open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про підготовку щорічного

Послання Президента України до

Верховної Ради України

З метою підготовки матеріалів до щорічного (за 2000 рік)
Послання Президента України до Верховної Ради України (далі -
Послання):
1. Схвалити план щорічного Послання Президента України до
Верховної Ради України (додається).
Керівництво підготовкою Послання покласти на Литвина
Володимира Михайловича - Главу Адміністрації Президента України.
2. Затвердити персональний склад робочих груп з опрацювання
окремих розділів Послання Президента України до Верховної Ради
України (додається) та групи зі зведення та остаточного
опрацювання тексту Послання у складі А. Гальчинського - Радника
Президента України (керівник групи), П. Гайдуцького - заступника
Глави Адміністрації Президента України, В. Гейця -
академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, академіка
НАН України, І. Кураса - віце-президента НАН України, академіка
НАН України, В. Рогового - Міністра економіки України.
Дозволити керівникам робочих груп вносити зміни до їх
персонального складу та в разі необхідності залучати до
консультацій з окремих проблем, що порушуватимуться у Посланні,
іноземних експертів.
4. Завершити підготовку проекту Послання та подати його на
розгляд Президентові України до 10 грудня 2000 року.
5. Державному управлінню справами (Дагаєв Ю.О.) забезпечити
фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою тексту Послання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 жовтня 2000 року

N 311/2000-рп
СХВАЛЕНО

Розпорядженням Президента України

від 11 жовтня 2000 року N 311/2000-рп
ПЛАН

щорічного Послання Президента України

до Верховної Ради України

I. Суспільно-політичний розвиток країни. Основні завдання
2001 року.
II. Узагальнюючі підсумки економічного розвитку України у
2000 році та завдання на 2001 рік.
III. Тематичні доповіді
1. Проблема бідності в контексті політики
соціально-економічних перетворень та стратегії реформ.
2. Енергозабезпечення економіки України та енергозбереження.
3. Науково-технічний потенціал України та перспективи його
розвитку.
4. Аграрний сектор економіки України: шляхи поглиблення
реформ.
5. Судова система України та судова реформа.
6. Кадрове забезпечення соціально-економічних реформ та
політичних перетворень в Україні.
7. Україна і Європейський Союз.
8. Україна і міжнародні фінансові інституції.
IV. Статистичні таблиці.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України

від 11 жовтня 2000 року N 311/2000-рп
СКЛАД

робочих груп з опрацювання окремих

розділів Послання Президента України

до Верховної Ради України
I. Суспільно-політичний розвиток країни.

Основні завдання 2001 року

КУРАС - віце-президент НАН України, директор
Іван Федорович Інституту політичних і етнонаціональних

досліджень НАН України, доктор

історичних наук, академік НАН України,

керівник групи
АНДРУЩЕНКО - директор Інституту проблем вищої школи
Віктор Петрович Академії педагогічних наук України,

член-кореспондент Академії педагогічних

наук України, доктор філософських наук
БЄЛОВ - заступник Секретаря Ради національної
Олександр Федорович безпеки і оборони України - директор

Національного інституту стратегічних

досліджень
МИХАЛЬЧЕНКО - президент Української академії
Микола Іванович політичних наук, головний науковий

співробітник Інституту соціології НАН

України, доктор філософських наук
СЛЮСАРЕВСЬКИЙ - керівник управління з питань політичного
Микола Миколайович аналізу та планування Головного

управління з питань внутрішньої політики

Адміністрації Президента України
ЯКИМЕНКО - завідувач відділу управління з питань
Юрій Віленович політичного аналізу та планування

Головного управління з питань

внутрішньої політики Адміністрації

Президента України
II. Узагальнюючі підсумки економічного розвитку

України у 2000 році та завдання на 2001 рік
ГЕЄЦЬ - директор Інституту економічного
Валерій Михайлович прогнозування НАН України, академік НАН

України, керівник групи
ГАЛЬЧИНСЬКИЙ - Радник Президента України натолій Степанович
ГРИГОРЕНКО - перший заступник Керівника Головного
Євген Миколайович управління з питань економічної політики

Адміністрації Президента України
КОВАЛЬЧУК - заступник Секретаря Ради національної
Трохим Тихонович безпеки і оборони України
ОСИКА - Радник Президента України ергій Григорович
ШАПОВАЛОВ - перший заступник Голови Правління
Анатолій Васильович Національного банку України
ШУМИЛО - заступник Міністра економіки України гор Анатолійович
III. Тематичні доповіді
1. Проблема бідності в контексті політики

соціально-економічних перетворень та стратегії реформ
ЛІБАНОВА - завідувач відділу дослідження проблем
Елла Марленівна людського розвитку та розселення Ради по

вивченню продуктивних сил НАН України,

доктор економічних наук, професор,

керівник групи
ВЛАСЕНКО - заступник Голови Державного комітету
Наталія Степанівна статистики України
НОВІКОВ - завідувач відділу соціальної сфери
Валерій Миколайович доходів та рівня життя Інституту

економіки НАН України, доктор

економічних наук, професор
ПИРОЖКОВ - директор Національного інституту
Сергій Іванович українсько-російських відносин Ради

національної безпеки і оборони України,

академік НАН України
САЄНКО - завідувач відділу Інституту соціології
Юрій Іванович НАН України, доктор економічних наук
СОЛДАТЕНКО - директор департаменту Міністерства праці
Микола Олексійович та соціальної політики України
ЯРЕМЕНКО - директор Інституту соціологічних
Олександр Олексійович досліджень НАН України, президент

соціологічної асоціації України,

кандидат економічних наук
2. Енергозабезпечення економіки України

та енергозбереження
ШИДЛОВСЬКИЙ - віце-президент НАН України, директор
Анатолій Корнійович Інституту електродинаміки НАН України,

академік НАН України, керівник групи
ВИШНЕВСЬКИЙ - директор Інституту ядерних досліджень
Іван Миколайович НАН України, академік НАН України
ГАЙДУК - перший заступник Міністра палива та
Віталій Анатолійович енергетики України
КАРП - директор Інституту газу НАН України,
Ігор Миколайович академік НАН України
КОРЧЕВИЙ - директор Науково-технічного центру
Юрій Петрович вугільних енерготехнологій НАН України,

академік НАН України
КУЛИК - директор Інституту загальної енергетики
Михайло Миколайович НАН України, академік НАН України
МЕЛЬНИК - завідувач відділу Головного управління з
Владислав Олегович питань економічної політики

Адміністрації Президента України
СТОГНІЙ - академік-секретар відділення
Борис Сергійович фізико-технічних проблем енергетики НАН

України, академік НАН України
ТУЛУБ - заступник Секретаря Ради національної
Сергій Борисович безпеки і оборони України
3. Науково-технічний потенціал України

та перспективи його розвитку
МАЛИЦЬКИЙ - директор Центру досліджень
Борис Антонович науково-технічного потенціалу та історії

науки імені Г.М. Доброва Національної

академії наук України, доктор

економічних наук, керівник групи
БАЖАЛ - декан факультету економічних наук
Юрій Миколайович Національного університету

"Києво-Могилянська академія"
БОГУЦЬКИЙ - заступник Глави Адміністрації Президента
Юрій Петрович України - Керівник Головного управління

з питань внутрішньої політики

Адміністрації Президента України
НОВИЦЬКИЙ - Голова Державного комітету промислової
Володимир Станіславович політики України
НОВИКОВ - директор Інституту надтвердих матеріалів
Микола Васильович імені В.М. Бакуля НАН України, академік

НАН України
ПАРХОМЕНКО - директор Українського інституту
Володимир Дмитрович науково-технічної та економічної

інформації
СОЗИНОВ - директор Інституту агроекології та
Олексій Олексійович біотехнології Української академії

аграрних наук, академік НАН України і

Української академії аграрних наук
ЯЦКІВ - перший заступник Міністра освіти і науки
Ярослав Степанович України, академік НАН України
4. Аграрний сектор економіки України:

шляхи поглиблення реформ
САБЛУК - директор Інституту аграрної економіки
Петро Трохимович Української академії аграрних наук,

доктор економічних наук, професор,

академік Української академії аграрних

наук, керівник групи
ГАЙДУЦЬКИЙ - заступник Глави Адміністрації Президента
Павло Іванович України
ЛУЗАН - перший заступник Міністра аграрної
Юрій Якович політики України
ОНИЩЕНКО - головний науковий співробітник Інституту
Олексій Мусійович економіки НАН України, доктор

економічних наук, професор, академік НАН

України
ЦАРЕНКО - ректор Сумського державного аграрного
Олександр Михайлович університету, доктор економічних наук,

професор
5. Судова система в Україні та

судова реформа
ТАЦІЙ - президент Академії правових наук
Василь Якович України, ректор Національної юридичної

академії імені Ярослава Мудрого,

академік НАН України, керівник групи
СТИЧИНСЬКИЙ - перший заступник Міністра юстиції
Броніслав Станіславович України, заступник керівника групи
КОСТЕНКО - завідувач відділу кримінального права і
Олександр Миколайович кримінального процесу Інституту держави

і права імені В.М. Корецького НАН

України, доктор юридичних наук
ОСЕТИНСЬКИЙ - заступник Голови Вищого арбітражного
Анатолій Йосипович суду України
ПАСЕНЮК - завідувач відділу по зв'язках з Вищою
Олександр Михайлович радою юстиції, судами, органами юстиції

Головного державно-правового управління

Адміністрації Президента України
СТЕФАНЮК - перший заступник Голови Верховного Суду
Володимир Сергійович України
6. Кадрове забезпечення соціально-економічних

реформ та політичних перетворень в Україні
МАЛЬЧИН - ректор Академії муніципального
Юрій Макарович управління, доктор історичних наук,

професор, керівник групи
КАРПЕНКО - заступник Керівника Головного управління
Володимир Петрович організаційно-кадрової роботи та

взаємодії з регіонами Адміністрації

Президента України
ЛУГОВИЙ - ректор Української Академії державного
Володимир Іларіонович управління при Президентові України,

доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент Академії педагогічних

наук України
ПАВЛЕНЧИК - перший заступник начальника Головного
Петро Трохимович управління державної служби України
СТЕПКО - заступник Міністра освіти і науки
Михайло Филимонович України
УДОВИЧЕНКО - Славутицький міський голова, доктор
Володимир Петрович економічних наук
7. Україна і Європейський Союз
СІДЕНКО - завідувач відділу стратегії міжнародної
Володимир Романович інтеграції Інституту економічного

прогнозування НАН України, доктор

економічних наук, керівник групи
БУРАКОВСЬКИЙ - старший економіст Київського центру
Ігор Валентинович Інституту Схід - Захід, доктор

економічних наук, професор
ДЕМЧЕНКО - директор департаменту міжнародного права
Вадим Костянтинович Міністерства юстиції України
ЗАБІГАЙЛО - завідувач кафедри порівняльного
Володимир Костянтинович правознавства Інституту міжнародних

відносин Київського національного

університету імені Тараса Шевченка,

доктор юридичних наук, професор
ІГНАЩЕНКО - керівник департаменту міжнародного
Володимир Анатолійович розвитку і європейської інтеграції

Міністерства економіки України
МАШТАБЕЙ - в.о. начальника Управління Європейського
Віктор Якович Союзу Міністерства закордонних справ

України
ФІАЛКО - заступник Керівника Головного управління
Андрій Олександрович з питань зовнішньої політики

Адміністрації Президента України
8. Україна і міжнародні фінансові інституції
ФЕДОСОВ - завідувач кафедри фінансів Київського
Віктор Михайлович національного економічного університету,

доктор економічних наук, професор,

керівник групи
ГРЕБЕНИК - директор департаменту монетарної
Наталія Іванівна політики Національного банку України
ЛЬОВОЧКІН - референт Президента України ергій Володимирович
СОЛЯНИК - заступник виконавчого директора
Тамара Миколаївна Світового банку
ФІЛІПЕНКО - референт Президента України нтон Сергійович
ХРОМАЄВ - начальник Управління ринків капіталу
Тимур Заурбекович департаменту державного боргу

Міністерства фінансів України
IV. Статистичні таблиці
ОСАУЛЕНКО - Голова Державного комітету статистики
Олександр Григорович України, керівник групи
ЗРІБНЯК - завідувач відділу Головного управління з
Анатолій Леонідович питань економічної політики

Адміністрації Президента України
МУСІНА - керівник департаменту економічної
Людмила Олександрівна стратегії Міністерства економіки

України.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: