open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 28/79 від 01.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

24 квітня 2002 р.

за N 384/6672

Про затвердження Порядку використання коштів Державного

бюджету України на фінансування державної програми

селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах

агропромислового комплексу і в науково-дослідних

господарствах

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ) та Закону України "Про Державний бюджет
України на 2002 рік" ( 2905-14 ) Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на фінансування державної програми селекції у тваринництві
та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних господарствах (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Мельник Ю.Ф.), Управлінню
організації і методології бухгалтерського обліку та фінансової
звітності (Лавриненко Л.І.) та Юридичному управлінню (Бочковська
С.М.) Міністерства аграрної політики України, Департаменту
фінансів виробничої сфери (Нагорний С.І.) Міністерства фінансів
України, Управлінню фінансів (Якуба А.Л.) Української академії
аграрних наук у встановленому порядку:

2.1. Подати Порядок на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.

2.2. Довести Порядок до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних та
управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерства фінансів
України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, міст Києва
і Севастополя та Української академії аграрних наук.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства аграрної політики України
Мельника С.І., заступника Державного секретаря Міністерства
фінансів України Бауліна С.О. і першого віце-президента
Української академії аграрних наук Ситника В.П.

Міністр аграрної
політики України І.Кириленко

В.о. Міністра фінансів
України А.Максюта

Погоджено:

Президент Української
академії аграрних наук М.Зубець

Затверджено

Наказ Міністерства

аграрної політики

України, Міністерства

фінансів України

1 лютого 2002 р. N 28/79

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 квітня 2002 р.

за N 384/6672

Порядок

використання коштів Державного бюджету України на

фінансування державної програми селекції у тваринництві

та птахівництві на підприємствах агропромислового

комплексу і в науково-дослідних господарствах

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений згідно з вимогами Закону України
"Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) та Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік" ( 2905-14 ).

1.2. Порядок визначає і регулює правила використання коштів
державного бюджету на фінансування державної програми селекції в
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу і селекції у тваринництві та птахівництві в
науково-дослідних господарствах (КПКВ 2801190 "Селекція в
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу", КПКВ 2805080 "Селекція у тваринництві та птахівництві
в науково-дослідних господарствах") (далі - Програма) у розмірах
згідно з додатком 1 до цього Порядку.

1.3. Цей Порядок поширюється на юридичних осіб (резидентів
України) - суб'єктів племінної справи у тваринництві незалежно від
форм власності.

1.4. Головним розпорядником коштів державного бюджету, що
виділені на виконання Програми, є Міністерство аграрної політики,
яке здійснює розподіл таких коштів за напрямками діяльності та
видами робіт з племінної справи в усіх галузях тваринництва.

1.5. Виконавці Програми визначаються на конкурсній основі
відповідно до Положення про умови проведення конкурсу з визначення
виконавців державної програми селекції у тваринництві, що
фінансується з державного бюджету, затвердженого наказом
Міністерства агропромислового комплексу України від 03.03.2000
N 27 ( z0219-00 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.04.2000 за N 219/4440.

Кожен виконавець Програми подає на затвердження
Мінагрополітики України та Українській академії аграрних наук
програму робіт на поточний рік, погоджену в Міністерстві
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головним
управлінням сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації.

2. Умови надання коштів

2.1. За рахунок коштів державного бюджету на виконання
Програми компенсуються витрати суб'єктів племінної справи у
тваринництві незалежно від форм власності:

власників племінних (генетичних) ресурсів;

підприємств (об'єднань) з племінної справи, племінних і
дослідних господарств, селекційних, селекційно-технологічних та
селекційно-гібридних центрів, іподромів, станцій оцінки племінних
тварин;

підприємств, установ, організацій, що надають відповідні
сервісні послуги з племінної справи у тваринництві та беруть
участь у створенні і використанні племінних (генетичних) ресурсів;

власників неплемінних тварин - споживачів племінних
(генетичних) ресурсів та замовників послуг з племінної справи у
тваринництві.

2.2. Здійснення видатків на виконання робіт з племінної
справи в тваринництві у передбачених цим Порядком розмірах
(додаток 1) проводиться на основі реєстрів про обсяги робіт
(додатки 2-6), затверджених Департаментом ринків продукції
тваринництва з Головною державною племінною інспекцією
Міністерства аграрної політики України, Міністерством
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним
управлінням сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, Українською академією аграрних наук (або
обласними підприємствами за галузями тваринництва, галузевими
об'єднаннями при Міністерстві аграрної політики), до яких
додаються копії відповідних документів (рахунки, рахунки-фактури,
накладні, товарно-транспортні накладні, договори на виконання
робіт, реєстри та акти виконаних робіт тощо) та звіт (додаток 7).

2.3. Видатки на виконання Програми здійснюється Державним
казначейством України за розподілом Мінагрополітики України
відповідно до Порядку касового виконання державного бюджету за
видатками в установленому законом порядку.

2.4. Виконавець Програми несе відповідальність за
правильність оформлення розрахункових документів та їх
достовірність.

3. Розміри фінансування

3.1. Відповідно до цього Порядку за рахунок коштів державного
бюджету (у повному обсязі або частково) здійснюється державна
підтримка в залежності від напрямків діяльності та видів робіт,
спрямованих на виконання Програми.

3.1.1. У повному обсязі робіт загальнодержавного характеру
компенсуються:

придбання з метою розвитку племінної бази провідних порід
(типів, кросів) тварин, племінних (генетичних) ресурсів особливо
високої племінної цінності зарубіжної селекції за погодженням з
Мінагрополітики України підприємствами, що не підлягають
приватизації згідно із Законом України "Про перелік об'єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації" ( 847-14 ),
без права на їх перепродаж;

придбання племінних (генетичних) ресурсів локальних і
зникаючих порід сільськогосподарських тварин з метою формування
генофондних стад без права на їх перепродаж;

розробка державних програм селекції і їх виконання;

ведення Державних книг племінних тварин та Державного
племінного реєстру;

придбання племінних тварин для оцінки за власною
продуктивністю і якістю потомства, породовипробування та
проведення цих робіт.

3.1.2. Частково фінансуються:

збереження племінних (генетичних) ресурсів, а саме:
генофондних стад, банків сперми, ембріонів поліпшувальних,
існуючих, локальних та зникаючих порід (кросів, типів) тварин;

виробництво, придбання і забезпечення використання
спермопродукції атестованих та допущених до відтворення плідників
(бугаїв, жеребців, кнурів, баранів, цапів та інших);

вирощування і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, у
тому числі розширення власної племінної бази підприємства;

придбання, у тому числі на аукціонах, племінних (генетичних)
ресурсів для формування, відтворення і раціонального використання
племінних стад.

3.2. Розміри бюджетних призначень, направлених на державну
підтримку зазначених напрямків діяльності та видів робіт з
племінної справи у тваринництві, щорічно узгоджуються
Мінагрополітики України та Мінфіном України в установленому
порядку.

3.3. Бухгалтерський облік одержаних бюджетних коштів
здійснюється у встановленому порядку.

3.4. Отримані відповідні бюджетні призначення відносяться на
собівартість продукції.

4. Звітність та контроль

4.1. Підприємства, які використовують кошти державного
бюджету на виконання державної програми селекції у тваринництві,
здійснюють супроводження племінних ресурсів протягом періоду
продуктивного використання згідно з укладеними угодами.

4.2. Виконавці Програми щомісяця, до 15-го числа наступного
місяця, після одержання коштів державного бюджету подають до
Мінагрополітики України і УААН звіт про їх використання (додаток
7).

4.3. Відповідальність за цільове та ефективне використання
коштів державного бюджету покладається на Мінагрополітики України
та УААН або уповноважені ними організації.

4.4. Міністерство аграрної політики України в місячний термін
після закінчення бюджетного року подає Міністерству фінансів
України інформацію щодо ефективності використання бюджетних коштів
на виконання зазначеної Програми.

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Ю.Ф.Мельник

В.о.Начальника Департаменту фінансів
виробничої сфери Міністерства
фінансів України К.І.Теличко

Додаток 1

до пункту 1.2 Порядку

використання коштів

Державного бюджету

України на виконання

державної програми

селекції у тваринництві

та птахівництві на

підприємствах

агропромислового комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

Розміри

бюджетних видатків на виконання державної програми
селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах

агропромислового комплексу і в науково-дослідних

господарствах

---------------------------------------------------------------
| | Фінансуються з |
| |державного бюджету, |
| |--------------------|
| | %, | але |
| | |не більше, |
| | | грн. |
|----------------------------------------+-------+------------|
|1. За кожну дозу виробленої або | | |
|придбаної без попереднього | | |
|відшкодування з державного бюджету і | | |
|реалізованої в межах України | | |
|спермопродукції: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|особливо цінних бугаїв-плідників | | |
|молочних порід, допущених до | | |
|відтворення, у залежності від рівня | | |
|генетичного потенціалу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|оцінених за якістю потомків як | | |
|поліпшувачів, | | |
|розряд племінної цінності за | | |
|селекційним індексом | | |
|та продуктивність дочок яких | | |
|відповідно становлять: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|150% і вище від стандарту | | |
|породи за повновіковою лактацією за | 75 | 15,60 |
|молочним жиром | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|130% і вище від стандарту | | |
|породи за повновіковою лактацією за | 75 | 9,06 |
|молочним жиром | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|120% і вище від стандарту породи | | |
|за повновіковою лактацією за | 50 | 4,52 |
|молочним жиром | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|відібраних для проведення оцінки за | | |
|якістю потомків ремонтних бугаїв, | | |
|селекційний індекс за походженням яких | | |
|становить +1000 і вище, та | | |
|продуктивністю їх матерів - 160% від | 100 | 6,06 |
|стандарту породи за повновіковою | | |
|лактацією за молочним жиром | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|чистопородних бугаїв-плідників | | |
|поліпшувальних спеціалізованих м'ясних | | |
|порід, оцінених за якістю | 50 | 3,50 |
|потомків чи за власною продуктивністю | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кнурів-плідників | 50 | 11,35 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|баранів і цапів-плідників | 50 | 1,65 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Установлена сума фінансування за | | |
|спермопродукцію розподіляється між | | |
|виконавцями Програми: | | |
|----------------------------------------+--------------------|
|за виробництво спермопродукції або |75 відсотків від |
|закупівлю без попереднього |передбаченої суми |
|відшкодування за рахунок державного | |
|бюджету | |
|----------------------------------------+--------------------|
|за забезпечення зберігання та |25 відсотків від |
|транспортування спермопродукції для |передбаченої суми |
|відтворення поголів'я, а саме: | |
|забезпечення рідким азотом, витратними | |
|матеріалами, інші послуги. | |
|----------------------------------------+--------------------|
|2. За проведення штучного осіменіння | | |
|корів і телиць, свиноматок, парування | | |
|кобил в особистих підсобних | | |
|господарствах населення: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за штучне осіменіння маточного | | |
|поголів'я худоби за умови використання | | |
|сперми оцінених за якістю потомків | | |
|бугаїв-плідників, племінна цінність | | |
|за селекційним індексом та | | |
|продуктивністю дочок яких відповідно | 50 | 18,5 |
|становить 120% і вище від стандарту | | |
|породи за повновіковою лактацією за | | |
|молочним жиром - за 1 тільність | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за штучне осіменіння маточного | | |
|поголів'я худоби за умови використання | | |
|сперми чистопородних бугаїв-плідників | 50 | 16,5 |
|спеціалізованих поліпшувальних м'ясних | | |
|порід - за 1 тільність | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за штучне осіменіння свиноматок - за 1 | 50 | 23,0 |
|супоросність | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за штучне осіменіння маточного | | |
|поголів'я овець, | 50 | 5,0 |
|кіз - за 1 кітність | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за 1 плідне парування (штучне | 50 | 30,00 |
|осіменіння) конематок | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|3. За збереження та утримання | | |
|генофондних стад: | | |
|селекційним центрам, обласним | | |
|підприємствам і об'єднанням з племінної | | |
|справи у тваринництві, підприємствам з | | |
|племінної справи у тваринництві, | | |
|племінним заводам, кінним заводам, | | |
|іншим підприємствам і господарствам, де | | |
|утримуються племінне поголів'я | | |
|локальних і зникаючих порід та маточне | | |
|поголів'я чистопородних репродукторів | | |
|поліпшувальних порід | | |
|сільськогосподарських тварин | | |
|зарубіжного та вітчизняного походження, | | |
|відшкодування витрат за рік | | |
|проводиться: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови маточного | | |
|поголів'я великої рогатої худоби | | |
|локальних та зникаючих молочних і | | |
|комбінованих порід: білоголової | | |
|української, червоної польської, | 46 | 1100 |
|пінцгау, лебединської, бурої | | |
|карпатської, сірої української, | | |
|симентальської, голштинської та | | |
|червоної степової | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови чистопородного | | |
|маточного поголів'я племінних | | |
|репродукторів поліпшувальних порід | 40 | 1200 |
|великої рогатої худоби м'ясного | | |
|напрямку продуктивності | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних | | |
|заводських основних свиноматок і | | |
|кнурів: миргородської, дюрок, ландрас, | | |
|п'єтрен, уельської, українських | 30 | 386 |
|степових білої і рябої, | | |
|української та полтавської м'ясних | | |
|порід | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних | | |
|вівцематок сокольської, каракульської, | 100 | 126 |
|гірськокарпатської, асканійської м'ясо- | | |
|вовнової порід | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних | | |
|вівцематок і ярок старше | | |
|1 року згідно з постановою Кабінету | | |
|Міністрів України від 24 | 40 | 50,00 |
|грудня 1998 р. N 2058 ( 2058-98-п ) | | |
|"Про розвиток і | | |
|державну підтримку галузі вівчарства" | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за збереження та утримання 1 голови | | |
|племінних коней гуцульської, орловської | | |
|і російської рисистої, української | | |
|верхової, чистокровної верхової, | 65 | 1200,00 |
|новоолександрівської ваговозної, | | |
|торійської порід та поні | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|випробування коней на іподромах та | | |
|селекційних центрах за 1 конедень | 100 | 15,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінної птиці | 50 | 22,00 |
|вихідних ліній | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінної птиці | 50 | 18,00 |
|прабатьківських (батьківських) стад | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних кролів | 50 | 20,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних норок | 50 | 50,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних нутрій | 50 | 40,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання 1 голови племінних | 50 | 110,00 |
|сріблясто-чорних лисиць | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання селекційного поголів'я 1 | 50 | 50,00 |
|основної бджолосім'ї | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання селекційного поголів'я 1 | 50 | 15,00 |
|нуклеусу бджіл | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання генофондного гнізда риби | 50 | 180 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|за утримання генофонду шовковичного | | |
|шовкопряда грени однієї породи | 50 | 200 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|4. За придбання племінних (генетичних) | | |
|ресурсів | | |
|особливо високої племінної цінності | | |
|зарубіжної селекції | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Молочне скотарство: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бугаї-плідники (оцінені) (за 1 голову) | 100 | 70000,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ремонтні бугайці, що ставляться на | | |
|оцінку за якістю потомків (за 1 голову) | 100 | 12000,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|нетелі (за 1 голову) | 50 | 4000,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|спермопродукція (за 1 спермодозу) | 100 | 174,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ембріони (за 1 штуку) | 100 | 1500,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|М'ясне скотарство: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бугайці (оцінені та ремонтні) (за 1 | 100 | 28500,00 |
|голову) | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|спермопродукція (за 1 спермодозу) | 50 | 150,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ембріони (за 1 штуку) | 100 | 1500,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Свинарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кнурці | 100 | 9500,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|свинки | 50 | 2700,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Вівчарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|барани | 100 | 5700,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ярки | 100 | 1400,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Конярство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|жеребці | 100 | 500000,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кобили | 50 | 5700,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Козівництво (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| козочки | 100 | 660,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| козлики | 100 | 1000,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Звірівництво (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|норки: самці | 50 | 400,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| самки | 50 | 200,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кролі: самці | 50 | 120,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| матки | 50 | 80,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|нутрії: самці | 50 | 300,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| матки | 50 | 200,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Птахівництво (за 1 голову) добового | | |
|молодняку вихідних ліній: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кури | 50 | 220,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|індики | 50 | 300,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|качки | 50 | 250,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|гуси | 50 | 300,00 |
|(за 1 голову) добового молодняку | | |
|батьківських стад: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кури | 50 | 20,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|качки | 50 | 22,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|гуси | 50 | 30,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|індики | 50 | 45,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|5. Для здешевлення племінної | | |
|(генетичної) продукції | | |
|вітчизняного походження, для | | |
|розширення власної племінної бази | | |
|підприємства та здешевлення племінних | | |
|(генетичних) ресурсів для реалізації | | |
|(придбання): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Молочне скотарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|телиці (нетелі) (за 1 голову) | 50 | 2500,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бугайці | 100 | 2100,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ембріони (за 1 штуку) | 50 | 195,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|М'ясне скотарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|телиці (нетелі) (за 1 голову) | 50 | 3000,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бугайці (за 1 голову) | 100 | 2100,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ембріони (за 1 штуку) | 50 | 195,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Свинарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кнурці (за 1 голову) | 50 | 700,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|свинки (за 1 голову) | 50 | 600,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Вівчарство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|барани (за 1 голову) | 50 | 300,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|ярки (за 1 голову) | 50 | 200,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Конярство (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|жеребці (за 1 голову) | 50 | 3000,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кобили (за 1 голову) | 50 | 2000,0 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| Племінні яйця | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Птахівництво: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Кури яєчні, м'ясояєчних | | |
|порід класу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| еліта (за 1 яйце) | 50 | 0,17 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| I клас (за 1 яйце) | 50 | 0,13 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| II клас (за 1 яйце) | 40 | 0,08 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Кури м'ясних кросів класу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| еліта (за 1 яйце) | 50 | 0,28 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| I клас (за 1 яйце) | 50 | 0,26 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| II клас (за 1 яйце) | 40 | 0,14 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Качки класу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| еліта (за 1 яйце) | 50 | 0,51 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| I клас (за 1 яйце) | 50 | 0,49 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| II клас (за 1 яйце) | 40 | 0,25 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Гуси класу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| еліта (за 1 яйце) | 50 | 2,20 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| I клас (за 1 яйце) | 50 | 1,70 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| II клас (за 1 яйце) | 40 | 1,35 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Індики класу: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
| еліта (за 1 яйце) | 50 | 2,60 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| I клас (за 1 яйце) | 50 | 1,60 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| II клас (за 1 яйце) | 40 | 0,87 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Молодняк: | |добо-|під- |
| | |вий |роще- |
| | | |ний |
|----------------------------------------+-------+-----+------|
|кури (за 1 голову) | 50 |0,30 |3,45 |
|----------------------------------------+-------+-----+------|
|індики (за 1 голову) | 50 |3,10 |16,5 |
|----------------------------------------+-------+-----+------|
|качки (за 1 голову) | 50 |0,35 |7,4 |
|----------------------------------------+-------+-----+------|
|гуси (за 1 голову) | 50 |2,03 |11,5 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Звірівництво (за 1 голову): | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|норки: самці | 50 | 200 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| матки | 50 | 100 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кролі: самці | 50 | 60 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| матки | 50 | 40 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|нутрії: самці | 50 | 100 |
|----------------------------------------+-------+------------|
| матки | 50 | 60 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Бджільництво: | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бджолині матки (за 1 матку) | 50 | 10,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|нуклеуси (за 1 нуклеус) | 50 | 50,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|бджолопакети (за один бджолопакет) | 50 | 30,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|батьківські і материнські бджолосім'ї | 50 | 80,00 |
|(за одну бджоло сім'ю) | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Рибництво (підприємства і дослідні | | |
|господарства УААН) | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|племінний ремонтний молодняк | 50 | 38 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|підрощена племінна молодь | 50 | 10 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|Шовківництво | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|грени породи-донора (за 0,8 кілограма) | 50 | 500 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|грени тутового шовкопряда (за 1 | 60 | 800 |
|кілограм) | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|кокони тутового шовкопряда (за 1 | 60 | 40 |
|кілограм) | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|6. Імуногенетична експертиза | | |
|походження племінних (генетичних) | | |
|ресурсів | | |
|одне дослідження | 100 | 50,00 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|7. Придбання племінних тварин для | | |
|проведення породовипробування, оцінки | | |
|за власною продуктивністю і якістю | | |
|потомків на контрольно-випробних | | |
|станціях та елеверах (за 1 голову) | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|молодняк великої рогатої худоби | 100 | 2000 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|молодняк свиней до 3-місячного віку | 100 | 250 |
|----------------------------------------+-------+------------|
|телиці і нетелі молочних і | 100 | 5000 |
|комбінованих порід | | |
|----------------------------------------+-------+------------|
|молодняк курей | 100 | 5,00 |
|-------------------------------------------------------------|
| 8. Розробка державних програм селекції і їх виконання, |
|ведення Державних книг племінних тварин та Державного |
|племінного реєстру, розробка програмного забезпечення та |
|придбання комп'ютерної техніки для їх упровадження, |
|проведення породовипробування, оцінки плідників за власною |
|продуктивністю і якістю потомства та проведення цих робіт, |
|проведення ідентифікації сільськогосподарських тварин, |
|витрати на утримання виставкового поголів'я |
|сільськогосподарських тварин і птиці в період проведення |
|виставок-ярмарок, експертна оцінка племінних (генетичних) |
|ресурсів та атестація суб'єктів племінної справи у |
|тваринництві, видання спеціальної літератури з питань |
|племінної справи, нормативної документації, документів і |
|форм з племінного обліку і звітності у тваринництві |
|фінансуються згідно з кошторисами, затвердженими |
|Міністерством аграрної політики України. |
---------------------------------------------------------------

Головний бухгалтер _______________________________________

Додаток 2

до пункту 2.2 Порядку

використання коштів

державного бюджету на

виконання державних програм

селекції у тваринництві та

птахівництві на

підприємствах

агропромислового комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

Затверджую ________________ (прізвище)

(підпис)
Начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, представник УААН, керівник
обласного (галузевого) підприємства з
тваринництва, галузевого об'єднання з
тваринництва при Мінагрополітики
України або Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і
Головного управління сільського
господарства і продовольства обласної
державної адміністрації
_________________________________________

(назва установи, організації,

підприємства, об'єднання)

М.П.

Реєстр

реалізації спермопродукції бугаїв-плідників

молочних та м'ясних порід великої рогатої

худоби, допущених до використання у 2002 р.,

бугаїв-плідників, відібраних для проведення

оцінки за якістю потомків, кнурів, баранів

за ____________________ 2002 р.

------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Племінне підприємство- | Вид | Кличка, |Рівень |Кількість | Відшкодування |
|з/п |продавець, статус |тварин |номер бугая- |генетичного |реалізованих |----------------|
| |підприємства, район, | | плідника, |потенціалу | доз |1 доза, |усього,|
| |область | | кнура- |плідника | | грн. | грн. |
| | | | плідника, | | | | |
| | | |сперма якого | | | | |
| | | |реалізується | | | | |
|----+-----------------------+-------+-------------+------------+-------------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник _________________________

(прізвище)

Головний бухгалтер _________________________

(прізвище)

М.П

Додаток 3

до пункту 2.2 Порядку

використання коштів

державного бюджету на

виконання державних програм

селекції у тваринництві та

птахівництві на

підприємствах

агропромислового комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

Затверджую ________________ (прізвище)

(підпис)
Начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, представник УААН, керівник
обласного (галузевого) підприємства з
тваринництва, галузевого об'єднання з
тваринництва при Мінагрополітики України
або Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і
Головного управління сільського
господарства і продовольства обласної
державної адміністрації
________________________________________

(назва установи, організації,

підприємства, об'єднання)

М.П.

Реєстр

реалізації (придбання) племінних (генетичних) ресурсів

за ____________________ 2002 р.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Підприємство-виробник |Підприємство-|Номер і дата |Вид племінних|Кількість | Відшкодування |
|з/п|племінних (генетичних)|покупець |акта-рахунку |(генетичних) |реалізованих|---------------------|
| |ресурсів, статус |племінних |на реалізацію|ресурсів |(придбаних) |за 1 голову |усього, |
| |підпримства, район, |(генетичних) |племінних | |племінних |(штуку) грн.|тис.грн.|
| |область |ресурсів, |(генетичних) | |(генетичних)| | |
| | |район, |ресурсів | | ресурсів | | |
| | |область | | | усього | | |
| | | | | |(гол., шт.) | | |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник __________________________

(прізвище)
Головний бухгалтер __________________________

(прізвище)

М.П.

Додаток 4

до пункту 2.2 Порядку

використання коштів

державного бюджету на

виконання державних програм

селекції у тваринництві та

птахівництві на

підприємствах

агропромислового комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

Затверджую ________________ (прізвище)

(підпис)
Начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, представник УААН, керівник
обласного (галузевого) підприємства з
тваринництва, галузевого об'єднання з
тваринництва при Мінагрополітики України
або Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і
Головного управління сільського
господарства і продовольства обласної
державної адміністрації
________________________________________

(назва установи, організації,

підприємства, об'єднання)

М.П.

Реєстр

про збереження та утримання генофондних стад

за ____________________ 2002 р.

------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Підприємство-власник |Вид тварин | Кількість голів | Відшкодування |
|з/п |тварин (район, область) | |-----------------------+----------------------|
| | | | на |на звітний |за 1 голову, |усього, |
| | | |01.01.2002 | період | грн. | грн. |
------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник _________________________

(прізвище)

Головний бухгалтер _________________________

(прізвище)

М.П.

Додаток 5

до пункту 2.2 Порядку

використання коштів

державного бюджету на

виконання державних програм

селекції у тваринництві та

птахівництві на

підприємствах

агропромислового комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

Затверджую ________________ (прізвище)

(підпис)
Начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, представник УААН, керівник
обласного (галузевого) підприємства з
тваринництва, галузевого об'єднання з
тваринництва при Мінагрополітики України
або Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і
Головного управління сільського
господарства і продовольства обласної
державної адміністрації
________________________________________

(назва установи, організації,

підприємства, об'єднання)

М.П.

Реєстр

про проведення штучного осіменіння (парування)

сільськогосподарських тварин у особистих підсобних

господарствах громадян

на ______________ 2002 р.

----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Племінне підприємство |Вид тварин |Кількість | Відшкодування |
|з/п | (інше підприємство), яке |(корови, |осіменених |-------------------------|
| | проводить штучне |телиці, |(спарованих) |за 1 тільність, |усього,|
| | осіменіння (парування) |свиноматки, |голів |супоросність, |грн. |
| | сільськогосподарських |свинки, | |кітність, | |
| | тварин в особистих |вівцематки, | |плідне парування | |
| | підсобних господарствах |ярки, | | | |
| |громадян, населений пункт, |кобиломатки) | | | |
| | район, область | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------

Керівник ___________________________

(прізвище)
Головний бухгалтер ___________________________

(прізвище)
М.П.

Додаток 6

до пункту 2.2 Порядку

використання коштів

державного бюджету на

виконання державних програм

селекції у тваринництві та

птахівництві на

підприємствах

агропромислового комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

Затверджую ________________ (прізвище)

(підпис)
Начальник Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики
України, представник УААН, керівник
обласного (галузевого) підприємства з
тваринництва, галузевого об'єднання з
тваринництва при Мінагрополітики України
або Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим і
Головного управління сільського
господарства і продовольства обласної
державної адміністрації
________________________________________

(назва установи, організації,

підприємства, об'єднання)

М.П.

Реєстр

відшкодування витрат на виробництво (вирощування)

племінних (генетичних) ресурсів для розширення

власної племінної бази

---------------------------------------------------------------------------
| N |Підприємство - | Вид | Кількість голів | Відшкодування |
|з/п |власник тварин, |тварин |----------------------+--------------------|
| |статус | | на |на звітний|за 1 голову |усього |
| |підприємства, | |01.01.2002 | період | грн. | грн. |
| |район, область | | | | | |
|----+----------------+-------+-----------+----------+------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---------------------------------------------------------------------------

Керівник __________________________

(прізвище)
Головний бухгалтер __________________________

(прізвище)
М.П.

Додаток 7

до пункту 2.2 Порядку

використання коштів

Державного бюджету

України на виконання

державної програми

селекції у тваринництві

та птахівництві на

підприємствах

агропромислового комплексу

і в науково-дослідних

господарствах

Звіт

підприємства про використання коштів Державного

бюджету на фінансування загальнодержавної програми

селекції у тваринництві за станом на 2002 рік

___________________________________________________

(назва підприємства, район, область)

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування показників |За видами племінної (генетичної)|
|з/п| | продукції |
| | |--------------------------------|
| | |ВРХ | свині | вівці | інше |
|---+---------------------------+-----+--------+---------+-------|
|1. |Надійшло коштів, усього | | | | |
| |(тис.грн.) | | | | |
|---+---------------------------+-----+--------+---------+-------|
|2. |Надійшло коштів за | | | | |
| |звітний місяць, всього | | | | |
| |(тис.грн.) | | | | |
|---+---------------------------+-----+--------+---------+-------|
|3. |Використано коштів, | | | | |
| |усього (тис.грн.) | | | | |
|---+---------------------------+-----+--------+---------+-------|
|4. |На |сума, тис.грн.| | | | |
| |здешевлення |(голів, тис. | | | | |
| |племінних |спермодоз, | | | | |
| |генетичних |племінних | | | | |
| |ресурсів |яєць, курчат, | | | | |
| | |тощо) | | | | |
|---+------------+--------------+-----+--------+---------+-------|
|5. |На закупку |сума, тис.грн.| | | | |
| |племінних |об'єм | | | | |
| |генетичних |виробництва | | | | |
| |ресурсів |(голів, тис. | | | | |
| | |спермодоз, | | | | |
| | |племінних | | | | |
| | |яєць, курчат | | | | |
| | |тощо) | | | | |
|---+------------+--------------+-----+--------+---------+-------|
|6. |На |сума, тис.грн.| | | | |
| |збереження |голів | | | | |
| |локальних і | | | | | |
| |зникаючих | | | | | |
| |порід | | | | | |
|---+------------+--------------+-----+--------+---------+-------|
|7. |На |сума, тис.грн.| | | | |
| |розширення |голів | | | | |
| |власної | | | | | |
| |племінної | | | | | |
| |бази | | | | | |
|---+------------+--------------+-----+--------+---------+-------|
| |Інші | | | | | |
------------------------------------------------------------------

М.П.

Керівник підприємства _______________________________________

(прізвище)

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу