open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Протокол

між Урядом України та Урядом Республіки Ірак

про створення українсько-іракської спільної Комісії

з питань торговельного, економічного, наукового

та технічного співробітництва

Уряд України та Уряд Республіки Ірак, які надалі іменуються
"Договірні Сторони", прагнучи розвивати та розширювати торговельне, економічне,
наукове та технічне співробітництво на принципах рівності на
взаємної вигоди, відповідно до Статті 10 Угоди між Урядом України
та Урядом Республіки Ірак про торговельне, економічне, наукове та
технічне співробітництво підписаної в м. Багдад 9 жовтня 2000 р.
( 368_002 ), домовились про наступне:
Стаття 1
Створити постійну Комісію з питань торговельного,
економічного, наукового та технічного співробітництва, яка надалі
іменується "Комісія".
Стаття 2
Комісія складається з української та іракської частин.
Договірні Сторони призначають Голів, Заступників голів та членів
кожної частини. Голови частин інформують один одного про
персональний склад та будь-які його зміни.
Стаття 3
Функціями Комісії є: 1. Розгляд питань та вживання необхідних заходів, спрямованих
на розвиток торговельних, економічних, наукових та технічних
зв'язків між двома країнами, що випливають з Угоди між Урядом
України та Урядом Республіки Ірак про торговельне, економічне,
наукове та технічне співробітництво, підписаної в м. Багдад 9
жовтня 2000 р. ( 368_002 ). 2. Сприяння розвитку різноманітних форм співробітництва,
включаючи створення спільних підприємств та інших можливих
напрямків двосторонніх відносин. 3. Вживання заходів по розширенню та збільшенню обсягів
взаємної торгівлі товарами та послугами. 4. Розробка пропозицій і вживання заходів, спрямованих на
розширення та інтенсифікацію наукового і технічного
співробітництва в галузях, що містять взаємний інтерес, а також
розробка пропозицій по обміну фахівцями для ознайомлення з
науковими досягненнями та передовими ноу-хау обох країн. 5. Контроль за виконанням домовленостей та угод, що
випливають з Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Ірак
про торговельне, економічне, наукове та технічне співробітництво
підписаної в м. Багдад 9 жовтня 2000 р. ( 368_002 ). 6. Розгляд спорів, які можуть виникнути між Договірними
Сторонами з приводу виконання чи тлумачення Угоди між Урядом
України та Урядом Республіки Ірак про торговельне, економічне,
наукове та технічне співробітництво підписаної в м. Багдад 9
жовтня 2000 р. ( 368_002 ), беручи до уваги правила розгляду
спорів у відповідних угодах.
Стаття 4
Комісія проводить свої засідання один раз на рік в Україні та
в Республіці Ірак. Для скликання позачергового засідання достатньо
побажання однієї з Договірних Сторін. Порядок денний усіх засідань узгоджується Головами частин
Комісії за два місяці до скликання засідання.
Стаття 5
У випадку необхідності Комісія може створювати підкомісії,
постійні або тимчасові робочі груші, до яких залучаються
відповідні радники та експерти.
Стаття 6
Всі витрати по проведенню засідань Комісії, окрім проїзду до
місця засідання та назад, несе країна, на території якої проходить
засідання. Кожна Договірна Сторона забезпечує витрати своїх
представників в підкомітетах та робочих групах для проведення
зустрічей не під час спільного засідання.
Стаття 7
Цей Протокол є чинним на період дії Угоди між Урядом України
та Урядом Республіки Ірак про торговельне, економічне, наукове та
технічне співробітництво підписаної в м. Багдад 9 жовтня 2000 р.
( 368_002 ). Порядок набуття чинності Протоколом, внесення змін чи
доповнень до нього є аналогічним з тим, що передбачений зазначеною
Угодою.
Вчинено в м. Багдад 9 жовтня 2000 року у двох оригінальних
примірниках, кожен українською, арабською та англійською мовами,
причому усі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей в
тлумаченні перевага надається тексту англійською мовою.
За Уряд За Уряд
України Республіки Ірак

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: