open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2017  № 1027

Про затвердження Положення про багатосторонню моніторингову групу з питань визначення механізмів незалежного моніторингу публічних закупівель

З метою забезпечення незалежного моніторингу публічних закупівель відповідно до пункту 8 плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2016 - 2018 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 909-р, пункту 12 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, і наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від № 10.04.2017 № 543 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про багатосторонню моніторингову групу з питань визначення механізмів незалежного моніторингу публічних закупівель, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Нефьодова М.Є.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
17.07.2017  № 1027

ПОЛОЖЕННЯ
про багатосторонню моніторингову групу з питань визначення механізмів незалежного моніторингу публічних закупівель

1. Багатостороння моніторингова група з питань визначення механізмів незалежного моніторингу публічних закупівель (далі - моніторингова група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку.

2. Моніторингова група в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що стосуються сфери закупівель, та цим Положенням.

3. Основними завданнями моніторингової групи є:

3.1. Сприяння забезпеченню взаємодії, координації та підвищенню ефективності діяльності органів влади, правоохоронних органів та інститутів громадянського суспільства з метою забезпечення відкритості та прозорості здійснення публічних закупівель.

3.2. Здійснення аналізу стану публічних закупівель, причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері публічних закупівель.

3.3. Підготовка плану дій з визначення механізмів незалежного моніторингу публічних закупівель.

3.4. Розгляд пропозицій державних органів, представників міжнародних організацій, інститутів громадянського суспільства щодо забезпечення відкритості та прозорості здійснення публічних закупівель.

3.5. Унесення пропозицій з питань вироблення ефективних механізмів незалежного моніторингу публічних закупівель.

3.6. Підготовка рекомендацій щодо відкритості та прозорості здійснення публічних закупівель.

4. Моніторингову групу очолює голова, який має двох заступників. У разі відсутності голови його обов'язки виконує один із заступників, якого визначає голова.

Заступники голови моніторингової групи та секретар визначаються на засіданні моніторингової групи.

5. Основною формою роботи моніторингової групи є засідання, які проводяться в разі потреби. Засідання моніторингової групи веде голова.

Допускається дистанційна участь членів моніторингової групи з використанням засобів телекомунікації, скайп-зв'язку тощо.

Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутня більшість членів її складу.

6. Рішення моніторингової групи приймаються відкритим голосуванням не менше ніж двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем моніторингової групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення моніторингової групи мають рекомендаційний характер.

7. Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань моніторингової групи здійснює департамент регулювання публічних закупівель.

Заступник
директора департаменту
регулювання публічних
закупівель - начальник відділу
політики публічних закупівель

Н.М. Шимко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: