open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2011 N 1027
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 185 ( v0185342-12 ) від 27.03.2012 }
Про затвердження Інструкції з організації роботи

посадових осіб митних органів під час здійснення

попереднього документального контролю

З метою реалізації положень постанов Кабінету Міністрів
України від 05.10.2011 N 1030 ( 1030-2011-п ) "Деякі питання
здійснення попереднього документального контролю в пунктах
пропуску через державний кордон України", від 05.10.2011 N 1031
( 1031-2011-п ) "Деякі питання здійснення державного контролю
товарів, що переміщуються через митний кордон України"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з організації роботи посадових осіб
митних органів під час здійснення попереднього документального
контролю.
2. Департаменту митних інформаційних технологій і статистики
(Пашко П.В.) доопрацювати відповідне програмне забезпечення та
забезпечити формування відповідних програмно-інформаційних
комплексів до набрання чинності цим наказом.
3. Начальникам регіональних митниць та митниць довести цей
наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та
привести посадові інструкції посадових осіб підрозділів митного
оформлення, які здійснюють свої функції у пунктах пропуску через
державний кордон, у відповідність до положень Інструкції з
організації роботи посадових осіб митних органів під час
здійснення попереднього документального контролю.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 15.12.2011,
крім пункту 2, який набирає чинності з дня його видання.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Дороховського О.М.
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

05.12.2011 N 1027

ІНСТРУКЦІЯ

з організації роботи посадових осіб митних органів

під час здійснення попереднього

документального контролю

1. Загальні положення
1.1. Інструкція визначає порядок застосування митних
процедур, порядок та послідовність дій посадових осіб митного
органу при здійсненні попереднього документального контролю.
1.2. Інструкція застосовується при здійсненні попереднього
документального контролю товарів, що відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 N 1031 ( 1031-2011-п )
"Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що
переміщуються через митний кордон України" підлягають
санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному,
фітосанітарному, екологічному контролю та контролю за переміщенням
культурних цінностей при їх ввезенні на митну територію України у
тому числі з метою транзиту.
2. Здійснення попереднього документального контролю

посадовою особою митного органу
2.1. Після надходження транспортного засобу та товарів до
зони митного контролю в пункті пропуску на державному кордоні
України перевізник або експедитор, чи уповноважена особа подає
посадовій особі митниці товаросупровідні (товаротранспортні)
документи на товари, що ввозяться в Україну, та інформує про номер
і дату документу контролю за доставкою, оформленого митницею
призначення.
2.2. Посадова особа митного органу в межах своїх повноважень: фіксує дату та час прийняття документів шляхом унесення
відміток до відповідного функціонального модуля автоматизованої
системи митного оформлення; робить оперативний запит до Єдиної автоматизованої
інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС
Держмитслужби України) за номером документу контролю за доставкою
та перевіряє наявність в ЄАІС Держмитслужби України електронної
копії цього документу; перевіряє відповідність поданих до митного оформлення
товаросупровідних документів та вантажу відомостям, зазначеним в
електронній копії документу контролю за доставкою.
2.3. На підставі заявленого в документі контролю за доставкою
коду товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), опису товару, мети переміщення (ввезення, транзит) та
відповідно до поданих перевізником або експедитором, чи
уповноваженою особою товаросупровідних (товаротранспортних)
документів посадова особа митного органу за допомогою відповідного
функціонального модуля автоматизованої системи митного оформлення
визначає види державного контролю та форми їх проведення: проведення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного,
екологічного, радіологічного контролю посадовою особою
контролюючого органу; проведення санітарно-епідеміологічного,
ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю,
контролю за переміщенням культурних цінностей посадовою особою
митного органу у формі попереднього документального контролю. У разі, якщо в документі контролю за доставкою відсутній код
товару згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
визначення виду державного контролю для цього товару та форми його
проведення здійснюється на підставі поданих перевізником або
експедитором, чи уповноваженою особою товаросупровідних
(товаротранспортних) документів.
2.4. У разі, коли в партії товарів, що ввозяться через пункт
пропуску через державний кордон України, є хоча б один товар, що
підлягає проведенню відповідного виду державного контролю
посадовими особами контролюючих органів (крім радіологічного
контролю) та попередньому документальному контролю посадовими
особами митних органів, або вся партія товарів підлягає
відповідним видам державного контролю, попередній документальний
контроль всієї партії товарів не здійснюється.
2.5. У разі, якщо товар відповідно до визначеного коду товару
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), опису
товару та мети переміщення (ввезення, транзит) підлягає
санітарно-епідеміологічному або екологічному контролю у формі
попереднього документального контролю, але переміщується через
митний кордон України у випадках, визначених у підпунктах 3, 4
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011
N 1031 ( 1031-2011-п ) "Деякі питання здійснення державного
контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України",
санітарно-епідеміологічний або екологічний контроль у формі
попереднього документального контролю для такого товару не
проводиться.
2.6. Якщо державними органами України з метою недопущення
ввезення на митну територію України небезпечних товарів
здійснюються в пунктах пропуску через державний кордон України
протиепідемічні заходи, ветеринарно-санітарні заходи під час
карантину тварин, запроваджено карантинний режим, виявлено вогнище
карантинних організмів у країні походження, реекспорту або
транзиту, відповідний вид державного контролю у формі попереднього
документального контролю посадовими особами митних органів в таких
пунктах пропуску не проводиться.
2.7. Попередній документальний контроль у відношенні товарів,
які визнані у встановленому порядку гуманітарною допомогою, та
ввозяться на митну територію України, не проводиться. Перевірка
визнання товару гуманітарною допомогою здійснюється за допомогою
програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України
"Перегляд реєстру отримувачів гуманітарної допомоги та переліку
вантажів, які визнані гуманітарною допомогою" або документу
відповідної комісії з питань гуманітарної допомоги про визнання
товару гуманітарною допомогою.
2.8. При здійсненні попереднього документального контролю
товарів посадова особа митного органу із використанням
відповідного функціонального модуля автоматизованої системи
митного оформлення: 1) перевіряє наявність встановлених заборон щодо ввезення на
митну територію України або транзиту територією України товарів із
відповідних держав або адміністративно-територіальних одиниць цих
держав. У разі наявності встановленої заборони здійснення
попереднього документального контролю припиняється та вживаються
заходи для залучення посадової особи відповідного контролюючого
органу; 2) перевіряє в пакеті документів, поданих перевізником,
експедитором, чи уповноваженою особою для здійснення митного
контролю товарів та транспортних засобів, наявність необхідних для
здійснення відповідного виду державного контролю документів, що
зазначені в пункті 4 Порядку здійснення попереднього
документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
05.10.2011 N 1030 ( 1030-2011-п ). У разі відсутності документів, необхідних для здійснення
попереднього документального контролю, в комплекті поданих
товаросупровідних (товаротранспортних) документів, здійснення
попереднього документального контролю для такого виду державного
контролю припиняється та вживаються заходи для залучення посадової
особи відповідного контролюючого органу; 3) перевіряє відповідність наданих документів, наявним у
програмно-інформаційному комплексі ЄАІС Держмитслужби України
зразкам: міжнародного санітарного сертифіката або висновку державної
санітарно-епідеміологічної експертизи; міжнародного ветеринарного сертифіката або ветеринарного
свідоцтва для країн СНД; карантинного дозволу на імпорт (транзит); дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів
тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних
продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів,
кормових добавок, преміксів та кормів; свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення
небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка; свідоцтва про допуск водія до перевезення небезпечних
вантажів національного або міжнародного зразка. У разі відсутності в базі даних Держмитслужби України зразка
документу, виданого компетентним органом іноземної держави,
перевіряє наявність в наданому документі інформації, яка має
зазначатися в ньому згідно з: вимогами міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів N 12
для фітосанітарного сертифікату; ветеринарними вимогами щодо імпорту в Україну об'єктів
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду,
затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства аграрної політики України від 14.06.2004 N 71
( z0768-04 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
23.06.2004 за N 768/9367, для міжнародного ветеринарного
сертифікату. У разі невідповідності наданих документів або невідповідності
інформації в поданому документі здійснення попереднього
документального контролю для такого виду державного контролю
припиняється та вживаються заходи для залучення посадової особи
відповідного контролюючого органу; 4) перевіряє наявність в програмно-інформаційному комплексі
ЄАІС Держмитслужби України інформації про державну реєстрацію
товарів: пестицидів та агрохімікатів (при екологічному контролі); ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів і
готових кормів (при ветеринарно-санітарному контролі). У разі відсутності інформації про реєстрацію відповідних
товарів, за наявності в ЄАІС Держмитслужби України інформації про
обмін в електронному вигляді інформацією, необхідною для
проведення державного виду контролю, здійснення попереднього
документального контролю для такого виду державного контролю
припиняється та вживаються заходи для залучення посадової особи
відповідного контролюючого органу; 5) вводить один із реквізитів документів, що видаються
контролюючими органами України, до відповідного поля
програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України та
перевіряє наявність інформації про видачу цих документів
відповідним контролюючим органом, а також звіряє відомості, наявні
в програмно-інформаційному комплексі ЄАІС Держмитслужби України, з
відомостями в наданому документі. У разі відсутності інформації про видачу документів, що
видаються контролюючими органами України, чи невідповідності
відомостей поданих документів електронним даним, за наявності в
ЄАІС Держмитслужби України інформації про обмін в електронному
вигляді інформацією, необхідною для проведення державного виду
контролю, здійснення попереднього документального контролю для
такого виду державного контролю припиняється та вживаються заходи
для залучення посадової особи відповідного контролюючого органу; 6) за наявності в ЄАІС Держмитслужби України інформації про
обмін в електронному вигляді інформацією, необхідною для
проведення державного виду контролю, вводить до
програмно-інформаційного комплексу ЄАІС Держмитслужби України
інформацію про обсяги товарів, пропущених на митну територію
України. Для товарів, які підлягають: фітосанітарному контролю у формі попереднього документального
контролю та переміщуються через митний кордон України на підставі
карантинного дозволу на імпорт (транзит), ветеринарно-санітарному контролю у формі попереднього
документального контролю та переміщуються через митний кордон
України на підставі дозволу на ввезення на територію України
тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного
матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу,
ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та кормів; 7) перевіряє в програмно-інформаційному комплексі ЄАІС
Держмитслужби України, у тому числі за допомогою відповідного
функціонального модуля автоматизованої системи митного оформлення,
рекомендації щодо здійснення митного огляду в рамках проведення
попереднього документального контролю. Митний огляд здійснюється
відповідно до наявних рекомендацій. У разі виявлення під час здійснення митного огляду одного з
нижченаведених випадків здійснення попереднього документального
контролю припиняється та вживаються заходи для залучення посадової
особи відповідного контролюючого органу: пошкодження упаковки, яка безпосередньо контактує з товаром; закінчення терміну придатності товару; наявних ознак псування товару (наявність в транспортному
засобі комах, невластивого для товару запаху тощо); невідповідності транспортних засобів, якими перевозяться
небезпечні вантажі, вимогам екологічної безпеки (для
автомобільного транспортного засобу). Такими вимогами екологічної безпеки є: використання спеціалізованого автомобіля або автомобіля
загального призначення, що пристосований для перевезення
небезпечних вантажів; наявність інформаційних таблиць, на яких позначено знак
небезпеки, серійний номер Організації Об'єднаних Націй (ООН)
відповідно до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів,
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від
26.07.2004 N 822 ( z1040-04, za040-04, zb040-04, zc040-04,
zd040-04, ze040-04, zf040-04 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 20.08.2004 за N 1040/9639; наявність аварійної картки; наявність вогнегасника згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 08.10.97 N 1128 ( 1128-97-п ) "Про
забезпечення транспортних засобів первинними засобами
пожежогасіння"; кузов типу "фургон" обов'язково повинен мати замковий
пристрій, що забезпечує замикання дверей кузова й дозволяє їх
опломбувати; брезент, яким вкритий транспортний засіб, повинен бути
водонепроникний та виготовлений з вогнетривкого матеріалу, або
просочений вогнетривкою речовиною. Засвідченням результатів проведення митного огляду при
здійсненні попереднього документального контролю, при проведенні
якого зазначені вище випадки не виявлені, є проставлення штампу
"Здійснено попередній документальний контроль" за зразком, що
наведений у додатку до Порядку здійснення попереднього
документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
05.10.2011 N 1030 ( 1030-2011-п ), у товаросупровідних
(товаротранспортних) документах при завершенні попереднього
документального контролю. Акт митного огляду при цьому як правило
не складається. Акт митного огляду може складатися на вимогу
перевізника або експедитора, чи уповноваженої особи.
2.9. У разі припинення здійснення попереднього
документального контролю та залучення посадової особи відповідного
контролюючого органу, посадова особа митного органу вносить
відповідні відмітки до програмно-інформаційного комплексу ЄАІС
Держмитслужби України щодо такого припинення та відмітки щодо
результатів здійснення посадовою особою відповідного контролюючого
органу державного виду контролю.
2.10. У разі здійснення декількох видів державного контролю у
формі попереднього документального контролю, та припинення одного
із них, посадова особа митного органу завершує проведення інших
видів контролю у формі попереднього документального контролю, й
вживає заходів для залучення посадової особи відповідного
контролюючого органу.
2.11. У разі припинення здійснення попереднього
документального контролю, посадова особа митного органу передає
посадовій особі контролюючого органу подані перевізником або
експедитором, чи уповноваженою особою товаросупровідні
(товаротранспортні) документи.
2.12. Факт здійснення попереднього документального контролю
засвідчується шляхом проставлення посадовою особою митного органу
штампу "Здійснено попередній документальний контроль" та особистої
номерної печатки у товаросупровідних (товаротранспортних)
документах (на лицьовій стороні або зворотній стороні). При цьому
особиста номерна печатка проставляється із захватом рамки штампа,
а у відбитку штампа посадовою особою митного органу закреслюються
види контролю, які не проводилися у формі попереднього
документального контролю. Інформація про проведення попереднього документального
контролю заноситься до ЄАІС Держмитслужби України. В справі митного органу залишаються ксерокопії документів,
засвідчені відбитком особистої номерної печатки, які були
підставою для здійснення відповідного виду державного контролю у
формі попереднього документального контролю (за винятком
документів, що видаються контролюючими органами України).
2.13. Пропуск транзитних товарів у пункті пропуску через
державний кордон України - пункті вивезення за межі митної
території України, які пройшли попередній документальний контроль
в пункті пропуску через державний кордон України - пункті ввезення
на митну територію України, здійснюється посадовою особою митного
органу на підставі результатів проведеного в пункті ввезення на
митну територію України попереднього документального контролю.
2.14. Під час здійснення в пунктах пропуску через державний
кордон України посадовою особою митного органу попереднього
документального контролю не перевіряється наявність маркування
дерев'яного пакувального матеріалу, що супроводжує такі товари.
2.15. Додаткові роз'яснення стосовно програмного
забезпечення, яке зазначено в підпунктах 4 - 6 пункту 2.7, пунктах
2.9, 2.12, надаються митним органам Департаментом митних
інформаційних технологій та статистики в залежності від
результатів запровадженого інформаційного обміну по попередньому
документальному контролю з центральними органами виконавчої влади.
Директор Департаменту
класифікації товарів
та заходів регулювання ЗЕД А.Є.Гутник
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: