open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА
П Р А В И Л А
N 1(35) від 20.02.98

м.Київ
vd980220 vn1(35)

Затверджено

Біржовим комітетом УМВБ

Протокол N 1(35)

від 20.02.1998 р.
Голова Біржового комітету УМВБ ______________________________

Правила

членства у Секції банківських металів

Української міжбанківської валютної біржі

Глосарій ————————————————————————————————————————————————————————————————— Термін | Визначення ——————————————————+—————————————————————————————————————————————— кредитація |сукупність правил допуску учасників торгів до |участі в біржових торгах | рбітражний комітет|біржовий арбітраж, постійно діючий орган |Біржі, який вирішує спори, що виникають між |членами Секції | анківські метали |золото, срібло, платина, метали платинової |групи, доведені (афіновані) до найвищих проб |відповідно до світових стандартів у зливках і |порошках, що мають сертифікат якості, а також |монети, вироблені з дорогоцінних металів | едж |ідентифікатор трейдера на торгах, на якому є |реєстраційний номер, фотокартка, ім'я трейдера |та назва члена Секції, представником якого він | іржа |Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), |організатор біржового ринку | іржовий комітет |орган управління Біржі у період між Загальними |зборами засновників, який працює згідно зі |Статутом Біржі | іржовий ринок |організація біржової торгівлі, регламентована |правилами та положеннями Біржі | іржовий товар |іноземна валюта, цінні папери, банківські |(монетарні) метали, будь-який інший товар, |який є предметом торгів на Біржі згідно з її |правилами та положеннями | іржові торги, |укладання біржових угод, регламентоване іржова торгівля |правилами та положеннями Біржі | рокерське місце |засвідчене відповідним договором право на |здійснення біржової торгівлі у Секції | ідповідальність |відповідальність усіх повних членів Секції за овних членів |виконання зобов'язань щодо закриття довгої екції щодо |позиції будь-якого члена Секції у разі акриття довгих |неспроможності його контрагента виконати умови озицій |укладеної на СБМ угоди в зазначений термін | ирекція Біржі |виконавчий орган Біржі; організує виконання |рішень Біржового комітету, керує її поточною |діяльністю і має право вирішувати всі питання, |крім тих, що входять виключно до компетенції |Біржового комітету та Зборів засновників Біржі | исциплінарні |діючі Дисциплінарні правила, прийняті Біржовим равила |комітетом | орогоцінні метали |золото, срібло, платина і метали платинової |групи у будь-якому вигляді та стані | бірник тарифів |тарифи Біржі, прийняті та затверджені Біржовим |комітетом, які визначають розмір встановлених |комісійних та зборів із членів Секції | Золота" ліцензія |Ліцензія НБУ, яка дає право: |1) на здійснення операцій із банківськими | металами на внутрішньому ринку з правом | відкритої позиції |2) на здійснення операцій із банківськими | металами на міжнародних ринках | ліринговий дім |банк, що виконує розрахунки за результатами |угод, укладених на Біржі, та є гарантом їх |виконання | омісія по торгівлі|структурна одиниця Біржі, яка відповідає за анківськими |організацію та проведення торгів на Секції еталами при |банківських металів іржовому комітеті | КТБМ) | | ТБМ |див.: Комісія по торгівлі банківськими | металами | Позолочена" |ліцензія НБУ, яка дає право на здійснення іцензія |операцій із банківськими металами на |внутрішньому ринку без права відкритої позиції | равила та |внутрішні нормативні акти Біржі, які оложення Біржі |регламентують взаємовідносини між членами |Біржі, Біржею та третіми особами | егламент торгів |сукупність норм та процедур, що визначають |порядок проведення торгів | инок дорогоцінних |сегмент ринку, де укладаються угоди купівлі еталів |та продажу дорогоцінних металів | БМ |див.: Секція банківських металів | рейдер |учасник торгів - представник члена Секції на |торгах; уповноважений укладати угоди за |дорученнями члена Секції від імені та за |рахунок останнього, а також на користь його |клієнтів; не має права укладати угоди від |свого імені та за власні кошти | екція банківських |сегмент біржового ринку дорогоцінних металів, еталів (СБМ) |де укладаються угоди з купівлі та продажу |банківських металів на Біржі | правління |структурна одиниця Біржі, яка здійснює оніторингу та |моніторинг та регулювання біржового ринку і егулювання (УМР) |контролює дотримання учасниками біржового |ринку правил та положень Біржі | часники біржового |юридичні особи, які мають право укладати инку |біржові угоди на Біржі | лен Секції (член |юридична особа, що має право вести торгівлю екції банківських |на Секції дорогоцінних металів Біржі на свою еталів) |користь чи на користь своїх клієнтів. Повні |члени Секції беруть участь у торгових сесіях. |Асоційовані члени Секції здійснюють торгові |операції через повних членів Секції —————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Загальні положення
1.1. Правила членства у Секції банківських металів
Української міжбанківської валютної біржі (далі - СБМ) розроблені
й ухвалені відповідно до Статуту УМВБ та чинного законодавства
України. 1.2. Правила визначають: - порядок і процедуру прийняття в члени СБМ; - категорію членства у СБМ; - правила акредитації трейдерів; - права та обов'язки членів СБМ; - вимоги до фінансового стану члена СБМ; - призупинення та виведення із членів СБМ; - умови придбання брокерського місця. 1.3. Усі додатки до цих Правил є невід'ємною частиною цих
Правил. 1.4. Терміни та визначення, що використовуються у цих
Правилах, слід розуміти у значеннях, які подано у Глосарії. 1.5. Усі спори між членами Секції або між членом Секції та
УМВБ вирішує Арбітражний комітет УМВБ.
2. Категорії членства у Секції банківських металів
2.1. Членом Секції може бути будь-яка юридична особа, яка має
відповідну ліцензію Національного банку на право купівлі/продажу
банківських металів. 2.2. Відповідно до типу ліцензії членство може бути повним
(за наявності у члена Секції "золотої ліцензії") або асоційованим
(за наявності у члена Секції "позолоченої" ліцензії). 2.3. Національний банк України є повним членом Секції. 2.4. За пропозицією Комісії по торгівлі банківськими металами
Біржовий комітет має право обмежувати кількість повних членів
Секції.
3. Порядок прийому у члени СБМ
3.1. Для отримання членства в Секції банківських металів
юридична особа повинна подати до Управління моніторингу та
регулювання (далі - УМР) такі документи: - заяву про прийом у члени Секції (додаток 1); - нотаріально завірені копії: Статуту, Установчого договору, ліцензії НБУ на право здійснення торгових операцій із
банківськими металами. 3.2. Прийом у члени СБМ здійснюється за рішенням Біржового
комітету, який на черговому засіданні розглядає заяви
претендентів, проводить реєстрацію членів Секції банківських
металів (для членів інших секцій), або за рекомендацією КТБМ (для
не членів інших секцій УМВБ). Рішення про прийняття у члени Секції
приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх на
засіданні. 3.3. КТБМ складається з представників повних членів Секції,
АБ "Кліринговий дім", УМВБ, НБУ та Мінфіну України. Її склад
затверджується Біржовим комітетом за поданням Дирекції Біржі. 3.4. Рішення про прийом у члени Секції набирає чинності з
моменту його прийняття. Член СБМ зобов'язаний укласти з Біржею
відповідний договір про БМ. 3.5. УМР має право вимагати від кандидатів, крім
обов'язкових, також додаткові документи. 3.6. За тарифами Біржі члени Секції мають сплачувати
членський внесок, тому протягом п'яти робочих днів з моменту
винесення рішення про прийняття член Секції зобов'язаний сплатити
членський внесок згідно з діючими тарифами Біржі шляхом
перерахування відповідної суми на рахунок Біржі (на підставі
повідомлення секретаріату Біржового комітету).
4. Акредитація учасників торгів
4.1. Для отримання акредитації на кожного трейдера, що
акредитується, повний член СБМ подає: - довіреність встановленої форми (додаток 3) на право
укладення угод у відповідній Секції Біржі; - кваліфікаційний атестат (ліцензію трейдера), який видається
за результатами складання іспитів на Біржі. 4.2. Кваліфікаційний атестат (ліцензія трейдера) видається
фізичній особі згідно з правилами і положеннями Біржі за умови
успішного практичного навчання на Біржі та складання іспиту. 4.3. Термін дії кваліфікаційного атестата - один рік. Після
закінчення цього терміну Біржа може продовжити його ще на один
рік, якщо до трейдера немає претензій з боку Дирекції Біржі. Біржа
має право у будь-який час вимагати переатестації трейдера за
наявності претензій з боку Дирекції Біржі. 4.4. Після акредитації трейдер одержує нагрудний знак (бедж),
який відповідає його реєстраційному номеру і використовується для
ідентифікації трейдера під час торгів. Трейдеру також видається
перепустка, яка відповідає його статусу та дає право вільного
доступу до зали торгів. Передавання перепустки та беджа іншим
особам не дозволяється. 4.5. Трейдер члена Секції не допускається до торгів у разі
закінчення терміну дії акредитаційних документів, а саме:
довіреності на право укладання угод у Секції та кваліфікаційного
атестата. Трейдер втрачає право участі у біржових торгах на
підставі рішення комісії по членству за поданням торгового
управління.
5. Права та обов'язки члена СБМ
5.1. Члени Секції (повні та асоційовані) мають право: - брати участь у біржових торгах згідно з присвоєною їм
категорією членства у СБМ. Член СБМ набуває права участі у
біржових торгах за умови акредитації його трейдера, яка
здійснюється в порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил, та
укладання відповідного договору про БМ; - володіти тільки одним брокерським місцем; - використовувати брокерське місце для здійснення торгів та
отримання прибутку від своєї діяльності у Секції банківських
металів; - отримувати від Секції банківських металів своєчасну та
точну інформацію, необхідну для діяльності члена Секції, згідно з
цими правилами. 5.2. Повні члени Секції зобов'язані: - виконувати вимоги правил та положень Біржі та АБ
"Кліринговий дім"; - своєчасно сплачувати внески за брокерське місце та збори,
регламентовані у Збірнику тарифів Біржі; - регулярно подавати до Управління моніторингу та регулювання
для перевірки фінансову документацію, перелік та порядок подання
якої наведений у розділі 6; - зберігати обсяги банківських металів, які виставляються на
торги, виключно у сховищах установ, занесених до реєстру
Клірингового дому визнаних установ по зберіганню банківських
металів (додаток 2, р.1); - подавати заявки на купівлю/продаж дорогоцінного металу
тільки в межах лімітів (додаток 2, р.3) члена Секції. Повні члени Секції несуть солідарну відповідальність щодо
закриття всіх довгих позицій у зазначений в угодах термін у разі
неспроможності будь-якого Члена Секції. 5.3. Асоційовані члени Секції зобов'язані: - виконувати вимоги правил та положень Біржі та АБ
"Кліринговий дім"; - своєчасно сплачувати внески за брокерське місце та збори,
регламентовані в Збірнику тарифів Біржі; - зберігати обсяги банківських металів, які виставляються на
торги, виключно в сховищах установ, занесених до реєстру
Клірингового дому визнаних установ по зберіганню банківських
металів (додаток 2, р.1); - подавати заявки на купівлю/продаж банківського металу на
СБМ тільки через трейдера повного члена Секції. 5.4. Член СБМ несе відповідальність за порушення своїх
зобов'язань за укладеними угодами, правил біржової торгівлі,
розголошення конфіденційної інформації та в інших випадках, що
можуть завдати шкоди діяльності Біржі та членам Секцій. Порушення
зобов'язань з боку члена Секції є підставою для того, щоб вжити до
нього дисциплінарних заходів, аж до виведення із членів СБМ згідно
з Дисциплінарними правилами.
6. Вимоги до фінансового стану
6.1. Вимоги до статутного фонду. Статутний фонд члена СБМ за
станом балансу на останню звітну дату перед вступом, а також на
кожну звітну дату з моменту вступу до СБМ повинен задовольняти
мінімальні вимоги НБУ до статутного фонду юридичної особи для
здобуття ліцензії на операції з банківськими металами. 6.2. Вимоги беззбитковості. Діяльність члена СБМ за останні
два роки (чи за весь період діяльності у разі, якщо він менший
двох років) та протягом усього періоду його членства повинна бути
беззбитковою згідно з його звітом про фінансові результати. 6.3. Вимоги до члена Секції щодо обов'язкових нормативів НБУ.
Банк - член СБМ за станом балансу на останню звітну дату перед
вступом у члени СБМ, а також на кожну звітну дату (щомісяця на 1
число) з моменту вступу до СБМ повинен дотримуватися обов'язкових
нормативів Національного банку України, встановлених для
комерційних банків. 6.4. Невиконання будь-якої з вимог пп.6.1-6.3 цих Правил є
підставою для того, щоб вжити до члена СБМ дисциплінарних заходів,
аж до виведення із членів СБМ згідно з Дисциплінарними правилами
Біржі. 6.5. Член СБМ зобов'язаний терміново повідомляти УМР про всі
суттєві зміни свого стану, а саме: - зміни у керівному складі організації; - порушення справи про банкрутство щодо юридичної особи;
притягнення юридичної особи як відповідача по справі; порушення
кримінальної справи щодо посадових осіб юридичної особи; - зміни у складі власників, які мають понад 5% у статутному
фонді організації, з поданням нового складу; - довготермінові вкладення, що перевищують 10% від усіх
активів організації; - продаж активів, обсяг яких перевищує 10% від усіх активів
організації. Ці дані мають надійти до УМР протягом 10 днів після того, як
відбулися події. 6.6. Для підтвердження свого фінансового стану член СБМ
повинен протягом усього терміну членства подавати до УМР такі
документи, підписані першими особами члена СБМ: - консолідований баланс на 1 число кожного місяця, який має
отримати УМР до 15 числа поточного місяця у паперовій та
електронній формі (формат файла встановлюється УМР); - розраховані банками - членами СБМ показники обов'язкових
нормативів НБУ на 1 число кожного місяця, які мають надійти до 15
числа поточного місяця у паперовій та електронній формі (формат
файла встановлюється УМР); - звіт про фінансові результати наростаючого підсумку на
кінець кожного кварталу, який надсилається до 20 числа першого
місяця наступного кварталу в паперовій та електронній формі
(формат файла встановлюється УМР); - аудиторський звіт, який має надійти до Біржі не пізніше ніж
через 10 днів після дати його офіційного підписання аудитором; - річний звіт, який Біржа має отримати не пізніше ніж через
10 днів від дати його опублікування. 6.7. Усі документи, передбачені в пункті 6.6, мають бути
завірені печаткою та підписані керівником і головним бухгалтером
члена СБМ. 6.8. Ненадання членом СБМ даних, зазначених у пп.6.5, 6.6 цих
Правил, у передбачені терміни або їх фальсифікація є підставою для
призупинення допуску такого члена до укладення угод на Біржі, аж
до виведення його із членів усіх Секцій Біржі згідно з
Дисциплінарними правилами.
7. Брокерське місце
7.1. Необхідною умовою членства та участі у торгах на Секції
є укладення з Біржею відповідного договору про брокерське місце,
що є однією з обов'язкових вимог щодо акредитації члена Секції на
торгах. На СБМ існує два типи брокерських місць: місце повного
члена Секції та місце асоційованого члена Секції відповідно до
статуту члена Секції. 7.2. Вартість брокерського місця у СБМ затверджується
Біржовим комітетом. Дирекція Біржі проводить первинний розпродаж
брокерських місць за початковою ціною до повного їх розпродажу у
СБМ. 7.3. Члени СБМ, які на момент затвердження цих Правил є
засновниками чи учасниками Біржі, отримують місце на торговельному
майданчику ("місце в піті") на СБМ Біржі в користування
безкоштовно. Інші члени СБМ повинні купувати БМ згідно з чинними
правилами. 7.4. Після придбання брокерського місця членом СБМ воно стає
його власністю. 7.5. Кошти, перераховані за купівлю брокерського місця членом
СБМ, є одноразовим та неповерненим платежем. Кожний із членів СБМ
сплачує за користування брокерським місцем щомісячні додаткові
внески (плату), регламентовані у Збірнику тарифів. 7.6. Біржа має право призупиняти допуск члена СБМ до
укладення угод у Секції в разі несплати внеску протягом тижня
після закінчення кварталу. 7.7. Допускається перепродаж брокерського місця та здавання в
найом, зокрема в оренду, власником БМ іншим юридичним особам -
членам Секції у порядку, передбаченому відповідними договорами. 7.8. Якщо асоційований член СБМ бажає продати своє брокерське
місце, він звертається до Дирекції Біржі із заявою, в якій вказує
бажану ціну продажу. Дирекція Біржі за наявності кандидата на
купівлю брокерського місця і згоди контрагентів щодо ціни
брокерського місця, що продається, виступає посередником в угоді.
Якщо угоду укладено, контрагенти сплачують відповідний збір на
користь Біржі. Його розмір визначається за Збірником тарифів
Біржі. 7.9. Якщо контрагенти не дійшли згоди щодо ціни брокерського
місця, угода не відбувається, і це брокерське місце залишається у
власності асоційованого члена СБМ - продавця. Аналогічно діють у
разі бажання асоційованого члена СБМ здати своє брокерське місце в
оренду. 7.10. У разі продажу членом Секції усіх своїх БМ (втрати прав
власності на БМ) він автоматично втрачає право участі у торгах на
Секції, оскільки володіння брокерським місцем є необхідною умовою
для участі у них. 7.11. У разі здавання в оренду брокерського місця член СБМ
втрачає право брати участь у торгах та використовувати здане в
оренду брокерське місце. При цьому він не позбувається членства у
цій Секції.
8. Призупинення та виключення з членів СБМ
8.1. Призупинення та виключення із членів Секції банківських
металів відбувається у разі: - подання заяви члена Секції (за відсутності у нього
зобов'язань перед АБ "Кліринговий дім" та Біржею); - невиконання членом Секції правил та положень Біржі; - втрати прав власності на брокерське місце; - повного або часткового скасування ліцензії НБУ на право
здійснення операцій із банківськими металами; - рішення Арбітражного комітету Біржі; - визнання даного члена СБМ банкрутом у випадках та порядку,
передбаченому чинним законодавством України; - недотримання членом СБМ стандартів етичної та професійної
поведінки, затверджених Біржовим комітетом, 8.2. Рішення про виключення із членів Секції приймається
Біржовим комітетом більшістю голосів від загальної кількості
присутніх на його засіданні за поданням КТБМ у присутності
представника члена Секції, щодо якого приймається рішення. Про
прийняття рішення секретаріат Біржового комітету повідомляє всіх
членів Секції протягом п'яти робочих днів після проведення
засідання. Рішення про призупинення членства приймається на підставі
рішення Дирекції Біржі. 8.3. У разі виключення із членів Секції Біржа повертає
залишки запасів банківських металів та грошових резервів, що є
власністю цього члена Секції, за вирахуванням усіх боргів та
штрафів, Біржа повертає виведеному члену суму його членського
внеску за мінусом суми, яка була сплачена з цього платежу на
покриття заборгованості у зв'язку з невиконанням членом Секції
своїх зобов'язань за укладеними на Біржі угодами, а також
зобов'язань перед Біржею, якщо такі є.
Додаток 1
Заява

про прийом у члени Секції
Голові Біржового комітету

УМВБ _______________

(прізвище)
Просимо Вас прийняти (назва організації) у повні/асоційовані
члени Секції банківських металів УМВБ. Зобов'язуємося дотримуватись усіх вимог Статуту та Правил
УМВБ, інших документів, що регламентують функціонування Секції
банківських металів.
М.П. Підпис першої особи
Додаток 2
Перелік документів,

що затверджуються КТБМ
1. Реєстр АБ "Кліринговий дім" визнаних установ по зберіганню
банківських металів. N 1. - Національний банк України. 2. Категорії, стандарти та коди банківських металів, що
допускаються до торгів на СБМ. 3. Методика розрахунків лімітів члена Секції на обсяги
щоденного продажу та купівлі банківських металів у СБМ. 4. Розклад та регламент торгів на СБМ. 5. Перелік випадків, за яких торги на СБМ можуть бути
призупинені та/або перенесені головуючим на торгах. 6. Перелік випадків, коли головуючий має право застосовувати
процедуру часткового фіксингу. 7. Специфікації контрактів.
Додаток 3
Довіреність

на право укладення угод у

Секції банківських металів УМВБ
"___"__________ 199_ р.
1. __________________________________________________________

(найменування) зобов'язується дотримуватися вимог Статуту Біржі, правил
розрахунків у Кліринговому домі (далі - КД), правил торгів, правил
членства та інших документів, що регламентують функціонування
Секції банківських металів Біржі. 2. __________________________________________________________

(найменування) зобов'язується укладати угоди, необхідні для допущення до
торгів на Секції банківських металів Біржі. 3. __________________________________________________________

(найменування) зобов'язується вчасно сплачувати відповідні внески та збори в
порядку і розмірах, встановлених правилами членства. 4. __________________________________________________________

(найменування) зобов'язується у разі виникнення спорів, пов'язаних із
здійсненням угод з відповідними інструментами на Біржі, визнати
компетенцію і виконувати рішення Арбітражного комітету при Біржі.
(Вказати строк дії довіреності).
Додаток 4
Національний банк України

Директору Департаменту інформатизації _____________________________________

(прізвище)
Копія:

УМВБ

Директору УМВБ ______________

(прізвище)
"___"______________ 199_ р.
Шановний пане!
Доводимо до Вашого відома, що _______________________________
має намір стати/є членом Української міжбанківської валютної
біржі.
Відповідно до правил членства на Біржі ______________________
має надавати Біржі на регулярній основі інформацію про свій
фінансовий стан. Біржа зобов'язується забезпечувати необхідну
конфіденційність при використанні цієї інформації.
У зв'язку з цим _____________________________________________
уповноважує Департамент інформатизації НБУ без додаткових
підтверджень з нашого боку надавати на вимогу Біржі будь-яку
фінансову інформацію, яку ми надсилаємо до Національного банку
України, у тому числі: - баланс банку (ф.700); - звіт про прибутки/збитки; - інші фінансові звіти.
У разі виведення ____________________________________________
із членів УМВБ просимо НБУ припинити надання інформації на користь
УМВБ (про що Вас буде повідомлено окремим листом).
3 повагою Голова Правління
"Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності", N 9/98

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: