open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом Республіки Ірак

про торговельне, економічне, наукове

та технічне співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом

N 2794-III ( 2794-14 ) від 15.11.2001 )

Уряд України та Уряд Республіки Ірак, далі "Договірні
Сторони", бажаючи в подальшому зміцнювати торговельні та економічні
відносини між двома країнами на принципах рівності та взаємної
вигоди відповідно до законодавства і правил, що діють на
територіях обох держав, домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони сприятимуть торговельному та економічному
співробітництву між двома країнами на довгостроковій і стабільній
основі.
Стаття 2
Договірні Сторони надають одна одній режим найбільшого
сприяння щодо правил і процедур, пов'язаних з митними зборами, та
іншими платежами, податками, які мають відношення до імпорту та
експорту. Договірні Сторони підтверджують надання режиму найбільшого
сприяння всім операціям, що пов'язані з перевезенням товарів
відповідно до законодавства і правил, що діють в їх державах.
Договірні Сторони сприяють транзиту товарів, транспортованих до
третіх країн і товарів з третіх країн, транспортованих на
територію іншої Договірної Сторони. Обидві Договірні Сторони усвідомлюють, що режим найбільшого
сприяння не розповсюджується на переваги та привілеї, які будь-яка
із Договірних Сторін надала або надасть: - Сусіднім країнам з метою полегшення прикордонної торгівлі. - Країні, яка є учасником вільних зон, митних та економічних
союзів або інших угод, що користуються перевагою, і до яких ця
країна приєдналась чи приєднається. - Результатам багатосторонніх, численних або регіональних
домовленостей, членом яких Сторона стала чи має стати. - Товарам, що імпортуються під егідою програм, наданих
третіми країнами чи установами, та/або міжнародними організаціями. - Перевагам чи привілеям, наданим, або таким, що будуть
надані Республікою Ірак членам Ліги Арабських Держав. Договірні Сторони, відповідно до внутрішнього законодавства,
заохочуватимуть фізичних та юридичних осіб, установи, організації
та підприємства до встановлення тісних стосунків та реалізації
проектів економічного та технічного співробітництва.
Стаття 3
Договірні Сторони заохочуватимуть та полегшуватимуть контакти
між фізичними та юридичними особами своїх держав шляхом
організації візитів делегацій представників ділових кіл,
проведення ярмарків, виставок та обміну інформацією. Договірні Сторони заохочуватимуть відкриття представництв
компаній кожної з країн на територіях одна одної з метою вивчення
ринків, ділових можливостей, реалізації своєї продукції, послуг та
сприяти їхньому спілкуванню з країною базування.
Стаття 4
Комерційні операції в рамках цієї Угоди здійснюються на
основі контрактів, укладених між фізичними та юридичними особами
двох країн.
Стаття 5
а) Договірні Сторони вживають необхідних заходів для
заохочення науково-технічного співробітництва між ними шляхом
обміну науковими та технічними даними, спеціалістами, фахівцями та
інтернами, як додаткове заохочення до інших аспектів технічного
співробітництва спеціалізованими організаціями обох країн. б) Договірні Сторони усвідомлюють, що права інтелектуальної
власності, які виникають внаслідок застосування цієї Угоди, будуть
привласнені спільно, та: - кожній Договірній Стороні дозволяється використовувати таку
інтелектуальну власність з метою її захисту, пристосування та
вдосконалення. - у випадку використання інтелектуальної власності однією із
Договірних Сторін та/або організацією в своїх інтересах для
комерційних цілей, повинна бути отримана попередня згода іншої
Договірної Сторони. Друга Договірна Сторона має право на отримання
рівної частини фінансових прибутків, отриманих в результаті такого
використання. в) Обидві Договірні Сторони гарантують, що права
інтелектуальної власності, отримані однією Договірною Стороною від
іншої, з метою запровадження діяльності та домовленостей,
пов'язаних із проектом, не призведуть до порушення законних прав
третіх сторін. г) Обидві Договірні Сторони застраховують одна одну від вимог
третіх сторін, пов'язаних із правом власності на законні права
щодо використання продуктів інтелектуальної власності, які одна
Договірна Сторона отримала від іншої для запровадження діяльності
та домовленостей, пов'язаних із проектом.
Стаття 6
Комерційні платежі між Україною та Республікою Ірак в рамках
цієї Угоди здійснюватимуться у вільно конвертованих міжнародних
валютах, якщо між Договірними Сторонами не буде досягнуто іншої
спеціальної домовленості.
Стаття 7
Фізичні та юридичні особи обох країн мають змогу імпортувати
чи експортувати товари та послуги на основі зустрічної торгівлі
або будь-якої іншої міжнародної визнаної форми ділового
співробітництва.
Стаття 8
Усі товари, що експортуються з України в Республіку Ірак та з
Республіки Ірак в Україну, призначені для використання в Україні
та в Іраку відповідно, якщо між Договірними Сторонами не буде
досягнуто іншої спеціальної домовленості.
Стаття 9
Договірні Сторони заохочуватимуть технологічне
співробітництво між своїми державами, зокрема, шляхом створення
спільних підприємств на територіях їх держав, як для своїх
внутрішніх ринків, так і для ринків третіх країн.
Стаття 10
Договірні Сторони створять Спільну Комісію ( 368_003 ) для
торговельного, економічного, наукового та технічного
співробітництва для забезпечення ефективного виконання цієї Угоди.
Стаття 11
Спори щодо тлумачення і застосування цієї Угоди мають
вирішуватись шляхом переговорів між Договірними Сторонами
відповідно до положень, пов'язаних із врегулюванням суперечок у
подібних угодах.
Стаття 12
1. Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення Договірних Сторін про виконання ними всіх необхідних
процедур для набуття чинності цієї Угоди. 2. Ця Угода діятиме протягом п'яти років. Її дія буде
автоматично продовжуватись на наступні річні періоди, якщо жодна
із Договірних Сторін не повідомить письмово іншу про своє рішення
припинити дію цієї Угоди щонайменше за три місяці до закінчення
строку її дії. 3. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання
контрактів, укладених відповідно до положень цієї Угоди до
припинення її дії. 4. За взаємною згодою Договірних Сторін до Угоди можуть
вноситися зміни та доповнення.
Вчинено в м. Багдад 9 жовтня 2000 р. у двох примірниках
кожний, українською, арабською та англійською мовами, причому усі
тексти є автентичними. У випадку розбіжностей щодо тлумачення
положень цієї Угоди, текст англійською мовою матиме переважну
силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Ірак

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: