open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 17 травня 2002 р. N 675

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 903 ( 903-2016-п ) від 07.12.2016 }
Про затвердження Порядку прийняття рішення про

застосування до суб'єктів господарювання

спеціальних заходів, спрямованих на припинення

порушень вимог Закону України "Про особливості

державного регулювання діяльності суб'єктів

господарювання, пов'язаної з виробництвом,

експортом, імпортом дисків для лазерних

систем зчитування, матриць"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 881 ( 881-2005-п ) від 12.09.2005

N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок прийняття рішення про застосування до
суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на
припинення порушень вимог Закону України "Про особливості
державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання,
пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних
систем зчитування, матриць" ( 2953-14 ) (додається). Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 881 ( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 травня 2002 р. N 675
ПОРЯДОК

прийняття рішення про застосування до суб'єктів

господарювання спеціальних заходів, спрямованих

на припинення порушень вимог Закону України

"Про особливості державного регулювання діяльності

суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом,

експортом, імпортом дисків для лазерних

систем зчитування, матриць" ( 2953-14 )
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 881 ( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
{ У тексті слово "МОН" замінено словами "Державна служба

інтелектуальної власності" у відповідному відмінку

згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2011-п ) від

14.09.2011 }
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм застосування спеціальних
заходів, спрямованих на негайне припинення порушень вимог Закону
України "Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць"
( 2953-14 ) (далі - Закон). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881
( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
2. До спеціальних заходів, що можуть застосовуватися
за рішенням Державної служби інтелектуальної власності відповідно
до цього Порядку, належать: { Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2005-п ) від
12.09.2005 }
а) обмеження діяльності суб'єктів господарювання;
б) тимчасова заборона діяльності суб'єктів господарювання;
в) анулювання ліцензії на виробництво дисків для лазерних
систем зчитування (далі - диски) та/або матриць (далі - ліцензія);
{ Підпункт "в" пункту 2 в редакції Постанови КМ N 881
( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
г) тимчасове припинення дії ліцензії. { Підпункт "г" пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2005-п )
від 12.09.2005 }

{ Підпункт "ґ" пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 881 ( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }

{ Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 881 ( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }

Зазначене рішення може передбачати застосування одного або
кількох спеціальних заходів. Обраний спеціальний захід повинен
бути адекватний фактичним обставинам, і його застосування повинне
виключати можливість подальшого порушення Закону.
Обмеження діяльності суб'єктів господарювання
3. Обмеження діяльності суб'єктів господарювання передбачає
повне припинення або зупинення на певний час (до усунення
виявлених порушень вимог Закону) його роботи в цілому або
структурних підрозділів суб'єкта (відділів, цехів, складів тощо),
зайнятих виробництвом, експортом, імпортом дисків та/або матриць
або експортом, імпортом обладнання та сировини для їх виробництва.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881
( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
4. У разі потреби приміщення, які використовуються суб'єктом
господарювання для провадження своєї діяльності, що обмежується,
опечатуються.
5. Рішення про обмеження діяльності підлягає виконанню
суб'єктом господарювання у визначений в ньому термін.
6. Діяльність суб'єкта господарювання обмежується, якщо
порушення Закону повинні бути негайно припинені, зокрема у таких
випадках:
а) у разі виявлення таких порушень Закону, наслідки яких не
можуть бути усунуті негайно, а подальша діяльність суб'єкта
господарювання може призвести до заподіяння шкоди суб'єктам прав
інтелектуальної власності у великих розмірах чи до значного
збільшення кількості дисків та/або матриць, що виробляються,
експортуються, або матриць, що імпортуються з порушенням вимог
Закону; { Підпункт "а" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 881 ( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
б) невиконання рішення Державної служби інтелектуальної
власності про усунення виявлених порушень. Підпункт "б" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 881 ( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
7. Відновлення діяльності суб'єкта господарювання
здійснюється лише з письмового дозволу Державної служби
інтелектуальної власності. { Абзац перший пункту 7 в редакції
Постанови КМ N 881 ( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
Питання щодо можливості відновлення діяльності суб'єкта
господарювання розглядається Державною службою інтелектуальної
власності протягом трьох робочих днів після надходження від
суб'єкта господарювання повідомлення про усунення виявлених
порушень, підтверджене відповідним актом перевірки, проведеної
державним інспектором з питань інтелектуальної власності. { Абзац
другий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 881 ( 881-2005-п ) від
12.09.2005 }
Витрати, пов'язані з відновленням діяльності суб'єкта
господарювання, відносяться на його рахунок.
Тимчасова заборона діяльності суб'єкта господарювання
8. Тимчасова заборона діяльності суб'єкта господарювання
передбачає заборону провадження ним діяльності, в тому числі
виконання окремих дій, робіт, функцій чи операцій, зокрема таких,
як виробництво (окремі стадії технологічного процесу),
відвантаження, реалізація (продаж), складання звітів тощо, які
призводять чи можуть призвести до порушення вимог Закону, на
період до повного усунення виявлених порушень.
9. Рішення про обмеження діяльності приймається, якщо
порушення Закону можливо усунути шляхом припинення (заборони)
окремих дій, технологічних операцій без зупинення роботи суб'єкта
господарювання в цілому (або його структурних підрозділів).
У разі потреби обладнання чи інше майно, за допомогою якого
провадиться діяльність, що підлягає тимчасовій забороні,
опечатується.
10. Рішення про тимчасову заборону діяльності суб'єкта
господарювання підлягає виконанню суб'єктом господарювання у
визначений в ньому термін.
11. Діяльність суб'єкта господарювання або окремі її частини
(дії, функції, операції тощо) тимчасово забороняються в усіх
випадках виявлення таких порушень вимог Закону, які потребують
негайного припинення, в тому числі порушень вимог Закону, за які
передбачена фінансова відповідальність у формі штрафів.
12. Дія тимчасової заборони діяльності суб'єкта
господарювання припиняється за рішенням Державної служби
інтелектуальної власності після контрольної перевірки інформації
від суб'єкта господарювання про усунення порушень Закону,
виявлених попередньою перевіркою, та готовність провадити
діяльність відповідно до Закону. { Абзац перший пункту 12 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881 ( 881-2005-п ) від
12.09.2005 }
Протягом трьох робочих днів після надходження такої
інформації від суб'єкта господарювання державний інспектор
проводить на місці контрольну перевірку достовірності поданої
інформації, за результатами якої складається акт.
13. У рішенні про тимчасову заборону діяльності суб'єкта
господарювання обов'язково зазначаються види робіт, дій, функцій,
операцій, виконання яких забороняється.
Анулювання ліцензії
14. Анулювання ліцензії передбачає повне припинення її дії та
позбавлення ліцензіата права на провадження зазначеного виду
господарської діяльності. Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 881 ( 881-2005-п ) від
12.09.2005 }
15. Ліцензія підлягає анулюванню у разі повторного порушення
суб'єктом господарювання зобов'язань та ліцензійних умов,
визначених Законом.
Повторним порушенням є вчинення суб'єктом господарювання
протягом терміну дії ліцензії порушення зобов'язань або
ліцензійних умов після застосування фінансових санкцій,
спеціальних заходів, а також заходів адміністративної чи
кримінальної відповідальності за порушення будь-якої з ліцензійних
умов, визначених Законом.
16. Ліцензія вважається анульованою з дня прийняття
відповідного рішення Державної служби інтелектуальної власності.
{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881
( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
17. Рішення про анулювання ліцензії приймається на підставі
акта перевірки у триденний термін з моменту закінчення перевірки.

Тимчасове припинення дії ліцензії
18. Тимчасове припинення дії ліцензії передбачає зупинення її
дії на певний період (до повного усунення виявленого порушення) та
позбавлення суб'єкта господарювання (ліцензіата) права на
провадження зазначеного в ліцензії виду господарської діяльності
протягом терміну, зазначеного в рішенні про тимчасове припинення
дії ліцензії. Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881
( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
19. Дія ліцензії підлягає тимчасовому припиненню у разі
виявлення порушень вимог Закону, допущених суб'єктом
господарювання, який не виконує вимоги Державної служби
інтелектуальної власності до усунення порушень протягом одного
місяця з дня їх виявлення. Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 881 ( 881-2005-п ) від
12.09.2005 }
20. Дія ліцензії вважається тимчасово припиненою з дня
прийняття відповідного рішення Державної служби інтелектуальної
власності. Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 881
( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
21. Рішення про тимчасове припинення дії ліцензії приймається
на підставі:
а) акта перевірки, яким встановлено факт порушення і який
містить дані про відмову суб'єкта господарювання негайно припинити
порушення, - в триденний термін з моменту підписання такого акта;
б) акта повторної перевірки виконання протягом одного місяця
рішення Державної служби інтелектуальної власності про усунення
виявлених порушень - в триденний термін з моменту підписання
такого акта; { Підпункт "б" пункту 21 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 881 ( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }
в) акта про порушення прав органів контролю, передбачених
Законом, в тому числі обмеження доступу до ліцензованих
приміщень, - в триденний термін з моменту підписання такого акта.

{ Розділ "Опечатування та/або вилучення дисків, обладнання та
сировини для їх виробництва" виключено на підставі Постанови КМ
N 881 ( 881-2005-п ) від 12.09.2005 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: