open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.03.2012  № 10272/В/10-1114/1314

Про розгляд запиту

Державна податкова служба України за результатами розгляду Вашого запиту від 27.02.2012 № 33 щодо порядку застосування положень статті 210 Податкового кодексу України організаторами публічних торгів (аукціонів) та порядку проведення аукціону в межах компетенції повідомляє.

Частиною першою статті 42 Господарського кодексу України встановлено, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Поняття "аукціон (публічні торги) - публічний спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в установленому місці" міститься у підпункті 14.1.8 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - Кодекс).

Статтею 210 Кодексу встановлено спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва.

Так, відповідно до пункту 210.2 статті 210 Кодексу культурні цінності - вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріату - товари, що належать до товарних позицій за кодами 9701 - 9706 згідно з УКТ ЗЕД. До культурних цінностей (код 9701 згідно з УКТ ЗЕД), зокрема, віднесені картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та інших готових виробів, розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні декоративні зображення: картини, малюнки та пастелі; інші.

Водночас, згідно з статтею 1 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" культурні цінності - це об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме, оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва.

Пунктом 210.1 статті 210 Кодексу встановлено, що у випадках, визначених цією статтею, операції з постачання виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату підлягають оподаткуванню згідно з нормами цієї статті та не підлягають оподаткуванню в загальному порядку, встановленому цим розділом.

Маржинальний прибуток (без урахування податку) - це сума, отримана у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами.

Дилер - платник податку, який придбаває (набуває за іншими цивільно-правовими договорами), у тому числі шляхом ввезення на митну територію України, культурні цінності, незалежно від мети та цілей їх ввезення, з метою їх подальшого перепродажу, незалежно від того, діє така особа від свого імені або від імені іншої особи за винагороду.

У разі продажу культурних цінностей на публічних торгах (аукціонах) його організатор прирівнюється з метою оподаткування до дилера згідно з пунктом 210.2 статті 210 Кодексу. Але спеціальна схема оподаткування маржинального прибутку, отриманого дилером, застосовується при постачанні культурних цінностей з урахуванням обов'язкового дотримання вимог статті 210 Кодексу, а саме:

1) відповідні цінності були поставлені йому однією із зазначених нижче осіб:

а) особою, що не зареєстрована як платник податку;

б) платником податку, якщо операція з постачання ним таких культурних цінностей звільняється від оподаткування або не підлягає оподаткуванню;

в) платником податку, якщо цим платником податку при постачанні культурних цінностей був нарахований податок за маржинальною схемою;

г) авторами культурних цінностей чи їх правонаступниками.

Маржинальна схема може застосовуватися дилером до операцій з постачання на митній території України культурних цінностей, що були ввезені дилером у митному режимі імпорту.

При цьому дилер, який придбаває культурні цінності у зазначених вище осіб, не має права на податковий кредит (пункт 210.6 статті 210 Кодексу);

2) перелік цінностей обмежується товарами, що належать до товарних позицій за кодами 9701 - 9706 згідно з УКТ ЗЕД:

Код

Назва

9701

Картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та інших готових виробів, розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні декоративні зображення:

9701 10 00 00

- картини, малюнки та пастелі

9701 90 00 00

- інші

9702 00 00 00

Оригінали гравюр, естампів та літографій

9703 00 00 00

Оригінали скульптур і статуеток з будь-якого матеріалу

9704 00 00 00

Марки поштові або гербові, знаки поштової оплати, у тому числі першого дня гашення, поштові канцелярські предмети (гербовий папір) та подібні предмети, використані або невикористані, за винятком товарів товарної позиції 4907

9705 00 00 00

Колекції та предмети колекціонування із зоології, ботаніки, мінералогії, анатомії або такі, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес

9706 00 00 00

Предмети антикваріату віком понад 100 років

Платник податку, який придбаває культурні цінності у дилера, що застосовує маржинальну схему, не маг права вимагати податкову накладну та відносити до податкового кредиту суму податку, сплаченого на маржинальний прибуток

Дилер зобов'язаний вести окремий податковий облік операцій з придбання та постачання культурних цінностей та окремий облік операцій з придбання та постачання інших товарів/послуг, до яких застосовується загальний режим оподаткування (пункт 210.8 статті 210 Кодексу).

Тобто, якщо предмети аукціону - це культурні цінності, вони оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому статтею 210 Кодексу. У разі продажу чи реалізації на аукціоні культурних цінностей базою оподаткування ПДВ у дилера (аукціони Кодексом визначаються як дилери) є маржинальний прибуток (пункт 210.5 статті 210 Кодексу).

Відповідно до пункту 1.2 Правил торгівлі антикварними речами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства культури і мистецтв України від 29.12.2001 № 322/795, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за № 58/6346, антикварні речі - це такі культурні цінності, як об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні і створені понад 50 років тому, у тому числі художні твори, у тому числі оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, картини та малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі та з будь-яких матеріалів.

При цьому, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату, не звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств (підпункт 2.10 пункту 2 абзацу шостого пункту 154.6 статті 154 Кодексу).

Що стосується питання надання роз'яснення з організації та створення публічних торгів (аукціону), провадження господарської діяльності організаторами аукціону, суб'єктів правовідносин й документів дозвільного характеру під час здійснення такого виду діяльності, а також ведення відповідної документації, то Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634/2011 із змінами і доповненнями затверджено Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Положення) та встановлено правовий статус цього міністерства. Мінекономрозвитку України відповідно до покладених на нього завдань (пункт 3 Положення) надає роз'яснення положень у тому числі щодо законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (підпункт 9 пункту 4 Положення); розробляє та затверджує правила торгівлі окремими групами товарів (підпункт 12 пункту 4 Положення); інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у сфері економіки і торгівлі (підпункт 18 пункту 4 Положення).

Враховуючи те, що органи державної податкової служби згідно зі статтею 52 Кодексу надають лише податкові консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства, для отримання відповіді на інші питання, що не відносяться до компетенції органів ДПС, пропонуємо звернутися до Мінекономрозвитку України.

Заступник Голови

А.П. Ігнатов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: