open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 19-211/10-1029 від 16.02.96

м.Київ
vd960216 vn19-211/10-1029

Державні податкові інспекції

по Автономній Республіці Крим,

областях, мм.Києву і Севастополю

Про подання інформації органам

Державного казначейства

Головна державна податкова інспекція України з метою
забезпечення органів Державного казначейства інформацією для
проведення роботи по складанню бюджету та аналізу його виконання
зобов'язує державні податкові інспекції усіх рівнів передавати
органам Державного казначейства звітні дані у такі строки:
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Назва звітів | Строки подання звітів | п/п | | державними податковими | | | інспекціями усіх рівнів | —————+——————————————————————————————+———————————————————————————| 1 | 2 | 3 | —————+——————————————————————————————+———————————————————————————| 1 | Ф.N 1-П "Про суми фактичних | 5-го числа | | надходжень податків і непо- | кожного | | даткових платежів підпри- | місяця | | ємств, об'єднань, організацій| | | і податків з громадян до бю- | | | джету" | | | | | 2 | Розділ VII "Про суми недо- | 10-го числа | | їмки" звіту ф.N 1-П "Про су- | кожного | | ми фактичних надходжень по- | місяця | | датків і неподаткових пла- | | | тежів підприємств, об'єднань,| | | організацій і податків з | | | громадян до бюджету" | | | | | 3 | Розділ VIII "Про наявність | 10-го числа | | переплат" звіту ф.N 1-П | кожного | | "Про суми фактичних над- | місяця | | ходжень податків і непо- | | | даткових платежів підпри- | | | ємств, об'єднань, організацій| | | і податків з громадян до | | | бюджету" | | | | | 4 | "Про наслідки квартальних | 16.03. | | перерахунків податку на при- | 16.05. | | буток" | 16.08. | | | 16.11. | | | | 5 | "Про стан платіжної дисцип- | 15.04. | | ліни" | 15.07. | | | 15.10. | | | 15.01. | | | | 6 | Форма N 2-П "Про результати | 25.07. | | контрольної роботи державних | 25.01. | | податкових інспекцій" | | | | | 7 | Форма N 2-ПТ терміновий звіт | 21-го числа | | "Про результати контрольної | кожного | | роботи державних податкових | місяця | | інспекцій" | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Матеріали подаються в роздрукованому вигляді.
Заступник Міністра фінансів,
начальник Головної державної
податкової інспекції України В.Н.Ільїн

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: