open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
12.11.2004 N 10275/6/15-2415

ДПАУ за дорученням Головного управління з питань судової
реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів
Адміністрації Президента України від 13.10.2004 р. N 15-05/06757
розглянула звернення щодо визначення осіб, які повинні підписувати
податкові декларації з податку на додану вартість, та порядку
оподаткування доходів фізичних осіб - засновників підприємства,
які здійснюють передачу та отримання частки корпоративного права в
статутному фонді такого підприємства, і повідомляє.
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ) передбачено, що на основі даних
бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову
звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер
підприємства.
Оформлення податкової декларації з податку на додану вартість
здійснюється платником податку у порядку та за правилами,
затвердженими наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 166
( z0250-97 ) "Про затвердження форми податкової декларації та
порядку її заповнення і подання" (зареєстровано в Мін'юсті
09.07.97 р. N 250/2054).
Так, відповідно до п.3.4 вказаного Порядку ( z0250-97 )
податкові декларації з податку на додану вартість повинні
підписуватися відповідальними посадовими особами (керівником та
головним бухгалтером).
Що стосується питання оподаткування доходів фізичних осіб Ч
засновників підприємства, які здійснюють перей'ачу та отримання
частки корпоративного права в статутному фонді такого
підприємства, слід зазначити таке.
З 1 січня 2004 року оподаткування доходів, одержуваних
громадянами, регулюється Законом України від 22 травня 2003 року
N 889 ( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі -
Закон).
Згідно з п. 1.2 ст. 1 Закону ( 889-15 ) дохід визначено як
суму будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального
майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних
паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність
або нарахованих на його користь протягом відповідного звітного
податкового періоду як на території України, так і за її межами,
починаючи з дня набрання чинності цим Законом (п. 1.2 ст. 1
Закону), до складу якого, зокрема, включаються доходи у вигляді
інвестиційного прибутку від здійснення операцій з цінними паперами
та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери,
формах (пп. "в" п. 1.3 ст. 1 Закону).
Порядок оподаткування доходів у вигляді інвестиційного
прибутку визначено у п. 9.6 ст. 9 Закону ( 889-15 ). Згідно з цим
порядком облік фінансових результатів від здійснення платником
податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами у
вигляді інвестиційного прибутку, ведеться платником податку
самостійно, окремо від інших доходів і витрат з урахуванням наказу
ДПА України від 16.10.2003 р. N 490 ( z0988-03 ) "Про затвердження
форми обліку доходів і витрат платника податку з доходів фізичних
осіб та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення
суми загального річного оподатковуваного доходу".
Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця
між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого
інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується
виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого
активу. До продажу інвестиційного активу прирівнюються також
операції з обміну одного інвестиційного активу на інший
інвестиційний актив, зворотного викупу корпоративного права його
емітентом, яке належало платнику податку.
Позитивне значення загального фінансового результату операцій
з інвестиційними активами за наслідками звітного року включається
до складу загального річного оподатковуваного доходу платника
податку, що підлягає декларуванню за наслідками звітного
податкового року у встановленому законом порядку. При цьому до
розрахунку загального фінансового результату операцій з
інвестиційними активами платник податку не включає дохід,
отриманий протягом звітного податкового року від продажу
інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суми
місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи,
встановленої на початок звітного року, помноженої на 1,4. З
початку 2004 року це становитиме 510 гривень (365 гри. х 1,4).
Платник податку, який за розрахунком загального фінансового
результату операцій з інвестиційними активами протягом звітного
року має право не подавати до податкового органу річну податкову
декларацію, зобов'язаний її подати у разі отримання доходів,
виплачених на його користь особами, які не є податковими агентами
(пп. "в" п. 17.2 ст. 17 та п. 18.2 ст. 18 Закону ( 889-15 ). При
цьому, якщо дохід, одержаний від продажу у звітному податковому
році інвестиційного активу, не перевищує згаданої вище суми,
відомості про такий продаж до декларації не вносяться.
При цьому Закон ( 889-15 ) не робить жодних застережень щодо
залежності визначення фінансового результату операцій з
інвестиційними активами від їх нотаріального оформлення
(посвідчення).
За наведеним у запиті прикладом інвестиційним доходом
засновника товариства, який безоплатно передав частку у статутному
фонді товариства іншому засновнику цього товариства, вважається
інвестиційний прибуток, який розраховується як різниця між
вартістю корпоративного права, визначеного при такій передачі, та
власними коштами, що були внесені (витрачені) цим засновником при
придбанні такого корпоративного права.
У засновника товариства, який безоплатно отримав
інвестиційний актив у вигляді частки у статутному фонді
товариства, об'єкт оподаткування виникне у разі відчуження у
подальшому такого корпоративного права, і тоді до інвестиційного
прибутку, отриманого від такого продажу, виходячи з положення
пп. 9.6.2 п. 9.6 ст. 9 Закону ( 889-15 ) (останній абзац), буде
включена вартість цього корпоративного права, визначена при його
безоплатному отриманні.
Заступник Голови В.Копилов
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: