open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
20.05.2008 N 10281/7/17-0217
Державним податковим

адміністраціям в АР Крим,

областях, мм. Києві

і Севастополі

Про оподаткування податком

з доходів фізичних осіб

Державна податкова адміністрація України розглянула питання
оподаткування доходів, нарахованих платнику податку з доходів
фізичних осіб у вигляді списаної кредиторської заборгованості, по
якій минув строк позовної давності, підприємствами постачальниками
комунальних послуг та повідомляє.
Загальний строк для захисту права за позовом особи, права
якої порушені (позовна давність), встановлюється в три роки
(стаття 71 Цивільного кодексу ( 435-15 )).
Дохід фізичної особи - це сума будь-яких коштів, вартість
матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають
вартість, одержаних платником податку у власність або нарахованих
на його користь, протягом відповідного звітного податкового
періоду з різних джерел як на території України, так і за її
межами (п. 1.2 ст. 1 Закону України від 22.05.2003 року N 889-IV
( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон).
До складу загального місячного оподатковуваного доходу
платника податку включається, зокрема, сума заборгованості
платника податку, за якою минув строк позовної давності
(пп. 4.2.11 п. 4.2 ст. 4 Закону ( 889-15 )).
Фізичні особи - одержувачі комунальних послуг у випадках
списання боргу по них фактично одержують безоплатно товар та
послуги з його постачання, що згідно із пп. 4.2.9 "е" п. 4.2 ст. 4
Закону ( 889-15 ) кваліфікується як додаткове благо, вартість
якого включається до складу загального місячного оподатковуваного
доходу таких одержувачів. Якщо додаткові блага надаються особою,
що не є працедавцем платника податку, чи особою, яка діє від імені
або за дорученням такого працедавця, то такі доходи прирівнюються
з метою оподаткування до подарунків з їх відповідним
оподаткуванням.
Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих
платником податку у вигляді подарунків, регламентується ст. 14
Закону, згідно з якою кошти, майно, майнові чи немайнові права,
вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку,
оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини,
встановленими ст. 13 цього Закону ( 889-15 ). Вартість об'єктів
спадщини оподатковується податком з доходів фізичних осіб за
ставками 0%, 5% та 15% (до 01.01.2007 р. - 13%) залежно від
ступеню споріднення спадкодавця та спадкоємця.
Разом з тим, згідно зі ст. 1216 Цивільного кодексу України
від 16.01.2003 р. N 435-IV ( 435-15 ) спадкуванням є перехід прав
та обов'язків (спадщини) від фізичної особи - спадкодавця до інших
осіб - спадкоємців, в тому числі до фізичних осіб.
Враховуючи наведене, положення ст. 14 Закону ( 889-15 ) щодо
оподаткування отриманих платником подарунків за правилами
оподаткування спадщини можуть бути поширені лише на доходи,
отримані ним у вигляді подарунків від дарувателей - фізичних осіб.
Що стосується інших випадків отримання фізичною особою
подарунків, зокрема, від юридичних осіб, то вартість таких
подарунків є доходом фізичної особи і підлягатиме оподаткуванню
відповідно до положень Закону ( 889-15 ) на загальних підставах
(13% - за період 2004 - 2006 рр., 15% - з 01.01.2007 р.).
Отже, у випадках, що розглядаються, податкові агенти на
підставі положень пп. 4.2.9 "е", пп. 4.2.9 "г" п. 4.2, 4.2.11
ст. 4, ст. 8 та ст. 17 Закону ( 889-15 ) повинні включати суму
списаної заборгованості одержувачів комунальних послуг до складу
їх оподатковуваного доходу у місяці списання, утримувати з неї
податок за ставкою п. 7.1 ст. 7 Закону, перераховувати податок до
бюджету згідно зі ст. 8 та ст. 16 Закону та надавати податковому
органу розрахунок за ф. N 1ДФ ( z0960-03 ) про такі надані доходи
та утриманий з них податок, тобто повинні виконати всі встановлені
Законом функції податкових агентів щодо сум списаної
заборгованості.
Відповідальною особою за нарахування, утримання та сплату
(перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб з інших
ніж заробітна плата доходів є, зокрема, для оподатковуваних
доходів з джерелом їх походження з України-податковий агент
(п. 17.2 "а" ст. 17 Закону ( 889-15 ).
Згідно із п. 1.15. ст. 1 Закону ( 889-15 ) податковий агент -
це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений
підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента -
юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового
статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані
нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від
імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та
подавати податкову звітність податковим органам відповідно до
закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього
Закону.
У разі коли податковий агент до або під час виплати доходу на
користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або
сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за
погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що
виникає внаслідок таких дій, покладається на такого податкового
агента. При цьому платник податку - отримувач таких доходів
звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових
зобов'язань або податкового боргу (пп. 20.3.2 п. 20.3 ст. 20
Закону ( 889-15 )).
Суми заборгованості фізичних осіб, що списуються відповідно
до Закону України від 23.06.2005 року N 2711 ( 2711-15 ) "Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливо-енергетичного комплексу" відображаються
податковим агентом у податковому розрахунку ф. N 1ДФ ( z0960-03 )
за ознакою доходу "14".
Заступник Голови С.І.Лекарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: