open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

про створення Координаційного комітету

в рамках діяльності Ради міністрів оборони країн

Південно-Східної Європи

{ Про приєднання до Угоди див. Ноту ( 998_405 ) від 06.12.2005 }

Офіційний переклад
Міністерства оборони держав (далі - Сторони), які беруть
участь у діяльності Ради міністрів оборони країн Південно-Східної
Європи (далі - РМО ПСЄ),
знову підтверджуючи свою відданість цілям та принципам, які
містяться в Статуті ООН ( 995_010 ) та документах ОБСЄ;
підтверджуючи своє зобов'язання сприяти мирові й довірі, а
також заохочувати добросусідські відносини й тісне співробітництво
між державами Південно-Східної Європи;
відзначаючи зобов'язання дотримуватися цілей та принципів,
які викладено в Угоді про багатонаціональні миротворчі сили
Південно-Східної Європи (далі - Угода про БМС ПСЄ) ( 998_367 ),
підписаній у м. Скоп'є 26 вересня 1998 р. та укладеній у рамках
РМО ПСЄ;
уважаючи, що необхідно й далі розвивати діалог між державами
регіону Південно-Східної Європи, як це передбачено, inter alia, у
Хартії держав - учасниць Процесу співробітництва в
Південно-Східній Європі (далі - ПС ПСЄ) про добросусідські
відносини, стабільність, безпеку та співробітництво в
Південно-Східній Європі, а також у Пакті стабільності для
Південно-Східної Європи;
будучи сповненими рішучості далі розвивати й посилювати
співробітництво у сфері регіональної безпеки та оборони, а також
сприяти інтеграції держав регіону в євроатлантичні структури;
визначаючи необхідність пошуку ефективніших шляхів для
координування поточних ініціатив регіональної безпеки;
відзначаючи, що ініціативи та діяльність у контексті РМО ПСЄ
посилено, а тому прагнучи створити відповідну структуру в рамках
РМО ПСЄ для координування в цілому ініціатив та діяльності РМО
ПСЄ;
визначаючи досягнення політично-військового керівного
комітету (далі - ПВКК), створеного відповідно до статті IV Угоди
про БМС ПСЄ ( 998_367 ),
домовилися про таке:
Стаття I
1. Сторони домовляються створити апарат для координування
всіх ініціатив та діяльності РМО ПСЄ за рамками ПВКК,
передбаченого в Угоді про БМС ПСЄ та в пов'язаних з нею
протоколах. Основними цілями цього апарату є забезпечення Сторін:
a) дорадчим політично-військовим координувально-керівним
комітетом для проведення ініціатив та діяльності в рамках РМО ПСЄ;
b) самостійним та постійним потенціалом для консультативних,
координувальних та виконавчих цілей, відповідальність за
досягнення яких несуть міністри оборони та їхні заступники.
2. Для виконання цих цілей ПВКК бере на себе відповідальність
за виконання додаткових обов'язків, зазначених у пункті 3 цієї
статті, та збиратиметься в розширеному форматі для виконання цих
додаткових обов'язків. Представники всіх Сторін цієї Угоди
однаковою мірою братимуть участь у розширеному засіданні ПВКК
(далі - координувальний комітет РМО ПСЄ, або КК РМО ПСЄ).
3. КК РМО ПСЄ є відповідальним за координування всіх
ініціатив і діяльності в контексті РМО ПСЄ та за розробку
відповідних пропозицій, які подаватимуться міністрам РМО ПСЄ на
розгляд та схвалення. Зокрема, ключовими функціями КК РМО ПСЄ є:
a) координування та підготовка разом з державою, що приймає,
засідань міністрів оборони, заступників міністрів оборони або
заступників голів оборонних відомств;
b) розробка пропозицій та рекомендацій стосовно щорічних
робочих планів діяльності, а також порядку денного зустрічей у
рамках діяльності РМО ПСЄ;
c) контроль за діяльністю всіх робочих груп РМО ПСЄ та
координування питань з ними та між ними;
d) надання політико-військових консультацій цим робочим
групам, якщо це є необхідним;
e) координування діяльності РМО ПСЄ з діяльністю інших
організацій у регіоні відповідно до директив міністрів РМО ПСЄ.
Сторони також можуть погодити інші функції.
4. Роль КК РМО ПСЄ для координування діяльності РМО ПСЄ,
зазначеної в цій Угоді, не охоплює аналогічної діяльності БМС ПСЄ
та не передбачає жодної зміни чи перегляду існуючих погоджених
функцій, обов'язків та зобов'язань ПВКК стосовно Угоди про БМС ПСЄ
( 998_367 ), яка без обмежень залишається чинною. До складу КК РМО
ПСЄ входять голова ПВКК та секретаріат, які змінюються відповідно
до плану ротації ПВКК.
Стаття II
Для проведення засідань КК РМО ПСЄ кожна Сторона цієї Угоди,
держава якої водночас не є стороною Угоди про БМС ПСЄ ( 998_367 ),
призначатиме делегацію, очолювану представником керівного складу,
якого можуть порадити експерти у відповідній галузі. Сторони Угоди
про БМС ПСЄ можуть розширити або змінити свої поточні делегації
ПВКК для охоплення питань КК РМО ПСЄ.
Стаття III
1. КК РМО ПСЄ проводитиме або регулярні засідання перед
засіданнями ПВКК чи після них, або позачергові засідання у
відповідь на спеціальний запит будь-якої Сторони чи голови.
Стаття IV
Головування КК РМО ПСЄ, місце засідань, процес прийняття
рішень, підготовка порядку денного та покриття адміністративних
витрат регулюються статтею IV Угоди про БМС ПСЄ ( 998_367 ).
Стаття V
1. Спори, які виникатимуть у результаті тлумачення або
застосування цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом проведення
консультацій між Сторонами без звернення до зовнішньої юрисдикції.
2. Будь-коли будь-яка Сторона може в письмовій формі
запропонувати поправки до цієї Угоди. Будь-які такі поправки
наберуть чинності після прийняття їх у письмовій формі всіма
Сторонами згідно з відповідними національними процесуальними
процедурами.
Стаття VI
1. Цю Угоду повинно бути затверджено згідно з відповідними
національними процесуальними процедурами. Після завершення
національних процесуальних процедур кожна Сторона повідомляє
державі-депозитарієві. Після того, як усі Сторони повідомлять
державі-депозитарієві про те, що вони завершили національні
процесуальні процедури, ця Угода набере чинності.
2. Настільки, наскільки це дозволяють національні процедури,
Сторони домовляються розпочати виконання процедур, які містяться в
цій Угоді, після підписання.
Стаття VII
1. Будь-яка держава, яка робить запит про участь у діяльності
РМО ПСЄ, повинна приєднатися до цієї Угоди.
2. Після завершення національних процесуальних процедур кожна
Сторона, що приєднується, повідомляє державі-депозитарієві, яка
відповідно інформує інші Сторони. Для Сторони, що приєднується, ця
Угода набирає чинності через тридцять днів після повідомлення.
Стаття VIII
Ця Угода залишається чинною протягом невизначеного періоду
часу, якщо Сторони не домовляться про інше.
1. Будь-коли будь-яка Сторона може денонсувати цю Угоду.
Денонсування здійснюватиметься шляхом надіслання цією Стороною
письмового повідомлення, адресованого державі-депозитарієві. У
такому разі депозитарій належним чином інформує всі Сторони.
2. Денонсація набирає чинності через тридцять днів після дати
отримання такого повідомлення. Після закінчення цього періоду
Угода втрачає чинність для Сторони, яка її денонсувала, але
залишається чинною для решти Сторін.
3. Якщо станом на дату набрання денонсацією чинності існують
невирішені фінансові питання або претензії, які стосуються
Сторони, що заявила про денонсування, Угода продовжує
застосовуватися стосовно вирішення цих питань або претензій.
Учинено в м. Салоніки, Греція, 9 жовтня 2000 р. в одному
оригінальному примірнику англійською мовою, що передається на
зберігання Урядові Греції, який забезпечує Сторони належно
засвідченими копіями.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: