open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 778 від 16.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

2 серпня 2002 р.

за N 627/6915
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної

комісії регулювання електроенергетики
N 189 ( z0182-08 ) від 14.02.2008 }
Про затвердження Порядку розгляду НКРЕ питання обмеження
ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та/або з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом у здійсненні іншого, крім ліцензованого,

виду діяльності

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", відповідно до Законів
України "Про електроенергетику", "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15
( z0408-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.07.96 за N 408/1433, і Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96
N 15/1 ( z0433-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
08.08.96 за N 433/1458, Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок розгляду Національною комісією регулювання
електроенергетики України питання обмеження ліцензіата з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та/або
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у
здійсненні іншого, крім ліцензованого, виду діяльності
(додається).
Голова Комісії Ю.Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

16.07.2002 N 778
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 2002 р.

за N 627/6915
ПОРЯДОК
розгляду Національною комісією регулювання електроенергетики
питання обмеження ліцензіата з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами та/або з постачання

електричної енергії за регульованим тарифом у здійсненні

іншого, крім ліцензованого, виду діяльності
1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами ( z0408-96 ), Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом ( z0433-96 ). 1.2. Порядок установлює вимоги до ліцензіата, який самостійно
або опосередковано через споріднені підприємства (контроль
господарської діяльності яких здійснює ліцензіат) має намір
здійснювати інший, крім ліцензованого, вид діяльності. Порядок
визначає перелік документів, які надаються НКРЕ для початку
розгляду питання щодо можливості здійснення ліцензіатом іншого,
крім ліцензованого, виду діяльності, а також порядок та строки
розгляду цього питання НКРЕ. 1.3. Ліцензіат повинен вести бухгалтерські та
фінансово-економічні показники інших видів діяльності окремо від
показників з ліцензованої діяльності. Ліцензіат має обґрунтовано
розподіляти витрати між ліцензованою та іншими видами діяльності. 1.4. У Порядку вживаються такі визначення: 1.4.1. Ліцензіат - суб'єкт підприємницької діяльності,
зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або
ліцензію на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами. 1.4.2. Ліцензована діяльність - підприємницька діяльність з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та/або з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, на здійснення якої ліцензіат отримав
ліцензію НКРЕ. 1.4.3. Інші види діяльності - ті види діяльності, які не
відносяться до діяльності з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом.
2. Перелік документів, які надаються до НКРЕ для початку
розгляду питання щодо можливості здійснення ліцензіатом іншого,
крім ліцензованого, виду діяльності 2.1. Ліцензіат, який має наміри здійснювати інший, крім
ліцензованого, вид діяльності, не пізніше ніж за місяць до
очікуваного початку здійснення іншого, крім ліцензованого, виду
діяльності подає до НКРЕ такі документи: 2.1.1. Заява про надання НКРЕ згоди на провадження
ліцензіатом іншого, крім ліцензованого, виду діяльності за формою,
наведеною в додатку. 2.1.2. Пояснювальна записка щодо доцільності здійснення
іншого, крім ліцензованого, виду діяльності (обов'язково зазначити
мету здійснення такого виду діяльності, очікувані результати, у
тому числі соціально-економічні наслідки від поєднання
ліцензованої та іншої діяльності, а також перелік переваг та вигод
для споживачів послуг ліцензіата від поєднання ліцензованої та
іншої діяльності). 2.1.3. Відомості щодо уникнення ризику для ліцензованої
діяльності, а саме: - попередній розрахунок витрат на здійснення іншого, крім
ліцензованого, виду діяльності, джерела залучення фінансових
ресурсів, під які гарантії; - основні показники фінансово-господарської діяльності
ліцензіата за останній звітний період та очікувані зміни цих
показників у зв'язку з провадженням іншого, крім ліцензованого,
виду діяльності (зниження або зростання витрат, зниження або
зростання собівартості тощо); - висновок Мінпаливенерго щодо дотримання ліцензіатом умов
конкурсного продажу, рівня технічного стану основних фондів та
надійності їх роботи у відповідності до нормативних документів,
граничних рівнів споживання електроенергії та розрахунків за
використану електроенергію. 2.2. При подачі документів на розгляд Комісії ліцензіат
визначає, яка інформація є конфіденційною. Ця інформація подається
з відповідною відміткою на документі, де зазначається "інформація
з обмеженим доступом". Інформація, що є конфіденційною для
ліцензіата, на відкрите засідання Комісії не виноситься.
3. Порядок та строки розгляду заяви та наданих документів 3.1. Заява та документи, зазначені в розділі 2 Порядку,
подаються уповноваженою особою ліцензіата, повноваження якої
засвідчується в установленому порядку. Без надання зазначених у
розділі 2 цього Порядку документів або надання їх не в повному
обсязі заява не приймається для розгляду і повертається
ліцензіату. 3.2. Управління справами в день отримання заяви від
ліцензіата з відміткою управління ліцензування реєструє її та
передає по одному примірнику наданих документів управлінню цінової
політики в електроенергетиці, фінансово-аналітичному управлінню,
управлінню енергоринку та управлінню ліцензійного контролю та
територіальних представництв. 3.3. Розгляд заяви та доданих документів здійснюється
управліннями протягом чотирнадцяти календарних днів з дати
реєстрації заяви. 3.4. Управління НКРЕ, визначені в пункті 3.2 цього Порядку, у
термін чотирнадцять календарних днів від дня отримання матеріалів
надають управлінню ліцензування висновки щодо можливості
здійснення ліцензіатом іншого, крім ліцензованого, виду
діяльності: 3.4.1. Управління цінової політики в електроенергетиці - на
підставі аналізу попереднього розрахунку витрат на здійснення
іншого, крім ліцензованого, виду діяльності. 3.4.2. Фінансово-аналітичне управління - на підставі аналізу
фінансового стану заявника та передбачуваних змін фінансового
стану у зв'язку з провадженням іншого, крім ліцензованого, виду
діяльності. 3.4.3. Управління енергоринку - на підставі аналізу
інформації стосовно діяльності ліцензіата на ОРЕ. 3.4.4. Управління ліцензійного контролю та територіальних
представництв - на підставі зафіксованих випадків порушення
ліцензійних умов за період 12 місяців до подання заяви. 3.5. Управління ліцензування у термін сім календарних днів
від дня отримання висновків усіх управлінь НКРЕ готує та надає для
попереднього розгляду членам НКРЕ узагальнювальні висновки щодо
можливості здійснення ліцензіатом іншого, крім ліцензованого, виду
діяльності та його впливу на ліцензовану діяльність. Відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації
разом з управлінням ліцензування визначає дату проведення
засідання і за 5 днів до дати проведення засідання надає
повідомлення у засобах масової інформації. 3.6. Питання щодо можливості здійснення ліцензіатом іншого,
крім ліцензованого, виду діяльності розглядається на відкритому
засіданні НКРЕ. 3.7. Рішення НКРЕ щодо здійснення ліцензіатом іншого, крім
ліцензованого, виду діяльності приймається та оформлюється у
терміни і порядку, визначені регламентом НКРЕ. У рішенні
вказуються результати розгляду заяви (надано згоду, відмовлено в
наданні згоди), наводяться мотиви рішення. 3.8. Копія рішення направляється ліцензіату рекомендованим
листом протягом 5 календарних днів після оформлення рішення. 3.9. Ліцензіат може оскаржити прийняте НКРЕ рішення в
порядку, визначеному законодавством.
4. Умови відмови ліцензіату в наданні НКРЕ згоди на
здійснення іншого, крім ліцензованого, виду діяльності 4.1. НКРЕ має право відмовити ліцензіату в наданні згоди на
здійснення іншого, крім ліцензованого, виду діяльності у разі: 4.1.1. Надання ліцензіатом до НКРЕ неповної та/або
недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованого та іншого,
крім ліцензованого, виду діяльності. 4.1.2. Виявлення ризиків погіршення результатів ліцензованої
діяльності та/або порушення прав споживачів унаслідок здійснення
ліцензіатом іншого, крім ліцензованого, виду діяльності. 4.1.3. Наявності випадків порушення ліцензійних умов,
насамперед зловживання монопольним становищем та неналежного
проведення розрахунків з оптовим постачальником електричної
енергії за період 12 місяців до моменту подання заяви. 4.1.4. Отримання від Мінпаливенерго обґрунтованого
негативного висновку щодо дотримання ліцензіатом умов конкурсного
продажу, рівня технічного стану основних фондів та надійності їх
роботи у відповідності до нормативних документів, граничних рівнів
споживання електроенергії та розрахунків за використану
електроенергію.
Начальник управління ліцензування В.Самкова
ДОДАТОК

до Порядку розгляду НКРЕ

питання обмеження ліцензіата

з передачі електричної

енергії місцевими

(локальними) електромережами

та/або з постачання

електричної енергії за

регульованим тарифом у

здійсненні іншого, крім

ліцензованого, виду

діяльності
ЗАЯВА
про отримання згоди НКРЕ на здійснення ліцензіатом з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами

та/або з постачання електричної енергії за регульованим

тарифом іншого, крім ліцензованого, виду діяльності
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс) ________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
номер, дата видачі, термін дії ліцензії з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами ________________________________________________________________,
номер, дата видачі, термін дії ліцензії з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом _________________________________,
місце здійснення діяльності _____________________________________,
організаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в ЄДРПОУ ___________________________________________________,
просить дати згоду НКРЕ на провадження такого виду діяльності: _________________________________________________________________
(указати вид діяльності та споріднені підприємства, через які

планується його здійснення) ерелік документів, що додаються: ________________________________

Підпис заявника __________________________________________________
М.П.
"___" _______________ 200__ р.

Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 200__ р. N ___
____________________________ _____________ ________________
(посада особи, яка (підпис) (ініціали та

прийняла заяву) прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: