open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної

Ради України "Про встановлення стипендій

Верховної Ради України курсантам і слухачам

вищих військово-навчальних закладів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 49, ст.425 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Постанови Верховної Ради України "Про
встановлення стипендій Верховної Ради України курсантам і слухачам
вищих військово-навчальних закладів" ( 246/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 188; 1996 р., N 45,
ст. 244), виклавши її у такій редакції:
"П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про встановлення стипендій Верховної Ради України

курсантам і слухачам вищих військових навчальних

закладів та вищих навчальних закладів, які мають

військові навчальні підрозділи
З метою подальшого підвищення престижу військової служби та
морального і матеріального заохочення здобуття військової освіти
курсантами та слухачами вищих військових навчальних закладів та
вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні
підрозділи, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати для курсантів і слухачів вищих військових
навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають
кафедри військової підготовки (факультети військової підготовки,
відділення військової підготовки, інститути військової
підготовки)* з програмами підготовки на посади осіб офіцерського
складу, які виявили особливі успіхи у навчальній і науковій
діяльності та зразкову військову дисципліну, 54 стипендії
Верховної Ради України, в тому числі:
----------------- * Далі - вищі навчальні заклади, які мають військові
навчальні підрозділи.
44 стипендії курсантам і слухачам вищих військових навчальних
закладів Міністерства оборони України та вищих навчальних
закладів, які мають військові навчальні підрозділи, з них для
курсантів - 38 стипендій і для слухачів - 6 стипендій;
3 стипендії курсантам і слухачам вищого військового
навчального закладу Державного комітету у справах охорони
державного кордону України, з них для курсантів - 2 стипендії і
для слухачів - 1 стипендія;
2 стипендії курсантам вищого військового навчального закладу
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
5 стипендій курсантам вищого військового навчального закладу
Служби безпеки України і відповідного факультету вищого
навчального закладу.
2. Встановити такі розміри стипендій Верховної Ради України:
для курсантів вищих військових навчальних закладів та вищих
навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, - у
розмірі їх подвійного грошового утримання;
для слухачів цих навчальних закладів - у розмірі їх грошового
утримання з підвищенням на 100 відсотків їх посадового окладу.
3. Затвердити Положення про порядок призначення стипендій
Верховної Ради України курсантам і слухачам вищих військових
навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають
військові навчальні підрозділи (додається).
4. Установити, що призначення стипендій курсантам і слухачам
вищих військових навчальних закладів провадиться розпорядженням
Голови Верховної Ради України щорічно з нового навчального року на
один навчальний рік за наслідками екзаменаційної сесії за
поданнями Міністра оборони України, Голови Державного комітету у
справах охорони державного кордону України, Голови Служби безпеки
України, Командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України, погодженими з Комітетом Верховної Ради України з
питань національної безпеки і оборони.
5. Міністерству освіти і науки України та іншим центральним
органам виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі
навчальні заклади, де є військові навчальні підрозділи, сприяти
Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ
України, Державному комітету у справах охорони державного кордону
України і Службі безпеки України у відборі в установленому порядку
кандидатів на отримання стипендій Верховної Ради України.
6. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту
державного бюджету передбачати додаткові бюджетні асигнування,
необхідні для виплати стипендій Верховної Ради України курсантам і
слухачам вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних
закладів, які мають військові навчальні підрозділи".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 жовтня 2000 року

N 2031-III
Додаток

до Постанови Верховної Ради

України від 5 жовтня 2000 року

N 2031-III
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення стипендій Верховної Ради

України курсантам і слухачам вищих військових

навчальних закладів та вищих навчальних закладів,

які мають військові навчальні підрозділи

1. Стипендії Верховної Ради України (далі - стипендії)
призначаються курсантам і слухачам вищих військових навчальних
закладів та вищих навчальних закладів, які мають кафедри
військової підготовки (факультети військової підготовки,
відділення військової підготовки, інститути військової
підготовки)* з програмами підготовки на посади осіб офіцерського
складу, які виявили особливі успіхи в навчальній і науковій
діяльності та зразкову військову дисципліну.
----------------- * Далі - вищі навчальні заклади, які мають військові
навчальні підрозділи.
2. Кандидати на отримання стипендій висуваються вченими
(педагогічними) радами вищих військових навчальних закладів та
вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні
підрозділи, з числа курсантів, як правило, з третього курсу і
слухачів - з другого року навчання.
3. Міністерство оборони України, Державний комітет у справах
охорони державного кордону України, Командувач внутрішніми
військами Міністерства внутрішніх справ України, Служба безпеки
України встановлюють:
порядок подання кандидатур на отримання стипендій
підпорядкованими вищими військовими навчальними закладами та
вищими навчальними закладами, які мають військові навчальні
підрозділи, але не більше однієї стипендії на факультет;
порядок виплати стипендій курсантам і слухачам.
4. Міністерство оборони України, Державний комітет у справах
охорони державного кордону України, Командувач внутрішніми
військами Міністерства внутрішніх справ України та Служба безпеки
України установлюють квоти на стипендії курсантам і слухачам
підпорядкованих їм вищих військових навчальних закладів та вищих
навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи.
5. Списки кандидатів, які отримали рекомендації вчених
(педагогічних) рад вищих військових навчальних закладів та вищих
навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи,
направляються відповідно до Міністерства оборони України,
Державного комітету у справах охорони державного кордону України,
Командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України. Вищезазначені центральні органи
виконавчої влади проводять відбір кандидатів у встановленому ними
порядку і їх списки, затверджені керівниками цих органів
виконавчої влади, направляють до Комітету Верховної Ради України з
питань національної безпеки і оборони до 15 серпня поточного року.
6. За поданням Міністерства оборони України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України, Командувача
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України на підставі рішень вчених (педагогічних)
рад відповідних навчальних закладів Голова Верховної Ради України
може достроково позбавити курсантів і слухачів стипендії.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: