open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 334 від 10.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2000 р.

за N 728/4949

Про затвердження Інструкції про порядок виплати
військовослужбовцям Збройних Сил України польового забезпечення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

оборони

N 301 ( z0768-02 ) від 03.09.2002

N 910 ( z0046-14 ) від 26.12.2013 }

З метою визначення порядку і умов виплати військовослужбовцям
польового забезпечення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати
військовослужбовцям Збройних Сил України польового забезпечення,
що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансового управління Міністерства оборони України.
3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України О.І.Кузьмук
Затверджено

Наказ Міністра оборони

України

10.10.2000 N 334
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2000 р.

за N 728/4949
Інструкція

про порядок виплати військовослужбовцям Збройних

Сил України польового забезпечення
1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
служби, які проходять службу на території України, за час
перебування у навчальних центрах (навчальних військових частинах
військових навчальних закладів) для відпрацювання завдань з
бойової (навчально-бойової) підготовки, у таборах, на полігонах,
запасних аеродромах, маневрах і навчаннях за межами постійного
розташування (поза пунктом постійного розквартирування) військової
частини або підрозділу виплачується польове забезпечення (далі -
польові) у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів
України про польові виплати. ( Пункт 1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міноборони N 301 ( z0768-02 ) від 03.09.2002 ) 2. Польові, у тому числі за час перебування в дорозі,
виплачуються офіцерам, прапорщикам, мічманам і
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом на посадах
рядового, сержантського, старшинського складу (далі -
військовослужбовці, які проходять службу за контрактом): 2.1. Військових частин і підрозділів, виведених для
відпрацювання завдань з бойової (навчально-бойової) підготовки в
навчальні центри, табори, на полігони, запасні аеродроми та
навчальні військові частини військових навчальних закладів за
наказом командувача військ оперативного командування, армійського
корпусу, командира морського району, начальника військового
навчального закладу, їм відповідних і вище або згідно із
затвердженим цими посадовими особами планом виведення військ (сил)
у навчальні центри, табори, на полігони, запасні аеродроми. 2.2. Військових частин і підрозділів, які залучаються до
участі в маневрах, польових і командно-штабних навчаннях (іграх),
що проводяться за планами бойової підготовки. 3. Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, які не
належать до складу військових частин і підрозділів, виведених у
навчальні центри, табори, на полігони та запасні аеродроми,
відрядженим у ці військові частини та підрозділи для перевірки,
інспектування та надання допомоги в організації бойової підготовки
і побутового обслуговування особового складу, за час перебування у
навчальних таборах, на полігонах і запасних аеродромах провадиться
виплата добових та відшкодовуються витрати на наймання житлового
приміщення відповідно до Інструкції про порядок відшкодування
військовослужбовцям Збройних Сил України витрат на службові
відрядження в межах України, затвердженої наказом Міністра оборони
України від 29 серпня 2011 року N 530 ( z1115-11 ), зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2011 року за
N 1115/19853. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 910 ( z0046-14 ) від 26.12.2013 } 4. Польові, у тому числі за час перебування в дорозі, також
виплачуються офіцерам, прапорщикам, мічманам і
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом: 4.1. Направленим у військові частини та підрозділи, зазначені
в пункті 2 Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям
Збройних Сил України польового забезпечення (далі - Інструкція),
для їх обслуговування. 4.2. Направленим або залишеним у складі підрозділів або
одиночним порядком для охорони, обладнання або ремонту навчальних
центрів і таборів. 4.3. За час перебування у складі підрозділів або команд на
рекогносцировках. 4.4. Направленим у складі військових частин, підрозділів або
команд на запасні аеродроми для підтримання в бойовій готовності
авіаційної техніки, злітно-посадочних смуг та інших аеродромних
споруд. 4.5. Направленим у складі військових частин, підрозділів або
команд для оточення зон карантину в осередках епідемій. 4.6. Відрядженим з військових навчальних закладів у навчальні
центри, табори та навчальні військові частини для проведення
навчальних занять (приймання іспитів, керівництва) з офіцерами
запасу, слухачами і курсантами (кандидатами в слухачі та
курсанти). 4.7. Слухачам і курсантам військових навчальних закладів за
період перебування на навчальних заняттях у навчальних центрах і
таборах. 4.8. Направленим у складі стройових, інженерно-аеродромних і
шляхобудівельних військових частин, підрозділів або команд для
виконання будівельних і ремонтних робіт. 4.9. Направленим з військово-будівельних загонів або
інженерно-технічних батальйонів у складі підрозділів або команд на
об'єкти будівництва, якщо виконання робіт на цих об'єктах
унаслідок невеликого їх обсягу не потребує передислокації всього
військово-будівельного загону або інженерно-технічного батальйону. 4.10. Направленим для обслуговування військ (сил) у складі
рухомих установ і рухомих підрозділів військових частин. 4.11. Направленим для виконання робіт, службових завдань у
складі підрозділів або команд (екіпажів літаків, вертольотів),
крім поїздок на навчальні заняття та польові виїзди та інших
випадків, коли військовослужбовцям згідно з чинним законодавством
виплачуються добові. 4.12. Слухачам, у тому числі тим, які навчаються за заочною
формою навчання, і курсантам військових навчальних закладів,
направленим у навчальні центри, табори та навчальні військові
частини для складання іспитів, на виробничу або навчальну практику
та стажування або для підготовки дипломних проектів. 4.13. Направленим у навчальні центри і табори для складання
конкурсних вступних іспитів у військові навчальні заклади, у тому
числі на факультети заочного навчання, а також для складання
заліків та іспитів екстерном за повний курс військових навчальних
закладів. 4.14. Направленим на гасіння пожеж, ліквідацію наслідків
повені або іншого стихійного лиха у складі військової частини або
підрозділу чи одиночним порядком. 4.15. Направленим у складі команд для технічного
обслуговування військової техніки в позиційні райони з'єднань
ракетних військ. 4.16. За час несення бойового чергування більше однієї доби в
підрозділах ракетних військ. 4.17. За час перебування на зборах у навчальних центрах
підготовки миротворчих підрозділів Збройних Сил України. 5. Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом і не
належать до складу військових частин і підрозділів та беруть
участь у маневрах і навчаннях (іграх), за час перебування на
маневрах, навчаннях, командно-штабних навчаннях (іграх)
провадиться виплата добових і відшкодовуються витрати на наймання
житлового приміщення у порядку, передбаченому пунктом 3 цієї
Інструкції. 6. Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам і
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, що
передбачає виплату добових у період перебування в навчальних
центрах, у таборах, на полігонах, запасних аеродромах, маневрах і
навчаннях, за час дороги в навчальні центри, табори, на полігони,
запасні аеродроми, навчання та назад до місця постійного
розташування (до пункту постійного розквартирування) військової
частини або підрозділу провадиться виплата добових у порядку,
передбаченому пунктом 3 цієї Інструкції. 7. Визначення кількості днів для виплати польових провадиться
з урахуванням дня вибуття і дня прибуття до місця постійного
розташування (до пункту постійного розквартирування) військової
частини, що зараховуються як два дні. 8. Польові виплачуються військовослужбовцям за місцем їх
штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового
забезпечення за поточний місяць на підставі наказу командира
військової частини. Військовослужбовцям, направленим одиночним порядком у
навчальні центри, табори, на полігони, запасні аеродроми, маневри,
навчання та для виконання завдань, передбачених підпунктами 4.3,
4.5, 4.8 - 4.11 цієї Інструкції, виплата польових, а у відповідних
випадках виплата добових та відшкодування витрат на наймання
житлового приміщення провадиться у військових частинах, на які
покладені організація та проведення відповідного заходу, на
підставі посвідчення про відрядження. Про виплату польових або добових та відшкодування витрат на
наймання житлового приміщення робиться запис у посвідченні про
відрядження із зазначенням, за який період і в якій сумі проведена
виплата. 9. Польові, у тому числі за час перебування у дорозі, не
виплачуються: 9.1. Військовослужбовцям військових частин і підрозділів,
виведених для відпрацювання завдань з бойової підготовки в
навчальні центри, табори, на полігони, запасні аеродроми та
навчальні військові частини військових навчальних закладів без
наказу посадових осіб, зазначених у підпункті 2.1 цієї Інструкції. 9.2. За період перебування військовослужбовців на лікуванні в
лікувальних установах (підрозділах). 9.3. Військовослужбовцям, які мають право на одержання
добових, морського грошового забезпечення, грошової винагороди за
бойове чергування з протиповітряної оборони або в розвідувальних
(спецпризначення) з'єднаннях, військових частинах і підрозділах. 9.4. За період перебування військовослужбовців на гауптвахті
під арештом. 9.5. Військовослужбовцям строкової служби і курсантам
військових навчальних закладів з цивільної молоді або солдатів,
матросів, сержантів і старшин строкової служби. 9.6. Військовозобов'язаним, призваним на навчальні (або
перевірні) та спеціальні збори. 9.7. Військовослужбовцям, відрядженим з військових навчальних
закладів у навчальні центри і табори для виконання наукових
досліджень, узагальнень передового досвіду та впровадження
закінчених наукових робіт. У цьому випадку виплата добових
провадиться у порядку, передбаченому пунктом 3 цієї Інструкції. 10. У разі направлення військовослужбовців у навчальні центри
(навчальні військові частини військових навчальних закладів) для
відпрацювання завдань з бойової (навчально-бойової) підготовки, у
табори, на полігони, запасні аеродроми, маневри і навчання поза
пунктом постійного розквартирування військової частини або
підрозділу строком на один день або в таку місцевість, звідки вони
мають можливість щоденно повертатися до місця служби або
постійного місця проживання, польове забезпечення виплачується як
за повну добу. 11. Виплата польового забезпечення здійснюється за кодом
економічної класифікації видатків 2250 "Видатки на відрядження" у
межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисах військових
частин, установ та організацій на ці цілі. Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства оборони N 910
( z0046-14 ) від 26.12.2013 }
Начальник Головного фінансового управління
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант І.Ю.МАРКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: