open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Кабінетом Міністрів України

і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво

у боротьбі з незаконним обігом наркотичних

засобів, психотропних речовин та прекурсорів
{ Угоду затверджено Постановою КМ

N 1348 ( 1348-2007-п ) від 21.11.2007 }

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Узбекистан, далі
іменовані Сторонами,
висловлюючи занепокоєння масштабами наркоманії і тенденціями
зростання незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин (далі іменовані наркотики) та прекурсорів,
усвідомлюючи, що незаконний обіг наркотиків та прекурсорів
становить серйозну загрозу національній безпеці, здоров'ю і
добробуту їхніх народів і є проблемою, що торкається політичної та
економічної структур, соціальної і культурної сфер суспільства,
виходячи з цілей Єдиної конвенції про наркотичні засоби
1961 року ( 995_177 ), Конвенції про психотропні речовини
1971 року ( 995_176 ) і Конвенції ООН про боротьбу проти
незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
1988 року ( 995_096 ),
визнаючи, що боротьба з незаконним обігом наркотиків та
прекурсорів потребує скоординованих дій в межах двостороннього
співробітництва і сповнені рішучості надавати один одному
необхідне сприяння,
керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного
права,
погодилися про нижченаведене:
Стаття 1
1. Для реалізації цілей цієї Угоди компетентними органами
Сторін є:
- для України:
- Міністерство внутрішніх справ,
- Державний комітет у справах охорони державного кордону
України,
- Служба безпеки,
- Державна митна служба,
- Міністерство охорони здоров'я,
- для Республіки Узбекистан:
- Національний центр з контролю за наркотиками при Кабінеті
Міністрів,
- Прокуратура,
- Служба національної безпеки,
- Міністерство внутрішніх справ,
- Державний митний комітет,
- Міністерство юстиції,
- Міністерство охорони здоров'я,
- Комітет з питань охорони Державного кордону,
- Міністерство закордонних справ,
- Міністерство народної освіти,
- Державний податковий комітет.
2. Кожна із Сторін негайно повідомляє іншу Сторону про
внесення змін у перелік своїх компетентних органів.
3. З метою виконання цієї Угоди компетентні органи можуть
безпосередньо зноситися один з одним.
Стаття 2
Сторони відповідно до законодавства своїх держав будуть
здійснювати скоординовані програми в сфері запобігання зловживанню
наркотиками, лікування і реабілітації хворих наркоманією, контролю
за легальним обігом наркотиків та прекурсорів, а також боротьби з
їх незаконним обігом.
Сторони виконуватимуть зобов'язання, що випливають із цієї
Угоди відповідно до принципів і норм міжнародного права.
Стаття 3
Сторони через свої компетентні органи співпрацюють у боротьбі
з незаконним обігом наркотиків, зловживанням ними, а також
незаконним обігом прекурсорів по таких пріоритетних напрямках:
- створення координаційного механізму співробітництва на
адміністративному та оперативному рівнях;
- зближення національного законодавства в галузі контролю за
наркотиками;
- здійснення скоординованих дій, спрямованих на запобігання
незаконного виробництва і поширення наркотиків, виявлення
маршрутів їх контрабандного переміщення, у тому числі з третіх
країн;
- скорочення попиту на наркотики і масштабів наркоманії у
своїх країнах;
- обмін досвідом роботи з припинення незаконного обігу
наркотиків і попередженню поширення наркоманії.
Стаття 4
Компетентні органи Сторін відповідно до законодавства своїх
держав будуть здійснювати обмін інформацією, що становить взаємний
інтерес:
а) щодо форм і методів виявлення джерел надходження
наркотиків і прекурсорів у незаконний обіг та заходів для
припинення їх розповсюдження;
б) щодо засобів виявлення, запобігання і розслідування
злочинів, що складають незаконний обіг наркотиків та прекурсорів;
в) щодо незаконного переміщення наркотиків та прекурсорів на
територію держави однієї із Сторін і засобів їх приховування;
г) щодо наукових досліджень з питань боротьби з незаконним
обігом наркотиків та прекурсорів;
д) щодо відповідного законодавства держав Сторін і практики
його застосування;
є) щодо засобів легалізації доходів, отриманих від
незаконного обігу наркотиків та прекурсорів;
ж) щодо зразків нових і невідомих видів наркотиків, вилучених
із незаконного обігу;
з) щодо засобів, які застосовуються при приховуванні партій
незаконних наркотиків та прекурсорів при перетинанні державного
кордону, а також про методи їх виявлення;
к) щодо осіб, встановлених в якості незаконних перевізників
наркотиків та прекурсорів, а також виявлених маршрутів їх
перевезення;
л) щодо злочинних угруповань наркоділків, окремих осіб,
комерційних та інших структур, котрі займаються незаконними
операціями з наркотиками та прекурсорами або підозрюються у такій
злочинній діяльності.
Стаття 5
1. Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється на
підставі запитів про надання сприяння компетентних органів Сторін.
2. Запит про надання сприяння направляється в письмовому
вигляді. У невідкладних випадках запити можуть передаватися усно,
проте вони повинні бути підтверджені письмово не пізніше трьох
діб.
У разі виникнення сумніву в дійсності або в змісті запиту про
надання сприяння може бути запитане його підтвердження.
3. Запит про надання сприяння повинен містити:
а) найменування компетентного органу, що запитує сприяння, і
компетентного органу, до якого звернений запит;
б) викладення справи по суті;
в) зазначення мети та обґрунтування запиту;
г) зміст запитуваного сприяння.
4. У тій мірі, у якій це необхідно і можливо, запит також
повинен містити:
а) імена та прізвища, а також інші відомості, що складають
інтерес;
б) інформацію про назви і місця перебування юридичних осіб,
що мають відношення до справи;
в) опис діяння або події, а по кримінальних справах - також
кваліфікацію діяння відповідно до законодавства держави Сторони,
що запитує, і текст відповідних статей застосовуваного закону;
г) перелік питань, на які необхідно отримати відповідь;
д) опис особливого порядку, якого необхідно дотримуватись при
виконанні запиту, та обґрунтування цієї необхідності;
е) будь-яку іншу інформацію, що може бути корисна для
виконання запиту.
5. Запит про надання сприяння, переданий або підтверджений
письмово, підписується керівником компетентного органу, що запитує
або його заступником.
Стаття 6
Компетентні органи Сторін забезпечуватимуть
конфіденціальність інформації, яку отримали один від одного в
межах цієї Угоди, коли це потребує Сторона, що передає таку
інформацію.
У разі потреби передачі третій стороні інформації, отриманої
в межах цієї Угоди, потрібна письмова згода компетентного органу,
що її надав.
Стаття 7
Сторони будуть співпрацювати на взаємовигідній основі в сфері
підвищення кваліфікації кадрів відповідно до цілей цієї Угоди.
Стаття 8
Компетентні органи відповідно до законодавства своїх держав
розглядатимуть можливості взаємного застосування методу
"контрольованої поставки".
Стаття 9
Координація діяльності компетентних органів по виконанню цієї
Угоди здійснюється відповідно Національною координаційною радою по
боротьбі з наркоманією при Кабінеті Міністрів України та
Національним центром з контролю за наркотиками при Кабінеті
Міністрів Республіки Узбекистан.
За взаємною домовленістю з метою підвищення ефективності
співробітництва між відповідними компетентними органами,
передбачених цією Угодою, керівники координуючих органів Сторін
при необхідності провадитимуть консультації.
Стаття 10
Сторони, відповідно до законодавства своїх держав
обмінюватимуться національними Списками наркотиків та прекурсорів,
що знаходяться під контролем і повідомлятимуть одна одну про
внесені в них зміни.
Стаття 11
При здійсненні співробітництва в рамках цієї Угоди Сторони
використовують російську мову.
Стаття 12
Ця Угода не торкається прав і зобов'язань Сторін по інших
міжнародних договорах, учасниками яких вони є.
Стаття 13
У випадку виникнення суперечок та розбіжностей при
застосуванні та тлумаченні цієї Угоди, Сторони вирішують їх шляхом
переговорів і консультацій.
Стаття 14
За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни і
доповнення, що оформляються окремими протоколами, які вступають в
силу відповідно до положень статті 15 цієї Угоди і є невід'ємною
частиною цієї Угоди.
Стаття 15
Ця Угода вступає в силу з дати отримання по дипломатичних
каналах останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією
Угодою.
Ця Угода буде залишатися в силі доти, поки одна із Сторін
письмово не повідомить по дипломатичних каналах іншу Сторону про
свій намір припинити його дію. У такому випадку Угода припинить
дію по закінченню шести місяців після одержання такого
повідомлення іншою Стороною.
Здійснено в місті Ташкент 12 жовтня 2000 року у двох
примірниках, кожний українською, узбецькою та російською мовами,
причому всі тексти мають однакову силу.
Для цілей тлумачення цієї Угоди використовується текст
російською мовою.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
{ Угоду додано до Постанови КМ N 1348 ( 1348-2007-п ) від
21.11.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: