open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2017  № 1028

Про внесення змін до положень про структурні підрозділи у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення

НАКАЗУЮ:

1. Унести до положень про структурні підрозділи у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.10.2015 № 1281, зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар

О.Ю. Перевезенцев


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.07.2017  № 1028

ЗМІНИ,
що вносяться до положень про структурні підрозділи у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.10.2015 № 1281

1. Розділ 4 "Керівництво відділу" Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення викласти в такій редакції:

"4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник, відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головному бухгалтеру.

4.4. Начальник відділу:

організовує та здійснює перевірку меморіальних ордерів апарату Мінекономрозвитку;

підписує меморіальні ордери у разі відсутності директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера та заступника директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступника головного бухгалтера;

погоджує проекти господарських договорів для забезпечення діяльності апарату Мінекономрозвитку;

відповідно до завдань, покладених на відділ, бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розрахунках потреб, обсягів матеріально-технічного та фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами;

організовує, забезпечує та контролює опрацювання, підготовку та зведення фінансової звітності за формою № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та формою № 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" з грифом "Таємно" згідно статті 2.1.10 ЗВДТ, та своєчасне відправлення їх до Державної казначейської служби України, МФУ і Рахункової палати України з грифом "Таємно" за КПКВК 9521010, 9521020, 9521030, 9523910, 9527910;

використовує в роботі відомості про потреби, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку та про дислокацію запасних пунктів управління;

відмовляє в прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням установлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з недотриманням вимог законодавства, та інформує керівництво департаменту про встановлені факти порушення законодавства;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

2. Розділ 4 "Керівництво відділу" Положення про відділ планування, нарахування та аналізу фонду оплати праці у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення викласти в такій редакції:

"4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу планування, нарахування та аналізу фонду оплати праці (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головному бухгалтеру.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розробленні документів щодо потреби та фактичних витрат на мобілізаційну підготовку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

розробляє і вживає заходів з організації та підвищення ефективності роботи відділу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань оплати праці.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів, які надсилаються від імені відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

3. Розділ 4 "Керівництво відділу" Положення про відділ фінансової роботи за бюджетними програмами Міністерства у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення викласти в такій редакції:

"4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу фінансової роботи за бюджетними програмами Мінекономрозвитку (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головному бухгалтеру.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

відповідно до завдань, покладених на відділ, бере участь у розробленні документів щодо фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, здійснює контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, використовує в роботі відомості про дислокацію запасних пунктів управління;

відповідно до завдань відділу вирішує питання щодо фінансування заходів з мобілізаційної підготовки стосовно розрахунку потреби в коштах, планів асигнувань і фактичних витрат на мобілізаційну підготовку апарату Мінекономрозвитку;

здійснює контроль за вчасним формуванням змін до кошторисів витрат і розподілів для проведення розрахунків щодо планування робіт, пов'язаних із забезпеченням фінансування позаміських запасних пунктів управління та проведенням науково-дослідних робіт з питань мобілізаційної підготовки в Мінекономрозвитку з грифом "Таємно" згідно статті 2.1.10 ЗВДТ;

забезпечує повноту заповнення та достовірність документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

уживає заходів щодо зберігання, оформлення та передання до архіву первинних документів, які є підставою для складання звітності;

забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Мінекономрозвитку, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.

4.5. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

4. Розділ 4 "Керівництво відділу" Положення про сектор зведеної звітності та аналітичної роботи у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення викласти в такій редакції:

"4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач сектору зведеної звітності та аналітичної роботи (далі - завідувач сектору), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Завідувач сектору повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головному бухгалтеру.

4.4. Завідувач сектору:

забезпечує складання зведеної фінансової та бюджетної звітності про виконання кошторисів Мінекономрозвитку та підвідомчих установ і організацій, які отримують кошти державного бюджету;

узагальнює пропозиції департаменту до проекту плану діяльності Мінекономрозвитку на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції сектору;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників сектору, підписує посадові інструкції працівників сектору;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу в секторі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців сектору.

4.5. Завідувач сектору має право підпису документів з питань, що належать до компетенції сектору, які надсилаються від імені сектору на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

5. Розділ 4 "Керівництво відділу" Положення про відділ організації закупівель та матеріально-технічного забезпечення у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення викласти в такій редакції:

"4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головному бухгалтеру.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

здійснює підготовку перспективних та поточних планів роботи відділу;

організовує та забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у розрахунках потреб, обсягів матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, контролює роботу з множення цілком таємних та таємних нормативно-правових актів, інших документів, які розробляються або координуються Мінекономрозвитку та іншими державними органами влади;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються від імені відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

6. Розділ 4 "Керівництво відділу" Положення про відділ господарського забезпечення та охорони праці у складі департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення викласти в такій редакції:

"4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення - начальник відділу господарського забезпечення та охорони праці (далі - заступник директора департаменту - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник від ділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головному бухгалтеру.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

бере участь у плануванні потреб, обсягів матеріально-технічного та фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, володіє відомостями про дислокацію запасних пунктів управління, контролює роботу з множення цілком таємних і таємних нормативно-правових актів, інших документів, що розробляються або координуються Мінекономрозвитку та іншими державними органами влади;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності робота відділу;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу та його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів, секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

Заступник директора
департаменту фінансової
роботи та господарського
забезпечення, заступник
головного бухгалтера

Н.Д. Кас'яненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: