open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 грудня 1999 р. N 2288

Київ
Про впорядкування умов оплати праці працівників

апарату органів виконавчої влади, місцевого

самоврядування та їх виконавчих органів, органів

прокуратури, судів та інших органів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 2334 ( 2334-99-п ) від 20.12.99

N 2338 ( 2338-99-п ) від 21.12.99

N 2358 ( 2358-99-п ) від 22.12.99

N 220 ( 220-2000-п ) від 07.02.2000

N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000

з Розпорядженням КМ

N 76-р ( 76-2000-р ) від 08.02.2000 )
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ

N 472 ( 472-2000-п ) від 10.03.2000 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 618 ( 618-2000-п ) від 06.04.2000

N 853 ( 853-2000-п ) від 29.05.2000

N 1161 ( 1161-2000-п ) від 25.07.2000

N 1309 ( 1309-2000-п ) від 22.08.2000

N 1470 ( 1470-2000-п ) від 27.09.2000

N 1781 ( 1781-2000-п ) від 06.12.2000

N 220 ( 220-2001-п ) від 07.03.2001

N 221 ( 221-2001-п ) від 07.03.2001

N 1122 ( 1122-2001-п ) від 27.08.2001

N 1119 ( 1119-2001-п ) від 28.08.2001

N 1142 ( 1142-2001-п ) від 05.09.2001 - набуває

чинності з 12.07.2001

N 1240 ( 1240-2001-п ) від 26.09.2001

N 1087 ( 1087-2002-п ) від 29.07.2002

N 1145 ( 1145-2002-п ) від 17.08.2002

N 1880 ( 1880-2002-п ) від 12.12.2002

N 1886 ( 1886-2002-п ) від 12.12.2002

N 53 ( 53-2003-п ) від 18.01.2003

N 298 ( 298-2003-п ) від 06.03.2003

N 346 ( 346-2003-п ) від 15.03.2003 - набуває

чинності з 01.04.2003

N 688 ( 688-2003-п ) від 15.05.2003

N 1155 ( 1155-2003-п ) від 24.07.2003 )
( Про підвищення з 1 вересня 2003 р. на 32 відсотки

посадових окладів див. Постанову КМ N 1207

( 1207-2003-п ) від 06.08.2003 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1562 ( 1562-2003-п ) від 02.10.2003

N 1711 ( 1711-2003-п ) від 01.11.2003

N 1804 ( 1804-2003-п ) від 27.11.2003

N 1815 ( 1815-2003-п ) від 21.11.2003 - скасовано

на підставі Указу Президента N 1394/2003

( 1394/2003 ) від 01.12.2003

N 1849 ( 1849-2003-п ) від 27.11.2003

N 240 ( 240-2004-п ) від 03.03.2004

N 263 ( 263-2004-п ) від 04.03.2004

N 495 ( 495-2004-п ) від 14.04.2004

N 569 ( 569-2004-п ) від 29.04.2004

N 724 ( 724-2004-п ) від 02.06.2004

N 834 ( 834-2004-п ) від 05.07.2004

N 960 ( 960-2004-п ) від 28.07.2004

N 1019 ( 1019-2004-п ) від 10.08.2004

N 1184 ( 1184-2004-п ) від 08.09.2004

N 1449 ( 1449-2004-п ) від 28.10.2004

N 1460 ( 1460-2004-п ) від 28.10.2004 )
( Про підвищення з 1 листопада 2004 р. на 28 відсотків

посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 1481

( 1481-2004-п ) від 04.11.2004 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1540 ( 1540-2004-п ) від 17.11.2004

N 1541 ( 1541-2004-п ) від 17.11.2004

N 1544 ( 1544-2004-п ) від 17.11.2004 )
( Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка

посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 37

( 37-2005-п ) від 15.01.2005 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 146 ( 146-2005-п ) від 25.02.2005

N 224 ( 224-2005-п ) від 30.03.2005

N 276 ( 276-2005-п ) від 13.04.2005

N 361 ( 361-2005-п ) від 18.05.2005 )

З метою вдосконалення оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і службовців Секретаріату Президента України,
керівних працівників Кабінету Міністрів України, керівних
працівників, спеціалістів і службовців Секретаріату Кабінету
Міністрів України, апарату Верховної Ради України, Рахункової
палати України, центральних та місцевих органів виконавчої влади,
Верховної Ради, Ради міністрів, міністерств і республіканських
комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських рад, районних, районних у містах рад,
сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів, а також розміри надбавок за ранги державних
службовців, дипломатичні ранги та спеціальні звання згідно з
додатками 1 - 49. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 2358 ( 2358-99-п ) від 22.12.99, N 146
( 146-2005-п ) від 25.02.2005 )
Керівникам зазначених органів здійснити конкретні заходи,
спрямовані на удосконалення структури апарату управління.
Рекомендувати радам всіх рівнів здійснити аналогічні заходи.
2. Надати право керівникам органів і головам рад, зазначених
у пункті 1 цієї постанови, у межах установленого фонду оплати
праці: ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 853 ( 853-2000-п ) від 29.05.2000 )
1) установлювати:
а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові
оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових
окладів;
б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові
оклади на 3-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного
керівника;
в) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не
передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів
відповідних категорій спеціалістів та службовців;
г) керівникам структурних підрозділів, їх заступникам,
спеціалістам і службовцям надбавки за високі досягнення у праці
або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
державного службовця, дипломатичний ранг, за класний чин,
кваліфікаційний клас та спеціальні звання. У разі несвоєчасного
виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової
дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;
г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників
органів виконавчої влади, рад та їх виконавчих органів,
прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних
підрозділів та їх заступників) доплати:
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження
заробітної плати тощо) - до 50 відсотків посадового окладу за
основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків
посадового окладу відсутнього працівника;
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх
працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з
вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково
оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до
досягнення дитиною шестирічного віку, - до 30 відсотків посадового
окладу за основною роботою, з використанням на цю мету економії
заробітної плати на посадах, що займають відсутні із зазначених
причин працівники;
д) прокурорсько-слідчим працівникам доплати за сумісництво на
вакантних посадах за місцем постійної роботи понад установлений
робочий час у межах не більше чотирьох годин у робочий день чи
повного робочого дня у вихідний з оплатою за фактично виконану
роботу, але не більш як 50 відсотків посадового окладу;
2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду
преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці
та економії фонду оплати праці; ( Підпункт 2 пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 2338 ( 2338-99-п ) від
21.12.99 )
3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі
середньомісячної заробітної плати.
2-1. Надати право Державному секретареві України, Керівнику
Державного управління справами, Керівнику апарату Верховної Ради
України, Міністру Кабінету Міністрів України, керівникам
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
Генеральному прокурору України установлювати керівним працівникам
і спеціалістам апаратів (секретаріату) зазначених органів та
урядових органів державного управління у складі цих органів
надбавку за особливі умови проходження державної служби і
напруженість в роботі у розмірі до 100 відсотків посадового окладу
з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, класний чин
та вислугу років (крім працівників органів, яким такі надбавки
встановлені). Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1155
( 1155-2003-п ) від 24.07.2003, в редакції Постанови КМ N 1711
( 1711-2003-п ) від 01.11.2003, із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1849 ( 1849-2003-п ) від 20.11.2003, N 146
( 146-2005-п ) від 25.02.2005 )
2-2. Надати право Міністру юстиції установлювати надбавку у
розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки
за ранг державного службовця та вислугу років керівним працівникам
і спеціалістам центрального апарату, що займаються законопроектною
роботою, але не більш як:
50 особам - у 2004 році;
125 особам - у 2005 році;
200 особам у 2006 і наступних роках. Постанову доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ
N 263 ( 263-2004-п ) від 04.03.2004 )
3. Виплачувати працівникам зазначених у пункті 1 цієї
постанови органів та рад:
а) надбавку за знання та використання в роботі іноземної
мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу;
б) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу;
в) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15
відсотків посадового окладу.
Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням.
3-1. Установити, що посадові оклади керівних працівників,
спеціалістів територіальних органів урядового органу державного
управління встановлюються на рівні посадових окладів відповідних
категорій працівників місцевих органів центральних органів
виконавчої влади (республіканських органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим). Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 853
( 853-2000-п ) від 29.05.2000 )
4. Преміювання керівників органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів, їх заступників, встановлення
їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах
наявних коштів на оплату праці.
Преміювання Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
голів обласних, Київської та Севастопольської міських рад,
сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах,
районних рад, надання їм матеріальної допомоги, встановлення
надбавок і доплат до посадових окладів здійснюється за рішенням
відповідної ради у межах затвердженого фонду оплати праці
працівників апарату відповідного органу.
5. Групи за оплатою праці працівників місцевих державних
адміністрацій встановлюються відповідно до показників,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня
1992 р. N 320 ( 320-92-п ) "Про віднесення областей та міст до
груп за оплатою праці" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 150) із
доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1993 р. N 655 ( 655-93-п ).
6. Установити, що:
подання пропозицій Кабінетові Міністрів України щодо умов
оплати праці працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, установ, організацій, що фінансуються з
бюджету здійснюється Міністерством праці та соціальної політики;
роз'яснення щодо застосування цієї постанови надає
Міністерство праці та соціальної політики разом з Міністерством
фінансів.
7. Міністерству праці та соціальної політики:
разом з Міністерством юстиції подати у тижневий термін
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів з
питань оплати праці у відповідність з цією постановою;
забезпечити контроль за дотриманням умов оплати праці,
визначених цією постановою.
8. Міністерству фінансів забезпечити рівномірне фінансування
видатків на оплату праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що
фінансуються з державного бюджету.
9. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 1999 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26
Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 лютого 2005 р. N 146 ( 146-2005-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів Секретаріату Президента України

та Державного управління справами
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний |посадовий | оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- ержавний секретар України, Керівник Державного 410
управління справами
Перший заступник Державного секретаря України, Перший 400
заступник Керівника Державного управління справами
Перший помічник Президента України 400
Заступник Державного секретаря України, заступник 390
Керівника Державного управління справами
Постійний представник Президента України 380
Прес-секретар Президента України 380
Радник Президента України 350
Уповноважений Президента України 340
Заступник Уповноваженого Президента України 330
Помічник Президента України 310
Науковий консультант Президента України 310
Радник Секретаріату Президента України 300 - 310
Консультант, референт Президента України 270
Керівник Головної служби Секретаріату Президента 350
України, керівник Секретаріату Державного управління
справами
Перший заступник Керівника Головної служби Секретаріату 345
Президента України
Заступник Керівника Головної служби Секретаріату 340
Президента України, заступник керівника Секретаріату
Державного управління справами
Керівник Служби Секретаріату Президента України 345
Перший заступник Керівника Служби, керівник департаменту 340
Секретаріату Президента України
Заступник Керівника Служби, перший заступник керівника 330
департаменту Секретаріату Президента України
Заступник керівника департаменту Секретаріату Президента 320
України
Радник Державного секретаря України, Керівника 300
Державного управління справами
Помічник Державного секретаря України, першого 260 - 280
заступника Державного секретаря України, заступника
Державного секретаря України
Керівник (начальник) Головного управління 350
Перший заступник, заступник керівника (начальника) 340 - 345
Головного управління
Керівник (начальник) управління 340
Перший заступник, заступник керівника (начальника) 330 - 335
управління
Завідувач відділу; завідувач канцелярії Президента 330
України
Заступник завідувача відділу 320
Завідувач відділу в складі управління 310 - 320
Заступник завідувача відділу в складі управління 310
Завідувач сектору; завідувач групи Секретаріату 300
Президента України
Головний науковий консультант, головний 280 - 290
консультант-інспектор
Науковий консультант 270 - 280
Головний консультант, головний спеціаліст 260
Старший консультант 195 - 230
Консультант 175 - 185
Спеціаліст I категорії 170
Спеціаліст II категорії 145
Спеціаліст 125
_______________
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов

Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207

( 1207-2003-п ), від 4 листопада 2004 р. N 1481

( 1481-2004-п ) і від 15 січня 2005 р. N 37

( 37-2005-п ).

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
( Зміни до додатку 1 не внесені згідно з Постановами КМ N 472
( 472-2000-п ) від 10.03.2000 - текст Постанови не для друку;
N 1145 ( 1145-2002-п ) від 17.08.2002; в редакції Постанови КМ
N 1880 ( 1880-2002-п ) від 12.12.2002, із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 495 ( 495-2004-п ) від 14.04.2004,
N 1544 ( 1544-2004-п ) від 17.11.2004, в редакції Постанови КМ
N 146 ( 146-2005-п ) від 25.02.2005 )

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 30 березня 2005 р N 224 ( 224-2005-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників Кабінету

Міністрів України, а також керівних працівників і

спеціалістів Секретаріату Кабінету

Міністрів України
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- ерший віце-прем'єр-міністр 400
Віце-прем'єр-міністр 390
Міністр Кабінету Міністрів 380
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів 375
Заступник Міністра Кабінету Міністрів 370
Керівник Служби Прем'єр-міністра 370
Перший заступник Керівника Служби 355
Прем'єр-міністра
Заступник Керівника Служби Прем'єр-міністра - 345
Керівник Секретаріату Прем'єр-міністра,
керівник групи радників Прем'єр-міністра
Перший помічник Прем'єр-міністра, 330
завідуючий відділом організаційного
забезпечення Служби Прем'єр-міністра
Керівник Протоколу Прем'єр-міністра, 335
прес-секретар Прем'єр-міністра -
керівник прес-служби
Заступник керівника Протоколу Прем'єр-міністра, 325
заступник прес-секретаря Прем'єр-міністра
Радник Прем'єр-міністра, помічник 300-310
Прем'єр-міністра
Керівник служби: Першого 270-300
віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра,
Міністра Кабінету Міністрів;
керівник групи радників Першого
віце-прем'єр-міністра, керівник групи
експертів Першого віце-прем'єр-міністра
Помічник Першого віце-прем'єр-міністра 260
Керівник групи радників Віце-прем'єр-міністра, 250
Керівник групи експертів Віце-прем'єр-міністра,
Помічник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету
Міністрів, прес-секретар Віце-прем'єр-міністра
Директор департаменту 340
Начальник управління, завідуючий 330
самостійним відділом
Завідуючий відділом, сектором в складі 290-310
департаменту, управління
Завідуючий сектором в складі самостійного 270
відділу
Головний спеціаліст, консультант, експерт 250
Провідний спеціаліст 200
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115
_______________
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов

Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р N 1207

( 1207-2003-п ) від 4 листопада 2004 р N 1481

( 1481-2004-п ) і від 15 січня 2005 р N 37

( 37-2005-п ).
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 2358 ( 2358-99-п ) від
22.12.99, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 76-р
( 76-2000-р ) від 08.02.2000, Постановами КМ N 1119
( 1119-2001-п ) від 28.08.2001, N 1562 ( 1562-2003-п ) від
02.10.2003; N 1815 ( 1815-2003-п ) від 21.11.2003 - скасовано на
підставі Указу Президента N 1394/2003 ( 1394/2003 ) від
01.12.2003; в редакції Постанови КМ N 224 ( 224-2005-п ) від
30.03.2005 )

Урядовий Секретар А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 липня 2000 р. N 1161 ( 1161-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів апарату Верховної Ради України ----------------------------------------------------------------- | Місячний Посада | посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- ерівник апарату 380
Заступник Керівника апарату 370
Заступник Керівника апарату - 360
Керуючий справами
Керівник управління 330
Завідувач самостійного відділу, 310-320
керівник Прес-служби
Радник Керівника апарату 290-310
Завідувач відділу у складі управління 290-310
Перший помічник Голови Верховної
Ради України, завідувач Секретаріату
Голови Верховної Ради України 310-320
Радник, помічник Голови Верховної Ради 300-310
України, начальник управління будинками
Завідувач секретаріату комітету, 300
фракції, завідувач групи (самостійної)
Помічник Першого заступника і Заступника 260-270
Голови Верховної Ради України -
завідувач Секретаріату
Радник Першого заступника і Заступника 260-270
Голови Верховної Ради України
Завідувач сектору; завідувач канцелярії 270
Голови Верховної Ради України, Першого
заступника Голови Верховної Ради України
Головний консультант з питань 220-250
юридично-наукового забезпечення;
головний науковий консультант
Головний: консультант, спеціаліст; 220-250
завідувач групи
Старший консультант, провідний
спеціаліст 185-200
Старший консультант з питань 185-200
юридично-наукового забезпечення,
науковий консультант
Консультант; помічник-консультант 155-175
народного депутата України
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853
( 853-2000-п ) від 29.05.2000; в редакції Постанови КМ N 1161
( 1161-2000-п ) від 25.07.2000; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1880 ( 1880-2002-п ) від 12.12.2002 )

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів членів Центральної

виборчої комісії та працівників Секретаріату

Центральної виборчої комісії
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- олова Комісії 400
Заступник Голови Комісії 390
Секретар Комісії 380
Член Комісії 370
Керівник секретаріату 350
Керівник служби Голови Комісії, перший помічник 330
Голови Комісії, заступник керівника секретаріату
Радник Голови Комісії, помічник Голови Комісії 300-310
Прес-секретар Голови Комісії, керівник
прес-служби 310
Помічник заступника Голови Комісії 260
Помічник секретаря Комісії, помічник члена
Комісії 250
Начальник управління, завідувач самостійного 330
відділу
Завідувач відділу у складі управління 290-310
Завідувач сектору 270
Головний спеціаліст 250
Провідний спеціаліст 200
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 березня 2001 р. N 221

( 221-2001-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів Рахункової палати України
------------------------------------------------------------------ Посада |Місячний посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- олова Рахункової палати 400
Перший заступник Голови Рахункової палати 390
Заступник Голови Рахункової палати 385
Секретар Рахункової палати, головний 380
контролер - керівник департаменту,
головний контролер
Начальник управління, начальник 320 - 330
самостійного відділу, начальник відділу у
складі департаменту, радник Голови
Начальник відділу у складі управління, 290 - 310
помічник Голови Рахункової палати
Завідувач сектору 270
Помічник Першого заступника, заступника 230 - 250
Голови Рахункової палати, помічник
Секретаря Рахункової палати
Спеціалісти Рахункової палати України,

що здійснюють контрольні функції та перевірки
Головний спеціаліст 240 - 260
Провідний спеціаліст 230 - 250
Спеціаліст I категорії 220 - 240
Спеціаліст II категорії 190 - 210
Інші спеціалісти Рахункової палати України
Головний спеціаліст 220 - 250
Провідний спеціаліст 200
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115
Примітка. Посадові оклади визначено з урахуванням їх

підвищення на 30 відсотків згідно із статтею 39

Закону України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ).
( Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 221 ( 221-2001-п ) від
07.03.2001 )

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
Додаток 6

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 липня 2000 р. N 1161 ( 1161-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

центрального апарату міністерств, центральних органів

виконавчої влади із спеціальним статусом, інших

центральних органів виконавчої влади та урядових

органів державного управління
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |---------------------------------- Посада | мініс- |цент- |інші |урядові |терства*|ральні |цент- |органи | |органи |ральні|держав- | |вико- |органи|ного | |навчої |вико- |управ- | |влади із|навчої|ління | |спеці- |влади | | |альним | | | |статусом| | ----------------------------------------------------------------- іністр 380 - - -
Перший заступник Міністра 370
Заступник Міністра 350
Керівник центрального - 370 - -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом
Керівник іншого - - 340 -
центрального органу
виконавчої влади
Член Національної комісії - 340 - -
регулювання електроенергетики
Керівник урядового органу - - - 330
державного управління
Перший заступник:
керівника центрального - 330 - -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом
керівника іншого - - 320 -
центрального органу
виконавчої влади
керівника урядового органу - - - 310
державного управління
Заступник:
керівника центрального - 320 - -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом
керівника іншого - - 310 -
центрального органу
виконавчої влади
керівника урядового органу - - - 300
державного управління
член Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг - директор Департаменту - 290-300 - -
Директор Департаменту 290-300 280-290 280-290 -
Начальник Головного 240-260 230-250 - -
управління
Начальник управління, 230-250 220-240 210-230 205-225
самостійного відділу,
керуючий справами,
керівник служби Міністра
Начальник управління у 230-240 210-230 - -
складі Головного
управління
Начальник відділу у складі 195-220 190-210 185-200 180-195
Головного управління,
управління, підвідділу у
складі самостійного
відділу, помічник
керівника
Помічник заступника 175-195 165-185 155-175 150-170
керівника, завідувач
сектору
Головний 165-185 - - -
економіст-фінансист
Мінфіну
Головний: казначей - - 165-185 -
Головний спеціаліст, 160-180 150-170 145-165 145-165
консультант, радник
Головний державний - - - 145-165
інспектор
Провідний економіст- 145-165 - - -
фінансист Мінфіну
Провідний: казначей, - - 145-165 -
Провідний спеціаліст 133-155 130-150 125-145 125-145
Старший державний - - - 125-145
інспектор
Спеціаліст I категорії 120-135 120-130 115-125 115-125
Державний інспектор - - - 115-125
Спеціаліст II категорії 110-120 110-120 105-115 105-115
Спеціаліст 100-110 100-110 95-105 95-105
Посадові оклади за окремими

посадами працівників МЗС
Посол з особливих доручень 230-250 - - -
Перший секретар 165-175 - - -
Другий секретар 160-170 - - -
Третій секретар 155-165 - - -
Аташе, референт 140-160 - - -

Примітка. В урядових органах державного управління за

працівниками, безпосередньо призначеними з

відповідних або аналогічних посад центральних

органів виконавчої влади, в яких створені урядові

органи, на період їх роботи в даному урядовому

органі на даній посаді зберігаються посадові оклади

за попереднім місцем роботи, якщо оклади,

затверджені цією постановою, нижчі.
___________

* Крім Мінфіну.

( Додаток 6 в редакції Постанов КМ N 853 ( 853-2000-п ) від
29.05.2000, N 1161 ( 1161-2000-п ) від 25.07.2000, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1781 ( 1781-2000-п ) від
06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001, із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1119 ( 1119-2001-п ) від 28.08.2001,
N 1240 ( 1240-2001-п ) від 26.09.2001, N 1886 ( 1886-2002-п ) від
12.12.2002, N 688 ( 688-2003-п ) від 15.05.2003, N 1155
( 1155-2003-п ) від 24.07.2003, N 1562 ( 1562-2003-п ) від
02.10.2003; N 1815 ( 1815-2003-п ) від 21.11.2003 - скасовано на
підставі Указу Президента N 1394/2003 ( 1394/2003 ) від
01.12.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1540
( 1540-2004-п ) від 17.11.2004 )

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 6-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів центрального апарату

Міністерства фінансів
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- іністр 380
Перший заступник Міністра 370
Заступник Міністра 350
Керівник департаменту, начальник
Головного управління 300-320
Начальник управління, самостійного відділу,
керівник служби Міністра 280-300
Начальник відділу у складі управління,
помічник керівника 270-280
Завідувач сектору, помічник заступника
керівника 260-265
Головний економіст-фінансист 240-260
Головний спеціаліст, 230-240
консультант, радник
Провідний економіст-фінансист 220-240
Провідний спеціаліст 210-220
Спеціаліст I категорії 190-210
Спеціаліст II категорії 170-190

Спеціаліст 160-170
( Постанову доповнено додатком 6-1 згідно з Постановою КМ N 1155
( 1155-2003-п ) від 24.07.2003, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1562 ( 1562-2003-п ) від 02.10.2003 )

Додаток 7

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів Державної податкової адміністрації,

які мають спеціальні звання
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- олова Державної податкової адміністрації 380
Перший заступник Голови Державної податкової 360
адміністрації
Заступник Голови Державної податкової 340
адміністрації
Начальник головного управління, 310
начальник департаменту
Начальник управління 300
Начальник управління у складі головного 270-290
управління, начальник управління у
складі департаменту, начальник
самостійного відділу
Начальник відділу у складі головного управління, 260-270
департаменту, управління
Помічник Голови Державної податкової 260-270
адміністрації
Завідувач сектору 250-260
Головний державний податковий ревізор-інспектор 240-260
Головний державний податковий інспектор, старший 230-250
державний податковий ревізор-інспектор
Старший державний податковий інспектор 220-240
Державний податковий інспектор 190-210

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1122 ( 1122-2001-п ) від
27.08.2001, N 1184 ( 1184-2004-п ) від 08.09.2004 )

Додаток 8

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2004 р. N 1184

( 1184-2004-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

Державної податкової адміністрації, які мають

ранг державного службовця
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий |оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- иректор департаменту 310
Начальник управління 300
Начальник управління у складі департаменту, 270-290
начальник самостійного відділу
Начальник відділу у складі департаменту, 260-270
управління
Завідувач сектору 250-260
Головний спеціаліст 230-240
Провідний спеціаліст 210-220
Спеціаліст I категорії 190-210
Спеціаліст II категорії 170-190

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанов КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, N 1184
( 1184-2004-п ) від 08.09.2004 )

Додаток 9

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і

спеціалістів податкової міліції Державної

податкової адміністрації
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- ачальник податкової міліції - перший заступник 360
Голови Державної податкової адміністрації
Начальник Головного управління податкової міліції, 310
начальник департаменту
Перший заступник начальника Головного управління 300
податкової міліції, перший заступник начальника
департаменту
Начальник самостійного управління, заступник 290-300
начальника Головного управління податкової
міліції
Начальник оперативного бюро, начальник 270-290
управління, самостійного відділу,
начальник штабу у складі Головного управління
податкової міліції, начальник управління у
складі департаменту, помічник начальника
податкової міліції
Начальник відділу у складі управління головного 260-270
управління, начальник відділу у складі
управління департаменту, самостійного
управління, помічник начальника управління,
головний інспектор податкової міліції
Начальник відділення, начальник чергової частини, 240-260
старший слідчий в особливо важливих справах,
головний державний податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений в особливо важливих 230-250
справах, слідчий, інспектор з особливих доручень;
старший групи; слідчий в особливо важливих
справах, головний державний податковий інспектор,
старший державний податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий; 220-240
старший державний податковий інспектор
Старший інспектор, оперуповноважений, експерт, 190-210
державний податковий інспектор, референт
Інспектор 170-200

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 220 ( 220-2001-п ) від
07.03.2001, N 1122 ( 1122-2001-п ) від 27.08.2001 )

Додаток 10

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів працівників органів Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів

апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- олова Верховної Ради Автономної Республіки 380
Крим
Перший заступник Голови Верховної Ради 360
Автономної Республіки Крим
Заступник Голови Верховної Ради Автономної 340
Республіки Крим
Керівник Секретаріату Верховної Ради 320
Автономної Республіки Крим
Перший заступник керівника Секретаріату 310
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Голова постійної комісії Верховної Ради 310
Автономної Республіки Крим
Керуючий справами Верховної Ради Автономної 300
Республіки Крим, заступник керівника
Секретаріату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
Заступник керуючого справами Верховної Ради 290
Автономної Республіки Крим
Завідувач відділу 210-230
Керівник прес-центру, помічник Голови 185-205
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Радник, завідувач сектору 175-195
Помічник першого заступника Голови 185-205
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
заступника Голови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
Консультант 165-175
Головний спеціаліст, помічник керівника 145-165
Секретаріату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим
Провідний спеціаліст 125-145
Спеціаліст I категорії 115-125
Спеціаліст II категорії 105-115
Спеціаліст 95-105

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 11

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівників і спеціалістів апарату

Ради міністрів Автономної Республіки Крим
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- олова Ради міністрів Автономної Республіки 380
Крим
Перший заступник Голови Ради міністрів 360
Автономної Республіки Крим
Заступник Голови Ради міністрів Автономної 340
Республіки Крим
Міністр Ради міністрів Автономної Республіки 320
Крим
Перший заступник міністра Ради міністрів 310
Автономної Республіки Крим
Заступник міністра Ради міністрів Автономної 300
Республіки Крим
Постійний Представник Ради міністрів 300
Автономної Республіки Крим у м. Києві
Начальник управління, завідувач самостійного 210-230
відділу
Завідувач відділу у складі управління 185-210
Керівник прес-служби 185-205
Завідувач сектору, радник 175-195
Консультант 155-175
Помічник: Голови Ради міністрів Автономної 185-205
Республіки Крим, першого заступника Голови
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
заступника Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
Помічник міністра Ради міністрів Автономної 165-175
Республіки Крим
Головний спеціаліст 145-165
Провідний спеціаліст 125-145
Спеціаліст I категорії 115-125
Спеціаліст II категорії 105-115
Спеціаліст 95-105

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 12

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівників і спеціалістів апарату

міністерств, республіканських комітетів, комітетів

управління Державного казначейства та інших

республіканських органів виконавчої влади Автономної

Республіки Крим, а також територіального управління

державної служби Головдержслужби
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий | оклад, гривень |---------------------- |міністер- |комітети |ства, |та інші Посада |республі- |республі- |канські |канські |комітети |органи, | |виконавчої | |влади, | |управління | |Державного | |казначейс- | |тва, а | |також те- | |риторіаль- | |ного упра- | |вління дер- | |жавної | |служби | |Головдерж- | |служби ----------------------------------------------------------------- іністр, голова республіканського комітету 310 -
Голова комітету, керівник іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
Державного казначейства, а також - 260
територіального управління державної
служби Головдержслужби
Перший заступник: міністра,
голови республіканського комітету, 280 230
голови комітету, керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
Державного казначейства, а також
територіального управління державної
служби Головдержслужби
Заступник: міністра, голови
республіканського комітету, голови
комітету, керівника іншого
республіканського органу виконавчої
влади, управління Державного
казначейства, а також територіального 270 220
управління державної служби
Головдержслужби
Начальник управління, самостійного 180-200 170-180
відділу
Начальник відділу у складі управління,
підвідділу у складі самостійного відділу 170-180 160-170
Начальник сектору, помічник,
радник керівника 155-170 155-165
Головний: казначей - 150-160
Головний спеціаліст 135-155 130-145
Провідний: казначей - 140-155
Провідний спеціаліст 120-135 115-130
Спеціаліст I категорії 110-120 105-115
Спеціаліст II категорії 100-110 95-105
Спеціаліст 90-100 90-95
( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1781
( 1781-2000-п ) від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001,
N 276 ( 276-2005-п ) від 13.04.2005 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 13

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад за | групами областей, гривень Посада |------------------------------ | поза | | 2, | групою, | 1 |м. Сева- | м. Київ | |стополь -----------------------------------------------------------------
Голова державної адміністрації 390 340 320
Перший заступник голови 330 310 290
державної адміністрації
Заступник голови державної 310 290 270
адміністрації, керівник апарату
державної адміністрації
Заступник керівника апарату 230-250 210-230 200-210
державної адміністрації
Начальник управління, відділу, 190 - 230 170 - 210 160 - 200
іншого структурного підрозділу
Начальник відділу у складі 165 - 180 150 - 165 145 - 155
управління
Начальник сектору у складі: 155 - 170 145 - 155 140 - 150
відділу, іншого структурного
підрозділу
Завідувач сектору апарату, 145-155 140-150 135-145
помічник голови державної
адміністрації, радник,
консультант, завідувач прес-служби
Головний спеціаліст, помічник 135-155 130-150 125-145
заступника голови
Провідний спеціаліст 120-135 120-130 115-125
Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 110-115
Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-110
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100

( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 569
( 569-2004-п ) від 29.04.2004 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 14

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288 (у редакції

постанови Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 2000 р. N 1309 ( 1309-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

обласних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій, обласних управлінь, відділів

центральних органів виконавчої влади

------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий оклад за Посада |групами областей, гривень |--------------------------- | Поза | 1 | 2, | групою, | |м.Сева- | м. Київ | |стополь ----------------------------------------------------------------- ачальник головного управління 220-240 200-220 190-210
Керівники самостійних: управління, 210-230 190-210 180-200
відділу, іншого структурного
підрозділу
Начальник управління, відділу у 190-210 170-190 160-180
складі головного управління
Начальник відділу у 165-180 150-165 145-155
складі управління, підвідділу
у складі самостійного відділу
Головні: казначей 140-155 135-150 130-145
Головний спеціаліст 130-150 125-145 120-140
Провідні: казначей 130-140 125-135 120-130
Провідний спеціаліст 115-130 115-125 110-120
Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 105-115
Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-105
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 14 в редакції Постанови КМ N 1309 ( 1309-2000-п ) від
22.08.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 1781
( 1781-2000-п ) від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )

Додаток 15

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів державних податкових адміністрацій

в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві

та Севастополі, спеціалізованих державних податкових

інспекцій, які мають спеціальні звання ----------------------------------------------------------------- | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |------------------------------------ |Автономна | за групами областей |Республіка|------------------------- | Крим | поза | I | II | |групою,| |м. Сева- | |м. Київ| |стополь ----------------------------------------------------------------- олова державної податкової 330 330 320 310
адміністрації
Перший заступник голови 310 310 300 290
державної податкової
адміністрації
Заступник голови державної 300 300 290 280
податкової адміністрації,
начальник спеціалізованої
державної податкової
інспеції
Начальник управління, 270-280 270-280 240-260 230-250
самостійного відділу
Начальник відділу у складі 230-250 230-250 230-245 220-240
управління
Помічник голови державної 230-250 230-250 230-245 220-240
податкової адміністрації
Завідувач сектору 220-240 220-240 220-235 220-230
Головний державний 210-230 210-230 210-230 210-230
податковий ревізор-інспектор
Головний державний 200-220 200-220 200-220 200-220
податковий інспектор,
старший державний
податковий ревізор-інспектор
Старший державний 190-210 190-210 190-210 190-210
податковий інспектор
Державний податковий 170-190 170-190 170-190 170-190
інспектор

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 53 ( 53-2003-п ) від
18.01.2003, N 1184 ( 1184-2004-п ) від 08.09.2004 )

Додаток 16

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2004 р. N 1184

( 1184-2004-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

державних податкових адміністрацій в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та

Севастополі, спеціалізованих державних

податкових інспекцій, які мають ранг

державного службовця
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |------------------------------------ |Автономна | за групами областей |Республіка|------------------------- | Крим | поза | I | II, | |групою,| |м. Сева- | |м. Київ| |стополь ----------------------------------------------------------------- ачальник управління, 270-280 270-280 240-260 230-250
самостійного відділу,
головний бухгалтер
Начальник відділу 230-250 230-250 230-245 220-240
у складі управління
Завідувач сектору 210-230 210-230 210-230 210-220
Головний спеціаліст 190-210 190-210 190-210 190-210
Провідний спеціаліст 180-190 180-190 180-190 180-190
Спеціаліст I категорії 170-180 170-180 170-180 170-180
Спеціаліст II категорії 150-170 150-170 150-170 150-170

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 53 ( 53-2003-п ) від
18.01.2003, в редакції Постанови КМ N 1184 ( 1184-2004-п ) від
08.09.2004 )

Додаток 17

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу

і спеціалістів податкової міліції державних податкових

адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі, спеціалізованих

державних податкових інспекцій ----------------------------------------------------------------- |Місячний посадовий оклад, | гривень Посада |----------------------------- | за групами областей |----------------------------- | поза | I | II, | групою | |м. Сева- | Автономна| |стополь |Республіка| | | Крим, | | | м. Київ | | ----------------------------------------------------------------- ачальник управління податкової 310 300 290
міліції - перший заступник голови
державної податкової адміністрації
Начальник оперативного бюро, 270-280 240-260 230-250
начальник управління, штабу,
самостійного відділу
Начальник відділу у складі 230-250 230-245 220-240
управління; начальник
відділу, відділення у складі
головного відділу податкової
міліції спеціалізованої
державної податкової інспекції
Начальник головного відділу 290 280 270
податкової міліції - перший
заступник начальника
спеціалізованої державної
податкової інспекції
Начальник відділення у складі 210-230 210-230 210-220
управління, відділу;
начальник чергової частини,
командир роти, старший слідчий
в особливо важливих справах;
головний державний податковий
ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений в 200-220 200-220 200-220
особливо важливих справах,
слідчий, інспектор з особливих
доручень;
старший групи;
слідчий в особливо важливих
справах, головний державний
податковий інспектор,
старший державний податковий
ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, 190-210 190-210 190-210
експерт; слідчий;
командир взводу, старший
державний податковий інспектор
Старший інспектор; 170-190 170-190 170-190
оперуповноважений, експерт,
державний податковий інспектор
Інспектор 140-160 140-160 140-160

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99; в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 220 ( 220-2001-п ) від
07.03.2001, N 53 ( 53-2003-п ) від 18.01.2003 )

Додаток 18

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів районних, районних у містах Києві

та Севастополі державних адміністрацій
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий | оклад, гривень |----------------------- Посада | райони в | райони, | м. Києві | райони в | | м. Севас- | | тополі -----------------------------------------------------------------
Голова державної адміністрації 270 260
Перший заступник голови державної 240 230
адміністрації
Заступник голови державної адміністрації, 230 220
керівник апарату державної адміністрації
Заступник керівника апарату державної, 170-185 160-175
адміністрації
Начальник відділу, 150-170 140-160
державний реєстратор
Головний спеціаліст 130-140 120-130
Провідний спеціаліст 115-125 110-120
Спеціаліст I категорії 105-115 105-110
Спеціаліст II категорії 100-105 100-105
Спеціаліст 90-100 90-100
( Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 724
( 724-2004-п ) від 02.06.2004 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 19

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

районних, районних у містах Києві та Севастополі

державних адміністрацій, управлінь, відділів

центральних органів виконавчої влади,

міжрайонних управлінь юстиції
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий | оклад, гривень |----------------------- Посада | райони в | райони, | м. Києві | райони в | | м. Севас- | | тополі ----------------------------------------------------------------- ерівник управління, відділу, іншого 150-170 140-160
структурного підрозділу державної
адміністрації, відділення, головний
архітектор
Начальник відділу у складі управління, 140-150 130-140
відділення
Головний: казначей 125-130 120-125
Головний спеціаліст 115-125 110-120
Провідний: казначей 115-125 110-120
Провідний спеціаліст 110-115 105-110
Спеціаліст I категорії 105-110 100-105
Спеціаліст II категорії 100-105 95-100
Спеціаліст 90-100 90-95
( Додаток 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1781
( 1781-2000-п ) від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001,
N 1087 ( 1087-2002-п ) від 29.07.2002, N 834 ( 834-2004-п ) від
05.07.2004 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 20

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

державних податкових інспекцій в районах, районах у

містах Києві та Севастополі, міжрайонних державних

податкових інспекцій, які мають спеціальні звання
------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий | оклад, гривень Посада |------------------- |райони у| райони, |м. Києві| райони у | | м. Сева- | | стополі, | |міжрайонні | | державні | |податкові | |інспекції ----------------------------------------------------------------- ачальник державної податкової інспекції 260 250

Заступник начальника державної податкової 250 240
інспекції
Начальник управління, самостійного 210-230 200-220
відділу
Начальник відділу у складі управління 200-220 190-210
Завідувач сектору 200-210 190-200
Головний державний податковий 190-210 180-200
ревізор-інспектор
Головний державний податковий 180-200 170-190
інспектор, старший державний
податковий ревізор-інспектор
Старший державний податковий інспектор 170-190 160-180
Державний податковий інспектор 160-180 140-160

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1184 ( 1184-2004-п ) від
08.09.2004 )

Додаток 21

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2004 р. N 1184

( 1184-2004-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

державних податкових інспекцій в районах, районах

у містах Києві та Севастополі, міжрайонних

державних податкових інспекцій, які мають

ранг державного службовця
------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий | оклад, гривень Посада |------------------- |райони у| райони, |м. Києві| райони у | | м. Сева- | | стополі, | |міжрайонні | | державні | |податкові | |інспекції ----------------------------------------------------------------- ачальник управління, самостійного відділу, 210-230 200-220
головний бухгалтер
Начальник відділу у складі управління 200-220 190-210
Завідувач сектору 195-200 185-190
Головний спеціаліст 170-190 160-180
Провідний спеціаліст 165-180 150-170
Спеціаліст I категорії 160-170 140-150
Спеціаліст II категорії 150-160 130-140

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанов КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, N 1184
( 1184-2004-п ) від 08.09.2004 )

Додаток 22

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і

спеціалістів податкової міліції державних

податкових інспекцій в районах, районах у

містах, міжрайонних державних податкових

інспекцій
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- ачальник відділу податкової міліції - перший 240
заступник начальника державної податкової
інспекції
Начальник оперативного бюро, начальник 200-220
відділення, штабу відділу податкової міліції
Старший слідчий, головний державний податковий 180-200
ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий; 170-190
головний державний податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор - інспектор
Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, 160-180
старший державний податковий інспектор
Інспектор, державний податковий інспектор 140-160

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99; в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 220 ( 220-2001-п ) від
07.03.2001 )

Додаток 22-1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288 (у редакції

постанови Кабінету Міністрів України

від 7 березня 2001 р. N 220

( 220-2001-п )
СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і

спеціалістів податкової міліції державних

податкових інспекцій в районах міста Києва
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- ачальник головного відділу податкової 250
міліції - перший заступник начальника
державної податкової інспекції
Перший заступник, заступник начальника 230-240
головного відділу
Начальник оперативного бюро 220-230
Начальник відділу, штабу, відділення 200-220
Старший слідчий, головний державний 190-210
податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт; 180-200
слідчий,головний державний податковий
інспектор, старший державний
податковий ревізор-інспектор
Оперуповноважений, експерт, старший 170-190
інспектор, старший державний
податковий інспектор
Інспектор, державний податковий 160-180
інспектор
( Постанову доповнено Додатком 22-1 згідно з Постановою КМ N 220
( 220-2001-п ) від 07.03.2001 )

Додаток 23

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів відділень Державного казначейства

та відділів у містах (крім міст Києва та Севастополя)
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |-------------------------------------------- |у містах | за групами міст Посада |з чисель-|---------------------------------- |ністю | поза | 1 | 2 | 3 |населення| групою| | | |понад 1 | | | | |млн. | | | | |чоловік | | | | ----------------------------------------------------------------- ачальник відділення, 155-180 150-170 145-165 140-160 130-150
відділу
Начальник відділу у 145-155 140-150 135-145 130-140 125-135
складі відділення,
начальник групи
Головний: казначей 125-135 125-130 125-130 120-125 115-120
Провідний: казначей, 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110
Спеціаліст I 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
категорії
Спеціаліст II 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100
категорії
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-95 90-95
( Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1781
( 1781-2000-п ) від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 24

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

міських управлінь, відділів центральних органів

виконавчої влади, міських (міст обласного значення),

міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |-------------------------------------------- |у містах | за групами міст Посада |з чисель-|---------------------------------- |ністю | поза | 1 | 2 | 3 |населення| групою| | | |понад 1 | | | | |млн. | | | | |чоловік | | | | ----------------------------------------------------------------- ачальник управління 155-180 150-170 145-165 140-160 130-150
Начальник відділу 145-155 140-150 135-145 130-140 125-135
Заступник начальника 140-145 135-140 135-140 125-130 120-125
відділу, начальник
сектору
Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110
Спеціаліст I 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
категорії
Спеціаліст II 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100
категорії
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-95 90-95

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
( Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 853
( 853-2000-п ) від 29.05.2000, N 1087 ( 1087-2002-п ) від
29.07.2002, N 834 ( 834-2004-п ) від 05.07.2004 )

Додаток 25

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

державних податкових інспекцій в містах (крім міст

Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових

інспекцій, які мають спеціальні звання
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |-------------------------------------------- |міста з | за групами міст |чисель- |---------------------------------- |ністю |поза | I | II | III |населення|групою |об'єднані| | |понад 1 | |державні | | |млн. | |податкові| | |чоловік | |інспекції| | | | | | | ----------------------------------------------------------------- ачальник державної 285 265 255 245 235
податкової інспекції
Заступник начальника 275 250 240 230 220
державної податкової
інспекції
Начальник управління 220-240 210-230 200-220 190-210 190-210
Начальник відділу у 200-225 200-220 190-210 180-200 180-200
складі управління
Завідувач сектору 200-210 200-210 190-200 180-190 180-190
Головний державний 190-210 190-210 180-200 170-190 170-190
податковий
ревізор-інспектор
Головний державний 180-200 180-200 170-190 160-180 160-180
податковий інспектор,
старший державний
податковий
ревізор-інспектор
Старший державний 170-190 170-190 160-180 150-170 150-170
податковий інспектор
Державний податковий 160-180 160-180 150-170 140-160 140-160
інспектор

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1184 ( 1184-2004-п ) від
08.09.2004 )

Додаток 26

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2004 р. N 1184

( 1184-2004-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів державних податкових інспекцій

в містах (крім Києва та Севастополя), об'єднаних

державних податкових інспекцій, які мають ранг

державного службовця
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |-------------------------------------------- |міста з | за групами міст |чисель- |---------------------------------- |ністю |поза | I, | II | III |населення|групою |об'єднані| | |понад 1 | |державні | | |млн | |податкові| | |чоловік | |інспекції| | | | | | | ----------------------------------------------------------------- ачальник управління, 220-240 210-230 200-220 190-210 190-210
самостійного відділу,
головний бухгалтер
Начальник відділу 200-225 200-220 190-210 180-200 180-200
у складі управління
Завідувач сектору 190-200 190-200 180-190 170-180 170-180
Головний спеціаліст 170-190 170-190 160-180 150-170 150-170
Провідний спеціаліст 165-170 160-170 155-160 145-150 145-150
Спеціаліст 160-165 155-160 150-155 140-145 140-145
I категорії
Спеціаліст 150-160 150-155 140-150 130-140 130-140
II категорії

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанов КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, N 1184
( 1184-2004-п ) від 08.09.2004 )

Додаток 27

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і

спеціалістів податкової міліції державних

податкових інспекцій в містах, об'єднаних

державних податкових інспекцій
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий | оклад, гривень |---------------------- Посада | міста з | інші |чисельністю| міста, | населення | об'єднані | понад | державні | 1 млн. | податкові | чоловік | інспекції ----------------------------------------------------------------- ачальник головного відділу (відділу) 275 250
податкової міліції - перший заступник
начальника державної податкової
інспекції
Начальник оперативного бюро, начальник 200-220 190-210
відділу, штабу, відділення у складі
головного відділу (відділу) податкової
міліції
Старший слідчий, головний державний 190-210 180-200
податковий ревізор-інспектор
Старші: оперуповноважений, експерт; 180-200 170-190
слідчий; начальник чергової частини,
командир взводу; головний державний
податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор-інспектор
Оперуповноважений, експерт, старший 170-190 160-180
інспектор, старший державний податковий
інспектор
Інспектор, державний податковий 160-180 150-170
інспектор

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99; в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 220 ( 220-2001-п ) від
07.03.2001 )

Додаток 28

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і молодшого

начальницького складу підрозділів податкової

міліції
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- омічник оперуповноваженого податкової міліції, 105-115
помічник слідчого
Начальник канцелярії податкової міліції 115
Міліціонер - водій 95
Старший інспектор канцелярії 95-105

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 29

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів апарату обласних, Київської та

Севастопольської міських рад
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, | гривень |------------------------------ Посада | за групами областей |------------------------------ | поза | | 2, | групою, | 1 |м. Сева- | м. Київ | |стополь ----------------------------------------------------------------- олова ради 380 340 320
Заступник голови ради 310 290 270
Голова постійної комісії з питань 230-250 210-230 200-220
бюджету
Керуючий справами 250 230 220
Начальник управління, завідувач 190 - 230 170 - 210 160 - 200
відділу, іншого структурного
підрозділу
Начальник відділу у складі 165 - 180 150 - 165 145 - 155
управління
Начальник сектору у складі: 155 - 170 145 - 155 140 - 150
відділу, іншого структурного
підрозділу

Помічник голови (заступника голови)
ради, радник (консультант) 145-155 140-150 135-145
Головний бухгалтер, головний 135-155 130-150 125-145
спеціаліст
Провідний спеціаліст 120-135 120-130 115-125
Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 110-115
Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-110
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100

( Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 569
( 569-2004-п ) від 29.04.2004 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 30

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів апарату районних, районних у

містах Києві та Севастополі рад
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий Посада | оклад, гривень |------------------------ | райони, | райони в | райони в | м. Києві | м. Севас- | | тополі | ----------------------------------------------------------------- олова ради 260 270
Заступник голови ради 220 230
Керуючий справами 170 180
Завідувач відділу 140-160 150-170
Радник (консультант) голови ради 125-135 135-145
Головний бухгалтер, головний
спеціаліст 120-130 130-140
Провідний спеціаліст 110-120 115-125
Спеціаліст I категорії 105-110 105-115
Спеціаліст II категорії 100-105 100-105
Спеціаліст 90-100 90-100

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 31

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів апарату міських (крім міст Києва

і Севастополя) рад та їх виконавчих органів
---------------------------------------------------------------------------------- | Місячний посадовий оклад за групами міст, гривень |-------------------------------------------------------------- |у містах| поза | I | II | III | Чисельність Посада |з чисе- | групою | | | | населення |льністю | | | | |------------------ |насе- | | | | | понад | до |лення | | | | |15 тис. |15 тис. |понад 1 | | | | |чоловік |чоловік |млн. | | | | | | |чоловік | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Міський голова 300 280 270 260 240 200 170
Перший заступник 270 250 240 230 210 180 150 іського голови
Заступник міського 250 230 220 210 190 170 140 олови з питань
діяльності
виконавчих органів,
секретар ради,
керуючий справами
(секретар)
виконавчого
комітету
Директор 200-220 185-200 175-185 165-175 155-165 - - епартаменту
міської (міст
обласного і
республіканського
в Автономній
Республіці Крим
значення) ради
Завідувач відділу, 155-180 150-170 145-165 140-160 130-150 120-130 110-120 ержавний реєстратор*
Радник, консультант 140-150 135-145 130-140 120-130 115-125 - - олови ради
Помічник голови, 130-140 125-135 120-130 - - - - ачальник сектору
Головний 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115 - - ухгалтер,
головний
спеціаліст
Провідний 110-120 - - - - - - пеціаліст
Спеціаліст I 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105 100-105 100-105 атегорії
Спеціаліст 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100 95-100 95-100 I категорії
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-95 90-95 90-95 90-95 _____________________
* Посада державного реєстратора вводиться лише у виконавчих
комітетах міських рад міст обласного значення.
( Додаток 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 724
( 724-2004-п ) від 02.06.2004, N 1541 ( 1541-2004-п ) від
17.11.2004, N 361 ( 361-2005-п ) від 18.05.2005 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 32

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату районних у містах (крім міст Києва і Севастополя)

рад та їх виконавчих комітетів
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- олова ради 250
Заступник голови ради з питань діяльності
виконавчого органу, керуючий справами
(секретар) виконкому 210
Завідувач відділу 140-160
Головний бухгалтер, головний спеціаліст 120-130
Провідний спеціаліст 110-120
Спеціаліст I категорії 105-110
Спеціаліст II категорії 100-105
Спеціаліст 90-100

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 33

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів апарату сільських і селищних рад

та їх виконавчих органів
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------ Посада | Села, селища з чисельністю населення, | тис. чол. |------------------------------------------ | понад | від 10 |від 7,5 | від 3 | до 3 | 15 | до 15 |до 10 |до 7,5 | ----------------------------------------------------------------- ільський, селищний
голова 170 160 150 140 130
Заступник голови з
питань діяльності
виконавчих органів 140 130 125
Секретар ради,
керуючий справами,
секретар виконавчого
комітету 125 120 115 110 105
Спеціаліст I
категорії 100-110 100-110 100-105 100-105 -
Спеціаліст II
категорії 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100
Спеціаліст 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 34

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів самостійних управлінь, відділів

виконавчих органів міських (крім міст Києва

і Севастополя) рад
----------------------------------------------------------------------------- | Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------------------- Посада |у містах | за групами міст |у містах |з чисель-|-----------------------------------|не відне- |ністю | поза | I | II | III |сених до |населення| групою | | | |груп за |понад 1 | | | | |оплатою |млн. | | | | |праці |чоловік | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- ачальник 155-180 150-170 145-165 140-160 130-150 110-130 амостійного
управління, відділу
Начальник відділу у 145-155 140-150 135-145 130-140 125-130
складі управління,
підвідділу у складі
відділу
Завідувач сектору 140-145 135-140 135-140 - - -
Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115 105-110
Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110 105-110
Спеціаліст I
категорії 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105 100-105
Спеціаліст II
категорії 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100 95-100
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-95 90-95 90-95

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 35

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів самостійних управлінь, відділів

виконавчих органів районних у містах (крім

міст Києва і Севастополя) рад
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- ачальник самостійного управління, відділу 140-150
Начальник відділу у складі управління,
підвідділу 125-135
Завідувач сектору, головний спеціаліст 110-120
Провідний спеціаліст 105-110
Спеціаліст I категорії 100-105
Спеціаліст II категорії 95-100
Спеціаліст 90-95

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 36

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів апарату Генеральної прокуратури

України
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- енеральний прокурор 390
Перший заступник Генерального прокурора 380
Заступник Генерального прокурора 370
Начальник Головного управління, керівник 315
апарату Генерального прокурора
Начальник управління, самостійного 290
відділу, старший помічник Генерального
прокурора з особливих доручень
Начальник відділу у складі управління, 250-280
помічник Генерального прокурора з
особливих доручень
Старший слідчий в особливо важливих справах 230-250
Слідчий в особливо важливих справах,
старший прокурор управління, відділу,
старший прокурор-криміналіст
прокурор-криміналіст 200-230
Прокурор управління, відділу;
головний спеціаліст 190-220
Провідний спеціаліст 150-180
Спеціаліст I категорії 125-140
Спеціаліст II категорії 115-125
Спеціаліст 105-115
( Додаток 36 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1019
( 1019-2004-п ) від 10.08.2004, N 1449 ( 1449-2004-п ) від
28.10.2004 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 37

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів прокуратур Автономної Республіки

Крим, областей, міст Києва і Севастополя та

прирівняних до них прокуратур
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |----------------------------------------- Посада |Автономна | за групами областей |Республіка|------------------------------ |Крим | поза | 1 | 2, | | групою, | |м. Севас- | | м. Київ | | тополь ----------------------------------------------------------------- рокурор 340 310 290 270
Перший заступник 310 280 270 250
прокурора
Заступник прокурора 290 270 250 230
Начальник управління, 210-230 210-230 210-220 195-210
відділу; старший
помічник прокурора
Старший слідчий в 185-205 - - -
особливо важливих
справах
Слідчий в особливо 175-195 175-195 175-195 175-195
важливих справах,
прокурор-криміналіст
Старший слідчий - 165-185 165-185 165-185
Старший прокурор 175-195 175-195 175-185 175-185
управління, відділу
Прокурор управління, 165-185 165-185 155-175 155-175
відділу: помічник
прокурора, головний
спеціаліст-консультант
Головний бухгалтер 165-185 165-185 155-175 155-175
Провідний спеціаліст 125-145 120-135 120-130 115-125
Спеціаліст I категорії 115-125 110-120 110-120 100-115
Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-110 100-110
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-100

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 38

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів міських прокуратур (крім міст

Києва і Севастополя)
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |-------------------------------------------- |у містах | за групами міст Посада |з чисель-|---------------------------------- |ністю | поза | 1 | 2 | 3 |населення| групою| | | |понад 1 | | | | |млн. | | | | |чоловік | | | | ----------------------------------------------------------------- рокурор 250 230 220 210 195
Перший заступник 230 200 190 - -
прокурора
Заступник прокурора 220 190 180 170 160
Старший помічник 165-185 165-180 155-170 155-165 145-155
прокурора, слідчий в
особливо важливих
справах
Старший слідчий, 155-175 155-175 155-165 155-165 145-155
прокурор-криміналіст
Слідчий - - 145-155 145-155 145-150
Помічник прокурора, 145-155 145-155 135-155 135-155 135-150
спеціаліст-
консультант
Стажист - - 135 135 135
Провідний спеціаліст 120-125 115-125 115-125 - -
Спеціаліст I
категорії 110-115 110-115 110-115 - -
Спеціаліст II
категорії 100-110 100-110 100-110 - -
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 - -

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 39

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів районних, міжрайонних, районних

в містах, природоохоронних та інших прирівняних

до них прокуратур
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------ | районні |прокуратури |районні проку- Посада |прокуратури |виправно- |ратури в містах, | м.Києва |трудових |природоохоронні | |установ, |прокуратури та | |міжрайонні |прокуратури | |прокуратури |сільських | | |районів ----------------------------------------------------------------- рокурор 230 220 220
Заступник прокурора 210 200 200
Старший помічник
прокурора, старший 155-175 155-165 145-165
слідчий
Слідчий 145-155 145-155 145-155
Помічник прокурора 145-165 135-155 135-155
Стажист 135 135 135

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 40

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів заступників Голови та

суддів Конституційного Суду України
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- аступник Голови Конституційного Суду 420
України
Секретар Колегії суддів Конституційного 400
Суду України
Суддя Конституційного Суду України 380

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 41

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2003 р. N 298 ( 298-2003-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

апарату Верховного Суду України
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада |посадовий оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- ерший заступник Голови Верховного Суду 410
Заступник Голови Верховного Суду 400
Голова Судової палати 395
Заступник голови Судової палати, голова 385
Військової судової колегії,
секретар Пленуму Верховного Суду
Суддя Верховного Суду 380
Радник Голови Верховного Суду, 300-310
першого заступника Голови Верховного Суду,
заступника Голови Верховного Суду
Помічник Голови Верховного Суду, першого 250-310
заступника Голови Верховного Суду, заступника
Голови Верховного Суду, голови Судової палати,
заступника голови Судової палати, голови
Військової судової колегії та судді
Верховного Суду
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) 370
Начальник управління, самостійного відділу, 330
прес-служби; керуючий справами
Начальник відділу у складі управління 290-310
Завідуючий сектором 270
Науковий консультант 250
Головний консультант 205-250
Старший консультант 185-205

Консультант 165-185
Головний бухгалтер 250
Провідний спеціаліст 200
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії,
старший судовий розпорядник 135
Відповідальний секретар Судової палати, судовий 125-135
розпорядник
Секретар Судової палати (колегії) 115-125
( Додаток 41 в редакції Постанови КМ N 298 ( 298-2003-п ) від
06.03.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 960
( 960-2004-п ) від 28.07.2004 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 42

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2003 р. N 298 ( 298-2003-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

апарату вищих спеціалізованих судів України

та Апеляційного суду України
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада |посадовий оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- олова суду 410
Перший заступник голови суду 400
Заступник голови суду - голова судової палати 390
Заступник голови судової палати, секретар 380
Пленуму вищого спеціалізованого суду
Суддя 370
Радник голови суду, його заступників 300-310
Помічник голови суду, першого заступника голови 250-310
суду, заступника голови суду, заступника голови
судової палати, судді
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) 340-355
Начальник управління, самостійного відділу, 310-330
прес-служби, керуючий справами
Начальник відділу у складі управління, головний 290-310
бухгалтер
Завідуючий сектором 210-260
Науковий консультант 210-250
Головні: консультант, спеціаліст 205-250
Старший консультант, завідуючий 185-205
редакційно-видавничою групою
Консультант 165-185
Провідний спеціаліст 150-180
Спеціаліст I категорії, старший секретар суду,
старший судовий розпорядник 125-140
Спеціаліст II категорії, відповідальний секретар 115-125
судової палати, секретар судового засідання,
судовий розпорядник
Спеціаліст, секретар суду, комендант суду 105-115
( Додаток 42 в редакції Постанови КМ N 298 ( 298-2003-п ) від
06.03.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 240
( 240-2004-п ) від 03.03.2004, N 960 ( 960-2004-п ) від
28.07.2004 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 43

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2003 р. N 298 ( 298-2003-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

апарату апеляційних судів
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |-------------------------------------------- |апеляцій-| апеляційні загальні суди |ні спеці-|---------------------------------- |алізовані|Авто- | за групами областей |суди |номна |-------------------------- | |Респуб-|поза | 1 |2, | |ліка |групою, | |м. Сева- | |Крим |м. Київ | |стополь ----------------------------------------------------------------- олова суду 380 380 360 340 320
Перший заступник 360 360 330 310 280
голови суду
Заступник голови 350 340 310 290 270
суду - голова судової
палати
Заступник голови 345 335 305 285 265
судової палати
Суддя 325 305 290 275 260
Керівник апарату 260 240 230 220 210
(завідуючий
секретаріатом)
Начальник відділу, 180-205 165-185 165-185 155-175 145-165
головний бухгалтер
Радник голови суду, 170-180 155-170 145-160 145-155 135-145
першого заступника
та заступника
голови суду
Помічник голови суду, 160-180 155-170 140-160 135-150 130-140
першого заступника та
заступника голови
суду, судді
Головний спеціаліст, 145-165 135-155 135-145 135-140 125-135
старший консультант,
завідуючий
приймальнею
Провідний спеціаліст, 125-145 125-145 120-135 120-130 115-125
консультант
Спеціаліст
I категорії, старший
секретар суду,
старший судовий
розпорядник 115-125 110-135 110-125 110-125 110-120
Спеціалісти II 105-120 105-120 105-115 105-115 105-110
категорії, секретар
судового засідання,
судовий розпорядник
Спеціаліст, секретар 95-105 90-105 90-105 90-105 90-105
судової палати,
секретар суду
( Додаток 43 в редакції Постанови КМ N 298 ( 298-2003-п ) від
06.03.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 960
( 960-2004-п ) від 28.07.2004 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 44

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2003 р. N 298 ( 298-2003-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

апарату місцевих спеціалізованих судів Автономної

Республіки Крим, областей, мм. Києва і

Севастополя
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |---------------------------------- |Авто- | за групами областей |номна |------------------------- |Респуб- |поза | 1 | 2, |ліка |групою, | | м. Сева- |Крим |м. Київ | | стополь | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- олова суду 380 360 340 320
Заступник голови суду 340 310 290 270
Суддя 305 290 275 260
Радник голови суду, 155-170 145-160 145-155 135-145
першого заступника
голови суду, заступника
голови суду
Помічник голови суду, 145-170 140-160 135-155 130-145
першого заступника
голови суду, заступника
голови суду, судді
Керівник апарату 240 230 220 210
(завідуючий
секретаріатом)
Начальник відділу 165-185 165-185 155-175 145-165
Головний бухгалтер 155-170 145-160 145-155 135-145
Головний спеціаліст, 135-155 135-145 135-140 125-135
старший консультант,
завідуючий приймальнею
Провідний спеціаліст, 125-145 120-135 120-130 115-125
консультант
Спеціаліст I категорії,
старший секретар суду,
старший судовий розпорядник 110-125 110-120 110-120 110-115

Спеціаліст II категорії, 105-110 100-110 100-110 100-110
секретар судового
засідання, судовий
розпорядник
Спеціаліст, секретар суду 95-105 90-100 90-100 90-100

( Додаток 44 в редакції Постанови КМ N 1142 ( 1142-2001-п ) від
05.09.2001 - набирає чинності з 12.07.2001; в редакції Постанови
КМ N 298 ( 298-2003-п ) від 06.03.2003, із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 960 ( 960-2004-п ) від 28.07.2004 )
Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 45

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 березня 2003 р. N 298 ( 298-2003-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

апарату місцевих загальних судів
------------------------------------------------------------------------------- Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |--------------------------------------------------------- |міські суди за групами міст| районні суди |---------------------------+----------------------------- | 1 | 2 | 3 |м. Києва| м. Севас-| інших | | | | | тополя, | районів | | | | | обласних | | | | | | центрів | | | | | | та інших | | | | | | міст з | | | | | | районним | | | | | | поділом | ------------------------------------------------------------------------------ олова суду 270 260 250 270 260 250
Заступник голови 240 240 240 240 235 235 уду
Суддя 235 235 235 235 230 230
Керівник апарату 200 190 180 200 190 180 завідуючий
секретаріатом)
Головний 120-140 115-135 115-130 120-140 115-135 115-130 ухгалтер
Консультант, 105-120 105-120 100-110 105-120 105-120 100-110 омічник голови
суду, заступника
голови суду, судді
Старший секретар
суду, старший
судовий розпорядник 100-110 100-115 95-110 100-115 100-115 95-110
Секретар судового 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 асідання, судовий
розпорядник
Секретар суду, 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 ерекладач
( Додаток 45 в редакції Постанови КМ N 1142 ( 1142-2001-п ) від
05.09.2001 - набирає чинності з 12.07.2001; в редакції Постанови
КМ N 298 ( 298-2003-п ) від 06.03.2003, із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 960 ( 960-2004-п ) від 28.07.2004 )

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ
Додаток 46

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 29 травня 2000 р. N 853 ( 853-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів службовців апарату органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,

органів прокуратури, судів та інших органів
-------------------------------------------------------------------------------- Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------------------ |Апарат |Генеральна|Міністерства, |Районні, районні |Верховної |прокура- |центральні |в містах Києві |Ради |тура |органи |та Севастополі |України, |України, |виконавчої вла-|державні адмі- |Секре- |Верховний |ди та їх органи|ністрації, їх |таріат |Суд |в областях, |управління та |Президента|України, |урядові органи |інші структурні |України, |вищі спе- |державного |підрозділи, |Секре- |ціалізова-|управління та |міські (крім |таріат |ні суди |їх терито- |міст Києва та |Кабінету |України, |ріальні органи |Севастополя), |Міністрів | |в Автономній |районні, районні |України | |Республіці |у містах, | |Апе- |Крим, областях,|сільські, | |ляційний |містах Києві та|селищні ради та | |суд Украї-|Севастополі, |їх виконавчі | |ни, Рахун-|обласні, |органи, інші | |кова пала-|Київська та |органи прокура- | |та України,Севастопольська|тури, | |Верховна |міські ради, |місцеві | |Рада і Ра-|органи |загальні | |да мініст-|прокуратури, |суди, | |рів Авто- |апеляційні та |міські (крім | |номної |місцеві спеціа-|міст Києва та | |Республіки|лізовані суди |Севастополя) | |Крим |Автономної Рес-|районні управ- | | |публіки Крим, |ління (відділи) | | |Київська та Се-|центральних ор- | | |вастопольська |ганів виконавчої | | |міські державні|влади та | | |адміністрації, |урядових органів | | |управління та |державного | | |інші структурні|управління | | |підрозділи | -------------------------------------------------------------------------------
Відповідальний черговий 140-150 125-140 115-125 100-105
Завідувач: архіву,
протокольної частини,
підрозділу з обліку і
доставки документів,
бібліотеки 125-130 115-130 95-125 95-115
Секретар приймальної
господарських судів 100-115 95-115 95-110
Старший: інспектор,
статистик;
завідувач: друкарського
бюро, копіювально-
розмножувального бюро 110-125 105-125 100-120 95-105
Завідувач: експедиції,
господарства, складу,
орденської комори;
касир, інспектор,
статистик, бібліотекар 100-105 95-105 95-100 95-100
Завідувач військово-
облікового бюро - - - 95-100
Секретар керівника 95-100 95-100 95-100 95-100
Комендант, 105-110 100-110 95-100 95-100 испетчер
Стенографістка I
категорії, оператор
комп'ютерного набору,
оператор копіювально-
розмножувальної техніки 105-110 100-110 100-105 100-105
Стенографістка II
категорії, секретар-
стенографістка,
друкарка I категорії,
друкарка диктофонної
групи 95-105 95-100 95-100 95-100
Друкарка II категорії,
секретар-друкарка 90-95 90-95 90-95 90-95
Діловод, архіваріус,
експедитор органів
прокуратури, експедитор
судів, експедитор 90 90 90 90

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 46 в редакції Постанови КМ N 853 ( 853-2000-п ) від
29.05.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1142
( 1142-2001-п ) від 05.09.2001 - набирає чинності з 12.07.2001; із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 298 ( 298-2003-п )
від 06.03.2003, N 1562 ( 1562-2003-п ) від 02.10.2003, N 240
( 240-2004-п ) від 03.03.2004, N 146 ( 146-2005-п ) від
25.02.2005 )

Додаток 47

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
РОЗМІРИ НАДБАВОК

до посадових окладів за

дипломатичні ранги України
------------------------------------------------------------------ Дипломатичний ранг | Розмір | надбавки, | гривень ----------------------------------------------------------------- адзвичайний і Повноважний Посол 160
Надзвичайний і Повноважний
Посланник першого класу 150
Надзвичайний і Повноважний
Посланник другого класу 145
Радник першого класу 140
Радник другого класу 130
Перший секретар першого класу 120
Перший секретар другого класу 110
Другий секретар першого класу 100
Другий секретар другого класу 90
Третій секретар 80
Аташе 70

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 48

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
РОЗМІРИ НАДБАВОК

до посадових окладів за ранги

державних службовців
------------------------------------------------------------------ Ранг державного службовця | Розмір надбавки, гривень ----------------------------------------------------------------- 1 ранг 160
2 ранг 150
3 ранг 145
4 ранг 140
5 ранг 130
6 ранг 120
7 ранг 110
8 ранг 100
9 ранг 90
10 ранг 80
11 ранг 70
12 ранг 60
13 ранг 55
14 ранг 50
15 ранг 45

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 49

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2000 р. N 225 ( 225-2000-п )

НАДБАВКИ

до посадових окладів за спеціальні звання

посадовим особам органів державної податкової

служби
------------------------------------------------------------------ Спеціальні звання |Розмір надбавки, | гривень ----------------------------------------------------------------- оловний державний радник податкової служби 160
Державний радник податкової служби I рангу 150
Державний радник податкової служби II рангу 145
Державний радник податкової служби III рангу 140
Радник податкової служби I рангу 130
Радник податкової служби II рангу 120
Радник податкової служби III рангу 110
Інспектор податкової служби I рангу 100
Інспектор податкової служби II рангу 90
Інспектор податкової служби III рангу 80

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334
( 2334-99-п ) від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 50

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів апарату Ради національної

безпеки і оборони
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, гривень -----------------------------------------------------------------
Секретар Ради національної безпеки і оборони 400
Перший заступник Секретаря 370
Заступник Секретаря 360
Керівник апарату 350
Заступник керівника апарату 340
Керівник управління, служби, керуючий справами 310-320
Завідувач самостійного відділу, перший помічник 310
Секретаря
Завідувач відділу в складі управління, служби 290-310
Завідувач сектору 270
Помічник Секретаря, першого заступника Секретаря, 250-270
заступника Секретаря
Головний консультант, головний спеціаліст, 220-250
державний експерт
Провідний спеціаліст 200
Старший референт 160
Референт 135

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Постанову доповнено додатком 50 згідно з Постановою КМ N 220
( 220-2000-п ) від 07.02.2000 )

Додаток 51

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів Національного інституту

стратегічних досліджень
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- иректор інституту 350
Заступник директора 340
Заступник директора - керівник центру 320
Заступник директора - завідувач відділу 310-320
Завідувач самостійного відділу 310
Завідувач сектору 270
Радник директора, вчений секретар 250-270
Головний консультант, головний спеціаліст 220-250
Старший консультант 185-220
Провідний спеціаліст 200
Консультант 160-170
Спеціаліст I категорії 160
Спеціаліст II категорії 135
Спеціаліст 115

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Постанову доповнено додатком 51 згідно з Постановою КМ N 220
( 220-2000-п ) від 07.02.2000, із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1145 ( 1145-2002-п ) від 17.08.2002, N 146
( 146-2005-п ) від 25.02.2005 )

Додаток 52

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів центрального апарату

Антимонопольного комітету
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, гривень -----------------------------------------------------------------
Голова Антимонопольного комітету 380
Перший заступник Голови - державний 340
уповноважений
Заступник Голови - державний уповноважений 330
Державний уповноважений 330
Начальник головного управління 240-260
Начальник управління, самостійного відділу, 230-250
керуючий справами
Начальник управління у складі головного 220-240
управління
Начальник відділу в складі управління, керівник 195-220
групи спеціалістів при заступнику Голови -
державному уповноваженому, керівник групи
спеціалістів при державному уповноваженому
Завідувач сектору 175-195
Головний експерт 165-185
Радник, головний спеціаліст, консультант 155-180
Провідний спеціаліст 135-155
Спеціаліст I категорії 120-135
Спеціаліст 100-110

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Постанову доповнено додатком 52 згідно з Постановою КМ N 220
( 220-2000-п ) від 07.02.2000 )
Додаток 53

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів територіального відділення

Антимонопольного комітету України в

Автономній Республіці Крим
------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- олова територіального відділення 340
Заступник голови 310
Начальник відділу 180-200
Помічник голови територіального відділення 155-170
Головний експерт 150-160
Головний спеціаліст 135-155
Провідний спеціаліст 120-135
Спеціаліст I категорії 110-120
Спеціаліст II категорії 100-110
Спеціаліст 90-100

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Постанову доповнено додатком 53 згідно з Постановою КМ N 220
( 220-2000-п ) від 07.02.2000 )
Додаток 54

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

територіальних відділень Антимонопольного комітету
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад за Посада | групами областей, гривень |-------------------------------- | поза | | 2, | групою, | 1 | м. Севас- | м. Київ | | тополь -----------------------------------------------------------------
Голова територіального 310 290 270
відділення
Заступник голови 190-230 170-210 160-200
територіального відділення
Начальник відділу 165-180 150-165 (145-155
Головний експерт 140-155 135-150 130-145
Головний спеціаліст 130-150 125-145 120-140
Провідний спеціаліст 115-130 115-125 110-120
Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 105-115
Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-105
Спеціаліст 90-100 90-100 90-100

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Постанову доповнено додатком 54 згідно з Постановою КМ N 220
( 220-2000-п ) від 07.02.2000 )
Додаток 55

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 6 квітня 2000 р. N 618 ( 618-2000-п )

СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

Державного управління справами
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- ерівник Державного управління справами 390
Перший заступник Керівника Державного
управління справами 370
Заступник Керівника Державного управління
справами 360
Начальник управління 330
Керівник апарату Державного управління
справами 330
Радник Керівника Державного управління
справами 300
Завідувач самостійного відділу 300
Завідувач відділу, служби в складі управління 290
Завідувач сектору 270
Головний консультант, головний спеціаліст 240
Старший консультант 195
Спеціаліст I категорії 160 ----------------- римітка. Посадові оклади службовців Державного управління

справами визначаються відповідно до схем, затверджених

додатком 46 до постанови Кабінету Міністрів України від

13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати

праці працівників апарату органів виконавчої влади,

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,

органів прокуратури, судів та інших органів"

для службовців Адміністрації Президента України.

Урядовий Секретар

Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
( Постанову доповнено додатком 55 згідно з Постановою КМ N 618
( 618-2000-п ) від 06.04.2000 )
Додаток 56

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 27 вересня 2000 р. N 1470

( 1470-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний |посадовий оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- олова Комісії 390
Перший заступник Голови Комісії 350
Заступник Голови Комісії 340
Керівник департаменту 310
Керівник головного управління 270
Керівник секретаріату 270
Керівник управління, завідувач самостійного 260
відділу
Завідувач відділу у складі управління 230
Помічник Голови Комісії 230
Завідувач відділу бухгалтерського обліку та 220
бюджетного фінансування
Державний експерт 205
Провідний експерт 190
Старший референт 145
( Постанову доповнено додатком 56 згідно з Постановою КМ N 1470
( 1470-2000-п ) від 27.09.2000 )

Додаток 57

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1781 ( 1781-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів Головного контрольно-ревізійного

управління, які проводять перевірки діяльності

підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- олова Головного контрольно-ревізійного 380
управління
Перший заступник Голови Головного 360
контрольно-ревізійного управління
Заступник Голови Головного 340
контрольно-ревізійного управління
Начальник управління, самостійного 300
відділу
Начальник відділу в складі управління, 260-270
підвідділу в складі самостійного відділу
Помічник Голови Головного 260-270
контрольно-ревізійного управління
Головний контролер-ревізор 240-260
Провідний контролер-ревізор 230-250
Старший контролер-ревізор 220-240
Контролер-ревізор 190-210
( Постанову доповнено додатком 57 згідно з Постановою КМ N 1781
( 1781-2000-п ) від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )
Додаток 58

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1781 ( 1781-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів Головного контрольно-ревізійного

управління

------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, гривень ----------------------------------------------------------------- ачальник управління, самостійного відділу: 230-250
кадрів, адміністративно-господарського,
бухгалтерського обліку і фінансування, правової
роботи, забезпечення діяльності керівництва,
комп'ютеризації, режимно-секретного
Начальник відділу (підвідділу) у складі 195-220
управління (відділу)
Головний спеціаліст, радник, консультант 155-180
Провідний спеціаліст 135-155
Спеціаліст I категорії 120-135
Спеціаліст II категорії 110-120
Спеціаліст 100-110
( Постанову доповнено додатком 58 згідно з Постановою КМ N 1781
( 1781-2000-п ) від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )
Додаток 59

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1781 ( 1781-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів контрольно-ревізійних управлінь

в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві

та Севастополі, які проводять перевірки діяльності

підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------- Посада |Автономна | за групами областей |Республіка|-------------------------------- | Крим |поза групою,| I | II | | м. Київ | | м. Сева- | | | | стополь ----------------------------------------------------------------- ачальник контрольно- 330 330 320 310
ревізійного управління
Перший заступник 310 310 300 290
начальника
контрольно-ревізійного
управління
Заступник начальника 300 300 290 280
контрольно-ревізійного
управління
Начальник відділу 270-280 270-280 240-260 230-250
Начальник підвідділу в 230-250 230-250 230-245 220-240
складі відділу
Помічник начальника 230-250 230-250 230-245 220-240
контрольно-ревізійного
управління
Головний 210-230 210-230 210-230 210-230
контролер-ревізор
Провідний 200-220 200-220 200-220 200-220
контролер-ревізор
Старший 190-210 190-210 190-210 190-210
контролер-ревізор
Контролер-ревізор 170-190 170-190 170-190 170-190
( Постанову доповнено додатком 59 згідно з Постановою КМ N 1781
( 1781-2000-п ) від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )
Додаток 60

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1781 ( 1781-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів контрольно-ревізійних управлінь

в Автономній Республіці Крим, областях,

мм. Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |----------------------------------------- Посада |Автономна | за групами областей |Республіка|------------------------------ | Крим |поза групою,| I | II, | | м. Київ | |м. Сева- | | | | стополь ----------------------------------------------------------------- ачальник відділу: 170-200 165-180 145-165 140-155
юридичного, кадрів,
бухгалтерського обліку і
звітності, загального,
господарського,
режимно-секретного
Начальник підвідділу 160-180 140-150 135-145 130-140
в складі відділу
Головний спеціаліст 135-145 130-140 125-135 120-130
Провідний спеціаліст 120-135 115-130 115-125 110-120
Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 110-120 105-115
Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-110 100-105
( Постанову доповнено додатком 60 згідно з Постановою КМ N 1781
( 1781-2000-п ) від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )

Додаток 61

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1781 ( 1781-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,

які проводять перевірки діяльності підприємств, установ,

організацій, та інших спеціалістів контрольно-ревізійних

відділів у районах, районах у м. Києві, міжрайонних

(об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |-------------------------------------- | райони | райони, міжрайонні | м. Києва | (об'єднані) контрольно- | | ревізійні відділи ----------------------------------------------------------------- ачальник 260 250
контрольно-ревізійного
відділу
Заступник начальника 250 240
контрольно-ревізійного
відділу
Начальник підвідділу 210-230 200-220
Головний контролер-ревізор 190-210 180-200
Провідний контролер-ревізор 180-200 170-190
Старший контролер-ревізор 170-190 160-180
Контролер-ревізор 160-180 140-160
Головний спеціаліст 115-125 110-120
Провідний спеціаліст 110-115 105-110
Спеціаліст I категорії 105-110 100-105
Спеціаліст II категорії 100-105 95-100
( Постанову доповнено додатком 61 згідно з Постановою КМ N 1781
( 1781-2000-п ) від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )

Додаток 62

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1781 ( 1781-2000-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,

які проводять перевірки діяльності підприємств, установ,

організацій, та інших спеціалістів контрольно-ревізійних

відділів у містах (крім мм. Києва та Севастополя),

об'єднаних контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------------ |у містах з | за групами міст Посада |чисельністю|------------------------------------ |населення | поза | I, | II | III | понад | групою |об'єднані| | | 1 млн. | |контроль-| | | чоловік | |но-реві- | | | | | зійні | | | | | відділи | | ----------------------------------------------------------------------- ачальник 285 265 255 245 235 онтрольно-ревізійного
відділу
Заступник начальника 275 250 240 230 220 онтрольно-ревізійного
відділу
Начальник підвідділу 220-240 210-230 200-220 190-210 190-210
Головний 190-210 190-210 180-200 170-190 170-190 онтролер-ревізор
Провідний 180-200 180-200 170-190 160-180 160-180 онтролер-ревізор
Старший 170-190 170-190 160-180 150-170 150-170 онтролер-ревізор
Контролер-ревізор 160-180 160-180 150-170 140-160 140-160
Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110
Спеціаліст I категорії 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
Спеціаліст II категорії 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100
( Постанову доповнено додатком 62 згідно з Постановою КМ N 1781
( 1781-2000-п ) від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )

( Додаток 63 (Схема посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апеляційних господарських судів ) втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 298 ( 298-2003-п ) від 06.03.2003 )

Додаток 64

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту

------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- иректор департаменту 310
Перший заступник директора департаменту 300
Заступник директора департаменту 290-300
Начальник управління 280-290
Начальник відділу, заступник
начальника відділу примусового
виконання рішень 270-290
Головний спеціаліст,
головний державний виконавець 260-270
Провідний спеціаліст,
старший державний виконавець 240-260
Спеціаліст I категорії,
державний виконавець 220-230
Спеціаліст II категорії 200-220
( Постанову доповнено додатком 64 згідно з Постановою КМ N 1087
( 1087-2002-п ) від 29.07.2002, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1804 ( 1804-2003-п ) від 20.11.2003 )
Додаток 65

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

відділів державної виконавчої служби Головного

управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці

Крим, обласних, Київського та Севастопольського

міських управлінь юстиції
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад за Посада | групами областей, гривень |-------------------------------- | поза | | II, | групою, | I | м. Севас- | м. Київ | | тополь ----------------------------------------------------------------- ачальник управління юстиції 280 260 250
Заступник начальника управління 270 250 240
юстиції - начальник відділу
державної виконавчої служби
Перший заступник начальника 260 240 230
відділу державної виконавчої
служби
Заступник начальника відділу 250 235 225
державної виконавчої служби,
начальник підрозділу
примусового виконання рішень
Заступник начальника
підрозділу примусового
виконання рішень 240 230 220
Головний спеціаліст,
головний державний виконавець 210-230 210-230 210-220
Провідний спеціаліст,
старший державний виконавець 200-220 200-220 200-220
Спеціаліст I категорії,
державний виконавець 190-210 190-210 190-210
Спеціаліст II категорії 170-190 170-190 170-190
Спеціаліст 140-160 140-160 140-160
( Постанову доповнено додатком 65 згідно з Постановою КМ N 1087
( 1087-2002-п ) від 29.07.2002, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1804 ( 1804-2003-п ) від 20.11.2003 )
Додаток 66

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

відділів державної виконавчої служби районних, районних

у мм. Києві та Севастополі управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий Посада | оклад, гривень |------------------------ | райони в | райони, | м. Києві | райони в | | м. Севас- | | тополі ----------------------------------------------------------------- ачальник управління юстиції 260 250
Заступник начальника управління - 250 240
начальник відділу державної виконавчої
служби
Перший заступник начальника відділу 240 230
державної виконавчої служби
Заступник начальника відділу державної 200-220 190-210
виконавчої служби
Головний державний
виконавець 195-215 185-205
Старший державний виконавець 190-210 180-200
Державний виконавець 170-190 160-180
Головний спеціаліст 115-125 110-120
Провідний спеціаліст 110-115 105-110
Спеціаліст I категорії 105-110 100-105
Спеціаліст II категорії 100-105 95-100
( Постанову доповнено додатком 66 згідно з Постановою КМ N 1087
( 1087-2002-п ) від 29.07.2002, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1804 ( 1804-2003-п ) від 20.11.2003 )
Додаток 67

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

відділів державної виконавчої служби міських

(міст обласного значення) управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |-------------------------------------------- |у містах | за групами міст Посада |з чисель-|---------------------------------- |ністю | поза | I | II | III |населення| групою| | | |понад 1 | | | | |млн. | | | | |чоловік | | | | ----------------------------------------------------------------- ачальник управління 285 265 255 245 235
юстиції
Заступник начальника 275 250 240 230 220
управління юстиції -
начальник відділу
державної виконавчої
служби
Перший заступник 265 240 230 220 210
начальника відділу
державної виконавчої
служби
Заступник начальника 220-225 200-220 190-210 180-200 180-200
відділу державної
виконавчої служби
Головний
державний
виконавець 215 205 195 185-200 180-195
Старший державний 190-210 190-210 180-200 170-200 170-190
виконавець
Державний 170-190 170-190 160-180 150-170 150-170
виконавець
Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110
Спеціаліст 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
I категорії
Спеціаліст 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100
II категорії
( Постанову доповнено додатком 67 згідно з Постановою КМ N 1087
( 1087-2002-п ) від 29.07.2002, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1804 ( 1804-2003-п ) від 20.11.2003 )
Додаток 68

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 28 жовтня 2004 р. N 1460

( 1460-2004-п )
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

Державного комітету фінансового моніторингу
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий | оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- олова 380
Перший заступник Голови 360
Заступник Голови 340
Директор департаменту 300 - 320
Начальник самостійного управління 290 - 300
Начальник управління у складі департаменту 290 - 300
Керівник структурного підрозділу у регіоні 290 - 300
Начальник самостійного відділу 280 - 290
Начальник відділу у складі управління, 270 - 280
помічник голови
Завідуючий сектором 260 - 265
Головний спеціаліст 240 - 260
Провідний спеціаліст 210 - 240
Спеціаліст 1 категорії 190 - 210
( Постанову доповнено додатком 68 згідно з Постановою КМ N 346
( 346-2003-п ) від 15.03.2003; в редакції Постанови КМ N 1460
( 1460-2004-п ) від 28.10.2004 )
Додаток 69

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів центрального апарату

Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку

------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний | посадовий оклад, | гривень ----------------------------------------------------------------- олова Комісії 375
Виконавчий Секретар Комісії 365
Член Комісії, перший заступник
Виконавчого секретаря 355
Заступник Виконавчого секретаря 345
Директор департаменту 295-315
Начальник управління, самостійного
відділу 275-295
Начальник відділу у складі управління,
помічник Голови Комісії 265-275

Помічник члена Комісії, Виконавчого
секретаря, заступника Виконавчого
секретаря, завідувач сектору 255-260
Радник, головний спеціаліст 235-255
Провідний спеціаліст 205-235
Спеціаліст I категорії 185-205
Спеціаліст II категорії 165-185
Спеціаліст 155-165
__________________
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р.

N 1481 ( 1481-2004-п ) "Про підвищення посадових окладів

працівників апарату органів виконавчої влади, органів

прокуратури, судів та інших органів".
( Постанову доповнено додатком 69 згідно з Постановою КМ N 1540
( 1540-2004-п ) від 17.11.2004 )

Додаток 70

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 1999 р. N 2288
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів територіальних управлінь

Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку

-------------------------------------------------------------------- Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------ | Автономна| за групами областей |Республіка|------------------------------- | Крим | поза |I група| II група, | |групою, | |м. Севастополь | |м. Київ | | ------------------------------------------------------------------- ачальник територіального 330 330 310 290
управління
Заступник начальника 310 310 290 270
територіального
управління
Начальник територіального 270
відділення
Начальник відділу у 215-230 215-230 205-215 200-220
складі управління
Головний спеціаліст 175-195 175-195 170-190 165-185
Провідний спеціаліст 155-175 155-175 150-165 145-160
Спеціаліст I категорії 140-155 140-155 135-145 130-140
Спеціаліст II категорії 125-140 125-140 120-130 120-125
Спеціаліст 115-125 115-125 110-120 105-115
__________________
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р.

N 1481 ( 1481-2004-п ) "Про підвищення посадових окладів

працівників апарату органів виконавчої влади, органів

прокуратури, судів та інших органів".
( Постанову доповнено додатком 70 згідно з Постановою КМ N 1540
( 1540-2004-п ) від 17.11.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: