open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 27 грудня 2001 р. N 1729

Київ
Про забезпечення споживачів природним газом
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 104 ( 104-2003-п ) від 21.01.2003

N 480 ( 480-2003-п ) від 07.04.2003

N 1318 ( 1318-2003-п ) від 21.08.2003

N 1686 ( 1686-2003-п ) від 29.10.2003

N 2051 ( 2051-2003-п ) від 26.12.2003

N 67 ( 67-2004-п ) від 22.01.2004

N 244 ( 244-2006-п ) від 02.03.2006

N 813 ( 813-2006-п ) від 09.06.2006

N 1697 ( 1697-2006-п ) від 08.12.2006

N 31 ( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }

З метою надійного забезпечення галузей національної економіки
та населення природним газом, підвищення відповідальності за
своєчасне проведення розрахунків Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок забезпечення споживачів природним
газом (додається). Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 244 ( 244-2006-п ) від
02.03.2006 }
2. Установити, що потреба в природному газі задовольняється:
1) населення - з ресурсу природного газу, який формується за
рахунок продажу підприємствами, частка держави у статутному фонді
яких перевищує 50 відсотків, господарськими товариствами, більш як
50 відсотків акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних
фондах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій
(часток, паїв) яких володіє держава, а також дочірніми
підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і
товариств, учасниками договорів про спільну діяльність, укладених
за участю зазначених підприємств і товариств, та/або
уповноваженими ними особами Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" всього обсягу природного газу (в тому числі
нафтового (попутного) газу) власного видобутку, який здійснюється
на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, за
винятком обсягів газу, що використовується видобувними
підприємствами для виробничо-технологічних витрат, задоволення
власних потреб і виробництва скрапленого газу, та з інших ресурсів
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" є
уповноваженим суб'єктом з формування і розпорядження ресурсами
природного газу, що використовується для задоволення потреб
населення.
Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" (з урахуванням
обсягів газу, видобутого його регіональними управліннями, а також
на підставі договорів про спільну діяльність, укладених за участю
зазначених управлінь), Національна акціонерна компанія "Надра
України" (з урахуванням обсягів газу, видобутого її дочірніми
підприємствами, а також на підставі договорів про спільну
діяльність, укладених за участю зазначених підприємств),
господарські товариства, більш як 50 відсотків акцій (часток,
паїв) яких перебуває у статутному фонді інших господарських
товариств, контрольним пакетом акцій (часток, паїв) яких володіє
держава, реалізують видобутий природний газ виключно Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України" за погодженою з
Національною комісією регулювання електроенергетики ціною, яка не
перевищує граничного рівня оптової ціни на природний газ, що
використовується для задоволення потреб населення, без урахування
тарифів на транспортування, постачання природного газу і збору у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ.
Реалізація природного газу для задоволення потреб населення
здійснюється суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на
постачання природного газу за регульованим тарифом, за роздрібними
цінами, встановленими Національною комісією регулювання
електроенергетики; Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 813 ( 813-2006-п )
від 09.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1697 ( 1697-2006-п ) від 08.12.2006; в редакції Постанови КМ
N 31 ( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }
2) підприємств комунальної теплоенергетики, теплових
електростанцій, електроцентралей та котелень суб'єктів
господарювання (далі - підприємства), зокрема блочних (модульних)
котелень (в обсязі, що використовується для надання населенню
послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення
такими підприємствами окремого приладового та бухгалтерського
обліку тепла і гарячої води) - з ресурсів природного газу
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Реалізація природного газу для потреб зазначених підприємств
здійснюється дочірньою компанією "Газ України" та дочірнім
підприємством "Газ-тепло" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", суб'єктами господарювання, що мають ліцензію
на постачання природного газу за регульованим тарифом, за цінами,
що не перевищують граничних рівнів цін на природний газ,
установлених Кабінетом Міністрів України; Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1697
( 1697-2006-п ) від 08.12.2006 }
3) для забезпечення технологічних та інших виробничих потреб
дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", суб'єктів господарювання, що мають ліцензію на
провадження господарської діяльності з розподілу природного і
нафтового газу, - з ресурсів імпортованого природного газу;
4) для задоволення виробничо-технологічних та власних потреб
газодобувних підприємств, а також для виробництва скрапленого газу
- за рахунок обсягів природного газу власного видобутку; { Підункт
4 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 31 ( 31-2007-п ) від
16.01.2007 }
5) усіх категорій споживачів, зокрема установ і організацій,
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, крім визначених
у підпунктах 1 і 2 пункту 2 цієї постанови, - з ресурсів газу:
{ Абзац перший підпункту 5 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1697
( 1697-2006-п ) від 08.12.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 31 ( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України",
отриманих за зовнішньоекономічними контрактами та договорами
купівлі-продажу;
товариств (підприємств), утворених за участю Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", які закуповують природний
газ за зовнішньоекономічними контрактами; { Абзац третій підпункту
5 пункту 2 в редакції Постанов КМ N 813 ( 813-2006-п ) від
09.06.2006, N 31 ( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }
суб'єктів господарювання, що здійснюють видобуток природного
газу, крім обсягів газу, які згідно з абзацом першим підпункту 1
пункту 2 цієї постанови підлягають продажу Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України; { Абзац підпункту 5 пункту
2 в редакції Постанови КМ N 31 ( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }
інших постачальників газу, які закуповують газ за
зовнішньоекономічними контрактами;
отриманого з Марківського газоконденсатного родовища за
зовнішньоекономічними контрактами (угодами).

{ Абзац підпункту 5 пункту 2 виключено на підставі Постанови
КМ N 1697 ( 1697-2006-п ) від 08.12.2006 }

Споживачі, які не уклали договорів про закупівлю природного
газу та/або не здійснюють розрахунків за використаний природний
газ і послуги з його транспортування, обмежуються у газопостачанні
або відключаються від газових мереж у встановленому порядку.
{ Абзац восьмий підпункту 5 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 31
( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }

{ Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 813
( 813-2006-п ) від 09.06.2006 }

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 104
( 104-2003-п ) від 21.01.2003, N 1318 ( 1318-2003-п ) від
21.08.2003, N 2051 ( 2051-2003-п ) від 26.12.2003, N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004; в редакції Постанови КМ N 244
( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }
3. Установити, що в 2006 році природний газ, ввезений на
митну територію України за зовнішньоекономічними контрактами,
укладеними на виконання міжнародних договорів України, та
оформлений митними органами в режимі випуску у вільний обіг із
звільненням від обкладення податком на додану вартість,
реалізується Національною акціонерною компанією "Нафтогаз
України", дочірньою компанією "Газ України" та дочірнім
підприємством "Газ-тепло", а також суб'єктами господарювання, що
мають ліцензію на провадження господарської діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом, із
застосуванням нульової ставки податку на додану вартість (крім
постачання населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, які
не є платниками зазначеного податку), за наявності:
договорів на таке придбання із зазначенням, кому належить
поставлений газ;
договорів на власну поставку такого газу з обов'язковим
зазначенням, кому належить поставлений газ та індивідуального
податкового номера споживача - платника податку на додану
вартість;
вантажосупровідних документів (товаротранспортних і
податкових накладних, актів приймання-передачі), в яких
обов'язково зазначається кому належить поставлений газ, суб'єкт
господарювання та його індивідуальний податковий номер платника
податку на додану вартість.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", дочірня
компанія "Газ України" та дочірнє підприємство "Газ-тепло",
суб'єкти господарювання, що мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з постачання природного газу за
регульованим тарифом, під час виконання операцій з продажу
природного газу, ввезеного Компанією на митну територію України за
зовнішньоекономічними контрактами, забезпечують ведення окремого
бухгалтерського і податкового обліку та складення щомісячного
балансу надходження і розподілу такого природного газу.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (з
урахуванням даних дочірньої компанії "Газ України" і дочірнього
підприємства "Газ-тепло" та суб'єктів господарювання, що мають
ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом) не пізніше 30 числа
місяця, що настає за звітним, подає Державній податковій
адміністрації інформацію про обсяги надходження та розподіл
природного газу (у кількісному і вартісному виразі), оподаткування
операції з продажу природного газу якого здійснено за нульовою
ставкою із зазначенням таких обсягів по регіонах та категоріях
споживачів. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 104
( 104-2003-п ) від 21.01.2003, N 480 ( 480-2003-п ) від
07.04.2003, N 1686 ( 1686-2003-п ) від 29.10.2003, N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004; в редакції Постанови КМ N 244
( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }
4. Керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
забезпечити своєчасне проведення в повному обсязі розрахунків за
спожитий природний газ установами та організаціями, що
фінансуються з державного та місцевих бюджетів.
5. Керівникам органів виконавчої влади вжити заходів до
недопущення фактів надання споживачам рекомендацій щодо вибору
постачальників природного газу і втручатися в дії працівників
газодобувних та газотранспортних підприємств, суб'єктів
господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного
і нафтового газу, а також уповноважених органів з питань
ефективного використання енергоносіїв та енергозбереження,
пов'язані з відключенням або обмеженням в установленому порядку
постачання природного газу споживачам. Міністерству внутрішніх
справ забезпечити створення належних умов для роботи таких
працівників. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004; в редакції Постанови КМ N 244
( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }

( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004 )

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1697
( 1697-2006-п ) від 08.12.2006 }

8. Міністерству палива та енергетики разом з Міністерством
економіки, Міністерством будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства і Національною комісією
регулювання електроенергетики розробити до 1 червня 2006 р. норми
використання та розподілу природного газу теплоенергетичними
підприємствами для виробництва електричної і теплової енергії. Постанову доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 104
( 104-2003-п ) від 21.01.2003; в редакції Постанови КМ N 244
( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }
9. Установити, що постачання природного газу промисловим
споживачам та іншим суб'єктам господарювання здійснюється в
обсягах, що не перевищують нормативів, встановлених ліцензійними
умовами. Постанову доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 104
( 104-2003-п ) від 21.01.2003; в редакції Постанов КМ N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004, N 244 ( 244-2006-п ) від
02.03.2006 }

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2001 р. N 1729
Порядок забезпечення споживачів природним газом
{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 244 ( 244-2006-п ) від
02.03.2006 }

1. Мінпаливенерго і Мінекономіки разом з НАК "Нафтогаз
України" щороку розробляють прогнозний баланс надходження та
розподілу природного газу з урахуванням потреб у ньому
національної економіки, бюджетних установ та організацій,
населення, можливостей газотранспортної системи і не пізніше
20 грудня року, що передує планованому, подають на затвердження
Кабінетові Міністрів України. Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 244 ( 244-2006-п ) від
02.03.2006 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 244
( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }

3. Контроль за дотриманням річного балансу закупівлі та
розподілу природного газу здійснюють Мінекономіки, Мінпаливенерго,
НКРЕ. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004, N 244 ( 244-2006-п ) від
02.03.2006 }
4. НАК "Нафтогаз України" на основі прогнозного річного
балансу надходження та розподілу природного газу розробляє на
кожний наступний місяць планові баланси поставок природного газу,
які не пізніше ніж за 3 дні до початку місяця доводяться Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям.
Газодобувні підприємства НАК "Нафтогаз України", НАК "Надра
України", ВАТ "Укрнафта" та інші господарські товариства, частка
держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, а також
господарські товариства, понад 50 відсотків акцій (часток, паїв)
яких перебуває у статутних фондах інших господарських товариств,
акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом
акцій, а також державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
реалізують природний газ власного видобутку (у тому числі
видобутий у процесі виконання договорів про спільну діяльність)
виключно НАК "Нафтогаз України", що здійснює реалізацію зазначених
обсягів природного газу суб'єктам господарювання, які мають
ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом,
для потреб населення. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 813 ( 813-2006-п ) від 09.06.2006; в редакції
Постанови КМ N 1697 ( 1697-2006-п ) від 08.12.2006 } Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 244
( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 104
( 104-2003-п ) від 21.01.2003 )

6. Суб'єкти господарювання, що мають ліцензію на постачання
природного газу за регульованим тарифом, відкривають в установах
уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для зарахування коштів за поставлений населенню
природний газ і надані послуги з його транспортування, розподілу
та постачання. Алгоритм (порядок) розподілу коштів розробляється
НАК "Нафтогаз України" та затверджується НКРЕ. Нормативи
відрахування коштів розраховуються газопостачальними
підприємствами (ліцензіатами з постачання природного газу за
регульованим тарифом) згідно із зазначеним алгоритмом (порядком),
погоджуються з НАК "Нафтогаз України" та щомісяця до 15 числа
подаються на затвердження НКРЕ. Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004; в редакції Постанови КМ N 244
( 244-2006-п ) від 02.03.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 31 ( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }

( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004 )

( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 104
( 104-2003-п ) від 21.01.2003 )

9. Постачальниками природного газу можуть бути суб'єкти
господарської діяльності, які в установленому порядку отримали
ліцензію на постачання природного газу.
10. Постачальники природного газу:

{ Абзац другий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ
N 244 ( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }

у разі постачання природного газу населенню укладають з
газотранспортними підприємствами НАК "Нафтогаз України" та
суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на розподіл
природного і нафтового газу, договори про транспортування
природного газу; { Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 67 ( 67-2004-п ) від 22.01.2004; в
редакції Постанови КМ N 244 ( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }
зазначені в абзацах другому і третьому підпункту 5 пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729,
укладають з газотранспортними підприємствами НАК "Нафтогаз
України" та/або із суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на
розподіл природного і нафтового газу, договори на транспортування
природного газу до споживачів без посередників; { Пункт 10
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 31 ( 31-2007-п ) від
16.01.2007 }
забезпечують страховий запас газу в розмірі 10 відсотків
договірних квартальних обсягів його поставки споживачам у
натуральній формі, крім обсягів його використання на власні
потреби. Природний газ, який закачується НАК "Нафтогаз України" до
підземних сховищ газу відповідно до затвердженого прогнозного
балансу його надходження та розподілу по Україні, є страховим
запасом газу для забезпечення потреб споживачів України, з якими
підприємства, що перебувають в корпоративному управлінні НАК
"Нафтогаз України", уклали договори на постачання природного
газу; { Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ N 244
( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }
подають Мінпаливенерго, НАК "Нафтогаз України" та НКРЕ не
пізніше ніж за 10 днів до початку місяця реалізації газу
інформацію про укладені договори на його поставку, довідку про
наявні ресурси газу та їх плановий розподіл за регіонами та
споживачами;
забезпечують разом з газотранспортними підприємствами НАК
"Нафтогаз України" та суб'єктами господарської діяльності, що
мають ліцензію на розподіл природного і нафтового газу, облік
реалізованого газу; { Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 244 ( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }
укладають з уповноваженими органами з питань ефективного
використання енергоносіїв та енергозбереження або з
газотранспортними підприємствами НАК "Нафтогаз України" та
суб'єктами господарської діяльності, що мають ліцензію на розподіл
природного і нафтового газу, договори на виконання робіт,
пов'язаних з обмеженням та відключенням від газопостачання
споживачів-боржників. При цьому відповідні доручення надаються
постачальниками не пізніше ніж за 5 днів до початку відключення;
{ Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 104 ( 104-2003-п ) від 21.01.2003, N 67 ( 67-2004-п ) від
22.01.2004, N 244 ( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }
подають за підсумками роботи за відповідний місяць до
Мінпаливенерго та НКРЕ не пізніше ніж через 20 днів після
закінчення звітного періоду погоджений з газотранспортними
підприємствами НАК "Нафтогаз України" та суб'єктами господарської
діяльності, що мають ліцензію на розподіл природного і нафтового
газу, звіт про надходження газу та його реалізацію за регіонами,
стан створення та використання страхового запасу газу, розрахунки
з експортерами або газодобувними підприємствами за поставлений
споживачам газ, а також розрахунки споживачів з постачальниками за
фактично використаний газ. { Абзац пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }

( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 104
( 104-2003-п ) від 21.01.2003 )

12. Газотранспортні та газодобувні підприємства НАК "Нафтогаз
України", а також суб'єкти господарської діяльності, що мають
ліцензію на розподіл природного і нафтового газу: { Абзац перший
пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 244
( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }
забезпечують рівні умови доступу до газотранспортної системи
для всіх суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми
власності;
забезпечують у межах виділених постачальниками (крім
підприємств НАК "Нафтогаз України" та товариств (підприємств),
утворених за участю НАК "Нафтогаз України", які закуповують
природний газ за зовнішньоекономічними контрактами) планових
обсягів природного газу його транспортування відповідно до
договорів, укладених із споживачами (крім населення); { Абзац
третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004; в редакції Постанов КМ N 244
( 244-2006-п ) від 02.03.2006, N 31 ( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }
забезпечують транспортування природного газу споживачам
відповідно до договорів, укладених з підприємствами НАК "Нафтогаз
України" та товариствами (підприємствами), утвореними за участю
НАК "Нафтогаз України", які закуповують природний газ за
зовнішньоекономічними контрактами; { Абзац пункту 12 в редакції
Постанови КМ N 31 ( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }
виконують диспетчерські функції з контролю та регулювання
надходження і реалізації природного газу;
ведуть облік газу, протранспортованого та реалізованого
споживачам;
обмежують або припиняють подачу газу споживачам в
установленому порядку у разі неповного проведення розрахунків за
спожитий природний газ та надані послуги з його транспортування та
розподілу, або для яких постачальником не виділено планових
обсягів поставки газу. При цьому відповідальність за наслідки дій
з припинення подачі газу несе сторона, яка не виконала умов
укладених договорів; { Абзац пункту 12 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }
відповідно до порядку оформлення актів приймання-передачі
газу підписують до 5 числа місяця, що настає за звітним, акти
приймання-передачі газу, що пройшов через газорозподільні станції;
складають разом із споживачами та постачальником газу акти
про обсяги газу, використаного за місяць, і на підставі цих актів
складають до 10 числа місяця, що настає за звітним, реєстри
обсягів реалізації газу.
13. Постачання природного газу всім категоріям споживачів
здійснюється тільки за умови забезпечення його 100-відсоткової
оплати грошима.
13-1. У разі реорганізації суб'єкта господарювання, у якого
на момент реорганізації залишилася заборгованість з оплати
спожитого природного газу та послуг з його транспортування,
правонаступником за зазначеними борговими зобов'язаннями у повному
обсязі визнається суб'єкт господарювання, до якого перейшло право
власності (володіння або користування) на основні засоби
реорганізованого суб'єкта господарювання.
Якщо в результаті реорганізації суб'єкта господарювання
утворюється два і більше суб'єктів господарювання, до яких
частково переходять права власності (володіння або користування)
на основні засоби реорганізованого суб'єкта господарювання,
правонаступниками за борговими зобов'язаннями з оплати спожитого
природного газу та послуг з його транспортування визнаються всі
зазначені суб'єкти господарювання пропорційно до частки прав
власності (володіння або користування) на основні засоби.
У разі коли суб'єкту господарювання надано в оренду цілісний
майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення
теплової енергії, він визнається правонаступником за борговими
зобов'язаннями з оплати спожитого природного газу та послуг з його
транспортування, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше
використовував (володів або користувався) зазначене майно.
Договори про постачання та транспортування природного газу
укладаються з правонаступниками реорганізованого суб'єкта
господарювання з вироблення теплової енергії виключно за умови
погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитого
природного газу та послуг з його транспортування за попередній
період. Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 31
( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }
14. У разі невиконання доручень постачальників природного
газу щодо обмеження або відключення від газопостачання
споживачів-боржників газотранспортні підприємства НАК "Нафтогаз
України", суб'єкти господарської діяльності, що мають ліцензію на
розподіл природного і нафтового газу, уповноважені органи з питань
ефективного використання енергоносіїв та енергозбереження несуть
відповідальність згідно з договорами. Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 104
( 104-2003-п ) від 21.01.2003, N 67 ( 67-2004-п ) від 22.01.2004,
N 244 ( 244-2006-п ) від 02.03.2006 }
14-1. Керівники центральних органів виконавчої влади, Голова
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій вживають
заходів до недопущення реорганізації суб'єктів господарювання, в
результаті діяльності яких виникла заборгованість з оплати
спожитого природного газу та послуг з його транспортування, без
правонаступництва за зазначеними борговими зобов'язаннями, а також
передачі в оренду цілісного майнового комплексу (індивідуально
визначеного майна) з вироблення теплової енергії без
правонаступництва за борговими зобов'язаннями з оплати спожитого
природного газу та послуг з його транспортування, які виникли в
результаті використання зазначеного майна. Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ N 31
( 31-2007-п ) від 16.01.2007 }
15. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови
місцевих держадміністрацій несуть персональну відповідальність за
часткове або повне припинення газопостачання, що сталося внаслідок
несвоєчасного проведення розрахунків за спожитий природний газ,
зумовленого недостатнім виділенням коштів для забезпечення
природним газом споживачів, що фінансуються з відповідних
бюджетів, а також внаслідок непередбачення коштів для надання
пільг і субсидій окремим категоріям громадян.

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2001 р. N 1729

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 22 січня 2004 р. N 67

( 67-2004-п )
ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС

надходження та розподілу природного газу

в Україні на 2004 рік
млн куб. метрів
I. Ресурси природного газу - всього* 94720
у тому числі:
1. Природний газ, видобутий в Україні 19850
у тому числі:
ДК "Укргазвидобування" 14350
ВАТ "Укрнафта" 3350
ДАТ "Чорноморнафтогаз" 1110
інші газодобувні підприємства 1040
2. Надходження - всього 60420
від ВАТ "Газпром" - всього 24000
у тому числі:
за транзит 24000
туркменський природний газ 36000
у тому числі інвестиційний 4500
інші постачальники 420
3. Відбір з підземних сховищ природного газу
для споживачів - всього 14450
II. Розподіл природного газу - всього 94720
1. Україні - всього 75630
у тому числі:
на задоволення виробничо-технологічних

потреб 7500
на виробництво скрапленого газу та

стабільного бензину 130
для споживачів - всього 68000
з них:
фондам держадміністрацій 34000
у тому числі для:
населення 18000
бюджетних організацій 1070
підприємств теплокомуненерго 13915
виробничо-технологічних витрат 1015
промисловим споживачам - всього 34000
у тому числі для енергогенеруючих компаній Мінпаливенерго 6000
2. Експорт українського природного газу 5000
3. Закачування до підземних сховищ природного
газу - всього 14090
______________

* Ресурси газу враховують відбір у IV кварталі 5 400 млн
куб. метрів, який буде закачано до підземних сховищ газу протягом
II-III кварталів з прямих надходжень 2004 року.
( Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 104
( 104-2003-п ) від 21.01.2003, в редакції Постанови КМ N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004 )
Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2001 р. N 1729 ( 1729-2001-п )

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 22 січня 2004 р. N 67)
ГРАФІК

оплати природного газу енергогенеруючими

компаніями у 2004 році
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники |січень|лютий|бере- |квітень|травень|червень|липень|серпень|вере-|жов- |листо-|гру- |Усього | | |зень | | | | | |сень |тень |пад |день |за рік -------------------------------------------------------------------------------------------------------- бсяг 703,3 655,3 269 203,7 193,2 192,9 197,7 197,7 197,7 231,7 315,1 699,7 4057 остачання
природного
газу (млн
куб. метрів)
Вартість газу 194,3 181 74,3 56,3 53,4 53,3 54,6 54,6 54,6 64 87 193,3 1120,7 млн
гривень)
Пільги, 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 763,2 убсидії
(млн
гривень)
Банківські 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 357,6 ошти
(млн
гривень)
Загальна 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 1120,7". плата
(млн
гривень)
( Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 67
( 67-2004-п ) від 22.01.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: