open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
16.01.2002 N 13-14/1-31

СУТТЄВО. Оскільки міські ради є бюджетними установами, що
утримуються за рахунок місцевого та державного бюджетів, то органи
ДКРС мають право і зобов'язані здійснювати контроль їхньої
фінансово-господарської діяльності. Незважаючи на те, що Законом
України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"
( 2939-12 ) серед об'єктів ревізій і перевірок з боку органів
контрольно-ревізійної служби органи місцевого самоврядування прямо
не названі.
За дорученням Міністерства фінансів України Головне
контрольно-ревізійне управління розглянуло Ваше звернення від
25.12.2001 р. N 2-23/523 щодо відповідності підзаконних
нормативно-правових актів ГоловКРУ Конституції ( 254к/96-ВР ) та
Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні" ( 2939-12 ) і повідомляє.
Згідно зі статтями 2, 8, 10 Закону України від 26.01.93 р.
N 2939-XII ( 2939-12 ) "Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні", органи державної контрольно-ревізійної служби (далі -
органи ДКРС) здійснюють контроль за витрачанням коштів та
матеріальних цінностей, їх збереженням в міністерствах,
відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних
установах, а також на підприємствах і в організаціях, які
отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних
фондів. Право перевіряти цільове та ефективне використання коштів
державних та місцевих бюджетів органам ДКРС надано також і ст. 113
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
Відповідно до розділу XI Конституції ( 254к/96-ВР ),
матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є, у
тому числі, і доходи місцевих бюджетів. Держава бере участь у
формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово
підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого
самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної
влади, компенсуються державою.
Статтею 2 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) передбачено,
що до бюджетних установ належать органи, установи чи організації,
визначені Конституцією України ( 254к/96-ВР ), а також установи чи
організації, створені у встановленому порядку органами державної
влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого
самоврядування, які повністю утримуються за рахунок відповідного
державного чи місцевого бюджетів.
Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки
Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та
бюджети місцевого самоврядування, до яких віднесено і бюджети міст
(ст. 5 БК України ( 2542-14 ).
Таким чином, міські ради є бюджетними установами, що
утримуються за рахунок місцевого та державного бюджетів, відтак
органи ДКРС, відповідно до вимог ст. 2 Закону України "Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), мають
право і зобов'язані здійснювати контроль фінансово-господарської
діяльності представницьких органів місцевого самоврядування
(сільських, селищних, районних, міських та обласних рад), а також
інших органів і підприємств, які отримують бюджетні кошти чи кошти
державних валютних фондів.
Державний контроль за фінансово-господарською діяльністю
органів місцевого самоврядування здійснюється в межах питань,
передбачених пп. 3.32.2, 3.32.4 Інструкції про порядок проведення
ревізій і перевірок органами ДКРС в Україні, затвердженої наказом
ГоловКРУ України від 03.10.97 р. N 121 ( z0497-97 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.97 р. за
N 497/2301 (із наступними змінами і доповненнями), та з інших
питань, необхідних для визначення реального стану
фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю.
Під координацією діяльності органів ДКРС з органами місцевого
самоврядування розуміється можливість урахування органами ДКРС
пропозицій органів місцевого самоврядування щодо термінів та
тематики проведення ревізій фінансово-господарської діяльності їх
органів та підприємств, надання органами ДКРС
організаційно-методичної допомоги (участь працівників ДКРС у
семінарах, нарадах, що проводяться органами місцевого
самоврядування, участь у складі комісій виконкомів (місцевих рад)
при проведенні перевірок підпорядкованих їм органів, підприємств
та організацій).
При плануванні ревізій фінансово-господарської діяльності
органів місцевого самоврядування органи ДКРС у першу чергу
керуються Порядком планування контрольно-ревізійної роботи
органами ДКРС, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 08.08.2001 р. N 955 ( 955-2001-п ) та розділом III Інструкції
від 03.10.97 р. N 121 ( z0497-97 ) "Про порядок проведення ревізій
і перевірок органами ДКРС в Україні", якими не передбачено
погодження терміну проведення ревізій з об'єктом контролю.
Враховуючи наведене, підзаконні нормативні акти ГоловКРУ
відповідають положенням Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні" ( 2939-12 ).
Заступник голови Н.Рубан
"Дебет-Кредит", N 12, 24.03.2003 р.
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: