open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
30.10.2002 N 11/4-16-10287-ЕП
Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Начальнику АМУ

Щодо переліку уповноважених

банків

Для використання в роботі та внаслідок зміни назви банків,
змін що відбулися в переліку операцій з валютними цінностями, які
здійснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням,
обмеженням чи припиненням здійснення банками окремих операцій
надсилаємо перелік цих банків, відповідно до листа Національного
банку України від 18.10.2002 N 41-210/2360.
Заступник Голови Служби П.Пашко
Додаток
Інформація про зміну назви банків, зміни у переліку

операцій з валютними цінностями, які здійснюються

банками, у зв'язку з розширенням дозволу, обмеженням

чи припиненням здійснення банками окремих операцій

за період з 20.09.2002 по 18.10.2002

------------------------------------------------------------------------------------------ азва банку |Банківська ліцензія|Дозвіл на здійснення |Перелік |Операції та угоди, | | операцій |операцій з |які здійснюються на |-------------------+---------------------|валютними |підставі та за | номер| дата | номер| дата |цінностями,|наявності банківської | | | | |на які |ліцензії та отримання | | | | |банки |письмового дозволу на | | | | |отримали |здійснення операцій, | | | | |дозвіл за |і до яких вжиті певні | | | | |нумерацією |заходи | | | | |яка | | | | | |наведена в | | | | | |примітці | ----------------------------------------------------------------------------------------- . Київ і Київська область ----------------------------------------------------------------------------------------- кціонерний |11 |05.01.2002 |11-1 |05.01.2002 |1, 2, 3, 4,|зупинено до 25.01.03 омерційний | | | | |5, 6, 7, 8,|валютні операції на анк | | | | |11 |міжнародних ринках; ОЛБанк" | | | | | |зупинено до 01.03.03 | | | | | |операції в частині | | | | | |приймання вкладів | | | | | |(депозитів) фізичних | | | | | |осіб: зупинено до | | | | | |01.09.03 приймання | | | | | |вкладів (депозитів) | | | | | |від юридичних і | | | | | |фізичних осіб в | | | | | |частині приймання | | | | | |вкладів (депозитів) | | | | | |юридичних осіб; | | | | | |відкриття та ведення | | | | | |поточних рахунків | | | | | |клієнтів та | | | | | |банків-кореспондентів, | | | | | |у тому числі переказ | | | | | |грошових коштів з цих | | | | | |рахунків за допомогою | | | | | |платіжних | | | | | |інструментів та | | | | | |зарахування коштів на | | | | | |них, в частині | | | | | |відкриття та ведення | | | | | |поточних рахунків | | | | | |клієнтів, у тому | | | | | |числі переказ | | | | | |грошових коштів з цих | | | | | |рахунків за допомогою | | | | | |платіжних | | | | | |інструментів та | | | | | |зарахування коштів на | | | | | |них; неторговельні | | | | | |операції з валютними | | | | | |цінностями; ведення | | | | | |рахунків клієнтів | | | | | |(резидентів і | | | | | |нерезидентів) в | | | | | |іноземній валюті та | | | | | |клієнтів-нерезидентів | | | | | |у грошовій одиниці | | | | | |України; ведення | | | | | |кореспондентських | | | | | |рахунків банків | | | | | |(нерезидентів) у | | | | | |грошовій одиниці | | | | | |України; ведення | | | | | |кореспондентських | | | | | |рахунків банків | | | | | |(резидентів і | | | | | |нерезидентів) в | | | | | |іноземній валюті; | | | | | |відкриття | | | | | |кореспондентських | | | | | |рахунків в | | | | | |уповноважених банках | | | | | |України в іноземній | | | | | |валюті та здійснення | | | | | |операцій за ними; | | | | | |відкриття | | | | | |кореспондентських | | | | | |рахунків у банках | | | | | |(нерезидентах) в | | | | | |іноземній валюті та | | | | | |здійснення операцій | | | | | |за ними; залучення та | | | | | |розміщення іноземної | | | | | |валюти на валютному | | | | | |ринку України; | | | | | |залучення та | | | | | |розміщення іноземної | | | | | |валюти на міжнародних | | | | | |ринках; інші операції | | | | | |з валютними | | | | | |цінностями на | | | | | |міжнародних ринках. ------------+-------+-----------+-------+-------------+-----------+---------------------- овариство з |200 |01.10.2002 |200-1 |01.10.2002 |1, 2, 3, 5,| бмеженою | | | | |6, 7, 8 | ідповідаль- | | | | | | істю | | | | | | Комерційний | | | | | | анк "Актив- | | | | | | анк" | | | | | | ------------+-------+-----------+-------+-------------+-----------+---------------------- кціонерний |25 |14.09.2001 |25-1 |14.09.2001 |1, 2, 3, 4,|зупинено до 25.01.03 омерційний | | | | |5, 6, 7, 8,|інші операції з анк | | | | |11 |валютними цінностями Український | | | | | |на міжнародних редитно- | | | | | |ринках; зупинено до орговий | | | | | |01.10.03 ведення анк" | | | | | |кореспондентських | | | | | |рахунків банків | | | | | |(нерезидентів) у | | | | | |грошовій одиниці | | | | | |України. ----------------------------------------------------------------------------------------- деська область ----------------------------------------------------------------------------------------- кціонерний |157 |10.12.2001 |157-2 |03.10.2002 |1, 2, 3, 4,| омерційний | | | | |5, 6, 7, 8,| анк | | | | |9, 10, 11 | ІМЕКСБАНК" | | | | | | ------------+-------+-----------+-------+-------------+-----------+---------------------- овариство з |143 |24.09.2002 |143-1 |24.09.2002 |1, 2, 3, 4,|зупинено до бмеженою | | | | |5, 6, 7, 8 |25.01.2003 ведення ідповідаль- | | | | | |кореспондентських істю | | | | | |рахунків банків омерційний | | | | | |(резидентів і анк "ФЕБ" | | | | | |нерезидентів) в колишній | | | | | |іноземній валюті; омерційний | | | | | |ведення анк "ФЕБ") | | | | | |кореспондентських | | | | | |рахунків банків | | | | | |(нерезидентів) у | | | | | |грошовій одиниці | | | | | |України; відкриття | | | | | |кореспондентських | | | | | |рахунків у банках | | | | | |(нерезидентах) в | | | | | |іноземній валюті та | | | | | |здійснення операцій | | | | | |за ними; управління | | | | | |грошовими коштами та | | | | | |цінними паперами за | | | | | |дорученням клієнтів; | | | | | |обмежено до | | | | | |25.01.2003 | | | | | |кредитування | | | | | |юридичних та фізичних | | | | | |осіб та фінансовий | | | | | |лізинг (здійснюється | | | | | |тільки в межах сум | | | | | |повернутих негативно | | | | | |класифікованих | | | | | |кредитів); припинено | | | | | |приймання вкладів | | | | | |(депозитів) від | | | | | |юридичних і фізичних | | | | | |осіб, у частині | | | | | |приймання вкладів | | | | | |(депозитів) від | | | | | |фізичних осіб. -----------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: Нумерація операцій з валютними цінностями:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями 2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в
іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України 3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і
нерезидентів) в іноземній валюті 4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у
грошовій одиниці України 5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених
банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними 6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках
(нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними 7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному
ринку України 8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних
ринках 9. Операції з банківськими металами на валютному ринку
України 10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках 11. інші операції з валютними цінностями на міжнародних
ринках.
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: