3 (рахунки 2205 А, 2206 КА, 2215 А, 2216 КА, 2226 КА, 2235 А, 2236 КА), 5.3.1 (рахунки 2235 А, 2236 КА) форми № 631 з урахуванням параметра R012.

У колонках 3-16 форми № 631 відображаються активи/пасиви за строками, що залишилися до погашення фінансового інструменту на звітну дату згідно з умовами договору, а саме: “на вимогу”, “овернайт”, “від 2 до 7 днів”, “від 8 до 31 дня”, “від 32 до 92 днів”, “від 93 до 183 днів”, “від 184 до 274 днів”, “від 275 до 365 (366) днів”, “від 366 (367) до 548 (549) днів”, “від 549 (550) днів до 2 років”, “від 2 до 3 років”, “від 3 до 5 років”, “від 5 до 10 років”, “понад 10 років”.

Якщо договором передбачено строки (графік) поступового повернення коштів, то визначені договором частини такого активу/зобов’язання відображаються за відповідними строками, що залишилися до погашення згідно з графіком.

Кожен транш, наданий банком у межах ліміту за кредитною лінією, має розглядатися як окремий кредит згідно з умовами, що зазначені у кредитному договорі.

Форма заповнюється за таким алгоритмом:

Код рядка 

Назва показника 

Група рахунків 

Строковість 

Готівкові кошти 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

1.1 

банкноти та монети 

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007 

на вимогу 

1.2 

дорожні чеки та банківські метали 

1011, 1012, 1013, 1017, 1101, 1102, 1107 

за аналітичним обліком 

Кошти в Національному банку України 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

2.1 

кореспондентський рахунок банку в Національному банку України 

1200 

на вимогу 

2.2 

кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 

1203 

на вимогу 

2.3 

строкові вклади (депозити) 

1207/1, 
1211, 1212,
1215,
1216КА 

за аналітичним обліком 

2.4 

нараховані доходи за коштами в Національному банку України 

1208, 1218 

за аналітичним обліком 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком України 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

3.1 

у торговому портфелі банку 

1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405А-П, 1406КА, 1407 

на вимогу 

3.2

у портфелі банку на продаж (крім облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України)

1411, 1412, 1413, 1414, 1415/3,9 А-П, 1416/3,9 КА, 1417/3,9

за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів)

3.3

облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410, 1415/2,4 А-П, 1416/2, 4 КА, 1417/2,4, 1430, 1435А-П, 1436 КА, 1437

на вимогу


із них:3.3.1

державні цінні папери в портфелі банку на продаж, випущені для фінансування заходів, пов’язаних із проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

1410/1, 2, 1415/2А-П, 1416/2, 1417/2

на вимогу

3.4

у портфелі банку до погашення (крім облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України)

1421, 1422, 1423, 1424, 1426/3,9 КА, 1427/3,9

за аналітичним обліком

3.5

облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1420, 1426/2,4 КА, 1427/2,4, 1440, 1446 КА, 1447

на вимогу


із них:3.5.1

державні цінні папери в портфелі банку до погашення, випущені для фінансування заходів, пов’язаних із проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

1420/1, 2, 1426/2, 1427/2

на вимогу

3.6

нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України

1408, 1418, 1428, 1438, 1448

за аналітичним обліком

3.7

резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж та до погашення

1490 КА, 1491 КА

за аналітичним обліком

Кошти в інших банках 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

4.1 

кошти на вимогу 

1500 

на вимогу 

4.2 

кошти банків у розрахунках 

1502 

за аналітичним обліком 

4.3 

депозити овернайт 

1510,
1515/4А,
1516/4КА 

овернайт

4.4 

кредити овернайт 

1521,
1525/4А,
1526/4КА 

овернайт

4.5 

короткострокові вклади (депозити) 

1512,
1515/1А,
1516/1КА 

за аналітичним обліком 

4.6 

довгострокові вклади (депозити) 

1513,
1515/2А,
1516/2КА

за аналітичним обліком 

4.7 

довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу 

1514,
1515/5А,
1516/5КА

за аналітичним обліком 

4.8 

кредити, що надані іншим банкам за операціями репо 

1522,
1525/5А,
1526/5КА 

за аналітичним обліком 

4.9 

короткострокові кредити 

1523, 1525/1А, 1526/1КА

за аналітичним обліком 

4.10 

довгострокові кредити 

1524, 1525/2А, 1526/2КА

за аналітичним обліком 

4.11 

фінансовий лізинг (оренда) 

1520, 
1525/3А,
1526/3КА

за аналітичним обліком 

4.12 

кредити овердрафт 

1600А 

на вимогу 

4.13 

нараховані доходи за коштами в інших банках 

1508, 1518, 1528, 1607 

за аналітичним обліком 

4.14

резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

1592 КА

за аналітичним обліком

4.15

резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями

1590 КА

за аналітичним обліком

Операції з клієнтами  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

5.1 

кредити, що надані суб'єктам господарювання 

2010, 2016КА, 2020, 2026КА, 2030, 2036КА, 2062, 2063, 2065, 2066КА, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076КА, 2600А, 2605А, 2082, 2083, 2085, 2086КА 

за аналітичним обліком 

  

із них: 

  

  

5.1.1 

іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання 

2082, 2083, 2085, 2086КА 

за аналітичним обліком 

5.2 

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

2102, 2103, 2105, 2106КА, 2112, 2113, 2115, 2116КА, 2122, 2123, 2125, 2126КА, 2132, 2133, 2135, 2136КА 

за аналітичним обліком 

  

із них: 

  

  

5.2.1 

іпотечні кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування 

2122, 2123, 2125, 2126КА, 2132, 2133, 2135, 2136КА 

за аналітичним обліком 

5.3 

кредити, що надані фізичним особам 

2202, 2203, 2205, 2206КА, 2211, 2215, 2216КА, 2220, 2620А, 2625А, 2226КА, 2232, 2233, 2235, 2236КА 

за аналітичним обліком 

  

із них: 

  

  

5.3.1 

іпотечні кредити, що надані фізичним особам 

2232, 2233, 2235, 2236КА 

за аналітичним обліком 

5.4 

кредити, що надані небанківським фінансовим установам 

2650А, 2655А 

за аналітичним обліком 

5.5 

нараховані доходи за операціями з клієнтами 

2018, 2028, 2038, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2208, 2218, 2228, 2238, 2607, 2627, 2657 

за аналітичним обліком 

5.6

резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам (крім банків)

2400 КА,
2401 КА

за аналітичним обліком

Операції з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

6.1 

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку 

3002, 3003, 3005, 3007А-П 

на вимогу 

6.2 

боргові цінні папери в торговому портфелі 

3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015А-П, 3016КА, 3017 

на вимогу 

6.3 

похідні фінансові активи в торговому портфелі банку 

3040, 3041, 3042 

за аналітичним обліком 

6.4 

похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування 

3140, 3141, 3142 

за аналітичним обліком 

6.5 

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж 

3102, 3103, 3105, 3107А-П 

за аналітичним обліком або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів) 

6.6 

боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 

3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115А-П, 3116КА, 3117 

за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів) 

6.7 

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

3122, 3123, 3125, 3132, 3133, 3135 

за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів) 

6.8 

цінні папери в портфелі банку до погашення 

3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216КА, 3217 

за аналітичним обліком 

6.9 

нараховані доходи за операціями з цінними паперами 

3008, 3018, 3108, 3118, 3128, 3138, 3218 

за аналітичним обліком 

6.10

резерви під знецінення цінних паперів за вкладеннями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3190 КА

за аналітичним обліком

6.11

резерви під знецінення боргових цінних паперів (крім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України) у портфелях банку на продаж та до погашення

3190 КА,
3290 КА

за аналітичним обліком

Дебіторська заборгованість 

1811, 1819, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 3510, 3519, 3520, 3521, 3522, 3540, 3541, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559 

за аналітичним обліком 

Фінансові та капітальні вкладення 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

8.1 

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 

4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205 

більше 10 років 

8.2 

нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії 

4208 

за аналітичним обліком 

Нематеріальні активи 

4300, 4309КА, 4310, 4321, 

за аналітичним обліком 

10 

Основні засоби 

4400, 4409КА, 4410, 4419КА, 4430, 4431, 4500, 4509КА, 4530 

за аналітичним обліком (але не менше ніж 365 днів) 

11 

Інші нараховані доходи 

3570, 3578 

за аналітичним обліком 

12 

Транзитні рахунки 

2920А, 2924А, 3739А 

за аналітичним обліком (на вимогу, від 1 до 183 днів)

13 

Дебетові суми до з'ясування 

3710 

за аналітичним обліком (від 2 до 7 днів) 

14 

Інші активи 

3400, 3402, 3403, 3407, 3408, 3409

за аналітичним обліком 

15

Усього активів (I)  

З них: 

  

  

15.1 

чутливі до зміни процентної ставки 

п. 2.3 + п. 3.1 + п. 3.2 + п. 3.3 + п. 3.4 + п. 3.5 + п. 4.3 + п. 4.4 + п. 4.5 + + п. 4.6 + п. 4.7 + п. 4.8 + п. 4.9 + п. 4.10 + п. 4.11 + п. 4.12 + п. 5.1 + п. 5.2 + + п. 5.3 + п. 5.4 + п. 6.2 + п. 6.6 + п. 6.8

  

16 

Кошти Національного банку України 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

16.1 

на вимогу 

1300 

на вимогу 

16.2 

кредити овернайт, що отримані від Національного банку України 

1310 

на вимогу 

16.3 

короткострокові кредити та вклади (депозити) 

1311, 1312, 1313, 1315, 1316КП, 1332
 

за аналітичним обліком 

16.4 

довгострокові кредити та вклади (депозити) 

1322, 1323, 1324, 1325, 1326КП, 1334,
1335,
1336КП

за аналітичним обліком 

16.5 

прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від Національного банку України  

1317, 1327 

на вимогу 

16.6

нараховані витрати за коштами Національного банку України 

1308, 1318, 1328, 1338 

за аналітичним обліком 

17 

Кошти інших банків 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

17.1 

кошти на вимогу 

1600П 

на вимогу 

17.2 

кошти в розрахунках інших банків 

1602 

за аналітичним обліком 

17.3 

депозити овернайт 

1610, 1615/4П, 1616/4КП 

овернайт

17.4 

короткострокові вклади (депозити) 

1612, 1615/1П, 1616/1КП 

за аналітичним обліком 

17.5 

довгострокові вклади (депозити) 

1613, 1615/2П, 1616/2КП

за аналітичним обліком 

17.6 

кредити овернайт 

1621, 1625/4П, 1626/4КП 

овернайт

17.7 

кредити овердрафт 

1500П 

на вимогу

17.8 

кредити, що отримані від інших банків, за операціями репо 

1622, 
1625/5П, 1626/5КП

за аналітичним обліком 

17.9 

короткострокові кредити 

1623, 1625/1П,
1626/1КП

за аналітичним обліком 

17.10 

довгострокові кредити 

1624, 1625/2П,
1626/2КП

за аналітичним обліком 

17.11 

нараховані витрати за коштами інших банків 

1608, 1618, 1628, 1507 

за аналітичним обліком 

17.12 

прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків 

1617 

на вимогу 

17.13 

прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків 

1627 

на вимогу 

18 

Кошти бюджету та державних цільових фондів 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

18.1 

поточні рахунки коштів бюджету та державних цільових фондів 

2512, 2513, 2520, 2523, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572 

на вимогу 

18.2 

вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 

2525 

за аналітичним обліком 

18.3 

вклади (депозити) місцевих бюджетів 

2546 

за аналітичним обліком 

18.4 

нараховані витрати за коштами бюджету та державних цільових фондів 

2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568 

за аналітичним обліком 

19 

Кошти суб'єктів господарювання 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

19.1 

кошти суб'єктів господарювання на вимогу  

2600П, 2603, 2604, 2605П, 2606 

на вимогу 

19.2 

поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

19.2.1 

кошти Фондів фінансування будівництва 

2601/1 

на вимогу 

19.2.2 

кошти оперативного резерву на вимогу 

2601/2 

на вимогу 

19.2.3 

інші кошти на вимогу 

2601/3 

на вимогу 

19.2.4 

кошти оперативного резерву строкові 

2601/4 

за аналітичним обліком (з урахуванням дати введення об'єкта в експлуатацію, яка визначена в договорі) 

19.3 

кошти в розрахунках суб'єктів господарювання 

2602 

за аналітичним обліком 

19.4 

короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

2610, 2611, 2616[1]***КП, 2617[1]*** 

за аналітичним обліком 

19.5 

довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

2615, 2616[2]***КП, 2617[2]*** 

за аналітичним обліком 

19.6 

нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання 

2608, 2618  

за аналітичним обліком  

20. 

Кошти фізичних осіб 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

20.1 

кошти фізичних осіб на вимогу 

2620П, 2622, 2625П 

на вимогу 

20.2 

короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб 

2630, 2636[1]***КП, 2637[1]*** 

за аналітичним обліком 

20.3 

довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб 

2635, 2636[2]***КП, 2637[2]*** 

за аналітичним обліком 

20.4 

нараховані витрати за коштами фізичних осіб 

2628, 2638 

за аналітичним обліком 

21 

Кошти небанківських фінансових установ 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

21.1 

на вимогу 

2650П, 2655П 

на вимогу 

21.2 

короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 

2651, 2653[1]***, 2656[1]***КП 

за аналітичним обліком 

21.3 

довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 

2652, 2653[2]***, 2656[2]***КП 

за аналітичним обліком 

21.4 

нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 

2658 

за аналітичним обліком 

22 

Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

22.1 

короткострокові кредити 

2700, 2706[1]***КП, 2707[1]*** 

за аналітичним обліком 

22.2 

довгострокові кредити 

2701, 2706[2]***КП, 2707[2]*** 

за аналітичним обліком 

22.3 

нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій 

2708 

за аналітичним обліком 

23 

Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

23.1 

на вимогу 

3340, 3346КП, 3347 

на вимогу 

23.2 

короткострокові цінні папери власного боргу 

3300, 3301, 3305, 3306КП, 3307 

за аналітичним обліком 

23.3 

короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

3320, 3326КП, 3327 

за аналітичним обліком 

23.4 

похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку 

3350, 3351, 3352 

за аналітичним обліком 

23.5 

похідні фінансові зобов'язання, що
призначені для обліку хеджування 

3360, 3361, 3362 

за аналітичним обліком 

23.6 

довгострокові цінні папери власного боргу 

3310, 3311, 3315, 3316КП, 3317 

за аналітичним обліком 

23.7 

довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

3330, 3336КП, 3337 

за аналітичним обліком 

23.8 

нараховані витрати за цінними паперами власного боргу 

3308, 3318, 3328, 3338, 3348 

за аналітичним обліком 

24 

Субординований борг банку 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

24.1 

субординований борг банку 

3660, 3661, 3666КП, 3667 

за аналітичним обліком 

24.2 

нараховані витрати за субординованим боргом 

3668 

за аналітичним обліком 

25 

Кредиторська заборгованість 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

25.1 

кредиторська заборгованість за операціями з банками 

1911, 1919 

за аналітичним обліком 

25.2 

кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

2900, 2901, 2902, 2903, 2905, 2906, 2909 

за аналітичним обліком 

25.3 

кредиторська заборгованість з придбання активів 

3610 

за аналітичним обліком 

25.4 

інша кредиторська заборгованість 

3615, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3630, 3631, 3640, 3641, 3648, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3658, 3659 

за аналітичним обліком 

26 

Інші нараховані витрати 

3670, 3678 

за аналітичним обліком 

27 

Транзитні рахунки 

2920П, 2924П, 3739П 

за аналітичним обліком (на вимогу, від 1 до 183 днів) 

28 

Кредитові суми до з'ясування 

3720 

за аналітичним обліком (від 2 до 7 днів) 

29 

Інші зобов'язання 

2640, 2641, 2642, 2643 

за аналітичним обліком 

30

Усього зобов’язань (II)  

З них: 

  

  

30.1 

чутливі до зміни процентної ставки 

п. 16.2 + п. 16.3 + п. 16.4 + п. 17.3 + п. 17.4 + п. 17.5 + п. 17.6 + п. 17.7 + п. 17.8 + п. 17.9 + п. 17.10 + 18.2 + п. 18.3 + п. 19.4 + п. 19.5 + п. 20.2 + п. 20.3 + п. 21.2 + п. 21.3 + п. 22.1 + п. 22.2 + п. 23.2 + п. 23.3 + п. 23.6 + п. 23.7 + п. 24.1 

  

31

Невідповідність (I)-(II)32 

Капітал банку 

5000, 5001КП, 5002КП, 5003, 5010, 5020, 5021, 5022, 5030, 5031А, 5040, 5041А, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5200 + сальдо груп (600, 601, 602, 603, 604, 605, 609, 610, 611, 620, 630, 631, 639, 649, 671, 680) - (700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 731, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 749, 770, 772, 780, 790) 

більше 10 років 

33

Усього пасивів (III)34

Невідповідність (I)-(III)35 

Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування 

9000, 9001, 9002, 9003, 9020, 9023, 9100, 9129/1* 

за аналітичним обліком 

36 

Непокриті акредитиви 

9122 

за аналітичним обліком 

37 

Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

37.1 

вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну  

9300, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9356, 9357

за аналітичним обліком  

37.2 

зобов'язання за спотовими і строковими фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну 

9360/1**
9361/1**
9362/1**
9363/1**
9364/1**,
9366/1**, 9367/1** 

за аналітичним обліком  

38

Усього позабалансові зобов’язання (IV)39

Невідповідність (I)-(II+IV)40

Невідповідність (I)-(III+IV)__________
* Сума за рахунком 9129/1  заповнюється  в  частині  обліку зобов'язань з фінансування клієнтів за кредитними лініями, за якими кошти надаватимуться на першу вимогу контрагентів, тобто є безвідкличними або ризиковими.
** Суми за рахунками 9360/1, 9361/1, 9362/1, 9363/1, 9364/1, 9366/1, 9367/1 заповнюються за даними аналітичного обліку в межах сум, що відображені за рахунками 935 групи.
*** Сума  за  рахунками  із  знаками  [1]  заповнюється  для  короткострокових вкладів (депозитів) і кредитів.
Сума за рахунками із знаками [2] заповнюється для довгострокових вкладів (депозитів) і кредитів.

{Форма № 631 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 530 від 03.12.2003, № 160 від 06.04.2004, № 642 від 15.12.2004, № 99 від 31.03.2005, № 22 від 27.01.2006, в редакції Постанови Національного банку № 179 від 15.05.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 466 від 19.12.2006, № 255 від 12.07.2007, № 415 від 19.11.2007, № 434 від 18.12.2008, № 313 від 28.05.2009, № 244 від 26.05.2010, № 541 від 13.12.2010, 225 від 08.06.2012, № 516 від 10.12.2012}

Форма № 632 (місячна)
Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями

{Форма № 632 в редакції Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 632
Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями

1. Звіт передбачає надання інформації про зміни, що відбулися протягом звітного періоду в обсязі заборгованості за активними банківськими операціями, яка включає суму основної заборгованості перед банком та/або нараховані доходи та визначена безнадійною відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України (далі - безнадійна заборгованість).

2. Під час складання звіту необхідно користуватися:

Положенням про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 (далі - Положення № 23);

Порядком відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 172, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2011 року за № 722/19460;

Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), у частині визначення пов’язаних осіб/інсайдерів банку.

3. У звіті відображаються залишки безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями, що обліковуються за балансовими рахунками в національній валюті та іноземній валюті в гривневому еквіваленті, з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України на звітну дату, та зміни в обсязі такої заборгованості.

Зміни в обсязі безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями відображаються як обсяг дебетових (збільшення) та кредитових (зменшення) оборотів за звітний період за балансовими рахунками, за якими обліковується актив, класифікований як “безнадійний”.

4. Дані за безнадійною заборгованістю за активними банківськими операціями надаються в розрізі таких параметрів: “ознака інсайдера” (K061), “код валюти” (R030) - з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

5. Опис параметрів заповнення форми.

Розділ I. “Кредитні операції”

Рядок 1 “Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити)” (обліковуються за рахунками 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 КА, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 КА, 1527, 1528, 1529, 1600А, 1607).

Рядок 2 “Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування” (обліковуються за рахунками 2102, 2103, 2105, 2106 КА, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2115, 2116 КА, 2117, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126 КА, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2135, 2136 КА, 2137, 2138, 2139).

Рядок 3 “Кредити, що надані суб’єктам господарювання” (обліковуються за рахунками 2010, 2016 КА, 2018, 2020, 2026 КА, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036 КА, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066 КА, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076 КА, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086 КА, 2087, 2088, 2089, 2600 А, 2605 А, 2607, 2650 А, 2655 А, 2657).

Рядок 4 “Кредити, надані фізичним особам” (обліковуються за рахунками 2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2208, 2209, 2211, 2215, 2216 КА, 2217, 2218, 2219, 2220, 2226 КА, 2227, 2228, 2229, 2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237, 2238, 2239, 2620 А, 2625 А, 2627).

Рядок 5 “Кошти, розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках” (обліковуються за рахунками 1500 А, 1508, 1509).

Рядок 6 “Усього” - зазначається загальна сума даних за рядками 1 - 5 цього розділу.

Рядок 6.1 - зазначається сума кредитів, які надані пов’язаним особам/інсайдерам банку.

Розділ II. “Операції з цінними паперами”

Рядок 1 “Боргові цінні папери” - зазначається загальна сума даних за рядками 1.1 - 1.3 цього розділу.

Рядок 1.1 “Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування” (обліковуються за рахунками 1412, 1416 КА, 1417, 1418, 1419, 1422, 1426 КА, 1427, 1428, 1429, 3110, 3111, 3116 КА, 3117, 3118, 3119, 3210, 3211, 3216 КА, 3217, 3218, 3219).

Рядок 1.2 “Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами” (обліковуються за рахунками 1413, 1416 КА, 1417, 1418, 1419, 1423, 1426 КА, 1427, 1428, 1429, 3112, 3113, 3116 КА, 3117, 3118, 3119, 3212, 3213, 3216 КА, 3217, 3218, 3219).

Рядок 1.3 “Боргові цінні папери нефінансових підприємств” (обліковуються за рахунками 1414, 1416 КА, 1417, 1418, 1419, 1424, 1426 КА, 1427, 1428, 1429, 3114, 3116 КА, 3117, 3118, 3119, 3214, 3216 КА, 3217, 3218, 3219).

Рядок 2 “Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком” - зазначається загальна сума даних за рядками 2.1 - 2.3 цього розділу.

Рядок 2.1 “Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками” (обліковуються за рахунками 3102, 3108, 3122, 3128, 3132, 3138).

Рядок 2.2 “Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами” (обліковуються за рахунками 3103, 3108, 3123, 3128, 3133, 3138).

Рядок 2.3 “Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком” (обліковуються за рахунками 3105, 3108, 3125, 3128, 3135, 3138).

Рядок 3 “Усього” - зазначається загальна сума даних за рядками 1, 2 цього розділу.

Рядок 3.1 - зазначається сума балансової вартості цінних паперів, які емітовані пов’язаними особами/інсайдерами банку.

Розділ III. “Дебіторська заборгованість”

Рядок 1 “Дебіторська заборгованість за операціями з банками” (обліковується за рахунками 1811, 1819).

Рядок 2 “Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку” (обліковується за рахунками 2800, 2801, 2809).

Рядок 3 “Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами” (обліковується за рахунками 3540, 3541, 3548).

Рядок 4 “Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку” (обліковується за рахунками 3550, 3551, 3552, 3559).

Рядок 5 “Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку” (обліковується за рахунками 3510, 3519).

Рядок 6 “Інша дебіторська заборгованість” (обліковується за рахунками 3570, 3578, 3579, 3710).

Рядок 7 - зазначається загальна сума даних за рядками 1 - 6 цього розділу.

Рядок 7.1 - зазначається сума дебіторської заборгованості за операціями з пов’язаними особами/інсайдерами банку.

Розділ ІV “Усього” - зазначається загальна сума даних за такими рядками: 6 розділу I, 3 розділу II, 7 розділу III.

Колонка 3 - зазначається загальний обсяг безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 4 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості за основним боргом, за якою є прострочення погашення боргу більше ніж на 180 днів, за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 5 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості за нарахованими доходами, за якою є прострочення погашення боргу більше ніж на 180 днів на звітну дату.

Колонка 6 - зазначається обсяг збільшення безнадійної заборгованості за основним боргом за звітний місяць (дебетові обороти).

Колонка 7 - зазначається обсяг збільшення безнадійної заборгованості за нарахованими доходами за звітний місяць (дебетові обороти).

Колонка 8 - зазначається обсяг зменшення безнадійної заборгованості за основним боргом за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 9 - зазначається обсяг зменшення безнадійної заборгованості за нарахованими доходами за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 8 + колонка 9 = колонка 10 + колонка 11 + колонка 13 + колонка 14.

Колонка 10 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, відшкодованої (списаної) за рахунок резерву за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 11 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, погашеної за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 12 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, погашеної за рахунок забезпечення за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 13 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, проданої, у тому числі шляхом відступлення права вимоги за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 14 - зазначається обсяг зменшення безнадійної заборгованості, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, з інших причин, ніж ті, що наведені в колонках 10, 11 та 13, за звітний місяць (кредитові обороти).

{Постанову доповнено новою формою № 632 та поясненням щодо її заповнення  згідно з Постановою Національного банку № 438 від 12.12.2011; в редакції Постанови Національного банку № 516 від 10.12.2012}

Форма № 643 (квартальна)
Звіт про афілійованих осіб банку

{Форма № 643 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 22 від 27.01.2006, № 434 від 18.12.2008}

Пояснення щодо заповнення форми № 643
Звіт про афілійованих осіб банку

Форма звітності розроблена згідно з вимогами статей 2, 52, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для контролю за фінансовим станом банку.

Звітність за формою по банках III та IV групи надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

Віднесення банків до певної групи визначається рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України.

Терміни "афілійована особа" та "істотна участь" у цій формі вживаються згідно зі статтею 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Перелік афілійованих осіб банку визначається банком самостійно.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 2 - зазначається назва афілійованої особи, її місцезнаходження.

Колонка 3 - зазначається ідентифікаційний код афілійованої особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) для резидентів.

Якщо немає ідентифікаційного коду, то ставиться цифра нуль.

Колонка 4 - зазначається код резидентності афілійованої особи згідно з "Класифікатором резидентності" KL_k030.

Колонка 5 - зазначається дата, якщо банк придбав істотну участь в афілійованій особі або афілійована особа придбала істотну участь у банку (дата реєстрації статутного фонду або змін до нього).

Колонка 6 - зазначається відношення афілійованої особи до банку:

1 - банк має істотну участь в афілійованій особі;

2 - афілійована особа має істотну участь у банку.

Колонка 7 - зазначається розмір зареєстрованого статутного фонду афілійованої особи на звітну дату.

Колонка 8 - зазначається відсоток прямої участі на дату набуття статусу афілійованої особи.

Колонка 9 - зазначається відсоток опосередкованої участі на дату набуття статусу афілійованої особи.

Колонка 10 - зазначається відсоток прямої участі на звітну дату.

Колонка 11 - зазначається відсоток опосередкованої участі на звітну дату.

Розмір опосередкованої участі афілійованої особи в банку (колонки 9, 11) визначається таким чином.

Якщо юридична особа А і юридична особа В є афілійованими особами банку і між ними укладено цивільно-правовий договір (про спільну діяльність, про представництво або доручення) або вони є спорідненими особами, то розмір опосередкованої участі афілійованої особи А в банку дорівнює розміру прямої участі афілійованої особи В у банку.

Якщо афілійована особа А в банку володіє часткою в статутному фонді юридичної особи В, яка володіє часткою в статутному капіталі банку, то розмір опосередкованої участі афілійованої особи А в банку розраховується згідно з алгоритмом, наведеним в умовному прикладі.

Умовний приклад розрахунку розміру опосередкованої участі.

Афілійована особа А в банку володіє часткою в розмірі 15 відсотків у статутному фонді юридичної особи В, яка володіє часткою в статутному капіталі банку в розмірі 10 відсотків. Тоді опосередкована участь афілійованої особи А в банку буде дорівнювати 0,15 х 0,1 = 0,015 х 100% = 1,5%.

Якщо банк має істотну участь в афілійованій особі, то його опосередкована участь визначається аналогічно.

Форма № 645 (квартальна)
Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків

{Форма № 645 із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 99 від 31.03.2005, № 22 від 27.01.2006, № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 434 від 18.12.2008, № 162 від 24.05.2011, № 516 від 10.12.2012}

Пояснення щодо заповнення форми № 645
Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків

Форму розроблено відповідно до вимог статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Інформація подається суб'єктами господарювання - власниками істотної участі в банку, які прямо або опосередковано, самостійно або разом з іншими особами володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу або правами голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежно від формального володіння мають можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи, щокварталу на паперових носіях за підписами керівника та головного бухгалтера, що скріплені відбитком печатки юридичної особи - власника істотної участі. Інформація за IV квартал подається разом з річним звітом власника істотної участі в банку, що включає в себе баланс на 1 січня року, наступного за звітним (форма № 1), звіт про фінансові результати за рік (форма № 2), супровідну записку до річного звіту. Юридичні особи - нерезиденти подають відповідні річні звіти за останній звітний період за формами, що встановлені законодавством країн реєстрації юридичних осіб. Зазначені звіти та форма № 645 подаються до банків України з нотаріально засвідченим перекладом на державну мову.

У формі надається інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.

Банки України, які є власниками істотної участі, за IV квартал подають тільки інформацію за формою № 645.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 2 - зазначається повне найменування суб'єкта господарської діяльності.

Колонка 3 - зазначається юридична адреса суб'єкта господарської діяльності.

Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Колонка 5 - зазначається код виду економічної діяльності суб’єкта господарської діяльності з урахуванням параметрів аналітичного обліку щодо видів економічної діяльності, файл kl_k110.dbf - 5 знаків.

Колонки 6, 7 - зазначається участь юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарської діяльності на дату набуття нею статусу власника істотної участі в банку.

Колонки 8, 9 - зазначається участь юридичної особи - власника істотної участі в банку в статутному капіталі суб'єкта господарської діяльності на звітну дату.

{Пояснення до форми № 645 із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ № 276 від 17.06.2004, № 466 від 19.12.2006, № 415 від 19.11.2007, № 188 від 27.06.2008, № 438 від 12.12.2011, № 516 від 10.12.2012}

Форма № 650 (місячна)
Звіт про операції довірчого управління

{Форма № 650 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 679 від 17.11.2009}

Пояснення щодо заповнення форми № 650
Звіт про операції довірчого управління

1. Форма звіту розроблена з метою контролю за діяльністю банків з довірчого управління залученими активами.

2. Звіт подається банками - юридичними особами, які здійснюють операції довірчого управління.

3. Звіт про операції довірчого управління подається в національній валюті окремо за кожним об'єктом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Інформація про активи в іноземній валюті, які надані в довірче управління, надається в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют за кожним кодом валют на звітну дату.

4. Звіт складається на підставі інформації щодо аналітичного обліку операцій довірчого управління за кожним індивідуальним договором про довірче управління, за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку, в розрізі установників/довірителів.

5. Опис загальних параметрів заповнення розділу I "Фонди, що перебувають у довірчому управлінні банку" та розділу II "Індивідуальні договори про довірче управління" форми звіту.

Колонка 2 - кожен об'єкт, що перебуває в довірчому управлінні банку, зазначається в окремому рядку шляхом проставляння виду об'єкта - 2 знаки.

Види об'єктів, що перебувають у довірчому управлінні банку, можуть мати такі значення:

01 - фонд фінансування будівництва виду А;

02 - фонд фінансування будівництва виду Б;

03 - фонд операції з нерухомістю;

04 - пенсійний фонд банківського управління;

05 - дитячий фонд банківського управління;

06 - індивідуальний договір про довірче управління, укладений з фізичною особою;

07 - індивідуальний договір про довірче управління, укладений з юридичною особою;

08 - інший фонд банківського управління.

6. Опис параметрів заповнення розділу I "Фонди, що перебувають у довірчому управлінні банку" форми звіту.

Колонка 3 - зазначається кількість установників/довірителів - фізичних осіб окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.

Колонка 4 - зазначається кількість установників/довірителів - юридичних осіб окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.

Колонка 5 - зазначається загальний обсяг коштів, залучених у довірче управління від установників/довірителів - фізичних осіб, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.

Колонка 6 - зазначається загальний обсяг коштів, залучених у довірче управління від установників/довірителів - юридичних осіб, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.

Загальна сума значень колонок 5, 6 має дорівнювати сумі значень колонок 7, 8, 9.

Колонка 7 - зазначаються суми грошових коштів, залучених згідно з договорами про довірче управління, за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9790.

Колонка 8 - зазначаються суми вартості цінних паперів, залучених згідно з договорами про довірче управління, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9790.

Колонка 9 - зазначаються суми вартості інших активів, залучених згідно з договорами про довірче управління, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9790.

Колонка 10 - зазначаються суми кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління з урахуванням сум переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9792.

Колонки 11 - зазначаються суми доходів за операціями довірчого управління з урахуванням результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9797.

Колонка 12 - зазначається загальний обсяг вартості активів, придбаних згідно з договорами довірчого управління, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Сума колонки 12 має дорівнювати сумі значень колонок 13, 14, 15.

Колонка 13 - зазначаються суми вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління з урахуванням сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів, суми їх переоцінки окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9783.

Колонка 14 - зазначаються суми вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління з урахуванням сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання банківських металів, суми їх переоцінки з